Astrologia
Spotkania
Postacie polskiej astrologii
Biuletyn astrologiczny
Program astrologiczny Urania
Symbole astrologiczne
Horoskop
Słownik
System domów
Galeria Szem'a
Katalog stron
Bibliografia
Astrologia > Szkolenia

Kursy astrologii, szkolenia, spotkania

Na tej stronie są zamieszczane informacje o astrologicznych wydarzeniach w Polsce.
Informacje są zamieszczane nieodpłatnie, a ich celem jest promocja profesjonalnej astrologii i dotarcie z nią do jak najszerszego grona zainteresowanych.
Wszystkich pragnących poinformować o odbywających się spotkaniach, kursach i szkoleniach prosimy o kontakt.


astrologia finansowa szkolenie

Szymon Marek i Artur Święch

zapraszają na warsztaty
Astrologia finansowa – w teorii i praktyce

10-11 czerwca 2017, Warszawa

Tematyka Warsztatu to m.in.:
Omówienie elementów astrologicznych, niezbędnych do przewidywania potencjalnych dat przesileń:
– profesjonalna wiedza o fazach Zodiaku i naturze planet (na podstawie teorii archetypów),
– znaczenie relacji kątowych (aspektów) między planetami,
– mechanika planetarna, m.in. cykle planet, retrogradacje, stacjonarności, ingresy,
– tworzenie prognoz astrologicznych dla dowolnego rynku.

Omówienie technik określania warunków rynkowych sprzyjających przesileniom, czyli m. in.:
– określenie trendu, po czym rozpoznawać jego moc, po czym jego słabość,
– sposób wyznaczania miejsc, w których rynki gotowe są do zmiany kierunku,
– rolę dywergencji przy określaniu ważnych przesileń,
– świece japońskie.
i wiele więcej!

Artur Święch

zaprasza na Kurs Astrologia Porównawcza w Warszawie

21-22 stycznia 2017
tel. 609 733 762

Tematyka kursu:
- podstawowe zasady astrologii porównawczej
- znaczenie elementów horoskopu urodzeniowego (planety, fazy Zodiaku, dwadasamsy, sektory horoskopu, aspekty planet) w analizie porównawczej
- analiza horoskopu urodzeniowego pod kątem potencjałów i potrzeb dotyczących nawiązywania relacji międzyludzkich oraz tworzenia związków i więzi emocjonalnych – przykłady
- horoskop wektorowy (kontaktowy) i jego znaczenie w analizie porównawczej – przykłady
- interpretacje horoskopów porównawczych – praca w grupach oraz wspólna
- elementy prognozy (tranzyty, progresje) w analizie porównawczej – przykłady
- horoskop porównawczy w relacjach człowiek – wydarzenie; wstęp do astrologii elekcyjnej

Marcin Lechna

zaprasza na Szkolenie z zakresu podstawowych technik astrologii

25-27 gudzień 2016
tel. 601-560-044, marcin.lechna@labrum.pl

Szkolenie odbędzie się w Jeleniej Górze w hotelu ARTE.

Artur Święch

zaprasza na Kurs Astrologia dla Początkujących w Warszawie

I cz. 19-20 listopada 2016
II cz. 3-4 grudnia 2016
Informacje i zapisy: artur@astrologia.pl tel. 609 733 762

Tematyka kursu obejmuje m.in.:
- symbolika astrologiczna
- zapoznanie z energetyką planet i faz (znaków) Zodiaku
- teoria archetypów, omówienie przykładów – archetypy mitologiczne, literackie i filmowe
- aspekty planet (relacje kątowe pomiędzy planetami w horoskopie)
- sektory (domy) horoskopu, Ascendent, Medium Coeli
- rektyfikacja horoskopu – podstawowe techniki poszukiwania oraz uściślania godziny urodzenia
- pojęcie dominanty horoskopu
- praktyczne ćwiczenia interpretacji horoskopów, odkrywanie potencjałów
- prognoza astrologiczna (tranzyty, progresje, daty stałe) – planowanie osobistego rozwoju zgodnie ze swoimi potrzebami i indywidualnym rytmem życia
- astrologia porównawcza (połączenia energii w relacjach międzyludzkich, związkach partnerskich)
- relokacje (mapy rozwoju potencjałów indywidualnych) – Twoje miejsce w świecie (astrokartografia, przestrzeń lokalna)
- warsztat i etyka pracy astrologa

astrologia finansowa szkolenie

Szymon Marek i Artur Święch

zapraszają na warsztaty
Astrologia finansowa – w teorii i praktyce

4-5 czerwca 2016, Warszawa

Tematyka Warsztatu to m.in.:
Omówienie wszystkich elementów astrologicznych, niezbędnych do skutecznego przewidywania dat przesileń:
– profesjonalna wiedza o fazach Zodiaku i naturze planet,
– teoria archetypów,
– znaczenie relacji kątowych (aspektów) między planetami,
– mechanika planetarna, m.in. cykle planet, retrogradacje, stacjonarności, ingresy,
– tworzenie prognoz astrologicznych dla dowolnego rynku.

Omówienie technik określania warunków rynkowych sprzyjających przesileniom, czyli m. in.:
– określenie trendu, po czym rozpoznawać jego moc, po czym jego słabość,
– sposób wyznaczania miejsc, w których rynki gotowe są do zmiany kierunku,
– rolę dywergencji przy określaniu ważnych przesileń,
– świece japońskie, które pokażemy prosto i praktycznie.
i wiele więcej!

Artur Święch

zaprasza na Kurs Astrologia dla Początkujących w Warszawie

I cz. 11-12 czerwca 2016
II cz. 25-26 czerwca 2016
Informacje i zapisy: artur@astrologia.pl tel. 609 733 762

Tematyka kursu obejmuje m.in.:
- symbolika astrologiczna
- zapoznanie z energetyką planet i faz (znaków) Zodiaku
- teoria archetypów, omówienie przykładów – archetypy mitologiczne, literackie i filmowe
- aspekty planet (relacje kątowe pomiędzy planetami w horoskopie)
- sektory (domy) horoskopu, Ascendent, Medium Coeli
- rektyfikacja horoskopu – podstawowe techniki poszukiwania oraz uściślania godziny urodzenia
- pojęcie dominanty horoskopu
- praktyczne ćwiczenia interpretacji horoskopów, odkrywanie potencjałów
- prognoza astrologiczna (tranzyty, progresje, daty stałe) – planowanie osobistego rozwoju zgodnie ze swoimi potrzebami i indywidualnym rytmem życia
- astrologia porównawcza (połączenia energii w relacjach międzyludzkich, związkach partnerskich)
- relokacje (mapy rozwoju potencjałów indywidualnych) – Twoje miejsce w świecie (astrokartografia, przestrzeń lokalna)
- warsztat i etyka pracy astrologa

Artur Święch

zaprasza na kurs astrologii dla początkujących w Warszawie

I część: 21-22 listopada 2015

II część: 5-6 grudnia 2015
tel. 609 733 762

Tematyka kursu obejmuje m.in.:
- symbolika astrologiczna
- zapoznanie z energetyką planet i faz (znaków) Zodiaku
- teoria archetypów, omówienie przykładów – archetypy mitologiczne, literackie i filmowe
- aspekty planet (relacje kątowe pomiędzy planetami w horoskopie)
- sektory (domy) horoskopu, Ascendent, Medium Coeli
- rektyfikacja horoskopu – podstawowe techniki poszukiwania oraz uściślania godziny urodzenia
- pojęcie dominanty horoskopu
- praktyczne ćwiczenia interpretacji horoskopów, odkrywanie potencjałów
- prognoza astrologiczna (tranzyty, progresje, daty stałe) – planowanie osobistego rozwoju zgodnie ze swoimi potrzebami i indywidualnym rytmem życia
- astrologia porównawcza (połączenia energii w relacjach międzyludzkich, związkach partnerskich)
- relokacje (mapy rozwoju potencjałów indywidualnych) – Twoje miejsce w świecie (astrokartografia, przestrzeń lokalna)
- warsztat i etyka pracy astrologa

Artur Święch

zaprasza na wakacyjne warsztaty astrologiczne w Toruniu

24 – 29 lipca 2015
tel. 609 733 762

VI edycja szkolenia "Archetypy Zodiaku" - warsztat interpretacyjno–filmowy:
W programie m.in.:
- codzienna praktyka interpretacji horoskopów
- wieczory filmów archetypowych
- wykłady poszerzające warsztat interpretacyjny każdego astrologa,
- poznanie i wykorzystanie przekazu pozawerbalnego w nauce astrologii,
- film, literatura i sztuka jako dziedziny astrologicznych inspiracji,
- typologia osobowości na bazie 12 faz Zodiaku,
- rola aktora a jego kosmogram – przykłady,
- wizyta w toruńskim planetarium,
- wieczory gier i zabaw astrologicznych (m.in. astrologiczne Dixit, kalambury astrologiczne, łączenie archetypów)

astrologia finansowa szkolenie

Szymon Marek i Artur Święch

zapraszają na warsztaty
Astrologia finansowa – w teorii i praktyce

13-14 czerwca 2015, Warszawa

W czasie warsztatów m.in.:
- uzyskasz profesjonalną wiedzę o fazach Zodiaku i naturze planet
- zapoznasz się z teorią archetypów
- poznasz znaczenie relacji kątowych (aspektów) między planetami
- poznasz mechanikę planetarną, m.in. cykle planet, retrogradacje, stacjonarności, ingresy
- dowiesz się jak wykorzystać wiedzę astrologiczną w codziennej praktyce giełdowej
- zdobędziesz umiejętności pozwalające na tworzenie prognoz astrologicznych dla dowolnego rynku

Polskie Towarzystwo Astrologiczne

zaprasza na warsztaty
Marcin Lechna - „Mandala sportu”
Bogdan Krusiński - „Techniki predykcyjne z wykorzystaniem programu astrologicznego Urania”

7 luty 2015 g. 11-18

warsztaty odbędą się w Warszawie ul. Zielna 39 (Pasta)

Wykład na temat sportu wpisanego w symbolikę Zodiaku wraz z praktyczną interpretacją horoskopów znanych i mniej znanych sportowców.
Ćwiczenia z programem astrologicznym Urania z wykorzystaniem technik predykcyjnych do wyznaczania najważniejszych wydarzeń życia.

Artur Święch

zaprasza na warsztaty astrologiczne w Warszawie

1 lutego 2015 (niedziela) 11.30-16.30
Warszawa
tel. 609 733 762

Tematyka warsztatu to m.in.:
1. 5 najważniejszych kosmogramów 2014 roku - omówienie
2. Rok 2015 - ostatnia ścisła kwadratura Uran - Pluton... - i co dalej? - analiza
3. Archetypy astrologiczne w piosence - cd., fazy Bliźnięta-Strzelec
4. Żywioły i jakości w kosmogramie - algorytm obliczeń (ujęcie kompleksowe z uwzględnieniem dwadasams, sektorów, funkcji planet itd.)
5. Aspekty Merkurego - co i jak wpływa na komunikację i cechy umysłu
6. Praktyka interpretacji kosmogramu na przykładzie znanej osoby
7. Omówienie wydarzeń bieżących - analiza astrologiczna sytuacji społeczno-politycznej w kraju i na świecie, kosmogramy wydarzeń
(Uwaga: tematyka warsztatu może ulec zmianie)
Data kolejnego warsztatu: 21 lutego 2015 (sobota)

Artur Święch

zaprasza na Kurs Astrologia Porównawcza w Warszawie

22-23 listopada 2014
tel. 609 733 762

Tematyka kursu:
- podstawowe zasady astrologii porównawczej
- znaczenie elementów horoskopu urodzeniowego (planety, fazy Zodiaku, dwadasamsy, sektory horoskopu, aspekty planet) w analizie porównawczej
- analiza horoskopu urodzeniowego pod kątem potencjałów i potrzeb dotyczących nawiązywania relacji międzyludzkich oraz tworzenia związków i więzi emocjonalnych – przykłady
- horoskop wektorowy (kontaktowy) i jego znaczenie w analizie porównawczej – przykłady
- interpretacje horoskopów porównawczych – praca w grupach oraz wspólna
- elementy prognozy (tranzyty, progresje) w analizie porównawczej – przykłady
- horoskop porównawczy w relacjach człowiek – wydarzenie; wstęp do astrologii elekcyjnej

Marcin Lechna

zaprasza na Szkołę Astrologii - Lew

11-14 gudzień 2014
tel. 601-560-044, marcin.lechna@labrum.pl

Szkoła odbędzie się w Nowym Dymaczewie koło Poznania w Hotelu Inter Szablewski.

Szkoła Lwa to jak zwykle fascynujące dni podczas, których poznasz lepiej siebie i swój horoskop. Lew i jego władca Słońce to podstawowy element Twojego istnienia, twój Typ, określający Twoje przeznaczenie. Słońce symbolizujące twoją indywidualność wyznacza Twoje cele i drogę, którą chcesz i musisz przejść.

W programie:
Słońce w horoskopie. Progresje słońca. Omówienia indywidualnych progresji i tranzytów w Twoim horoskopie.
Uwaga!!! Wymagane podstawy Astrologii.

Dodatkowo w związku z Tym iż Lew to też zabawa i lans, przewidziana w programie Lwiasta impreza w jednym z poznańskich klubów w ostatnią noc szkoły.

Artur Święch

zaprasza na warsztaty astrologiczne w Toruniu

25 – 30 lipca 2014
tel. 609 733 762

V edycja szkolenia "ARCHETYPY ZODIAKU" - warsztat interpretacyjno–filmowy:
W programie m.in.:
- codzienna praktyka interpretacji horoskopów
- wieczory filmów archetypowych
- teoria astrologiczna poszerzająca warsztat interpretacyjny każdego astrologa
- poznanie i wykorzystanie przekazu pozawerbalnego w nauce astrologii
- film, literatura i sztuka jako dziedziny astrologicznych inspiracji
- typologia osobowości na bazie 12 faz Zodiaku
- rola aktora a jego kosmogram – przykłady
- wizyta w toruńskim planetarium
- wieczór gier i zabaw astrologicznych

Artur Święch

zaprasza na kurs astrologii dla początkujących w Warszawie

I część: 28-29 czerwca 2014

II część: 5-6 lipca 2014
tel. 609 733 762

Tematyka kursu obejmuje m.in.:
- symbolika astrologiczna
- zapoznanie z energetyką planet i faz (znaków) Zodiaku
- teoria archetypów, omówienie przykładów – archetypy mitologiczne, literackie i filmowe
- aspekty planet (relacje kątowe pomiędzy planetami w horoskopie)
- sektory (domy) horoskopu, Ascendent, Medium Coeli
- rektyfikacja horoskopu – podstawowe techniki poszukiwania oraz uściślania godziny urodzenia
- pojęcie dominanty horoskopu
- praktyczne ćwiczenia interpretacji horoskopów, odkrywanie potencjałów
- prognoza astrologiczna (tranzyty, progresje, daty stałe) – planowanie osobistego rozwoju zgodnie ze swoimi potrzebami i indywidualnym rytmem życia
- astrologia porównawcza (połączenia energii w relacjach międzyludzkich, związkach partnerskich)
- relokacje (mapy rozwoju potencjałów indywidualnych) – Twoje miejsce w świecie (astrokartografia, przestrzeń lokalna)
- warsztat i etyka pracy astrologa
Galeria zdjęć z VI konferencji Polskiego Stowarzyszenia Astrologicznego 23-25 maja 2014 w Warszawie
Józefina Jagodzińska i Dorota Rzepecka

zapraszają na 10-miesięczne kursy astrologii I stopnia dla początkujących w Warszawie
Rozpoczęcie kursu 9 marca 2014, szczegóły kursu na stronie kurs astrologii.
Artur Święch

zaprasza na warsztaty astrologiczne w Warszawie

26 stycznia 2014 (niedziela) 11.30-16.30
Warszawa
tel. 609 733 762

Tematyka warsztatu to m.in.:
1. Wypadki i nagłe wydarzenia - i ich przyczyny w kosmogramie - czyli kiedy astrolog może być zaskoczony a kiedy nie powinien
2. 5 najważniejszych kosmogramów 2013 roku
3. Najważniejsze wydarzenia astrologiczne w 2014 roku
4. X sektor kosmogramu - życiowe cele, powołanie i to co po nas zostanie
5. Praktyka interpretacji kosmogramu na przykładzie znanej osoby
6. Omówienie wydarzeń bieżących - analiza astrologiczna sytuacji społeczno-politycznej w kraju i na świecie, kosmogramy wydarzeń
(Uwaga: tematyka warsztatu może ulec zmianie)

Artur Święch

zaprasza na warsztaty astrologiczne w Toruniu

26 – 31 lipca 2013
tel. 609 733 762

IV edycja szkolenia "ARCHETYPY ZODIAKU" - warsztat interpretacyjno–filmowy:
W programie m.in.:
- codzienna praktyka interpretacji horoskopów
- wieczory filmów archetypowych
- teoria astrologiczna poszerzająca warsztat interpretacyjny każdego astrologa
- poznanie i wykorzystanie przekazu pozawerbalnego w nauce astrologii
- typologia osobowości na bazie 12 faz Zodiaku
- wizyta w toruńskim planetarium
- wieczór gier i zabaw astrologicznych
Galeria zdjęć z V konferencji Polskiego Stowarzyszenia Astrologicznego 14-17 czerwca 2013 w WarszawieII Konferencja PTA Warszawa 2012
II Konferencja Polskiego Towarzystwa Astrologicznego

Temat wiodący konferencji "Sport i rekreacja w astrologii"
13 października 2012 godz. 9:00 w Warszawie
przy ul. Zielnej 39A (w budynku Centrum Edukacji Historycznej PASTA, IV piętro)

Galeria zdjęć z konferencjiJarek Gronert

zaprasza
na warsztaty astrologiczne dla zaawansowanych.
Ponad 40 godzin zajęć z astrologii, praca na własnych horoskopach oraz możliwość indywidualnych konsultacji z Jarkiem Gronertem.
24-30 września 2012
Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy KOTWICA w Odargowie

"Tuż po drugiej kwadraturze Urana w Baranie do Plutona w Koziorożcu zapraszamy na wrześniowe warsztaty astrologiczne dla zaawansowanych. Tranzytujace Słońce w Wadze powiązane wówczas uściślającymi się aspektami z wymienionymi planetami pokoleniowymi zmaksymalizuje nasze zdolności do uświadomienia sobie rangi i skali przeobrażeń towarzyszącym siedmiokrotnym kwadraturom Urana do Plutona. Jak zwykle, przy smacznym, obfitym jedzeniu, kojącym wpływie fal morskich, w miłej atmosferze sprzyjającej relaksowi i klarowności myśli - wymienimy poglądy i dużo się nauczymy. Dzięki temu będziemy mogli podjąć optymalne decyzje - wtedy, gdy świat coraz szybciej pędzi ku 'krawędzi dziejów'."
Artur Święch

zaprasza na warsztaty astrologiczne w Warszawie

06 maja 2012 (niedziela) g. 11.00-16.00
Warszawa
tel. 609 733 762

Tematyka warsztatu to m.in.:
1. To co ukryte - XII sektor kosmogramu - omówienie i przykłady
2. Spokój - terminy psychologiczne okiem astrologii
3. Włochy - kosmogram archetypowy
4. Praktyka interpretacji kosmogramu na przykładzie znanej osoby.
5. Omówienie wydarzeń bieżących - analiza astrologiczna, kosmogramy wydarzeń.
(Uwaga: tematyka warsztatu może ulec zmianie)
Jarek Gronert

zaprasza
na warsztaty astrologiczne dla zaawansowanych.
ponad 30 godzin wykładów i zajęć z astrologii - zajęcia teoretyczne i praktyczne
02.05-06.05.2012
Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy KOTWICA w OdargowiePolskie Towarzystwo Astrologiczne

zaprasza na warsztaty z Janem Sarem Skąpskim
Twój horoskop harmoniczny. Intensywne warsztaty podstaw astrologii harmonicznej - praca w oparciu o własny horoskop.
5-6 maja br. (sobota - niedziela), godz.11–18.30 (z przerwą na obiad)
Zespół Szkół, ul Felińskiego 15, Warszawa Żoliborz.Jarek Gronert

zaprasza
na warsztaty astrologiczne dla początkujących.
5-dniowe Majowe Warsztaty Astrologiczne z Jarkiem Gronertem dla wszystkich początkujących Astrologów. Ponad 30 godzin warsztatów, a po kolacji wspólne oglądanie filmów.
28.04-02.05.2012
Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy KOTWICA w OdargowieGaleria zdjęć z IV konferencji Polskiego Stowarzyszenia Astrologicznego 20-23 kwietnia 2012 w WarszawieJarek Gronert

zaprasza
na Wielkanocne warsztaty astrologiczne.
Cztery dni z astrologią w ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym KOTWICA w nadmorskiej miejscowości Odargowo.
6-9 kwietnia 2012
Artur Święch

zaprasza na warsztaty astrologiczne w Warszawie

4 grudnia 2011 (niedziela), godz. 11.15-16.15
Warszawa, ul. Nowolipie 25B, sala nr 108 ("Ośrodek Nowolipie")
tel. 609 733 762

Tematyka warsztatu to m.in.:
1. Polska - najbliższa przyszłość - prognoza astrologiczna
2. "We władaniu Słońca" - V sektor kosmogramu - omówienie i przykłady
3. Co? jak? czy? i dlaczego? - pytania i odpowiedzi na tematy astrologiczne
4. Praktyka interpretacji kosmogramu na przykładzie znanej osoby
5. Omówienie wydarzeń bieżących - analiza astrologiczna, kosmogramy wydarzeń
(Uwaga: tematyka warsztatu może ulec zmianie)
Józefina Jagodzińska i Dorota Rzepecka

zapraszają na 9-miesięczne kursy astrologii I stopnia dla początkujących w Warszawie
Rozpoczęcie kursu 1 października 2011, szczegóły kursu na stronie www.uni-garden.com/kursy-astrologii.


Jarek Gronert

zaprasza
na wrześniowe warsztaty astrologiczne dla zaawansowanych.
Tydzień z astrologią w ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym KOTWICA w nadmorskiej miejscowości Odargowo.
17-23 września 2011

W programie zajęć m.in. kurs interpretacji horoskopów oraz predykcje i prognozy astrologiczne w dobie kryzysu gospodarczego.Galeria zdjęć z III konferencji Polskiego Stowarzyszenia Astrologicznego
Artur Święch

Warsztaty astrologiczne w Warszawie

6 marca 2011 (niedziela), godz. 12:00 - 17:30
tel. 609 733 762

Tematyka warsztatu to m.in.:
1. Cykl: pojęcia psychologiczne w świetle astrologii - optymizm. Omówienie, przykłady.
2. Immum Coeli - moja (pod)świadomość.
3. Uran w fazach ognistych - rozważania przed ingresem Urana do fazy Barana.
4. Praktyka interpretacji kosmogramu na przykładzie znanej osoby.
5. Omówienie wydarzeń bieżących - analiza astrologiczna, kosmogramy wydarzeń.
Galeria zdjęć z I konferencji Polskiego Towarzystwa Astrologicznego


I Zjazd Polskiego Towarzystwa Astrologicznego

5 marca 2011 roku, godz. 10:00 - 20:00
ul. Zielna 39, Warszawa, budynek "Pasty", IV piętro

w ramach którego przewidziana jest całodzienna konferencja astrologiczna. Jako honorowi goście i wykładowcy zostali zaproszeni znani astrologowie, m.in. Jarosław Gronert, Andrzej Opejda, Margot Graham, Piotr Gibaszewski, Piotr Piotrowski, Robert Marzewski, Teresa Nowak, Ewa Herchel.

Artur Święch

Warsztaty astrologiczne w Warszawie

30 stycznia 2011 (niedziela), godz. 11:15 - 17:00
tel. 609 733 762

Tematyka warsztatu to m.in.:
1. Cykl: pojęcia psychologiczne w świetle astrologii - optymizm. Omówienie, przykłady.
2. Pozycja Księżyca w horoskopach wektorowych (kontaktowych).
3. Kwadratura - czy zawsze nieharmonijna? - interpretacja i znaczenie w kosmogramie - wskazówki interpretacyjne, przykłady.
4. Tranzyty Plutona - świat przed, w trakcie i po tranzycie.
5. Praktyka interpretacji kosmogramu na przykładzie znanej osoby.
6. Omówienie wydarzeń bieżących - analiza astrologiczna, kosmogramy wydarzeń.

Artur Święch

Kurs Astrologii Porównawczej w Warszawie

4-5 grudnia 2010

Tematyka kursu:
podstawowe zasady astrologii porównawczej,
znaczenie elementów horoskopu urodzeniowego (planety, fazy zodiaku, sektory horoskopu, aspekty planet) w analizie porównawczej,
analiza horoskopu urodzeniowego pod kątem potencjałów i potrzeb dotyczących nawiązywania relacji międzyludzkich oraz tworzenia związków i więzi emocjonalnych,
horoskop wektorowy (kontaktowy) i jego znaczenie w analizie porównawczej – przykłady,
interpretacje horoskopów porównawczych – praca w grupach oraz wspólna,
elementy prognozy (tranzyty, progresje) w analizie porównawczej – przykłady,
horoskop porównawczy w relacjach człowiek – wydarzenie; wstęp do astrologii elekcyjnej.
Jarek Gronert

zaprasza
na warsztaty astrologii w Wiśle 2-10 października 2010
Artur Święch

Warsztat astrologii

26 września 2010, Warszawa

Tematyka warsztatu to m.in.:
1. Cykl - pojęcia psychologiczne w świetle astrologii - zazdrość,
2. Filmy archetypowe - moje ostatnie odkrycia,
3. Koniunkcje, duże koniunkcje i stellia planet - wskazówki interpretacyjne, przykłady
4. Praktyka interpretacji kosmogramu na przykładzie znanej osoby,
5. Omówienie wydarzeń bieżących - analiza astrologiczna, kosmogramy wydarzeń.
(Uwaga: tematyka warsztatu może ulec zmianie)
AstroSystem

Marcin Lechna

zaprasza

Szkoła Panny
w dniach 28 sierpień - 3 wrzesień 2010
Kurs dla początkujących (wymagana znajomość pojęć astrologicznych) oraz seminaria dla zaawansowanych.

Tematy Seminariów:
Aktualna sytuacja na świecie i Polsce.
Panna i jej władca Ceres.
Warsztat pracy astrologa. Pomiędzy analizą a intuicją.
Psychologiczne techniki odczytu informacji. Teoria i praktyka.
Zimny odczyt.
Tranzyty Ceres

Zainteresowani proszę o kontakt: Marcin Lechna
Beata Kibil

zaprasza na warsztat astrologii horarnej
Wrocław 17-18 lipca 2010Polskie Towarzystwo Astrologiczne

zaprasza na wykład

Jan Sar-Skąpski
"Potrzeba i uzasadnienie istnienia astrologii - przedstawienie własnego poglądu"

10 maja 2010 godz. 18:00, Warszawa, szczegóły na stronie PTA


Jarek Gronert

zaprasza
na weekendowy warsztat astrologii w Łodzi 8-9 maja 2010
"Polska po katastrofie w Smoleńsku - astrologiczny obraz wydarzeń"

Zajęcia: sobota godz. 10-18, niedziela godz. 10-16,
Więcej informacji u organizatora szkolenia Akademia Zdrowia i Edukacji Tworczej CREATOR,
Plac Wolności 12/201, 91-425 Łodź, tel. 042 632 25 91, 0 512 370 212
Galeria zdjęć z II konferencji Polskiego Stowarzyszenia Astrologicznego

Archiwum: spotkania, warsztaty, szkolenia, kursy astrologiczneProgram kursu Astrologii Humanistycznej

opracował dr Leszek Weres

LITERATURA:

1) dr Rafał Prinke "Vademecum polskiego astrologa"
2) dr Rafał Prinke, Leszek Weres "Mandala Życia"
3) dr M. Pawlisz, R. Danilewicz, L. Weres "Homo-Zodiacus"
4) Efemerydy planet
5) Tablice domów

1. KOSMOGRAM I PODSTAWOWE ENERGIE PLANETARNE.

Kosmogram to naukowo przygotowany horoskop będący odzwierciedleniem energii Kosmosu działających na człowieka za pośrednictwem układu planet, a więc łącznie ze Słońcem i Księżycem.

Omówienie podstawowej charakterystyki pozytywnych i negatywnych energii Słońca, Księżyca i pozostałych planet.

2. ASPEKTY PLANET

Energie Kosmosu, przenoszone być może falami grawitacyjnymi, modyfikowane, wzmacniane, osłabiane są przez odległości kątowe Słońca, Księżyca i planet względem Ziemi. Ponieważ odległości te możemy obliczyć dla dowolnego odcinka czasu, możemy obserwować w czasie jak kształtują się relacje poszczególnych energii planetarnych i w jaki sposób dotyczą one człowieka.

Zajęcia obejmują analizę: koniunkcji, sekstylu, kwadratury i opozycji.

3. ZODIAK, JEGO ELEMENTY I PODZIAŁ

Omówienie podstawowych podziałów związanych z polaryzacją (pozytywna, negatywna) oraz podziału na żywioły (Ognisty, Ziemski, Powietrzny, Wodny) i jakości (krzyże, kwadraty - kardynalny, stały i zmienny).

4. SEKTORY (POLA) KOSMOGRAMU, DOMIFIKACJA PLANET

Sektory kosmogramu to nowoczesna nazwa domów horoskopu. Wprowadzenie sektorów pokazuje oddziaływanie Kosmosu w indywidualnym procesie rozwoju umownie zwanym przeze mnie wędrówką "OD WOJOWNIKA DO MISTYKA". Proces ten dotyczy każdego wydarzenia rozgrywającego się na naszej planecie. Domifikacja planet pozwala na wzbogacenie charakterystyki podstawowych energii planetarnych opisujących indywidualne, twórcze potencjały człowieka.

5. a) OBLICZANIE KOSMOGRAMU I REGUŁY INTERPRETACJI

Nauczenie "ręcznego" obliczania horoskopu, pokazanie wykorzystania programu komputerowego. Podstawowe zasady związane z interpretacją, która jest znacznie trudniejsza i wymaga wielu lat praktyki, niż samo obliczanie współcześnie wykonywane najczęściej przy pomocy komputera.

b) PODSTAWOWA INTERPRETACJA KOSMOGRAMU

Interpretacja pozycji Słońca, Księżyca i innych planet w znakach i sektorach kosmogramu przy wykorzystaniu urodzeniowych aspektów. Ukazanie holistycznej metody interpretacji uwzględniającej współzależność wszystkich elementów od wszystkich pozostałych.

6. ZAAWANSOWANA, PSYCHOLOGICZNA INTERPRETACJA KOSMOGRAMU

Ukazanie terapeutycznych możliwości wynikających z interpretacji kosmogramu, wskazanie na istniejące więzi, problem determinacji i przypadku w horoskopie, problem samorealizacji prognoz. Przykłady interpretacji kosmogramów wielkich ludzi oraz wydarzeń międzynarodowych przy pomocy stosowania wszystkich poznanych metod.

7. a) TRANZYTY, BIEŻĄCE PRZEBIEGI PLANET

Zdynamizowanie kosmogramu, wskazanie, iż potencjały urodzeniowe aktualizowane są skutkiem bieżących przebiegów planet, u każdego człowieka inaczej oddziaływujących na jego psychikę i naturę.

b) CYKLE PLANETARNE I PROGRESJE

Omówienie cykli planetarnych Jowisza, Saturna, Urana, Neptuna i Plutona. Zdynamizowanie kosmogramu, wykorzystanie ruchu symbolicznego, a więc progresji sekundarnej. Relacje tranzytów i progresji do kosmogramu urodzeniowego.

8. a) KOSMOGRAMY PORÓWNAWCZE I KONTAKTOWE (WEKTOROWE)

Relacje między dwiema osobami lub między osobą i wydarzeniem. Sposoby interpretacji kosmogramów porównawczych, kosmogramy relacyjne i kontaktowe (wektorowe) jako system midpunktów dwóch kosmogramów urodzeniowych, dwóch wydarzeń lub urodzeniowego i wydarzeniowego.

b) ELEMENTY DODATKOWE:

dwady, midpunkty, symbole sabiańskie, relokacja, przestrzeń lokalna, astrokartografia i inne pomocnicze dla interpretacji elementy kosmogramu.
Copyright © 1995-2011 by Bogdan Krusiński. ® Wszelkie prawa zastrzeżone / All rights reserved. Astrosfera Bogdan Krusiński