Horoscope  
Astrologia
Spotkania
Program astrologiczny Urania
Biuletyn astrologiczny
Postacie polskiej astrologii
Symbole astrologiczne
Horoskop
   Horoskop tygodniowy
   Horoskop 2013
   Nowe horoskopy
   Zegar
   Tranzyty
Sownik
System domw
Galeria Szem'a
Katalog stron
Bibliografia
Astrologia > Horoskop > Tranzyty > 2036


Tranzyty planet w 2036 roku


01.01.2036 g.15:08: Słońce trygon Jowisz
01.01.2036 g.19:30: Saturn opozycja Pluton
03.01.2036 g.04:59: Wenus opozycja Saturn
03.01.2036 g.07:16: Wenus koniunkcja Pluton
03.01.2036 g.21:29: Słońce opozycja Uran
05.01.2036 g.06:45: Wenus trygon Ceres
05.01.2036 g.21:19: Mars trygon Saturn
06.01.2036 g.03:37: Wenus sekstyl Neptun
06.01.2036 g.12:29: Mars sekstyl Pluton
08.01.2036 g.14:54: Merkury kwadratura Neptun
08.01.2036 g.15:54: Słońce kwinkunks Saturn
09.01.2036 g.08:04: Mars sekstyl Ceres
09.01.2036 g.19:08: Merkury kwadratura Mars
10.01.2036 g.02:08: Merkury kwinkunks Ceres
10.01.2036 g.07:51: Słońce koniunkcja Merkury
10.01.2036 g.08:50: Wenus sekstyl Kora
10.01.2036 g.13:32: Słońce kwinkunks Ceres
11.01.2036 g.18:06: Merkury kwinkunks Saturn
12.01.2036 g.11:27: Mars koniunkcja Neptun
12.01.2036 g.12:54: Słońce kwadratura Neptun
12.01.2036 g.14:47: Słońce kwadratura Mars
12.01.2036 g.21:22: Wenus ingres Ryby
16.01.2036 g.14:26: Merkury opozycja Uran
17.01.2036 g.13:04: Słońce kwadratura Kora
18.01.2036 g.12:01: Ceres trygon Pluton
19.01.2036 g.08:36: Merkury trygon Jowisz
20.01.2036 g.13:10: Słońce ingres Wodnik
21.01.2036 g.04:51: Mars koniunkcja Kora
21.01.2036 g.19:29: Merkury sekstyl Wenus
22.01.2036 g.04:33: Wenus sekstyl Jowisz
23.01.2036 g.01:14: Wenus trygon Uran
24.01.2036 g.12:42: Merkury trygon Jowisz
26.01.2036 g.04:36: Merkury opozycja Uran
26.01.2036 g.08:14: Mars ingres Byk
26.01.2036 g.16:32: Wenus kwinkunks Saturn
27.01.2036 g.21:38: Wenus kwadratura Ceres
31.01.2036 g.14:49: Merkury kwinkunks Saturn
31.01.2036 g.19:47: Jowisz sekstyl Uran

01.02.2036 g.05:37: Słońce kwinkunks Uran
01.02.2036 g.06:56: Słońce kwadratura Jowisz
02.02.2036 g.08:51: Merkury kwinkunks Ceres
05.02.2036 g.02:31: Słońce opozycja Saturn
06.02.2036 g.07:00: Merkury kwadratura Neptun
07.02.2036 g.01:25: Wenus ingres Baran
07.02.2036 g.04:36: Słońce trygon Ceres
08.02.2036 g.14:52: Słońce koniunkcja Pluton
10.02.2036 g.05:58: Merkury kwadratura Kora
11.02.2036 g.11:36: Słońce sekstyl Neptun
12.02.2036 g.13:02: Merkury ingres Wodnik
14.02.2036 g.06:09: Mars sekstyl Uran
16.02.2036 g.04:46: Słońce sekstyl Kora
16.02.2036 g.21:59: Wenus kwadratura Uran
18.02.2036 g.02:01: Mars koniunkcja Jowisz
19.02.2036 g.03:13: Słońce ingres Ryby
19.02.2036 g.10:51: Mars kwadratura Saturn
19.02.2036 g.18:18: Wenus trygon Saturn
20.02.2036 g.13:23: Merkury kwinkunks Uran
22.02.2036 g.11:43: Jowisz kwadratura Saturn
22.02.2036 g.15:09: Merkury opozycja Saturn
22.02.2036 g.15:41: Merkury kwadratura Jowisz
23.02.2036 g.21:14: Wenus sekstyl Ceres
24.02.2036 g.09:06: Wenus sekstyl Pluton
25.02.2036 g.00:33: Merkury kwadratura Mars
25.02.2036 g.23:06: Merkury trygon Ceres
26.02.2036 g.03:56: Merkury koniunkcja Pluton
26.02.2036 g.21:58: Wenus koniunkcja Neptun
27.02.2036 g.22:12: Merkury sekstyl Neptun
27.02.2036 g.23:53: Mars kwadratura Pluton
28.02.2036 g.11:53: Ceres trygon Pluton

01.03.2036 g.00:10: Merkury sekstyl Wenus
01.03.2036 g.04:23: Słońce trygon Uran
01.03.2036 g.15:34: Merkury sekstyl Kora
01.03.2036 g.23:24: Wenus koniunkcja Kora
03.03.2036 g.08:47: Merkury ingres Ryby
03.03.2036 g.18:18: Słońce kwinkunks Saturn
04.03.2036 g.14:33: Wenus ingres Byk
06.03.2036 g.12:56: Słońce sekstyl Jowisz
09.03.2036 g.16:48: Merkury trygon Uran
10.03.2036 g.22:43: Merkury kwinkunks Saturn
12.03.2036 g.11:57: Słońce kwadratura Ceres
13.03.2036 g.08:11: Merkury sekstyl Jowisz
15.03.2036 g.00:43: Wenus sekstyl Uran
15.03.2036 g.03:36: Mars ingres Bliźnięta
15.03.2036 g.22:45: Ceres sekstyl Neptun
16.03.2036 g.07:27: Merkury kwadratura Ceres
16.03.2036 g.23:20: Wenus kwadratura Saturn
19.03.2036 g.08:53: Słońce koniunkcja Merkury
19.03.2036 g.17:30: Merkury ingres Baran
20.03.2036 g.02:02: Słońce ingres Baran
21.03.2036 g.19:38: Merkury sekstyl Mars
23.03.2036 g.18:23: Wenus koniunkcja Jowisz
24.03.2036 g.17:44: Wenus kwadratura Pluton
25.03.2036 g.04:54: Merkury kwadratura Uran
25.03.2036 g.23:57: Merkury trygon Saturn
28.03.2036 g.12:00: Słońce sekstyl Mars
28.03.2036 g.20:23: Jowisz kwadratura Pluton
30.03.2036 g.01:03: Merkury sekstyl Pluton
31.03.2036 g.06:49: Słońce kwadratura Uran
31.03.2036 g.15:51: Merkury koniunkcja Neptun
31.03.2036 g.15:52: Ceres sekstyl Kora

01.04.2036 g.16:26: Słońce trygon Saturn
02.04.2036 g.14:08: Merkury koniunkcja Kora
02.04.2036 g.22:46: Merkury sekstyl Ceres
04.04.2036 g.00:08: Merkury ingres Byk
04.04.2036 g.00:16: Mars sekstyl Saturn
04.04.2036 g.03:53: Wenus ingres Bliźnięta
09.04.2036 g.01:49: Ceres ingres Rak
10.04.2036 g.07:56: Słońce sekstyl Pluton
11.04.2036 g.10:58: Merkury sekstyl Uran
12.04.2036 g.09:27: Merkury kwadratura Saturn
13.04.2036 g.17:46: Słońce koniunkcja Neptun
17.04.2036 g.02:48: Słońce koniunkcja Kora
17.04.2036 g.20:32: Mars trygon Pluton
19.04.2036 g.13:49: Słońce ingres Byk
21.04.2036 g.12:43: Wenus sekstyl Saturn
23.04.2036 g.14:18: Mars sekstyl Neptun
25.04.2036 g.04:01: Słońce sekstyl Ceres
28.04.2036 g.11:29: Mars sekstyl Kora

01.05.2036 g.17:11: Słońce sekstyl Uran
02.05.2036 g.02:49: Mars ingres Rak
02.05.2036 g.14:03: Słońce kwadratura Saturn
04.05.2036 g.08:33: Słońce koniunkcja Merkury
06.05.2036 g.19:51: Merkury kwadratura Saturn
08.05.2036 g.02:17: Merkury sekstyl Uran
09.05.2036 g.16:51: Jowisz ingres Bliźnięta
10.05.2036 g.01:55: Merkury sekstyl Ceres
11.05.2036 g.11:59: Słońce kwadratura Pluton
13.05.2036 g.10:45: Ceres koniunkcja Uran
16.05.2036 g.14:49: Merkury sekstyl Mars
20.05.2036 g.12:44: Słońce ingres Bliźnięta
22.05.2036 g.10:38: Mars koniunkcja Uran
22.05.2036 g.17:00: Wenus sekstyl Saturn
24.05.2036 g.00:32: Słońce koniunkcja Jowisz
27.05.2036 g.18:43: Merkury sekstyl Uran
29.05.2036 g.06:54: Merkury kwadratura Saturn
30.05.2036 g.04:24: Słońce koniunkcja Wenus

04.06.2036 g.11:35: Wenus koniunkcja Jowisz
04.06.2036 g.15:50: Ceres kwinkunks Pluton
04.06.2036 g.19:53: Słońce sekstyl Saturn
05.06.2036 g.02:58: Mars kwinkunks Pluton
05.06.2036 g.05:45: Merkury kwadratura Pluton
05.06.2036 g.08:46: Merkury sekstyl Mars
05.06.2036 g.13:08: Merkury sekstyl Ceres
06.06.2036 g.01:40: Mars koniunkcja Ceres
11.06.2036 g.15:05: Merkury ingres Bliźnięta
11.06.2036 g.15:59: Słońce trygon Pluton
13.06.2036 g.00:45: Merkury koniunkcja Wenus
13.06.2036 g.03:31: Mars kwadratura Neptun
16.06.2036 g.03:23: Mars kwadratura Kora
16.06.2036 g.17:14: Ceres kwadratura Neptun
17.06.2036 g.01:28: Merkury koniunkcja Jowisz
17.06.2036 g.01:30: Słońce sekstyl Neptun
18.06.2036 g.22:44: Słońce sekstyl Kora
19.06.2036 g.01:56: Mars ingres Lew
20.06.2036 g.17:01: Wenus sekstyl Mars
20.06.2036 g.20:31: Słońce ingres Rak
20.06.2036 g.22:50: Ceres kwadratura Kora
20.06.2036 g.22:51: Merkury sekstyl Saturn
23.06.2036 g.10:05: Merkury trygon Pluton
25.06.2036 g.03:09: Ceres ingres Lew
26.06.2036 g.01:17: Merkury sekstyl Neptun
26.06.2036 g.20:03: Merkury sekstyl Kora
27.06.2036 g.16:01: Merkury ingres Rak

03.07.2036 g.00:03: Słońce koniunkcja Merkury
04.07.2036 g.15:33: Merkury koniunkcja Uran
06.07.2036 g.21:19: Słońce koniunkcja Uran
07.07.2036 g.07:52: Merkury kwinkunks Pluton
10.07.2036 g.03:49: Merkury kwadratura Neptun
10.07.2036 g.21:36: Merkury kwadratura Kora
11.07.2036 g.18:15: Merkury ingres Lew
12.07.2036 g.05:43: Mars sekstyl Jowisz
12.07.2036 g.15:40: Słońce kwinkunks Pluton
16.07.2036 g.16:53: Merkury koniunkcja Ceres
18.07.2036 g.11:55: Merkury sekstyl Wenus
18.07.2036 g.23:57: Słońce kwadratura Neptun
20.07.2036 g.04:28: Mars koniunkcja Saturn
20.07.2036 g.10:26: Merkury sekstyl Jowisz
20.07.2036 g.12:17: Słońce kwadratura Kora
21.07.2036 g.22:52: Mars opozycja Pluton
22.07.2036 g.07:22: Słońce ingres Lew
22.07.2036 g.13:07: Merkury koniunkcja Saturn
23.07.2036 g.00:39: Merkury opozycja Pluton
23.07.2036 g.17:09: Merkury koniunkcja Mars
23.07.2036 g.19:27: Wenus koniunkcja Jowisz
26.07.2036 g.23:17: Merkury trygon Neptun
27.07.2036 g.21:37: Merkury trygon Kora
28.07.2036 g.02:52: Saturn opozycja Pluton
28.07.2036 g.03:51: Wenus trygon Pluton
28.07.2036 g.04:03: Wenus sekstyl Saturn
29.07.2036 g.01:15: Merkury ingres Panna
31.07.2036 g.21:46: Mars trygon Neptun

03.08.2036 g.03:15: Mars trygon Kora
04.08.2036 g.08:16: Wenus sekstyl Neptun
05.08.2036 g.20:37: Wenus sekstyl Kora
05.08.2036 g.20:42: Mars ingres Panna
07.08.2036 g.16:36: Wenus ingres Rak
08.08.2036 g.12:28: Ceres sekstyl Jowisz
09.08.2036 g.10:53: Ceres opozycja Pluton
10.08.2036 g.19:25: Jowisz trygon Pluton
11.08.2036 g.04:40: Wenus sekstyl Mars
12.08.2036 g.05:53: Merkury sekstyl Uran
12.08.2036 g.08:30: Słońce opozycja Pluton
12.08.2036 g.17:26: Słońce sekstyl Jowisz
15.08.2036 g.01:39: Ceres koniunkcja Saturn
15.08.2036 g.01:52: Słońce koniunkcja Saturn
15.08.2036 g.02:00: Słońce koniunkcja Ceres
15.08.2036 g.07:34: Merkury kwinkunks Pluton
16.08.2036 g.18:14: Merkury kwadratura Jowisz
19.08.2036 g.05:57: Słońce trygon Neptun
20.08.2036 g.18:15: Słońce trygon Kora
22.08.2036 g.14:31: Słońce ingres Panna
23.08.2036 g.18:27: Ceres trygon Neptun
25.08.2036 g.15:41: Wenus koniunkcja Uran
27.08.2036 g.00:22: Ceres trygon Kora
27.08.2036 g.06:56: Wenus kwinkunks Pluton
30.08.2036 g.17:26: Merkury sekstyl Wenus
30.08.2036 g.23:46: Ceres ingres Panna
31.08.2036 g.05:06: Merkury kwadratura Jowisz

02.09.2036 g.13:44: Wenus kwadratura Neptun
03.09.2036 g.23:28: Mars sekstyl Uran
04.09.2036 g.00:28: Wenus kwadratura Kora
05.09.2036 g.01:37: Merkury kwinkunks Pluton
05.09.2036 g.08:21: Merkury koniunkcja Mars
05.09.2036 g.17:11: Wenus ingres Lew
05.09.2036 g.17:35: Mars kwinkunks Pluton
06.09.2036 g.04:11: Merkury sekstyl Uran
08.09.2036 g.11:25: Słońce koniunkcja Merkury
11.09.2036 g.00:02: Słońce sekstyl Uran
11.09.2036 g.18:04: Słońce kwinkunks Pluton
12.09.2036 g.20:21: Saturn trygon Neptun
13.09.2036 g.17:54: Mars kwadratura Jowisz
16.09.2036 g.03:18: Mars kwinkunks Neptun
17.09.2036 g.11:45: Słońce kwadratura Jowisz
18.09.2036 g.15:57: Słońce kwinkunks Neptun
18.09.2036 g.19:58: Mars kwinkunks Kora
20.09.2036 g.11:40: Słońce kwinkunks Kora
21.09.2036 g.21:15: Mars ingres Waga
22.09.2036 g.12:22: Słońce ingres Waga
22.09.2036 g.20:37: Wenus opozycja Pluton
23.09.2036 g.17:44: Słońce koniunkcja Mars
26.09.2036 g.13:23: Uran kwinkunks Pluton
26.09.2036 g.13:24: Saturn trygon Kora
28.09.2036 g.11:58: Wenus sekstyl Jowisz
28.09.2036 g.15:12: Wenus trygon Neptun
28.09.2036 g.16:32: Merkury kwinkunks Pluton
28.09.2036 g.17:56: Merkury sekstyl Uran
30.09.2036 g.07:05: Wenus trygon Kora
30.09.2036 g.16:16: Jowisz sekstyl Neptun
30.09.2036 g.17:12: Wenus koniunkcja Saturn

02.10.2036 g.01:38: Wenus ingres Panna
02.10.2036 g.23:42: Merkury kwinkunks Neptun
03.10.2036 g.02:00: Merkury kwadratura Jowisz
04.10.2036 g.04:38: Merkury kwinkunks Kora
05.10.2036 g.10:20: Merkury ingres Waga
11.10.2036 g.21:42: Słońce trygon Pluton
12.10.2036 g.07:39: Ceres kwinkunks Pluton
12.10.2036 g.09:08: Słońce kwadratura Uran
13.10.2036 g.10:06: Ceres sekstyl Uran
13.10.2036 g.10:12: Merkury koniunkcja Mars
16.10.2036 g.07:30: Merkury trygon Pluton
16.10.2036 g.09:34: Saturn ingres Panna
16.10.2036 g.15:05: Merkury kwadratura Uran
18.10.2036 g.02:15: Wenus kwinkunks Pluton
18.10.2036 g.08:12: Słońce opozycja Neptun
18.10.2036 g.13:42: Wenus sekstyl Uran
19.10.2036 g.02:08: Słońce trygon Jowisz
20.10.2036 g.00:41: Merkury opozycja Neptun
20.10.2036 g.11:30: Merkury trygon Jowisz
20.10.2036 g.15:08: Słońce opozycja Kora
21.10.2036 g.00:53: Mars trygon Pluton
21.10.2036 g.09:34: Merkury opozycja Kora
21.10.2036 g.11:03: Wenus koniunkcja Ceres
21.10.2036 g.22:54: Mars kwadratura Uran
22.10.2036 g.12:45: Słońce koniunkcja Merkury
22.10.2036 g.18:15: Merkury ingres Skorpion
22.10.2036 g.21:58: Słońce ingres Skorpion
23.10.2036 g.02:49: Merkury sekstyl Saturn
23.10.2036 g.07:29: Wenus kwinkunks Neptun
23.10.2036 g.13:11: Słońce sekstyl Saturn
23.10.2036 g.22:35: Wenus kwadratura Jowisz
25.10.2036 g.06:26: Wenus kwinkunks Kora
26.10.2036 g.09:10: Ceres kwinkunks Neptun
27.10.2036 g.03:20: Wenus ingres Waga
27.10.2036 g.23:25: Ceres kwadratura Jowisz
30.10.2036 g.05:52: Mars opozycja Neptun
31.10.2036 g.04:31: Mars trygon Jowisz
31.10.2036 g.23:00: Ceres kwinkunks Kora

02.11.2036 g.23:16: Mars opozycja Kora
03.11.2036 g.11:11: Merkury kwadratura Pluton
03.11.2036 g.20:17: Merkury trygon Uran
06.11.2036 g.14:02: Mars ingres Skorpion
06.11.2036 g.14:42: Ceres ingres Waga
07.11.2036 g.06:37: Merkury kwinkunks Neptun
07.11.2036 g.11:56: Merkury kwinkunks Jowisz
08.11.2036 g.23:37: Merkury kwinkunks Kora
09.11.2036 g.08:29: Mars sekstyl Saturn
10.11.2036 g.14:19: Merkury ingres Strzelec
10.11.2036 g.20:49: Słońce kwadratura Pluton
11.11.2036 g.08:25: Słońce trygon Uran
11.11.2036 g.16:15: Wenus trygon Pluton
11.11.2036 g.21:50: Merkury kwadratura Saturn
12.11.2036 g.01:26: Wenus kwadratura Uran
12.11.2036 g.02:19: Merkury sekstyl Ceres
13.11.2036 g.02:55: Jowisz sekstyl Neptun
16.11.2036 g.02:33: Wenus trygon Jowisz
16.11.2036 g.06:44: Słońce kwinkunks Jowisz
16.11.2036 g.06:48: Wenus opozycja Neptun
16.11.2036 g.12:14: Słońce kwinkunks Neptun
18.11.2036 g.12:27: Wenus opozycja Kora
19.11.2036 g.05:57: Słońce kwinkunks Kora
20.11.2036 g.13:56: Wenus ingres Skorpion
21.11.2036 g.18:44: Słońce ingres Strzelec
22.11.2036 g.14:17: Wenus sekstyl Saturn
23.11.2036 g.11:03: Merkury sekstyl Pluton
23.11.2036 g.13:34: Merkury kwinkunks Uran
24.11.2036 g.07:29: Słońce kwadratura Saturn
26.11.2036 g.10:28: Merkury opozycja Jowisz
27.11.2036 g.06:28: Merkury trygon Neptun
27.11.2036 g.13:15: Uran kwinkunks Pluton
29.11.2036 g.10:01: Merkury trygon Kora

01.12.2036 g.10:39: Merkury ingres Koziorożec
01.12.2036 g.17:45: Słońce sekstyl Ceres
03.12.2036 g.17:20: Merkury trygon Saturn
04.12.2036 g.15:32: Mars trygon Uran
05.12.2036 g.02:37: Mars kwadratura Pluton
05.12.2036 g.18:37: Wenus trygon Uran
06.12.2036 g.01:41: Wenus kwadratura Pluton
07.12.2036 g.04:57: Wenus koniunkcja Mars
08.12.2036 g.02:18: Wenus kwinkunks Jowisz
08.12.2036 g.17:00: Mars kwinkunks Jowisz
10.12.2036 g.01:36: Wenus kwinkunks Neptun
10.12.2036 g.06:23: Słońce kwinkunks Uran
10.12.2036 g.20:30: Słońce sekstyl Pluton
12.12.2036 g.09:01: Mars kwinkunks Neptun
12.12.2036 g.11:56: Wenus kwinkunks Kora
12.12.2036 g.15:41: Słońce opozycja Jowisz
14.12.2036 g.16:20: Wenus ingres Strzelec
15.12.2036 g.14:44: Słońce trygon Neptun
16.12.2036 g.19:15: Mars kwinkunks Kora
16.12.2036 g.23:30: Wenus kwadratura Saturn
18.12.2036 g.15:09: Słońce trygon Kora
20.12.2036 g.19:00: Mars ingres Strzelec
21.12.2036 g.08:12: Słońce ingres Koziorożec
24.12.2036 g.01:37: Słońce trygon Saturn
24.12.2036 g.08:21: Jowisz trygon Pluton
24.12.2036 g.13:24: Słońce koniunkcja Merkury
24.12.2036 g.15:52: Ceres kwadratura Uran
24.12.2036 g.18:49: Mars kwadratura Saturn
24.12.2036 g.22:26: Merkury trygon Saturn
27.12.2036 g.00:08: Merkury ingres Strzelec
27.12.2036 g.18:37: Ceres trygon Jowisz
29.12.2036 g.01:12: Wenus kwinkunks Uran
29.12.2036 g.13:19: Merkury trygon Kora
29.12.2036 g.13:26: Ceres trygon Pluton
29.12.2036 g.18:57: Wenus opozycja Jowisz
30.12.2036 g.10:38: Wenus sekstyl Pluton
30.12.2036 g.16:55: Wenus sekstyl Ceres

2035 2036 2037Pobierz wersję testową Uranii
Horoskop Zegar astrologiczny 
2024-07-17 g.18:57:59 
Europa/Warszawa

Polecane
Tranzyty codzienne
Zegar Astro

Tranzyty
Tranzyty codzienne
Tranzyty bieżący miesiac
Tranzyty następny miesiac
Tranzyty poprzedni miesiac

Tranzyty w styczniu 2024
Tranzyty w lutym 2024
Tranzyty w marcu 2024
Tranzyty w kwietniu 2024
Tranzyty w maju 2024
Tranzyty w czerwcu 2024
Tranzyty w lipcu 2024
Tranzyty w sierpniu 2024
Tranzyty we wrześniu 2024
Tranzyty w październiku 2024
Tranzyty w listopadzie 2024
Tranzyty w grudniu 2024

Aspektarium

Tranzyty planet:

dzisiaj (17.07.2024):
03:10: Księżyc trygon Neptun
03:24: Księżyc ingres Strzelec
05:19: Księżyc sekstyl Pluton
16:21: Słońce kwadratura Kora
17:07: Księżyc trygon Wenus

jutro (18.07.2024):
01:20: Księżyc opozycja Jowisz
14:49: Księżyc kwadratura Saturn
16:00: Słońce sekstyl Uran
22:23: Księżyc trygon Merkury