Horoscope  
Astrologia
Spotkania
Program astrologiczny Urania
Biuletyn astrologiczny
Postacie polskiej astrologii
Symbole astrologiczne
Horoskop
   Horoskop tygodniowy
   Horoskop 2013
   Nowe horoskopy
   Zegar
   Tranzyty
Sownik
System domw
Galeria Szem'a
Katalog stron
Bibliografia
Astrologia > Horoskop > Tranzyty > 2034


Tranzyty planet w 2034 roku


02.01.2034 g.03:27: Merkury kwadratura Neptun
02.01.2034 g.17:48: Merkury opozycja Saturn
04.01.2034 g.03:09: Słońce koniunkcja Wenus
05.01.2034 g.07:22: Ceres ingres Wodnik
06.01.2034 g.23:11: Wenus kwadratura Neptun
07.01.2034 g.10:03: Wenus opozycja Saturn
07.01.2034 g.15:14: Słońce kwadratura Neptun
07.01.2034 g.17:02: Merkury sekstyl Mars
07.01.2034 g.17:26: Merkury kwadratura Kora
08.01.2034 g.03:11: Słońce opozycja Saturn
09.01.2034 g.20:34: Merkury ingres Wodnik
11.01.2034 g.06:34: Merkury koniunkcja Ceres
11.01.2034 g.21:01: Merkury kwinkunks Uran
12.01.2034 g.16:14: Mars ingres Baran
13.01.2034 g.14:56: Ceres kwinkunks Uran
13.01.2034 g.17:06: Saturn kwadratura Neptun
14.01.2034 g.05:31: Wenus kwadratura Kora
16.01.2034 g.14:24: Słońce kwadratura Kora
17.01.2034 g.00:48: Wenus ingres Wodnik
17.01.2034 g.01:31: Mars kwadratura Uran
19.01.2034 g.10:52: Wenus kwinkunks Uran
19.01.2034 g.15:26: Merkury koniunkcja Pluton
20.01.2034 g.01:26: Słońce ingres Wodnik
20.01.2034 g.07:28: Merkury kwinkunks Saturn
20.01.2034 g.17:19: Merkury sekstyl Neptun
21.01.2034 g.17:52: Mars sekstyl Ceres
22.01.2034 g.09:10: Wenus koniunkcja Ceres
22.01.2034 g.18:06: Wenus sekstyl Mars
22.01.2034 g.22:11: Słońce kwinkunks Uran
27.01.2034 g.23:41: Merkury sekstyl Kora
29.01.2034 g.09:29: Słońce koniunkcja Ceres
29.01.2034 g.17:25: Saturn kwinkunks Pluton
29.01.2034 g.20:57: Wenus kwinkunks Saturn
29.01.2034 g.21:14: Wenus koniunkcja Pluton
31.01.2034 g.01:44: Wenus sekstyl Neptun

03.02.2034 g.20:20: Mars kwadratura Saturn
04.02.2034 g.13:15: Słońce kwinkunks Saturn
04.02.2034 g.14:20: Mars sekstyl Pluton
05.02.2034 g.03:19: Słońce koniunkcja Pluton
06.02.2034 g.08:08: Słońce sekstyl Mars
06.02.2034 g.13:18: Słońce sekstyl Neptun
06.02.2034 g.15:36: Mars koniunkcja Neptun
07.02.2034 g.03:54: Wenus sekstyl Kora
07.02.2034 g.11:06: Merkury koniunkcja Wenus
07.02.2034 g.21:14: Merkury sekstyl Kora
09.02.2034 g.22:22: Wenus ingres Ryby
11.02.2034 g.10:28: Słońce koniunkcja Merkury
11.02.2034 g.19:01: Wenus trygon Uran
12.02.2034 g.06:19: Merkury sekstyl Mars
12.02.2034 g.23:16: Ceres kwinkunks Saturn
15.02.2034 g.06:00: Słońce sekstyl Kora
15.02.2034 g.15:13: Merkury sekstyl Neptun
16.02.2034 g.15:45: Ceres koniunkcja Pluton
16.02.2034 g.22:12: Merkury koniunkcja Ceres
17.02.2034 g.00:50: Merkury koniunkcja Pluton
17.02.2034 g.08:10: Jowisz trygon Saturn
18.02.2034 g.15:29: Słońce ingres Ryby
19.02.2034 g.03:51: Mars koniunkcja Kora
19.02.2034 g.14:00: Merkury kwinkunks Saturn
20.02.2034 g.07:54: Ceres sekstyl Neptun
20.02.2034 g.18:51: Słońce trygon Uran
21.02.2034 g.18:39: Wenus trygon Saturn
23.02.2034 g.00:25: Wenus koniunkcja Jowisz
24.02.2034 g.00:23: Mars ingres Byk
26.02.2034 g.23:45: Mars sekstyl Uran
28.02.2034 g.01:09: Merkury kwinkunks Saturn

04.03.2034 g.10:34: Merkury koniunkcja Pluton
05.03.2034 g.00:58: Słońce trygon Saturn
05.03.2034 g.22:50: Wenus ingres Baran
06.03.2034 g.05:27: Merkury sekstyl Neptun
07.03.2034 g.13:56: Wenus kwadratura Uran
10.03.2034 g.17:17: Słońce koniunkcja Jowisz
13.03.2034 g.22:52: Merkury koniunkcja Ceres
14.03.2034 g.05:54: Merkury sekstyl Kora
14.03.2034 g.21:13: Ceres sekstyl Kora
16.03.2034 g.16:28: Mars sekstyl Saturn
16.03.2034 g.20:52: Merkury ingres Ryby
17.03.2034 g.12:27: Wenus kwadratura Saturn
18.03.2034 g.10:58: Merkury trygon Uran
20.03.2034 g.02:05: Wenus sekstyl Pluton
20.03.2034 g.14:16: Słońce ingres Baran
21.03.2034 g.07:40: Wenus koniunkcja Neptun
21.03.2034 g.08:28: Mars kwadratura Pluton
22.03.2034 g.16:48: Słońce kwadratura Uran
23.03.2034 g.12:03: Ceres ingres Ryby
27.03.2034 g.04:35: Merkury trygon Saturn
27.03.2034 g.17:00: Wenus koniunkcja Kora
29.03.2034 g.12:18: Ceres trygon Uran
30.03.2034 g.05:11: Wenus ingres Byk

01.04.2034 g.00:42: Wenus sekstyl Uran
01.04.2034 g.23:33: Mars sekstyl Jowisz
02.04.2034 g.00:35: Wenus sekstyl Ceres
03.04.2034 g.04:24: Merkury koniunkcja Jowisz
03.04.2034 g.16:53: Merkury sekstyl Mars
04.04.2034 g.11:56: Słońce kwadratura Saturn
05.04.2034 g.15:00: Merkury ingres Baran
06.04.2034 g.22:58: Merkury kwadratura Uran
07.04.2034 g.18:35: Słońce sekstyl Pluton
08.04.2034 g.14:48: Mars ingres Bliźnięta
09.04.2034 g.15:55: Słońce koniunkcja Neptun
11.04.2034 g.10:14: Wenus sekstyl Saturn
13.04.2034 g.18:21: Merkury kwadratura Saturn
13.04.2034 g.21:53: Wenus kwadratura Pluton
15.04.2034 g.06:10: Merkury sekstyl Pluton
16.04.2034 g.05:56: Merkury koniunkcja Neptun
17.04.2034 g.03:36: Słońce koniunkcja Kora
19.04.2034 g.17:14: Merkury koniunkcja Kora
20.04.2034 g.02:03: Słońce ingres Byk
21.04.2034 g.01:45: Merkury ingres Byk
21.04.2034 g.11:38: Jowisz ingres Baran
21.04.2034 g.22:07: Słońce koniunkcja Merkury
22.04.2034 g.09:47: Merkury sekstyl Uran
23.04.2034 g.00:01: Słońce sekstyl Uran
23.04.2034 g.17:29: Wenus ingres Bliźnięta
24.04.2034 g.05:33: Wenus sekstyl Jowisz
26.04.2034 g.01:01: Mars kwadratura Ceres
26.04.2034 g.16:00: Merkury sekstyl Ceres
28.04.2034 g.14:31: Merkury sekstyl Saturn
29.04.2034 g.15:28: Merkury kwadratura Pluton

05.05.2034 g.02:00: Słońce sekstyl Ceres
05.05.2034 g.13:02: Merkury ingres Bliźnięta
05.05.2034 g.21:13: Mars trygon Pluton
06.05.2034 g.00:34: Wenus kwadratura Ceres
07.05.2034 g.07:01: Słońce sekstyl Saturn
07.05.2034 g.10:00: Jowisz kwadratura Uran
07.05.2034 g.10:05: Merkury sekstyl Jowisz
08.05.2034 g.20:24: Wenus trygon Pluton
08.05.2034 g.21:33: Słońce kwadratura Pluton
09.05.2034 g.20:25: Mars sekstyl Neptun
11.05.2034 g.01:21: Wenus sekstyl Neptun
12.05.2034 g.10:57: Wenus koniunkcja Mars
14.05.2034 g.07:36: Ceres trygon Saturn
16.05.2034 g.11:40: Wenus sekstyl Kora
17.05.2034 g.07:59: Merkury kwadratura Ceres
17.05.2034 g.09:42: Merkury trygon Pluton
18.05.2034 g.15:04: Wenus ingres Rak
19.05.2034 g.20:01: Mars sekstyl Kora
20.05.2034 g.02:23: Merkury sekstyl Neptun
21.05.2034 g.00:56: Słońce ingres Bliźnięta
22.05.2034 g.02:46: Wenus koniunkcja Uran
23.05.2034 g.16:25: Mars ingres Rak
23.05.2034 g.20:40: Saturn kwinkunks Pluton
24.05.2034 g.06:41: Wenus kwadratura Jowisz
28.05.2034 g.21:38: Słońce sekstyl Jowisz
30.05.2034 g.06:55: Merkury sekstyl Kora
30.05.2034 g.18:11: Mars koniunkcja Uran

03.06.2034 g.00:48: Wenus kwinkunks Pluton
04.06.2034 g.02:39: Wenus koniunkcja Saturn
05.06.2034 g.04:10: Merkury sekstyl Kora
05.06.2034 g.23:20: Wenus kwadratura Neptun
06.06.2034 g.10:48: Mars kwadratura Jowisz
07.06.2034 g.14:31: Wenus trygon Ceres
09.06.2034 g.00:45: Słońce trygon Pluton
11.06.2034 g.01:32: Wenus kwadratura Kora
12.06.2034 g.10:36: Merkury kwadratura Ceres
12.06.2034 g.20:35: Słońce sekstyl Neptun
13.06.2034 g.01:48: Wenus ingres Lew
14.06.2034 g.12:58: Słońce koniunkcja Merkury
16.06.2034 g.15:09: Słońce kwadratura Ceres
17.06.2034 g.07:10: Merkury sekstyl Neptun
18.06.2034 g.23:11: Słońce sekstyl Kora
20.06.2034 g.12:16: Mars kwinkunks Pluton
21.06.2034 g.08:43: Słońce ingres Rak
22.06.2034 g.20:41: Wenus trygon Jowisz
25.06.2034 g.17:04: Saturn kwadratura Neptun
26.06.2034 g.19:02: Mars kwadratura Neptun
27.06.2034 g.00:33: Mars koniunkcja Saturn
27.06.2034 g.22:38: Słońce koniunkcja Uran
28.06.2034 g.17:10: Wenus opozycja Pluton
30.06.2034 g.11:32: Merkury sekstyl Wenus

02.07.2034 g.11:25: Wenus trygon Neptun
04.07.2034 g.12:33: Słońce kwadratura Jowisz
04.07.2034 g.22:13: Merkury sekstyl Neptun
05.07.2034 g.14:02: Mars kwadratura Kora
06.07.2034 g.13:24: Mars trygon Ceres
07.07.2034 g.10:54: Wenus trygon Kora
08.07.2034 g.03:35: Wenus kwinkunks Ceres
09.07.2034 g.00:50: Mars ingres Lew
09.07.2034 g.10:33: Wenus ingres Panna
10.07.2034 g.00:09: Słońce kwinkunks Pluton
10.07.2034 g.22:46: Merkury sekstyl Kora
11.07.2034 g.20:35: Merkury kwadratura Ceres
12.07.2034 g.18:12: Merkury ingres Rak
14.07.2034 g.18:54: Słońce kwadratura Neptun
16.07.2034 g.03:13: Wenus sekstyl Uran
17.07.2034 g.11:48: Słońce koniunkcja Saturn
17.07.2034 g.21:16: Merkury koniunkcja Uran
20.07.2034 g.12:44: Słońce kwadratura Kora
20.07.2034 g.17:48: Merkury sekstyl Wenus
21.07.2034 g.11:34: Merkury kwadratura Jowisz
22.07.2034 g.00:18: Wenus kwinkunks Jowisz
22.07.2034 g.03:05: Słońce trygon Ceres
22.07.2034 g.19:35: Słońce ingres Lew
23.07.2034 g.12:16: Merkury kwinkunks Pluton
25.07.2034 g.13:02: Wenus kwinkunks Pluton
25.07.2034 g.23:23: Merkury kwadratura Neptun
27.07.2034 g.21:04: Merkury koniunkcja Saturn
28.07.2034 g.15:05: Merkury kwadratura Kora
29.07.2034 g.08:15: Merkury trygon Ceres
29.07.2034 g.16:12: Merkury ingres Lew
30.07.2034 g.05:37: Wenus kwinkunks Neptun
30.07.2034 g.20:02: Mars trygon Jowisz

03.08.2034 g.22:03: Wenus sekstyl Saturn
04.08.2034 g.10:23: Słońce koniunkcja Merkury
04.08.2034 g.13:25: Wenus kwinkunks Kora
05.08.2034 g.00:14: Mars opozycja Pluton
05.08.2034 g.08:17: Merkury trygon Jowisz
05.08.2034 g.16:46: Wenus opozycja Ceres
06.08.2034 g.09:26: Słońce trygon Jowisz
06.08.2034 g.17:54: Wenus ingres Waga
06.08.2034 g.22:19: Merkury opozycja Pluton
07.08.2034 g.20:15: Merkury koniunkcja Mars
08.08.2034 g.23:06: Saturn kwadratura Kora
09.08.2034 g.11:42: Merkury trygon Neptun
09.08.2034 g.17:17: Słońce opozycja Pluton
12.08.2034 g.07:15: Merkury trygon Kora
12.08.2034 g.14:03: Merkury kwinkunks Ceres
12.08.2034 g.22:09: Ceres trygon Saturn
12.08.2034 g.22:45: Mars trygon Neptun
13.08.2034 g.11:13: Merkury ingres Panna
15.08.2034 g.01:47: Słońce trygon Neptun
16.08.2034 g.01:34: Wenus kwadratura Uran
18.08.2034 g.11:25: Merkury sekstyl Uran
19.08.2034 g.07:21: Słońce koniunkcja Mars
20.08.2034 g.07:40: Słońce kwinkunks Ceres
20.08.2034 g.17:42: Mars kwinkunks Ceres
20.08.2034 g.18:50: Słońce trygon Kora
20.08.2034 g.21:43: Wenus opozycja Jowisz
20.08.2034 g.23:10: Merkury kwinkunks Jowisz
21.08.2034 g.12:53: Mars trygon Kora
22.08.2034 g.23:42: Merkury kwinkunks Pluton
23.08.2034 g.02:47: Słońce ingres Panna
24.08.2034 g.17:41: Wenus trygon Pluton
25.08.2034 g.01:41: Mars ingres Panna
26.08.2034 g.06:09: Merkury kwinkunks Neptun
27.08.2034 g.04:45: Saturn ingres Lew
28.08.2034 g.16:13: Merkury opozycja Ceres
29.08.2034 g.21:22: Merkury kwinkunks Kora
31.08.2034 g.03:31: Wenus opozycja Neptun
31.08.2034 g.10:32: Merkury ingres Waga
31.08.2034 g.19:07: Merkury sekstyl Saturn

02.09.2034 g.04:41: Słońce sekstyl Uran
03.09.2034 g.15:53: Wenus kwinkunks Ceres
04.09.2034 g.19:24: Słońce kwinkunks Jowisz
07.09.2034 g.15:20: Merkury kwadratura Uran
07.09.2034 g.22:59: Wenus opozycja Kora
09.09.2034 g.03:08: Merkury opozycja Jowisz
09.09.2034 g.03:41: Słońce kwinkunks Pluton
09.09.2034 g.18:14: Mars sekstyl Uran
11.09.2034 g.18:17: Wenus ingres Skorpion
12.09.2034 g.02:26: Mars kwinkunks Jowisz
12.09.2034 g.23:50: Merkury trygon Pluton
14.09.2034 g.13:23: Słońce kwinkunks Neptun
15.09.2034 g.00:33: Słońce opozycja Ceres
15.09.2034 g.15:06: Wenus kwadratura Saturn
17.09.2034 g.22:39: Merkury kwinkunks Ceres
18.09.2034 g.01:40: Merkury opozycja Neptun
19.09.2034 g.15:43: Mars kwinkunks Pluton
20.09.2034 g.12:26: Słońce kwinkunks Kora
21.09.2034 g.16:42: Jowisz kwadratura Uran
23.09.2034 g.00:39: Słońce ingres Waga
25.09.2034 g.08:09: Mars opozycja Ceres
26.09.2034 g.03:11: Słońce sekstyl Saturn
26.09.2034 g.18:43: Merkury opozycja Kora
27.09.2034 g.16:05: Mars kwinkunks Neptun

02.10.2034 g.02:57: Słońce opozycja Jowisz
03.10.2034 g.14:06: Merkury opozycja Kora
03.10.2034 g.17:31: Słońce kwadratura Uran
07.10.2034 g.01:04: Mars kwinkunks Kora
09.10.2034 g.08:28: Słońce trygon Pluton
10.10.2034 g.10:38: Słońce kwinkunks Ceres
10.10.2034 g.22:11: Wenus kwadratura Saturn
11.10.2034 g.00:59: Merkury opozycja Neptun
11.10.2034 g.02:43: Mars ingres Waga
12.10.2034 g.13:35: Słońce koniunkcja Merkury
14.10.2034 g.07:29: Słońce opozycja Neptun
14.10.2034 g.22:59: Merkury kwinkunks Ceres
15.10.2034 g.10:21: Merkury trygon Pluton
18.10.2034 g.06:21: Mars sekstyl Saturn
19.10.2034 g.02:39: Wenus ingres Waga
20.10.2034 g.16:07: Słońce opozycja Kora
21.10.2034 g.05:07: Mars opozycja Jowisz
21.10.2034 g.19:03: Słońce koniunkcja Wenus
23.10.2034 g.10:15: Słońce ingres Skorpion
23.10.2034 g.16:04: Wenus opozycja Kora
27.10.2034 g.03:18: Merkury kwinkunks Ceres
27.10.2034 g.12:13: Mars kwadratura Uran
27.10.2034 g.18:25: Merkury trygon Pluton
28.10.2034 g.11:31: Słońce kwadratura Saturn
29.10.2034 g.01:52: Słońce kwinkunks Jowisz
31.10.2034 g.15:45: Merkury opozycja Neptun

02.11.2034 g.00:58: Merkury koniunkcja Wenus
02.11.2034 g.17:48: Jowisz trygon Saturn
02.11.2034 g.20:20: Słońce trygon Uran
03.11.2034 g.15:24: Mars kwinkunks Ceres
04.11.2034 g.22:07: Mars trygon Pluton
05.11.2034 g.07:42: Merkury opozycja Kora
07.11.2034 g.05:04: Merkury ingres Skorpion
07.11.2034 g.13:14: Słońce trygon Ceres
08.11.2034 g.08:49: Słońce kwadratura Pluton
10.11.2034 g.03:51: Merkury kwinkunks Jowisz
10.11.2034 g.14:29: Merkury kwadratura Saturn
11.11.2034 g.11:51: Mars opozycja Neptun
11.11.2034 g.21:41: Wenus koniunkcja Mars
12.11.2034 g.13:11: Słońce kwinkunks Neptun
13.11.2034 g.15:47: Merkury trygon Uran
16.11.2034 g.23:48: Merkury trygon Ceres
17.11.2034 g.06:32: Merkury kwadratura Pluton
19.11.2034 g.07:08: Słońce kwinkunks Kora
19.11.2034 g.18:14: Merkury kwinkunks Neptun
21.11.2034 g.22:24: Mars opozycja Kora
22.11.2034 g.07:04: Słońce ingres Strzelec
24.11.2034 g.02:25: Merkury kwinkunks Kora
26.11.2034 g.00:50: Merkury ingres Strzelec
26.11.2034 g.06:54: Słońce trygon Jowisz
26.11.2034 g.15:15: Mars ingres Skorpion
27.11.2034 g.12:02: Słońce trygon Saturn
28.11.2034 g.13:55: Merkury trygon Jowisz
29.11.2034 g.08:12: Merkury trygon Saturn
30.11.2034 g.19:47: Wenus opozycja Kora

01.12.2034 g.20:48: Słońce kwinkunks Uran
02.12.2034 g.04:04: Merkury kwinkunks Uran
02.12.2034 g.17:44: Słońce koniunkcja Merkury
02.12.2034 g.20:46: Mars kwinkunks Jowisz
04.12.2034 g.10:53: Mars kwadratura Saturn
05.12.2034 g.13:03: Wenus ingres Skorpion
06.12.2034 g.08:58: Merkury sekstyl Pluton
07.12.2034 g.14:40: Merkury kwadratura Ceres
08.12.2034 g.09:29: Słońce sekstyl Pluton
08.12.2034 g.13:25: Merkury trygon Neptun
10.12.2034 g.20:46: Słońce kwadratura Ceres
11.12.2034 g.00:00: Mars trygon Uran
11.12.2034 g.04:31: Wenus kwinkunks Jowisz
11.12.2034 g.16:48: Słońce trygon Neptun
11.12.2034 g.19:54: Wenus kwadratura Saturn
13.12.2034 g.01:51: Merkury trygon Kora
15.12.2034 g.02:34: Merkury ingres Koziorożec
16.12.2034 g.16:34: Jowisz trygon Saturn
16.12.2034 g.22:11: Wenus trygon Uran
17.12.2034 g.22:43: Merkury kwinkunks Saturn
18.12.2034 g.01:01: Merkury kwadratura Jowisz
18.12.2034 g.16:28: Słońce trygon Kora
20.12.2034 g.18:21: Merkury opozycja Uran
21.12.2034 g.20:33: Słońce ingres Koziorożec
22.12.2034 g.02:25: Mars kwadratura Pluton
25.12.2034 g.02:38: Wenus kwadratura Pluton
25.12.2034 g.19:04: Słońce kwinkunks Saturn
26.12.2034 g.11:56: Merkury sekstyl Wenus
26.12.2034 g.16:03: Mars kwinkunks Neptun
27.12.2034 g.02:27: Słońce kwadratura Jowisz
27.12.2034 g.11:58: Merkury kwadratura Neptun
28.12.2034 g.02:21: Merkury sekstyl Mars
28.12.2034 g.02:21: Wenus kwinkunks Neptun
29.12.2034 g.19:11: Merkury sekstyl Ceres
30.12.2034 g.05:37: Słońce opozycja Uran
30.12.2034 g.19:50: Wenus koniunkcja Mars

2033 2034 2035Pobierz wersję testową Uranii
Horoskop Zegar astrologiczny 
2024-07-18 g.14:05:46 
Europa/Warszawa

Polecane
Tranzyty codzienne
Zegar Astro

Tranzyty
Tranzyty codzienne
Tranzyty bieżący miesiac
Tranzyty następny miesiac
Tranzyty poprzedni miesiac

Tranzyty w styczniu 2024
Tranzyty w lutym 2024
Tranzyty w marcu 2024
Tranzyty w kwietniu 2024
Tranzyty w maju 2024
Tranzyty w czerwcu 2024
Tranzyty w lipcu 2024
Tranzyty w sierpniu 2024
Tranzyty we wrześniu 2024
Tranzyty w październiku 2024
Tranzyty w listopadzie 2024
Tranzyty w grudniu 2024

Aspektarium

Tranzyty planet:

dzisiaj (18.07.2024):
01:20: Księżyc opozycja Jowisz
14:49: Księżyc kwadratura Saturn
16:00: Słońce sekstyl Uran
22:23: Księżyc trygon Merkury

jutro (19.07.2024):
02:13: Księżyc trygon Kora
09:58: Księżyc kwadratura Neptun
10:13: Księżyc ingres Koziorożec