Horoscope  
Astrologia
Spotkania
Program astrologiczny Urania
Biuletyn astrologiczny
Postacie polskiej astrologii
Symbole astrologiczne
Horoskop
   Horoskop tygodniowy
   Horoskop 2013
   Nowe horoskopy
   Zegar
   Tranzyty
Sownik
System domw
Galeria Szem'a
Katalog stron
Bibliografia
Astrologia > Horoskop > Tranzyty > 2041


Tranzyty planet w 2041 roku


01.01.2041 g.00:22: Mars kwinkunks Uran
01.01.2041 g.02:27: Wenus sekstyl Kora
01.01.2041 g.19:38: Wenus trygon Jowisz
02.01.2041 g.14:43: Merkury kwadratura Saturn
02.01.2041 g.21:36: Wenus ingres Ryby
04.01.2041 g.06:28: Słońce kwinkunks Ceres
05.01.2041 g.08:54: Merkury kwadratura Kora
05.01.2041 g.21:13: Wenus sekstyl Neptun
06.01.2041 g.03:53: Merkury kwadratura Jowisz
06.01.2041 g.12:58: Merkury ingres Wodnik
08.01.2041 g.10:57: Merkury kwadratura Neptun
09.01.2041 g.08:19: Mars kwinkunks Ceres
09.01.2041 g.12:27: Wenus kwinkunks Uran
10.01.2041 g.18:17: Merkury opozycja Uran
11.01.2041 g.20:31: Jowisz ingres Skorpion
13.01.2041 g.23:58: Słońce kwadratura Saturn
14.01.2041 g.14:51: Merkury opozycja Ceres
15.01.2041 g.05:53: Wenus kwinkunks Ceres
17.01.2041 g.21:35: Słońce kwadratura Kora
19.01.2041 g.18:12: Słońce ingres Wodnik
20.01.2041 g.12:15: Słońce kwadratura Jowisz
22.01.2041 g.18:55: Słońce kwadratura Neptun
23.01.2041 g.15:39: Mars kwadratura Saturn
25.01.2041 g.16:26: Słońce opozycja Uran
28.01.2041 g.12:02: Mars kwadratura Kora
28.01.2041 g.19:16: Słońce opozycja Ceres
29.01.2041 g.10:24: Wenus kwinkunks Saturn
30.01.2041 g.22:07: Mars ingres Wodnik

01.02.2041 g.20:18: Mars kwadratura Jowisz
04.02.2041 g.00:55: Mars kwadratura Neptun
04.02.2041 g.04:58: Słońce koniunkcja Merkury
06.02.2041 g.12:58: Wenus ingres Baran
06.02.2041 g.23:50: Mars opozycja Uran
08.02.2041 g.13:09: Mars opozycja Ceres
09.02.2041 g.13:33: Wenus kwinkunks Jowisz
10.02.2041 g.23:19: Merkury koniunkcja Mars
12.02.2041 g.17:44: Słońce trygon Saturn
15.02.2041 g.00:46: Słońce koniunkcja Pluton
16.02.2041 g.06:18: Ceres koniunkcja Uran
16.02.2041 g.13:31: Słońce sekstyl Kora
17.02.2041 g.05:19: Wenus trygon Ceres
17.02.2041 g.15:29: Wenus trygon Uran
18.02.2041 g.08:16: Słońce ingres Ryby
20.02.2041 g.01:09: Słońce trygon Jowisz
21.02.2041 g.19:49: Słońce sekstyl Neptun
22.02.2041 g.09:01: Słońce kwinkunks Ceres
23.02.2041 g.03:57: Słońce kwinkunks Uran
25.02.2041 g.14:21: Ceres kwadratura Neptun

02.03.2041 g.08:00: Mars trygon Saturn
06.03.2041 g.09:40: Wenus trygon Uran
06.03.2041 g.18:06: Mars koniunkcja Pluton
08.03.2041 g.04:31: Mars sekstyl Kora
09.03.2041 g.12:02: Merkury trygon Saturn
10.03.2041 g.07:08: Mars ingres Ryby
10.03.2041 g.23:37: Wenus trygon Ceres
11.03.2041 g.08:36: Mars trygon Jowisz
12.03.2041 g.12:47: Merkury koniunkcja Pluton
13.03.2041 g.06:33: Merkury sekstyl Kora
13.03.2041 g.06:44: Mars kwinkunks Ceres
13.03.2041 g.09:49: Słońce kwinkunks Saturn
14.03.2041 g.04:07: Wenus kwinkunks Jowisz
14.03.2041 g.10:20: Merkury ingres Ryby
14.03.2041 g.19:52: Merkury trygon Jowisz
15.03.2041 g.04:30: Wenus ingres Ryby
15.03.2041 g.12:06: Mars sekstyl Neptun
15.03.2041 g.16:59: Mars kwinkunks Uran
16.03.2041 g.01:09: Merkury kwinkunks Ceres
17.03.2041 g.07:23: Merkury sekstyl Neptun
17.03.2041 g.08:29: Merkury kwinkunks Uran
18.03.2041 g.07:45: Słońce koniunkcja Wenus
18.03.2041 g.15:10: Uran kwadratura Neptun
19.03.2041 g.05:19: Merkury koniunkcja Mars
20.03.2041 g.07:06: Słońce ingres Baran
20.03.2041 g.08:41: Słońce kwinkunks Jowisz
21.03.2041 g.01:01: Jowisz ingres Waga
22.03.2041 g.18:09: Słońce trygon Ceres
24.03.2041 g.09:49: Słońce trygon Uran
28.03.2041 g.13:19: Merkury kwinkunks Saturn
28.03.2041 g.15:50: Merkury koniunkcja Wenus
29.03.2041 g.05:20: Wenus kwinkunks Saturn

01.04.2041 g.08:54: Merkury kwinkunks Jowisz
02.04.2041 g.01:03: Merkury ingres Baran
02.04.2041 g.22:08: Jowisz opozycja Kora
03.04.2041 g.22:04: Merkury trygon Ceres
04.04.2041 g.04:32: Merkury trygon Uran
05.04.2041 g.03:43: Wenus koniunkcja Mars
06.04.2041 g.16:16: Mars kwinkunks Saturn
07.04.2041 g.13:41: Ceres koniunkcja Uran
07.04.2041 g.19:07: Jowisz trygon Pluton
10.04.2041 g.17:11: Słońce opozycja Saturn
12.04.2041 g.19:22: Merkury opozycja Saturn
14.04.2041 g.01:59: Mars kwinkunks Jowisz
14.04.2041 g.16:15: Wenus kwinkunks Saturn
14.04.2041 g.18:01: Ceres kwadratura Neptun
14.04.2041 g.19:41: Słońce koniunkcja Merkury
15.04.2041 g.16:53: Merkury opozycja Jowisz
16.04.2041 g.06:06: Merkury sekstyl Pluton
16.04.2041 g.12:46: Merkury koniunkcja Kora
16.04.2041 g.14:20: Słońce opozycja Jowisz
17.04.2041 g.03:02: Merkury ingres Byk
17.04.2041 g.16:17: Mars ingres Baran
17.04.2041 g.22:20: Słońce sekstyl Pluton
18.04.2041 g.12:32: Słońce koniunkcja Kora
19.04.2041 g.00:05: Merkury kwadratura Uran
19.04.2041 g.15:16: Merkury koniunkcja Neptun
19.04.2041 g.18:54: Słońce ingres Byk
20.04.2041 g.01:01: Merkury kwadratura Ceres
22.04.2041 g.20:24: Mars trygon Uran
23.04.2041 g.21:52: Słońce kwadratura Uran
25.04.2041 g.11:07: Słońce koniunkcja Neptun
26.04.2041 g.09:15: Wenus kwinkunks Jowisz
26.04.2041 g.17:38: Merkury kwinkunks Saturn
27.04.2041 g.23:27: Słońce kwadratura Ceres
27.04.2041 g.23:45: Mars trygon Ceres
29.04.2041 g.13:31: Merkury kwinkunks Jowisz

01.05.2041 g.07:54: Merkury kwadratura Pluton
01.05.2041 g.15:04: Merkury sekstyl Wenus
02.05.2041 g.06:56: Merkury ingres Bliźnięta
03.05.2041 g.06:07: Wenus ingres Baran
04.05.2041 g.22:49: Merkury sekstyl Uran
09.05.2041 g.01:02: Wenus trygon Uran
09.05.2041 g.09:38: Słońce kwinkunks Saturn
10.05.2041 g.09:13: Merkury sekstyl Ceres
12.05.2041 g.05:02: Mars opozycja Saturn
14.05.2041 g.03:28: Słońce kwinkunks Jowisz
17.05.2041 g.23:41: Mars opozycja Jowisz
19.05.2041 g.04:53: Słońce kwadratura Pluton
19.05.2041 g.17:58: Merkury trygon Saturn
20.05.2041 g.17:48: Słońce ingres Bliźnięta
21.05.2041 g.03:35: Wenus trygon Ceres
24.05.2041 g.22:22: Mars sekstyl Pluton
25.05.2041 g.00:46: Wenus opozycja Saturn
25.05.2041 g.18:00: Mars koniunkcja Kora
25.05.2041 g.18:06: Słońce sekstyl Uran
26.05.2041 g.05:34: Merkury sekstyl Wenus
26.05.2041 g.21:04: Mars ingres Byk
29.05.2041 g.09:25: Wenus opozycja Jowisz
31.05.2041 g.03:41: Merkury trygon Saturn
31.05.2041 g.04:09: Merkury sekstyl Ceres
31.05.2041 g.04:39: Ceres sekstyl Saturn

02.06.2041 g.17:54: Mars kwadratura Uran
04.06.2041 g.12:30: Wenus sekstyl Pluton
05.06.2041 g.05:21: Wenus koniunkcja Kora
05.06.2041 g.05:25: Mars koniunkcja Neptun
05.06.2041 g.14:38: Słońce koniunkcja Merkury
05.06.2041 g.23:15: Wenus ingres Byk
08.06.2041 g.07:29: Słońce trygon Saturn
11.06.2041 g.00:10: Ceres sekstyl Jowisz
11.06.2041 g.08:08: Wenus kwadratura Uran
12.06.2041 g.14:01: Słońce trygon Jowisz
12.06.2041 g.22:54: Wenus koniunkcja Neptun
13.06.2041 g.15:42: Słońce sekstyl Ceres
19.06.2041 g.10:33: Słońce trygon Pluton
19.06.2041 g.19:08: Mars kwinkunks Saturn
20.06.2041 g.09:13: Słońce sekstyl Kora
21.06.2041 g.01:35: Słońce ingres Rak
22.06.2041 g.19:07: Wenus kwinkunks Saturn
25.06.2041 g.15:03: Mars kwinkunks Jowisz
26.06.2041 g.16:46: Wenus kwinkunks Jowisz
27.06.2041 g.15:53: Ceres opozycja Pluton
28.06.2041 g.16:29: Wenus koniunkcja Mars
29.06.2041 g.01:25: Słońce sekstyl Neptun
30.06.2041 g.05:54: Ceres trygon Kora

01.07.2041 g.01:48: Merkury trygon Saturn
01.07.2041 g.17:32: Ceres ingres Panna
02.07.2041 g.11:04: Wenus kwadratura Pluton
03.07.2041 g.23:42: Wenus ingres Bliźnięta
04.07.2041 g.11:20: Mars kwadratura Pluton
04.07.2041 g.23:47: Merkury trygon Jowisz
05.07.2041 g.06:53: Wenus kwadratura Ceres
06.07.2041 g.21:29: Mars ingres Bliźnięta
09.07.2041 g.05:10: Merkury trygon Pluton
09.07.2041 g.23:14: Słońce kwadratura Saturn
10.07.2041 g.00:00: Merkury sekstyl Kora
10.07.2041 g.07:56: Wenus sekstyl Uran
10.07.2041 g.08:28: Merkury ingres Rak
13.07.2041 g.03:02: Merkury sekstyl Ceres
14.07.2041 g.03:49: Mars kwadratura Ceres
14.07.2041 g.21:43: Merkury sekstyl Neptun
15.07.2041 g.01:44: Słońce kwadratura Jowisz
17.07.2041 g.14:44: Mars sekstyl Uran
20.07.2041 g.05:47: Merkury kwadratura Saturn
20.07.2041 g.07:49: Wenus trygon Saturn
20.07.2041 g.10:37: Słońce kwinkunks Pluton
20.07.2041 g.23:21: Ceres trygon Neptun
21.07.2041 g.22:45: Słońce kwadratura Kora
22.07.2041 g.12:25: Słońce ingres Lew
22.07.2041 g.16:24: Merkury kwadratura Jowisz
24.07.2041 g.18:08: Merkury kwinkunks Pluton
24.07.2041 g.22:56: Wenus trygon Jowisz
25.07.2041 g.11:18: Merkury kwadratura Kora
25.07.2041 g.17:26: Merkury ingres Lew
26.07.2041 g.00:10: Uran kwadratura Neptun
28.07.2041 g.08:57: Słońce koniunkcja Merkury
28.07.2041 g.11:54: Wenus trygon Pluton
29.07.2041 g.13:23: Merkury kwadratura Neptun
29.07.2041 g.15:40: Merkury koniunkcja Uran
29.07.2041 g.20:49: Wenus sekstyl Kora
30.07.2041 g.08:03: Wenus ingres Rak
30.07.2041 g.23:25: Słońce kwadratura Neptun
31.07.2041 g.06:40: Słońce koniunkcja Uran

03.08.2041 g.18:41: Mars trygon Saturn
04.08.2041 g.02:25: Merkury sekstyl Saturn
04.08.2041 g.06:02: Merkury sekstyl Mars
06.08.2041 g.06:55: Wenus sekstyl Neptun
07.08.2041 g.04:55: Merkury sekstyl Jowisz
08.08.2041 g.10:48: Merkury opozycja Pluton
09.08.2041 g.10:14: Merkury trygon Kora
09.08.2041 g.17:36: Merkury ingres Panna
12.08.2041 g.08:25: Słońce sekstyl Saturn
14.08.2041 g.05:47: Mars trygon Jowisz
14.08.2041 g.07:58: Merkury trygon Neptun
15.08.2041 g.16:44: Wenus sekstyl Ceres
16.08.2041 g.01:39: Mars trygon Pluton
16.08.2041 g.14:50: Wenus kwadratura Saturn
19.08.2041 g.00:34: Mars sekstyl Kora
19.08.2041 g.19:22: Słońce sekstyl Jowisz
19.08.2041 g.22:26: Mars ingres Rak
20.08.2041 g.02:28: Słońce opozycja Pluton
21.08.2041 g.10:48: Jowisz trygon Pluton
22.08.2041 g.04:28: Słońce trygon Kora
22.08.2041 g.12:58: Wenus kwinkunks Pluton
22.08.2041 g.17:31: Wenus kwadratura Jowisz
22.08.2041 g.19:35: Słońce ingres Panna
23.08.2041 g.10:36: Merkury koniunkcja Ceres
24.08.2041 g.06:09: Wenus kwadratura Kora
24.08.2041 g.18:32: Wenus ingres Lew
26.08.2041 g.14:57: Merkury kwinkunks Pluton
28.08.2041 g.03:37: Merkury kwinkunks Kora
28.08.2041 g.13:47: Słońce sekstyl Mars
28.08.2041 g.14:51: Merkury ingres Waga
31.08.2041 g.02:36: Słońce trygon Neptun
31.08.2041 g.10:34: Wenus kwadratura Neptun

01.09.2041 g.10:11: Mars sekstyl Neptun
02.09.2041 g.07:56: Jowisz opozycja Kora
02.09.2041 g.08:41: Ceres kwinkunks Pluton
02.09.2041 g.09:17: Wenus koniunkcja Uran
03.09.2041 g.21:40: Merkury kwinkunks Neptun
06.09.2041 g.02:11: Jowisz ingres Skorpion
06.09.2041 g.04:37: Merkury sekstyl Uran
07.09.2041 g.02:23: Merkury kwadratura Mars
07.09.2041 g.05:39: Ceres kwinkunks Kora
08.09.2041 g.18:50: Ceres ingres Waga
12.09.2041 g.18:39: Wenus sekstyl Saturn
15.09.2041 g.23:16: Wenus opozycja Pluton
17.09.2041 g.22:18: Wenus trygon Kora
18.09.2041 g.13:39: Wenus ingres Panna
19.09.2041 g.09:54: Słońce kwinkunks Pluton
20.09.2041 g.20:21: Wenus sekstyl Jowisz
21.09.2041 g.21:25: Słońce kwinkunks Kora
22.09.2041 g.17:25: Słońce ingres Waga
23.09.2041 g.04:35: Merkury kwadratura Mars
24.09.2041 g.18:29: Wenus trygon Neptun
25.09.2041 g.12:01: Ceres kwinkunks Neptun
29.09.2041 g.09:20: Mars kwadratura Saturn
30.09.2041 g.08:20: Słońce kwinkunks Neptun

02.10.2041 g.10:20: Mars kwinkunks Pluton
04.10.2041 g.17:12: Słońce koniunkcja Ceres
04.10.2041 g.20:00: Słońce sekstyl Uran
04.10.2041 g.23:34: Ceres sekstyl Uran
05.10.2041 g.08:23: Słońce koniunkcja Merkury
05.10.2041 g.13:24: Merkury koniunkcja Ceres
05.10.2041 g.18:16: Merkury sekstyl Uran
06.10.2041 g.22:08: Mars kwadratura Kora
08.10.2041 g.15:52: Mars ingres Lew
10.10.2041 g.00:53: Wenus kwinkunks Pluton
10.10.2041 g.17:35: Merkury kwinkunks Neptun
12.10.2041 g.02:19: Wenus kwinkunks Kora
12.10.2041 g.04:01: Jowisz opozycja Neptun
12.10.2041 g.16:52: Saturn trygon Pluton
12.10.2041 g.21:45: Wenus ingres Waga
16.10.2041 g.02:54: Wenus sekstyl Mars
17.10.2041 g.16:01: Merkury kwinkunks Neptun
18.10.2041 g.13:02: Wenus kwinkunks Neptun
19.10.2041 g.10:44: Słońce trygon Pluton
19.10.2041 g.20:09: Merkury koniunkcja Wenus
20.10.2041 g.11:06: Słońce koniunkcja Saturn
21.10.2041 g.19:15: Mars kwadratura Neptun
22.10.2041 g.00:23: Słońce opozycja Kora
22.10.2041 g.21:45: Wenus sekstyl Uran
23.10.2041 g.03:01: Słońce ingres Skorpion
23.10.2041 g.09:32: Merkury sekstyl Uran
27.10.2041 g.17:10: Merkury koniunkcja Wenus
29.10.2041 g.19:01: Słońce opozycja Neptun
30.10.2041 g.09:51: Mars kwadratura Jowisz
31.10.2041 g.02:01: Merkury koniunkcja Ceres

01.11.2041 g.07:40: Saturn opozycja Kora
01.11.2041 g.07:53: Wenus koniunkcja Ceres
01.11.2041 g.16:20: Merkury trygon Pluton
02.11.2041 g.15:41: Mars koniunkcja Uran
02.11.2041 g.22:05: Wenus trygon Pluton
03.11.2041 g.05:35: Merkury opozycja Kora
03.11.2041 g.09:33: Merkury koniunkcja Saturn
03.11.2041 g.23:42: Merkury ingres Skorpion
04.11.2041 g.07:32: Słońce koniunkcja Jowisz
04.11.2041 g.18:29: Słońce kwadratura Uran
04.11.2041 g.21:59: Wenus opozycja Kora
05.11.2041 g.07:52: Wenus koniunkcja Saturn
05.11.2041 g.18:41: Ceres trygon Pluton
05.11.2041 g.21:50: Wenus ingres Skorpion
06.11.2041 g.10:25: Słońce kwadratura Mars
06.11.2041 g.11:34: Jowisz kwadratura Uran
07.11.2041 g.22:16: Merkury opozycja Neptun
10.11.2041 g.23:30: Wenus opozycja Neptun
11.11.2041 g.06:47: Ceres opozycja Kora
11.11.2041 g.11:57: Saturn ingres Skorpion
11.11.2041 g.18:59: Merkury kwadratura Uran
12.11.2041 g.14:10: Merkury koniunkcja Jowisz
14.11.2041 g.05:45: Ceres ingres Skorpion
14.11.2041 g.23:55: Merkury kwadratura Mars
15.11.2041 g.05:21: Ceres koniunkcja Saturn
16.11.2041 g.01:52: Wenus kwadratura Uran
18.11.2041 g.01:10: Wenus koniunkcja Jowisz
18.11.2041 g.07:05: Słońce kwadratura Pluton
20.11.2041 g.05:11: Merkury kwadratura Pluton
20.11.2041 g.14:46: Słońce kwinkunks Kora
21.11.2041 g.16:18: Merkury kwinkunks Kora
21.11.2041 g.23:48: Słońce ingres Strzelec
22.11.2041 g.09:24: Wenus kwadratura Mars
22.11.2041 g.13:30: Merkury ingres Strzelec
23.11.2041 g.13:48: Słońce koniunkcja Merkury
26.11.2041 g.08:09: Merkury kwinkunks Neptun
26.11.2041 g.21:05: Wenus kwadratura Pluton
27.11.2041 g.19:55: Ceres opozycja Neptun
27.11.2041 g.20:16: Słońce kwinkunks Neptun
28.11.2041 g.15:31: Wenus kwinkunks Kora
29.11.2041 g.19:19: Wenus ingres Strzelec
30.11.2041 g.15:01: Merkury trygon Uran

04.12.2041 g.09:30: Wenus kwinkunks Neptun
04.12.2041 g.11:01: Słońce trygon Uran
08.12.2041 g.18:32: Merkury trygon Mars
09.12.2041 g.10:48: Merkury sekstyl Pluton
09.12.2041 g.18:26: Wenus trygon Uran
10.12.2041 g.17:39: Merkury trygon Kora
11.12.2041 g.17:23: Merkury ingres Koziorożec
13.12.2041 g.07:23: Ceres kwadratura Uran
13.12.2041 g.22:45: Merkury sekstyl Saturn
14.12.2041 g.17:00: Mars opozycja Pluton
15.12.2041 g.07:08: Merkury trygon Neptun
18.12.2041 g.04:45: Słońce sekstyl Pluton
18.12.2041 g.16:29: Słońce trygon Mars
19.12.2041 g.15:28: Merkury kwinkunks Uran
19.12.2041 g.23:44: Słońce trygon Kora
20.12.2041 g.23:17: Wenus sekstyl Pluton
21.12.2041 g.13:17: Słońce ingres Koziorożec
21.12.2041 g.13:23: Wenus trygon Mars
22.12.2041 g.02:15: Merkury sekstyl Ceres
22.12.2041 g.08:57: Wenus trygon Kora
23.12.2041 g.15:32: Wenus ingres Koziorożec
25.12.2041 g.23:28: Słońce sekstyl Saturn
26.12.2041 g.20:38: Słońce trygon Neptun
26.12.2041 g.23:39: Merkury sekstyl Jowisz
27.12.2041 g.07:29: Wenus sekstyl Saturn
27.12.2041 g.22:24: Wenus trygon Neptun
30.12.2041 g.04:26: Merkury kwinkunks Mars
30.12.2041 g.18:13: Merkury kwadratura Kora

2040 2041 2042Pobierz wersję testową Uranii
Horoskop Zegar astrologiczny 
2024-07-18 g.12:28:07 
Europa/Warszawa

Polecane
Tranzyty codzienne
Zegar Astro

Tranzyty
Tranzyty codzienne
Tranzyty bieżący miesiac
Tranzyty następny miesiac
Tranzyty poprzedni miesiac

Tranzyty w styczniu 2024
Tranzyty w lutym 2024
Tranzyty w marcu 2024
Tranzyty w kwietniu 2024
Tranzyty w maju 2024
Tranzyty w czerwcu 2024
Tranzyty w lipcu 2024
Tranzyty w sierpniu 2024
Tranzyty we wrześniu 2024
Tranzyty w październiku 2024
Tranzyty w listopadzie 2024
Tranzyty w grudniu 2024

Aspektarium

Tranzyty planet:

dzisiaj (18.07.2024):
01:20: Księżyc opozycja Jowisz
14:49: Księżyc kwadratura Saturn
16:00: Słońce sekstyl Uran
22:23: Księżyc trygon Merkury

jutro (19.07.2024):
02:13: Księżyc trygon Kora
09:58: Księżyc kwadratura Neptun
10:13: Księżyc ingres Koziorożec