Horoscope  
Astrologia
Spotkania
Program astrologiczny Urania
Biuletyn astrologiczny
Postacie polskiej astrologii
Symbole astrologiczne
Horoskop
   Horoskop tygodniowy
   Horoskop 2013
   Nowe horoskopy
   Zegar
   Tranzyty
Sownik
System domw
Galeria Szem'a
Katalog stron
Bibliografia
Astrologia > Horoskop > Tranzyty > 2049


Tranzyty planet w 2049 roku


02.01.2049 g.19:09: Wenus ingres Ryby
02.01.2049 g.19:39: Wenus sekstyl Kora
03.01.2049 g.11:23: Mars opozycja Uran
05.01.2049 g.19:04: Słońce trygon Uran
06.01.2049 g.12:58: Mars sekstyl Saturn
08.01.2049 g.06:15: Słońce koniunkcja Saturn
09.01.2049 g.04:49: Wenus koniunkcja Pluton
10.01.2049 g.14:51: Mars sekstyl Neptun
11.01.2049 g.00:39: Słońce trygon Neptun
11.01.2049 g.16:08: Merkury kwinkunks Jowisz
12.01.2049 g.01:37: Merkury sekstyl Mars
12.01.2049 g.01:49: Słońce koniunkcja Merkury
12.01.2049 g.03:18: Słońce sekstyl Mars
12.01.2049 g.12:24: Słońce kwinkunks Jowisz
12.01.2049 g.15:24: Mars kwadratura Jowisz
12.01.2049 g.21:27: Merkury trygon Neptun
14.01.2049 g.11:46: Merkury koniunkcja Saturn
17.01.2049 g.19:04: Merkury trygon Uran
18.01.2049 g.11:54: Merkury sekstyl Wenus
19.01.2049 g.02:00: Wenus opozycja Uran
19.01.2049 g.16:40: Słońce ingres Wodnik
19.01.2049 g.16:45: Słońce kwadratura Kora
22.01.2049 g.12:53: Mars ingres Baran
24.01.2049 g.17:29: Wenus sekstyl Saturn
25.01.2049 g.17:09: Wenus sekstyl Neptun
26.01.2049 g.07:58: Wenus kwadratura Jowisz
29.01.2049 g.01:03: Merkury trygon Uran
31.01.2049 g.10:47: Saturn trygon Neptun

01.02.2049 g.18:45: Jowisz kwinkunks Saturn
02.02.2049 g.19:30: Ceres kwinkunks Uran
03.02.2049 g.12:59: Słońce kwinkunks Uran
03.02.2049 g.21:53: Słońce sekstyl Ceres
04.02.2049 g.20:48: Merkury trygon Neptun
04.02.2049 g.21:30: Merkury kwinkunks Jowisz
05.02.2049 g.09:22: Merkury koniunkcja Saturn
08.02.2049 g.09:09: Wenus ingres Baran
09.02.2049 g.08:52: Słońce trygon Jowisz
09.02.2049 g.11:07: Słońce kwadratura Neptun
11.02.2049 g.16:21: Mars kwinkunks Uran
12.02.2049 g.11:54: Merkury ingres Wodnik
12.02.2049 g.13:11: Merkury kwadratura Kora
14.02.2049 g.09:25: Merkury sekstyl Wenus
18.02.2049 g.06:41: Słońce ingres Ryby
18.02.2049 g.09:03: Słońce sekstyl Kora
20.02.2049 g.02:31: Mars koniunkcja Ceres
20.02.2049 g.06:39: Mars sekstyl Jowisz
20.02.2049 g.11:21: Ceres sekstyl Jowisz
22.02.2049 g.18:37: Merkury kwinkunks Uran
23.02.2049 g.18:31: Mars kwadratura Saturn
25.02.2049 g.19:44: Słońce koniunkcja Pluton
27.02.2049 g.07:18: Merkury trygon Jowisz
27.02.2049 g.07:49: Merkury kwadratura Neptun
28.02.2049 g.21:56: Ceres kwadratura Saturn

01.03.2049 g.02:41: Merkury sekstyl Ceres
04.03.2049 g.02:44: Słońce opozycja Uran
04.03.2049 g.16:50: Merkury sekstyl Mars
04.03.2049 g.17:15: Merkury ingres Ryby
04.03.2049 g.17:49: Mars ingres Byk
04.03.2049 g.20:08: Merkury sekstyl Kora
05.03.2049 g.00:32: Mars koniunkcja Kora
08.03.2049 g.18:47: Wenus ingres Ryby
09.03.2049 g.08:40: Merkury koniunkcja Pluton
11.03.2049 g.17:03: Słońce sekstyl Neptun
12.03.2049 g.06:28: Słońce kwadratura Jowisz
12.03.2049 g.12:45: Merkury opozycja Uran
15.03.2049 g.11:53: Słońce sekstyl Saturn
15.03.2049 g.22:28: Słońce koniunkcja Wenus
16.03.2049 g.02:26: Mars sekstyl Pluton
16.03.2049 g.12:14: Wenus sekstyl Saturn
16.03.2049 g.21:17: Ceres ingres Byk
16.03.2049 g.21:41: Merkury sekstyl Neptun
17.03.2049 g.09:02: Merkury kwadratura Jowisz
17.03.2049 g.16:50: Ceres koniunkcja Kora
18.03.2049 g.06:45: Merkury koniunkcja Wenus
18.03.2049 g.22:49: Merkury sekstyl Saturn
20.03.2049 g.05:27: Słońce ingres Baran
20.03.2049 g.14:40: Wenus kwadratura Jowisz
21.03.2049 g.05:31: Merkury ingres Baran
22.03.2049 g.05:44: Słońce koniunkcja Merkury
22.03.2049 g.13:02: Wenus sekstyl Neptun
23.03.2049 g.04:35: Mars trygon Uran
27.03.2049 g.15:41: Merkury kwinkunks Uran
30.03.2049 g.21:08: Wenus sekstyl Mars

02.04.2049 g.02:50: Słońce kwinkunks Uran
02.04.2049 g.09:29: Merkury sekstyl Jowisz
03.04.2049 g.11:39: Merkury kwadratura Saturn
05.04.2049 g.04:52: Mars koniunkcja Neptun
05.04.2049 g.07:42: Merkury ingres Byk
05.04.2049 g.14:15: Merkury koniunkcja Kora
08.04.2049 g.02:12: Ceres sekstyl Pluton
10.04.2049 g.10:33: Merkury sekstyl Pluton
11.04.2049 g.05:53: Merkury koniunkcja Ceres
12.04.2049 g.01:03: Mars trygon Saturn
12.04.2049 g.23:58: Merkury trygon Uran
16.04.2049 g.02:29: Słońce sekstyl Jowisz
16.04.2049 g.12:12: Mars ingres Bliźnięta
16.04.2049 g.17:43: Słońce kwadratura Saturn
17.04.2049 g.01:23: Ceres trygon Uran
19.04.2049 g.17:12: Słońce ingres Byk
20.04.2049 g.09:34: Słońce koniunkcja Kora
20.04.2049 g.11:17: Jowisz kwinkunks Saturn
22.04.2049 g.22:40: Wenus sekstyl Neptun
29.04.2049 g.00:24: Słońce sekstyl Pluton
29.04.2049 g.18:42: Mars kwadratura Pluton
30.04.2049 g.08:39: Wenus sekstyl Saturn

01.05.2049 g.23:28: Słońce trygon Uran
03.05.2049 g.08:45: Wenus kwadratura Jowisz
03.05.2049 g.23:01: Mars kwadratura Uran
04.05.2049 g.00:02: Wenus ingres Baran
04.05.2049 g.11:53: Merkury koniunkcja Ceres
05.05.2049 g.20:11: Jowisz ingres Rak
07.05.2049 g.16:00: Słońce koniunkcja Merkury
10.05.2049 g.08:43: Jowisz sekstyl Kora
13.05.2049 g.08:26: Słońce koniunkcja Ceres
13.05.2049 g.23:32: Słońce koniunkcja Neptun
14.05.2049 g.22:05: Ceres koniunkcja Neptun
17.05.2049 g.20:47: Słońce trygon Saturn
18.05.2049 g.02:59: Wenus kwinkunks Uran
20.05.2049 g.16:02: Słońce ingres Bliźnięta
23.05.2049 g.15:42: Ceres trygon Saturn
26.05.2049 g.13:57: Mars kwinkunks Saturn
30.05.2049 g.10:18: Słońce kwadratura Pluton
30.05.2049 g.13:28: Ceres ingres Bliźnięta
30.05.2049 g.23:26: Mars ingres Rak

01.06.2049 g.15:22: Mars sekstyl Kora
02.06.2049 g.01:16: Słońce kwadratura Uran
02.06.2049 g.15:48: Wenus kwadratura Saturn
05.06.2049 g.18:26: Wenus ingres Byk
06.06.2049 g.21:07: Wenus koniunkcja Kora
08.06.2049 g.10:50: Merkury koniunkcja Neptun
10.06.2049 g.00:51: Merkury trygon Saturn
11.06.2049 g.17:21: Mars koniunkcja Jowisz
12.06.2049 g.14:52: Merkury ingres Bliźnięta
13.06.2049 g.14:00: Wenus sekstyl Jowisz
14.06.2049 g.05:24: Mars trygon Pluton
14.06.2049 g.17:43: Wenus sekstyl Pluton
15.06.2049 g.13:28: Wenus sekstyl Mars
16.06.2049 g.21:49: Słońce kwinkunks Saturn
17.06.2049 g.07:42: Merkury koniunkcja Ceres
17.06.2049 g.08:30: Wenus trygon Uran
18.06.2049 g.12:58: Mars sekstyl Uran
18.06.2049 g.14:06: Merkury kwadratura Pluton
19.06.2049 g.00:01: Jowisz trygon Pluton
20.06.2049 g.05:35: Merkury kwadratura Uran
20.06.2049 g.23:46: Słońce ingres Rak
22.06.2049 g.07:20: Słońce sekstyl Kora
22.06.2049 g.13:05: Ceres kwadratura Pluton
27.06.2049 g.01:17: Merkury kwinkunks Saturn
29.06.2049 g.05:15: Merkury ingres Rak
29.06.2049 g.06:03: Wenus koniunkcja Neptun
29.06.2049 g.09:02: Wenus trygon Saturn
29.06.2049 g.19:51: Merkury sekstyl Kora
30.06.2049 g.13:41: Ceres kwadratura Uran
30.06.2049 g.17:45: Saturn trygon Neptun
30.06.2049 g.17:46: Słońce trygon Pluton

03.07.2049 g.12:29: Merkury trygon Pluton
03.07.2049 g.14:19: Wenus ingres Bliźnięta
03.07.2049 g.17:30: Jowisz sekstyl Uran
04.07.2049 g.07:59: Słońce sekstyl Uran
04.07.2049 g.11:44: Słońce koniunkcja Jowisz
05.07.2049 g.02:52: Merkury sekstyl Uran
05.07.2049 g.06:05: Merkury koniunkcja Jowisz
05.07.2049 g.17:03: Słońce koniunkcja Merkury
07.07.2049 g.18:03: Mars opozycja Saturn
08.07.2049 g.20:52: Mars sekstyl Neptun
10.07.2049 g.14:29: Merkury opozycja Saturn
11.07.2049 g.01:50: Merkury sekstyl Neptun
11.07.2049 g.18:16: Wenus kwadratura Pluton
12.07.2049 g.00:57: Merkury koniunkcja Mars
13.07.2049 g.06:34: Merkury ingres Lew
13.07.2049 g.22:37: Merkury kwadratura Kora
15.07.2049 g.06:45: Wenus kwadratura Uran
15.07.2049 g.22:38: Mars ingres Lew
16.07.2049 g.05:50: Słońce opozycja Saturn
17.07.2049 g.21:11: Słońce sekstyl Neptun
17.07.2049 g.22:14: Merkury kwinkunks Pluton
18.07.2049 g.01:10: Mars kwadratura Kora
22.07.2049 g.04:52: Wenus koniunkcja Ceres
22.07.2049 g.10:35: Słońce ingres Lew
23.07.2049 g.20:50: Słońce kwadratura Kora
24.07.2049 g.06:12: Wenus kwinkunks Saturn
25.07.2049 g.09:11: Merkury sekstyl Ceres
25.07.2049 g.23:57: Merkury kwinkunks Saturn
27.07.2049 g.12:30: Merkury kwadratura Neptun
27.07.2049 g.17:11: Ceres kwinkunks Saturn
29.07.2049 g.19:40: Mars kwinkunks Pluton
29.07.2049 g.20:46: Wenus ingres Rak
30.07.2049 g.04:27: Merkury ingres Panna
31.07.2049 g.00:51: Wenus sekstyl Kora
31.07.2049 g.02:10: Merkury trygon Kora
31.07.2049 g.06:54: Merkury sekstyl Wenus
31.07.2049 g.17:40: Słońce kwinkunks Pluton

04.08.2049 g.17:15: Słońce koniunkcja Mars
05.08.2049 g.08:34: Merkury opozycja Pluton
06.08.2049 g.09:00: Wenus trygon Pluton
09.08.2049 g.22:28: Merkury koniunkcja Uran
11.08.2049 g.07:43: Wenus sekstyl Uran
14.08.2049 g.11:54: Słońce kwinkunks Saturn
14.08.2049 g.19:58: Ceres ingres Rak
15.08.2049 g.00:24: Jowisz opozycja Saturn
17.08.2049 g.04:36: Merkury trygon Saturn
17.08.2049 g.11:25: Wenus opozycja Saturn
18.08.2049 g.02:56: Merkury sekstyl Jowisz
18.08.2049 g.03:18: Wenus koniunkcja Jowisz
18.08.2049 g.03:53: Merkury sekstyl Wenus
18.08.2049 g.12:14: Ceres sekstyl Kora
18.08.2049 g.16:36: Słońce kwadratura Neptun
19.08.2049 g.00:02: Mars kwinkunks Saturn
21.08.2049 g.00:17: Wenus sekstyl Neptun
22.08.2049 g.17:46: Słońce ingres Panna
23.08.2049 g.12:09: Merkury trygon Neptun
24.08.2049 g.02:07: Słońce trygon Kora
24.08.2049 g.06:17: Wenus ingres Lew
25.08.2049 g.08:11: Wenus kwadratura Kora
25.08.2049 g.18:27: Mars kwadratura Neptun
27.08.2049 g.07:25: Słońce sekstyl Ceres
31.08.2049 g.03:36: Wenus kwinkunks Pluton
31.08.2049 g.07:25: Słońce opozycja Pluton
31.08.2049 g.20:22: Mars ingres Panna

02.09.2049 g.19:23: Mars trygon Kora
02.09.2049 g.22:46: Merkury trygon Neptun
03.09.2049 g.08:59: Merkury sekstyl Jowisz
04.09.2049 g.13:29: Jowisz sekstyl Neptun
07.09.2049 g.11:10: Ceres trygon Pluton
08.09.2049 g.15:21: Słońce koniunkcja Uran
09.09.2049 g.10:59: Merkury trygon Saturn
10.09.2049 g.14:30: Wenus kwinkunks Saturn
11.09.2049 g.09:22: Słońce koniunkcja Merkury
13.09.2049 g.07:16: Słońce trygon Saturn
13.09.2049 g.10:20: Mars opozycja Pluton
13.09.2049 g.20:04: Merkury koniunkcja Uran
14.09.2049 g.19:29: Wenus kwadratura Neptun
18.09.2049 g.00:55: Wenus ingres Panna
18.09.2049 g.13:58: Słońce trygon Neptun
18.09.2049 g.23:04: Wenus trygon Kora
19.09.2049 g.10:22: Mars sekstyl Ceres
21.09.2049 g.17:49: Słońce sekstyl Jowisz
21.09.2049 g.22:40: Merkury koniunkcja Mars
22.09.2049 g.15:41: Słońce ingres Waga
23.09.2049 g.18:24: Słońce kwinkunks Kora
24.09.2049 g.09:12: Wenus opozycja Pluton
27.09.2049 g.12:27: Jowisz ingres Lew
27.09.2049 g.12:58: Merkury koniunkcja Mars
28.09.2049 g.02:31: Merkury koniunkcja Uran
28.09.2049 g.12:27: Mars koniunkcja Uran
30.09.2049 g.01:19: Wenus sekstyl Ceres
30.09.2049 g.11:21: Słońce kwinkunks Pluton
30.09.2049 g.17:58: Merkury trygon Saturn

02.10.2049 g.12:48: Wenus koniunkcja Uran
03.10.2049 g.15:26: Mars trygon Saturn
04.10.2049 g.03:21: Merkury trygon Neptun
04.10.2049 g.12:30: Jowisz kwadratura Kora
04.10.2049 g.23:43: Wenus trygon Saturn
06.10.2049 g.08:53: Wenus koniunkcja Mars
06.10.2049 g.17:24: Merkury ingres Waga
07.10.2049 g.07:10: Merkury kwinkunks Kora
07.10.2049 g.13:10: Merkury sekstyl Jowisz
08.10.2049 g.21:36: Wenus trygon Neptun
10.10.2049 g.04:25: Słońce kwadratura Ceres
11.10.2049 g.02:14: Merkury kwinkunks Pluton
11.10.2049 g.05:30: Mars trygon Neptun
12.10.2049 g.08:46: Wenus ingres Waga
13.10.2049 g.02:18: Wenus kwinkunks Kora
14.10.2049 g.01:46: Słońce kwadratura Saturn
14.10.2049 g.02:44: Wenus sekstyl Jowisz
16.10.2049 g.19:42: Ceres sekstyl Uran
17.10.2049 g.13:40: Merkury kwadratura Ceres
18.10.2049 g.01:45: Mars ingres Waga
18.10.2049 g.07:27: Wenus kwinkunks Pluton
18.10.2049 g.12:32: Słońce kwinkunks Neptun
19.10.2049 g.00:01: Merkury kwadratura Saturn
19.10.2049 g.09:38: Mars kwinkunks Kora
21.10.2049 g.10:27: Merkury kwinkunks Neptun
22.10.2049 g.21:02: Mars sekstyl Jowisz
23.10.2049 g.01:24: Słońce ingres Skorpion
23.10.2049 g.20:39: Słońce opozycja Kora
24.10.2049 g.03:36: Merkury ingres Skorpion
24.10.2049 g.14:57: Merkury opozycja Kora
25.10.2049 g.18:32: Słońce koniunkcja Merkury
26.10.2049 g.03:34: Merkury kwadratura Jowisz
26.10.2049 g.10:04: Słońce kwadratura Jowisz
28.10.2049 g.13:12: Merkury trygon Pluton
28.10.2049 g.23:10: Wenus kwadratura Ceres
29.10.2049 g.12:16: Mars kwinkunks Pluton
29.10.2049 g.20:04: Wenus kwadratura Saturn
30.10.2049 g.08:07: Słońce trygon Pluton

01.11.2049 g.11:31: Wenus kwinkunks Neptun
05.11.2049 g.04:37: Merkury sekstyl Uran
05.11.2049 g.08:46: Wenus ingres Skorpion
05.11.2049 g.21:33: Wenus opozycja Kora
06.11.2049 g.12:13: Merkury trygon Ceres
06.11.2049 g.21:41: Merkury sekstyl Saturn
08.11.2049 g.14:41: Merkury opozycja Neptun
08.11.2049 g.15:59: Wenus kwadratura Jowisz
11.11.2049 g.02:26: Wenus trygon Pluton
11.11.2049 g.21:00: Słońce sekstyl Uran
11.11.2049 g.21:24: Merkury ingres Strzelec
12.11.2049 g.06:51: Merkury kwinkunks Kora
14.11.2049 g.03:34: Słońce trygon Ceres
14.11.2049 g.17:09: Merkury trygon Jowisz
14.11.2049 g.20:14: Słońce sekstyl Saturn
16.11.2049 g.14:30: Merkury kwadratura Pluton
16.11.2049 g.16:31: Słońce opozycja Neptun
21.11.2049 g.11:16: Wenus sekstyl Uran
21.11.2049 g.22:18: Słońce ingres Strzelec
22.11.2049 g.01:01: Mars kwadratura Ceres
22.11.2049 g.10:26: Słońce kwinkunks Kora
23.11.2049 g.02:13: Wenus trygon Ceres
24.11.2049 g.04:37: Mars kwadratura Saturn
24.11.2049 g.04:42: Wenus sekstyl Saturn
24.11.2049 g.20:58: Wenus opozycja Neptun
25.11.2049 g.11:16: Merkury kwadratura Uran
25.11.2049 g.12:04: Mars kwinkunks Neptun
26.11.2049 g.04:43: Słońce trygon Jowisz
26.11.2049 g.17:11: Merkury kwinkunks Ceres
28.11.2049 g.07:18: Merkury kwinkunks Neptun
29.11.2049 g.00:47: Słońce kwadratura Pluton
29.11.2049 g.06:16: Wenus ingres Strzelec
29.11.2049 g.14:53: Wenus kwinkunks Kora
30.11.2049 g.18:03: Merkury sekstyl Mars

01.12.2049 g.11:26: Saturn trygon Neptun
02.12.2049 g.08:50: Merkury ingres Koziorożec
02.12.2049 g.13:04: Wenus trygon Jowisz
02.12.2049 g.16:31: Merkury trygon Kora
04.12.2049 g.04:48: Mars ingres Skorpion
04.12.2049 g.20:17: Mars opozycja Kora
04.12.2049 g.23:58: Wenus kwadratura Pluton
05.12.2049 g.11:03: Merkury kwinkunks Jowisz
08.12.2049 g.04:57: Merkury sekstyl Pluton
10.12.2049 g.01:50: Mars kwadratura Jowisz
11.12.2049 g.16:04: Ceres sekstyl Uran
12.12.2049 g.05:29: Słońce kwinkunks Ceres
12.12.2049 g.07:39: Słońce kwadratura Uran
15.12.2049 g.05:38: Wenus kwinkunks Ceres
15.12.2049 g.13:01: Słońce kwinkunks Neptun
15.12.2049 g.16:20: Mars trygon Pluton
15.12.2049 g.17:15: Wenus kwadratura Uran
18.12.2049 g.05:49: Wenus kwinkunks Neptun
21.12.2049 g.11:51: Słońce ingres Koziorożec
21.12.2049 g.19:04: Słońce trygon Kora
22.12.2049 g.11:32: Merkury sekstyl Mars
23.12.2049 g.02:30: Wenus ingres Koziorożec
23.12.2049 g.08:13: Wenus trygon Kora
24.12.2049 g.00:34: Słońce kwinkunks Jowisz
25.12.2049 g.01:36: Wenus kwinkunks Jowisz
26.12.2049 g.03:52: Merkury sekstyl Pluton
27.12.2049 g.06:57: Słońce koniunkcja Merkury
27.12.2049 g.12:46: Merkury koniunkcja Wenus
28.12.2049 g.20:02: Słońce sekstyl Pluton
29.12.2049 g.01:12: Wenus sekstyl Pluton
29.12.2049 g.22:52: Słońce koniunkcja Wenus
30.12.2049 g.08:19: Merkury kwinkunks Jowisz
30.12.2049 g.18:45: Mars trygon Ceres
31.12.2049 g.19:52: Merkury trygon Kora

2048 2049 2050Pobierz wersję testową Uranii
Horoskop Zegar astrologiczny 
2024-07-18 g.14:06:58 
Europa/Warszawa

Polecane
Tranzyty codzienne
Zegar Astro

Tranzyty
Tranzyty codzienne
Tranzyty bieżący miesiac
Tranzyty następny miesiac
Tranzyty poprzedni miesiac

Tranzyty w styczniu 2024
Tranzyty w lutym 2024
Tranzyty w marcu 2024
Tranzyty w kwietniu 2024
Tranzyty w maju 2024
Tranzyty w czerwcu 2024
Tranzyty w lipcu 2024
Tranzyty w sierpniu 2024
Tranzyty we wrześniu 2024
Tranzyty w październiku 2024
Tranzyty w listopadzie 2024
Tranzyty w grudniu 2024

Aspektarium

Tranzyty planet:

dzisiaj (18.07.2024):
01:20: Księżyc opozycja Jowisz
14:49: Księżyc kwadratura Saturn
16:00: Słońce sekstyl Uran
22:23: Księżyc trygon Merkury

jutro (19.07.2024):
02:13: Księżyc trygon Kora
09:58: Księżyc kwadratura Neptun
10:13: Księżyc ingres Koziorożec