Horoscope  
Astrologia
Spotkania
Program astrologiczny Urania
Biuletyn astrologiczny
Postacie polskiej astrologii
Symbole astrologiczne
Horoskop
   Horoskop tygodniowy
   Horoskop 2013
   Nowe horoskopy
   Zegar
   Tranzyty
Sownik
System domw
Galeria Szem'a
Katalog stron
Bibliografia
Astrologia > Horoskop > Tranzyty > 2040


Tranzyty planet w 2040 roku


02.01.2040 g.13:29: Słońce kwadratura Saturn
02.01.2040 g.16:26: Słońce opozycja Mars
02.01.2040 g.23:12: Mars kwadratura Saturn
03.01.2040 g.10:06: Merkury opozycja Mars
03.01.2040 g.13:05: Merkury kwadratura Saturn
05.01.2040 g.04:22: Słońce koniunkcja Merkury
06.01.2040 g.10:46: Wenus kwinkunks Mars
07.01.2040 g.16:10: Wenus sekstyl Saturn
10.01.2040 g.08:40: Merkury kwadratura Ceres
11.01.2040 g.22:09: Jowisz sekstyl Uran
13.01.2040 g.09:30: Merkury kwadratura Kora
14.01.2040 g.04:34: Słońce kwadratura Ceres
14.01.2040 g.15:57: Merkury ingres Wodnik
15.01.2040 g.03:32: Merkury kwadratura Neptun
15.01.2040 g.15:27: Merkury opozycja Uran
15.01.2040 g.18:12: Merkury trygon Jowisz
17.01.2040 g.19:14: Wenus trygon Ceres
17.01.2040 g.22:16: Wenus sekstyl Pluton
18.01.2040 g.08:45: Merkury kwinkunks Mars
18.01.2040 g.10:14: Słońce kwadratura Kora
18.01.2040 g.14:38: Ceres sekstyl Pluton
20.01.2040 g.12:20: Słońce ingres Wodnik
20.01.2040 g.16:54: Wenus trygon Kora
21.01.2040 g.08:03: Słońce kwadratura Neptun
21.01.2040 g.18:16: Merkury trygon Saturn
21.01.2040 g.20:45: Słońce opozycja Uran
22.01.2040 g.06:31: Słońce trygon Jowisz
22.01.2040 g.10:15: Wenus ingres Koziorożec
23.01.2040 g.02:45: Wenus trygon Neptun
23.01.2040 g.11:39: Wenus kwinkunks Uran
23.01.2040 g.20:26: Wenus kwadratura Jowisz
25.01.2040 g.00:50: Słońce kwinkunks Mars
26.01.2040 g.00:01: Wenus opozycja Mars
29.01.2040 g.10:31: Merkury koniunkcja Pluton
31.01.2040 g.04:57: Merkury sekstyl Ceres
31.01.2040 g.11:21: Merkury sekstyl Kora

01.02.2040 g.01:55: Wenus kwadratura Saturn
01.02.2040 g.02:04: Uran kwadratura Neptun
01.02.2040 g.05:38: Słońce trygon Saturn
01.02.2040 g.17:25: Ceres koniunkcja Kora
01.02.2040 g.22:15: Merkury ingres Ryby
02.02.2040 g.13:24: Merkury kwinkunks Uran
02.02.2040 g.14:51: Merkury sekstyl Neptun
02.02.2040 g.22:14: Merkury kwinkunks Jowisz
04.02.2040 g.09:03: Merkury trygon Mars
08.02.2040 g.05:54: Jowisz kwinkunks Neptun
09.02.2040 g.06:11: Ceres ingres Byk
11.02.2040 g.00:58: Ceres kwadratura Uran
11.02.2040 g.20:30: Ceres kwinkunks Jowisz
13.02.2040 g.00:51: Ceres koniunkcja Neptun
14.02.2040 g.00:54: Wenus kwadratura Kora
14.02.2040 g.09:03: Słońce koniunkcja Pluton
15.02.2040 g.16:34: Wenus ingres Wodnik
15.02.2040 g.22:58: Wenus opozycja Uran
16.02.2040 g.00:27: Wenus trygon Jowisz
16.02.2040 g.15:31: Wenus kwadratura Neptun
17.02.2040 g.02:06: Słońce sekstyl Kora
17.02.2040 g.10:34: Jowisz sekstyl Uran
17.02.2040 g.18:11: Wenus kwadratura Ceres
18.02.2040 g.12:45: Wenus kwinkunks Mars
19.02.2040 g.02:23: Słońce ingres Ryby
19.02.2040 g.04:54: Słońce kwinkunks Jowisz
19.02.2040 g.07:19: Słońce kwinkunks Uran
20.02.2040 g.06:35: Jowisz ingres Panna
20.02.2040 g.08:26: Słońce sekstyl Neptun
20.02.2040 g.11:10: Merkury trygon Mars
20.02.2040 g.16:51: Merkury sekstyl Ceres
21.02.2040 g.14:12: Słońce koniunkcja Merkury
22.02.2040 g.06:24: Mars sekstyl Ceres
22.02.2040 g.15:58: Merkury sekstyl Neptun
23.02.2040 g.04:48: Słońce trygon Mars
23.02.2040 g.10:29: Słońce sekstyl Ceres
23.02.2040 g.19:28: Merkury kwinkunks Uran
23.02.2040 g.20:36: Merkury ingres Wodnik
24.02.2040 g.05:52: Merkury kwinkunks Jowisz
24.02.2040 g.13:56: Wenus trygon Saturn
25.02.2040 g.08:38: Uran ingres Rak
25.02.2040 g.18:39: Merkury sekstyl Kora
28.02.2040 g.15:52: Merkury koniunkcja Pluton
29.02.2040 g.17:50: Słońce kwinkunks Saturn

05.03.2040 g.19:33: Merkury koniunkcja Wenus
07.03.2040 g.13:32: Wenus koniunkcja Pluton
07.03.2040 g.17:26: Jowisz kwinkunks Kora
09.03.2040 g.05:23: Wenus kwinkunks Jowisz
09.03.2040 g.09:19: Wenus sekstyl Kora
10.03.2040 g.13:59: Wenus kwinkunks Uran
10.03.2040 g.21:38: Wenus ingres Ryby
10.03.2040 g.23:53: Ceres kwinkunks Saturn
12.03.2040 g.08:55: Wenus sekstyl Neptun
12.03.2040 g.11:58: Merkury koniunkcja Pluton
14.03.2040 g.08:42: Merkury kwinkunks Jowisz
15.03.2040 g.13:15: Merkury sekstyl Kora
16.03.2040 g.07:08: Mars kwadratura Saturn
16.03.2040 g.22:57: Słońce opozycja Jowisz
17.03.2040 g.01:47: Merkury kwinkunks Uran
17.03.2040 g.15:42: Merkury ingres Ryby
18.03.2040 g.13:02: Wenus kwinkunks Saturn
19.03.2040 g.11:33: Słońce trygon Uran
19.03.2040 g.13:50: Wenus trygon Mars
19.03.2040 g.18:35: Merkury sekstyl Neptun
20.03.2040 g.01:11: Słońce ingres Baran
22.03.2040 g.04:40: Jowisz kwinkunks Pluton
22.03.2040 g.07:59: Wenus sekstyl Ceres
25.03.2040 g.20:08: Merkury kwinkunks Saturn
28.03.2040 g.20:14: Słońce opozycja Saturn
30.03.2040 g.06:50: Merkury trygon Mars
31.03.2040 g.05:31: Wenus opozycja Jowisz

01.04.2040 g.14:40: Merkury sekstyl Ceres
03.04.2040 g.14:42: Wenus trygon Uran
04.04.2040 g.04:15: Wenus ingres Baran
05.04.2040 g.21:22: Merkury opozycja Jowisz
07.04.2040 g.11:08: Słońce kwadratura Mars
08.04.2040 g.22:20: Merkury trygon Uran
09.04.2040 g.08:32: Merkury ingres Baran
10.04.2040 g.09:52: Wenus opozycja Saturn
13.04.2040 g.02:21: Słońce kwinkunks Jowisz
13.04.2040 g.17:55: Merkury opozycja Saturn
15.04.2040 g.11:49: Ceres trygon Jowisz
16.04.2040 g.05:39: Słońce sekstyl Pluton
18.04.2040 g.00:53: Słońce koniunkcja Kora
18.04.2040 g.14:18: Mars sekstyl Jowisz
18.04.2040 g.21:37: Słońce kwadratura Uran
19.04.2040 g.12:58: Słońce ingres Byk
20.04.2040 g.20:45: Merkury koniunkcja Wenus
22.04.2040 g.00:51: Merkury kwinkunks Jowisz
22.04.2040 g.16:22: Wenus kwinkunks Jowisz
22.04.2040 g.21:51: Słońce koniunkcja Neptun
23.04.2040 g.07:14: Merkury kwadratura Mars
24.04.2040 g.00:41: Merkury sekstyl Pluton
24.04.2040 g.01:09: Ceres kwadratura Pluton
24.04.2040 g.20:58: Merkury koniunkcja Kora
25.04.2040 g.07:04: Merkury kwadratura Uran
25.04.2040 g.13:18: Merkury ingres Byk
25.04.2040 g.16:58: Wenus kwadratura Mars
25.04.2040 g.23:17: Wenus sekstyl Pluton
26.04.2040 g.07:42: Słońce kwinkunks Saturn
26.04.2040 g.09:10: Mars kwinkunks Pluton
27.04.2040 g.05:11: Merkury koniunkcja Neptun
27.04.2040 g.08:44: Wenus koniunkcja Kora
28.04.2040 g.01:58: Wenus kwadratura Uran
28.04.2040 g.11:21: Wenus ingres Byk
28.04.2040 g.15:34: Merkury kwinkunks Saturn
29.04.2040 g.21:52: Mars kwadratura Kora
30.04.2040 g.16:09: Ceres sekstyl Uran
30.04.2040 g.17:09: Słońce koniunkcja Merkury

01.05.2040 g.09:35: Wenus koniunkcja Neptun
01.05.2040 g.17:23: Ceres ingres Bliźnięta
01.05.2040 g.18:49: Mars koniunkcja Uran
02.05.2040 g.14:06: Mars ingres Lew
03.05.2040 g.11:58: Wenus kwinkunks Saturn
05.05.2040 g.22:08: Merkury trygon Jowisz
06.05.2040 g.04:09: Mars sekstyl Ceres
08.05.2040 g.05:50: Merkury kwadratura Pluton
09.05.2040 g.13:29: Merkury sekstyl Uran
09.05.2040 g.15:50: Merkury ingres Bliźnięta
10.05.2040 g.06:55: Mars kwadratura Neptun
11.05.2040 g.15:58: Merkury koniunkcja Ceres
12.05.2040 g.01:26: Merkury sekstyl Mars
12.05.2040 g.03:09: Słońce trygon Jowisz
12.05.2040 g.12:29: Merkury trygon Saturn
13.05.2040 g.16:51: Mars sekstyl Saturn
15.05.2040 g.11:39: Ceres trygon Saturn
16.05.2040 g.00:12: Uran ingres Lew
16.05.2040 g.05:44: Wenus trygon Jowisz
17.05.2040 g.11:44: Słońce kwadratura Pluton
20.05.2040 g.11:47: Wenus kwadratura Pluton
20.05.2040 g.11:55: Słońce ingres Bliźnięta
20.05.2040 g.16:02: Słońce sekstyl Uran
21.05.2040 g.19:00: Merkury kwadratura Jowisz
22.05.2040 g.20:05: Wenus ingres Bliźnięta
23.05.2040 g.01:04: Wenus sekstyl Uran
25.05.2040 g.13:29: Merkury trygon Pluton
26.05.2040 g.01:38: Słońce trygon Saturn
27.05.2040 g.00:41: Merkury sekstyl Kora
27.05.2040 g.04:12: Wenus trygon Saturn
27.05.2040 g.22:41: Merkury ingres Rak
31.05.2040 g.04:24: Słońce koniunkcja Wenus

01.06.2040 g.17:25: Merkury sekstyl Neptun
02.06.2040 g.09:41: Merkury kwadratura Saturn
02.06.2040 g.13:07: Wenus koniunkcja Ceres
03.06.2040 g.17:35: Słońce koniunkcja Ceres
07.06.2040 g.11:09: Wenus sekstyl Mars
10.06.2040 g.06:29: Wenus kwadratura Jowisz
12.06.2040 g.12:24: Słońce sekstyl Mars
13.06.2040 g.08:44: Słońce kwadratura Jowisz
13.06.2040 g.20:30: Wenus trygon Pluton
15.06.2040 g.12:02: Wenus sekstyl Kora
16.06.2040 g.05:52: Wenus ingres Rak
17.06.2040 g.17:08: Słońce trygon Pluton
19.06.2040 g.21:29: Słońce sekstyl Kora
20.06.2040 g.12:14: Wenus sekstyl Neptun
20.06.2040 g.15:22: Wenus kwadratura Saturn
20.06.2040 g.19:45: Słońce ingres Rak
21.06.2040 g.02:49: Mars opozycja Pluton
21.06.2040 g.21:34: Merkury koniunkcja Wenus
24.06.2040 g.11:25: Merkury kwadratura Saturn
24.06.2040 g.18:01: Merkury sekstyl Neptun
24.06.2040 g.19:22: Mars trygon Kora
25.06.2040 g.18:52: Słońce koniunkcja Merkury
26.06.2040 g.06:41: Mars ingres Panna
26.06.2040 g.11:08: Słońce sekstyl Neptun
26.06.2040 g.15:56: Słońce kwadratura Saturn
29.06.2040 g.08:41: Ceres kwadratura Jowisz
30.06.2040 g.05:28: Merkury sekstyl Mars

05.07.2040 g.04:35: Ceres trygon Pluton
05.07.2040 g.17:33: Mars trygon Neptun
06.07.2040 g.20:12: Wenus sekstyl Jowisz
08.07.2040 g.01:11: Wenus kwinkunks Pluton
10.07.2040 g.00:26: Wenus kwadratura Kora
10.07.2040 g.16:01: Wenus ingres Lew
10.07.2040 g.21:34: Ceres sekstyl Kora
12.07.2040 g.19:30: Ceres ingres Rak
13.07.2040 g.00:43: Wenus koniunkcja Uran
15.07.2040 g.07:38: Wenus kwadratura Neptun
15.07.2040 g.22:53: Wenus sekstyl Saturn
16.07.2040 g.12:24: Jowisz kwinkunks Pluton
18.07.2040 g.04:28: Merkury sekstyl Neptun
18.07.2040 g.17:12: Słońce kwinkunks Pluton
19.07.2040 g.03:31: Merkury kwadratura Saturn
19.07.2040 g.04:14: Słońce sekstyl Jowisz
21.07.2040 g.11:05: Słońce kwadratura Kora
22.07.2040 g.06:40: Słońce ingres Lew
26.07.2040 g.03:48: Słońce koniunkcja Uran
26.07.2040 g.22:22: Ceres sekstyl Neptun
28.07.2040 g.03:50: Merkury sekstyl Mars
28.07.2040 g.09:23: Słońce kwadratura Neptun
30.07.2040 g.03:15: Słońce sekstyl Saturn
31.07.2040 g.06:06: Ceres kwadratura Saturn

01.08.2040 g.02:53: Wenus opozycja Pluton
01.08.2040 g.03:23: Merkury kwinkunks Pluton
01.08.2040 g.13:18: Jowisz kwinkunks Kora
02.08.2040 g.14:59: Merkury kwadratura Kora
02.08.2040 g.17:29: Merkury sekstyl Jowisz
03.08.2040 g.00:30: Merkury ingres Lew
03.08.2040 g.11:09: Wenus trygon Kora
04.08.2040 g.02:29: Wenus ingres Panna
05.08.2040 g.04:03: Merkury koniunkcja Uran
05.08.2040 g.22:16: Merkury kwadratura Neptun
06.08.2040 g.00:02: Jowisz ingres Waga
07.08.2040 g.01:12: Merkury sekstyl Saturn
08.08.2040 g.12:48: Mars kwinkunks Pluton
08.08.2040 g.21:19: Wenus trygon Neptun
13.08.2040 g.07:49: Mars kwinkunks Kora
13.08.2040 g.07:52: Słońce koniunkcja Merkury
14.08.2040 g.14:35: Mars ingres Waga
15.08.2040 g.05:11: Wenus sekstyl Ceres
15.08.2040 g.18:33: Merkury opozycja Pluton
17.08.2040 g.08:54: Merkury trygon Kora
17.08.2040 g.19:01: Merkury ingres Panna
18.08.2040 g.04:27: Mars koniunkcja Jowisz
18.08.2040 g.09:17: Słońce opozycja Pluton
20.08.2040 g.20:04: Merkury trygon Neptun
21.08.2040 g.16:54: Słońce trygon Kora
22.08.2040 g.13:52: Słońce ingres Panna
23.08.2040 g.01:56: Mars sekstyl Uran
23.08.2040 g.17:52: Mars kwinkunks Neptun
25.08.2040 g.04:05: Wenus kwinkunks Pluton
27.08.2040 g.20:59: Wenus kwinkunks Kora
27.08.2040 g.22:42: Merkury sekstyl Ceres
28.08.2040 g.13:12: Słońce trygon Neptun
28.08.2040 g.14:07: Wenus ingres Waga
29.08.2040 g.15:07: Uran kwadratura Neptun
31.08.2040 g.04:53: Mars koniunkcja Saturn

01.09.2040 g.03:36: Merkury kwinkunks Pluton
01.09.2040 g.19:47: Wenus koniunkcja Jowisz
02.09.2040 g.06:06: Wenus kwinkunks Neptun
02.09.2040 g.11:02: Wenus sekstyl Uran
03.09.2040 g.06:37: Merkury kwinkunks Kora
03.09.2040 g.20:28: Merkury ingres Waga
04.09.2040 g.05:57: Jowisz kwinkunks Neptun
06.09.2040 g.15:31: Jowisz sekstyl Uran
06.09.2040 g.21:01: Wenus koniunkcja Saturn
07.09.2040 g.12:18: Merkury kwinkunks Neptun
07.09.2040 g.22:05: Merkury sekstyl Uran
08.09.2040 g.01:51: Merkury koniunkcja Jowisz
11.09.2040 g.20:01: Merkury koniunkcja Saturn
13.09.2040 g.05:31: Wenus koniunkcja Mars
14.09.2040 g.22:47: Ceres kwinkunks Pluton
17.09.2040 g.17:09: Słońce kwinkunks Pluton
18.09.2040 g.08:07: Wenus trygon Pluton
19.09.2040 g.09:54: Słońce sekstyl Ceres
19.09.2040 g.19:58: Wenus kwadratura Ceres
21.09.2040 g.07:37: Wenus opozycja Kora
21.09.2040 g.09:57: Słońce kwinkunks Kora
21.09.2040 g.17:12: Merkury koniunkcja Mars
22.09.2040 g.04:15: Merkury trygon Pluton
22.09.2040 g.04:19: Wenus ingres Skorpion
22.09.2040 g.11:44: Słońce ingres Waga
22.09.2040 g.12:11: Mars trygon Pluton
24.09.2040 g.21:26: Ceres kwadratura Kora
25.09.2040 g.12:33: Merkury opozycja Kora
25.09.2040 g.20:26: Merkury kwadratura Ceres
26.09.2040 g.12:11: Wenus opozycja Neptun
26.09.2040 g.14:22: Merkury ingres Skorpion
27.09.2040 g.19:48: Słońce kwinkunks Neptun
27.09.2040 g.22:38: Mars opozycja Kora
28.09.2040 g.00:58: Ceres ingres Lew
28.09.2040 g.01:29: Wenus kwadratura Uran
29.09.2040 g.14:09: Mars ingres Skorpion
29.09.2040 g.20:21: Słońce sekstyl Uran

01.10.2040 g.03:16: Mars kwadratura Ceres
02.10.2040 g.17:46: Merkury opozycja Neptun
04.10.2040 g.22:23: Słońce koniunkcja Jowisz
06.10.2040 g.23:20: Mars opozycja Neptun
07.10.2040 g.19:25: Słońce koniunkcja Saturn
10.10.2040 g.13:57: Merkury koniunkcja Mars
10.10.2040 g.17:53: Mars kwadratura Uran
12.10.2040 g.18:33: Wenus kwadratura Pluton
13.10.2040 g.00:21: Ceres kwadratura Neptun
15.10.2040 g.03:38: Merkury kwadratura Ceres
15.10.2040 g.21:09: Wenus kwinkunks Kora
16.10.2040 g.01:12: Merkury opozycja Neptun
16.10.2040 g.22:39: Wenus ingres Strzelec
17.10.2040 g.18:32: Słońce trygon Pluton
20.10.2040 g.09:51: Merkury ingres Waga
20.10.2040 g.18:53: Wenus kwinkunks Neptun
21.10.2040 g.11:38: Merkury opozycja Kora
21.10.2040 g.12:15: Słońce koniunkcja Merkury
21.10.2040 g.13:00: Słońce opozycja Kora
22.10.2040 g.21:19: Słońce ingres Skorpion
23.10.2040 g.11:36: Wenus trygon Ceres
23.10.2040 g.11:50: Wenus trygon Uran
23.10.2040 g.12:40: Ceres koniunkcja Uran
24.10.2040 g.18:24: Merkury trygon Pluton
27.10.2040 g.08:22: Słońce opozycja Neptun
30.10.2040 g.20:42: Słońce kwadratura Uran
31.10.2040 g.12:46: Jowisz koniunkcja Saturn
31.10.2040 g.20:40: Wenus sekstyl Saturn
31.10.2040 g.21:25: Wenus sekstyl Jowisz

02.11.2040 g.05:51: Słońce kwadratura Ceres
04.11.2040 g.11:23: Mars kwadratura Pluton
05.11.2040 g.09:32: Merkury trygon Pluton
06.11.2040 g.14:28: Wenus sekstyl Pluton
08.11.2040 g.18:53: Merkury opozycja Kora
09.11.2040 g.14:29: Mars kwinkunks Kora
09.11.2040 g.16:00: Wenus trygon Kora
09.11.2040 g.23:56: Merkury ingres Skorpion
10.11.2040 g.22:52: Wenus ingres Koziorożec
11.11.2040 g.17:51: Mars ingres Strzelec
12.11.2040 g.22:07: Merkury opozycja Neptun
14.11.2040 g.06:51: Wenus trygon Neptun
15.11.2040 g.17:07: Merkury kwadratura Uran
16.11.2040 g.15:23: Słońce kwadratura Pluton
17.11.2040 g.03:32: Mars kwinkunks Neptun
17.11.2040 g.18:23: Wenus kwinkunks Uran
19.11.2040 g.11:15: Merkury kwadratura Ceres
20.11.2040 g.03:27: Słońce kwinkunks Kora
21.11.2040 g.18:04: Słońce ingres Strzelec
22.11.2040 g.21:27: Mars trygon Uran
23.11.2040 g.02:23: Wenus kwinkunks Ceres
25.11.2040 g.09:18: Słońce kwinkunks Neptun
26.11.2040 g.13:36: Merkury kwadratura Pluton
28.11.2040 g.17:27: Merkury kwinkunks Kora
28.11.2040 g.19:36: Wenus kwadratura Saturn
29.11.2040 g.14:36: Słońce trygon Uran
29.11.2040 g.19:19: Merkury ingres Strzelec

01.12.2040 g.10:00: Wenus kwadratura Jowisz
02.12.2040 g.01:08: Merkury kwinkunks Neptun
02.12.2040 g.23:28: Mars trygon Ceres
04.12.2040 g.19:21: Merkury trygon Uran
05.12.2040 g.02:16: Wenus kwadratura Kora
06.12.2040 g.14:42: Wenus ingres Wodnik
07.12.2040 g.02:20: Jowisz trygon Pluton
07.12.2040 g.04:48: Słońce trygon Ceres
09.12.2040 g.13:39: Wenus kwadratura Neptun
09.12.2040 g.20:06: Merkury trygon Ceres
12.12.2040 g.05:12: Mars sekstyl Saturn
13.12.2040 g.08:23: Wenus opozycja Uran
13.12.2040 g.18:41: Słońce sekstyl Saturn
14.12.2040 g.01:01: Merkury sekstyl Saturn
14.12.2040 g.11:38: Słońce koniunkcja Merkury
15.12.2040 g.11:55: Merkury koniunkcja Mars
15.12.2040 g.19:34: Merkury sekstyl Pluton
16.12.2040 g.04:18: Mars sekstyl Pluton
16.12.2040 g.13:23: Słońce sekstyl Pluton
16.12.2040 g.17:47: Merkury sekstyl Jowisz
17.12.2040 g.13:48: Słońce koniunkcja Mars
17.12.2040 g.17:41: Merkury trygon Kora
18.12.2040 g.04:54: Słońce sekstyl Jowisz
18.12.2040 g.11:47: Mars sekstyl Jowisz
18.12.2040 g.21:16: Merkury ingres Koziorożec
19.12.2040 g.12:27: Słońce trygon Kora
20.12.2040 g.05:12: Mars trygon Kora
20.12.2040 g.12:42: Wenus opozycja Ceres
20.12.2040 g.21:41: Merkury trygon Neptun
21.12.2040 g.07:32: Słońce ingres Koziorożec
22.12.2040 g.15:49: Mars ingres Koziorożec
23.12.2040 g.12:16: Merkury kwinkunks Uran
24.12.2040 g.10:00: Słońce trygon Neptun
26.12.2040 g.19:52: Mars trygon Neptun
27.12.2040 g.04:32: Jowisz opozycja Kora
27.12.2040 g.13:26: Wenus trygon Saturn
28.12.2040 g.07:49: Merkury kwinkunks Ceres
28.12.2040 g.08:56: Słońce kwinkunks Uran
29.12.2040 g.12:35: Wenus koniunkcja Pluton

2039 2040 2041Pobierz wersję testową Uranii
Horoskop Zegar astrologiczny 
2024-07-18 g.13:40:37 
Europa/Warszawa

Polecane
Tranzyty codzienne
Zegar Astro

Tranzyty
Tranzyty codzienne
Tranzyty bieżący miesiac
Tranzyty następny miesiac
Tranzyty poprzedni miesiac

Tranzyty w styczniu 2024
Tranzyty w lutym 2024
Tranzyty w marcu 2024
Tranzyty w kwietniu 2024
Tranzyty w maju 2024
Tranzyty w czerwcu 2024
Tranzyty w lipcu 2024
Tranzyty w sierpniu 2024
Tranzyty we wrześniu 2024
Tranzyty w październiku 2024
Tranzyty w listopadzie 2024
Tranzyty w grudniu 2024

Aspektarium

Tranzyty planet:

dzisiaj (18.07.2024):
01:20: Księżyc opozycja Jowisz
14:49: Księżyc kwadratura Saturn
16:00: Słońce sekstyl Uran
22:23: Księżyc trygon Merkury

jutro (19.07.2024):
02:13: Księżyc trygon Kora
09:58: Księżyc kwadratura Neptun
10:13: Księżyc ingres Koziorożec