Horoscope  
Astrologia
Spotkania
Program astrologiczny Urania
Biuletyn astrologiczny
Postacie polskiej astrologii
Symbole astrologiczne
Horoskop
   Horoskop tygodniowy
   Horoskop 2013
   Nowe horoskopy
   Zegar
   Tranzyty
Sownik
System domw
Galeria Szem'a
Katalog stron
Bibliografia
Astrologia > Horoskop > Tranzyty > 2029


Tranzyty planet w 2029 roku


01.01.2029 g.06:24: Słońce kwinkunks Uran
01.01.2029 g.09:17: Mars kwinkunks Saturn
04.01.2029 g.07:27: Jowisz opozycja Kora
04.01.2029 g.10:16: Wenus trygon Kora
04.01.2029 g.10:32: Wenus sekstyl Jowisz
06.01.2029 g.06:32: Mars opozycja Neptun
08.01.2029 g.03:46: Wenus ingres Koziorożec
08.01.2029 g.21:02: Ceres kwinkunks Uran
11.01.2029 g.06:42: Mars trygon Pluton
11.01.2029 g.16:59: Wenus trygon Saturn
13.01.2029 g.04:28: Wenus kwadratura Neptun
13.01.2029 g.13:13: Merkury ingres Koziorożec
15.01.2029 g.05:43: Słońce kwadratura Kora
15.01.2029 g.11:17: Wenus kwadratura Mars
16.01.2029 g.08:05: Słońce kwadratura Jowisz
16.01.2029 g.09:16: Słońce koniunkcja Merkury
16.01.2029 g.10:04: Merkury kwadratura Jowisz
16.01.2029 g.14:54: Wenus kwinkunks Uran
17.01.2029 g.06:37: Merkury kwadratura Kora
19.01.2029 g.20:00: Słońce ingres Wodnik
20.01.2029 g.10:25: Mars trygon Uran
20.01.2029 g.12:14: Wenus koniunkcja Ceres
23.01.2029 g.07:19: Merkury koniunkcja Wenus
24.01.2029 g.12:05: Słońce kwadratura Saturn
26.01.2029 g.03:53: Merkury koniunkcja Ceres
26.01.2029 g.06:39: Słońce sekstyl Neptun
28.01.2029 g.02:32: Słońce koniunkcja Pluton
28.01.2029 g.08:51: Wenus kwadratura Kora
29.01.2029 g.20:33: Wenus kwadratura Jowisz
30.01.2029 g.00:05: Słońce trygon Uran

01.02.2029 g.02:02: Wenus ingres Wodnik
01.02.2029 g.14:10: Słońce trygon Mars
05.02.2029 g.07:17: Wenus kwadratura Saturn
06.02.2029 g.00:51: Merkury koniunkcja Ceres
06.02.2029 g.12:55: Wenus sekstyl Neptun
08.02.2029 g.01:43: Wenus koniunkcja Pluton
09.02.2029 g.05:57: Wenus trygon Uran
09.02.2029 g.15:27: Merkury kwadratura Kora
11.02.2029 g.12:57: Merkury kwadratura Jowisz
12.02.2029 g.04:09: Wenus trygon Mars
13.02.2029 g.18:51: Merkury ingres Wodnik
13.02.2029 g.21:09: Słońce sekstyl Kora
15.02.2029 g.00:26: Ceres kwadratura Kora
15.02.2029 g.19:50: Słońce trygon Jowisz
18.02.2029 g.10:07: Słońce ingres Ryby
18.02.2029 g.16:50: Merkury kwadratura Saturn
19.02.2029 g.11:49: Merkury sekstyl Neptun
19.02.2029 g.23:11: Ceres kwadratura Jowisz
20.02.2029 g.21:58: Merkury koniunkcja Pluton
21.02.2029 g.09:57: Wenus sekstyl Kora
21.02.2029 g.16:44: Merkury trygon Uran
22.02.2029 g.19:04: Wenus trygon Jowisz
23.02.2029 g.22:07: Merkury trygon Mars
25.02.2029 g.01:03: Wenus ingres Ryby
25.02.2029 g.01:12: Słońce sekstyl Saturn
27.02.2029 g.07:28: Ceres ingres Wodnik
28.02.2029 g.15:05: Słońce kwadratura Uran

02.03.2029 g.14:25: Słońce kwinkunks Mars
02.03.2029 g.18:59: Wenus sekstyl Saturn
04.03.2029 g.00:33: Merkury sekstyl Kora
04.03.2029 g.17:28: Merkury trygon Jowisz
05.03.2029 g.07:30: Wenus kwadratura Uran
06.03.2029 g.04:35: Wenus kwinkunks Mars
06.03.2029 g.19:14: Merkury ingres Ryby
09.03.2029 g.22:27: Mars trygon Uran
11.03.2029 g.14:24: Merkury sekstyl Saturn
12.03.2029 g.08:39: Mars trygon Pluton
12.03.2029 g.12:25: Merkury kwinkunks Mars
13.03.2029 g.00:10: Merkury kwadratura Uran
15.03.2029 g.22:14: Mars kwinkunks Saturn
16.03.2029 g.01:53: Słońce kwinkunks Jowisz
16.03.2029 g.18:29: Jowisz opozycja Kora
16.03.2029 g.23:29: Mars opozycja Neptun
17.03.2029 g.12:54: Wenus kwinkunks Jowisz
19.03.2029 g.15:15: Mars trygon Ceres
20.03.2029 g.09:01: Słońce ingres Baran
21.03.2029 g.01:53: Merkury kwinkunks Jowisz
21.03.2029 g.02:03: Wenus ingres Baran
23.03.2029 g.06:06: Ceres sekstyl Neptun
23.03.2029 g.13:18: Merkury ingres Baran
23.03.2029 g.21:11: Słońce koniunkcja Wenus
25.03.2029 g.04:17: Wenus opozycja Mars
25.03.2029 g.09:48: Słońce opozycja Mars
25.03.2029 g.23:40: Merkury opozycja Mars
26.03.2029 g.18:33: Słońce koniunkcja Merkury
27.03.2029 g.16:54: Merkury koniunkcja Wenus
27.03.2029 g.17:02: Ceres kwadratura Saturn
27.03.2029 g.20:54: Merkury koniunkcja Neptun
27.03.2029 g.23:30: Wenus koniunkcja Neptun
28.03.2029 g.11:10: Ceres koniunkcja Pluton
28.03.2029 g.14:42: Merkury sekstyl Pluton
28.03.2029 g.15:19: Merkury sekstyl Ceres
29.03.2029 g.01:12: Merkury sekstyl Uran
29.03.2029 g.01:24: Słońce koniunkcja Neptun
29.03.2029 g.04:43: Wenus sekstyl Pluton
29.03.2029 g.10:24: Wenus sekstyl Ceres
29.03.2029 g.22:16: Wenus sekstyl Uran
30.03.2029 g.01:11: Saturn kwadratura Pluton
30.03.2029 g.13:46: Słońce sekstyl Pluton
31.03.2029 g.12:11: Słońce sekstyl Ceres
31.03.2029 g.12:36: Słońce sekstyl Uran
31.03.2029 g.13:36: Ceres trygon Uran

04.04.2029 g.05:25: Merkury opozycja Jowisz
05.04.2029 g.08:41: Merkury koniunkcja Kora
07.04.2029 g.10:51: Merkury ingres Byk
07.04.2029 g.11:29: Merkury kwinkunks Mars
07.04.2029 g.15:09: Mars ingres Panna
08.04.2029 g.15:32: Wenus opozycja Jowisz
11.04.2029 g.00:00: Wenus koniunkcja Kora
12.04.2029 g.06:04: Słońce opozycja Jowisz
12.04.2029 g.22:31: Wenus kwinkunks Mars
13.04.2029 g.02:24: Merkury kwadratura Pluton
14.04.2029 g.02:03: Merkury koniunkcja Saturn
14.04.2029 g.07:05: Wenus ingres Byk
15.04.2029 g.18:03: Słońce koniunkcja Kora
16.04.2029 g.16:15: Merkury kwadratura Ceres
17.04.2029 g.00:47: Słońce kwinkunks Mars
19.04.2029 g.20:55: Słońce ingres Byk
21.04.2029 g.09:06: Merkury kwinkunks Jowisz
22.04.2029 g.16:28: Wenus kwadratura Pluton
22.04.2029 g.16:46: Mars kwinkunks Kora
25.04.2029 g.00:29: Wenus koniunkcja Saturn
26.04.2029 g.21:10: Merkury trygon Mars
29.04.2029 g.17:59: Wenus kwadratura Ceres
30.04.2029 g.13:56: Słońce kwadratura Pluton
30.04.2029 g.16:54: Wenus kwinkunks Jowisz

03.05.2029 g.12:18: Ceres trygon Jowisz
04.05.2029 g.12:04: Wenus trygon Mars
04.05.2029 g.18:56: Słońce koniunkcja Saturn
05.05.2029 g.12:01: Merkury koniunkcja Wenus
08.05.2029 g.14:32: Merkury trygon Mars
08.05.2029 g.14:45: Wenus ingres Bliźnięta
09.05.2029 g.17:52: Słońce kwinkunks Jowisz
12.05.2029 g.06:58: Słońce kwadratura Ceres
13.05.2029 g.01:26: Słońce koniunkcja Merkury
13.05.2029 g.19:43: Merkury kwadratura Ceres
16.05.2029 g.05:47: Słońce trygon Mars
16.05.2029 g.23:13: Wenus sekstyl Neptun
17.05.2029 g.02:49: Wenus trygon Pluton
19.05.2029 g.12:14: Wenus koniunkcja Uran
20.05.2029 g.19:55: Słońce ingres Bliźnięta
21.05.2029 g.05:36: Merkury kwinkunks Jowisz
21.05.2029 g.07:39: Mars kwinkunks Kora
22.05.2029 g.21:26: Neptun sekstyl Pluton
23.05.2029 g.10:35: Wenus trygon Jowisz
28.05.2029 g.09:53: Wenus trygon Ceres
28.05.2029 g.21:01: Merkury kwinkunks Jowisz
30.05.2029 g.03:51: Wenus sekstyl Kora
30.05.2029 g.20:14: Jowisz kwinkunks Saturn
31.05.2029 g.14:55: Słońce trygon Pluton
31.05.2029 g.21:57: Słońce sekstyl Neptun

01.06.2029 g.02:19: Wenus kwadratura Mars
02.06.2029 g.02:10: Wenus ingres Rak
04.06.2029 g.18:22: Słońce koniunkcja Uran
05.06.2029 g.06:48: Mars ingres Waga
08.06.2029 g.03:18: Słońce trygon Jowisz
09.06.2029 g.15:53: Merkury kwadratura Ceres
10.06.2029 g.11:51: Wenus kwinkunks Pluton
10.06.2029 g.23:27: Wenus kwadratura Neptun
13.06.2029 g.18:45: Merkury ingres Bliźnięta
16.06.2029 g.10:57: Wenus kwadratura Jowisz
16.06.2029 g.13:35: Słońce trygon Ceres
16.06.2029 g.19:23: Merkury trygon Mars
17.06.2029 g.13:05: Słońce sekstyl Kora
18.06.2029 g.11:53: Wenus sekstyl Saturn
20.06.2029 g.20:54: Merkury trygon Pluton
21.06.2029 g.03:47: Słońce ingres Rak
21.06.2029 g.10:10: Merkury sekstyl Neptun
23.06.2029 g.02:34: Wenus kwinkunks Ceres
23.06.2029 g.22:04: Wenus kwadratura Kora
24.06.2029 g.01:04: Merkury koniunkcja Uran
25.06.2029 g.07:05: Merkury trygon Jowisz
26.06.2029 g.17:37: Wenus ingres Lew
29.06.2029 g.07:11: Merkury trygon Ceres
29.06.2029 g.22:16: Merkury sekstyl Kora
30.06.2029 g.20:30: Mars trygon Pluton

01.07.2029 g.13:19: Słońce kwinkunks Pluton
01.07.2029 g.14:01: Merkury ingres Rak
02.07.2029 g.05:41: Słońce kwadratura Mars
02.07.2029 g.19:20: Słońce kwadratura Neptun
03.07.2029 g.09:46: Mars opozycja Neptun
04.07.2029 g.20:52: Wenus opozycja Pluton
05.07.2029 g.22:09: Wenus trygon Neptun
06.07.2029 g.04:56: Merkury kwinkunks Pluton
06.07.2029 g.19:24: Merkury kwadratura Neptun
07.07.2029 g.13:15: Wenus sekstyl Mars
07.07.2029 g.18:16: Merkury kwadratura Mars
09.07.2029 g.22:31: Słońce koniunkcja Merkury
10.07.2029 g.05:14: Merkury kwadratura Jowisz
10.07.2029 g.05:56: Wenus sekstyl Uran
10.07.2029 g.14:28: Słońce kwadratura Jowisz
12.07.2029 g.00:14: Merkury sekstyl Saturn
12.07.2029 g.04:07: Wenus sekstyl Jowisz
12.07.2029 g.19:10: Merkury kwinkunks Ceres
14.07.2029 g.00:56: Merkury kwadratura Kora
14.07.2029 g.11:38: Mars trygon Uran
14.07.2029 g.20:42: Słońce sekstyl Saturn
15.07.2029 g.11:42: Wenus kwadratura Saturn
15.07.2029 g.15:36: Merkury ingres Lew
15.07.2029 g.21:33: Słońce kwinkunks Ceres
16.07.2029 g.05:22: Wenus opozycja Ceres
18.07.2029 g.19:32: Wenus trygon Kora
19.07.2029 g.02:39: Słońce kwadratura Kora
19.07.2029 g.15:20: Ceres kwadratura Saturn
19.07.2029 g.19:20: Mars koniunkcja Jowisz
20.07.2029 g.10:03: Merkury opozycja Pluton
21.07.2029 g.06:14: Merkury trygon Neptun
21.07.2029 g.14:20: Wenus ingres Panna
22.07.2029 g.14:41: Słońce ingres Lew
24.07.2029 g.10:37: Merkury sekstyl Uran
24.07.2029 g.19:54: Mars trygon Ceres
26.07.2029 g.02:37: Merkury sekstyl Jowisz
27.07.2029 g.00:54: Merkury opozycja Ceres
27.07.2029 g.13:22: Mars kwinkunks Saturn
28.07.2029 g.04:31: Merkury kwadratura Saturn
28.07.2029 g.11:04: Merkury sekstyl Mars
29.07.2029 g.09:02: Wenus kwinkunks Pluton
30.07.2029 g.00:01: Merkury trygon Kora
30.07.2029 g.20:19: Wenus kwinkunks Neptun
31.07.2029 g.17:18: Ceres trygon Jowisz

01.08.2029 g.01:34: Merkury ingres Panna
01.08.2029 g.06:56: Słońce opozycja Pluton
01.08.2029 g.23:51: Mars opozycja Kora
03.08.2029 g.03:50: Słońce trygon Neptun
05.08.2029 g.06:46: Wenus kwadratura Uran
06.08.2029 g.19:47: Wenus kwinkunks Ceres
07.08.2029 g.03:03: Merkury kwinkunks Pluton
07.08.2029 g.18:02: Mars ingres Skorpion
08.08.2029 g.11:06: Merkury kwinkunks Neptun
10.08.2029 g.03:20: Słońce sekstyl Uran
10.08.2029 g.22:03: Słońce opozycja Ceres
11.08.2029 g.01:32: Wenus trygon Saturn
12.08.2029 g.22:29: Wenus kwinkunks Kora
13.08.2029 g.17:53: Ceres trygon Uran
13.08.2029 g.18:56: Merkury kwinkunks Ceres
13.08.2029 g.19:09: Merkury kwadratura Uran
15.08.2029 g.08:40: Słońce sekstyl Jowisz
15.08.2029 g.19:06: Wenus ingres Waga
17.08.2029 g.08:40: Słońce kwadratura Saturn
19.08.2029 g.08:58: Słońce trygon Kora
20.08.2029 g.05:11: Merkury trygon Saturn
22.08.2029 g.04:25: Mars kwadratura Pluton
22.08.2029 g.06:28: Merkury kwinkunks Kora
22.08.2029 g.21:51: Słońce ingres Panna
23.08.2029 g.05:40: Wenus trygon Pluton
24.08.2029 g.21:31: Wenus opozycja Neptun
25.08.2029 g.05:34: Mars kwinkunks Neptun
27.08.2029 g.04:20: Merkury ingres Waga
28.08.2029 g.10:07: Wenus trygon Ceres
28.08.2029 g.20:01: Jowisz kwinkunks Saturn
30.08.2029 g.23:22: Mars kwadratura Ceres
31.08.2029 g.10:21: Wenus trygon Uran
31.08.2029 g.19:11: Słońce kwinkunks Pluton

02.09.2029 g.18:55: Słońce kwinkunks Neptun
05.09.2029 g.18:48: Słońce kwinkunks Ceres
06.09.2029 g.05:07: Wenus kwinkunks Saturn
06.09.2029 g.05:25: Mars kwinkunks Uran
06.09.2029 g.08:44: Jowisz opozycja Kora
07.09.2029 g.11:31: Wenus opozycja Kora
07.09.2029 g.16:53: Wenus koniunkcja Jowisz
08.09.2029 g.12:59: Merkury ingres Panna
10.09.2029 g.12:54: Wenus ingres Skorpion
11.09.2029 g.00:12: Słońce kwadratura Uran
12.09.2029 g.21:39: Merkury kwinkunks Kora
14.09.2029 g.08:53: Merkury trygon Saturn
15.09.2029 g.00:42: Merkury sekstyl Mars
15.09.2029 g.23:10: Słońce koniunkcja Merkury
16.09.2029 g.00:03: Mars opozycja Saturn
17.09.2029 g.14:29: Słońce trygon Saturn
17.09.2029 g.19:05: Wenus kwadratura Pluton
18.09.2029 g.03:46: Mars kwinkunks Kora
19.09.2029 g.02:55: Słońce kwinkunks Kora
19.09.2029 g.09:02: Wenus kwinkunks Neptun
20.09.2029 g.21:02: Wenus kwadratura Ceres
21.09.2029 g.09:12: Słońce sekstyl Mars
21.09.2029 g.11:25: Merkury kwadratura Uran
22.09.2029 g.19:38: Słońce ingres Waga
23.09.2029 g.10:13: Mars ingres Strzelec
24.09.2029 g.08:23: Jowisz ingres Skorpion
25.09.2029 g.23:05: Merkury sekstyl Wenus
26.09.2029 g.21:37: Wenus kwinkunks Uran
28.09.2029 g.19:20: Merkury kwadratura Uran

01.10.2029 g.02:48: Słońce trygon Pluton
02.10.2029 g.04:53: Wenus opozycja Saturn
02.10.2029 g.17:23: Słońce opozycja Neptun
03.10.2029 g.20:33: Wenus kwinkunks Kora
04.10.2029 g.12:10: Słońce trygon Ceres
04.10.2029 g.16:30: Merkury trygon Saturn
05.10.2029 g.00:59: Mars sekstyl Pluton
06.10.2029 g.02:10: Merkury kwinkunks Kora
07.10.2029 g.03:26: Mars trygon Neptun
07.10.2029 g.06:46: Wenus ingres Strzelec
08.10.2029 g.14:40: Merkury ingres Waga
10.10.2029 g.01:07: Mars sekstyl Ceres
11.10.2029 g.07:20: Merkury sekstyl Wenus
11.10.2029 g.12:58: Słońce trygon Uran
13.10.2029 g.12:14: Merkury trygon Pluton
14.10.2029 g.07:05: Merkury opozycja Neptun
14.10.2029 g.18:30: Wenus sekstyl Pluton
15.10.2029 g.20:12: Merkury trygon Ceres
15.10.2029 g.23:56: Wenus trygon Neptun
16.10.2029 g.19:19: Słońce kwinkunks Saturn
18.10.2029 g.19:51: Wenus sekstyl Ceres
19.10.2029 g.05:08: Mars opozycja Uran
19.10.2029 g.06:59: Słońce opozycja Kora
19.10.2029 g.10:46: Merkury trygon Uran
19.10.2029 g.15:01: Merkury sekstyl Mars
22.10.2029 g.08:30: Merkury kwinkunks Saturn
23.10.2029 g.05:07: Słońce ingres Skorpion
23.10.2029 g.23:54: Merkury opozycja Kora
24.10.2029 g.11:51: Wenus opozycja Uran
25.10.2029 g.16:37: Mars kwinkunks Saturn
26.10.2029 g.08:03: Merkury ingres Skorpion
29.10.2029 g.01:25: Wenus kwinkunks Saturn
29.10.2029 g.16:23: Mars trygon Kora
31.10.2029 g.00:13: Słońce koniunkcja Merkury
31.10.2029 g.00:37: Merkury koniunkcja Jowisz
31.10.2029 g.00:56: Słońce koniunkcja Jowisz
31.10.2029 g.03:54: Merkury kwadratura Pluton
31.10.2029 g.06:16: Słońce kwadratura Pluton
31.10.2029 g.16:54: Merkury kwinkunks Neptun

01.11.2029 g.01:43: Jowisz kwadratura Pluton
01.11.2029 g.03:16: Słońce kwinkunks Neptun
01.11.2029 g.08:22: Wenus trygon Kora
04.11.2029 g.01:31: Mars ingres Koziorożec
04.11.2029 g.04:41: Merkury kwadratura Ceres
04.11.2029 g.16:25: Jowisz kwinkunks Neptun
05.11.2029 g.14:38: Wenus ingres Koziorożec
06.11.2029 g.04:23: Merkury kwinkunks Uran
07.11.2029 g.08:50: Słońce kwadratura Ceres
08.11.2029 g.18:58: Merkury opozycja Saturn
09.11.2029 g.19:53: Słońce kwinkunks Uran
11.11.2029 g.07:30: Merkury kwinkunks Kora
13.11.2029 g.16:00: Słońce opozycja Saturn
13.11.2029 g.23:08: Merkury ingres Strzelec
14.11.2029 g.13:01: Wenus koniunkcja Mars
15.11.2029 g.11:04: Wenus kwadratura Neptun
15.11.2029 g.13:00: Mars kwadratura Neptun
17.11.2029 g.17:31: Ceres trygon Uran
17.11.2029 g.22:18: Słońce kwinkunks Kora
19.11.2029 g.07:55: Merkury sekstyl Pluton
19.11.2029 g.13:12: Merkury trygon Neptun
19.11.2029 g.22:37: Wenus sekstyl Jowisz
20.11.2029 g.06:46: Mars sekstyl Jowisz
22.11.2029 g.01:48: Słońce ingres Strzelec
24.11.2029 g.02:03: Wenus koniunkcja Mars
25.11.2029 g.04:05: Merkury opozycja Uran
26.11.2029 g.12:08: Mars kwinkunks Uran
26.11.2029 g.20:43: Merkury sekstyl Ceres
26.11.2029 g.21:29: Wenus kwinkunks Uran
27.11.2029 g.09:54: Merkury kwinkunks Saturn
29.11.2029 g.09:28: Ceres kwadratura Saturn
30.11.2029 g.09:34: Słońce sekstyl Pluton
30.11.2029 g.09:55: Słońce trygon Neptun
30.11.2029 g.14:35: Mars trygon Saturn
30.11.2029 g.21:56: Neptun sekstyl Pluton

01.12.2029 g.00:11: Merkury trygon Kora
02.12.2029 g.06:53: Wenus trygon Saturn
03.12.2029 g.23:46: Merkury ingres Koziorożec
07.12.2029 g.16:46: Mars kwadratura Kora
08.12.2029 g.09:11: Słońce opozycja Uran
10.12.2029 g.04:45: Merkury kwadratura Neptun
10.12.2029 g.06:44: Jowisz kwinkunks Uran
11.12.2029 g.05:57: Słońce kwinkunks Saturn
13.12.2029 g.06:24: Mars ingres Wodnik
17.12.2029 g.03:05: Słońce sekstyl Ceres
17.12.2029 g.07:49: Słońce trygon Kora
17.12.2029 g.18:20: Ceres sekstyl Kora
17.12.2029 g.20:58: Merkury kwinkunks Uran
21.12.2029 g.15:13: Słońce ingres Koziorożec
22.12.2029 g.08:02: Jowisz opozycja Saturn
23.12.2029 g.22:25: Mars sekstyl Neptun
24.12.2029 g.17:40: Mars koniunkcja Pluton
26.12.2029 g.18:56: Merkury kwinkunks Uran
29.12.2029 g.20:16: Słońce kwadratura Neptun
30.12.2029 g.14:16: Wenus sekstyl Jowisz
31.12.2029 g.05:45: Ceres ingres Ryby
31.12.2029 g.13:27: Słońce koniunkcja Merkury

2028 2029 2030Pobierz wersję testową Uranii
Horoskop Zegar astrologiczny 
2024-07-17 g.18:12:15 
Europa/Warszawa

Polecane
Tranzyty codzienne
Zegar Astro

Tranzyty
Tranzyty codzienne
Tranzyty bieżący miesiac
Tranzyty następny miesiac
Tranzyty poprzedni miesiac

Tranzyty w styczniu 2024
Tranzyty w lutym 2024
Tranzyty w marcu 2024
Tranzyty w kwietniu 2024
Tranzyty w maju 2024
Tranzyty w czerwcu 2024
Tranzyty w lipcu 2024
Tranzyty w sierpniu 2024
Tranzyty we wrześniu 2024
Tranzyty w październiku 2024
Tranzyty w listopadzie 2024
Tranzyty w grudniu 2024

Aspektarium

Tranzyty planet:

dzisiaj (17.07.2024):
03:10: Księżyc trygon Neptun
03:24: Księżyc ingres Strzelec
05:19: Księżyc sekstyl Pluton
16:21: Słońce kwadratura Kora
17:07: Księżyc trygon Wenus

jutro (18.07.2024):
01:20: Księżyc opozycja Jowisz
14:49: Księżyc kwadratura Saturn
16:00: Słońce sekstyl Uran
22:23: Księżyc trygon Merkury