Horoscope  
Astrologia
Spotkania
Program astrologiczny Urania
Biuletyn astrologiczny
Postacie polskiej astrologii
Symbole astrologiczne
Horoskop
   Horoskop tygodniowy
   Horoskop 2013
   Nowe horoskopy
   Zegar
   Tranzyty
Sownik
System domw
Galeria Szem'a
Katalog stron
Bibliografia
Astrologia > Horoskop > Tranzyty > 2035


Tranzyty planet w 2035 roku


01.01.2035 g.03:24: Merkury kwadratura Kora
01.01.2035 g.08:03: Wenus trygon Ceres
02.01.2035 g.17:53: Mars trygon Ceres
03.01.2035 g.08:27: Merkury ingres Wodnik
04.01.2035 g.03:43: Wenus kwinkunks Kora
05.01.2035 g.15:38: Merkury opozycja Saturn
06.01.2035 g.13:51: Mars kwinkunks Kora
07.01.2035 g.06:59: Wenus ingres Strzelec
08.01.2035 g.07:41: Merkury sekstyl Jowisz
09.01.2035 g.13:00: Merkury kwinkunks Uran
10.01.2035 g.00:32: Wenus trygon Saturn
10.01.2035 g.02:01: Słońce kwadratura Neptun
11.01.2035 g.14:00: Mars ingres Strzelec
14.01.2035 g.06:11: Wenus trygon Jowisz
14.01.2035 g.15:07: Wenus kwinkunks Uran
15.01.2035 g.08:26: Mars trygon Saturn
16.01.2035 g.12:56: Jowisz kwadratura Uran
17.01.2035 g.01:38: Słońce kwadratura Kora
18.01.2035 g.23:43: Merkury sekstyl Wenus
19.01.2035 g.11:02: Słońce sekstyl Ceres
20.01.2035 g.07:13: Słońce ingres Wodnik
22.01.2035 g.03:29: Ceres ingres Baran
22.01.2035 g.04:24: Słońce opozycja Saturn
23.01.2035 g.01:35: Mars kwinkunks Uran
23.01.2035 g.06:14: Wenus sekstyl Pluton
23.01.2035 g.21:08: Merkury sekstyl Jowisz
24.01.2035 g.08:30: Merkury sekstyl Mars
25.01.2035 g.02:57: Merkury kwinkunks Uran
25.01.2035 g.07:45: Wenus trygon Neptun
25.01.2035 g.14:42: Mars trygon Jowisz
26.01.2035 g.06:05: Słońce koniunkcja Merkury
26.01.2035 g.20:14: Ceres trygon Saturn
27.01.2035 g.13:27: Słońce kwinkunks Uran
29.01.2035 g.06:06: Merkury sekstyl Ceres
30.01.2035 g.03:11: Słońce sekstyl Jowisz
30.01.2035 g.05:24: Merkury opozycja Saturn
31.01.2035 g.11:14: Wenus trygon Kora
31.01.2035 g.11:57: Merkury ingres Koziorożec

03.02.2035 g.07:28: Wenus ingres Koziorożec
04.02.2035 g.01:37: Wenus kwinkunks Saturn
05.02.2035 g.07:56: Słońce sekstyl Mars
06.02.2035 g.21:18: Słońce koniunkcja Pluton
07.02.2035 g.18:20: Mars sekstyl Pluton
08.02.2035 g.07:48: Wenus kwadratura Ceres
09.02.2035 g.00:22: Słońce sekstyl Neptun
09.02.2035 g.08:03: Wenus opozycja Uran
11.02.2035 g.01:32: Mars trygon Neptun
11.02.2035 g.11:25: Ceres kwadratura Uran
14.02.2035 g.09:13: Wenus kwadratura Jowisz
14.02.2035 g.15:31: Merkury ingres Wodnik
14.02.2035 g.18:03: Merkury opozycja Saturn
15.02.2035 g.17:15: Słońce sekstyl Kora
15.02.2035 g.20:34: Saturn ingres Rak
18.02.2035 g.16:44: Słońce kwinkunks Saturn
18.02.2035 g.21:15: Słońce ingres Ryby
20.02.2035 g.17:08: Wenus kwadratura Neptun
21.02.2035 g.07:55: Mars trygon Kora
21.02.2035 g.21:53: Merkury kwinkunks Uran
25.02.2035 g.05:33: Mars kwinkunks Saturn
25.02.2035 g.11:05: Słońce trygon Uran
26.02.2035 g.02:57: Mars ingres Koziorożec
26.02.2035 g.06:11: Wenus kwadratura Kora
26.02.2035 g.22:15: Merkury sekstyl Ceres
28.02.2035 g.06:10: Wenus opozycja Saturn
28.02.2035 g.21:22: Wenus ingres Wodnik

01.03.2035 g.15:21: Merkury sekstyl Jowisz
03.03.2035 g.12:03: Merkury koniunkcja Pluton
05.03.2035 g.00:11: Merkury sekstyl Neptun
06.03.2035 g.08:37: Wenus kwinkunks Uran
07.03.2035 g.23:47: Mars opozycja Uran
09.03.2035 g.08:10: Merkury sekstyl Kora
10.03.2035 g.13:15: Merkury kwinkunks Saturn
11.03.2035 g.08:15: Merkury ingres Ryby
14.03.2035 g.01:56: Jowisz sekstyl Pluton
15.03.2035 g.10:56: Merkury trygon Uran
15.03.2035 g.11:28: Ceres sekstyl Pluton
16.03.2035 g.17:21: Wenus koniunkcja Pluton
17.03.2035 g.06:46: Wenus sekstyl Ceres
17.03.2035 g.06:46: Wenus sekstyl Jowisz
17.03.2035 g.06:51: Ceres koniunkcja Jowisz
18.03.2035 g.13:08: Wenus sekstyl Neptun
19.03.2035 g.08:47: Słońce trygon Saturn
20.03.2035 g.08:14: Merkury sekstyl Mars
20.03.2035 g.20:02: Słońce ingres Baran
21.03.2035 g.10:21: Ceres koniunkcja Neptun
23.03.2035 g.12:05: Wenus sekstyl Kora
24.03.2035 g.15:13: Wenus kwinkunks Saturn
24.03.2035 g.17:31: Jowisz koniunkcja Neptun
25.03.2035 g.22:55: Wenus ingres Ryby
27.03.2035 g.11:43: Słońce kwadratura Uran
28.03.2035 g.01:17: Merkury trygon Saturn
28.03.2035 g.21:12: Merkury ingres Baran
30.03.2035 g.23:24: Mars kwadratura Neptun
31.03.2035 g.10:17: Wenus trygon Uran

01.04.2035 g.07:15: Merkury kwadratura Uran
02.04.2035 g.23:14: Mars kwadratura Jowisz
05.04.2035 g.14:51: Ceres koniunkcja Kora
05.04.2035 g.20:41: Słońce koniunkcja Merkury
07.04.2035 g.14:31: Merkury sekstyl Pluton
08.04.2035 g.16:28: Mars kwadratura Kora
08.04.2035 g.19:07: Ceres kwadratura Saturn
08.04.2035 g.19:19: Merkury koniunkcja Neptun
09.04.2035 g.13:22: Słońce sekstyl Pluton
10.04.2035 g.10:37: Merkury koniunkcja Jowisz
10.04.2035 g.15:24: Mars opozycja Saturn
11.04.2035 g.09:10: Merkury koniunkcja Kora
11.04.2035 g.23:47: Merkury kwadratura Saturn
12.04.2035 g.04:39: Słońce koniunkcja Neptun
12.04.2035 g.12:52: Ceres ingres Byk
12.04.2035 g.13:58: Merkury kwadratura Mars
12.04.2035 g.16:21: Merkury ingres Byk
12.04.2035 g.17:11: Merkury koniunkcja Ceres
12.04.2035 g.21:34: Mars ingres Wodnik
13.04.2035 g.11:45: Mars kwadratura Ceres
16.04.2035 g.01:42: Merkury sekstyl Uran
17.04.2035 g.05:12: Słońce koniunkcja Jowisz
17.04.2035 g.15:02: Słońce koniunkcja Kora
18.04.2035 g.17:16: Wenus trygon Saturn
18.04.2035 g.22:36: Jowisz koniunkcja Kora
19.04.2035 g.01:34: Słońce kwadratura Saturn
19.04.2035 g.17:51: Wenus ingres Baran
20.04.2035 g.07:48: Słońce ingres Byk
22.04.2035 g.21:32: Merkury kwadratura Pluton
24.04.2035 g.01:10: Mars kwinkunks Uran
25.04.2035 g.17:04: Wenus kwadratura Uran
25.04.2035 g.19:00: Słońce koniunkcja Ceres
25.04.2035 g.21:34: Jowisz kwadratura Saturn
27.04.2035 g.11:03: Wenus sekstyl Mars
27.04.2035 g.20:01: Słońce sekstyl Uran
29.04.2035 g.12:01: Merkury sekstyl Saturn
29.04.2035 g.20:56: Jowisz ingres Byk
30.04.2035 g.03:44: Merkury ingres Bliźnięta

01.05.2035 g.00:29: Ceres sekstyl Uran
04.05.2035 g.14:47: Słońce kwadratura Mars
06.05.2035 g.00:35: Wenus sekstyl Pluton
08.05.2035 g.16:37: Wenus koniunkcja Neptun
10.05.2035 g.16:50: Słońce kwadratura Pluton
11.05.2035 g.22:44: Saturn ingres Lew
12.05.2035 g.11:39: Wenus koniunkcja Kora
14.05.2035 g.01:57: Mars koniunkcja Pluton
14.05.2035 g.10:25: Wenus ingres Byk
14.05.2035 g.14:14: Wenus kwadratura Saturn
17.05.2035 g.22:15: Wenus koniunkcja Jowisz
19.05.2035 g.22:25: Mars sekstyl Neptun
21.05.2035 g.06:42: Słońce ingres Bliźnięta
21.05.2035 g.06:59: Wenus sekstyl Uran
22.05.2035 g.02:31: Słońce sekstyl Saturn
25.05.2035 g.06:44: Słońce koniunkcja Merkury
27.05.2035 g.05:15: Mars sekstyl Kora
29.05.2035 g.15:29: Merkury sekstyl Saturn
30.05.2035 g.03:18: Wenus koniunkcja Ceres
30.05.2035 g.16:50: Wenus kwadratura Pluton
31.05.2035 g.00:07: Mars ingres Ryby
31.05.2035 g.20:26: Merkury kwadratura Mars
31.05.2035 g.20:30: Ceres kwadratura Pluton

02.06.2035 g.06:32: Merkury ingres Byk
03.06.2035 g.07:23: Mars kwinkunks Saturn
07.06.2035 g.12:22: Merkury koniunkcja Wenus
08.06.2035 g.01:36: Wenus ingres Bliźnięta
10.06.2035 g.05:09: Wenus sekstyl Saturn
10.06.2035 g.07:01: Jowisz sekstyl Uran
10.06.2035 g.20:25: Słońce trygon Pluton
11.06.2035 g.00:31: Merkury ingres Bliźnięta
14.06.2035 g.22:49: Wenus kwadratura Mars
15.06.2035 g.10:51: Słońce sekstyl Neptun
17.06.2035 g.04:53: Merkury sekstyl Saturn
17.06.2035 g.16:34: Mars trygon Uran
19.06.2035 g.10:50: Słońce sekstyl Kora
21.06.2035 g.02:31: Mars sekstyl Jowisz
21.06.2035 g.14:32: Słońce ingres Rak
24.06.2035 g.02:30: Wenus trygon Pluton
27.06.2035 g.00:08: Ceres ingres Bliźnięta
27.06.2035 g.17:07: Merkury kwadratura Mars
28.06.2035 g.00:29: Wenus sekstyl Neptun
30.06.2035 g.18:11: Merkury trygon Pluton
30.06.2035 g.23:44: Wenus sekstyl Kora

02.07.2035 g.14:52: Wenus ingres Rak
02.07.2035 g.21:29: Słońce koniunkcja Uran
03.07.2035 g.17:40: Merkury sekstyl Neptun
05.07.2035 g.17:14: Merkury sekstyl Kora
06.07.2035 g.18:36: Merkury ingres Rak
06.07.2035 g.20:34: Słońce sekstyl Jowisz
11.07.2035 g.20:00: Słońce kwinkunks Pluton
11.07.2035 g.20:12: Wenus koniunkcja Uran
12.07.2035 g.10:10: Merkury koniunkcja Uran
13.07.2035 g.04:44: Merkury koniunkcja Wenus
14.07.2035 g.12:53: Merkury sekstyl Jowisz
14.07.2035 g.21:34: Słońce trygon Mars
14.07.2035 g.22:04: Ceres sekstyl Saturn
15.07.2035 g.15:47: Wenus sekstyl Jowisz
16.07.2035 g.02:57: Merkury kwinkunks Pluton
17.07.2035 g.09:19: Słońce kwadratura Neptun
18.07.2035 g.00:46: Merkury trygon Mars
18.07.2035 g.05:53: Wenus kwinkunks Pluton
18.07.2035 g.15:10: Merkury kwadratura Neptun
19.07.2035 g.15:04: Słońce koniunkcja Merkury
20.07.2035 g.06:01: Merkury kwadratura Kora
21.07.2035 g.00:27: Słońce kwadratura Kora
21.07.2035 g.04:05: Merkury ingres Lew
22.07.2035 g.16:13: Wenus kwadratura Neptun
22.07.2035 g.20:13: Wenus trygon Mars
23.07.2035 g.01:28: Słońce ingres Lew
25.07.2035 g.00:26: Merkury koniunkcja Saturn
25.07.2035 g.11:19: Wenus kwadratura Kora
26.07.2035 g.10:09: Merkury sekstyl Ceres
27.07.2035 g.01:17: Wenus ingres Lew
30.07.2035 g.02:36: Merkury kwadratura Jowisz
30.07.2035 g.13:56: Merkury opozycja Pluton

01.08.2035 g.10:02: Słońce koniunkcja Saturn
02.08.2035 g.16:07: Merkury trygon Neptun
03.08.2035 g.12:43: Wenus koniunkcja Saturn
04.08.2035 g.08:20: Merkury kwinkunks Mars
04.08.2035 g.14:24: Merkury trygon Kora
05.08.2035 g.16:47: Jowisz kwadratura Pluton
05.08.2035 g.17:27: Merkury ingres Panna
07.08.2035 g.19:05: Słońce sekstyl Ceres
08.08.2035 g.10:14: Wenus sekstyl Ceres
09.08.2035 g.20:39: Słońce koniunkcja Wenus
11.08.2035 g.04:11: Wenus opozycja Pluton
11.08.2035 g.13:03: Słońce opozycja Pluton
11.08.2035 g.18:10: Wenus kwadratura Jowisz
12.08.2035 g.08:37: Słońce kwadratura Jowisz
13.08.2035 g.21:27: Merkury sekstyl Uran
15.08.2035 g.22:25: Wenus trygon Neptun
17.08.2035 g.06:46: Merkury kwadratura Ceres
17.08.2035 g.13:35: Merkury kwinkunks Pluton
17.08.2035 g.15:52: Słońce trygon Neptun
18.08.2035 g.11:59: Ceres trygon Pluton
18.08.2035 g.13:59: Merkury trygon Jowisz
18.08.2035 g.17:43: Wenus trygon Kora
19.08.2035 g.00:30: Wenus kwinkunks Mars
20.08.2035 g.08:32: Wenus ingres Panna
21.08.2035 g.06:35: Słońce trygon Kora
21.08.2035 g.11:37: Słońce kwinkunks Mars
22.08.2035 g.00:12: Merkury kwinkunks Neptun
23.08.2035 g.08:43: Słońce ingres Panna
24.08.2035 g.18:14: Merkury opozycja Mars
24.08.2035 g.20:37: Merkury kwinkunks Kora
26.08.2035 g.14:50: Merkury ingres Waga
31.08.2035 g.15:29: Wenus sekstyl Uran

03.09.2035 g.23:49: Wenus kwinkunks Pluton
06.09.2035 g.01:26: Wenus trygon Jowisz
07.09.2035 g.02:02: Słońce sekstyl Uran
07.09.2035 g.10:26: Ceres sekstyl Neptun
08.09.2035 g.20:31: Wenus kwinkunks Neptun
09.09.2035 g.05:05: Mars kwadratura Ceres
09.09.2035 g.05:44: Wenus opozycja Mars
09.09.2035 g.06:04: Wenus kwadratura Ceres
10.09.2035 g.23:05: Słońce kwinkunks Pluton
11.09.2035 g.19:55: Wenus kwinkunks Kora
13.09.2035 g.13:23: Wenus ingres Waga
13.09.2035 g.17:35: Słońce trygon Jowisz
15.09.2035 g.21:38: Słońce opozycja Mars
17.09.2035 g.02:44: Słońce kwinkunks Neptun
20.09.2035 g.11:57: Słońce kwadratura Ceres
20.09.2035 g.12:29: Merkury koniunkcja Wenus
21.09.2035 g.00:09: Słońce kwinkunks Kora
22.09.2035 g.19:16: Ceres sekstyl Kora
23.09.2035 g.06:38: Słońce ingres Waga
25.09.2035 g.09:51: Mars sekstyl Jowisz
25.09.2035 g.11:08: Wenus kwadratura Uran
26.09.2035 g.03:13: Wenus sekstyl Saturn
26.09.2035 g.05:21: Słońce koniunkcja Merkury
27.09.2035 g.19:56: Wenus trygon Pluton
29.09.2035 g.00:17: Merkury ingres Panna
29.09.2035 g.05:40: Wenus kwinkunks Mars
29.09.2035 g.17:01: Wenus kwinkunks Jowisz
30.09.2035 g.00:00: Merkury kwadratura Ceres

02.10.2035 g.01:45: Merkury kwinkunks Kora
02.10.2035 g.13:26: Wenus opozycja Neptun
05.10.2035 g.11:57: Ceres ingres Rak
05.10.2035 g.19:42: Wenus opozycja Kora
07.10.2035 g.17:12: Wenus ingres Skorpion
07.10.2035 g.23:57: Wenus trygon Ceres
08.10.2035 g.09:26: Merkury kwinkunks Kora
08.10.2035 g.13:02: Słońce kwadratura Uran
10.10.2035 g.12:25: Słońce sekstyl Saturn
11.10.2035 g.03:20: Słońce trygon Pluton
11.10.2035 g.10:32: Słońce kwinkunks Mars
11.10.2035 g.12:48: Merkury ingres Waga
12.10.2035 g.09:36: Merkury kwadratura Ceres
12.10.2035 g.13:23: Słońce kwinkunks Jowisz
16.10.2035 g.19:56: Słońce opozycja Neptun
17.10.2035 g.14:11: Saturn opozycja Pluton
19.10.2035 g.20:34: Wenus trygon Uran
21.10.2035 g.03:45: Słońce opozycja Kora
21.10.2035 g.09:10: Mars sekstyl Jowisz
21.10.2035 g.19:21: Wenus kwadratura Pluton
22.10.2035 g.02:02: Wenus kwadratura Saturn
22.10.2035 g.03:06: Wenus opozycja Jowisz
22.10.2035 g.06:15: Wenus trygon Mars
22.10.2035 g.07:49: Merkury kwadratura Uran
22.10.2035 g.09:46: Jowisz kwadratura Saturn
23.10.2035 g.16:15: Słońce ingres Skorpion
23.10.2035 g.18:57: Merkury trygon Pluton
23.10.2035 g.21:43: Merkury kwinkunks Jowisz
24.10.2035 g.02:00: Merkury sekstyl Saturn
24.10.2035 g.06:06: Merkury kwinkunks Mars
25.10.2035 g.11:16: Jowisz kwadratura Pluton
25.10.2035 g.12:10: Słońce trygon Ceres
26.10.2035 g.04:35: Wenus kwinkunks Neptun
27.10.2035 g.00:56: Merkury opozycja Neptun
29.10.2035 g.16:08: Merkury opozycja Kora
29.10.2035 g.17:56: Wenus kwinkunks Kora
31.10.2035 g.05:17: Merkury ingres Skorpion
31.10.2035 g.20:05: Wenus ingres Strzelec

01.11.2035 g.08:21: Merkury trygon Ceres
02.11.2035 g.08:08: Wenus kwinkunks Ceres
07.11.2035 g.14:04: Słońce trygon Uran
08.11.2035 g.06:42: Słońce opozycja Jowisz
09.11.2035 g.06:39: Merkury trygon Uran
09.11.2035 g.14:40: Merkury opozycja Jowisz
10.11.2035 g.03:03: Słońce kwadratura Pluton
10.11.2035 g.21:02: Merkury kwadratura Pluton
11.11.2035 g.12:56: Słońce kwadratura Saturn
11.11.2035 g.18:16: Merkury kwadratura Saturn
12.11.2035 g.02:55: Słońce koniunkcja Merkury
12.11.2035 g.19:26: Wenus kwinkunks Uran
12.11.2035 g.22:25: Wenus kwinkunks Jowisz
13.11.2035 g.23:18: Merkury kwinkunks Neptun
14.11.2035 g.07:15: Jowisz sekstyl Uran
14.11.2035 g.09:33: Merkury trygon Mars
14.11.2035 g.23:06: Wenus sekstyl Pluton
15.11.2035 g.00:48: Słońce kwinkunks Neptun
16.11.2035 g.04:49: Wenus trygon Saturn
16.11.2035 g.09:56: Słońce trygon Mars
16.11.2035 g.23:41: Merkury kwinkunks Kora
18.11.2035 g.17:52: Merkury ingres Strzelec
18.11.2035 g.20:26: Wenus trygon Neptun
19.11.2035 g.02:34: Merkury kwinkunks Ceres
19.11.2035 g.18:40: Słońce kwinkunks Kora
21.11.2035 g.13:40: Wenus kwadratura Mars
22.11.2035 g.13:02: Słońce ingres Strzelec
22.11.2035 g.14:40: Słońce kwinkunks Ceres
22.11.2035 g.18:14: Wenus trygon Kora
23.11.2035 g.01:19: Ceres ingres Bliźnięta
24.11.2035 g.19:22: Wenus opozycja Ceres
25.11.2035 g.00:50: Wenus ingres Koziorożec
27.11.2035 g.05:07: Merkury kwinkunks Jowisz
28.11.2035 g.01:05: Merkury kwinkunks Uran
29.11.2035 g.08:51: Mars kwadratura Ceres
30.11.2035 g.02:56: Merkury sekstyl Pluton

01.12.2035 g.03:31: Merkury trygon Saturn
01.12.2035 g.20:37: Mars ingres Baran
02.12.2035 g.23:35: Merkury trygon Neptun
04.12.2035 g.18:03: Słońce kwinkunks Jowisz
05.12.2035 g.00:11: Wenus trygon Jowisz
06.12.2035 g.06:18: Merkury trygon Kora
06.12.2035 g.11:58: Merkury opozycja Ceres
06.12.2035 g.12:10: Wenus opozycja Uran
06.12.2035 g.13:14: Słońce kwinkunks Uran
08.12.2035 g.04:21: Ceres sekstyl Kora
08.12.2035 g.04:26: Merkury ingres Koziorożec
10.12.2035 g.03:13: Słońce sekstyl Pluton
10.12.2035 g.12:41: Wenus kwinkunks Saturn
11.12.2035 g.01:19: Merkury kwadratura Mars
11.12.2035 g.10:11: Słońce trygon Saturn
12.12.2035 g.18:44: Wenus kwadratura Neptun
14.12.2035 g.03:50: Słońce trygon Neptun
15.12.2035 g.13:34: Wenus kwinkunks Ceres
15.12.2035 g.21:38: Merkury trygon Jowisz
16.12.2035 g.21:48: Wenus kwadratura Kora
17.12.2035 g.04:12: Słońce opozycja Ceres
17.12.2035 g.13:47: Merkury opozycja Uran
19.12.2035 g.03:55: Słońce trygon Kora
19.12.2035 g.07:59: Wenus ingres Wodnik
21.12.2035 g.10:08: Merkury kwinkunks Saturn
22.12.2035 g.02:30: Słońce ingres Koziorożec
23.12.2035 g.23:53: Merkury kwadratura Neptun
25.12.2035 g.05:17: Merkury kwinkunks Ceres
28.12.2035 g.03:31: Wenus kwadratura Jowisz
28.12.2035 g.08:33: Mars kwadratura Uran
30.12.2035 g.03:03: Wenus kwinkunks Uran
31.12.2035 g.00:36: Ceres sekstyl Neptun
31.12.2035 g.16:34: Wenus sekstyl Mars

2034 2035 2036Pobierz wersję testową Uranii
Horoskop Zegar astrologiczny 
2024-07-18 g.15:37:51 
Europa/Warszawa

Polecane
Tranzyty codzienne
Zegar Astro

Tranzyty
Tranzyty codzienne
Tranzyty bieżący miesiac
Tranzyty następny miesiac
Tranzyty poprzedni miesiac

Tranzyty w styczniu 2024
Tranzyty w lutym 2024
Tranzyty w marcu 2024
Tranzyty w kwietniu 2024
Tranzyty w maju 2024
Tranzyty w czerwcu 2024
Tranzyty w lipcu 2024
Tranzyty w sierpniu 2024
Tranzyty we wrześniu 2024
Tranzyty w październiku 2024
Tranzyty w listopadzie 2024
Tranzyty w grudniu 2024

Aspektarium

Tranzyty planet:

dzisiaj (18.07.2024):
01:20: Księżyc opozycja Jowisz
14:49: Księżyc kwadratura Saturn
16:00: Słońce sekstyl Uran
22:23: Księżyc trygon Merkury

jutro (19.07.2024):
02:13: Księżyc trygon Kora
09:58: Księżyc kwadratura Neptun
10:13: Księżyc ingres Koziorożec