Horoscope  
Astrologia
Spotkania
Program astrologiczny Urania
Biuletyn astrologiczny
Postacie polskiej astrologii
Symbole astrologiczne
Horoskop
   Horoskop tygodniowy
   Horoskop 2013
   Nowe horoskopy
   Zegar
   Tranzyty
Sownik
System domw
Galeria Szem'a
Katalog stron
Bibliografia
Astrologia > Horoskop > Tranzyty > 2033


Tranzyty planet w 2033 roku


02.01.2033 g.04:19: Wenus trygon Uran
03.01.2033 g.00:34: Wenus ingres Ryby
05.01.2033 g.04:20: Słońce kwadratura Neptun
05.01.2033 g.15:35: Wenus trygon Saturn
05.01.2033 g.21:41: Merkury sekstyl Mars
08.01.2033 g.03:06: Merkury kwadratura Neptun
10.01.2033 g.03:14: Mars kwadratura Pluton
10.01.2033 g.06:51: Wenus kwadratura Ceres
11.01.2033 g.22:56: Mars kwinkunks Neptun
13.01.2033 g.00:56: Słońce koniunkcja Merkury
14.01.2033 g.22:32: Merkury kwadratura Kora
16.01.2033 g.02:58: Słońce kwadratura Kora
16.01.2033 g.07:51: Merkury kwinkunks Uran
17.01.2033 g.04:31: Merkury ingres Wodnik
18.01.2033 g.06:07: Merkury kwinkunks Saturn
18.01.2033 g.07:48: Słońce kwinkunks Uran
19.01.2033 g.02:22: Ceres sekstyl Jowisz
19.01.2033 g.19:32: Słońce ingres Wodnik
21.01.2033 g.08:56: Słońce kwinkunks Saturn
24.01.2033 g.06:05: Merkury koniunkcja Jowisz
24.01.2033 g.18:17: Merkury sekstyl Ceres
25.01.2033 g.16:20: Merkury koniunkcja Pluton
26.01.2033 g.03:40: Merkury sekstyl Neptun
29.01.2033 g.11:52: Ceres sekstyl Pluton
30.01.2033 g.23:38: Mars kwinkunks Kora
31.01.2033 g.14:40: Wenus trygon Mars
31.01.2033 g.18:54: Ceres trygon Neptun

01.02.2033 g.11:36: Merkury sekstyl Kora
02.02.2033 g.06:01: Merkury kwadratura Mars
02.02.2033 g.11:02: Wenus kwadratura Uran
02.02.2033 g.12:20: Merkury trygon Uran
02.02.2033 g.22:29: Słońce koniunkcja Jowisz
03.02.2033 g.00:00: Mars kwinkunks Uran
03.02.2033 g.08:42: Słońce koniunkcja Pluton
03.02.2033 g.17:03: Merkury ingres Ryby
04.02.2033 g.02:03: Słońce sekstyl Neptun
04.02.2033 g.04:56: Merkury trygon Saturn
04.02.2033 g.22:49: Jowisz koniunkcja Pluton
05.02.2033 g.06:26: Wenus ingres Baran
05.02.2033 g.16:33: Słońce sekstyl Ceres
06.02.2033 g.08:06: Wenus kwadratura Saturn
06.02.2033 g.12:11: Mars ingres Strzelec
07.02.2033 g.16:09: Mars kwinkunks Saturn
08.02.2033 g.05:33: Jowisz sekstyl Neptun
14.02.2033 g.18:29: Słońce sekstyl Kora
16.02.2033 g.03:34: Słońce trygon Uran
18.02.2033 g.09:33: Słońce ingres Ryby
18.02.2033 g.17:16: Słońce trygon Saturn
19.02.2033 g.09:57: Wenus trygon Mars
26.02.2033 g.14:23: Merkury kwadratura Mars
27.02.2033 g.23:59: Słońce koniunkcja Merkury

04.03.2033 g.15:27: Słońce kwadratura Mars
07.03.2033 g.07:39: Mars sekstyl Pluton
08.03.2033 g.18:02: Mars trygon Neptun
08.03.2033 g.23:15: Ceres trygon Kora
13.03.2033 g.15:00: Ceres opozycja Uran
17.03.2033 g.23:56: Słońce kwadratura Uran
19.03.2033 g.04:40: Słońce kwadratura Ceres
20.03.2033 g.08:22: Słońce ingres Baran
20.03.2033 g.10:16: Wenus kwadratura Saturn
20.03.2033 g.17:04: Słońce koniunkcja Wenus
20.03.2033 g.21:48: Słońce kwadratura Saturn
21.03.2033 g.06:48: Wenus ingres Ryby
22.03.2033 g.03:41: Wenus kwadratura Ceres
24.03.2033 g.22:23: Wenus kwadratura Uran
25.03.2033 g.00:32: Ceres ingres Koziorożec
28.03.2033 g.05:08: Wenus kwadratura Mars
29.03.2033 g.02:43: Jowisz sekstyl Kora
29.03.2033 g.19:55: Mars trygon Kora
30.03.2033 g.09:37: Mars sekstyl Jowisz
30.03.2033 g.22:24: Ceres opozycja Saturn

01.04.2033 g.12:47: Mars opozycja Uran
04.04.2033 g.11:19: Jowisz trygon Uran
05.04.2033 g.23:07: Słońce sekstyl Pluton
06.04.2033 g.08:50: Mars ingres Koziorożec
07.04.2033 g.03:00: Słońce koniunkcja Neptun
07.04.2033 g.09:56: Merkury koniunkcja Wenus
10.04.2033 g.07:46: Mars opozycja Saturn
11.04.2033 g.06:35: Merkury kwadratura Uran
12.04.2033 g.11:17: Merkury ingres Baran
12.04.2033 g.15:27: Mars koniunkcja Ceres
13.04.2033 g.16:06: Merkury kwadratura Saturn
14.04.2033 g.04:25: Merkury kwadratura Ceres
14.04.2033 g.13:42: Merkury kwadratura Mars
15.04.2033 g.00:44: Jowisz ingres Ryby
16.04.2033 g.16:00: Słońce koniunkcja Kora
18.04.2033 g.05:11: Słońce sekstyl Uran
19.04.2033 g.20:12: Słońce ingres Byk
20.04.2033 g.21:56: Słońce sekstyl Jowisz
22.04.2033 g.09:47: Merkury sekstyl Pluton
22.04.2033 g.11:25: Słońce sekstyl Saturn
23.04.2033 g.01:33: Słońce trygon Ceres
23.04.2033 g.05:42: Merkury koniunkcja Neptun
27.04.2033 g.20:46: Słońce trygon Mars
27.04.2033 g.22:02: Merkury koniunkcja Kora
28.04.2033 g.20:04: Merkury sekstyl Uran
29.04.2033 g.06:59: Ceres opozycja Saturn
29.04.2033 g.10:08: Merkury ingres Byk
30.04.2033 g.10:27: Wenus kwadratura Uran
30.04.2033 g.17:42: Merkury sekstyl Jowisz
30.04.2033 g.23:32: Merkury trygon Ceres

01.05.2033 g.01:54: Merkury sekstyl Saturn
02.05.2033 g.05:12: Wenus ingres Baran
03.05.2033 g.11:34: Ceres sekstyl Jowisz
04.05.2033 g.00:46: Merkury trygon Mars
06.05.2033 g.13:06: Wenus kwadratura Ceres
07.05.2033 g.01:34: Słońce kwadratura Pluton
07.05.2033 g.10:13: Merkury kwadratura Pluton
07.05.2033 g.17:10: Słońce koniunkcja Merkury
08.05.2033 g.02:49: Wenus kwadratura Saturn
13.05.2033 g.12:56: Merkury ingres Bliźnięta
14.05.2033 g.14:09: Merkury kwinkunks Ceres
15.05.2033 g.18:27: Merkury kwadratura Jowisz
18.05.2033 g.00:32: Wenus kwadratura Mars
19.05.2033 g.10:01: Merkury kwinkunks Mars
20.05.2033 g.10:10: Merkury sekstyl Wenus
20.05.2033 g.19:10: Słońce ingres Bliźnięta
21.05.2033 g.19:55: Merkury trygon Pluton
22.05.2033 g.02:44: Słońce kwinkunks Ceres
22.05.2033 g.15:14: Uran ingres Rak
23.05.2033 g.03:04: Merkury sekstyl Neptun
23.05.2033 g.09:11: Wenus sekstyl Pluton
26.05.2033 g.01:19: Wenus koniunkcja Neptun
26.05.2033 g.22:46: Słońce kwadratura Jowisz
27.05.2033 g.23:25: Merkury sekstyl Kora
28.05.2033 g.00:05: Ceres opozycja Uran
29.05.2033 g.15:15: Ceres ingres Strzelec
29.05.2033 g.17:32: Merkury opozycja Ceres
29.05.2033 g.17:49: Merkury ingres Rak
30.05.2033 g.00:33: Merkury koniunkcja Uran

02.06.2033 g.13:04: Słońce kwinkunks Mars
03.06.2033 g.11:57: Wenus koniunkcja Kora
03.06.2033 g.14:45: Merkury trygon Jowisz
04.06.2033 g.03:05: Merkury koniunkcja Saturn
04.06.2033 g.21:41: Wenus trygon Ceres
06.06.2033 g.03:08: Wenus ingres Byk
06.06.2033 g.23:50: Wenus sekstyl Uran
07.06.2033 g.04:23: Słońce trygon Pluton
08.06.2033 g.07:35: Merkury opozycja Mars
10.06.2033 g.06:12: Słońce sekstyl Neptun
11.06.2033 g.04:50: Ceres trygon Kora
13.06.2033 g.00:47: Wenus sekstyl Jowisz
14.06.2033 g.08:26: Wenus sekstyl Saturn
15.06.2033 g.12:58: Merkury kwinkunks Pluton
15.06.2033 g.22:35: Wenus trygon Mars
17.06.2033 g.01:50: Słońce opozycja Ceres
18.06.2033 g.11:36: Słońce sekstyl Kora
19.06.2033 g.19:13: Mars opozycja Saturn
21.06.2033 g.03:00: Słońce ingres Rak
21.06.2033 g.23:46: Wenus kwadratura Pluton
23.06.2033 g.00:48: Słońce koniunkcja Uran
23.06.2033 g.05:13: Merkury sekstyl Wenus
26.06.2033 g.02:15: Mars sekstyl Jowisz
28.06.2033 g.00:55: Merkury kwinkunks Pluton
28.06.2033 g.03:29: Słońce opozycja Mars
28.06.2033 g.14:06: Wenus kwinkunks Ceres
28.06.2033 g.18:52: Słońce trygon Jowisz

02.07.2033 g.09:38: Słońce koniunkcja Saturn
04.07.2033 g.08:36: Wenus ingres Bliźnięta
04.07.2033 g.12:47: Słońce koniunkcja Merkury
06.07.2033 g.22:56: Merkury koniunkcja Saturn
07.07.2033 g.18:31: Wenus kwinkunks Mars
08.07.2033 g.03:39: Słońce kwinkunks Pluton
10.07.2033 g.14:54: Wenus kwadratura Jowisz
11.07.2033 g.01:24: Mars opozycja Uran
12.07.2033 g.04:26: Słońce kwadratura Neptun
13.07.2033 g.05:05: Słońce kwinkunks Ceres
18.07.2033 g.15:12: Wenus trygon Pluton
20.07.2033 g.01:09: Słońce kwadratura Kora
20.07.2033 g.20:57: Ceres trygon Neptun
22.07.2033 g.02:34: Wenus opozycja Ceres
22.07.2033 g.05:09: Wenus sekstyl Neptun
22.07.2033 g.13:52: Słońce ingres Lew
23.07.2033 g.01:06: Słońce kwinkunks Mars
26.07.2033 g.10:11: Merkury koniunkcja Saturn
27.07.2033 g.06:34: Mars ingres Strzelec
28.07.2033 g.06:22: Merkury kwinkunks Pluton
28.07.2033 g.12:29: Słońce kwinkunks Jowisz
28.07.2033 g.16:53: Wenus sekstyl Kora
30.07.2033 g.15:17: Wenus opozycja Mars
30.07.2033 g.18:59: Wenus ingres Rak
31.07.2033 g.01:32: Merkury kwinkunks Ceres
31.07.2033 g.13:44: Merkury kwadratura Neptun

03.08.2033 g.09:05: Wenus koniunkcja Uran
04.08.2033 g.02:10: Wenus trygon Jowisz
05.08.2033 g.05:58: Merkury kwadratura Kora
06.08.2033 g.14:00: Merkury kwinkunks Mars
06.08.2033 g.14:30: Merkury ingres Lew
07.08.2033 g.02:46: Mars ingres Koziorożec
07.08.2033 g.20:55: Słońce opozycja Pluton
08.08.2033 g.22:29: Jowisz trygon Uran
08.08.2033 g.23:08: Merkury kwinkunks Jowisz
09.08.2033 g.10:33: Saturn kwinkunks Pluton
11.08.2033 g.18:26: Słońce trygon Ceres
12.08.2033 g.11:45: Słońce trygon Neptun
13.08.2033 g.00:38: Wenus kwinkunks Pluton
13.08.2033 g.11:52: Wenus koniunkcja Saturn
14.08.2033 g.11:07: Merkury opozycja Pluton
16.08.2033 g.10:58: Wenus kwinkunks Ceres
16.08.2033 g.11:07: Merkury trygon Ceres
16.08.2033 g.16:20: Merkury trygon Neptun
16.08.2033 g.19:56: Wenus kwadratura Neptun
20.08.2033 g.07:17: Słońce trygon Kora
20.08.2033 g.10:00: Merkury trygon Kora
20.08.2033 g.12:32: Słońce koniunkcja Merkury
21.08.2033 g.15:54: Merkury ingres Panna
21.08.2033 g.18:41: Ceres trygon Neptun
22.08.2033 g.14:35: Mars sekstyl Jowisz
22.08.2033 g.21:01: Słońce ingres Panna
23.08.2033 g.00:21: Merkury opozycja Jowisz
23.08.2033 g.02:40: Merkury trygon Mars
23.08.2033 g.04:22: Wenus kwadratura Kora
24.08.2033 g.06:38: Merkury sekstyl Uran
25.08.2033 g.06:28: Wenus ingres Lew
25.08.2033 g.07:39: Słońce opozycja Jowisz
27.08.2033 g.00:28: Słońce trygon Mars
27.08.2033 g.01:11: Wenus kwinkunks Jowisz
28.08.2033 g.07:54: Słońce sekstyl Uran
29.08.2033 g.04:51: Wenus kwinkunks Mars
29.08.2033 g.14:41: Merkury kwinkunks Pluton
31.08.2033 g.02:12: Mars opozycja Uran
31.08.2033 g.04:09: Merkury sekstyl Saturn

01.09.2033 g.04:29: Merkury kwinkunks Neptun
02.09.2033 g.00:26: Merkury kwadratura Ceres
05.09.2033 g.16:26: Merkury kwinkunks Kora
06.09.2033 g.16:55: Wenus opozycja Pluton
07.09.2033 g.05:48: Merkury ingres Waga
07.09.2033 g.07:42: Słońce kwinkunks Pluton
07.09.2033 g.15:13: Merkury kwinkunks Jowisz
10.09.2033 g.11:31: Wenus trygon Neptun
10.09.2033 g.18:54: Merkury kwadratura Uran
11.09.2033 g.11:11: Słońce sekstyl Saturn
12.09.2033 g.00:06: Słońce kwinkunks Neptun
13.09.2033 g.00:28: Jowisz ingres Wodnik
13.09.2033 g.09:34: Wenus trygon Ceres
14.09.2033 g.10:49: Merkury kwadratura Mars
16.09.2033 g.06:08: Słońce kwadratura Ceres
16.09.2033 g.12:13: Saturn kwadratura Neptun
16.09.2033 g.18:54: Merkury trygon Pluton
16.09.2033 g.21:52: Wenus trygon Kora
18.09.2033 g.14:08: Wenus opozycja Jowisz
19.09.2033 g.02:08: Wenus ingres Panna
19.09.2033 g.22:58: Merkury opozycja Neptun
20.09.2033 g.00:56: Słońce kwinkunks Kora
20.09.2033 g.05:20: Merkury kwadratura Saturn
21.09.2033 g.19:53: Słońce kwinkunks Jowisz
22.09.2033 g.18:51: Słońce ingres Waga
23.09.2033 g.23:02: Wenus sekstyl Uran
24.09.2033 g.11:46: Merkury sekstyl Ceres
25.09.2033 g.22:34: Merkury opozycja Kora
27.09.2033 g.00:10: Merkury trygon Jowisz
28.09.2033 g.03:43: Merkury ingres Skorpion
28.09.2033 g.22:28: Słońce kwadratura Uran
29.09.2033 g.11:53: Mars kwadratura Neptun
30.09.2033 g.23:01: Wenus kwinkunks Pluton

01.10.2033 g.21:52: Ceres trygon Kora
01.10.2033 g.23:12: Mars opozycja Saturn
03.10.2033 g.13:38: Merkury trygon Uran
04.10.2033 g.11:21: Wenus kwinkunks Neptun
05.10.2033 g.01:00: Ceres sekstyl Jowisz
05.10.2033 g.20:56: Wenus sekstyl Saturn
07.10.2033 g.13:04: Słońce trygon Pluton
09.10.2033 g.00:26: Wenus trygon Mars
11.10.2033 g.02:44: Wenus kwinkunks Kora
11.10.2033 g.13:53: Wenus kwinkunks Jowisz
11.10.2033 g.19:06: Słońce opozycja Neptun
12.10.2033 g.06:46: Ceres ingres Koziorożec
13.10.2033 g.07:00: Mars kwadratura Kora
13.10.2033 g.10:31: Wenus ingres Waga
13.10.2033 g.18:47: Wenus kwadratura Ceres
14.10.2033 g.02:28: Słońce kwadratura Saturn
17.10.2033 g.23:51: Mars ingres Wodnik
18.10.2033 g.08:00: Wenus kwadratura Uran
20.10.2033 g.04:43: Słońce opozycja Kora
20.10.2033 g.15:27: Słońce trygon Jowisz
23.10.2033 g.04:27: Słońce ingres Skorpion
25.10.2033 g.00:25: Wenus trygon Pluton
27.10.2033 g.09:09: Mars kwinkunks Uran
27.10.2033 g.21:32: Merkury kwadratura Mars
27.10.2033 g.21:53: Słońce sekstyl Ceres
28.10.2033 g.02:15: Wenus opozycja Neptun
28.10.2033 g.04:03: Merkury trygon Uran
28.10.2033 g.14:45: Słońce koniunkcja Merkury
28.10.2033 g.21:55: Merkury sekstyl Ceres
29.10.2033 g.04:05: Słońce trygon Uran
30.10.2033 g.12:12: Wenus kwadratura Saturn
31.10.2033 g.15:29: Ceres opozycja Uran

01.11.2033 g.15:19: Słońce kwadratura Mars
02.11.2033 g.13:06: Merkury ingres Waga
03.11.2033 g.22:54: Wenus opozycja Kora
04.11.2033 g.14:54: Wenus trygon Jowisz
05.11.2033 g.07:49: Merkury koniunkcja Wenus
06.11.2033 g.10:44: Wenus ingres Skorpion
06.11.2033 g.14:03: Słońce kwadratura Pluton
09.11.2033 g.01:16: Mars koniunkcja Pluton
10.11.2033 g.01:38: Słońce kwinkunks Neptun
10.11.2033 g.19:33: Merkury ingres Skorpion
11.11.2033 g.00:04: Wenus trygon Uran
13.11.2033 g.08:09: Słońce trygon Saturn
14.11.2033 g.00:59: Mars sekstyl Neptun
15.11.2033 g.01:22: Wenus sekstyl Ceres
16.11.2033 g.10:23: Merkury trygon Uran
18.11.2033 g.00:29: Wenus kwadratura Pluton
18.11.2033 g.18:12: Mars kwinkunks Saturn
18.11.2033 g.19:49: Słońce kwinkunks Kora
20.11.2033 g.13:25: Wenus kwinkunks Neptun
20.11.2033 g.20:48: Słońce kwadratura Jowisz
22.11.2033 g.01:15: Słońce ingres Strzelec
22.11.2033 g.03:43: Merkury sekstyl Ceres
23.11.2033 g.00:33: Merkury kwadratura Pluton
23.11.2033 g.03:05: Wenus trygon Saturn
25.11.2033 g.01:52: Merkury kwinkunks Neptun
26.11.2033 g.19:29: Mars sekstyl Kora
27.11.2033 g.03:48: Merkury trygon Saturn
27.11.2033 g.04:56: Słońce kwinkunks Uran
27.11.2033 g.16:42: Wenus kwinkunks Kora
28.11.2033 g.19:42: Wenus kwadratura Mars
30.11.2033 g.04:07: Wenus kwadratura Jowisz
30.11.2033 g.08:16: Wenus ingres Strzelec
30.11.2033 g.23:48: Merkury kwinkunks Kora

01.12.2033 g.10:58: Mars koniunkcja Jowisz
01.12.2033 g.13:09: Mars ingres Ryby
01.12.2033 g.23:33: Jowisz ingres Ryby
03.12.2033 g.03:50: Merkury ingres Strzelec
03.12.2033 g.06:18: Merkury kwadratura Jowisz
03.12.2033 g.14:50: Ceres kwadratura Neptun
04.12.2033 g.06:44: Wenus kwinkunks Uran
04.12.2033 g.12:02: Merkury kwadratura Mars
06.12.2033 g.07:07: Merkury kwinkunks Uran
06.12.2033 g.15:15: Słońce sekstyl Pluton
08.12.2033 g.08:00: Mars trygon Uran
09.12.2033 g.05:50: Słońce trygon Neptun
10.12.2033 g.10:47: Ceres opozycja Saturn
11.12.2033 g.17:48: Słońce kwinkunks Saturn
12.12.2033 g.04:02: Wenus sekstyl Pluton
12.12.2033 g.17:19: Merkury sekstyl Pluton
14.12.2033 g.03:40: Wenus trygon Neptun
14.12.2033 g.07:30: Merkury trygon Neptun
14.12.2033 g.23:24: Merkury koniunkcja Wenus
15.12.2033 g.18:57: Merkury kwinkunks Saturn
15.12.2033 g.23:28: Wenus kwinkunks Saturn
18.12.2033 g.05:13: Słońce trygon Kora
20.12.2033 g.03:40: Merkury trygon Kora
21.12.2033 g.10:16: Wenus trygon Kora
21.12.2033 g.14:45: Słońce ingres Koziorożec
22.12.2033 g.08:23: Merkury ingres Koziorożec
23.12.2033 g.16:08: Słońce koniunkcja Merkury
24.12.2033 g.04:30: Wenus ingres Koziorożec
24.12.2033 g.11:19: Merkury sekstyl Jowisz
24.12.2033 g.22:16: Merkury opozycja Uran
25.12.2033 g.00:15: Słońce sekstyl Jowisz
25.12.2033 g.14:27: Słońce opozycja Uran
27.12.2033 g.06:02: Wenus sekstyl Jowisz
27.12.2033 g.08:10: Ceres kwadratura Kora
27.12.2033 g.08:32: Wenus opozycja Uran
27.12.2033 g.20:37: Jowisz trygon Uran
27.12.2033 g.22:58: Mars trygon Saturn

2032 2033 2034Pobierz wersję testową Uranii
Horoskop Zegar astrologiczny 
2024-07-18 g.15:48:32 
Europa/Warszawa

Polecane
Tranzyty codzienne
Zegar Astro

Tranzyty
Tranzyty codzienne
Tranzyty bieżący miesiac
Tranzyty następny miesiac
Tranzyty poprzedni miesiac

Tranzyty w styczniu 2024
Tranzyty w lutym 2024
Tranzyty w marcu 2024
Tranzyty w kwietniu 2024
Tranzyty w maju 2024
Tranzyty w czerwcu 2024
Tranzyty w lipcu 2024
Tranzyty w sierpniu 2024
Tranzyty we wrześniu 2024
Tranzyty w październiku 2024
Tranzyty w listopadzie 2024
Tranzyty w grudniu 2024

Aspektarium

Tranzyty planet:

dzisiaj (18.07.2024):
01:20: Księżyc opozycja Jowisz
14:49: Księżyc kwadratura Saturn
16:00: Słońce sekstyl Uran
22:23: Księżyc trygon Merkury

jutro (19.07.2024):
02:13: Księżyc trygon Kora
09:58: Księżyc kwadratura Neptun
10:13: Księżyc ingres Koziorożec