Horoscope  
Astrologia
Spotkania
Program astrologiczny Urania
Biuletyn astrologiczny
Postacie polskiej astrologii
Symbole astrologiczne
Horoskop
   Horoskop tygodniowy
   Horoskop 2013
   Nowe horoskopy
   Zegar
   Tranzyty
Sownik
System domw
Galeria Szem'a
Katalog stron
Bibliografia
Astrologia > Horoskop > Tranzyty > 2030


Tranzyty planet w 2030 roku


01.01.2030 g.20:01: Merkury kwadratura Neptun
02.01.2030 g.01:57: Mars trygon Uran
03.01.2030 g.04:10: Wenus trygon Saturn
05.01.2030 g.13:42: Mars kwadratura Saturn
05.01.2030 g.17:37: Słońce kwinkunks Uran
06.01.2030 g.14:17: Słońce koniunkcja Wenus
07.01.2030 g.13:31: Merkury sekstyl Ceres
08.01.2030 g.04:09: Wenus kwinkunks Uran
08.01.2030 g.11:47: Słońce trygon Saturn
10.01.2030 g.12:53: Mars kwadratura Jowisz
12.01.2030 g.17:37: Słońce sekstyl Jowisz
14.01.2030 g.19:47: Mars sekstyl Kora
15.01.2030 g.16:59: Słońce kwadratura Kora
20.01.2030 g.01:53: Słońce ingres Wodnik
20.01.2030 g.11:26: Mars ingres Ryby
22.01.2030 g.01:53: Merkury sekstyl Ceres
23.01.2030 g.00:30: Merkury kwadratura Neptun
23.01.2030 g.05:56: Merkury koniunkcja Wenus
24.01.2030 g.19:12: Wenus sekstyl Ceres
24.01.2030 g.21:59: Wenus kwadratura Neptun
28.01.2030 g.08:31: Merkury kwinkunks Uran
28.01.2030 g.17:27: Słońce sekstyl Neptun
29.01.2030 g.22:46: Słońce koniunkcja Pluton
30.01.2030 g.01:31: Wenus kwadratura Neptun
31.01.2030 g.02:27: Merkury trygon Saturn

01.02.2030 g.03:02: Wenus sekstyl Mars
03.02.2030 g.11:40: Słońce trygon Uran
04.02.2030 g.21:11: Jowisz kwinkunks Kora
05.02.2030 g.13:14: Merkury kwadratura Kora
05.02.2030 g.14:29: Merkury sekstyl Jowisz
06.02.2030 g.18:55: Mars koniunkcja Ceres
07.02.2030 g.05:17: Słońce kwadratura Saturn
08.02.2030 g.00:58: Mars kwadratura Uran
08.02.2030 g.15:03: Merkury ingres Wodnik
09.02.2030 g.07:43: Ceres kwadratura Uran
13.02.2030 g.06:35: Mars sekstyl Saturn
14.02.2030 g.07:13: Wenus kwinkunks Uran
14.02.2030 g.08:26: Słońce sekstyl Kora
14.02.2030 g.18:41: Merkury sekstyl Neptun
15.02.2030 g.06:17: Słońce kwadratura Jowisz
15.02.2030 g.14:57: Merkury koniunkcja Pluton
18.02.2030 g.03:14: Merkury trygon Uran
18.02.2030 g.15:59: Słońce ingres Ryby
20.02.2030 g.22:58: Merkury kwadratura Saturn
21.02.2030 g.00:32: Ceres sekstyl Saturn
21.02.2030 g.06:13: Wenus trygon Saturn
21.02.2030 g.11:47: Wenus sekstyl Ceres
24.02.2030 g.04:07: Mars trygon Jowisz
24.02.2030 g.22:18: Merkury sekstyl Kora
25.02.2030 g.19:45: Merkury kwadratura Jowisz
27.02.2030 g.09:59: Merkury ingres Ryby
27.02.2030 g.20:06: Mars ingres Baran

01.03.2030 g.17:00: Wenus kwadratura Kora
03.03.2030 g.17:24: Wenus sekstyl Jowisz
05.03.2030 g.03:50: Słońce kwadratura Uran
06.03.2030 g.13:50: Wenus ingres Wodnik
07.03.2030 g.11:12: Merkury kwadratura Uran
09.03.2030 g.23:54: Słońce koniunkcja Merkury
10.03.2030 g.11:25: Merkury sekstyl Saturn
10.03.2030 g.23:07: Słońce sekstyl Saturn
12.03.2030 g.23:13: Mars koniunkcja Neptun
14.03.2030 g.01:19: Merkury koniunkcja Ceres
14.03.2030 g.04:58: Merkury trygon Jowisz
14.03.2030 g.12:11: Mars sekstyl Pluton
14.03.2030 g.19:31: Ceres trygon Jowisz
15.03.2030 g.09:41: Merkury ingres Baran
17.03.2030 g.10:37: Wenus sekstyl Neptun
18.03.2030 g.04:55: Słońce trygon Jowisz
18.03.2030 g.13:31: Wenus koniunkcja Pluton
19.03.2030 g.02:52: Mars sekstyl Uran
20.03.2030 g.11:44: Słońce koniunkcja Ceres
20.03.2030 g.14:51: Słońce ingres Baran
20.03.2030 g.15:50: Merkury koniunkcja Neptun
20.03.2030 g.19:35: Ceres ingres Baran
21.03.2030 g.04:47: Merkury sekstyl Pluton
22.03.2030 g.00:54: Wenus trygon Uran
23.03.2030 g.00:04: Merkury sekstyl Uran
24.03.2030 g.03:15: Merkury sekstyl Wenus
25.03.2030 g.15:32: Merkury koniunkcja Mars
29.03.2030 g.00:45: Wenus kwadratura Saturn
29.03.2030 g.09:50: Merkury koniunkcja Kora
29.03.2030 g.17:27: Wenus sekstyl Mars
30.03.2030 g.05:03: Merkury kwinkunks Jowisz
31.03.2030 g.13:38: Słońce koniunkcja Neptun

01.04.2030 g.06:46: Merkury ingres Byk
01.04.2030 g.10:43: Słońce sekstyl Pluton
01.04.2030 g.18:53: Wenus sekstyl Kora
02.04.2030 g.16:40: Wenus kwadratura Jowisz
03.04.2030 g.01:02: Mars koniunkcja Kora
04.04.2030 g.04:37: Mars kwinkunks Jowisz
05.04.2030 g.03:09: Słońce sekstyl Uran
05.04.2030 g.11:18: Wenus ingres Ryby
08.04.2030 g.07:26: Mars ingres Byk
12.04.2030 g.14:26: Merkury sekstyl Wenus
13.04.2030 g.18:38: Jowisz kwinkunks Kora
15.04.2030 g.23:48: Słońce kwinkunks Jowisz
16.04.2030 g.05:28: Słońce koniunkcja Kora
17.04.2030 g.13:14: Merkury koniunkcja Mars
19.04.2030 g.03:08: Ceres koniunkcja Neptun
19.04.2030 g.21:56: Wenus kwadratura Uran
20.04.2030 g.02:43: Słońce ingres Byk
20.04.2030 g.06:30: Ceres sekstyl Pluton
23.04.2030 g.13:13: Słońce koniunkcja Merkury
24.04.2030 g.03:56: Jowisz opozycja Saturn
24.04.2030 g.12:27: Mars kwadratura Pluton
27.04.2030 g.17:33: Wenus trygon Jowisz
28.04.2030 g.13:42: Wenus sekstyl Saturn
28.04.2030 g.15:44: Merkury ingres Baran

02.05.2030 g.01:23: Ceres sekstyl Uran
02.05.2030 g.08:37: Wenus ingres Baran
02.05.2030 g.11:24: Słońce kwadratura Pluton
04.05.2030 g.17:40: Neptun sekstyl Pluton
10.05.2030 g.00:01: Mars opozycja Jowisz
12.05.2030 g.20:10: Wenus sekstyl Pluton
13.05.2030 g.01:21: Wenus koniunkcja Neptun
13.05.2030 g.13:32: Słońce opozycja Jowisz
15.05.2030 g.03:29: Merkury ingres Byk
16.05.2030 g.15:56: Mars koniunkcja Saturn
17.05.2030 g.08:47: Wenus sekstyl Uran
17.05.2030 g.09:56: Ceres kwinkunks Jowisz
19.05.2030 g.08:21: Słońce koniunkcja Saturn
19.05.2030 g.11:27: Mars ingres Bliźnięta
21.05.2030 g.01:40: Słońce ingres Bliźnięta
21.05.2030 g.05:19: Wenus kwinkunks Jowisz
23.05.2030 g.13:53: Wenus koniunkcja Ceres
25.05.2030 g.08:01: Wenus koniunkcja Kora
25.05.2030 g.12:49: Słońce koniunkcja Mars
27.05.2030 g.15:13: Merkury kwadratura Pluton
28.05.2030 g.05:32: Wenus ingres Byk
29.05.2030 g.07:56: Ceres koniunkcja Kora

01.06.2030 g.04:33: Saturn ingres Bliźnięta
02.06.2030 g.12:48: Słońce trygon Pluton
02.06.2030 g.12:52: Merkury opozycja Jowisz
03.06.2030 g.11:43: Słońce sekstyl Neptun
05.06.2030 g.10:24: Mars trygon Pluton
06.06.2030 g.21:24: Mars sekstyl Neptun
07.06.2030 g.08:35: Wenus kwadratura Pluton
07.06.2030 g.19:16: Ceres ingres Byk
08.06.2030 g.08:30: Merkury ingres Bliźnięta
08.06.2030 g.21:36: Merkury koniunkcja Saturn
09.06.2030 g.12:26: Słońce koniunkcja Uran
10.06.2030 g.10:01: Słońce kwinkunks Jowisz
13.06.2030 g.12:49: Wenus opozycja Jowisz
14.06.2030 g.13:26: Merkury trygon Pluton
15.06.2030 g.04:31: Merkury sekstyl Neptun
15.06.2030 g.15:28: Mars koniunkcja Uran
15.06.2030 g.16:18: Mars kwinkunks Jowisz
15.06.2030 g.19:58: Jowisz kwinkunks Uran
17.06.2030 g.22:37: Merkury kwinkunks Jowisz
18.06.2030 g.00:36: Słońce sekstyl Kora
18.06.2030 g.02:02: Merkury koniunkcja Uran
19.06.2030 g.03:24: Merkury koniunkcja Mars
21.06.2030 g.09:30: Słońce ingres Rak
21.06.2030 g.14:54: Merkury sekstyl Kora
22.06.2030 g.14:23: Wenus ingres Bliźnięta
23.06.2030 g.01:55: Merkury ingres Rak
24.06.2030 g.09:04: Słońce koniunkcja Merkury
25.06.2030 g.01:52: Wenus koniunkcja Saturn
25.06.2030 g.20:26: Merkury sekstyl Ceres
27.06.2030 g.01:15: Mars sekstyl Kora
28.06.2030 g.10:02: Merkury kwinkunks Pluton
28.06.2030 g.17:08: Słońce sekstyl Ceres
29.06.2030 g.04:58: Merkury kwadratura Neptun

01.07.2030 g.11:17: Merkury trygon Jowisz
01.07.2030 g.17:19: Mars ingres Rak
02.07.2030 g.06:21: Wenus trygon Pluton
03.07.2030 g.11:25: Słońce kwinkunks Pluton
03.07.2030 g.18:13: Wenus sekstyl Neptun
05.07.2030 g.09:19: Słońce kwadratura Neptun
05.07.2030 g.20:56: Merkury kwadratura Kora
07.07.2030 g.12:22: Merkury ingres Lew
07.07.2030 g.12:31: Wenus kwinkunks Jowisz
09.07.2030 g.15:16: Wenus koniunkcja Uran
10.07.2030 g.00:47: Merkury sekstyl Saturn
10.07.2030 g.01:26: Słońce trygon Jowisz
13.07.2030 g.02:15: Ceres kwadratura Pluton
13.07.2030 g.21:06: Merkury opozycja Pluton
14.07.2030 g.01:16: Merkury kwadratura Ceres
15.07.2030 g.00:46: Wenus sekstyl Kora
15.07.2030 g.03:10: Merkury trygon Neptun
17.07.2030 g.14:45: Wenus ingres Rak
17.07.2030 g.21:38: Merkury kwadratura Jowisz
18.07.2030 g.10:27: Mars kwinkunks Pluton
19.07.2030 g.14:11: Słońce kwadratura Kora
20.07.2030 g.00:02: Merkury sekstyl Uran
21.07.2030 g.16:36: Mars kwadratura Neptun
22.07.2030 g.12:16: Mars sekstyl Ceres
22.07.2030 g.20:24: Słońce ingres Lew
24.07.2030 g.06:26: Merkury trygon Kora
26.07.2030 g.16:53: Merkury ingres Panna
26.07.2030 g.17:30: Wenus kwinkunks Pluton
28.07.2030 g.15:18: Wenus kwadratura Neptun
28.07.2030 g.17:58: Mars trygon Jowisz
29.07.2030 g.16:21: Słońce sekstyl Saturn
30.07.2030 g.19:49: Wenus sekstyl Ceres

01.08.2030 g.15:33: Wenus trygon Jowisz
01.08.2030 g.20:18: Merkury kwadratura Saturn
03.08.2030 g.04:58: Słońce opozycja Pluton
05.08.2030 g.17:35: Słońce trygon Neptun
05.08.2030 g.21:01: Wenus koniunkcja Mars
06.08.2030 g.12:52: Merkury kwinkunks Pluton
08.08.2030 g.17:51: Wenus kwadratura Kora
10.08.2030 g.15:56: Merkury kwinkunks Neptun
11.08.2030 g.03:55: Słońce kwadratura Ceres
11.08.2030 g.05:41: Mars kwadratura Kora
11.08.2030 g.07:23: Wenus ingres Lew
11.08.2030 g.13:40: Słońce kwadratura Jowisz
14.08.2030 g.10:32: Ceres opozycja Jowisz
14.08.2030 g.21:30: Słońce sekstyl Uran
16.08.2030 g.01:55: Mars ingres Lew
17.08.2030 g.18:28: Wenus sekstyl Saturn
19.08.2030 g.20:30: Słońce trygon Kora
19.08.2030 g.20:44: Wenus opozycja Pluton
21.08.2030 g.16:58: Merkury kwinkunks Neptun
21.08.2030 g.22:47: Wenus trygon Neptun
23.08.2030 g.03:35: Słońce ingres Panna
25.08.2030 g.15:46: Merkury kwinkunks Pluton
27.08.2030 g.20:58: Merkury kwadratura Saturn
28.08.2030 g.00:21: Wenus kwadratura Jowisz
28.08.2030 g.15:41: Wenus kwadratura Ceres
29.08.2030 g.06:36: Mars sekstyl Saturn
29.08.2030 g.15:20: Wenus sekstyl Uran
29.08.2030 g.22:10: Słońce koniunkcja Merkury

01.09.2030 g.00:14: Mars opozycja Pluton
01.09.2030 g.01:03: Słońce kwadratura Saturn
02.09.2030 g.01:46: Wenus trygon Kora
02.09.2030 g.16:55: Słońce kwinkunks Pluton
04.09.2030 g.16:49: Wenus ingres Panna
04.09.2030 g.23:29: Mars trygon Neptun
05.09.2030 g.08:05: Słońce kwinkunks Neptun
05.09.2030 g.23:08: Merkury koniunkcja Wenus
11.09.2030 g.10:16: Ceres opozycja Jowisz
11.09.2030 g.20:46: Wenus kwadratura Saturn
12.09.2030 g.18:57: Wenus kwinkunks Pluton
13.09.2030 g.17:20: Jowisz kwinkunks Uran
14.09.2030 g.19:16: Wenus kwinkunks Neptun
15.09.2030 g.11:12: Słońce trygon Ceres
15.09.2030 g.17:02: Słońce kwadratura Uran
16.09.2030 g.01:23: Słońce sekstyl Jowisz
19.09.2030 g.00:42: Merkury kwadratura Saturn
19.09.2030 g.14:26: Słońce kwinkunks Kora
19.09.2030 g.17:17: Merkury kwinkunks Pluton
20.09.2030 g.14:54: Mars kwadratura Ceres
21.09.2030 g.00:42: Mars sekstyl Uran
21.09.2030 g.08:26: Merkury kwinkunks Neptun
22.09.2030 g.21:29: Wenus trygon Ceres
23.09.2030 g.01:26: Słońce ingres Waga
23.09.2030 g.03:26: Wenus kwadratura Uran
23.09.2030 g.10:22: Mars kwadratura Jowisz
24.09.2030 g.11:37: Wenus sekstyl Jowisz
26.09.2030 g.02:21: Wenus kwinkunks Kora
26.09.2030 g.22:24: Mars trygon Kora
27.09.2030 g.07:31: Merkury trygon Ceres
27.09.2030 g.14:11: Merkury kwadratura Uran
28.09.2030 g.20:33: Wenus ingres Waga
28.09.2030 g.22:51: Merkury sekstyl Jowisz
29.09.2030 g.14:46: Merkury kwinkunks Kora

01.10.2030 g.12:49: Merkury ingres Waga
02.10.2030 g.01:30: Słońce trygon Saturn
02.10.2030 g.11:41: Mars ingres Panna
03.10.2030 g.00:02: Słońce trygon Pluton
05.10.2030 g.04:45: Jowisz kwinkunks Kora
05.10.2030 g.05:45: Słońce opozycja Neptun
05.10.2030 g.20:44: Wenus trygon Saturn
06.10.2030 g.09:12: Merkury trygon Saturn
06.10.2030 g.15:37: Wenus trygon Pluton
06.10.2030 g.22:36: Merkury trygon Pluton
07.10.2030 g.15:20: Merkury koniunkcja Wenus
08.10.2030 g.03:48: Merkury opozycja Neptun
08.10.2030 g.08:52: Wenus opozycja Neptun
12.10.2030 g.01:47: Słońce koniunkcja Merkury
13.10.2030 g.06:23: Merkury kwinkunks Ceres
14.10.2030 g.00:32: Słońce kwinkunks Ceres
14.10.2030 g.11:09: Merkury trygon Uran
15.10.2030 g.05:22: Wenus kwinkunks Ceres
16.10.2030 g.03:05: Mars kwadratura Saturn
16.10.2030 g.04:04: Słońce trygon Uran
16.10.2030 g.14:18: Merkury opozycja Kora
17.10.2030 g.01:34: Wenus trygon Uran
18.10.2030 g.05:59: Mars kwinkunks Pluton
18.10.2030 g.19:02: Merkury ingres Skorpion
19.10.2030 g.18:29: Słońce opozycja Kora
19.10.2030 g.22:19: Wenus opozycja Kora
20.10.2030 g.13:12: Słońce koniunkcja Wenus
21.10.2030 g.07:05: Mars kwinkunks Neptun
22.10.2030 g.20:39: Wenus ingres Skorpion
23.10.2030 g.01:13: Jowisz ingres Strzelec
23.10.2030 g.11:00: Słońce ingres Skorpion
23.10.2030 g.17:45: Merkury kwinkunks Saturn
24.10.2030 g.18:57: Merkury kwadratura Pluton
25.10.2030 g.21:21: Merkury kwinkunks Neptun
28.10.2030 g.20:57: Merkury sekstyl Mars
28.10.2030 g.22:56: Wenus kwinkunks Saturn
29.10.2030 g.19:50: Merkury opozycja Ceres
30.10.2030 g.13:01: Wenus kwadratura Pluton
30.10.2030 g.22:06: Mars trygon Ceres
30.10.2030 g.23:48: Słońce kwinkunks Saturn
31.10.2030 g.19:11: Wenus kwinkunks Neptun

01.11.2030 g.23:21: Merkury kwinkunks Uran
02.11.2030 g.02:54: Słońce kwadratura Pluton
03.11.2030 g.14:49: Słońce kwinkunks Neptun
04.11.2030 g.11:40: Merkury kwinkunks Kora
04.11.2030 g.18:42: Wenus opozycja Ceres
07.11.2030 g.01:30: Merkury ingres Strzelec
07.11.2030 g.22:23: Słońce opozycja Ceres
08.11.2030 g.02:08: Mars kwadratura Uran
09.11.2030 g.12:07: Wenus kwinkunks Uran
09.11.2030 g.15:08: Merkury koniunkcja Jowisz
10.11.2030 g.20:04: Wenus sekstyl Mars
11.11.2030 g.16:36: Merkury opozycja Saturn
12.11.2030 g.15:21: Wenus kwinkunks Kora
13.11.2030 g.20:07: Merkury sekstyl Pluton
14.11.2030 g.09:25: Słońce kwinkunks Uran
14.11.2030 g.15:38: Mars kwinkunks Kora
14.11.2030 g.16:15: Merkury trygon Neptun
15.11.2030 g.18:00: Wenus ingres Strzelec
16.11.2030 g.13:08: Merkury kwinkunks Ceres
18.11.2030 g.09:46: Słońce kwinkunks Kora
20.11.2030 g.02:05: Jowisz opozycja Saturn
20.11.2030 g.13:21: Wenus opozycja Saturn
20.11.2030 g.16:40: Wenus koniunkcja Jowisz
21.11.2030 g.08:54: Mars ingres Waga
22.11.2030 g.07:44: Słońce ingres Strzelec
22.11.2030 g.19:33: Merkury opozycja Uran
23.11.2030 g.14:19: Słońce sekstyl Mars
23.11.2030 g.15:18: Wenus sekstyl Pluton
24.11.2030 g.08:19: Wenus trygon Neptun
25.11.2030 g.02:24: Wenus kwinkunks Ceres
26.11.2030 g.14:07: Merkury trygon Kora
27.11.2030 g.16:55: Słońce opozycja Saturn
30.11.2030 g.10:48: Mars trygon Saturn
30.11.2030 g.15:42: Słońce koniunkcja Jowisz

01.12.2030 g.03:26: Merkury ingres Koziorożec
02.12.2030 g.05:39: Słońce sekstyl Pluton
02.12.2030 g.14:12: Słońce kwinkunks Ceres
02.12.2030 g.17:14: Wenus opozycja Uran
02.12.2030 g.20:49: Słońce trygon Neptun
04.12.2030 g.15:53: Ceres kwadratura Pluton
06.12.2030 g.09:36: Wenus trygon Kora
06.12.2030 g.17:03: Ceres kwinkunks Jowisz
08.12.2030 g.04:53: Mars kwinkunks Ceres
08.12.2030 g.07:43: Jowisz sekstyl Pluton
09.12.2030 g.05:32: Mars trygon Pluton
09.12.2030 g.15:51: Wenus ingres Koziorożec
09.12.2030 g.18:48: Mars sekstyl Jowisz
10.12.2030 g.00:36: Mars opozycja Neptun
10.12.2030 g.01:09: Merkury koniunkcja Wenus
10.12.2030 g.09:01: Jowisz trygon Neptun
10.12.2030 g.16:10: Merkury ingres Strzelec
12.12.2030 g.21:35: Słońce opozycja Uran
13.12.2030 g.00:30: Wenus kwinkunks Saturn
14.12.2030 g.08:57: Merkury trygon Kora
15.12.2030 g.20:13: Słońce koniunkcja Merkury
16.12.2030 g.15:29: Wenus trygon Ceres
17.12.2030 g.19:14: Słońce trygon Kora
18.12.2030 g.02:17: Wenus kwadratura Neptun
18.12.2030 g.05:42: Merkury opozycja Uran
21.12.2030 g.18:12: Merkury sekstyl Mars
21.12.2030 g.21:09: Słońce ingres Koziorożec
24.12.2030 g.09:06: Wenus kwadratura Mars
25.12.2030 g.04:01: Słońce kwinkunks Saturn
25.12.2030 g.20:39: Wenus kwinkunks Uran
26.12.2030 g.15:20: Neptun sekstyl Pluton
27.12.2030 g.17:33: Mars trygon Uran
30.12.2030 g.03:05: Słońce trygon Ceres
30.12.2030 g.05:44: Wenus kwadratura Kora

2029 2030 2031Pobierz wersję testową Uranii
Horoskop Zegar astrologiczny 
2024-07-18 g.14:17:27 
Europa/Warszawa

Polecane
Tranzyty codzienne
Zegar Astro

Tranzyty
Tranzyty codzienne
Tranzyty bieżący miesiac
Tranzyty następny miesiac
Tranzyty poprzedni miesiac

Tranzyty w styczniu 2024
Tranzyty w lutym 2024
Tranzyty w marcu 2024
Tranzyty w kwietniu 2024
Tranzyty w maju 2024
Tranzyty w czerwcu 2024
Tranzyty w lipcu 2024
Tranzyty w sierpniu 2024
Tranzyty we wrześniu 2024
Tranzyty w październiku 2024
Tranzyty w listopadzie 2024
Tranzyty w grudniu 2024

Aspektarium

Tranzyty planet:

dzisiaj (18.07.2024):
01:20: Księżyc opozycja Jowisz
14:49: Księżyc kwadratura Saturn
16:00: Słońce sekstyl Uran
22:23: Księżyc trygon Merkury

jutro (19.07.2024):
02:13: Księżyc trygon Kora
09:58: Księżyc kwadratura Neptun
10:13: Księżyc ingres Koziorożec