Horoscope  
Astrologia
Spotkania
Program astrologiczny Urania
Biuletyn astrologiczny
Postacie polskiej astrologii
Symbole astrologiczne
Horoskop
   Horoskop tygodniowy
   Horoskop 2013
   Nowe horoskopy
   Zegar
   Tranzyty
Sownik
System domw
Galeria Szem'a
Katalog stron
Bibliografia
Astrologia > Horoskop > Tranzyty > 2031


Tranzyty planet w 2031 roku


01.01.2031 g.06:52: Słońce kwadratura Neptun
02.01.2031 g.14:13: Wenus ingres Wodnik
03.01.2031 g.08:10: Merkury opozycja Uran
04.01.2031 g.18:38: Wenus trygon Saturn
07.01.2031 g.11:10: Mars opozycja Kora
08.01.2031 g.19:19: Merkury trygon Kora
09.01.2031 g.18:18: Wenus kwadratura Ceres
09.01.2031 g.18:35: Merkury sekstyl Mars
10.01.2031 g.05:37: Słońce kwinkunks Uran
11.01.2031 g.03:22: Wenus sekstyl Neptun
11.01.2031 g.09:39: Wenus koniunkcja Pluton
12.01.2031 g.05:18: Merkury ingres Koziorożec
14.01.2031 g.00:20: Merkury kwinkunks Saturn
15.01.2031 g.23:47: Mars ingres Skorpion
16.01.2031 g.04:22: Słońce kwadratura Kora
17.01.2031 g.15:29: Wenus sekstyl Jowisz
18.01.2031 g.03:52: Wenus trygon Uran
19.01.2031 g.16:00: Merkury trygon Ceres
20.01.2031 g.04:04: Merkury kwadratura Neptun
20.01.2031 g.07:47: Słońce ingres Wodnik
20.01.2031 g.11:46: Mars kwinkunks Saturn
20.01.2031 g.13:03: Jowisz opozycja Uran
22.01.2031 g.09:22: Słońce trygon Saturn
23.01.2031 g.05:40: Wenus sekstyl Kora
24.01.2031 g.01:24: Słońce kwadratura Mars
25.01.2031 g.22:15: Merkury kwinkunks Uran
26.01.2031 g.14:48: Wenus ingres Ryby
28.01.2031 g.05:41: Wenus kwadratura Saturn
28.01.2031 g.08:29: Ceres kwadratura Pluton
30.01.2031 g.05:47: Merkury kwadratura Kora
31.01.2031 g.04:10: Słońce sekstyl Neptun
31.01.2031 g.18:26: Słońce koniunkcja Pluton

01.02.2031 g.10:52: Słońce kwadratura Ceres
01.02.2031 g.18:40: Wenus trygon Mars
01.02.2031 g.22:14: Merkury ingres Wodnik
03.02.2031 g.04:27: Merkury trygon Saturn
06.02.2031 g.09:42: Wenus sekstyl Ceres
08.02.2031 g.00:05: Słońce trygon Uran
08.02.2031 g.08:16: Merkury kwadratura Mars
08.02.2031 g.20:57: Merkury sekstyl Neptun
09.02.2031 g.06:24: Merkury koniunkcja Pluton
10.02.2031 g.16:53: Mars kwinkunks Neptun
10.02.2031 g.18:26: Merkury kwadratura Ceres
10.02.2031 g.21:04: Wenus kwadratura Uran
12.02.2031 g.11:53: Słońce sekstyl Jowisz
12.02.2031 g.13:15: Mars kwadratura Pluton
13.02.2031 g.09:32: Merkury trygon Uran
14.02.2031 g.19:50: Słońce sekstyl Kora
14.02.2031 g.21:41: Wenus kwadratura Jowisz
16.02.2031 g.09:27: Merkury sekstyl Jowisz
17.02.2031 g.09:11: Merkury sekstyl Kora
18.02.2031 g.21:50: Słońce ingres Ryby
19.02.2031 g.16:01: Merkury ingres Ryby
19.02.2031 g.20:29: Wenus ingres Baran
20.02.2031 g.14:35: Słońce koniunkcja Merkury
20.02.2031 g.22:36: Merkury kwadratura Saturn
21.02.2031 g.05:23: Słońce kwadratura Saturn
21.02.2031 g.18:27: Wenus sekstyl Saturn
28.02.2031 g.23:30: Merkury trygon Mars

01.03.2031 g.10:37: Jowisz trygon Kora
01.03.2031 g.12:49: Wenus koniunkcja Neptun
01.03.2031 g.17:27: Merkury kwadratura Uran
02.03.2031 g.01:33: Wenus sekstyl Pluton
02.03.2031 g.05:12: Merkury sekstyl Ceres
05.03.2031 g.18:29: Merkury kwadratura Jowisz
06.03.2031 g.17:05: Mars kwinkunks Uran
07.03.2031 g.07:04: Wenus sekstyl Uran
07.03.2031 g.10:11: Wenus kwinkunks Mars
07.03.2031 g.16:01: Merkury ingres Baran
09.03.2031 g.10:14: Merkury sekstyl Saturn
09.03.2031 g.17:32: Słońce kwadratura Uran
10.03.2031 g.12:33: Słońce trygon Mars
13.03.2031 g.05:36: Wenus koniunkcja Kora
14.03.2031 g.08:08: Wenus trygon Jowisz
14.03.2031 g.13:54: Słońce sekstyl Ceres
15.03.2031 g.08:14: Merkury koniunkcja Neptun
15.03.2031 g.17:52: Merkury sekstyl Pluton
16.03.2031 g.11:41: Wenus ingres Byk
18.03.2031 g.15:29: Słońce kwadratura Jowisz
20.03.2031 g.20:40: Słońce ingres Baran
23.03.2031 g.00:03: Merkury sekstyl Uran
25.03.2031 g.04:55: Słońce sekstyl Saturn
27.03.2031 g.11:02: Wenus kwadratura Pluton
28.03.2031 g.02:09: Ceres kwinkunks Jowisz
28.03.2031 g.20:09: Merkury sekstyl Uran

01.04.2031 g.08:29: Ceres ingres Bliźnięta
03.04.2031 g.01:54: Słońce koniunkcja Neptun
03.04.2031 g.07:12: Słońce sekstyl Pluton
03.04.2031 g.12:47: Wenus opozycja Mars
04.04.2031 g.22:01: Słońce koniunkcja Merkury
06.04.2031 g.19:33: Merkury sekstyl Pluton
06.04.2031 g.23:30: Merkury koniunkcja Neptun
09.04.2031 g.18:47: Słońce sekstyl Uran
09.04.2031 g.22:04: Wenus kwinkunks Jowisz
10.04.2031 g.18:55: Słońce kwinkunks Mars
10.04.2031 g.20:00: Wenus ingres Bliźnięta
13.04.2031 g.00:05: Neptun sekstyl Pluton
15.04.2031 g.00:52: Mars kwinkunks Uran
15.04.2031 g.10:18: Wenus koniunkcja Ceres
16.04.2031 g.10:39: Wenus koniunkcja Saturn
16.04.2031 g.16:59: Słońce koniunkcja Kora
17.04.2031 g.15:29: Merkury sekstyl Wenus
19.04.2031 g.05:10: Ceres koniunkcja Saturn
19.04.2031 g.07:04: Słońce trygon Jowisz
20.04.2031 g.08:30: Słońce ingres Byk
22.04.2031 g.14:17: Wenus trygon Pluton
22.04.2031 g.19:29: Wenus sekstyl Neptun
25.04.2031 g.14:58: Wenus kwinkunks Mars
28.04.2031 g.16:48: Wenus koniunkcja Uran
30.04.2031 g.20:31: Merkury sekstyl Pluton

01.05.2031 g.09:40: Merkury koniunkcja Neptun
02.05.2031 g.02:50: Merkury kwinkunks Mars
03.05.2031 g.17:02: Mars kwinkunks Neptun
04.05.2031 g.06:20: Wenus sekstyl Kora
04.05.2031 g.08:31: Słońce kwadratura Pluton
04.05.2031 g.14:03: Słońce opozycja Mars
05.05.2031 g.04:26: Mars kwadratura Pluton
05.05.2031 g.17:51: Mars kwinkunks Ceres
05.05.2031 g.19:57: Wenus opozycja Jowisz
06.05.2031 g.06:11: Ceres trygon Pluton
07.05.2031 g.08:06: Wenus ingres Rak
07.05.2031 g.20:22: Merkury sekstyl Uran
07.05.2031 g.21:49: Ceres sekstyl Neptun
12.05.2031 g.08:30: Merkury koniunkcja Kora
13.05.2031 g.03:45: Merkury trygon Jowisz
14.05.2031 g.15:59: Merkury ingres Byk
15.05.2031 g.08:37: Mars kwinkunks Saturn
16.05.2031 g.07:01: Wenus trygon Mars
18.05.2031 g.13:28: Słońce kwinkunks Jowisz
20.05.2031 g.01:02: Merkury opozycja Mars
20.05.2031 g.02:49: Wenus kwinkunks Pluton
21.05.2031 g.03:41: Wenus kwadratura Neptun
21.05.2031 g.07:27: Słońce ingres Bliźnięta
23.05.2031 g.01:57: Merkury kwadratura Pluton
23.05.2031 g.21:37: Jowisz trygon Kora
26.05.2031 g.02:44: Ceres koniunkcja Uran
26.05.2031 g.19:15: Merkury sekstyl Wenus
27.05.2031 g.21:09: Słońce kwinkunks Mars
29.05.2031 g.17:15: Merkury kwinkunks Jowisz
31.05.2031 g.14:22: Merkury ingres Bliźnięta

01.06.2031 g.06:48: Wenus kwinkunks Jowisz
02.06.2031 g.08:17: Wenus kwadratura Kora
03.06.2031 g.01:42: Merkury kwinkunks Mars
03.06.2031 g.04:58: Słońce koniunkcja Saturn
03.06.2031 g.19:36: Ceres opozycja Jowisz
04.06.2031 g.10:26: Słońce trygon Pluton
05.06.2031 g.14:56: Wenus ingres Lew
06.06.2031 g.01:47: Słońce sekstyl Neptun
06.06.2031 g.14:29: Merkury koniunkcja Saturn
06.06.2031 g.22:17: Merkury trygon Pluton
07.06.2031 g.00:17: Ceres sekstyl Kora
07.06.2031 g.16:04: Merkury sekstyl Neptun
08.06.2031 g.20:49: Słońce koniunkcja Merkury
10.06.2031 g.13:31: Wenus kwadratura Mars
11.06.2031 g.03:40: Merkury koniunkcja Uran
11.06.2031 g.16:36: Saturn trygon Pluton
11.06.2031 g.22:44: Merkury opozycja Jowisz
13.06.2031 g.01:26: Merkury sekstyl Kora
14.06.2031 g.03:53: Ceres ingres Rak
14.06.2031 g.07:43: Słońce koniunkcja Uran
14.06.2031 g.11:08: Merkury ingres Rak
14.06.2031 g.12:58: Merkury koniunkcja Ceres
15.06.2031 g.11:19: Słońce opozycja Jowisz
16.06.2031 g.14:19: Merkury trygon Mars
18.06.2031 g.12:14: Słońce sekstyl Kora
20.06.2031 g.23:46: Jowisz opozycja Uran
21.06.2031 g.00:02: Merkury kwinkunks Pluton
21.06.2031 g.06:08: Wenus opozycja Pluton
21.06.2031 g.15:16: Słońce ingres Rak
22.06.2031 g.01:52: Merkury kwadratura Neptun
23.06.2031 g.10:49: Wenus sekstyl Saturn
24.06.2031 g.02:09: Wenus trygon Neptun
26.06.2031 g.02:26: Merkury kwinkunks Jowisz
27.06.2031 g.05:26: Mars trygon Ceres
27.06.2031 g.11:10: Saturn sekstyl Neptun
27.06.2031 g.14:46: Słońce trygon Mars
27.06.2031 g.19:25: Słońce koniunkcja Ceres
28.06.2031 g.14:59: Merkury kwadratura Kora
30.06.2031 g.10:24: Merkury ingres Lew

04.07.2031 g.06:22: Wenus trygon Jowisz
05.07.2031 g.09:19: Słońce kwinkunks Pluton
05.07.2031 g.09:26: Merkury kwadratura Mars
07.07.2031 g.23:41: Słońce kwadratura Neptun
09.07.2031 g.16:54: Merkury opozycja Pluton
10.07.2031 g.12:18: Wenus sekstyl Uran
11.07.2031 g.21:56: Merkury trygon Neptun
13.07.2031 g.11:50: Słońce kwinkunks Jowisz
13.07.2031 g.14:46: Merkury sekstyl Saturn
14.07.2031 g.01:24: Ceres kwinkunks Pluton
16.07.2031 g.20:07: Merkury trygon Jowisz
20.07.2031 g.01:47: Słońce kwadratura Kora
20.07.2031 g.05:39: Ceres kwadratura Neptun
21.07.2031 g.17:26: Mars kwadratura Pluton
23.07.2031 g.02:09: Słońce ingres Lew
23.07.2031 g.23:54: Merkury sekstyl Uran
25.07.2031 g.20:49: Merkury koniunkcja Wenus
27.07.2031 g.20:10: Wenus sekstyl Uran
28.07.2031 g.11:31: Mars kwinkunks Neptun
29.07.2031 g.11:04: Ceres kwinkunks Jowisz

01.08.2031 g.10:26: Jowisz opozycja Saturn
02.08.2031 g.10:39: Merkury sekstyl Uran
05.08.2031 g.02:50: Słońce opozycja Pluton
06.08.2031 g.21:13: Mars kwinkunks Saturn
07.08.2031 g.17:23: Wenus kwadratura Mars
08.08.2031 g.05:06: Wenus sekstyl Saturn
08.08.2031 g.07:43: Słońce trygon Neptun
09.08.2031 g.15:16: Merkury kwadratura Mars
09.08.2031 g.17:19: Wenus trygon Jowisz
10.08.2031 g.21:43: Merkury sekstyl Saturn
11.08.2031 g.05:00: Słońce koniunkcja Wenus
12.08.2031 g.03:06: Słońce trygon Jowisz
12.08.2031 g.06:04: Słońce koniunkcja Merkury
12.08.2031 g.09:43: Merkury trygon Jowisz
13.08.2031 g.15:15: Słońce sekstyl Saturn
15.08.2031 g.16:57: Ceres kwadratura Kora
15.08.2031 g.21:50: Wenus trygon Neptun
17.08.2031 g.22:42: Merkury trygon Neptun
19.08.2031 g.01:54: Mars kwinkunks Uran
19.08.2031 g.16:25: Słońce sekstyl Uran
20.08.2031 g.05:59: Mars kwinkunks Kora
20.08.2031 g.08:04: Słońce trygon Kora
20.08.2031 g.10:58: Słońce kwadratura Mars
22.08.2031 g.12:45: Ceres ingres Lew
22.08.2031 g.16:14: Wenus opozycja Pluton
23.08.2031 g.09:22: Słońce ingres Panna
25.08.2031 g.10:07: Mars ingres Strzelec
26.08.2031 g.03:10: Merkury trygon Neptun
31.08.2031 g.06:39: Merkury trygon Jowisz

01.09.2031 g.17:04: Mars trygon Ceres
02.09.2031 g.08:12: Merkury sekstyl Saturn
04.09.2031 g.14:27: Słońce kwinkunks Pluton
05.09.2031 g.15:41: Merkury sekstyl Uran
05.09.2031 g.16:04: Merkury trygon Kora
06.09.2031 g.12:17: Uran sekstyl Kora
07.09.2031 g.11:56: Merkury ingres Panna
07.09.2031 g.21:33: Słońce kwinkunks Neptun
11.09.2031 g.07:12: Wenus opozycja Pluton
13.09.2031 g.09:51: Słońce kwadratura Jowisz
13.09.2031 g.10:48: Mars sekstyl Pluton
13.09.2031 g.21:00: Merkury kwinkunks Pluton
14.09.2031 g.02:24: Merkury kwadratura Mars
15.09.2031 g.13:17: Merkury kwinkunks Neptun
15.09.2031 g.19:11: Słońce kwadratura Saturn
17.09.2031 g.20:18: Wenus trygon Mars
18.09.2031 g.05:35: Mars trygon Neptun
18.09.2031 g.07:50: Wenus trygon Neptun
18.09.2031 g.17:50: Merkury kwadratura Jowisz
19.09.2031 g.03:01: Ceres opozycja Pluton
19.09.2031 g.19:03: Merkury kwadratura Saturn
20.09.2031 g.01:56: Słońce kwinkunks Kora
20.09.2031 g.10:21: Słońce kwadratura Uran
21.09.2031 g.23:08: Merkury kwinkunks Kora
22.09.2031 g.04:02: Merkury kwadratura Uran
23.09.2031 g.07:14: Słońce ingres Waga
23.09.2031 g.16:34: Merkury ingres Waga
24.09.2031 g.03:26: Słońce koniunkcja Merkury
26.09.2031 g.11:24: Ceres trygon Neptun
29.09.2031 g.01:43: Mars koniunkcja Jowisz
29.09.2031 g.15:35: Wenus trygon Jowisz
30.09.2031 g.02:55: Merkury trygon Pluton
30.09.2031 g.13:54: Mars opozycja Saturn
30.09.2031 g.21:55: Wenus sekstyl Saturn

01.10.2031 g.20:29: Merkury opozycja Neptun
03.10.2031 g.04:19: Wenus trygon Mars
03.10.2031 g.14:51: Merkury sekstyl Ceres
04.10.2031 g.21:00: Słońce trygon Pluton
05.10.2031 g.12:31: Wenus trygon Kora
05.10.2031 g.22:42: Mars trygon Kora
06.10.2031 g.04:19: Wenus sekstyl Uran
06.10.2031 g.17:49: Mars opozycja Uran
06.10.2031 g.23:53: Jowisz opozycja Saturn
07.10.2031 g.01:32: Merkury trygon Saturn
07.10.2031 g.01:42: Merkury sekstyl Jowisz
07.10.2031 g.18:20: Słońce opozycja Neptun
09.10.2031 g.07:51: Merkury opozycja Kora
09.10.2031 g.08:32: Wenus ingres Panna
09.10.2031 g.16:30: Merkury trygon Uran
10.10.2031 g.15:46: Mars ingres Koziorożec
11.10.2031 g.10:18: Merkury ingres Skorpion
12.10.2031 g.01:27: Merkury sekstyl Mars
14.10.2031 g.08:15: Merkury sekstyl Wenus
15.10.2031 g.13:33: Słońce sekstyl Ceres
16.10.2031 g.13:41: Słońce trygon Saturn
18.10.2031 g.03:50: Ceres sekstyl Saturn
18.10.2031 g.10:40: Słońce sekstyl Jowisz
18.10.2031 g.19:24: Merkury kwadratura Pluton
20.10.2031 g.05:53: Słońce opozycja Kora
20.10.2031 g.13:19: Merkury kwinkunks Neptun
20.10.2031 g.19:34: Słońce trygon Uran
21.10.2031 g.08:11: Wenus kwinkunks Pluton
23.10.2031 g.16:48: Słońce ingres Skorpion
23.10.2031 g.20:01: Wenus kwinkunks Neptun
26.10.2031 g.15:40: Merkury kwinkunks Saturn
28.10.2031 g.00:05: Ceres trygon Jowisz
28.10.2031 g.03:50: Ceres trygon Kora
28.10.2031 g.07:09: Jowisz trygon Kora
29.10.2031 g.11:20: Merkury kwinkunks Kora
29.10.2031 g.12:43: Mars kwadratura Neptun
29.10.2031 g.13:17: Ceres sekstyl Uran
29.10.2031 g.20:07: Merkury kwinkunks Uran
29.10.2031 g.22:38: Merkury kwadratura Ceres
30.10.2031 g.19:10: Jowisz opozycja Uran

01.11.2031 g.02:42: Wenus kwadratura Saturn
01.11.2031 g.03:34: Merkury ingres Strzelec
03.11.2031 g.23:13: Słońce kwadratura Pluton
04.11.2031 g.20:48: Wenus kwinkunks Kora
05.11.2031 g.05:34: Wenus kwadratura Uran
06.11.2031 g.02:32: Słońce kwinkunks Neptun
06.11.2031 g.12:44: Wenus kwadratura Jowisz
07.11.2031 g.15:11: Ceres ingres Panna
08.11.2031 g.03:58: Wenus ingres Waga
09.11.2031 g.18:08: Mars kwinkunks Saturn
11.11.2031 g.01:58: Merkury sekstyl Pluton
13.11.2031 g.08:48: Merkury trygon Neptun
14.11.2031 g.06:39: Słońce kwinkunks Saturn
15.11.2031 g.11:28: Jowisz ingres Koziorożec
15.11.2031 g.14:29: Mars kwadratura Kora
15.11.2031 g.20:01: Mars kwinkunks Uran
18.11.2031 g.08:55: Wenus trygon Pluton
18.11.2031 g.21:04: Słońce kwinkunks Kora
18.11.2031 g.23:18: Słońce kwinkunks Uran
19.11.2031 g.21:38: Wenus opozycja Neptun
20.11.2031 g.11:56: Mars ingres Wodnik
22.11.2031 g.02:32: Merkury sekstyl Wenus
22.11.2031 g.10:05: Uran sekstyl Kora
22.11.2031 g.13:32: Słońce ingres Strzelec
25.11.2031 g.20:58: Merkury trygon Neptun
26.11.2031 g.12:36: Wenus trygon Saturn
27.11.2031 g.05:50: Merkury sekstyl Pluton
28.11.2031 g.09:51: Mars kwinkunks Ceres
28.11.2031 g.12:52: Słońce kwadratura Ceres
28.11.2031 g.18:59: Słońce sekstyl Mars
30.11.2031 g.03:42: Słońce koniunkcja Merkury
30.11.2031 g.07:32: Merkury sekstyl Mars
30.11.2031 g.22:06: Merkury kwadratura Ceres
30.11.2031 g.22:47: Wenus trygon Uran

01.12.2031 g.04:08: Wenus opozycja Kora
04.12.2031 g.01:23: Słońce sekstyl Pluton
04.12.2031 g.10:08: Wenus ingres Skorpion
05.12.2031 g.07:51: Słońce trygon Neptun
05.12.2031 g.19:43: Mars koniunkcja Pluton
07.12.2031 g.10:26: Mars sekstyl Neptun
08.12.2031 g.06:36: Merkury ingres Skorpion
08.12.2031 g.15:33: Wenus sekstyl Jowisz
11.12.2031 g.05:21: Merkury ingres Strzelec
11.12.2031 g.19:59: Słońce opozycja Saturn
12.12.2031 g.00:28: Wenus sekstyl Ceres
14.12.2031 g.09:08: Wenus kwadratura Pluton
15.12.2031 g.05:15: Wenus kwinkunks Neptun
15.12.2031 g.15:52: Mars trygon Saturn
17.12.2031 g.10:26: Słońce opozycja Uran
18.12.2031 g.06:26: Słońce trygon Kora
20.12.2031 g.05:02: Wenus kwinkunks Saturn
22.12.2031 g.02:55: Słońce ingres Koziorożec
23.12.2031 g.03:54: Mars trygon Uran
23.12.2031 g.15:15: Merkury kwadratura Ceres
24.12.2031 g.13:08: Mars sekstyl Kora
24.12.2031 g.15:02: Merkury sekstyl Pluton
25.12.2031 g.04:52: Merkury trygon Neptun
25.12.2031 g.05:20: Wenus kwinkunks Uran
26.12.2031 g.04:04: Wenus kwinkunks Kora
28.12.2031 g.23:56: Wenus kwadratura Mars
29.12.2031 g.03:59: Merkury opozycja Saturn
29.12.2031 g.10:16: Wenus ingres Strzelec
29.12.2031 g.16:15: Mars ingres Ryby

2030 2031 2032Pobierz wersję testową Uranii
Horoskop Zegar astrologiczny 
2024-07-18 g.12:59:44 
Europa/Warszawa

Polecane
Tranzyty codzienne
Zegar Astro

Tranzyty
Tranzyty codzienne
Tranzyty bieżący miesiac
Tranzyty następny miesiac
Tranzyty poprzedni miesiac

Tranzyty w styczniu 2024
Tranzyty w lutym 2024
Tranzyty w marcu 2024
Tranzyty w kwietniu 2024
Tranzyty w maju 2024
Tranzyty w czerwcu 2024
Tranzyty w lipcu 2024
Tranzyty w sierpniu 2024
Tranzyty we wrześniu 2024
Tranzyty w październiku 2024
Tranzyty w listopadzie 2024
Tranzyty w grudniu 2024

Aspektarium

Tranzyty planet:

dzisiaj (18.07.2024):
01:20: Księżyc opozycja Jowisz
14:49: Księżyc kwadratura Saturn
16:00: Słońce sekstyl Uran
22:23: Księżyc trygon Merkury

jutro (19.07.2024):
02:13: Księżyc trygon Kora
09:58: Księżyc kwadratura Neptun
10:13: Księżyc ingres Koziorożec