Horoscope  
Astrologia
Spotkania
Program astrologiczny Urania
Biuletyn astrologiczny
Postacie polskiej astrologii
Symbole astrologiczne
Horoskop
   Horoskop tygodniowy
   Horoskop 2013
   Nowe horoskopy
   Zegar
   Tranzyty
Sownik
System domw
Galeria Szem'a
Katalog stron
Bibliografia
Astrologia > Horoskop > Tranzyty > 2037


Tranzyty planet w 2037 roku


02.01.2037 g.21:36: Wenus trygon Neptun
03.01.2037 g.11:06: Merkury koniunkcja Wenus
05.01.2037 g.09:19: Wenus trygon Kora
07.01.2037 g.14:13: Słońce opozycja Uran
07.01.2037 g.15:15: Wenus ingres Koziorożec
07.01.2037 g.21:45: Słońce kwinkunks Jowisz
09.01.2037 g.09:40: Wenus trygon Saturn
10.01.2037 g.04:08: Merkury trygon Kora
13.01.2037 g.12:51: Merkury ingres Koziorożec
13.01.2037 g.20:54: Słońce kwadratura Ceres
13.01.2037 g.23:43: Słońce kwadratura Neptun
14.01.2037 g.08:44: Ceres opozycja Neptun
14.01.2037 g.13:24: Mars kwinkunks Uran
14.01.2037 g.13:31: Mars opozycja Jowisz
15.01.2037 g.10:28: Merkury trygon Saturn
17.01.2037 g.00:19: Słońce kwadratura Kora
18.01.2037 g.18:05: Mars sekstyl Pluton
19.01.2037 g.18:53: Słońce ingres Wodnik
21.01.2037 g.00:41: Wenus kwinkunks Jowisz
21.01.2037 g.04:25: Wenus opozycja Uran
21.01.2037 g.07:19: Słońce kwinkunks Saturn
24.01.2037 g.08:00: Mars trygon Neptun
26.01.2037 g.22:41: Wenus kwadratura Neptun
27.01.2037 g.04:20: Merkury kwinkunks Jowisz
27.01.2037 g.09:10: Merkury opozycja Uran
28.01.2037 g.09:27: Mars sekstyl Ceres
28.01.2037 g.13:36: Mars trygon Kora
29.01.2037 g.02:35: Ceres opozycja Kora
29.01.2037 g.07:40: Wenus kwadratura Kora
29.01.2037 g.08:28: Wenus kwadratura Ceres
31.01.2037 g.13:21: Wenus ingres Wodnik

01.02.2037 g.04:26: Wenus kwinkunks Saturn
01.02.2037 g.12:07: Mars ingres Koziorożec
01.02.2037 g.16:38: Merkury kwadratura Neptun
02.02.2037 g.11:20: Mars trygon Saturn
03.02.2037 g.15:54: Merkury kwadratura Kora
04.02.2037 g.07:00: Merkury kwadratura Ceres
04.02.2037 g.17:46: Słońce trygon Jowisz
04.02.2037 g.22:46: Słońce kwinkunks Uran
05.02.2037 g.12:25: Merkury ingres Wodnik
05.02.2037 g.19:18: Merkury kwinkunks Saturn
09.02.2037 g.08:03: Słońce koniunkcja Pluton
11.02.2037 g.07:45: Saturn ingres Lew
12.02.2037 g.22:49: Słońce sekstyl Neptun
13.02.2037 g.10:23: Wenus kwinkunks Uran
13.02.2037 g.11:38: Wenus trygon Jowisz
15.02.2037 g.15:54: Merkury kwinkunks Uran
15.02.2037 g.16:04: Słońce sekstyl Kora
15.02.2037 g.18:24: Merkury trygon Jowisz
17.02.2037 g.09:34: Wenus koniunkcja Pluton
17.02.2037 g.19:18: Słońce trygon Ceres
17.02.2037 g.20:26: Słońce opozycja Saturn
18.02.2037 g.04:59: Ceres sekstyl Saturn
18.02.2037 g.08:58: Słońce ingres Ryby
18.02.2037 g.16:31: Merkury koniunkcja Pluton
20.02.2037 g.06:28: Wenus sekstyl Neptun
20.02.2037 g.18:28: Merkury sekstyl Neptun
22.02.2037 g.00:31: Merkury koniunkcja Wenus
22.02.2037 g.06:19: Merkury sekstyl Kora
22.02.2037 g.08:39: Wenus sekstyl Kora
23.02.2037 g.05:50: Merkury opozycja Saturn
23.02.2037 g.13:13: Mars opozycja Uran
23.02.2037 g.13:22: Merkury trygon Ceres
23.02.2037 g.17:03: Wenus opozycja Saturn
23.02.2037 g.18:51: Merkury ingres Ryby
24.02.2037 g.04:31: Wenus trygon Ceres
24.02.2037 g.12:14: Wenus ingres Ryby
24.02.2037 g.12:18: Mars kwinkunks Jowisz

02.03.2037 g.09:08: Słońce koniunkcja Merkury
04.03.2037 g.06:43: Merkury trygon Uran
05.03.2037 g.00:25: Merkury kwadratura Jowisz
05.03.2037 g.22:47: Słońce trygon Uran
07.03.2037 g.14:10: Słońce kwadratura Jowisz
08.03.2037 g.08:01: Mars kwadratura Neptun
09.03.2037 g.00:10: Wenus trygon Uran
09.03.2037 g.16:17: Merkury sekstyl Mars
10.03.2037 g.13:30: Merkury kwinkunks Saturn
10.03.2037 g.13:36: Wenus kwadratura Jowisz
11.03.2037 g.02:01: Merkury kwinkunks Ceres
11.03.2037 g.11:19: Mars kwadratura Kora
11.03.2037 g.15:47: Merkury ingres Baran
11.03.2037 g.21:51: Mars kwinkunks Saturn
13.03.2037 g.03:08: Mars kwadratura Ceres
14.03.2037 g.23:01: Mars ingres Wodnik
16.03.2037 g.00:06: Saturn trygon Kora
17.03.2037 g.16:35: Słońce kwinkunks Saturn
18.03.2037 g.07:12: Słońce kwinkunks Ceres
18.03.2037 g.09:46: Wenus kwinkunks Saturn
18.03.2037 g.20:43: Wenus kwinkunks Ceres
20.03.2037 g.01:03: Merkury kwadratura Uran
20.03.2037 g.07:49: Słońce ingres Baran
20.03.2037 g.13:09: Wenus ingres Baran
21.03.2037 g.04:11: Ceres opozycja Kora
21.03.2037 g.10:15: Słońce koniunkcja Wenus
22.03.2037 g.01:55: Merkury sekstyl Jowisz
24.03.2037 g.08:22: Merkury sekstyl Pluton
24.03.2037 g.11:09: Ceres sekstyl Saturn
27.03.2037 g.13:20: Merkury koniunkcja Neptun
28.03.2037 g.01:18: Merkury opozycja Ceres
28.03.2037 g.13:20: Merkury trygon Saturn
28.03.2037 g.14:32: Wenus sekstyl Mars
29.03.2037 g.15:22: Merkury koniunkcja Kora
30.03.2037 g.01:52: Ceres opozycja Neptun

02.04.2037 g.02:34: Wenus kwadratura Uran
03.04.2037 g.18:22: Merkury ingres Byk
04.04.2037 g.22:02: Słońce sekstyl Mars
05.04.2037 g.03:07: Słońce kwadratura Uran
05.04.2037 g.04:50: Mars kwinkunks Uran
06.04.2037 g.10:12: Wenus sekstyl Jowisz
06.04.2037 g.10:16: Merkury ingres Baran
07.04.2037 g.13:52: Wenus sekstyl Pluton
08.04.2037 g.17:59: Wenus opozycja Ceres
09.04.2037 g.07:14: Saturn trygon Neptun
10.04.2037 g.17:12: Wenus trygon Saturn
10.04.2037 g.19:08: Wenus koniunkcja Neptun
11.04.2037 g.08:18: Słońce sekstyl Jowisz
11.04.2037 g.21:27: Merkury koniunkcja Kora
11.04.2037 g.22:24: Merkury koniunkcja Wenus
11.04.2037 g.22:53: Wenus koniunkcja Kora
12.04.2037 g.02:03: Słońce sekstyl Pluton
12.04.2037 g.14:09: Słońce opozycja Ceres
13.04.2037 g.18:09: Wenus ingres Byk
13.04.2037 g.20:48: Merkury koniunkcja Neptun
14.04.2037 g.02:10: Mars trygon Jowisz
14.04.2037 g.07:12: Merkury trygon Saturn
14.04.2037 g.12:13: Mars koniunkcja Pluton
14.04.2037 g.12:36: Mars trygon Ceres
14.04.2037 g.13:45: Ceres trygon Pluton
15.04.2037 g.03:34: Ceres trygon Jowisz
15.04.2037 g.04:55: Słońce koniunkcja Merkury
15.04.2037 g.20:12: Słońce trygon Saturn
16.04.2037 g.01:15: Jowisz trygon Pluton
16.04.2037 g.06:48: Słońce koniunkcja Neptun
16.04.2037 g.21:38: Merkury sekstyl Mars
17.04.2037 g.14:23: Słońce koniunkcja Kora
18.04.2037 g.16:43: Merkury sekstyl Jowisz
19.04.2037 g.07:16: Merkury sekstyl Pluton
19.04.2037 g.08:26: Mars opozycja Saturn
19.04.2037 g.19:39: Słońce ingres Byk
20.04.2037 g.05:17: Mars sekstyl Neptun
21.04.2037 g.19:46: Mars sekstyl Kora
22.04.2037 g.08:28: Merkury opozycja Ceres
24.04.2037 g.16:43: Mars ingres Ryby
26.04.2037 g.17:38: Wenus sekstyl Uran
29.04.2037 g.09:38: Wenus kwinkunks Ceres
30.04.2037 g.04:17: Merkury opozycja Ceres

02.05.2037 g.03:21: Wenus kwadratura Pluton
04.05.2037 g.20:39: Wenus kwadratura Saturn
05.05.2037 g.03:42: Jowisz sekstyl Saturn
06.05.2037 g.15:36: Słońce sekstyl Uran
08.05.2037 g.01:50: Wenus ingres Bliźnięta
08.05.2037 g.04:50: Słońce kwinkunks Ceres
08.05.2037 g.12:21: Merkury sekstyl Pluton
12.05.2037 g.08:24: Jowisz sekstyl Neptun
12.05.2037 g.16:01: Merkury trygon Saturn
13.05.2037 g.06:38: Słońce kwadratura Pluton
14.05.2037 g.01:15: Merkury koniunkcja Neptun
14.05.2037 g.09:50: Merkury sekstyl Jowisz
14.05.2037 g.14:11: Merkury koniunkcja Kora
15.05.2037 g.08:26: Jowisz sekstyl Kora
16.05.2037 g.07:45: Merkury ingres Byk
16.05.2037 g.23:15: Słońce kwadratura Saturn
17.05.2037 g.11:44: Mars trygon Uran
17.05.2037 g.12:06: Mars kwinkunks Ceres
17.05.2037 g.14:05: Ceres kwadratura Uran
20.05.2037 g.18:34: Słońce ingres Bliźnięta
21.05.2037 g.13:01: Wenus trygon Ceres
24.05.2037 g.04:11: Jowisz ingres Rak
26.05.2037 g.15:48: Wenus trygon Pluton
28.05.2037 g.02:07: Wenus kwadratura Mars
28.05.2037 g.03:02: Merkury kwinkunks Ceres
28.05.2037 g.18:06: Merkury sekstyl Uran
30.05.2037 g.00:54: Wenus sekstyl Saturn
31.05.2037 g.00:19: Wenus sekstyl Neptun
31.05.2037 g.03:25: Wenus sekstyl Kora
31.05.2037 g.11:35: Mars kwinkunks Saturn
31.05.2037 g.22:37: Merkury kwadratura Pluton

01.06.2037 g.13:22: Wenus ingres Rak
03.06.2037 g.08:38: Merkury kwadratura Saturn
03.06.2037 g.09:16: Wenus koniunkcja Jowisz
04.06.2037 g.15:02: Mars ingres Baran
04.06.2037 g.20:26: Merkury ingres Bliźnięta
04.06.2037 g.23:40: Merkury sekstyl Mars
06.06.2037 g.23:12: Słońce trygon Ceres
07.06.2037 g.15:06: Neptun koniunkcja Kora
09.06.2037 g.16:30: Mars kwadratura Jowisz
13.06.2037 g.01:49: Merkury trygon Ceres
13.06.2037 g.10:58: Słońce trygon Pluton
15.06.2037 g.15:15: Wenus kwadratura Ceres
15.06.2037 g.17:11: Merkury trygon Pluton
16.06.2037 g.14:37: Wenus koniunkcja Uran
17.06.2037 g.11:17: Słońce koniunkcja Merkury
18.06.2037 g.05:59: Merkury sekstyl Saturn
18.06.2037 g.07:43: Merkury sekstyl Kora
18.06.2037 g.09:52: Merkury sekstyl Neptun
19.06.2037 g.01:10: Merkury ingres Rak
19.06.2037 g.08:37: Słońce sekstyl Saturn
19.06.2037 g.10:27: Słońce sekstyl Kora
19.06.2037 g.15:57: Słońce sekstyl Neptun
20.06.2037 g.03:21: Wenus kwinkunks Pluton
20.06.2037 g.06:53: Saturn trygon Kora
21.06.2037 g.02:21: Słońce ingres Rak
22.06.2037 g.00:13: Merkury koniunkcja Jowisz
23.06.2037 g.18:32: Saturn trygon Neptun
24.06.2037 g.22:15: Wenus kwadratura Kora
25.06.2037 g.04:16: Wenus kwadratura Neptun
26.06.2037 g.05:05: Wenus ingres Lew
26.06.2037 g.06:36: Merkury kwadratura Mars
28.06.2037 g.00:23: Merkury kwadratura Ceres
28.06.2037 g.02:33: Merkury koniunkcja Uran
29.06.2037 g.13:56: Ceres kwadratura Uran
29.06.2037 g.15:42: Słońce koniunkcja Jowisz
29.06.2037 g.21:37: Merkury kwinkunks Pluton

01.07.2037 g.22:21: Mars kwadratura Uran
02.07.2037 g.11:53: Mars opozycja Ceres
03.07.2037 g.02:37: Merkury kwadratura Kora
03.07.2037 g.08:07: Merkury kwadratura Neptun
03.07.2037 g.23:00: Merkury ingres Lew
06.07.2037 g.13:44: Mars sekstyl Pluton
07.07.2037 g.04:30: Saturn ingres Panna
11.07.2037 g.21:58: Słońce koniunkcja Uran
14.07.2037 g.07:30: Słońce kwadratura Ceres
14.07.2037 g.10:42: Słońce kwinkunks Pluton
14.07.2037 g.14:36: Wenus sekstyl Ceres
14.07.2037 g.15:40: Wenus opozycja Pluton
14.07.2037 g.19:44: Ceres trygon Pluton
15.07.2037 g.17:58: Mars koniunkcja Kora
16.07.2037 g.13:49: Mars koniunkcja Neptun
18.07.2037 g.00:41: Mars ingres Byk
18.07.2037 g.13:33: Merkury opozycja Pluton
19.07.2037 g.13:43: Merkury sekstyl Ceres
19.07.2037 g.20:42: Wenus trygon Kora
20.07.2037 g.04:45: Mars trygon Saturn
20.07.2037 g.08:01: Wenus trygon Neptun
20.07.2037 g.23:58: Słońce kwadratura Kora
21.07.2037 g.02:22: Wenus ingres Panna
21.07.2037 g.14:21: Słońce kwadratura Neptun
22.07.2037 g.11:38: Wenus koniunkcja Saturn
22.07.2037 g.13:11: Słońce ingres Lew
24.07.2037 g.03:38: Merkury trygon Kora
24.07.2037 g.14:56: Wenus trygon Mars
24.07.2037 g.17:47: Merkury trygon Neptun
25.07.2037 g.16:08: Merkury ingres Panna
28.07.2037 g.09:15: Merkury koniunkcja Saturn
31.07.2037 g.07:21: Słońce kwadratura Mars

03.08.2037 g.10:32: Wenus sekstyl Jowisz
06.08.2037 g.15:09: Ceres opozycja Kora
08.08.2037 g.02:46: Wenus sekstyl Uran
08.08.2037 g.08:28: Wenus kwinkunks Pluton
08.08.2037 g.14:16: Ceres opozycja Neptun
11.08.2037 g.10:04: Ceres ingres Skorpion
11.08.2037 g.18:36: Uran kwinkunks Pluton
14.08.2037 g.01:15: Wenus kwinkunks Kora
14.08.2037 g.03:18: Słońce opozycja Pluton
14.08.2037 g.13:22: Wenus kwinkunks Neptun
15.08.2037 g.08:05: Wenus ingres Waga
15.08.2037 g.16:42: Merkury koniunkcja Saturn
18.08.2037 g.16:38: Merkury sekstyl Ceres
19.08.2037 g.07:22: Mars sekstyl Jowisz
21.08.2037 g.05:53: Słońce trygon Kora
21.08.2037 g.10:55: Merkury ingres Lew
21.08.2037 g.19:50: Słońce trygon Neptun
22.08.2037 g.04:27: Słońce koniunkcja Merkury
22.08.2037 g.14:14: Merkury trygon Neptun
22.08.2037 g.20:21: Słońce ingres Panna
23.08.2037 g.06:00: Merkury trygon Kora
23.08.2037 g.12:47: Mars kwadratura Pluton
25.08.2037 g.12:04: Mars sekstyl Uran
28.08.2037 g.22:38: Słońce sekstyl Ceres
29.08.2037 g.09:11: Słońce koniunkcja Saturn
29.08.2037 g.17:31: Merkury kwadratura Mars
29.08.2037 g.19:34: Jowisz kwinkunks Pluton
30.08.2037 g.13:45: Ceres sekstyl Saturn

02.09.2037 g.12:00: Wenus trygon Pluton
03.09.2037 g.06:51: Wenus kwadratura Jowisz
03.09.2037 g.22:10: Wenus kwadratura Uran
08.09.2037 g.12:32: Jowisz koniunkcja Uran
08.09.2037 g.12:49: Merkury sekstyl Wenus
08.09.2037 g.16:58: Wenus opozycja Kora
08.09.2037 g.17:22: Merkury trygon Kora
09.09.2037 g.01:17: Wenus opozycja Neptun
09.09.2037 g.02:13: Merkury trygon Neptun
09.09.2037 g.06:19: Wenus kwinkunks Mars
09.09.2037 g.08:01: Merkury kwadratura Mars
10.09.2037 g.03:37: Wenus ingres Skorpion
10.09.2037 g.04:16: Merkury ingres Panna
10.09.2037 g.12:40: Merkury sekstyl Wenus
11.09.2037 g.22:28: Mars ingres Bliźnięta
13.09.2037 g.12:25: Słońce kwinkunks Pluton
15.09.2037 g.22:25: Słońce sekstyl Uran
15.09.2037 g.23:30: Merkury koniunkcja Saturn
17.09.2037 g.02:39: Słońce sekstyl Jowisz
17.09.2037 g.20:08: Wenus sekstyl Saturn
18.09.2037 g.21:42: Merkury sekstyl Ceres
20.09.2037 g.23:12: Słońce kwinkunks Kora
21.09.2037 g.05:00: Słońce kwinkunks Neptun
22.09.2037 g.18:12: Słońce ingres Waga
22.09.2037 g.21:20: Merkury kwinkunks Pluton
23.09.2037 g.19:27: Wenus koniunkcja Ceres
24.09.2037 g.09:49: Merkury sekstyl Uran
25.09.2037 g.13:45: Merkury sekstyl Jowisz
26.09.2037 g.21:21: Merkury kwinkunks Kora
26.09.2037 g.23:19: Merkury kwinkunks Neptun
27.09.2037 g.09:38: Słońce trygon Mars
27.09.2037 g.20:58: Merkury ingres Waga
28.09.2037 g.13:28: Wenus kwadratura Pluton
30.09.2037 g.17:27: Merkury trygon Mars

01.10.2037 g.08:45: Wenus trygon Uran
04.10.2037 g.00:33: Słońce koniunkcja Merkury
04.10.2037 g.05:12: Wenus trygon Jowisz
05.10.2037 g.07:17: Wenus kwinkunks Kora
05.10.2037 g.07:34: Wenus kwinkunks Neptun
06.10.2037 g.01:58: Neptun koniunkcja Kora
06.10.2037 g.23:38: Ceres kwadratura Pluton
07.10.2037 g.01:02: Wenus ingres Strzelec
09.10.2037 g.13:26: Merkury trygon Pluton
11.10.2037 g.14:44: Merkury kwadratura Uran
12.10.2037 g.20:14: Jowisz kwadratura Neptun
12.10.2037 g.21:38: Wenus opozycja Mars
13.10.2037 g.15:29: Słońce trygon Pluton
13.10.2037 g.21:27: Jowisz kwadratura Kora
13.10.2037 g.23:00: Merkury opozycja Neptun
14.10.2037 g.01:01: Merkury opozycja Kora
14.10.2037 g.01:17: Merkury kwadratura Jowisz
15.10.2037 g.06:06: Merkury ingres Skorpion
15.10.2037 g.15:06: Ceres trygon Uran
17.10.2037 g.05:36: Słońce kwadratura Uran
18.10.2037 g.16:03: Wenus kwadratura Saturn
19.10.2037 g.00:19: Merkury kwinkunks Mars
20.10.2037 g.20:21: Słońce opozycja Neptun
21.10.2037 g.02:35: Słońce opozycja Kora
21.10.2037 g.21:48: Słońce kwadratura Jowisz
23.10.2037 g.03:49: Słońce ingres Skorpion
23.10.2037 g.08:46: Merkury sekstyl Saturn
24.10.2037 g.06:21: Ceres kwinkunks Neptun
25.10.2037 g.00:48: Ceres kwinkunks Kora
26.10.2037 g.17:57: Wenus sekstyl Pluton
27.10.2037 g.18:59: Słońce kwinkunks Mars
28.10.2037 g.02:14: Ceres trygon Jowisz
28.10.2037 g.10:19: Merkury kwadratura Pluton
30.10.2037 g.01:18: Ceres ingres Strzelec
30.10.2037 g.13:50: Wenus kwinkunks Uran
30.10.2037 g.22:51: Merkury trygon Uran

02.11.2037 g.03:19: Merkury kwinkunks Neptun
02.11.2037 g.11:17: Merkury kwinkunks Kora
02.11.2037 g.22:07: Wenus trygon Neptun
03.11.2037 g.10:47: Wenus trygon Kora
03.11.2037 g.15:41: Merkury trygon Jowisz
03.11.2037 g.23:39: Merkury ingres Strzelec
05.11.2037 g.00:38: Mars opozycja Ceres
05.11.2037 g.09:09: Wenus kwinkunks Jowisz
05.11.2037 g.14:33: Merkury opozycja Mars
05.11.2037 g.19:57: Wenus ingres Koziorożec
06.11.2037 g.00:53: Merkury koniunkcja Ceres
06.11.2037 g.03:49: Słońce sekstyl Saturn
07.11.2037 g.15:31: Wenus kwinkunks Mars
12.11.2037 g.06:39: Mars ingres Byk
12.11.2037 g.14:02: Słońce kwadratura Pluton
12.11.2037 g.22:05: Mars sekstyl Jowisz
15.11.2037 g.01:12: Merkury kwadratura Saturn
16.11.2037 g.03:13: Słońce trygon Uran
18.11.2037 g.23:36: Słońce kwinkunks Neptun
19.11.2037 g.10:09: Słońce opozycja Mars
19.11.2037 g.17:20: Słońce kwinkunks Kora
20.11.2037 g.09:22: Merkury sekstyl Pluton
21.11.2037 g.18:14: Słońce trygon Jowisz
22.11.2037 g.00:37: Słońce ingres Strzelec
24.11.2037 g.16:41: Merkury kwinkunks Uran
25.11.2037 g.20:30: Wenus trygon Saturn
26.11.2037 g.16:20: Merkury kwinkunks Mars
30.11.2037 g.00:28: Mars sekstyl Uran

03.12.2037 g.03:14: Merkury kwinkunks Uran
04.12.2037 g.10:57: Merkury kwinkunks Mars
06.12.2037 g.02:43: Merkury sekstyl Pluton
07.12.2037 g.06:08: Ceres kwadratura Saturn
07.12.2037 g.17:51: Słońce kwadratura Saturn
08.12.2037 g.01:20: Słońce koniunkcja Ceres
08.12.2037 g.20:41: Słońce koniunkcja Merkury
09.12.2037 g.03:07: Merkury koniunkcja Ceres
09.12.2037 g.15:22: Merkury kwadratura Saturn
10.12.2037 g.15:36: Wenus trygon Mars
12.12.2037 g.13:18: Słońce sekstyl Pluton
12.12.2037 g.15:21: Słońce kwinkunks Mars
13.12.2037 g.04:15: Mars kwadratura Pluton
15.12.2037 g.00:07: Słońce kwinkunks Uran
17.12.2037 g.20:59: Mars kwinkunks Ceres
18.12.2037 g.01:38: Słońce trygon Neptun
19.12.2037 g.02:31: Słońce trygon Kora
19.12.2037 g.08:17: Ceres sekstyl Pluton
19.12.2037 g.14:45: Słońce kwinkunks Jowisz
21.12.2037 g.14:07: Słońce ingres Koziorożec
22.12.2037 g.18:19: Wenus trygon Mars
24.12.2037 g.05:26: Ceres kwinkunks Uran
24.12.2037 g.15:54: Jowisz kwadratura Kora
29.12.2037 g.18:53: Merkury kwadratura Saturn
31.12.2037 g.00:10: Wenus trygon Saturn

2036 2037 2038Pobierz wersję testową Uranii
Horoskop Zegar astrologiczny 
2024-07-17 g.17:46:01 
Europa/Warszawa

Polecane
Tranzyty codzienne
Zegar Astro

Tranzyty
Tranzyty codzienne
Tranzyty bieżący miesiac
Tranzyty następny miesiac
Tranzyty poprzedni miesiac

Tranzyty w styczniu 2024
Tranzyty w lutym 2024
Tranzyty w marcu 2024
Tranzyty w kwietniu 2024
Tranzyty w maju 2024
Tranzyty w czerwcu 2024
Tranzyty w lipcu 2024
Tranzyty w sierpniu 2024
Tranzyty we wrześniu 2024
Tranzyty w październiku 2024
Tranzyty w listopadzie 2024
Tranzyty w grudniu 2024

Aspektarium

Tranzyty planet:

dzisiaj (17.07.2024):
03:10: Księżyc trygon Neptun
03:24: Księżyc ingres Strzelec
05:19: Księżyc sekstyl Pluton
16:21: Słońce kwadratura Kora
17:07: Księżyc trygon Wenus

jutro (18.07.2024):
01:20: Księżyc opozycja Jowisz
14:49: Księżyc kwadratura Saturn
16:00: Słońce sekstyl Uran
22:23: Księżyc trygon Merkury