Horoscope  
Astrologia
Spotkania
Program astrologiczny Urania
Biuletyn astrologiczny
Postacie polskiej astrologii
Symbole astrologiczne
Horoskop
   Horoskop tygodniowy
   Horoskop 2013
   Nowe horoskopy
   Zegar
   Tranzyty
Sownik
System domw
Galeria Szem'a
Katalog stron
Bibliografia
Astrologia > Horoskop > Tranzyty > 2038


Tranzyty planet w 2038 roku


01.01.2038 g.09:59: Ceres trygon Neptun
01.01.2038 g.19:01: Ceres kwinkunks Jowisz
02.01.2038 g.16:00: Merkury kwinkunks Mars
03.01.2038 g.00:47: Jowisz kwadratura Neptun
03.01.2038 g.00:51: Merkury sekstyl Pluton
04.01.2038 g.00:29: Merkury kwinkunks Uran
04.01.2038 g.02:26: Słońce koniunkcja Wenus
04.01.2038 g.02:33: Ceres trygon Kora
06.01.2038 g.08:59: Mars kwadratura Pluton
06.01.2038 g.10:08: Słońce trygon Saturn
06.01.2038 g.13:46: Merkury kwinkunks Jowisz
06.01.2038 g.21:56: Merkury trygon Neptun
07.01.2038 g.17:25: Merkury trygon Kora
09.01.2038 g.06:01: Merkury koniunkcja Ceres
09.01.2038 g.14:31: Merkury ingres Koziorożec
10.01.2038 g.11:13: Ceres ingres Koziorożec
10.01.2038 g.22:49: Mars sekstyl Uran
12.01.2038 g.07:41: Słońce opozycja Uran
12.01.2038 g.18:35: Słońce trygon Mars
14.01.2038 g.20:57: Słońce opozycja Jowisz
15.01.2038 g.03:38: Merkury koniunkcja Wenus
16.01.2038 g.10:33: Słońce kwadratura Neptun
17.01.2038 g.11:41: Słońce kwadratura Kora
18.01.2038 g.23:16: Mars sekstyl Jowisz
20.01.2038 g.00:48: Słońce ingres Wodnik
20.01.2038 g.08:33: Merkury trygon Saturn
21.01.2038 g.15:34: Uran kwinkunks Pluton
24.01.2038 g.05:29: Merkury opozycja Uran
25.01.2038 g.07:59: Merkury opozycja Jowisz
26.01.2038 g.00:41: Wenus koniunkcja Ceres
27.01.2038 g.06:54: Merkury kwadratura Neptun
27.01.2038 g.13:36: Merkury trygon Mars
27.01.2038 g.21:45: Merkury kwadratura Kora
29.01.2038 g.12:21: Merkury ingres Wodnik

03.02.2038 g.17:00: Słońce kwinkunks Saturn
04.02.2038 g.07:50: Jowisz kwinkunks Pluton
05.02.2038 g.01:32: Mars ingres Bliźnięta
07.02.2038 g.08:14: Merkury kwinkunks Saturn
09.02.2038 g.16:47: Słońce kwinkunks Uran
10.02.2038 g.05:02: Słońce kwinkunks Jowisz
10.02.2038 g.22:39: Merkury kwinkunks Uran
11.02.2038 g.00:45: Słońce koniunkcja Pluton
11.02.2038 g.04:56: Merkury kwinkunks Jowisz
11.02.2038 g.17:50: Merkury koniunkcja Pluton
12.02.2038 g.15:39: Słońce koniunkcja Merkury
14.02.2038 g.02:34: Wenus koniunkcja Ceres
14.02.2038 g.04:39: Merkury sekstyl Neptun
14.02.2038 g.14:37: Merkury sekstyl Kora
15.02.2038 g.03:29: Wenus trygon Saturn
15.02.2038 g.10:02: Słońce sekstyl Neptun
15.02.2038 g.19:08: Ceres trygon Saturn
15.02.2038 g.23:40: Merkury ingres Ryby
16.02.2038 g.03:28: Słońce sekstyl Kora
18.02.2038 g.14:51: Słońce ingres Ryby
19.02.2038 g.05:40: Merkury kwadratura Mars
19.02.2038 g.17:54: Jowisz koniunkcja Uran
23.02.2038 g.06:07: Merkury opozycja Saturn
23.02.2038 g.16:39: Wenus opozycja Jowisz
23.02.2038 g.21:25: Wenus opozycja Uran
25.02.2038 g.09:58: Merkury sekstyl Ceres
26.02.2038 g.20:34: Merkury trygon Jowisz
27.02.2038 g.00:04: Merkury trygon Uran

01.03.2038 g.04:56: Słońce kwadratura Mars
01.03.2038 g.20:11: Merkury sekstyl Wenus
03.03.2038 g.09:32: Słońce opozycja Saturn
03.03.2038 g.16:48: Wenus kwadratura Neptun
04.03.2038 g.04:11: Wenus kwadratura Kora
04.03.2038 g.08:53: Ceres opozycja Jowisz
04.03.2038 g.11:55: Merkury ingres Baran
05.03.2038 g.09:14: Mars kwadratura Saturn
05.03.2038 g.11:38: Ceres opozycja Uran
06.03.2038 g.18:52: Wenus ingres Wodnik
10.03.2038 g.07:18: Słońce trygon Jowisz
10.03.2038 g.18:04: Słońce trygon Uran
13.03.2038 g.11:39: Słońce sekstyl Ceres
15.03.2038 g.15:59: Merkury kwinkunks Saturn
18.03.2038 g.18:36: Wenus kwinkunks Saturn
19.03.2038 g.09:42: Merkury sekstyl Wenus
20.03.2038 g.13:39: Słońce ingres Baran
22.03.2038 g.02:25: Neptun koniunkcja Kora
22.03.2038 g.03:25: Merkury kwinkunks Saturn
26.03.2038 g.08:01: Mars trygon Pluton
26.03.2038 g.18:33: Wenus kwinkunks Jowisz
26.03.2038 g.22:26: Wenus kwinkunks Uran
27.03.2038 g.21:40: Słońce koniunkcja Merkury
29.03.2038 g.18:33: Ceres kwadratura Kora
30.03.2038 g.07:05: Wenus koniunkcja Pluton
30.03.2038 g.13:25: Ceres kwadratura Neptun
30.03.2038 g.23:40: Jowisz koniunkcja Uran
31.03.2038 g.11:32: Słońce kwinkunks Saturn

03.04.2038 g.02:31: Wenus trygon Mars
03.04.2038 g.06:59: Wenus sekstyl Kora
03.04.2038 g.11:26: Mars sekstyl Kora
03.04.2038 g.14:04: Wenus sekstyl Neptun
04.04.2038 g.02:10: Mars sekstyl Neptun
05.04.2038 g.05:22: Wenus ingres Ryby
06.04.2038 g.17:23: Ceres ingres Wodnik
07.04.2038 g.06:56: Mars ingres Rak
07.04.2038 g.14:44: Merkury sekstyl Ceres
07.04.2038 g.16:09: Merkury kwadratura Mars
07.04.2038 g.18:39: Mars kwinkunks Ceres
08.04.2038 g.15:07: Merkury ingres Ryby
10.04.2038 g.00:14: Słońce kwadratura Uran
10.04.2038 g.15:01: Słońce kwadratura Jowisz
12.04.2038 g.13:55: Merkury ingres Baran
13.04.2038 g.19:33: Słońce sekstyl Pluton
14.04.2038 g.07:29: Wenus opozycja Saturn
18.04.2038 g.01:53: Słońce koniunkcja Kora
18.04.2038 g.19:47: Słońce koniunkcja Neptun
19.04.2038 g.10:50: Merkury sekstyl Ceres
20.04.2038 g.01:27: Słońce ingres Byk
23.04.2038 g.13:08: Wenus trygon Uran
24.04.2038 g.03:07: Słońce kwadratura Ceres
24.04.2038 g.10:53: Mars sekstyl Saturn
25.04.2038 g.02:54: Wenus trygon Jowisz
26.04.2038 g.20:35: Merkury kwinkunks Saturn
29.04.2038 g.10:36: Merkury kwadratura Mars
29.04.2038 g.19:33: Słońce trygon Saturn

01.05.2038 g.23:16: Wenus ingres Baran
05.05.2038 g.18:16: Merkury kwadratura Uran
07.05.2038 g.08:09: Wenus sekstyl Ceres
07.05.2038 g.21:15: Merkury kwadratura Jowisz
07.05.2038 g.22:42: Słońce sekstyl Mars
08.05.2038 g.03:00: Merkury sekstyl Pluton
10.05.2038 g.02:39: Wenus kwinkunks Saturn
10.05.2038 g.11:09: Jowisz kwinkunks Pluton
10.05.2038 g.18:49: Merkury koniunkcja Kora
11.05.2038 g.14:38: Merkury koniunkcja Neptun
11.05.2038 g.14:41: Słońce sekstyl Uran
11.05.2038 g.20:00: Merkury ingres Byk
14.05.2038 g.04:55: Mars koniunkcja Uran
15.05.2038 g.00:37: Słońce kwadratura Pluton
15.05.2038 g.20:31: Słońce sekstyl Jowisz
16.05.2038 g.01:30: Merkury kwadratura Ceres
17.05.2038 g.07:15: Merkury trygon Saturn
19.05.2038 g.16:36: Mars kwinkunks Pluton
20.05.2038 g.08:04: Wenus kwadratura Uran
21.05.2038 g.00:22: Słońce ingres Bliźnięta
22.05.2038 g.02:16: Neptun ingres Byk
22.05.2038 g.20:59: Wenus sekstyl Pluton
23.05.2038 g.00:22: Mars koniunkcja Jowisz
23.05.2038 g.13:29: Merkury sekstyl Uran
24.05.2038 g.19:08: Wenus kwadratura Jowisz
24.05.2038 g.22:46: Merkury kwadratura Pluton
26.05.2038 g.01:52: Wenus kwadratura Mars
26.05.2038 g.03:28: Merkury sekstyl Jowisz
26.05.2038 g.11:07: Wenus koniunkcja Kora
26.05.2038 g.20:23: Mars kwadratura Kora
27.05.2038 g.00:14: Merkury sekstyl Mars
27.05.2038 g.16:30: Merkury ingres Bliźnięta
27.05.2038 g.18:33: Wenus ingres Byk
27.05.2038 g.22:26: Wenus koniunkcja Neptun
29.05.2038 g.06:58: Słońce trygon Ceres
29.05.2038 g.10:37: Mars ingres Lew
29.05.2038 g.20:47: Mars kwadratura Neptun
31.05.2038 g.03:17: Słońce kwadratura Saturn
31.05.2038 g.08:55: Merkury trygon Ceres

01.06.2038 g.04:22: Merkury kwadratura Saturn
01.06.2038 g.23:03: Słońce koniunkcja Merkury
03.06.2038 g.12:57: Wenus kwadratura Ceres
05.06.2038 g.02:59: Jowisz kwadratura Kora
05.06.2038 g.04:26: Wenus trygon Saturn
07.06.2038 g.19:10: Merkury trygon Pluton
09.06.2038 g.20:46: Merkury sekstyl Kora
10.06.2038 g.13:12: Merkury ingres Rak
10.06.2038 g.20:11: Merkury sekstyl Neptun
11.06.2038 g.08:20: Mars opozycja Ceres
12.06.2038 g.17:24: Jowisz ingres Lew
14.06.2038 g.07:04: Merkury kwinkunks Ceres
15.06.2038 g.05:18: Słońce trygon Pluton
15.06.2038 g.20:16: Merkury sekstyl Saturn
15.06.2038 g.21:20: Wenus sekstyl Uran
16.06.2038 g.12:07: Jowisz kwadratura Neptun
17.06.2038 g.04:26: Wenus kwadratura Pluton
19.06.2038 g.22:06: Słońce sekstyl Kora
21.06.2038 g.08:08: Słońce ingres Rak
22.06.2038 g.02:27: Wenus ingres Bliźnięta
22.06.2038 g.06:19: Słońce sekstyl Neptun
23.06.2038 g.01:51: Merkury koniunkcja Uran
23.06.2038 g.18:01: Merkury kwinkunks Pluton
24.06.2038 g.00:02: Wenus sekstyl Jowisz
26.06.2038 g.19:42: Merkury kwadratura Kora
27.06.2038 g.03:54: Wenus trygon Ceres
27.06.2038 g.14:31: Słońce kwinkunks Ceres
27.06.2038 g.17:57: Merkury ingres Lew
28.06.2038 g.11:29: Merkury kwadratura Neptun
30.06.2038 g.10:23: Merkury koniunkcja Jowisz

01.07.2038 g.18:27: Wenus kwadratura Saturn
01.07.2038 g.18:57: Merkury opozycja Ceres
03.07.2038 g.14:43: Słońce sekstyl Saturn
05.07.2038 g.10:12: Ceres opozycja Jowisz
07.07.2038 g.16:06: Uran kwinkunks Pluton
08.07.2038 g.00:50: Mars opozycja Pluton
11.07.2038 g.22:57: Wenus trygon Pluton
15.07.2038 g.23:21: Mars trygon Kora
16.07.2038 g.01:21: Wenus sekstyl Kora
16.07.2038 g.03:27: Wenus sekstyl Mars
16.07.2038 g.05:10: Słońce kwinkunks Pluton
16.07.2038 g.23:09: Słońce koniunkcja Uran
17.07.2038 g.02:15: Wenus ingres Rak
18.07.2038 g.00:06: Mars ingres Panna
18.07.2038 g.03:59: Wenus sekstyl Neptun
18.07.2038 g.17:00: Wenus kwinkunks Ceres
20.07.2038 g.03:06: Mars trygon Neptun
20.07.2038 g.12:29: Mars kwinkunks Ceres
21.07.2038 g.11:38: Słońce kwadratura Kora
21.07.2038 g.13:40: Ceres kwadratura Neptun
22.07.2038 g.18:59: Słońce ingres Lew
23.07.2038 g.16:31: Słońce opozycja Ceres
24.07.2038 g.04:42: Słońce kwadratura Neptun
27.07.2038 g.14:08: Ceres ingres Koziorożec
28.07.2038 g.17:48: Wenus sekstyl Saturn

02.08.2038 g.10:12: Ceres kwadratura Kora
03.08.2038 g.06:06: Słońce koniunkcja Jowisz
04.08.2038 g.04:54: Słońce koniunkcja Merkury
04.08.2038 g.22:11: Merkury koniunkcja Jowisz
05.08.2038 g.07:16: Wenus kwinkunks Pluton
07.08.2038 g.06:35: Wenus koniunkcja Uran
08.08.2038 g.17:16: Wenus opozycja Ceres
09.08.2038 g.17:42: Wenus kwadratura Kora
10.08.2038 g.18:33: Wenus ingres Lew
11.08.2038 g.21:13: Wenus kwadratura Neptun
12.08.2038 g.05:43: Mars koniunkcja Saturn
15.08.2038 g.21:38: Słońce opozycja Pluton
15.08.2038 g.22:28: Ceres opozycja Uran
16.08.2038 g.19:08: Merkury koniunkcja Wenus
18.08.2038 g.17:17: Słońce kwinkunks Ceres
21.08.2038 g.17:31: Słońce trygon Kora
23.08.2038 g.02:09: Słońce ingres Panna
23.08.2038 g.07:00: Wenus koniunkcja Jowisz
23.08.2038 g.13:32: Mars kwinkunks Pluton
24.08.2038 g.09:40: Słońce trygon Neptun
26.08.2038 g.12:43: Mars trygon Ceres
26.08.2038 g.19:40: Merkury koniunkcja Jowisz
29.08.2038 g.07:48: Wenus opozycja Pluton
29.08.2038 g.21:41: Mars sekstyl Uran
30.08.2038 g.15:34: Wenus kwinkunks Ceres
31.08.2038 g.01:10: Merkury opozycja Pluton
31.08.2038 g.22:53: Merkury kwinkunks Ceres

01.09.2038 g.11:59: Mars kwinkunks Kora
03.09.2038 g.01:05: Wenus trygon Kora
03.09.2038 g.07:53: Merkury trygon Kora
03.09.2038 g.15:04: Mars ingres Waga
03.09.2038 g.21:26: Merkury koniunkcja Wenus
04.09.2038 g.01:40: Merkury ingres Panna
04.09.2038 g.03:50: Wenus ingres Panna
04.09.2038 g.15:53: Merkury trygon Neptun
05.09.2038 g.01:20: Wenus trygon Neptun
05.09.2038 g.08:10: Mars kwinkunks Neptun
12.09.2038 g.06:42: Słońce koniunkcja Saturn
14.09.2038 g.10:26: Merkury koniunkcja Saturn
15.09.2038 g.06:22: Słońce kwinkunks Pluton
15.09.2038 g.20:02: Merkury kwinkunks Pluton
16.09.2038 g.11:21: Słońce koniunkcja Merkury
16.09.2038 g.15:11: Merkury trygon Ceres
16.09.2038 g.18:42: Słońce trygon Ceres
18.09.2038 g.18:36: Merkury sekstyl Uran
19.09.2038 g.03:08: Merkury kwinkunks Kora
19.09.2038 g.23:02: Merkury ingres Waga
20.09.2038 g.09:52: Merkury kwinkunks Neptun
20.09.2038 g.18:31: Wenus koniunkcja Saturn
20.09.2038 g.21:21: Słońce sekstyl Uran
21.09.2038 g.10:46: Słońce kwinkunks Kora
22.09.2038 g.03:44: Wenus kwinkunks Pluton
23.09.2038 g.00:01: Słońce ingres Waga
23.09.2038 g.16:02: Wenus trygon Ceres
23.09.2038 g.18:01: Słońce kwinkunks Neptun
25.09.2038 g.20:10: Jowisz opozycja Pluton
26.09.2038 g.19:48: Wenus sekstyl Uran
27.09.2038 g.01:22: Wenus kwinkunks Kora
28.09.2038 g.07:32: Wenus ingres Waga
28.09.2038 g.19:19: Wenus kwinkunks Neptun
29.09.2038 g.22:40: Merkury koniunkcja Mars

03.10.2038 g.00:57: Merkury trygon Pluton
03.10.2038 g.08:42: Saturn kwinkunks Pluton
04.10.2038 g.01:40: Merkury sekstyl Jowisz
04.10.2038 g.05:39: Uran kwadratura Kora
04.10.2038 g.23:46: Merkury kwadratura Ceres
06.10.2038 g.23:27: Merkury opozycja Kora
07.10.2038 g.00:59: Merkury kwadratura Uran
07.10.2038 g.09:51: Mars trygon Pluton
08.10.2038 g.01:25: Merkury ingres Skorpion
08.10.2038 g.07:10: Merkury opozycja Neptun
12.10.2038 g.00:41: Mars sekstyl Jowisz
14.10.2038 g.01:04: Mars kwadratura Ceres
15.10.2038 g.08:55: Słońce trygon Pluton
15.10.2038 g.22:40: Wenus trygon Pluton
16.10.2038 g.14:00: Mars opozycja Kora
17.10.2038 g.04:20: Mars kwadratura Uran
18.10.2038 g.03:40: Słońce koniunkcja Wenus
19.10.2038 g.04:35: Mars ingres Skorpion
19.10.2038 g.06:53: Mars opozycja Neptun
19.10.2038 g.10:36: Wenus sekstyl Jowisz
19.10.2038 g.20:10: Słońce sekstyl Jowisz
20.10.2038 g.11:09: Wenus kwadratura Ceres
20.10.2038 g.21:13: Wenus opozycja Kora
21.10.2038 g.05:03: Słońce kwadratura Ceres
21.10.2038 g.06:52: Wenus kwadratura Uran
21.10.2038 g.14:05: Słońce opozycja Kora
21.10.2038 g.14:19: Neptun ingres Baran
22.10.2038 g.02:39: Słońce kwadratura Uran
22.10.2038 g.07:19: Wenus opozycja Neptun
22.10.2038 g.07:42: Wenus ingres Skorpion
23.10.2038 g.00:57: Ceres kwadratura Kora
23.10.2038 g.08:28: Słońce opozycja Neptun
23.10.2038 g.09:40: Słońce ingres Skorpion
23.10.2038 g.11:57: Merkury kwadratura Pluton
25.10.2038 g.15:55: Merkury sekstyl Saturn
25.10.2038 g.19:42: Ceres opozycja Uran
26.10.2038 g.00:02: Wenus koniunkcja Mars
28.10.2038 g.01:40: Merkury kwadratura Jowisz
28.10.2038 g.10:49: Merkury kwinkunks Kora
29.10.2038 g.00:09: Merkury trygon Uran
29.10.2038 g.17:33: Merkury sekstyl Ceres
29.10.2038 g.21:00: Merkury kwinkunks Neptun
30.10.2038 g.01:57: Merkury ingres Strzelec
30.10.2038 g.09:15: Ceres kwadratura Neptun
31.10.2038 g.03:21: Jowisz trygon Kora
31.10.2038 g.09:58: Ceres ingres Wodnik

01.11.2038 g.07:59: Słońce koniunkcja Mars
08.11.2038 g.18:49: Wenus kwadratura Pluton
11.11.2038 g.05:44: Jowisz trygon Neptun
12.11.2038 g.10:24: Wenus sekstyl Saturn
13.11.2038 g.14:17: Wenus kwinkunks Kora
14.11.2038 g.05:07: Wenus trygon Uran
14.11.2038 g.06:56: Słońce kwadratura Pluton
14.11.2038 g.16:37: Wenus kwinkunks Neptun
15.11.2038 g.01:49: Wenus kwadratura Jowisz
15.11.2038 g.05:11: Wenus ingres Strzelec
16.11.2038 g.22:19: Jowisz ingres Panna
19.11.2038 g.02:17: Wenus sekstyl Ceres
19.11.2038 g.09:54: Słońce sekstyl Saturn
19.11.2038 g.14:13: Merkury koniunkcja Wenus
19.11.2038 g.22:17: Merkury sekstyl Ceres
20.11.2038 g.04:27: Mars kwadratura Pluton
20.11.2038 g.04:48: Słońce kwinkunks Kora
20.11.2038 g.22:40: Słońce trygon Uran
21.11.2038 g.10:59: Słońce kwinkunks Neptun
22.11.2038 g.06:30: Słońce ingres Strzelec
22.11.2038 g.18:12: Słońce kwadratura Jowisz
23.11.2038 g.03:56: Słońce koniunkcja Merkury
23.11.2038 g.10:17: Merkury kwadratura Jowisz
23.11.2038 g.19:53: Merkury ingres Skorpion
24.11.2038 g.11:55: Merkury kwinkunks Neptun
24.11.2038 g.21:24: Merkury trygon Uran
25.11.2038 g.11:20: Merkury kwinkunks Kora
25.11.2038 g.16:28: Merkury sekstyl Saturn
26.11.2038 g.15:22: Merkury koniunkcja Mars
28.11.2038 g.11:25: Mars sekstyl Saturn
28.11.2038 g.12:40: Mars kwinkunks Kora
28.11.2038 g.22:57: Saturn kwinkunks Kora
29.11.2038 g.11:10: Mars trygon Uran
30.11.2038 g.03:43: Mars kwinkunks Neptun
30.11.2038 g.10:44: Słońce sekstyl Ceres

01.12.2038 g.14:05: Mars ingres Strzelec
02.12.2038 g.20:09: Wenus sekstyl Pluton
03.12.2038 g.04:19: Mars kwadratura Jowisz
06.12.2038 g.15:19: Saturn sekstyl Uran
07.12.2038 g.08:37: Wenus trygon Kora
07.12.2038 g.18:29: Wenus kwinkunks Uran
07.12.2038 g.20:24: Wenus kwadratura Saturn
08.12.2038 g.04:57: Wenus trygon Neptun
09.12.2038 g.03:11: Wenus ingres Koziorożec
10.12.2038 g.05:24: Wenus trygon Jowisz
10.12.2038 g.13:39: Merkury kwinkunks Kora
11.12.2038 g.00:13: Merkury trygon Uran
11.12.2038 g.09:06: Merkury sekstyl Saturn
11.12.2038 g.13:50: Merkury kwinkunks Neptun
12.12.2038 g.16:40: Merkury ingres Strzelec
13.12.2038 g.22:32: Merkury kwadratura Jowisz
14.12.2038 g.05:49: Słońce sekstyl Pluton
14.12.2038 g.18:47: Saturn kwinkunks Neptun
19.12.2038 g.13:57: Słońce trygon Kora
19.12.2038 g.18:38: Słońce kwinkunks Uran
20.12.2038 g.12:35: Słońce trygon Neptun
20.12.2038 g.19:49: Słońce kwadratura Saturn
21.12.2038 g.20:01: Słońce ingres Koziorożec
23.12.2038 g.04:57: Słońce trygon Jowisz
24.12.2038 g.06:53: Mars sekstyl Ceres
25.12.2038 g.04:11: Merkury sekstyl Ceres
25.12.2038 g.15:05: Merkury koniunkcja Mars
25.12.2038 g.19:49: Uran kwadratura Kora
29.12.2038 g.06:23: Merkury sekstyl Pluton
31.12.2038 g.01:16: Wenus opozycja Uran
31.12.2038 g.04:55: Wenus kwadratura Kora
31.12.2038 g.22:29: Wenus kwadratura Neptun

2037 2038 2039Pobierz wersję testową Uranii
Horoskop Zegar astrologiczny 
2024-07-18 g.13:27:54 
Europa/Warszawa

Polecane
Tranzyty codzienne
Zegar Astro

Tranzyty
Tranzyty codzienne
Tranzyty bieżący miesiac
Tranzyty następny miesiac
Tranzyty poprzedni miesiac

Tranzyty w styczniu 2024
Tranzyty w lutym 2024
Tranzyty w marcu 2024
Tranzyty w kwietniu 2024
Tranzyty w maju 2024
Tranzyty w czerwcu 2024
Tranzyty w lipcu 2024
Tranzyty w sierpniu 2024
Tranzyty we wrześniu 2024
Tranzyty w październiku 2024
Tranzyty w listopadzie 2024
Tranzyty w grudniu 2024

Aspektarium

Tranzyty planet:

dzisiaj (18.07.2024):
01:20: Księżyc opozycja Jowisz
14:49: Księżyc kwadratura Saturn
16:00: Słońce sekstyl Uran
22:23: Księżyc trygon Merkury

jutro (19.07.2024):
02:13: Księżyc trygon Kora
09:58: Księżyc kwadratura Neptun
10:13: Księżyc ingres Koziorożec