Horoscope  
Astrologia
Spotkania
Program astrologiczny Urania
Biuletyn astrologiczny
Postacie polskiej astrologii
Symbole astrologiczne
Horoskop
   Horoskop tygodniowy
   Horoskop 2013
   Nowe horoskopy
   Zegar
   Tranzyty
Sownik
System domw
Galeria Szem'a
Katalog stron
Bibliografia
Astrologia > Horoskop > Tranzyty > 2048


Tranzyty planet w 2048 roku


01.01.2048 g.13:04: Wenus kwadratura Pluton
01.01.2048 g.20:33: Słońce trygon Uran
04.01.2048 g.07:24: Merkury kwadratura Kora
04.01.2048 g.10:53: Merkury ingres Wodnik
05.01.2048 g.08:21: Wenus sekstyl Ceres
05.01.2048 g.16:37: Mars trygon Pluton
06.01.2048 g.09:51: Słońce trygon Jowisz
06.01.2048 g.11:21: Wenus kwadratura Uran
08.01.2048 g.19:55: Ceres kwinkunks Uran
09.01.2048 g.10:58: Merkury kwadratura Mars
09.01.2048 g.13:46: Słońce trygon Neptun
10.01.2048 g.07:06: Wenus kwinkunks Jowisz
12.01.2048 g.04:29: Mars sekstyl Saturn
12.01.2048 g.11:52: Merkury kwinkunks Uran
12.01.2048 g.21:49: Wenus kwinkunks Neptun
15.01.2048 g.01:43: Merkury koniunkcja Ceres
15.01.2048 g.21:56: Mars sekstyl Uran
20.01.2048 g.05:14: Słońce kwadratura Kora
20.01.2048 g.10:46: Słońce ingres Wodnik
20.01.2048 g.15:57: Merkury koniunkcja Ceres
21.01.2048 g.15:51: Ceres kwadratura Jowisz
21.01.2048 g.17:41: Wenus trygon Kora
21.01.2048 g.22:13: Wenus ingres Koziorożec
23.01.2048 g.01:41: Merkury kwadratura Mars
25.01.2048 g.15:01: Mars opozycja Jowisz
26.01.2048 g.08:41: Wenus sekstyl Pluton
27.01.2048 g.10:05: Saturn trygon Uran
27.01.2048 g.16:17: Merkury kwinkunks Uran
29.01.2048 g.00:49: Słońce koniunkcja Merkury
29.01.2048 g.02:23: Ceres kwadratura Neptun
30.01.2048 g.06:35: Wenus trygon Uran
30.01.2048 g.13:58: Słońce kwinkunks Uran
30.01.2048 g.15:20: Wenus koniunkcja Saturn
30.01.2048 g.17:13: Mars opozycja Neptun

04.02.2048 g.10:53: Mars kwadratura Ceres
04.02.2048 g.11:32: Wenus trygon Jowisz
06.02.2048 g.01:51: Słońce kwadratura Jowisz
06.02.2048 g.03:43: Wenus trygon Neptun
07.02.2048 g.19:20: Merkury ingres Koziorożec
07.02.2048 g.23:56: Słońce kwadratura Neptun
08.02.2048 g.15:18: Merkury kwadratura Kora
10.02.2048 g.18:57: Wenus sekstyl Mars
11.02.2048 g.10:49: Merkury kwadratura Kora
12.02.2048 g.06:32: Merkury ingres Wodnik
14.02.2048 g.05:43: Słońce koniunkcja Ceres
15.02.2048 g.00:59: Wenus kwadratura Kora
15.02.2048 g.04:05: Wenus ingres Wodnik
16.02.2048 g.11:29: Słońce kwadratura Mars
16.02.2048 g.23:49: Merkury koniunkcja Wenus
18.02.2048 g.21:29: Słońce sekstyl Kora
19.02.2048 g.00:47: Słońce ingres Ryby
21.02.2048 g.12:38: Mars kwinkunks Kora
21.02.2048 g.18:48: Mars ingres Strzelec
22.02.2048 g.17:23: Wenus kwinkunks Uran
24.02.2048 g.17:22: Jowisz koniunkcja Neptun
24.02.2048 g.19:15: Merkury kwinkunks Uran
25.02.2048 g.06:20: Słońce koniunkcja Pluton
26.02.2048 g.07:54: Ceres sekstyl Kora
26.02.2048 g.13:30: Ceres ingres Ryby
28.02.2048 g.02:26: Słońce opozycja Uran

01.03.2048 g.14:02: Wenus kwadratura Neptun
02.03.2048 g.06:31: Wenus kwadratura Jowisz
03.03.2048 g.20:27: Słońce sekstyl Saturn
03.03.2048 g.22:02: Merkury kwadratura Neptun
04.03.2048 g.19:28: Merkury kwadratura Jowisz
07.03.2048 g.06:03: Mars kwadratura Pluton
09.03.2048 g.02:51: Kora ingres Byk
09.03.2048 g.05:08: Słońce sekstyl Neptun
10.03.2048 g.08:49: Wenus ingres Ryby
10.03.2048 g.09:02: Wenus sekstyl Kora
11.03.2048 g.09:11: Słońce sekstyl Jowisz
11.03.2048 g.13:07: Merkury ingres Ryby
11.03.2048 g.13:27: Merkury sekstyl Kora
12.03.2048 g.00:08: Mars kwadratura Uran
15.03.2048 g.00:18: Ceres koniunkcja Pluton
15.03.2048 g.20:45: Wenus koniunkcja Pluton
15.03.2048 g.22:39: Merkury koniunkcja Pluton
16.03.2048 g.05:05: Merkury koniunkcja Wenus
16.03.2048 g.05:15: Merkury koniunkcja Ceres
16.03.2048 g.05:20: Wenus koniunkcja Ceres
16.03.2048 g.21:50: Merkury opozycja Uran
17.03.2048 g.02:39: Wenus opozycja Uran
18.03.2048 g.14:56: Merkury kwadratura Mars
18.03.2048 g.21:33: Ceres opozycja Uran
19.03.2048 g.16:41: Wenus kwadratura Mars
19.03.2048 g.23:33: Słońce ingres Baran
20.03.2048 g.22:22: Merkury sekstyl Saturn
22.03.2048 g.13:32: Wenus sekstyl Saturn
23.03.2048 g.14:17: Merkury sekstyl Neptun
26.03.2048 g.02:52: Merkury sekstyl Jowisz
26.03.2048 g.06:25: Wenus sekstyl Neptun
27.03.2048 g.23:43: Słońce kwinkunks Uran
29.03.2048 g.08:22: Merkury ingres Baran
30.03.2048 g.14:02: Wenus sekstyl Jowisz

02.04.2048 g.09:06: Merkury kwinkunks Uran
03.04.2048 g.15:10: Wenus ingres Baran
04.04.2048 g.20:51: Słońce kwadratura Saturn
06.04.2048 g.07:14: Słońce trygon Mars
06.04.2048 g.08:19: Merkury kwadratura Saturn
07.04.2048 g.02:39: Merkury trygon Mars
07.04.2048 g.15:54: Słońce koniunkcja Merkury
07.04.2048 g.18:26: Ceres sekstyl Saturn
09.04.2048 g.17:17: Wenus kwinkunks Uran
12.04.2048 g.00:15: Uran opozycja Pluton
13.04.2048 g.04:53: Merkury ingres Byk
13.04.2048 g.08:57: Merkury koniunkcja Kora
16.04.2048 g.12:34: Wenus kwadratura Saturn
16.04.2048 g.17:57: Merkury trygon Uran
16.04.2048 g.20:29: Merkury sekstyl Pluton
17.04.2048 g.17:02: Mars kwadratura Ceres
19.04.2048 g.11:16: Słońce ingres Byk
19.04.2048 g.12:24: Wenus trygon Mars
19.04.2048 g.21:45: Słońce koniunkcja Kora
20.04.2048 g.22:54: Ceres sekstyl Neptun
21.04.2048 g.03:10: Merkury trygon Saturn
23.04.2048 g.03:42: Jowisz ingres Bliźnięta
23.04.2048 g.08:45: Merkury kwinkunks Mars
23.04.2048 g.16:56: Merkury koniunkcja Neptun
24.04.2048 g.08:15: Merkury sekstyl Ceres
26.04.2048 g.19:25: Słońce trygon Uran
27.04.2048 g.10:09: Słońce sekstyl Pluton
27.04.2048 g.22:04: Wenus ingres Byk
28.04.2048 g.08:12: Wenus koniunkcja Kora
29.04.2048 g.18:20: Merkury ingres Bliźnięta

01.05.2048 g.04:11: Merkury koniunkcja Jowisz
03.05.2048 g.15:45: Wenus trygon Uran
04.05.2048 g.06:58: Wenus sekstyl Pluton
05.05.2048 g.19:17: Słońce trygon Saturn
06.05.2048 g.06:26: Merkury kwadratura Uran
07.05.2048 g.08:18: Merkury kwadratura Pluton
09.05.2048 g.21:37: Słońce kwinkunks Mars
10.05.2048 g.17:18: Wenus trygon Saturn
11.05.2048 g.09:40: Słońce koniunkcja Neptun
13.05.2048 g.14:39: Wenus kwinkunks Mars
15.05.2048 g.07:54: Wenus koniunkcja Neptun
19.05.2048 g.01:30: Ceres ingres Baran
20.05.2048 g.10:07: Słońce ingres Bliźnięta
21.05.2048 g.01:45: Słońce sekstyl Ceres
22.05.2048 g.06:40: Wenus ingres Bliźnięta
23.05.2048 g.08:38: Wenus sekstyl Ceres
23.05.2048 g.20:54: Jowisz kwadratura Uran
25.05.2048 g.17:41: Merkury kwadratura Pluton
26.05.2048 g.10:33: Merkury koniunkcja Jowisz
27.05.2048 g.10:38: Merkury kwadratura Uran
27.05.2048 g.16:14: Słońce koniunkcja Merkury
27.05.2048 g.19:39: Słońce kwadratura Uran
27.05.2048 g.20:41: Merkury koniunkcja Wenus
28.05.2048 g.01:28: Wenus kwadratura Uran
28.05.2048 g.03:26: Jowisz kwadratura Pluton
28.05.2048 g.19:43: Słońce kwadratura Pluton
28.05.2048 g.20:11: Wenus kwadratura Pluton
28.05.2048 g.21:50: Słońce koniunkcja Wenus
29.05.2048 g.00:03: Wenus koniunkcja Jowisz
29.05.2048 g.00:52: Słońce koniunkcja Jowisz

01.06.2048 g.23:49: Merkury sekstyl Ceres
02.06.2048 g.16:46: Wenus opozycja Mars
03.06.2048 g.07:07: Wenus kwinkunks Saturn
03.06.2048 g.16:50: Słońce opozycja Mars
04.06.2048 g.17:35: Słońce kwinkunks Saturn
10.06.2048 g.21:35: Mars opozycja Jowisz
14.06.2048 g.03:55: Ceres kwinkunks Uran
15.06.2048 g.16:26: Wenus ingres Rak
16.06.2048 g.11:36: Wenus sekstyl Kora
19.06.2048 g.06:27: Mars trygon Ceres
20.06.2048 g.17:53: Słońce ingres Rak
20.06.2048 g.18:32: Merkury kwadratura Uran
21.06.2048 g.01:50: Jowisz kwinkunks Saturn
21.06.2048 g.05:38: Merkury kwadratura Pluton
21.06.2048 g.08:20: Merkury opozycja Mars
21.06.2048 g.18:04: Mars kwadratura Pluton
21.06.2048 g.19:25: Słońce sekstyl Kora
21.06.2048 g.22:34: Wenus sekstyl Uran
22.06.2048 g.03:42: Wenus kwinkunks Mars
22.06.2048 g.05:35: Wenus trygon Pluton
22.06.2048 g.19:17: Merkury sekstyl Ceres
23.06.2048 g.01:56: Mars kwadratura Uran
23.06.2048 g.13:53: Wenus kwadratura Ceres
26.06.2048 g.04:51: Merkury kwinkunks Saturn
26.06.2048 g.11:05: Wenus opozycja Saturn
27.06.2048 g.16:41: Merkury koniunkcja Jowisz
27.06.2048 g.19:21: Słońce kwinkunks Mars
29.06.2048 g.01:41: Słońce sekstyl Uran
29.06.2048 g.03:05: Słońce trygon Pluton
30.06.2048 g.06:09: Uran opozycja Pluton

02.07.2048 g.22:56: Słońce kwadratura Ceres
04.07.2048 g.01:03: Słońce opozycja Saturn
04.07.2048 g.12:28: Wenus sekstyl Neptun
07.07.2048 g.03:41: Merkury ingres Rak
07.07.2048 g.07:51: Ceres kwadratura Saturn
07.07.2048 g.17:52: Merkury sekstyl Kora
10.07.2048 g.01:29: Merkury kwinkunks Mars
10.07.2048 g.02:39: Wenus ingres Lew
11.07.2048 g.00:11: Wenus kwadratura Kora
11.07.2048 g.05:46: Merkury trygon Pluton
11.07.2048 g.12:56: Merkury sekstyl Uran
13.07.2048 g.06:24: Merkury opozycja Saturn
13.07.2048 g.23:36: Merkury kwadratura Ceres
14.07.2048 g.16:19: Wenus trygon Mars
15.07.2048 g.06:39: Słońce sekstyl Neptun
16.07.2048 g.11:01: Wenus kwinkunks Pluton
18.07.2048 g.16:12: Merkury sekstyl Neptun
19.07.2048 g.12:35: Wenus kwinkunks Saturn
21.07.2048 g.08:33: Słońce koniunkcja Merkury
21.07.2048 g.17:38: Merkury ingres Lew
21.07.2048 g.21:58: Wenus trygon Ceres
22.07.2048 g.04:46: Słońce ingres Lew
22.07.2048 g.06:22: Merkury kwadratura Kora
23.07.2048 g.09:01: Słońce kwadratura Kora
25.07.2048 g.00:03: Merkury trygon Mars
25.07.2048 g.09:31: Merkury kwinkunks Pluton
27.07.2048 g.01:31: Merkury kwinkunks Saturn
27.07.2048 g.14:56: Wenus sekstyl Jowisz
28.07.2048 g.16:07: Mars kwadratura Pluton
29.07.2048 g.02:37: Merkury trygon Ceres
29.07.2048 g.09:16: Wenus kwadratura Neptun
30.07.2048 g.03:09: Słońce kwinkunks Pluton
30.07.2048 g.15:36: Słońce trygon Mars

01.08.2048 g.23:26: Merkury sekstyl Jowisz
02.08.2048 g.08:41: Słońce kwinkunks Saturn
02.08.2048 g.14:45: Merkury kwadratura Neptun
03.08.2048 g.13:19: Wenus ingres Panna
04.08.2048 g.11:14: Wenus trygon Kora
05.08.2048 g.19:02: Mars kwadratura Uran
06.08.2048 g.02:31: Merkury ingres Panna
06.08.2048 g.17:52: Merkury trygon Kora
07.08.2048 g.10:42: Słońce trygon Ceres
09.08.2048 g.13:47: Wenus opozycja Pluton
10.08.2048 g.10:46: Merkury opozycja Pluton
11.08.2048 g.20:07: Wenus koniunkcja Uran
11.08.2048 g.20:13: Wenus trygon Saturn
11.08.2048 g.21:19: Saturn trygon Uran
12.08.2048 g.04:04: Merkury trygon Saturn
12.08.2048 g.04:33: Merkury koniunkcja Uran
13.08.2048 g.08:22: Merkury koniunkcja Wenus
13.08.2048 g.16:55: Merkury kwadratura Mars
13.08.2048 g.20:18: Wenus kwadratura Mars
15.08.2048 g.14:35: Merkury kwinkunks Ceres
16.08.2048 g.02:33: Słońce kwadratura Neptun
16.08.2048 g.03:54: Wenus kwinkunks Ceres
17.08.2048 g.15:48: Słońce sekstyl Jowisz
20.08.2048 g.06:18: Mars trygon Ceres
21.08.2048 g.11:54: Merkury trygon Neptun
22.08.2048 g.12:01: Słońce ingres Panna
23.08.2048 g.01:06: Wenus trygon Neptun
23.08.2048 g.07:01: Merkury kwadratura Jowisz
23.08.2048 g.14:26: Słońce trygon Kora
25.08.2048 g.05:25: Wenus kwadratura Jowisz
26.08.2048 g.07:11: Merkury ingres Waga
27.08.2048 g.04:16: Merkury kwinkunks Kora
28.08.2048 g.01:20: Wenus ingres Waga
28.08.2048 g.21:38: Wenus kwinkunks Kora
29.08.2048 g.17:15: Słońce opozycja Pluton

01.09.2048 g.07:29: Słońce trygon Saturn
01.09.2048 g.15:31: Merkury kwinkunks Pluton
02.09.2048 g.16:29: Wenus kwinkunks Pluton
03.09.2048 g.11:09: Słońce koniunkcja Uran
04.09.2048 g.11:10: Merkury kwadratura Saturn
04.09.2048 g.18:22: Wenus kwadratura Saturn
05.09.2048 g.08:17: Merkury koniunkcja Wenus
05.09.2048 g.11:14: Słońce kwinkunks Ceres
06.09.2048 g.17:43: Mars kwinkunks Neptun
07.09.2048 g.19:19: Wenus opozycja Ceres
09.09.2048 g.12:58: Merkury opozycja Ceres
13.09.2048 g.04:38: Ceres kwinkunks Uran
16.09.2048 g.00:46: Słońce trygon Neptun
16.09.2048 g.11:50: Mars opozycja Jowisz
16.09.2048 g.12:56: Wenus kwinkunks Neptun
17.09.2048 g.13:48: Mars ingres Koziorożec
19.09.2048 g.01:35: Mars trygon Kora
21.09.2048 g.12:41: Wenus trygon Jowisz
21.09.2048 g.16:05: Wenus ingres Skorpion
22.09.2048 g.07:22: Słońce kwadratura Jowisz
22.09.2048 g.09:03: Wenus opozycja Kora
22.09.2048 g.09:59: Słońce ingres Waga
23.09.2048 g.06:51: Słońce kwinkunks Kora
23.09.2048 g.14:55: Jowisz ingres Rak
23.09.2048 g.23:06: Merkury opozycja Ceres
24.09.2048 g.10:25: Merkury kwadratura Saturn
25.09.2048 g.18:24: Wenus sekstyl Mars
25.09.2048 g.21:58: Ceres kwadratura Saturn
26.09.2048 g.22:28: Wenus trygon Pluton
27.09.2048 g.07:26: Merkury kwinkunks Pluton
27.09.2048 g.13:36: Merkury kwadratura Mars
28.09.2048 g.00:05: Mars sekstyl Pluton
28.09.2048 g.01:39: Słońce koniunkcja Merkury
28.09.2048 g.21:40: Słońce kwinkunks Pluton
28.09.2048 g.22:36: Wenus kwinkunks Ceres
29.09.2048 g.13:51: Wenus sekstyl Saturn
30.09.2048 g.13:53: Słońce kwadratura Mars
30.09.2048 g.22:49: Słońce opozycja Ceres

01.10.2048 g.02:23: Mars kwadratura Ceres
02.10.2048 g.06:40: Słońce kwadratura Saturn
02.10.2048 g.16:09: Wenus sekstyl Uran
03.10.2048 g.02:35: Merkury kwinkunks Kora
03.10.2048 g.05:35: Mars koniunkcja Saturn
03.10.2048 g.07:18: Merkury kwadratura Jowisz
04.10.2048 g.10:34: Merkury ingres Panna
05.10.2048 g.13:36: Jowisz sekstyl Kora
09.10.2048 g.09:04: Mars trygon Uran
09.10.2048 g.18:41: Merkury ingres Waga
10.10.2048 g.22:53: Wenus opozycja Neptun
11.10.2048 g.00:07: Merkury kwinkunks Kora
11.10.2048 g.08:57: Merkury kwadratura Jowisz
15.10.2048 g.16:12: Merkury opozycja Ceres
16.10.2048 g.00:15: Słońce kwinkunks Neptun
16.10.2048 g.10:00: Merkury kwinkunks Pluton
16.10.2048 g.11:13: Wenus ingres Strzelec
16.10.2048 g.23:41: Wenus kwinkunks Kora
17.10.2048 g.07:36: Wenus kwinkunks Jowisz
19.10.2048 g.13:32: Merkury kwadratura Saturn
20.10.2048 g.01:19: Wenus trygon Ceres
21.10.2048 g.11:24: Wenus kwadratura Pluton
22.10.2048 g.19:41: Słońce ingres Skorpion
23.10.2048 g.03:32: Mars trygon Neptun
23.10.2048 g.09:12: Słońce opozycja Kora
23.10.2048 g.19:23: Słońce trygon Jowisz
26.10.2048 g.01:55: Słońce kwinkunks Ceres
27.10.2048 g.08:20: Merkury kwinkunks Neptun
28.10.2048 g.16:09: Wenus kwadratura Uran
28.10.2048 g.17:54: Słońce trygon Pluton
30.10.2048 g.12:39: Merkury kwadratura Mars
31.10.2048 g.13:52: Merkury ingres Skorpion
31.10.2048 g.20:42: Merkury opozycja Kora

01.11.2048 g.00:23: Merkury trygon Jowisz
01.11.2048 g.23:46: Merkury kwinkunks Ceres
02.11.2048 g.00:06: Mars ingres Wodnik
02.11.2048 g.15:32: Mars kwadratura Kora
02.11.2048 g.21:45: Mars kwinkunks Jowisz
03.11.2048 g.05:54: Słońce sekstyl Saturn
04.11.2048 g.03:11: Merkury trygon Pluton
04.11.2048 g.09:50: Wenus kwinkunks Neptun
04.11.2048 g.21:01: Mars sekstyl Ceres
06.11.2048 g.20:50: Słońce sekstyl Uran
06.11.2048 g.21:06: Jowisz sekstyl Kora
07.11.2048 g.17:26: Merkury sekstyl Saturn
09.11.2048 g.19:22: Merkury sekstyl Uran
10.11.2048 g.12:40: Wenus ingres Koziorożec
10.11.2048 g.15:46: Wenus opozycja Jowisz
10.11.2048 g.20:16: Wenus trygon Kora
11.11.2048 g.19:17: Wenus kwadratura Ceres
12.11.2048 g.15:05: Jowisz ingres Bliźnięta
14.11.2048 g.05:01: Słońce opozycja Neptun
14.11.2048 g.07:48: Merkury opozycja Neptun
14.11.2048 g.12:41: Słońce koniunkcja Merkury
15.11.2048 g.11:39: Wenus sekstyl Pluton
18.11.2048 g.17:45: Merkury kwinkunks Jowisz
19.11.2048 g.02:01: Merkury ingres Strzelec
19.11.2048 g.06:33: Merkury kwinkunks Kora
19.11.2048 g.21:32: Merkury trygon Ceres
20.11.2048 g.22:24: Słońce kwinkunks Jowisz
21.11.2048 g.14:47: Wenus koniunkcja Saturn
21.11.2048 g.16:32: Słońce ingres Strzelec
21.11.2048 g.23:02: Słońce kwinkunks Kora
22.11.2048 g.19:40: Merkury kwadratura Pluton
22.11.2048 g.23:26: Słońce trygon Ceres
23.11.2048 g.15:04: Mars kwinkunks Uran
23.11.2048 g.19:32: Wenus trygon Uran
27.11.2048 g.11:56: Słońce kwadratura Pluton
29.11.2048 g.04:10: Merkury kwadratura Uran
29.11.2048 g.08:15: Wenus trygon Neptun

02.12.2048 g.06:14: Mars kwadratura Neptun
03.12.2048 g.04:22: Merkury kwinkunks Neptun
04.12.2048 g.01:26: Merkury sekstyl Mars
04.12.2048 g.06:07: Wenus kwinkunks Jowisz
06.12.2048 g.06:41: Wenus ingres Wodnik
06.12.2048 g.10:01: Wenus kwadratura Kora
06.12.2048 g.17:05: Merkury opozycja Jowisz
07.12.2048 g.08:40: Słońce kwadratura Uran
08.12.2048 g.06:17: Wenus sekstyl Ceres
08.12.2048 g.10:16: Merkury ingres Koziorożec
08.12.2048 g.12:31: Merkury trygon Kora
09.12.2048 g.03:22: Mars trygon Jowisz
10.12.2048 g.00:50: Merkury kwadratura Ceres
12.12.2048 g.08:34: Merkury sekstyl Pluton
13.12.2048 g.01:58: Słońce kwinkunks Neptun
13.12.2048 g.02:50: Mars ingres Ryby
13.12.2048 g.06:29: Mars sekstyl Kora
17.12.2048 g.06:31: Słońce opozycja Jowisz
18.12.2048 g.19:37: Saturn trygon Uran
19.12.2048 g.03:58: Merkury trygon Uran
19.12.2048 g.04:42: Merkury koniunkcja Saturn
20.12.2048 g.13:13: Wenus kwinkunks Uran
21.12.2048 g.06:01: Słońce ingres Koziorożec
21.12.2048 g.07:17: Mars koniunkcja Pluton
21.12.2048 g.07:38: Słońce trygon Kora
23.12.2048 g.07:06: Merkury trygon Neptun
25.12.2048 g.14:29: Wenus kwadratura Neptun
26.12.2048 g.03:13: Merkury kwinkunks Jowisz
26.12.2048 g.03:16: Słońce kwadratura Ceres
27.12.2048 g.07:24: Słońce sekstyl Pluton
28.12.2048 g.11:01: Wenus trygon Jowisz

2047 2048 2049Pobierz wersję testową Uranii
Horoskop Zegar astrologiczny 
2024-07-18 g.12:50:04 
Europa/Warszawa

Polecane
Tranzyty codzienne
Zegar Astro

Tranzyty
Tranzyty codzienne
Tranzyty bieżący miesiac
Tranzyty następny miesiac
Tranzyty poprzedni miesiac

Tranzyty w styczniu 2024
Tranzyty w lutym 2024
Tranzyty w marcu 2024
Tranzyty w kwietniu 2024
Tranzyty w maju 2024
Tranzyty w czerwcu 2024
Tranzyty w lipcu 2024
Tranzyty w sierpniu 2024
Tranzyty we wrześniu 2024
Tranzyty w październiku 2024
Tranzyty w listopadzie 2024
Tranzyty w grudniu 2024

Aspektarium

Tranzyty planet:

dzisiaj (18.07.2024):
01:20: Księżyc opozycja Jowisz
14:49: Księżyc kwadratura Saturn
16:00: Słońce sekstyl Uran
22:23: Księżyc trygon Merkury

jutro (19.07.2024):
02:13: Księżyc trygon Kora
09:58: Księżyc kwadratura Neptun
10:13: Księżyc ingres Koziorożec