Horoscope  
Astrologia
Spotkania
Program astrologiczny Urania
Biuletyn astrologiczny
Postacie polskiej astrologii
Symbole astrologiczne
Horoskop
   Horoskop tygodniowy
   Horoskop 2013
   Nowe horoskopy
   Zegar
   Tranzyty
Sownik
System domw
Galeria Szem'a
Katalog stron
Bibliografia
Astrologia > Horoskop > Tranzyty > 2039


Tranzyty planet w 2039 roku


01.01.2039 g.11:16: Wenus trygon Saturn
01.01.2039 g.12:02: Merkury kwinkunks Uran
01.01.2039 g.15:57: Merkury trygon Kora
02.01.2039 g.01:44: Wenus ingres Wodnik
02.01.2039 g.02:09: Mars sekstyl Pluton
02.01.2039 g.06:28: Merkury trygon Neptun
02.01.2039 g.17:22: Merkury kwadratura Saturn
02.01.2039 g.21:07: Wenus kwinkunks Jowisz
03.01.2039 g.05:04: Merkury ingres Koziorożec
03.01.2039 g.20:10: Merkury trygon Jowisz
08.01.2039 g.04:42: Mars kwinkunks Uran
08.01.2039 g.21:27: Mars trygon Kora
10.01.2039 g.03:20: Mars trygon Neptun
11.01.2039 g.02:55: Mars kwadratura Saturn
11.01.2039 g.12:21: Ceres koniunkcja Pluton
12.01.2039 g.02:11: Mars ingres Koziorożec
12.01.2039 g.13:45: Mars trygon Jowisz
16.01.2039 g.15:55: Jowisz ingres Lew
17.01.2039 g.02:02: Słońce opozycja Uran
17.01.2039 g.23:07: Słońce kwadratura Kora
18.01.2039 g.21:28: Słońce kwadratura Neptun
19.01.2039 g.11:26: Słońce trygon Saturn
19.01.2039 g.23:13: Słońce kwinkunks Jowisz
20.01.2039 g.01:55: Merkury opozycja Uran
20.01.2039 g.06:43: Słońce ingres Wodnik
20.01.2039 g.14:05: Wenus koniunkcja Pluton
20.01.2039 g.16:52: Merkury kwadratura Kora
21.01.2039 g.06:18: Ceres kwinkunks Uran
21.01.2039 g.06:50: Merkury kwadratura Neptun
21.01.2039 g.14:31: Merkury trygon Saturn
21.01.2039 g.19:40: Merkury kwinkunks Jowisz
22.01.2039 g.02:59: Merkury ingres Wodnik
23.01.2039 g.06:38: Wenus kwinkunks Uran
24.01.2039 g.02:17: Ceres sekstyl Kora
24.01.2039 g.05:11: Wenus sekstyl Kora
24.01.2039 g.06:27: Wenus koniunkcja Ceres
24.01.2039 g.23:08: Słońce koniunkcja Merkury
25.01.2039 g.00:14: Wenus sekstyl Neptun
25.01.2039 g.07:57: Wenus kwinkunks Saturn
25.01.2039 g.09:18: Wenus opozycja Jowisz
26.01.2039 g.02:31: Wenus ingres Ryby
26.01.2039 g.17:09: Ceres sekstyl Neptun
27.01.2039 g.07:45: Ceres opozycja Jowisz
27.01.2039 g.12:40: Ceres kwinkunks Saturn
29.01.2039 g.02:29: Jowisz trygon Neptun
30.01.2039 g.04:56: Ceres ingres Ryby

02.02.2039 g.11:55: Saturn kwinkunks Neptun
04.02.2039 g.17:48: Merkury koniunkcja Pluton
06.02.2039 g.01:20: Merkury kwinkunks Uran
06.02.2039 g.03:36: Jowisz trygon Kora
06.02.2039 g.23:50: Merkury opozycja Jowisz
07.02.2039 g.01:20: Merkury sekstyl Kora
07.02.2039 g.12:15: Merkury kwinkunks Saturn
07.02.2039 g.16:31: Merkury sekstyl Neptun
08.02.2039 g.08:26: Merkury ingres Ryby
10.02.2039 g.22:19: Merkury koniunkcja Ceres
12.02.2039 g.17:12: Słońce koniunkcja Pluton
14.02.2039 g.11:47: Słońce kwinkunks Uran
15.02.2039 g.05:27: Mars opozycja Uran
15.02.2039 g.09:01: Słońce opozycja Jowisz
15.02.2039 g.17:29: Wenus trygon Uran
16.02.2039 g.06:46: Mars kwinkunks Jowisz
16.02.2039 g.09:11: Wenus kwinkunks Jowisz
16.02.2039 g.13:43: Wenus sekstyl Mars
16.02.2039 g.14:56: Słońce sekstyl Kora
16.02.2039 g.20:30: Słońce kwinkunks Saturn
17.02.2039 g.15:54: Wenus opozycja Saturn
17.02.2039 g.21:22: Słońce sekstyl Neptun
18.02.2039 g.02:36: Mars kwadratura Kora
18.02.2039 g.06:53: Mars trygon Saturn
18.02.2039 g.20:45: Słońce ingres Ryby
19.02.2039 g.08:30: Wenus ingres Baran
19.02.2039 g.20:08: Mars kwadratura Neptun
20.02.2039 g.04:02: Saturn kwinkunks Kora
21.02.2039 g.01:45: Mars ingres Wodnik
27.02.2039 g.04:53: Merkury kwinkunks Jowisz
28.02.2039 g.00:35: Merkury trygon Uran

02.03.2039 g.17:57: Merkury trygon Uran
03.03.2039 g.09:28: Słońce koniunkcja Ceres
04.03.2039 g.00:40: Jowisz opozycja Pluton
04.03.2039 g.19:59: Merkury kwinkunks Jowisz
10.03.2039 g.10:26: Słońce koniunkcja Merkury
10.03.2039 g.16:42: Wenus trygon Jowisz
11.03.2039 g.11:47: Wenus sekstyl Pluton
11.03.2039 g.18:17: Wenus kwadratura Uran
12.03.2039 g.21:04: Wenus kwinkunks Saturn
13.03.2039 g.13:05: Merkury koniunkcja Ceres
14.03.2039 g.00:44: Słońce kwinkunks Jowisz
14.03.2039 g.07:00: Wenus koniunkcja Kora
15.03.2039 g.14:28: Słońce trygon Uran
15.03.2039 g.18:52: Wenus koniunkcja Neptun
16.03.2039 g.00:16: Wenus ingres Byk
16.03.2039 g.17:12: Słońce opozycja Saturn
19.03.2039 g.12:07: Uran kwinkunks Pluton
20.03.2039 g.19:31: Słońce ingres Baran
22.03.2039 g.09:50: Mars opozycja Jowisz
23.03.2039 g.21:40: Neptun ingres Byk
25.03.2039 g.06:42: Mars kwinkunks Uran
25.03.2039 g.13:00: Mars koniunkcja Pluton
25.03.2039 g.15:27: Merkury sekstyl Wenus
25.03.2039 g.22:07: Mars kwinkunks Saturn
27.03.2039 g.15:55: Ceres kwinkunks Jowisz
28.03.2039 g.19:28: Saturn kwinkunks Pluton
29.03.2039 g.16:44: Mars sekstyl Kora

01.04.2039 g.04:22: Mars ingres Ryby
01.04.2039 g.13:50: Mars sekstyl Neptun
01.04.2039 g.21:10: Saturn sekstyl Uran
03.04.2039 g.01:03: Ceres opozycja Saturn
03.04.2039 g.06:22: Ceres trygon Uran
03.04.2039 g.08:12: Wenus kwadratura Jowisz
05.04.2039 g.14:35: Wenus trygon Saturn
05.04.2039 g.20:14: Wenus sekstyl Uran
06.04.2039 g.06:04: Wenus kwadratura Pluton
07.04.2039 g.02:30: Wenus sekstyl Ceres
09.04.2039 g.05:42: Merkury kwinkunks Jowisz
10.04.2039 g.09:44: Wenus ingres Bliźnięta
11.04.2039 g.10:04: Merkury opozycja Saturn
11.04.2039 g.14:41: Słońce trygon Jowisz
12.04.2039 g.00:24: Merkury trygon Uran
14.04.2039 g.00:23: Słońce kwinkunks Saturn
14.04.2039 g.22:33: Słońce kwadratura Uran
15.04.2039 g.12:52: Słońce sekstyl Pluton
15.04.2039 g.18:26: Merkury koniunkcja Ceres
16.04.2039 g.03:59: Merkury ingres Baran
17.04.2039 g.04:08: Ceres ingres Baran
18.04.2039 g.13:28: Słońce koniunkcja Kora
20.04.2039 g.07:17: Słońce ingres Byk
21.04.2039 g.08:51: Słońce koniunkcja Neptun
29.04.2039 g.05:42: Mars kwinkunks Jowisz
29.04.2039 g.10:07: Wenus sekstyl Jowisz
29.04.2039 g.19:32: Wenus kwadratura Mars
30.04.2039 g.02:23: Merkury trygon Jowisz
30.04.2039 g.14:58: Wenus kwadratura Saturn
30.04.2039 g.20:02: Merkury kwinkunks Saturn
30.04.2039 g.23:12: Mars opozycja Saturn

01.05.2039 g.04:36: Merkury sekstyl Wenus
02.05.2039 g.00:05: Merkury kwadratura Uran
02.05.2039 g.06:35: Merkury sekstyl Pluton
02.05.2039 g.23:19: Wenus trygon Pluton
03.05.2039 g.18:35: Mars trygon Uran
03.05.2039 g.20:13: Merkury koniunkcja Kora
04.05.2039 g.15:48: Merkury ingres Byk
05.05.2039 g.11:33: Merkury koniunkcja Neptun
05.05.2039 g.14:59: Wenus sekstyl Kora
07.05.2039 g.00:25: Wenus ingres Rak
08.05.2039 g.13:42: Wenus sekstyl Neptun
10.05.2039 g.03:28: Mars ingres Baran
13.05.2039 g.09:42: Słońce kwadratura Jowisz
13.05.2039 g.13:36: Słońce trygon Saturn
15.05.2039 g.16:24: Merkury trygon Saturn
15.05.2039 g.17:05: Merkury kwadratura Jowisz
16.05.2039 g.14:59: Słońce sekstyl Uran
16.05.2039 g.18:26: Słońce kwadratura Pluton
17.05.2039 g.01:33: Merkury sekstyl Uran
17.05.2039 g.02:54: Merkury kwadratura Pluton
17.05.2039 g.09:00: Wenus kwadratura Ceres
17.05.2039 g.09:35: Słońce koniunkcja Merkury
19.05.2039 g.02:21: Merkury ingres Bliźnięta
20.05.2039 g.13:41: Uran kwinkunks Pluton
21.05.2039 g.06:10: Słońce ingres Bliźnięta
23.05.2039 g.22:29: Merkury sekstyl Mars
25.05.2039 g.12:22: Merkury sekstyl Ceres
28.05.2039 g.16:47: Wenus sekstyl Saturn
29.05.2039 g.19:16: Merkury kwadratura Saturn
30.05.2039 g.14:42: Mars koniunkcja Ceres
30.05.2039 g.15:28: Merkury sekstyl Jowisz
31.05.2039 g.11:38: Merkury trygon Pluton

01.06.2039 g.00:41: Wenus kwinkunks Pluton
01.06.2039 g.13:49: Wenus koniunkcja Uran
02.06.2039 g.03:39: Merkury sekstyl Kora
02.06.2039 g.20:30: Merkury ingres Rak
04.06.2039 g.07:21: Wenus kwadratura Kora
04.06.2039 g.08:23: Merkury sekstyl Neptun
05.06.2039 g.15:34: Wenus ingres Lew
08.06.2039 g.16:08: Wenus kwadratura Neptun
09.06.2039 g.03:18: Mars kwinkunks Saturn
09.06.2039 g.21:45: Słońce sekstyl Ceres
11.06.2039 g.11:39: Jowisz opozycja Pluton
13.06.2039 g.03:26: Mars sekstyl Pluton
13.06.2039 g.13:28: Mars trygon Jowisz
14.06.2039 g.01:08: Słońce kwadratura Saturn
14.06.2039 g.19:47: Mars kwadratura Uran
16.06.2039 g.23:27: Słońce trygon Pluton
17.06.2039 g.12:23: Mars koniunkcja Kora
18.06.2039 g.00:47: Słońce sekstyl Jowisz
18.06.2039 g.01:14: Merkury kwadratura Ceres
19.06.2039 g.01:30: Mars ingres Byk
19.06.2039 g.19:20: Merkury sekstyl Saturn
20.06.2039 g.09:48: Słońce sekstyl Kora
21.06.2039 g.13:56: Słońce ingres Rak
22.06.2039 g.20:41: Merkury kwinkunks Pluton
23.06.2039 g.06:59: Mars koniunkcja Neptun
24.06.2039 g.17:20: Ceres kwinkunks Saturn
24.06.2039 g.20:40: Słońce sekstyl Neptun
25.06.2039 g.22:58: Merkury koniunkcja Uran
29.06.2039 g.13:53: Merkury kwadratura Kora
29.06.2039 g.16:48: Słońce sekstyl Mars

02.07.2039 g.04:04: Jowisz trygon Kora
02.07.2039 g.17:52: Ceres sekstyl Pluton
06.07.2039 g.07:32: Merkury kwadratura Kora
08.07.2039 g.02:23: Jowisz ingres Panna
08.07.2039 g.12:07: Merkury koniunkcja Uran
10.07.2039 g.10:47: Merkury kwadratura Ceres
14.07.2039 g.00:12: Merkury kwinkunks Pluton
15.07.2039 g.01:06: Merkury sekstyl Saturn
16.07.2039 g.09:42: Słońce koniunkcja Merkury
16.07.2039 g.12:46: Ceres kwadratura Uran
17.07.2039 g.13:14: Słońce sekstyl Saturn
17.07.2039 g.17:52: Ceres koniunkcja Kora
17.07.2039 g.23:25: Słońce kwinkunks Pluton
19.07.2039 g.11:16: Merkury sekstyl Mars
20.07.2039 g.20:27: Uran kwadratura Kora
21.07.2039 g.14:02: Saturn kwinkunks Pluton
21.07.2039 g.23:20: Słońce kwadratura Kora
22.07.2039 g.01:10: Słońce koniunkcja Uran
22.07.2039 g.14:19: Wenus kwadratura Mars
22.07.2039 g.17:36: Ceres ingres Byk
23.07.2039 g.00:47: Słońce ingres Lew
23.07.2039 g.02:37: Słońce kwadratura Ceres
24.07.2039 g.06:03: Mars kwadratura Pluton
24.07.2039 g.17:32: Mars trygon Saturn
26.07.2039 g.17:59: Jowisz trygon Neptun
26.07.2039 g.18:58: Słońce kwadratura Neptun
30.07.2039 g.22:49: Mars sekstyl Uran
31.07.2039 g.12:56: Mars ingres Bliźnięta

06.08.2039 g.11:59: Uran ingres Lew
06.08.2039 g.15:26: Merkury kwinkunks Pluton
08.08.2039 g.09:58: Merkury sekstyl Saturn
08.08.2039 g.21:01: Słońce koniunkcja Wenus
10.08.2039 g.01:59: Merkury kwadratura Kora
10.08.2039 g.13:43: Mars kwadratura Jowisz
10.08.2039 g.19:37: Merkury ingres Lew
11.08.2039 g.00:04: Merkury koniunkcja Uran
12.08.2039 g.21:38: Merkury kwadratura Ceres
13.08.2039 g.04:21: Merkury kwadratura Neptun
17.08.2039 g.11:02: Merkury sekstyl Mars
17.08.2039 g.11:39: Merkury koniunkcja Wenus
17.08.2039 g.12:18: Wenus sekstyl Mars
17.08.2039 g.15:41: Słońce opozycja Pluton
17.08.2039 g.19:56: Ceres koniunkcja Neptun
22.08.2039 g.05:10: Słońce trygon Kora
23.08.2039 g.07:58: Słońce ingres Panna
24.08.2039 g.06:17: Merkury opozycja Pluton
26.08.2039 g.12:25: Merkury trygon Kora
26.08.2039 g.23:23: Słońce trygon Neptun
27.08.2039 g.01:36: Merkury ingres Panna
27.08.2039 g.10:00: Saturn kwinkunks Kora
27.08.2039 g.12:21: Słońce trygon Ceres
28.08.2039 g.19:50: Merkury trygon Neptun
29.08.2039 g.02:41: Merkury trygon Ceres
30.08.2039 g.15:25: Słońce koniunkcja Merkury

01.09.2039 g.22:02: Merkury koniunkcja Jowisz
04.09.2039 g.20:02: Słońce koniunkcja Jowisz
05.09.2039 g.17:14: Saturn ingres Waga
07.09.2039 g.19:19: Mars trygon Pluton
08.09.2039 g.18:17: Merkury kwinkunks Pluton
09.09.2039 g.05:43: Merkury kwadratura Mars
11.09.2039 g.11:18: Merkury kwinkunks Kora
12.09.2039 g.04:04: Merkury ingres Waga
12.09.2039 g.15:56: Merkury koniunkcja Saturn
13.09.2039 g.08:56: Merkury sekstyl Uran
14.09.2039 g.02:01: Merkury kwinkunks Neptun
14.09.2039 g.04:13: Merkury kwinkunks Ceres
16.09.2039 g.02:55: Mars sekstyl Kora
16.09.2039 g.04:14: Ceres koniunkcja Neptun
16.09.2039 g.23:58: Słońce kwinkunks Pluton
18.09.2039 g.09:27: Mars ingres Rak
21.09.2039 g.22:18: Słońce kwinkunks Kora
22.09.2039 g.04:12: Merkury sekstyl Wenus
22.09.2039 g.04:36: Mars kwadratura Saturn
22.09.2039 g.11:35: Ceres kwadratura Uran
22.09.2039 g.21:04: Mars sekstyl Ceres
23.09.2039 g.05:48: Słońce ingres Waga
23.09.2039 g.21:26: Ceres kwinkunks Saturn
24.09.2039 g.03:22: Mars sekstyl Neptun
25.09.2039 g.07:14: Słońce kwinkunks Ceres
25.09.2039 g.18:07: Słońce koniunkcja Saturn
25.09.2039 g.20:37: Słońce sekstyl Uran
26.09.2039 g.06:52: Słońce kwinkunks Neptun
26.09.2039 g.21:08: Saturn sekstyl Uran
27.09.2039 g.04:52: Merkury trygon Pluton
28.09.2039 g.16:05: Słońce kwadratura Mars
29.09.2039 g.08:46: Saturn kwinkunks Neptun
30.09.2039 g.15:49: Merkury opozycja Kora

01.10.2039 g.15:29: Merkury ingres Skorpion
02.10.2039 g.03:57: Wenus opozycja Pluton
02.10.2039 g.05:55: Merkury opozycja Ceres
03.10.2039 g.03:21: Uran kwadratura Neptun
03.10.2039 g.17:09: Merkury opozycja Neptun
03.10.2039 g.17:46: Merkury kwadratura Uran
06.10.2039 g.10:29: Ceres ingres Baran
07.10.2039 g.21:53: Wenus trygon Kora
08.10.2039 g.22:22: Wenus trygon Ceres
09.10.2039 g.12:09: Wenus ingres Panna
09.10.2039 g.19:41: Merkury trygon Mars
12.10.2039 g.07:15: Wenus trygon Neptun
13.10.2039 g.08:56: Ceres koniunkcja Kora
17.10.2039 g.01:55: Słońce trygon Pluton
20.10.2039 g.12:24: Słońce opozycja Ceres
22.10.2039 g.01:28: Słońce opozycja Kora
22.10.2039 g.01:52: Merkury sekstyl Jowisz
23.10.2039 g.15:24: Słońce ingres Skorpion
25.10.2039 g.19:35: Merkury kwadratura Pluton
25.10.2039 g.20:22: Słońce opozycja Neptun
26.10.2039 g.18:46: Wenus sekstyl Mars
26.10.2039 g.23:56: Słońce kwadratura Uran
28.10.2039 g.16:41: Merkury kwadratura Pluton
29.10.2039 g.02:22: Merkury sekstyl Jowisz
29.10.2039 g.14:08: Jowisz kwinkunks Pluton
31.10.2039 g.15:15: Merkury sekstyl Wenus

01.11.2039 g.19:45: Wenus kwinkunks Pluton
02.11.2039 g.04:09: Ceres kwinkunks Jowisz
02.11.2039 g.09:40: Wenus kwinkunks Ceres
02.11.2039 g.12:03: Wenus koniunkcja Jowisz
03.11.2039 g.20:39: Merkury trygon Mars
05.11.2039 g.11:59: Ceres sekstyl Pluton
06.11.2039 g.07:35: Wenus kwinkunks Kora
07.11.2039 g.09:25: Słońce koniunkcja Merkury
07.11.2039 g.21:12: Wenus ingres Waga
09.11.2039 g.12:01: Wenus kwinkunks Neptun
10.11.2039 g.23:03: Wenus sekstyl Uran
13.11.2039 g.15:20: Słońce trygon Mars
14.11.2039 g.09:07: Słońce kwinkunks Ceres
15.11.2039 g.07:59: Wenus koniunkcja Saturn
15.11.2039 g.23:19: Słońce kwadratura Pluton
16.11.2039 g.21:30: Mars kwadratura Ceres
19.11.2039 g.12:11: Słońce sekstyl Jowisz
20.11.2039 g.16:02: Słońce kwinkunks Kora
22.11.2039 g.12:11: Słońce ingres Strzelec
23.11.2039 g.22:04: Słońce kwinkunks Neptun
25.11.2039 g.18:20: Słońce trygon Uran
25.11.2039 g.19:47: Wenus opozycja Ceres
26.11.2039 g.22:37: Wenus kwadratura Mars
27.11.2039 g.03:43: Jowisz kwinkunks Kora
28.11.2039 g.11:39: Wenus trygon Pluton
30.11.2039 g.16:39: Merkury kwinkunks Ceres

01.12.2039 g.15:19: Merkury trygon Mars
02.12.2039 g.06:33: Słońce sekstyl Saturn
02.12.2039 g.08:45: Wenus opozycja Kora
03.12.2039 g.04:51: Merkury kwadratura Pluton
04.12.2039 g.00:26: Wenus ingres Skorpion
05.12.2039 g.00:32: Wenus opozycja Neptun
06.12.2039 g.06:48: Merkury kwinkunks Kora
06.12.2039 g.14:47: Wenus kwadratura Uran
07.12.2039 g.04:41: Merkury sekstyl Jowisz
07.12.2039 g.14:51: Merkury ingres Strzelec
08.12.2039 g.08:57: Merkury kwinkunks Neptun
09.12.2039 g.14:58: Merkury trygon Uran
10.12.2039 g.14:49: Mars kwadratura Ceres
11.12.2039 g.18:22: Słońce kwinkunks Mars
12.12.2039 g.01:21: Słońce trygon Ceres
12.12.2039 g.23:03: Jowisz ingres Waga
14.12.2039 g.17:57: Merkury sekstyl Saturn
15.12.2039 g.21:44: Słońce sekstyl Pluton
18.12.2039 g.15:51: Wenus trygon Mars
19.12.2039 g.00:52: Merkury kwinkunks Mars
20.12.2039 g.01:05: Słońce trygon Kora
20.12.2039 g.20:42: Merkury trygon Ceres
20.12.2039 g.21:33: Wenus kwinkunks Ceres
22.12.2039 g.01:39: Słońce ingres Koziorożec
22.12.2039 g.22:36: Słońce kwadratura Jowisz
22.12.2039 g.23:11: Słońce trygon Neptun
23.12.2039 g.05:13: Merkury sekstyl Pluton
23.12.2039 g.05:36: Jowisz kwinkunks Neptun
23.12.2039 g.22:14: Wenus kwadratura Pluton
24.12.2039 g.13:23: Słońce kwinkunks Uran
25.12.2039 g.19:37: Merkury trygon Kora
27.12.2039 g.03:33: Merkury ingres Koziorożec
27.12.2039 g.06:03: Wenus kwinkunks Kora
27.12.2039 g.16:49: Merkury trygon Neptun
27.12.2039 g.22:19: Merkury kwadratura Jowisz
28.12.2039 g.15:55: Merkury kwinkunks Uran
28.12.2039 g.23:17: Wenus ingres Strzelec
29.12.2039 g.16:06: Wenus kwinkunks Neptun
30.12.2039 g.01:58: Wenus sekstyl Jowisz
30.12.2039 g.20:35: Wenus trygon Uran

2038 2039 2040Pobierz wersję testową Uranii
Horoskop Zegar astrologiczny 
2024-07-18 g.12:20:05 
Europa/Warszawa

Polecane
Tranzyty codzienne
Zegar Astro

Tranzyty
Tranzyty codzienne
Tranzyty bieżący miesiac
Tranzyty następny miesiac
Tranzyty poprzedni miesiac

Tranzyty w styczniu 2024
Tranzyty w lutym 2024
Tranzyty w marcu 2024
Tranzyty w kwietniu 2024
Tranzyty w maju 2024
Tranzyty w czerwcu 2024
Tranzyty w lipcu 2024
Tranzyty w sierpniu 2024
Tranzyty we wrześniu 2024
Tranzyty w październiku 2024
Tranzyty w listopadzie 2024
Tranzyty w grudniu 2024

Aspektarium

Tranzyty planet:

dzisiaj (18.07.2024):
01:20: Księżyc opozycja Jowisz
14:49: Księżyc kwadratura Saturn
16:00: Słońce sekstyl Uran
22:23: Księżyc trygon Merkury

jutro (19.07.2024):
02:13: Księżyc trygon Kora
09:58: Księżyc kwadratura Neptun
10:13: Księżyc ingres Koziorożec