Horoscope  
Astrologia
Spotkania
Program astrologiczny Urania
Biuletyn astrologiczny
Postacie polskiej astrologii
Symbole astrologiczne
Horoskop
   Horoskop tygodniowy
   Horoskop 2013
   Nowe horoskopy
   Zegar
   Tranzyty
Sownik
System domw
Galeria Szem'a
Katalog stron
Bibliografia
Astrologia > Horoskop > Tranzyty > 2028


Tranzyty planet w 2028 roku


03.01.2028 g.05:02: Merkury kwadratura Kora
03.01.2028 g.17:01: Mars ingres Wodnik
04.01.2028 g.15:52: Merkury trygon Jowisz
06.01.2028 g.02:10: Wenus sekstyl Saturn
06.01.2028 g.06:57: Merkury ingres Wodnik
08.01.2028 g.20:06: Mars sekstyl Neptun
08.01.2028 g.20:59: Merkury sekstyl Neptun
08.01.2028 g.21:55: Merkury koniunkcja Mars
09.01.2028 g.07:16: Wenus sekstyl Kora
10.01.2028 g.08:09: Merkury koniunkcja Pluton
10.01.2028 g.10:50: Merkury trygon Uran
11.01.2028 g.07:04: Wenus kwinkunks Jowisz
11.01.2028 g.17:05: Mars koniunkcja Pluton
11.01.2028 g.19:46: Mars trygon Uran
12.01.2028 g.02:32: Słońce kwadratura Saturn
13.01.2028 g.07:38: Uran trygon Pluton
13.01.2028 g.08:19: Wenus ingres Ryby
14.01.2028 g.00:38: Merkury kwadratura Ceres
15.01.2028 g.18:35: Słońce kwadratura Kora
18.01.2028 g.02:28: Słońce trygon Jowisz
18.01.2028 g.11:38: Wenus kwadratura Uran
20.01.2028 g.14:21: Słońce ingres Wodnik
21.01.2028 g.03:29: Mars kwadratura Ceres
24.01.2028 g.20:07: Słońce sekstyl Neptun
25.01.2028 g.21:46: Wenus trygon Ceres
26.01.2028 g.13:22: Słońce trygon Uran
27.01.2028 g.06:02: Słońce koniunkcja Pluton
27.01.2028 g.13:43: Merkury koniunkcja Mars
30.01.2028 g.11:38: Merkury kwadratura Ceres

01.02.2028 g.02:33: Mars sekstyl Saturn
02.02.2028 g.09:46: Słońce koniunkcja Merkury
04.02.2028 g.13:56: Mars sekstyl Kora
04.02.2028 g.14:48: Wenus opozycja Jowisz
06.02.2028 g.08:17: Mars kwinkunks Jowisz
07.02.2028 g.11:00: Wenus ingres Baran
07.02.2028 g.14:52: Merkury koniunkcja Pluton
07.02.2028 g.19:43: Słońce kwadratura Ceres
09.02.2028 g.01:44: Merkury trygon Uran
10.02.2028 g.17:31: Mars ingres Ryby
11.02.2028 g.01:27: Merkury sekstyl Neptun
11.02.2028 g.09:50: Merkury sekstyl Wenus
11.02.2028 g.13:15: Wenus koniunkcja Neptun
12.02.2028 g.12:01: Słońce sekstyl Saturn
12.02.2028 g.13:03: Wenus sekstyl Uran
13.02.2028 g.17:44: Wenus sekstyl Pluton
14.02.2028 g.09:55: Słońce sekstyl Kora
14.02.2028 g.23:55: Słońce kwinkunks Jowisz
18.02.2028 g.05:55: Mars kwadratura Uran
18.02.2028 g.21:33: Merkury sekstyl Neptun
19.02.2028 g.04:25: Słońce ingres Ryby
20.02.2028 g.07:36: Jowisz kwinkunks Kora
20.02.2028 g.17:03: Merkury trygon Uran
23.02.2028 g.02:36: Merkury koniunkcja Pluton
25.02.2028 g.03:13: Słońce kwadratura Uran
26.02.2028 g.08:59: Jowisz kwinkunks Saturn
26.02.2028 g.17:24: Wenus kwinkunks Ceres
28.02.2028 g.15:38: Wenus kwinkunks Jowisz
29.02.2028 g.03:40: Wenus koniunkcja Saturn
29.02.2028 g.14:04: Wenus koniunkcja Kora

04.03.2028 g.21:00: Wenus ingres Byk
05.03.2028 g.01:46: Saturn koniunkcja Kora
07.03.2028 g.21:11: Ceres sekstyl Jowisz
08.03.2028 g.09:42: Merkury kwinkunks Jowisz
08.03.2028 g.11:44: Merkury kwadratura Ceres
10.03.2028 g.01:13: Merkury sekstyl Kora
10.03.2028 g.10:44: Merkury sekstyl Saturn
10.03.2028 g.16:57: Mars opozycja Jowisz
11.03.2028 g.11:27: Mars trygon Ceres
12.03.2028 g.10:01: Wenus kwadratura Pluton
12.03.2028 g.16:36: Słońce opozycja Jowisz
13.03.2028 g.08:07: Merkury ingres Ryby
13.03.2028 g.15:52: Słońce trygon Ceres
17.03.2028 g.15:13: Merkury kwadratura Uran
19.03.2028 g.20:35: Mars ingres Baran
20.03.2028 g.03:16: Słońce ingres Baran
21.03.2028 g.03:35: Słońce koniunkcja Mars
25.03.2028 g.03:50: Wenus trygon Jowisz
26.03.2028 g.11:32: Merkury opozycja Jowisz
26.03.2028 g.13:15: Słońce koniunkcja Neptun
26.03.2028 g.22:52: Słońce sekstyl Uran
27.03.2028 g.18:19: Wenus opozycja Ceres
27.03.2028 g.23:14: Merkury trygon Ceres
28.03.2028 g.02:40: Mars koniunkcja Neptun
28.03.2028 g.05:13: Merkury sekstyl Wenus
28.03.2028 g.14:59: Mars sekstyl Uran
28.03.2028 g.16:19: Słońce sekstyl Pluton
30.03.2028 g.19:19: Mars sekstyl Pluton
31.03.2028 g.14:27: Merkury ingres Baran

03.04.2028 g.22:27: Wenus ingres Bliźnięta
04.04.2028 g.02:58: Merkury koniunkcja Neptun
04.04.2028 g.07:51: Merkury sekstyl Uran
05.04.2028 g.02:35: Merkury sekstyl Pluton
08.04.2028 g.09:29: Merkury koniunkcja Mars
08.04.2028 g.18:25: Słońce kwinkunks Jowisz
10.04.2028 g.09:53: Merkury kwinkunks Jowisz
11.04.2028 g.09:16: Słońce kwinkunks Ceres
11.04.2028 g.16:59: Merkury kwinkunks Ceres
12.04.2028 g.00:55: Słońce koniunkcja Merkury
12.04.2028 g.09:13: Wenus sekstyl Neptun
12.04.2028 g.23:46: Wenus koniunkcja Uran
13.04.2028 g.05:39: Saturn ingres Byk
13.04.2028 g.09:52: Mars kwinkunks Jowisz
13.04.2028 g.13:04: Merkury koniunkcja Kora
14.04.2028 g.16:49: Wenus trygon Pluton
15.04.2028 g.06:35: Słońce koniunkcja Kora
15.04.2028 g.13:47: Merkury ingres Byk
15.04.2028 g.17:23: Merkury koniunkcja Saturn
16.04.2028 g.07:19: Mars kwinkunks Ceres
19.04.2028 g.15:09: Słońce ingres Byk
19.04.2028 g.17:32: Merkury kwadratura Pluton
20.04.2028 g.14:09: Słońce koniunkcja Saturn
22.04.2028 g.11:24: Mars koniunkcja Kora
24.04.2028 g.09:17: Merkury trygon Jowisz
25.04.2028 g.01:48: Merkury opozycja Ceres
28.04.2028 g.00:20: Mars ingres Byk
28.04.2028 g.15:49: Słońce kwadratura Pluton
30.04.2028 g.22:10: Wenus kwadratura Jowisz

01.05.2028 g.00:40: Mars koniunkcja Saturn
01.05.2028 g.03:41: Merkury ingres Bliźnięta
01.05.2028 g.13:54: Wenus kwinkunks Ceres
02.05.2028 g.22:11: Ceres sekstyl Jowisz
06.05.2028 g.21:27: Merkury sekstyl Neptun
06.05.2028 g.22:20: Słońce opozycja Ceres
07.05.2028 g.16:25: Merkury koniunkcja Uran
07.05.2028 g.17:37: Słońce trygon Jowisz
07.05.2028 g.19:31: Merkury trygon Pluton
09.05.2028 g.19:43: Mars kwadratura Pluton
10.05.2028 g.05:06: Uran trygon Pluton
15.05.2028 g.13:12: Merkury kwinkunks Ceres
17.05.2028 g.11:59: Mars opozycja Ceres
20.05.2028 g.14:09: Słońce ingres Bliźnięta
21.05.2028 g.05:14: Wenus kwadratura Jowisz
21.05.2028 g.18:27: Mars trygon Jowisz
25.05.2028 g.02:53: Merkury koniunkcja Wenus
29.05.2028 g.07:56: Słońce sekstyl Neptun
29.05.2028 g.16:17: Słońce trygon Pluton
31.05.2028 g.00:47: Słońce koniunkcja Uran
31.05.2028 g.17:47: Wenus kwinkunks Ceres

01.06.2028 g.11:59: Słońce koniunkcja Wenus
01.06.2028 g.19:59: Słońce kwinkunks Ceres
02.06.2028 g.04:45: Słońce koniunkcja Merkury
03.06.2028 g.03:30: Merkury kwinkunks Ceres
03.06.2028 g.10:13: Wenus koniunkcja Uran
05.06.2028 g.10:06: Merkury koniunkcja Uran
06.06.2028 g.00:25: Wenus trygon Pluton
06.06.2028 g.04:20: Wenus sekstyl Neptun
07.06.2028 g.20:19: Mars ingres Bliźnięta
08.06.2028 g.21:59: Słońce kwadratura Jowisz
09.06.2028 g.06:36: Neptun sekstyl Pluton
09.06.2028 g.09:38: Merkury sekstyl Neptun
09.06.2028 g.09:55: Merkury trygon Pluton
11.06.2028 g.05:37: Ceres kwinkunks Uran
14.06.2028 g.08:57: Wenus koniunkcja Mars
17.06.2028 g.01:31: Słońce sekstyl Kora
18.06.2028 g.16:38: Merkury trygon Pluton
19.06.2028 g.11:38: Merkury sekstyl Neptun
19.06.2028 g.18:02: Mars trygon Pluton
20.06.2028 g.04:41: Mars sekstyl Neptun
20.06.2028 g.22:01: Słońce ingres Rak
21.06.2028 g.14:50: Merkury koniunkcja Mars
22.06.2028 g.03:03: Mars kwinkunks Ceres
22.06.2028 g.05:40: Merkury kwinkunks Ceres
23.06.2028 g.22:44: Mars koniunkcja Uran
24.06.2028 g.03:58: Merkury koniunkcja Uran
24.06.2028 g.05:01: Saturn kwadratura Pluton
25.06.2028 g.16:26: Merkury koniunkcja Mars
29.06.2028 g.14:24: Słońce kwinkunks Pluton
30.06.2028 g.05:00: Słońce kwadratura Neptun
30.06.2028 g.06:16: Słońce sekstyl Saturn

01.07.2028 g.16:22: Słońce trygon Ceres
03.07.2028 g.07:56: Merkury kwadratura Jowisz
06.07.2028 g.23:05: Merkury sekstyl Kora
08.07.2028 g.23:26: Mars kwadratura Jowisz
09.07.2028 g.03:37: Merkury ingres Rak
10.07.2028 g.01:32: Wenus trygon Pluton
11.07.2028 g.14:01: Wenus sekstyl Neptun
13.07.2028 g.13:01: Merkury kwinkunks Pluton
14.07.2028 g.00:13: Merkury kwadratura Neptun
14.07.2028 g.13:31: Merkury sekstyl Saturn
14.07.2028 g.17:12: Słońce sekstyl Jowisz
15.07.2028 g.06:30: Merkury trygon Ceres
15.07.2028 g.15:47: Mars sekstyl Kora
15.07.2028 g.18:58: Wenus kwinkunks Ceres
17.07.2028 g.13:46: Wenus koniunkcja Uran
18.07.2028 g.15:04: Słońce kwadratura Kora
20.07.2028 g.22:09: Mars ingres Rak
21.07.2028 g.04:59: Merkury sekstyl Jowisz
22.07.2028 g.08:53: Słońce ingres Lew
22.07.2028 g.11:33: Merkury kwadratura Kora
24.07.2028 g.03:50: Merkury ingres Lew
25.07.2028 g.15:07: Słońce koniunkcja Merkury
26.07.2028 g.10:28: Ceres kwinkunks Uran
27.07.2028 g.19:19: Merkury opozycja Pluton
28.07.2028 g.08:42: Merkury trygon Neptun
29.07.2028 g.07:31: Merkury kwadratura Saturn
30.07.2028 g.08:03: Słońce opozycja Pluton
30.07.2028 g.11:57: Merkury sekstyl Uran
30.07.2028 g.19:30: Merkury kwadratura Ceres
31.07.2028 g.13:43: Słońce trygon Neptun

01.08.2028 g.04:41: Mars kwinkunks Pluton
02.08.2028 g.19:56: Słońce kwadratura Saturn
02.08.2028 g.23:56: Mars kwadratura Neptun
03.08.2028 g.07:29: Wenus kwadratura Jowisz
03.08.2028 g.19:23: Wenus sekstyl Kora
05.08.2028 g.09:33: Słońce sekstyl Uran
05.08.2028 g.17:25: Jowisz kwinkunks Kora
06.08.2028 g.07:51: Merkury trygon Kora
06.08.2028 g.11:21: Mars sekstyl Saturn
07.08.2028 g.11:42: Słońce kwadratura Ceres
07.08.2028 g.17:25: Wenus ingres Rak
08.08.2028 g.07:09: Merkury ingres Panna
08.08.2028 g.22:15: Merkury sekstyl Wenus
12.08.2028 g.11:52: Merkury kwinkunks Pluton
13.08.2028 g.06:38: Merkury kwinkunks Neptun
14.08.2028 g.20:56: Merkury trygon Saturn
15.08.2028 g.06:32: Wenus kwinkunks Pluton
16.08.2028 g.05:39: Mars trygon Ceres
16.08.2028 g.10:20: Merkury kwadratura Uran
16.08.2028 g.14:26: Wenus kwadratura Neptun
18.08.2028 g.21:25: Słońce trygon Kora
19.08.2028 g.07:51: Wenus sekstyl Saturn
19.08.2028 g.08:05: Merkury sekstyl Ceres
20.08.2028 g.18:35: Merkury sekstyl Mars
22.08.2028 g.16:00: Słońce ingres Panna
24.08.2028 g.07:07: Jowisz ingres Waga
24.08.2028 g.21:29: Merkury kwinkunks Kora
27.08.2028 g.15:07: Merkury ingres Waga
28.08.2028 g.06:01: Merkury koniunkcja Jowisz
28.08.2028 g.11:54: Wenus trygon Ceres
29.08.2028 g.20:39: Słońce kwinkunks Pluton
29.08.2028 g.21:15: Mars kwadratura Kora
31.08.2028 g.05:27: Słońce kwinkunks Neptun

02.09.2028 g.06:43: Merkury trygon Pluton
02.09.2028 g.15:05: Wenus kwadratura Kora
03.09.2028 g.06:19: Słońce trygon Saturn
03.09.2028 g.11:12: Merkury opozycja Neptun
04.09.2028 g.16:35: Mars ingres Lew
06.09.2028 g.01:17: Wenus ingres Lew
06.09.2028 g.07:50: Słońce kwadratura Uran
06.09.2028 g.08:09: Merkury kwinkunks Saturn
07.09.2028 g.21:50: Wenus koniunkcja Mars
09.09.2028 g.00:21: Wenus sekstyl Jowisz
09.09.2028 g.19:38: Merkury trygon Uran
10.09.2028 g.06:19: Mars sekstyl Jowisz
12.09.2028 g.03:12: Wenus opozycja Pluton
13.09.2028 g.05:40: Wenus trygon Neptun
15.09.2028 g.00:30: Ceres kwinkunks Kora
15.09.2028 g.06:58: Mars opozycja Pluton
15.09.2028 g.19:19: Wenus kwadratura Saturn
17.09.2028 g.04:14: Mars trygon Neptun
18.09.2028 g.15:25: Słońce kwinkunks Kora
18.09.2028 g.19:52: Wenus sekstyl Uran
20.09.2028 g.13:11: Słońce sekstyl Ceres
21.09.2028 g.13:58: Mars kwadratura Saturn
22.09.2028 g.07:51: Merkury sekstyl Wenus
22.09.2028 g.13:44: Słońce ingres Waga
24.09.2028 g.09:46: Jowisz trygon Pluton
26.09.2028 g.08:11: Ceres ingres Strzelec
27.09.2028 g.12:42: Mars sekstyl Uran
28.09.2028 g.02:35: Merkury sekstyl Mars
28.09.2028 g.11:30: Merkury trygon Uran
28.09.2028 g.21:15: Jowisz opozycja Neptun
29.09.2028 g.02:59: Wenus trygon Kora
29.09.2028 g.04:51: Słońce trygon Pluton
30.09.2028 g.04:47: Słońce opozycja Neptun
30.09.2028 g.14:50: Słońce koniunkcja Jowisz

02.10.2028 g.08:38: Merkury kwinkunks Saturn
02.10.2028 g.12:07: Wenus ingres Panna
02.10.2028 g.12:37: Słońce koniunkcja Merkury
02.10.2028 g.16:43: Słońce kwinkunks Saturn
03.10.2028 g.14:47: Merkury koniunkcja Jowisz
04.10.2028 g.17:24: Merkury opozycja Neptun
05.10.2028 g.03:56: Wenus kwadratura Ceres
05.10.2028 g.15:23: Merkury trygon Pluton
06.10.2028 g.22:23: Słońce trygon Uran
07.10.2028 g.23:39: Wenus kwinkunks Pluton
08.10.2028 g.07:54: Jowisz kwinkunks Saturn
08.10.2028 g.11:29: Merkury sekstyl Ceres
08.10.2028 g.16:04: Wenus kwinkunks Neptun
10.10.2028 g.11:53: Wenus trygon Saturn
14.10.2028 g.04:49: Ceres sekstyl Pluton
14.10.2028 g.08:07: Wenus kwadratura Uran
15.10.2028 g.21:52: Ceres trygon Neptun
17.10.2028 g.01:10: Mars trygon Kora
17.10.2028 g.10:16: Merkury trygon Pluton
18.10.2028 g.00:48: Merkury opozycja Neptun
18.10.2028 g.19:33: Słońce opozycja Kora
19.10.2028 g.06:11: Merkury sekstyl Ceres
19.10.2028 g.14:56: Merkury kwinkunks Saturn
20.10.2028 g.05:48: Ceres kwinkunks Saturn
21.10.2028 g.08:36: Słońce sekstyl Mars
22.10.2028 g.15:36: Merkury koniunkcja Jowisz
22.10.2028 g.23:12: Słońce ingres Skorpion
23.10.2028 g.10:42: Merkury trygon Uran
24.10.2028 g.03:10: Mars ingres Panna
24.10.2028 g.04:52: Wenus kwinkunks Kora
27.10.2028 g.11:05: Jowisz trygon Uran
27.10.2028 g.15:51: Wenus ingres Waga
29.10.2028 g.08:59: Słońce kwadratura Pluton
29.10.2028 g.15:33: Słońce kwinkunks Neptun
30.10.2028 g.18:33: Słońce opozycja Saturn
31.10.2028 g.01:50: Merkury opozycja Kora

01.11.2028 g.17:36: Ceres opozycja Uran
01.11.2028 g.22:12: Wenus trygon Pluton
02.11.2028 g.01:40: Wenus opozycja Neptun
02.11.2028 g.16:03: Merkury ingres Skorpion
02.11.2028 g.20:25: Wenus kwinkunks Saturn
04.11.2028 g.12:25: Mars kwinkunks Pluton
04.11.2028 g.16:45: Mars kwinkunks Neptun
05.11.2028 g.06:59: Słońce kwinkunks Uran
06.11.2028 g.01:19: Mars trygon Saturn
06.11.2028 g.14:42: Merkury kwadratura Pluton
06.11.2028 g.15:20: Merkury kwinkunks Neptun
07.11.2028 g.01:45: Merkury opozycja Saturn
07.11.2028 g.12:07: Wenus trygon Uran
07.11.2028 g.15:58: Merkury sekstyl Mars
08.11.2028 g.02:33: Neptun sekstyl Pluton
08.11.2028 g.12:25: Ceres sekstyl Jowisz
10.11.2028 g.01:58: Wenus koniunkcja Jowisz
10.11.2028 g.10:41: Wenus sekstyl Ceres
10.11.2028 g.16:38: Merkury kwinkunks Uran
15.11.2028 g.13:54: Saturn kwadratura Pluton
16.11.2028 g.08:50: Mars kwadratura Uran
17.11.2028 g.10:57: Słońce kwinkunks Kora
17.11.2028 g.12:15: Wenus opozycja Kora
18.11.2028 g.10:02: Merkury kwinkunks Kora
20.11.2028 g.02:39: Słońce koniunkcja Merkury
21.11.2028 g.01:57: Wenus ingres Skorpion
21.11.2028 g.04:59: Merkury ingres Strzelec
21.11.2028 g.19:53: Słońce ingres Strzelec
24.11.2028 g.23:10: Merkury kwinkunks Saturn
25.11.2028 g.03:55: Merkury trygon Neptun
25.11.2028 g.11:39: Merkury sekstyl Pluton
25.11.2028 g.19:28: Wenus opozycja Saturn
26.11.2028 g.02:20: Wenus kwinkunks Neptun
26.11.2028 g.12:40: Wenus kwadratura Pluton
27.11.2028 g.12:21: Słońce kwinkunks Saturn
27.11.2028 g.22:54: Słońce trygon Neptun
28.11.2028 g.12:54: Słońce sekstyl Pluton
29.11.2028 g.02:52: Merkury opozycja Uran

01.12.2028 g.00:35: Wenus kwinkunks Uran
01.12.2028 g.22:41: Ceres trygon Kora
03.12.2028 g.21:28: Słońce opozycja Uran
04.12.2028 g.15:05: Merkury sekstyl Jowisz
05.12.2028 g.20:00: Merkury kwadratura Mars
07.12.2028 g.11:37: Merkury trygon Kora
09.12.2028 g.11:11: Merkury koniunkcja Ceres
10.12.2028 g.10:11: Merkury ingres Koziorożec
11.12.2028 g.04:18: Mars kwinkunks Kora
11.12.2028 g.12:28: Wenus kwinkunks Kora
11.12.2028 g.17:24: Wenus sekstyl Mars
13.12.2028 g.03:10: Ceres ingres Koziorożec
13.12.2028 g.14:08: Merkury trygon Saturn
14.12.2028 g.00:58: Słońce sekstyl Jowisz
14.12.2028 g.08:44: Merkury kwadratura Neptun
15.12.2028 g.04:38: Wenus ingres Strzelec
16.12.2028 g.20:31: Słońce trygon Kora
17.12.2028 g.23:25: Merkury kwinkunks Uran
18.12.2028 g.22:54: Wenus kwinkunks Saturn
20.12.2028 g.01:38: Wenus trygon Neptun
21.12.2028 g.00:31: Wenus sekstyl Pluton
21.12.2028 g.08:59: Słońce kwadratura Mars
21.12.2028 g.09:19: Słońce ingres Koziorożec
21.12.2028 g.09:45: Mars ingres Waga
24.12.2028 g.06:55: Wenus opozycja Uran
24.12.2028 g.08:28: Ceres trygon Saturn
25.12.2028 g.19:53: Słońce trygon Saturn
26.12.2028 g.18:39: Merkury kwadratura Jowisz
26.12.2028 g.20:31: Słońce koniunkcja Ceres
27.12.2028 g.09:35: Słońce kwadratura Neptun
27.12.2028 g.13:40: Merkury kwadratura Kora
28.12.2028 g.05:41: Ceres kwadratura Neptun
31.12.2028 g.15:48: Merkury ingres Wodnik

2027 2028 2029Pobierz wersję testową Uranii
Horoskop Zegar astrologiczny 
2024-07-17 g.19:29:41 
Europa/Warszawa

Polecane
Tranzyty codzienne
Zegar Astro

Tranzyty
Tranzyty codzienne
Tranzyty bieżący miesiac
Tranzyty następny miesiac
Tranzyty poprzedni miesiac

Tranzyty w styczniu 2024
Tranzyty w lutym 2024
Tranzyty w marcu 2024
Tranzyty w kwietniu 2024
Tranzyty w maju 2024
Tranzyty w czerwcu 2024
Tranzyty w lipcu 2024
Tranzyty w sierpniu 2024
Tranzyty we wrześniu 2024
Tranzyty w październiku 2024
Tranzyty w listopadzie 2024
Tranzyty w grudniu 2024

Aspektarium

Tranzyty planet:

dzisiaj (17.07.2024):
03:10: Księżyc trygon Neptun
03:24: Księżyc ingres Strzelec
05:19: Księżyc sekstyl Pluton
16:21: Słońce kwadratura Kora
17:07: Księżyc trygon Wenus

jutro (18.07.2024):
01:20: Księżyc opozycja Jowisz
14:49: Księżyc kwadratura Saturn
16:00: Słońce sekstyl Uran
22:23: Księżyc trygon Merkury