Horoscope  
Astrologia
Spotkania
Program astrologiczny Urania
Biuletyn astrologiczny
Postacie polskiej astrologii
Symbole astrologiczne
Horoskop
   Horoskop tygodniowy
   Horoskop 2013
   Nowe horoskopy
   Zegar
   Tranzyty
S這wnik
System dom闚
Galeria Szem'a
Katalog stron
Bibliografia
Astrologia > Horoskop > Tranzyty > 2048


Tranzyty planet w 2048 roku


01.01.2048 g.13:04: Wenus kwadratura Pluton
01.01.2048 g.20:33: S這鎍e trygon Uran
04.01.2048 g.07:24: Merkury kwadratura Kora
04.01.2048 g.10:53: Merkury ingres Wodnik
05.01.2048 g.08:21: Wenus sekstyl Ceres
05.01.2048 g.16:37: Mars trygon Pluton
06.01.2048 g.09:51: S這鎍e trygon Jowisz
06.01.2048 g.11:21: Wenus kwadratura Uran
08.01.2048 g.19:55: Ceres kwinkunks Uran
09.01.2048 g.10:58: Merkury kwadratura Mars
09.01.2048 g.13:46: S這鎍e trygon Neptun
10.01.2048 g.07:06: Wenus kwinkunks Jowisz
12.01.2048 g.04:29: Mars sekstyl Saturn
12.01.2048 g.11:52: Merkury kwinkunks Uran
12.01.2048 g.21:49: Wenus kwinkunks Neptun
15.01.2048 g.01:43: Merkury koniunkcja Ceres
15.01.2048 g.21:56: Mars sekstyl Uran
20.01.2048 g.05:14: S這鎍e kwadratura Kora
20.01.2048 g.10:46: S這鎍e ingres Wodnik
20.01.2048 g.15:57: Merkury koniunkcja Ceres
21.01.2048 g.15:51: Ceres kwadratura Jowisz
21.01.2048 g.17:41: Wenus trygon Kora
21.01.2048 g.22:13: Wenus ingres Kozioro瞠c
23.01.2048 g.01:41: Merkury kwadratura Mars
25.01.2048 g.15:01: Mars opozycja Jowisz
26.01.2048 g.08:41: Wenus sekstyl Pluton
27.01.2048 g.10:05: Saturn trygon Uran
27.01.2048 g.16:17: Merkury kwinkunks Uran
29.01.2048 g.00:49: S這鎍e koniunkcja Merkury
29.01.2048 g.02:23: Ceres kwadratura Neptun
30.01.2048 g.06:35: Wenus trygon Uran
30.01.2048 g.13:58: S這鎍e kwinkunks Uran
30.01.2048 g.15:20: Wenus koniunkcja Saturn
30.01.2048 g.17:13: Mars opozycja Neptun

04.02.2048 g.10:53: Mars kwadratura Ceres
04.02.2048 g.11:32: Wenus trygon Jowisz
06.02.2048 g.01:51: S這鎍e kwadratura Jowisz
06.02.2048 g.03:43: Wenus trygon Neptun
07.02.2048 g.19:20: Merkury ingres Kozioro瞠c
07.02.2048 g.23:56: S這鎍e kwadratura Neptun
08.02.2048 g.15:18: Merkury kwadratura Kora
10.02.2048 g.18:57: Wenus sekstyl Mars
11.02.2048 g.10:49: Merkury kwadratura Kora
12.02.2048 g.06:32: Merkury ingres Wodnik
14.02.2048 g.05:43: S這鎍e koniunkcja Ceres
15.02.2048 g.00:59: Wenus kwadratura Kora
15.02.2048 g.04:05: Wenus ingres Wodnik
16.02.2048 g.11:29: S這鎍e kwadratura Mars
16.02.2048 g.23:49: Merkury koniunkcja Wenus
18.02.2048 g.21:29: S這鎍e sekstyl Kora
19.02.2048 g.00:47: S這鎍e ingres Ryby
21.02.2048 g.12:38: Mars kwinkunks Kora
21.02.2048 g.18:48: Mars ingres Strzelec
22.02.2048 g.17:23: Wenus kwinkunks Uran
24.02.2048 g.17:22: Jowisz koniunkcja Neptun
24.02.2048 g.19:15: Merkury kwinkunks Uran
25.02.2048 g.06:20: S這鎍e koniunkcja Pluton
26.02.2048 g.07:54: Ceres sekstyl Kora
26.02.2048 g.13:30: Ceres ingres Ryby
28.02.2048 g.02:26: S這鎍e opozycja Uran

01.03.2048 g.14:02: Wenus kwadratura Neptun
02.03.2048 g.06:31: Wenus kwadratura Jowisz
03.03.2048 g.20:27: S這鎍e sekstyl Saturn
03.03.2048 g.22:02: Merkury kwadratura Neptun
04.03.2048 g.19:28: Merkury kwadratura Jowisz
07.03.2048 g.06:03: Mars kwadratura Pluton
09.03.2048 g.02:51: Kora ingres Byk
09.03.2048 g.05:08: S這鎍e sekstyl Neptun
10.03.2048 g.08:49: Wenus ingres Ryby
10.03.2048 g.09:02: Wenus sekstyl Kora
11.03.2048 g.09:11: S這鎍e sekstyl Jowisz
11.03.2048 g.13:07: Merkury ingres Ryby
11.03.2048 g.13:27: Merkury sekstyl Kora
12.03.2048 g.00:08: Mars kwadratura Uran
15.03.2048 g.00:18: Ceres koniunkcja Pluton
15.03.2048 g.20:45: Wenus koniunkcja Pluton
15.03.2048 g.22:39: Merkury koniunkcja Pluton
16.03.2048 g.05:05: Merkury koniunkcja Wenus
16.03.2048 g.05:15: Merkury koniunkcja Ceres
16.03.2048 g.05:20: Wenus koniunkcja Ceres
16.03.2048 g.21:50: Merkury opozycja Uran
17.03.2048 g.02:39: Wenus opozycja Uran
18.03.2048 g.14:56: Merkury kwadratura Mars
18.03.2048 g.21:33: Ceres opozycja Uran
19.03.2048 g.16:41: Wenus kwadratura Mars
19.03.2048 g.23:33: S這鎍e ingres Baran
20.03.2048 g.22:22: Merkury sekstyl Saturn
22.03.2048 g.13:32: Wenus sekstyl Saturn
23.03.2048 g.14:17: Merkury sekstyl Neptun
26.03.2048 g.02:52: Merkury sekstyl Jowisz
26.03.2048 g.06:25: Wenus sekstyl Neptun
27.03.2048 g.23:43: S這鎍e kwinkunks Uran
29.03.2048 g.08:22: Merkury ingres Baran
30.03.2048 g.14:02: Wenus sekstyl Jowisz

02.04.2048 g.09:06: Merkury kwinkunks Uran
03.04.2048 g.15:10: Wenus ingres Baran
04.04.2048 g.20:51: S這鎍e kwadratura Saturn
06.04.2048 g.07:14: S這鎍e trygon Mars
06.04.2048 g.08:19: Merkury kwadratura Saturn
07.04.2048 g.02:39: Merkury trygon Mars
07.04.2048 g.15:54: S這鎍e koniunkcja Merkury
07.04.2048 g.18:26: Ceres sekstyl Saturn
09.04.2048 g.17:17: Wenus kwinkunks Uran
12.04.2048 g.00:15: Uran opozycja Pluton
13.04.2048 g.04:53: Merkury ingres Byk
13.04.2048 g.08:57: Merkury koniunkcja Kora
16.04.2048 g.12:34: Wenus kwadratura Saturn
16.04.2048 g.17:57: Merkury trygon Uran
16.04.2048 g.20:29: Merkury sekstyl Pluton
17.04.2048 g.17:02: Mars kwadratura Ceres
19.04.2048 g.11:16: S這鎍e ingres Byk
19.04.2048 g.12:24: Wenus trygon Mars
19.04.2048 g.21:45: S這鎍e koniunkcja Kora
20.04.2048 g.22:54: Ceres sekstyl Neptun
21.04.2048 g.03:10: Merkury trygon Saturn
23.04.2048 g.03:42: Jowisz ingres Blini皻a
23.04.2048 g.08:45: Merkury kwinkunks Mars
23.04.2048 g.16:56: Merkury koniunkcja Neptun
24.04.2048 g.08:15: Merkury sekstyl Ceres
26.04.2048 g.19:25: S這鎍e trygon Uran
27.04.2048 g.10:09: S這鎍e sekstyl Pluton
27.04.2048 g.22:04: Wenus ingres Byk
28.04.2048 g.08:12: Wenus koniunkcja Kora
29.04.2048 g.18:20: Merkury ingres Blini皻a

01.05.2048 g.04:11: Merkury koniunkcja Jowisz
03.05.2048 g.15:45: Wenus trygon Uran
04.05.2048 g.06:58: Wenus sekstyl Pluton
05.05.2048 g.19:17: S這鎍e trygon Saturn
06.05.2048 g.06:26: Merkury kwadratura Uran
07.05.2048 g.08:18: Merkury kwadratura Pluton
09.05.2048 g.21:37: S這鎍e kwinkunks Mars
10.05.2048 g.17:18: Wenus trygon Saturn
11.05.2048 g.09:40: S這鎍e koniunkcja Neptun
13.05.2048 g.14:39: Wenus kwinkunks Mars
15.05.2048 g.07:54: Wenus koniunkcja Neptun
19.05.2048 g.01:30: Ceres ingres Baran
20.05.2048 g.10:07: S這鎍e ingres Blini皻a
21.05.2048 g.01:45: S這鎍e sekstyl Ceres
22.05.2048 g.06:40: Wenus ingres Blini皻a
23.05.2048 g.08:38: Wenus sekstyl Ceres
23.05.2048 g.20:54: Jowisz kwadratura Uran
25.05.2048 g.17:41: Merkury kwadratura Pluton
26.05.2048 g.10:33: Merkury koniunkcja Jowisz
27.05.2048 g.10:38: Merkury kwadratura Uran
27.05.2048 g.16:14: S這鎍e koniunkcja Merkury
27.05.2048 g.19:39: S這鎍e kwadratura Uran
27.05.2048 g.20:41: Merkury koniunkcja Wenus
28.05.2048 g.01:28: Wenus kwadratura Uran
28.05.2048 g.03:26: Jowisz kwadratura Pluton
28.05.2048 g.19:43: S這鎍e kwadratura Pluton
28.05.2048 g.20:11: Wenus kwadratura Pluton
28.05.2048 g.21:50: S這鎍e koniunkcja Wenus
29.05.2048 g.00:03: Wenus koniunkcja Jowisz
29.05.2048 g.00:52: S這鎍e koniunkcja Jowisz

01.06.2048 g.23:49: Merkury sekstyl Ceres
02.06.2048 g.16:46: Wenus opozycja Mars
03.06.2048 g.07:07: Wenus kwinkunks Saturn
03.06.2048 g.16:50: S這鎍e opozycja Mars
04.06.2048 g.17:35: S這鎍e kwinkunks Saturn
10.06.2048 g.21:35: Mars opozycja Jowisz
14.06.2048 g.03:55: Ceres kwinkunks Uran
15.06.2048 g.16:26: Wenus ingres Rak
16.06.2048 g.11:36: Wenus sekstyl Kora
19.06.2048 g.06:27: Mars trygon Ceres
20.06.2048 g.17:53: S這鎍e ingres Rak
20.06.2048 g.18:32: Merkury kwadratura Uran
21.06.2048 g.01:50: Jowisz kwinkunks Saturn
21.06.2048 g.05:38: Merkury kwadratura Pluton
21.06.2048 g.08:20: Merkury opozycja Mars
21.06.2048 g.18:04: Mars kwadratura Pluton
21.06.2048 g.19:25: S這鎍e sekstyl Kora
21.06.2048 g.22:34: Wenus sekstyl Uran
22.06.2048 g.03:42: Wenus kwinkunks Mars
22.06.2048 g.05:35: Wenus trygon Pluton
22.06.2048 g.19:17: Merkury sekstyl Ceres
23.06.2048 g.01:56: Mars kwadratura Uran
23.06.2048 g.13:53: Wenus kwadratura Ceres
26.06.2048 g.04:51: Merkury kwinkunks Saturn
26.06.2048 g.11:05: Wenus opozycja Saturn
27.06.2048 g.16:41: Merkury koniunkcja Jowisz
27.06.2048 g.19:21: S這鎍e kwinkunks Mars
29.06.2048 g.01:41: S這鎍e sekstyl Uran
29.06.2048 g.03:05: S這鎍e trygon Pluton
30.06.2048 g.06:09: Uran opozycja Pluton

02.07.2048 g.22:56: S這鎍e kwadratura Ceres
04.07.2048 g.01:03: S這鎍e opozycja Saturn
04.07.2048 g.12:28: Wenus sekstyl Neptun
07.07.2048 g.03:41: Merkury ingres Rak
07.07.2048 g.07:51: Ceres kwadratura Saturn
07.07.2048 g.17:52: Merkury sekstyl Kora
10.07.2048 g.01:29: Merkury kwinkunks Mars
10.07.2048 g.02:39: Wenus ingres Lew
11.07.2048 g.00:11: Wenus kwadratura Kora
11.07.2048 g.05:46: Merkury trygon Pluton
11.07.2048 g.12:56: Merkury sekstyl Uran
13.07.2048 g.06:24: Merkury opozycja Saturn
13.07.2048 g.23:36: Merkury kwadratura Ceres
14.07.2048 g.16:19: Wenus trygon Mars
15.07.2048 g.06:39: S這鎍e sekstyl Neptun
16.07.2048 g.11:01: Wenus kwinkunks Pluton
18.07.2048 g.16:12: Merkury sekstyl Neptun
19.07.2048 g.12:35: Wenus kwinkunks Saturn
21.07.2048 g.08:33: S這鎍e koniunkcja Merkury
21.07.2048 g.17:38: Merkury ingres Lew
21.07.2048 g.21:58: Wenus trygon Ceres
22.07.2048 g.04:46: S這鎍e ingres Lew
22.07.2048 g.06:22: Merkury kwadratura Kora
23.07.2048 g.09:01: S這鎍e kwadratura Kora
25.07.2048 g.00:03: Merkury trygon Mars
25.07.2048 g.09:31: Merkury kwinkunks Pluton
27.07.2048 g.01:31: Merkury kwinkunks Saturn
27.07.2048 g.14:56: Wenus sekstyl Jowisz
28.07.2048 g.16:07: Mars kwadratura Pluton
29.07.2048 g.02:37: Merkury trygon Ceres
29.07.2048 g.09:16: Wenus kwadratura Neptun
30.07.2048 g.03:09: S這鎍e kwinkunks Pluton
30.07.2048 g.15:36: S這鎍e trygon Mars

01.08.2048 g.23:26: Merkury sekstyl Jowisz
02.08.2048 g.08:41: S這鎍e kwinkunks Saturn
02.08.2048 g.14:45: Merkury kwadratura Neptun
03.08.2048 g.13:19: Wenus ingres Panna
04.08.2048 g.11:14: Wenus trygon Kora
05.08.2048 g.19:02: Mars kwadratura Uran
06.08.2048 g.02:31: Merkury ingres Panna
06.08.2048 g.17:52: Merkury trygon Kora
07.08.2048 g.10:42: S這鎍e trygon Ceres
09.08.2048 g.13:47: Wenus opozycja Pluton
10.08.2048 g.10:46: Merkury opozycja Pluton
11.08.2048 g.20:07: Wenus koniunkcja Uran
11.08.2048 g.20:13: Wenus trygon Saturn
11.08.2048 g.21:19: Saturn trygon Uran
12.08.2048 g.04:04: Merkury trygon Saturn
12.08.2048 g.04:33: Merkury koniunkcja Uran
13.08.2048 g.08:22: Merkury koniunkcja Wenus
13.08.2048 g.16:55: Merkury kwadratura Mars
13.08.2048 g.20:18: Wenus kwadratura Mars
15.08.2048 g.14:35: Merkury kwinkunks Ceres
16.08.2048 g.02:33: S這鎍e kwadratura Neptun
16.08.2048 g.03:54: Wenus kwinkunks Ceres
17.08.2048 g.15:48: S這鎍e sekstyl Jowisz
20.08.2048 g.06:18: Mars trygon Ceres
21.08.2048 g.11:54: Merkury trygon Neptun
22.08.2048 g.12:01: S這鎍e ingres Panna
23.08.2048 g.01:06: Wenus trygon Neptun
23.08.2048 g.07:01: Merkury kwadratura Jowisz
23.08.2048 g.14:26: S這鎍e trygon Kora
25.08.2048 g.05:25: Wenus kwadratura Jowisz
26.08.2048 g.07:11: Merkury ingres Waga
27.08.2048 g.04:16: Merkury kwinkunks Kora
28.08.2048 g.01:20: Wenus ingres Waga
28.08.2048 g.21:38: Wenus kwinkunks Kora
29.08.2048 g.17:15: S這鎍e opozycja Pluton

01.09.2048 g.07:29: S這鎍e trygon Saturn
01.09.2048 g.15:31: Merkury kwinkunks Pluton
02.09.2048 g.16:29: Wenus kwinkunks Pluton
03.09.2048 g.11:09: S這鎍e koniunkcja Uran
04.09.2048 g.11:10: Merkury kwadratura Saturn
04.09.2048 g.18:22: Wenus kwadratura Saturn
05.09.2048 g.08:17: Merkury koniunkcja Wenus
05.09.2048 g.11:14: S這鎍e kwinkunks Ceres
06.09.2048 g.17:43: Mars kwinkunks Neptun
07.09.2048 g.19:19: Wenus opozycja Ceres
09.09.2048 g.12:58: Merkury opozycja Ceres
13.09.2048 g.04:38: Ceres kwinkunks Uran
16.09.2048 g.00:46: S這鎍e trygon Neptun
16.09.2048 g.11:50: Mars opozycja Jowisz
16.09.2048 g.12:56: Wenus kwinkunks Neptun
17.09.2048 g.13:48: Mars ingres Kozioro瞠c
19.09.2048 g.01:35: Mars trygon Kora
21.09.2048 g.12:41: Wenus trygon Jowisz
21.09.2048 g.16:05: Wenus ingres Skorpion
22.09.2048 g.07:22: S這鎍e kwadratura Jowisz
22.09.2048 g.09:03: Wenus opozycja Kora
22.09.2048 g.09:59: S這鎍e ingres Waga
23.09.2048 g.06:51: S這鎍e kwinkunks Kora
23.09.2048 g.14:55: Jowisz ingres Rak
23.09.2048 g.23:06: Merkury opozycja Ceres
24.09.2048 g.10:25: Merkury kwadratura Saturn
25.09.2048 g.18:24: Wenus sekstyl Mars
25.09.2048 g.21:58: Ceres kwadratura Saturn
26.09.2048 g.22:28: Wenus trygon Pluton
27.09.2048 g.07:26: Merkury kwinkunks Pluton
27.09.2048 g.13:36: Merkury kwadratura Mars
28.09.2048 g.00:05: Mars sekstyl Pluton
28.09.2048 g.01:39: S這鎍e koniunkcja Merkury
28.09.2048 g.21:40: S這鎍e kwinkunks Pluton
28.09.2048 g.22:36: Wenus kwinkunks Ceres
29.09.2048 g.13:51: Wenus sekstyl Saturn
30.09.2048 g.13:53: S這鎍e kwadratura Mars
30.09.2048 g.22:49: S這鎍e opozycja Ceres

01.10.2048 g.02:23: Mars kwadratura Ceres
02.10.2048 g.06:40: S這鎍e kwadratura Saturn
02.10.2048 g.16:09: Wenus sekstyl Uran
03.10.2048 g.02:35: Merkury kwinkunks Kora
03.10.2048 g.05:35: Mars koniunkcja Saturn
03.10.2048 g.07:18: Merkury kwadratura Jowisz
04.10.2048 g.10:34: Merkury ingres Panna
05.10.2048 g.13:36: Jowisz sekstyl Kora
09.10.2048 g.09:04: Mars trygon Uran
09.10.2048 g.18:41: Merkury ingres Waga
10.10.2048 g.22:53: Wenus opozycja Neptun
11.10.2048 g.00:07: Merkury kwinkunks Kora
11.10.2048 g.08:57: Merkury kwadratura Jowisz
15.10.2048 g.16:12: Merkury opozycja Ceres
16.10.2048 g.00:15: S這鎍e kwinkunks Neptun
16.10.2048 g.10:00: Merkury kwinkunks Pluton
16.10.2048 g.11:13: Wenus ingres Strzelec
16.10.2048 g.23:41: Wenus kwinkunks Kora
17.10.2048 g.07:36: Wenus kwinkunks Jowisz
19.10.2048 g.13:32: Merkury kwadratura Saturn
20.10.2048 g.01:19: Wenus trygon Ceres
21.10.2048 g.11:24: Wenus kwadratura Pluton
22.10.2048 g.19:41: S這鎍e ingres Skorpion
23.10.2048 g.03:32: Mars trygon Neptun
23.10.2048 g.09:12: S這鎍e opozycja Kora
23.10.2048 g.19:23: S這鎍e trygon Jowisz
26.10.2048 g.01:55: S這鎍e kwinkunks Ceres
27.10.2048 g.08:20: Merkury kwinkunks Neptun
28.10.2048 g.16:09: Wenus kwadratura Uran
28.10.2048 g.17:54: S這鎍e trygon Pluton
30.10.2048 g.12:39: Merkury kwadratura Mars
31.10.2048 g.13:52: Merkury ingres Skorpion
31.10.2048 g.20:42: Merkury opozycja Kora

01.11.2048 g.00:23: Merkury trygon Jowisz
01.11.2048 g.23:46: Merkury kwinkunks Ceres
02.11.2048 g.00:06: Mars ingres Wodnik
02.11.2048 g.15:32: Mars kwadratura Kora
02.11.2048 g.21:45: Mars kwinkunks Jowisz
03.11.2048 g.05:54: S這鎍e sekstyl Saturn
04.11.2048 g.03:11: Merkury trygon Pluton
04.11.2048 g.09:50: Wenus kwinkunks Neptun
04.11.2048 g.21:01: Mars sekstyl Ceres
06.11.2048 g.20:50: S這鎍e sekstyl Uran
06.11.2048 g.21:06: Jowisz sekstyl Kora
07.11.2048 g.17:26: Merkury sekstyl Saturn
09.11.2048 g.19:22: Merkury sekstyl Uran
10.11.2048 g.12:40: Wenus ingres Kozioro瞠c
10.11.2048 g.15:46: Wenus opozycja Jowisz
10.11.2048 g.20:16: Wenus trygon Kora
11.11.2048 g.19:17: Wenus kwadratura Ceres
12.11.2048 g.15:05: Jowisz ingres Blini皻a
14.11.2048 g.05:01: S這鎍e opozycja Neptun
14.11.2048 g.07:48: Merkury opozycja Neptun
14.11.2048 g.12:41: S這鎍e koniunkcja Merkury
15.11.2048 g.11:39: Wenus sekstyl Pluton
18.11.2048 g.17:45: Merkury kwinkunks Jowisz
19.11.2048 g.02:01: Merkury ingres Strzelec
19.11.2048 g.06:33: Merkury kwinkunks Kora
19.11.2048 g.21:32: Merkury trygon Ceres
20.11.2048 g.22:24: S這鎍e kwinkunks Jowisz
21.11.2048 g.14:47: Wenus koniunkcja Saturn
21.11.2048 g.16:32: S這鎍e ingres Strzelec
21.11.2048 g.23:02: S這鎍e kwinkunks Kora
22.11.2048 g.19:40: Merkury kwadratura Pluton
22.11.2048 g.23:26: S這鎍e trygon Ceres
23.11.2048 g.15:04: Mars kwinkunks Uran
23.11.2048 g.19:32: Wenus trygon Uran
27.11.2048 g.11:56: S這鎍e kwadratura Pluton
29.11.2048 g.04:10: Merkury kwadratura Uran
29.11.2048 g.08:15: Wenus trygon Neptun

02.12.2048 g.06:14: Mars kwadratura Neptun
03.12.2048 g.04:22: Merkury kwinkunks Neptun
04.12.2048 g.01:26: Merkury sekstyl Mars
04.12.2048 g.06:07: Wenus kwinkunks Jowisz
06.12.2048 g.06:41: Wenus ingres Wodnik
06.12.2048 g.10:01: Wenus kwadratura Kora
06.12.2048 g.17:05: Merkury opozycja Jowisz
07.12.2048 g.08:40: S這鎍e kwadratura Uran
08.12.2048 g.06:17: Wenus sekstyl Ceres
08.12.2048 g.10:16: Merkury ingres Kozioro瞠c
08.12.2048 g.12:31: Merkury trygon Kora
09.12.2048 g.03:22: Mars trygon Jowisz
10.12.2048 g.00:50: Merkury kwadratura Ceres
12.12.2048 g.08:34: Merkury sekstyl Pluton
13.12.2048 g.01:58: S這鎍e kwinkunks Neptun
13.12.2048 g.02:50: Mars ingres Ryby
13.12.2048 g.06:29: Mars sekstyl Kora
17.12.2048 g.06:31: S這鎍e opozycja Jowisz
18.12.2048 g.19:37: Saturn trygon Uran
19.12.2048 g.03:58: Merkury trygon Uran
19.12.2048 g.04:42: Merkury koniunkcja Saturn
20.12.2048 g.13:13: Wenus kwinkunks Uran
21.12.2048 g.06:01: S這鎍e ingres Kozioro瞠c
21.12.2048 g.07:17: Mars koniunkcja Pluton
21.12.2048 g.07:38: S這鎍e trygon Kora
23.12.2048 g.07:06: Merkury trygon Neptun
25.12.2048 g.14:29: Wenus kwadratura Neptun
26.12.2048 g.03:13: Merkury kwinkunks Jowisz
26.12.2048 g.03:16: S這鎍e kwadratura Ceres
27.12.2048 g.07:24: S這鎍e sekstyl Pluton
28.12.2048 g.11:01: Wenus trygon Jowisz

2047 2048 2049Pobierz wersj testow Uranii
Horoskop Zegar astrologiczny 
2022-05-24 g.07:41:02 
Europa/Warszawa

Polecane
Tranzyty codzienne
Zegar Astro

Tranzyty
Tranzyty codzienne
Tranzyty miesi璚zne
Tranzyty w styczniu 2021
Tranzyty w lutym 2021
Tranzyty w marcu 2021
Tranzyty w kwietniu 2021
Tranzyty w maju 2021
Tranzyty w czerwcu 2021
Tranzyty w lipcu 2021
Tranzyty w sierpniu 2021
Tranzyty we wrzeniu 2021
Tranzyty w padzierniku 2021
Tranzyty w listopadzie 2021
Tranzyty w grudniu 2021
Tranzyty w styczniu 2022
Tranzyty w lutym 2022
Tranzyty w marcu 2022
Tranzyty w kwietniu 2022
Tranzyty w maju 2022
Tranzyty w czerwcu 2022
Tranzyty w lipcu 2022
Tranzyty w sierpniu 2022
Tranzyty we wrzeniu 2022
Tranzyty w padzierniku 2022
Tranzyty w listopadzie 2022
Tranzyty w grudniu 2022
Aspektarium

Tranzyty planet:

dzisiaj (24.05.2022):
04:52: Wenus koniunkcja Kora
05:26: Merkury sekstyl Mars
13:05: Wenus sekstyl Saturn
14:41: Ksi篹yc koniunkcja Neptun
20:48: Ksi篹yc sekstyl Pluton
21:49: Ksi篹yc sekstyl Merkury
23:33: Ksi篹yc koniunkcja Mars
23:39: Ksi篹yc ingres Baran

jutro (25.05.2022):
01:17: Mars ingres Baran
04:27: Ksi篹yc koniunkcja Jowisz
07:02: Ksi篹yc sekstyl S這鎍e
07:14: Ksi篹yc kwadratura Ceres
23:48: Merkury trygon Pluton