Horoscope  
Astrologia
Spotkania
Program astrologiczny Urania
Biuletyn astrologiczny
Postacie polskiej astrologii
Symbole astrologiczne
Horoskop
   Horoskop tygodniowy
   Horoskop 2013
   Nowe horoskopy
   Zegar
   Tranzyty
Sownik
System domw
Galeria Szem'a
Katalog stron
Bibliografia
Astrologia > Horoskop > Tranzyty > 2032


Tranzyty planet w 2032 roku


01.01.2032 g.08:40: Słońce koniunkcja Jowisz
02.01.2032 g.14:52: Słońce trygon Ceres
02.01.2032 g.16:43: Merkury opozycja Uran
03.01.2032 g.17:10: Merkury trygon Kora
03.01.2032 g.17:35: Słońce kwadratura Neptun
06.01.2032 g.10:13: Merkury ingres Koziorożec
07.01.2032 g.17:55: Ceres trygon Jowisz
08.01.2032 g.04:39: Wenus kwadratura Ceres
08.01.2032 g.05:22: Słońce kwinkunks Saturn
08.01.2032 g.15:38: Wenus sekstyl Pluton
08.01.2032 g.23:40: Wenus trygon Neptun
12.01.2032 g.02:54: Jowisz kwadratura Neptun
12.01.2032 g.11:17: Wenus opozycja Saturn
14.01.2032 g.03:04: Mars opozycja Ceres
14.01.2032 g.06:41: Merkury trygon Ceres
14.01.2032 g.10:24: Merkury sekstyl Mars
14.01.2032 g.18:11: Słońce kwinkunks Uran
14.01.2032 g.23:18: Merkury kwadratura Neptun
15.01.2032 g.10:37: Merkury koniunkcja Jowisz
16.01.2032 g.15:32: Słońce kwadratura Kora
16.01.2032 g.21:47: Mars sekstyl Jowisz
17.01.2032 g.11:40: Merkury kwinkunks Saturn
18.01.2032 g.00:26: Wenus opozycja Uran
19.01.2032 g.16:14: Wenus trygon Kora
20.01.2032 g.10:32: Mars kwadratura Saturn
20.01.2032 g.13:30: Słońce ingres Wodnik
21.01.2032 g.20:58: Merkury kwinkunks Uran
22.01.2032 g.21:55: Wenus ingres Koziorożec
23.01.2032 g.05:12: Merkury kwadratura Kora
25.01.2032 g.15:40: Merkury ingres Wodnik
27.01.2032 g.12:19: Jowisz kwinkunks Saturn
29.01.2032 g.11:17: Mars kwadratura Uran
30.01.2032 g.19:39: Słońce kwinkunks Ceres
31.01.2032 g.07:25: Wenus trygon Ceres
31.01.2032 g.18:40: Merkury kwinkunks Ceres

02.02.2032 g.08:31: Słońce koniunkcja Merkury
02.02.2032 g.11:33: Merkury koniunkcja Pluton
02.02.2032 g.12:19: Merkury sekstyl Neptun
02.02.2032 g.13:46: Słońce koniunkcja Pluton
02.02.2032 g.15:03: Słońce sekstyl Neptun
02.02.2032 g.16:14: Wenus kwadratura Neptun
04.02.2032 g.04:35: Merkury trygon Saturn
05.02.2032 g.00:36: Wenus kwinkunks Saturn
05.02.2032 g.11:31: Słońce trygon Saturn
06.02.2032 g.20:19: Mars ingres Baran
07.02.2032 g.02:54: Wenus koniunkcja Jowisz
08.02.2032 g.06:07: Merkury trygon Uran
09.02.2032 g.17:40: Merkury sekstyl Kora
10.02.2032 g.16:01: Neptun sekstyl Pluton
10.02.2032 g.19:58: Wenus kwinkunks Uran
11.02.2032 g.21:33: Merkury ingres Ryby
12.02.2032 g.13:14: Słońce trygon Uran
13.02.2032 g.00:56: Wenus kwadratura Kora
15.02.2032 g.07:00: Słońce sekstyl Kora
15.02.2032 g.22:55: Merkury opozycja Ceres
16.02.2032 g.04:40: Wenus ingres Wodnik
16.02.2032 g.11:15: Mars kwinkunks Ceres
19.02.2032 g.03:31: Słońce ingres Ryby
20.02.2032 g.20:27: Merkury kwadratura Saturn
21.02.2032 g.04:46: Wenus kwinkunks Ceres
24.02.2032 g.12:38: Słońce opozycja Ceres
24.02.2032 g.19:17: Merkury sekstyl Jowisz
25.02.2032 g.06:55: Mars koniunkcja Neptun
25.02.2032 g.07:25: Mars sekstyl Pluton
25.02.2032 g.07:26: Merkury kwadratura Uran
27.02.2032 g.11:16: Wenus sekstyl Neptun
27.02.2032 g.11:26: Wenus koniunkcja Pluton
28.02.2032 g.09:05: Mars sekstyl Saturn
28.02.2032 g.13:36: Jowisz kwinkunks Uran
29.02.2032 g.07:02: Wenus trygon Saturn
29.02.2032 g.12:14: Neptun sekstyl Pluton

01.03.2032 g.15:02: Wenus sekstyl Mars
02.03.2032 g.02:18: Merkury ingres Baran
05.03.2032 g.22:31: Wenus trygon Uran
06.03.2032 g.11:17: Słońce kwadratura Saturn
08.03.2032 g.09:46: Wenus sekstyl Kora
08.03.2032 g.20:32: Mars sekstyl Uran
11.03.2032 g.10:03: Wenus ingres Ryby
11.03.2032 g.22:03: Mars kwadratura Jowisz
12.03.2032 g.17:50: Wenus opozycja Ceres
13.03.2032 g.00:55: Mars koniunkcja Kora
13.03.2032 g.08:05: Słońce kwadratura Uran
13.03.2032 g.14:46: Merkury ingres Ryby
16.03.2032 g.07:42: Słońce sekstyl Jowisz
16.03.2032 g.22:51: Jowisz kwadratura Kora
17.03.2032 g.02:10: Słońce koniunkcja Merkury
17.03.2032 g.16:03: Merkury sekstyl Jowisz
18.03.2032 g.01:34: Mars ingres Byk
18.03.2032 g.20:20: Mars trygon Ceres
20.03.2032 g.02:21: Słońce ingres Baran
20.03.2032 g.10:19: Słońce kwinkunks Ceres
21.03.2032 g.01:24: Merkury kwadratura Uran
22.03.2032 g.18:37: Ceres ingres Lew
25.03.2032 g.11:09: Wenus kwadratura Saturn
27.03.2032 g.05:56: Merkury koniunkcja Wenus
30.03.2032 g.12:21: Wenus kwadratura Uran

03.04.2032 g.05:21: Ceres kwinkunks Jowisz
03.04.2032 g.19:29: Wenus kwinkunks Ceres
03.04.2032 g.21:49: Wenus sekstyl Jowisz
04.04.2032 g.03:22: Słońce sekstyl Pluton
04.04.2032 g.14:23: Słońce koniunkcja Neptun
04.04.2032 g.16:57: Wenus ingres Baran
07.04.2032 g.16:40: Mars kwadratura Pluton
07.04.2032 g.18:14: Słońce sekstyl Saturn
10.04.2032 g.15:17: Merkury kwadratura Uran
12.04.2032 g.02:57: Jowisz ingres Wodnik
13.04.2032 g.11:18: Słońce sekstyl Uran
15.04.2032 g.19:00: Merkury kwinkunks Ceres
16.04.2032 g.04:21: Słońce koniunkcja Kora
16.04.2032 g.21:03: Wenus sekstyl Pluton
16.04.2032 g.21:07: Merkury ingres Baran
17.04.2032 g.08:36: Merkury sekstyl Jowisz
17.04.2032 g.11:28: Wenus koniunkcja Neptun
18.04.2032 g.11:55: Słońce trygon Ceres
19.04.2032 g.14:13: Słońce ingres Byk
20.04.2032 g.10:28: Słońce kwadratura Jowisz
20.04.2032 g.13:50: Wenus sekstyl Saturn
24.04.2032 g.12:10: Wenus sekstyl Uran
26.04.2032 g.09:31: Wenus koniunkcja Kora
28.04.2032 g.06:53: Merkury sekstyl Pluton
28.04.2032 g.18:48: Mars kwadratura Ceres
28.04.2032 g.21:08: Wenus trygon Ceres
28.04.2032 g.23:13: Merkury koniunkcja Neptun
29.04.2032 g.00:17: Wenus ingres Byk
29.04.2032 g.00:44: Mars ingres Bliźnięta
30.04.2032 g.04:26: Ceres ingres Panna
30.04.2032 g.06:32: Wenus kwadratura Jowisz

01.05.2032 g.08:16: Mars trygon Jowisz
01.05.2032 g.20:50: Merkury sekstyl Saturn
04.05.2032 g.07:44: Merkury sekstyl Uran
05.05.2032 g.05:17: Słońce kwadratura Pluton
05.05.2032 g.11:13: Merkury koniunkcja Kora
07.05.2032 g.05:35: Merkury ingres Byk
07.05.2032 g.20:47: Merkury trygon Ceres
08.05.2032 g.07:13: Merkury kwadratura Jowisz
11.05.2032 g.08:46: Wenus kwadratura Pluton
12.05.2032 g.22:07: Ceres kwinkunks Jowisz
15.05.2032 g.03:41: Merkury kwadratura Pluton
20.05.2032 g.11:10: Merkury koniunkcja Wenus
20.05.2032 g.13:14: Słońce ingres Bliźnięta
21.05.2032 g.00:43: Mars trygon Pluton
22.05.2032 g.02:44: Merkury ingres Bliźnięta
22.05.2032 g.18:24: Słońce trygon Jowisz
23.05.2032 g.02:04: Merkury trygon Jowisz
23.05.2032 g.08:06: Słońce koniunkcja Merkury
23.05.2032 g.09:09: Wenus ingres Bliźnięta
23.05.2032 g.15:08: Mars sekstyl Neptun
24.05.2032 g.04:49: Merkury kwadratura Ceres
25.05.2032 g.02:08: Wenus trygon Jowisz
25.05.2032 g.16:45: Słońce kwadratura Ceres
27.05.2032 g.20:28: Wenus kwadratura Ceres
29.05.2032 g.01:36: Merkury trygon Pluton
29.05.2032 g.23:51: Merkury sekstyl Neptun

01.06.2032 g.22:38: Merkury koniunkcja Mars
02.06.2032 g.11:07: Słońce koniunkcja Wenus
02.06.2032 g.14:26: Merkury koniunkcja Saturn
03.06.2032 g.13:03: Merkury koniunkcja Uran
03.06.2032 g.20:30: Merkury sekstyl Kora
04.06.2032 g.05:32: Mars koniunkcja Saturn
04.06.2032 g.16:40: Wenus trygon Pluton
05.06.2032 g.07:42: Słońce trygon Pluton
05.06.2032 g.07:42: Merkury ingres Rak
06.06.2032 g.04:47: Merkury kwinkunks Jowisz
06.06.2032 g.11:53: Wenus sekstyl Neptun
07.06.2032 g.00:32: Mars koniunkcja Uran
07.06.2032 g.15:59: Słońce sekstyl Neptun
07.06.2032 g.16:10: Mars sekstyl Kora
10.06.2032 g.11:57: Merkury sekstyl Ceres
11.06.2032 g.21:05: Mars ingres Rak
13.06.2032 g.14:15: Wenus koniunkcja Saturn
13.06.2032 g.15:30: Mars kwinkunks Jowisz
13.06.2032 g.23:50: Merkury kwinkunks Pluton
14.06.2032 g.11:56: Wenus koniunkcja Uran
14.06.2032 g.12:46: Wenus sekstyl Kora
15.06.2032 g.06:53: Uran sekstyl Kora
15.06.2032 g.15:34: Merkury kwadratura Neptun
16.06.2032 g.18:59: Wenus ingres Rak
17.06.2032 g.06:22: Słońce koniunkcja Saturn
17.06.2032 g.12:03: Wenus kwinkunks Jowisz
17.06.2032 g.23:52: Słońce sekstyl Kora
18.06.2032 g.03:45: Słońce koniunkcja Uran
20.06.2032 g.21:08: Słońce ingres Rak
21.06.2032 g.10:13: Słońce kwinkunks Jowisz
22.06.2032 g.14:57: Wenus koniunkcja Mars
22.06.2032 g.19:37: Saturn sekstyl Kora
23.06.2032 g.03:34: Merkury kwadratura Kora
25.06.2032 g.17:56: Merkury ingres Lew
25.06.2032 g.19:58: Merkury opozycja Jowisz
26.06.2032 g.14:56: Jowisz ingres Koziorożec
27.06.2032 g.05:34: Ceres kwinkunks Pluton
28.06.2032 g.14:03: Saturn koniunkcja Uran
28.06.2032 g.20:33: Wenus kwinkunks Pluton
29.06.2032 g.12:49: Wenus sekstyl Ceres

01.07.2032 g.06:06: Wenus kwadratura Neptun
04.07.2032 g.01:42: Mars kwinkunks Pluton
05.07.2032 g.13:01: Ceres kwinkunks Neptun
05.07.2032 g.20:20: Jowisz kwinkunks Saturn
06.07.2032 g.06:48: Słońce kwinkunks Pluton
08.07.2032 g.15:56: Jowisz kwinkunks Uran
08.07.2032 g.19:06: Mars kwadratura Neptun
09.07.2032 g.01:00: Wenus kwadratura Kora
09.07.2032 g.14:04: Słońce kwadratura Neptun
09.07.2032 g.22:44: Wenus opozycja Jowisz
11.07.2032 g.05:03: Wenus ingres Lew
11.07.2032 g.07:15: Słońce koniunkcja Mars
12.07.2032 g.02:27: Słońce sekstyl Ceres
12.07.2032 g.23:11: Mars sekstyl Ceres
14.07.2032 g.04:15: Saturn ingres Rak
16.07.2032 g.05:03: Merkury koniunkcja Wenus
18.07.2032 g.13:04: Jowisz kwadratura Kora
19.07.2032 g.10:33: Słońce opozycja Jowisz
19.07.2032 g.13:28: Słońce kwadratura Kora
22.07.2032 g.08:04: Słońce ingres Lew
22.07.2032 g.14:04: Mars opozycja Jowisz
22.07.2032 g.21:19: Wenus opozycja Pluton
23.07.2032 g.09:25: Mars kwadratura Kora
23.07.2032 g.19:30: Słońce koniunkcja Merkury
25.07.2032 g.18:08: Wenus trygon Neptun
25.07.2032 g.21:19: Merkury ingres Rak
26.07.2032 g.16:32: Merkury koniunkcja Mars
27.07.2032 g.11:22: Mars ingres Lew
27.07.2032 g.12:01: Ceres trygon Jowisz
30.07.2032 g.08:54: Ceres kwinkunks Kora
30.07.2032 g.17:04: Merkury sekstyl Ceres
31.07.2032 g.02:56: Merkury kwadratura Kora

01.08.2032 g.01:57: Wenus kwinkunks Jowisz
02.08.2032 g.11:25: Wenus trygon Kora
03.08.2032 g.20:19: Uran ingres Rak
04.08.2032 g.15:19: Wenus ingres Panna
04.08.2032 g.16:05: Wenus sekstyl Uran
05.08.2032 g.21:55: Ceres ingres Waga
06.08.2032 g.00:12: Słońce opozycja Pluton
06.08.2032 g.04:24: Ceres kwadratura Uran
06.08.2032 g.11:09: Merkury kwadratura Kora
06.08.2032 g.21:29: Wenus sekstyl Saturn
09.08.2032 g.21:44: Słońce trygon Neptun
10.08.2032 g.23:46: Merkury ingres Lew
14.08.2032 g.10:48: Merkury sekstyl Ceres
14.08.2032 g.13:30: Ceres kwadratura Saturn
15.08.2032 g.21:20: Wenus kwinkunks Pluton
16.08.2032 g.08:20: Słońce kwinkunks Jowisz
17.08.2032 g.20:22: Mars opozycja Pluton
19.08.2032 g.00:35: Wenus kwinkunks Neptun
19.08.2032 g.19:43: Słońce trygon Kora
21.08.2032 g.06:50: Merkury opozycja Pluton
22.08.2032 g.15:17: Słońce ingres Panna
23.08.2032 g.06:24: Merkury koniunkcja Mars
23.08.2032 g.11:01: Merkury trygon Neptun
23.08.2032 g.11:58: Słońce sekstyl Uran
23.08.2032 g.15:38: Wenus trygon Jowisz
23.08.2032 g.19:27: Mars trygon Neptun
26.08.2032 g.09:17: Merkury kwinkunks Jowisz
26.08.2032 g.20:47: Wenus kwinkunks Kora
27.08.2032 g.14:30: Słońce sekstyl Saturn
28.08.2032 g.12:04: Merkury trygon Kora
29.08.2032 g.02:39: Wenus ingres Waga
29.08.2032 g.21:40: Merkury ingres Panna
29.08.2032 g.23:14: Wenus kwadratura Uran
30.08.2032 g.10:37: Merkury sekstyl Uran
31.08.2032 g.23:13: Mars kwinkunks Jowisz

01.09.2032 g.12:58: Merkury sekstyl Saturn
02.09.2032 g.09:57: Wenus kwadratura Saturn
05.09.2032 g.11:23: Słońce kwinkunks Pluton
05.09.2032 g.17:55: Merkury kwinkunks Pluton
06.09.2032 g.00:47: Słońce koniunkcja Merkury
06.09.2032 g.13:31: Ceres trygon Pluton
07.09.2032 g.19:17: Merkury kwinkunks Neptun
07.09.2032 g.21:34: Mars trygon Kora
08.09.2032 g.23:51: Wenus trygon Pluton
09.09.2032 g.10:50: Słońce kwinkunks Neptun
10.09.2032 g.09:19: Wenus koniunkcja Ceres
10.09.2032 g.13:33: Merkury trygon Jowisz
12.09.2032 g.03:45: Wenus opozycja Neptun
12.09.2032 g.08:31: Mars ingres Panna
13.09.2032 g.04:29: Merkury kwinkunks Kora
14.09.2032 g.15:29: Mars sekstyl Uran
14.09.2032 g.16:28: Słońce trygon Jowisz
14.09.2032 g.19:23: Merkury ingres Waga
15.09.2032 g.04:16: Ceres opozycja Neptun
15.09.2032 g.15:35: Merkury kwadratura Uran
16.09.2032 g.08:57: Wenus kwadratura Jowisz
18.09.2032 g.11:48: Merkury kwadratura Saturn
19.09.2032 g.13:30: Słońce kwinkunks Kora
20.09.2032 g.06:44: Wenus opozycja Kora
22.09.2032 g.13:10: Słońce ingres Waga
22.09.2032 g.13:53: Merkury trygon Pluton
22.09.2032 g.16:22: Wenus ingres Skorpion
22.09.2032 g.17:14: Mars sekstyl Saturn
23.09.2032 g.23:48: Wenus trygon Uran
24.09.2032 g.04:18: Słońce kwadratura Uran
24.09.2032 g.22:13: Merkury opozycja Neptun
27.09.2032 g.09:35: Ceres kwadratura Jowisz
28.09.2032 g.06:17: Wenus trygon Saturn
28.09.2032 g.13:26: Merkury kwadratura Jowisz
28.09.2032 g.23:56: Merkury koniunkcja Ceres
29.09.2032 g.12:28: Słońce kwadratura Saturn

01.10.2032 g.12:56: Merkury opozycja Kora
02.10.2032 g.21:36: Mars kwinkunks Pluton
03.10.2032 g.08:16: Wenus kwadratura Pluton
03.10.2032 g.14:28: Merkury ingres Skorpion
03.10.2032 g.19:56: Wenus sekstyl Mars
04.10.2032 g.18:11: Merkury trygon Uran
05.10.2032 g.17:21: Słońce trygon Pluton
06.10.2032 g.06:56: Wenus kwinkunks Neptun
07.10.2032 g.12:09: Ceres opozycja Kora
08.10.2032 g.11:32: Mars kwinkunks Neptun
08.10.2032 g.14:58: Merkury trygon Saturn
09.10.2032 g.06:43: Słońce opozycja Neptun
11.10.2032 g.19:22: Wenus sekstyl Jowisz
12.10.2032 g.23:47: Merkury kwadratura Pluton
14.10.2032 g.11:25: Ceres ingres Skorpion
14.10.2032 g.19:17: Wenus kwinkunks Kora
15.10.2032 g.16:38: Merkury kwinkunks Neptun
16.10.2032 g.12:13: Słońce kwadratura Jowisz
17.10.2032 g.09:59: Wenus ingres Strzelec
18.10.2032 g.02:50: Ceres trygon Uran
18.10.2032 g.17:54: Wenus kwinkunks Uran
19.10.2032 g.17:22: Słońce opozycja Kora
20.10.2032 g.11:03: Mars trygon Jowisz
22.10.2032 g.21:50: Merkury sekstyl Jowisz
22.10.2032 g.22:45: Słońce ingres Skorpion
23.10.2032 g.08:36: Wenus kwinkunks Saturn
24.10.2032 g.11:42: Słońce trygon Uran
24.10.2032 g.21:19: Mars kwinkunks Kora
25.10.2032 g.18:18: Merkury kwinkunks Kora
28.10.2032 g.01:59: Wenus sekstyl Pluton
29.10.2032 g.16:53: Słońce koniunkcja Ceres
30.10.2032 g.00:54: Słońce trygon Saturn
30.10.2032 g.02:37: Mars ingres Waga
30.10.2032 g.10:35: Ceres trygon Saturn
30.10.2032 g.14:27: Wenus trygon Neptun
31.10.2032 g.18:32: Merkury ingres Strzelec

01.11.2032 g.07:08: Mars kwadratura Uran
04.11.2032 g.05:37: Merkury ingres Skorpion
04.11.2032 g.18:55: Słońce kwadratura Pluton
07.11.2032 g.14:04: Słońce kwinkunks Neptun
08.11.2032 g.12:34: Wenus trygon Kora
09.11.2032 g.09:00: Merkury kwinkunks Kora
09.11.2032 g.11:21: Merkury sekstyl Jowisz
09.11.2032 g.21:45: Mars kwadratura Saturn
10.11.2032 g.02:53: Jowisz kwadratura Kora
11.11.2032 g.09:03: Wenus ingres Koziorożec
12.11.2032 g.07:25: Wenus opozycja Uran
12.11.2032 g.16:56: Ceres kwadratura Pluton
13.11.2032 g.10:07: Słońce koniunkcja Merkury
16.11.2032 g.19:02: Wenus opozycja Saturn
18.11.2032 g.08:30: Słońce kwinkunks Kora
18.11.2032 g.11:32: Ceres kwinkunks Neptun
18.11.2032 g.18:02: Merkury koniunkcja Ceres
18.11.2032 g.22:13: Merkury kwinkunks Neptun
20.11.2032 g.00:03: Słońce sekstyl Jowisz
20.11.2032 g.00:03: Mars trygon Pluton
21.11.2032 g.19:30: Słońce ingres Strzelec
22.11.2032 g.13:56: Słońce kwinkunks Uran
23.11.2032 g.08:38: Merkury sekstyl Wenus
23.11.2032 g.19:37: Mars opozycja Neptun
24.11.2032 g.08:21: Wenus kwadratura Neptun
24.11.2032 g.22:50: Wenus kwadratura Mars
26.11.2032 g.09:07: Merkury kwinkunks Neptun
27.11.2032 g.13:13: Słońce kwinkunks Saturn
27.11.2032 g.22:38: Wenus sekstyl Ceres
30.11.2032 g.04:31: Jowisz ingres Wodnik

02.12.2032 g.08:12: Jowisz kwinkunks Uran
03.12.2032 g.08:43: Merkury koniunkcja Ceres
03.12.2032 g.19:45: Wenus kwadratura Kora
04.12.2032 g.20:33: Słońce sekstyl Pluton
06.12.2032 g.18:48: Słońce trygon Neptun
06.12.2032 g.21:27: Merkury kwinkunks Kora
06.12.2032 g.22:47: Wenus ingres Wodnik
07.12.2032 g.03:17: Wenus kwinkunks Uran
08.12.2032 g.07:49: Wenus koniunkcja Jowisz
09.12.2032 g.13:04: Merkury ingres Strzelec
09.12.2032 g.14:59: Merkury kwinkunks Uran
11.12.2032 g.01:16: Merkury sekstyl Jowisz
11.12.2032 g.03:38: Wenus kwinkunks Saturn
11.12.2032 g.17:29: Mars opozycja Kora
12.12.2032 g.07:21: Uran ingres Bliźnięta
12.12.2032 g.19:48: Merkury kwinkunks Saturn
13.12.2032 g.20:26: Ceres kwinkunks Kora
17.12.2032 g.09:14: Mars trygon Uran
17.12.2032 g.17:46: Mars ingres Skorpion
17.12.2032 g.17:52: Słońce trygon Kora
18.12.2032 g.14:29: Merkury sekstyl Wenus
18.12.2032 g.18:34: Merkury sekstyl Pluton
18.12.2032 g.20:01: Wenus koniunkcja Pluton
19.12.2032 g.19:47: Merkury trygon Neptun
20.12.2032 g.06:00: Wenus sekstyl Neptun
20.12.2032 g.07:56: Jowisz kwinkunks Saturn
21.12.2032 g.00:10: Słońce opozycja Uran
21.12.2032 g.08:55: Słońce ingres Koziorożec
21.12.2032 g.16:55: Ceres kwinkunks Uran
22.12.2032 g.16:15: Ceres ingres Strzelec
23.12.2032 g.23:18: Mars trygon Saturn
24.12.2032 g.23:54: Słońce opozycja Saturn
26.12.2032 g.16:39: Słońce sekstyl Mars
26.12.2032 g.19:20: Mars kwadratura Jowisz
27.12.2032 g.03:47: Merkury trygon Kora
29.12.2032 g.02:29: Merkury opozycja Uran
29.12.2032 g.13:33: Merkury ingres Koziorożec
30.12.2032 g.11:56: Wenus sekstyl Kora
30.12.2032 g.14:20: Ceres kwinkunks Saturn
31.12.2032 g.14:00: Merkury opozycja Saturn

2031 2032 2033Pobierz wersję testową Uranii
Horoskop Zegar astrologiczny 
2024-07-18 g.14:15:38 
Europa/Warszawa

Polecane
Tranzyty codzienne
Zegar Astro

Tranzyty
Tranzyty codzienne
Tranzyty bieżący miesiac
Tranzyty następny miesiac
Tranzyty poprzedni miesiac

Tranzyty w styczniu 2024
Tranzyty w lutym 2024
Tranzyty w marcu 2024
Tranzyty w kwietniu 2024
Tranzyty w maju 2024
Tranzyty w czerwcu 2024
Tranzyty w lipcu 2024
Tranzyty w sierpniu 2024
Tranzyty we wrześniu 2024
Tranzyty w październiku 2024
Tranzyty w listopadzie 2024
Tranzyty w grudniu 2024

Aspektarium

Tranzyty planet:

dzisiaj (18.07.2024):
01:20: Księżyc opozycja Jowisz
14:49: Księżyc kwadratura Saturn
16:00: Słońce sekstyl Uran
22:23: Księżyc trygon Merkury

jutro (19.07.2024):
02:13: Księżyc trygon Kora
09:58: Księżyc kwadratura Neptun
10:13: Księżyc ingres Koziorożec