Horoscope  
Astrologia
Spotkania
Program astrologiczny Urania
Biuletyn astrologiczny
Postacie polskiej astrologii
Symbole astrologiczne
Horoskop
   Horoskop tygodniowy
   Horoskop 2013
   Nowe horoskopy
   Zegar
   Tranzyty
Sownik
System domw
Galeria Szem'a
Katalog stron
Bibliografia
Astrologia > Horoskop > Tranzyty > 2025


Tranzyty planet w 2025 roku


03.01.2025 g.04:18: Słońce kwinkunks Jowisz
03.01.2025 g.04:23: Wenus ingres Ryby
03.01.2025 g.08:21: Mars opozycja Pluton
03.01.2025 g.20:18: Merkury kwinkunks Uran
04.01.2025 g.00:41: Wenus kwinkunks Mars
04.01.2025 g.10:52: Merkury trygon Kora
04.01.2025 g.23:35: Słońce sekstyl Saturn
06.01.2025 g.11:43: Mars ingres Rak
06.01.2025 g.14:55: Merkury kwadratura Neptun
08.01.2025 g.01:27: Merkury kwinkunks Mars
08.01.2025 g.11:29: Merkury ingres Koziorożec
09.01.2025 g.20:50: Ceres trygon Jowisz
12.01.2025 g.22:15: Mars trygon Neptun
13.01.2025 g.09:13: Słońce trygon Uran
14.01.2025 g.08:42: Słońce kwadratura Kora
14.01.2025 g.20:47: Wenus kwadratura Jowisz
16.01.2025 g.03:38: Słońce opozycja Mars
16.01.2025 g.13:50: Merkury kwinkunks Jowisz
17.01.2025 g.12:19: Słońce sekstyl Neptun
19.01.2025 g.02:26: Wenus koniunkcja Saturn
19.01.2025 g.08:37: Merkury sekstyl Saturn
19.01.2025 g.17:31: Merkury sekstyl Wenus
19.01.2025 g.20:59: Słońce ingres Wodnik
20.01.2025 g.17:51: Mars kwadratura Kora
21.01.2025 g.13:28: Słońce koniunkcja Pluton
23.01.2025 g.16:07: Mars sekstyl Uran
23.01.2025 g.21:48: Merkury opozycja Mars
23.01.2025 g.23:07: Merkury trygon Uran
24.01.2025 g.16:08: Merkury kwadratura Kora
26.01.2025 g.00:53: Wenus trygon Mars
26.01.2025 g.19:32: Merkury sekstyl Neptun
27.01.2025 g.00:11: Wenus sekstyl Uran
28.01.2025 g.03:52: Merkury ingres Wodnik
29.01.2025 g.08:52: Merkury koniunkcja Pluton
30.01.2025 g.23:58: Słońce trygon Jowisz
31.01.2025 g.06:48: Mars kwinkunks Ceres

01.02.2025 g.17:33: Wenus koniunkcja Neptun
03.02.2025 g.22:51: Merkury trygon Jowisz
04.02.2025 g.08:56: Wenus ingres Baran
06.02.2025 g.21:28: Ceres kwadratura Uran
07.02.2025 g.09:41: Słońce kwinkunks Mars
07.02.2025 g.13:14: Wenus sekstyl Pluton
08.02.2025 g.05:14: Merkury kwinkunks Mars
09.02.2025 g.13:07: Słońce koniunkcja Merkury
09.02.2025 g.14:14: Mars trygon Saturn
09.02.2025 g.21:42: Ceres sekstyl Kora
10.02.2025 g.20:27: Merkury kwadratura Uran
11.02.2025 g.11:58: Merkury sekstyl Kora
11.02.2025 g.20:29: Słońce kwadratura Uran
11.02.2025 g.22:31: Merkury koniunkcja Ceres
12.02.2025 g.23:58: Słońce sekstyl Kora
14.02.2025 g.13:06: Merkury ingres Ryby
14.02.2025 g.22:34: Słońce koniunkcja Ceres
18.02.2025 g.11:06: Słońce ingres Ryby
20.02.2025 g.21:13: Merkury kwadratura Jowisz
23.02.2025 g.17:57: Merkury trygon Mars
23.02.2025 g.23:52: Ceres ingres Ryby
25.02.2025 g.13:01: Merkury koniunkcja Saturn
27.02.2025 g.10:37: Merkury sekstyl Uran

02.03.2025 g.17:21: Merkury koniunkcja Neptun
02.03.2025 g.19:18: Słońce kwadratura Jowisz
03.03.2025 g.10:03: Merkury ingres Baran
05.03.2025 g.14:12: Merkury sekstyl Pluton
08.03.2025 g.06:12: Słońce trygon Mars
11.03.2025 g.23:54: Merkury koniunkcja Wenus
12.03.2025 g.11:28: Słońce koniunkcja Saturn
14.03.2025 g.10:16: Słońce sekstyl Uran
20.03.2025 g.00:24: Słońce koniunkcja Neptun
20.03.2025 g.10:01: Słońce ingres Baran
21.03.2025 g.22:31: Wenus sekstyl Pluton
23.03.2025 g.02:07: Słońce koniunkcja Wenus
23.03.2025 g.20:31: Słońce sekstyl Pluton
24.03.2025 g.20:48: Słońce koniunkcja Merkury
25.03.2025 g.23:02: Merkury sekstyl Pluton
27.03.2025 g.09:40: Wenus ingres Ryby
27.03.2025 g.14:13: Wenus koniunkcja Neptun
30.03.2025 g.04:17: Merkury ingres Ryby
30.03.2025 g.04:46: Merkury koniunkcja Neptun
30.03.2025 g.13:59: Neptun ingres Baran

04.04.2025 g.18:20: Saturn sekstyl Uran
05.04.2025 g.00:28: Mars kwadratura Kora
05.04.2025 g.01:04: Mars sekstyl Uran
05.04.2025 g.03:07: Mars trygon Saturn
06.04.2025 g.11:44: Słońce sekstyl Jowisz
06.04.2025 g.14:13: Wenus trygon Mars
07.04.2025 g.13:00: Wenus koniunkcja Saturn
08.04.2025 g.06:47: Wenus sekstyl Uran
11.04.2025 g.02:47: Ceres kwadratura Jowisz
14.04.2025 g.20:12: Słońce koniunkcja Kora
16.04.2025 g.08:24: Merkury ingres Baran
17.04.2025 g.06:10: Merkury koniunkcja Neptun
18.04.2025 g.06:20: Mars ingres Lew
19.04.2025 g.21:55: Słońce ingres Byk
20.04.2025 g.00:52: Mars trygon Neptun
20.04.2025 g.20:20: Wenus sekstyl Uran
20.04.2025 g.23:39: Merkury sekstyl Pluton
21.04.2025 g.03:33: Słońce kwadratura Mars
23.04.2025 g.19:10: Słońce kwadratura Pluton
25.04.2025 g.02:01: Wenus koniunkcja Saturn
27.04.2025 g.03:05: Mars opozycja Pluton
30.04.2025 g.19:15: Wenus ingres Baran

02.05.2025 g.19:06: Wenus koniunkcja Neptun
05.05.2025 g.19:21: Merkury sekstyl Jowisz
06.05.2025 g.14:41: Ceres sekstyl Uran
06.05.2025 g.23:31: Wenus sekstyl Pluton
07.05.2025 g.17:00: Merkury koniunkcja Kora
10.05.2025 g.14:14: Merkury ingres Byk
12.05.2025 g.19:22: Merkury kwadratura Pluton
13.05.2025 g.23:41: Ceres koniunkcja Saturn
16.05.2025 g.20:19: Ceres ingres Baran
18.05.2025 g.01:32: Słońce koniunkcja Uran
18.05.2025 g.06:35: Merkury kwadratura Mars
20.05.2025 g.08:41: Jowisz sekstyl Kora
20.05.2025 g.11:38: Słońce sekstyl Saturn
20.05.2025 g.20:54: Słońce ingres Bliźnięta
22.05.2025 g.02:36: Ceres koniunkcja Neptun
22.05.2025 g.09:41: Wenus trygon Mars
22.05.2025 g.14:39: Słońce sekstyl Neptun
22.05.2025 g.19:58: Słońce sekstyl Ceres
24.05.2025 g.17:55: Słońce trygon Pluton
25.05.2025 g.01:15: Merkury koniunkcja Uran
25.05.2025 g.05:35: Saturn ingres Baran
26.05.2025 g.02:59: Merkury ingres Bliźnięta
26.05.2025 g.03:45: Merkury sekstyl Saturn
26.05.2025 g.22:36: Merkury sekstyl Neptun
27.05.2025 g.16:15: Merkury sekstyl Ceres
27.05.2025 g.19:55: Merkury trygon Pluton
28.05.2025 g.18:16: Ceres sekstyl Pluton
30.05.2025 g.06:12: Słońce koniunkcja Merkury

01.06.2025 g.16:42: Wenus koniunkcja Kora
05.06.2025 g.04:31: Wenus sekstyl Jowisz
06.06.2025 g.00:09: Merkury sekstyl Mars
06.06.2025 g.06:42: Wenus ingres Byk
06.06.2025 g.21:15: Merkury sekstyl Kora
08.06.2025 g.22:11: Merkury koniunkcja Jowisz
09.06.2025 g.00:57: Merkury ingres Rak
09.06.2025 g.10:39: Mars trygon Kora
09.06.2025 g.12:48: Merkury kwadratura Saturn
09.06.2025 g.19:20: Wenus kwadratura Pluton
09.06.2025 g.23:01: Jowisz ingres Rak
10.06.2025 g.00:54: Merkury kwadratura Neptun
10.06.2025 g.19:12: Merkury kwinkunks Pluton
11.06.2025 g.21:40: Merkury sekstyl Wenus
13.06.2025 g.02:57: Merkury kwadratura Ceres
15.06.2025 g.11:46: Mars kwadratura Uran
15.06.2025 g.16:35: Jowisz kwadratura Saturn
16.06.2025 g.14:36: Słońce sekstyl Kora
17.06.2025 g.10:35: Mars ingres Panna
19.06.2025 g.05:15: Jowisz kwadratura Neptun
20.06.2025 g.02:08: Mars kwinkunks Saturn
21.06.2025 g.04:41: Słońce ingres Rak
21.06.2025 g.05:13: Mars kwinkunks Neptun
22.06.2025 g.12:31: Mars sekstyl Jowisz
22.06.2025 g.20:35: Słońce kwadratura Saturn
23.06.2025 g.06:59: Mars kwinkunks Pluton
23.06.2025 g.10:28: Słońce kwadratura Neptun
23.06.2025 g.17:36: Merkury kwadratura Kora
24.06.2025 g.08:14: Jowisz kwinkunks Pluton
24.06.2025 g.14:59: Słońce kwinkunks Pluton
24.06.2025 g.17:16: Słońce koniunkcja Jowisz
26.06.2025 g.11:44: Merkury sekstyl Uran
26.06.2025 g.16:11: Słońce sekstyl Mars
26.06.2025 g.21:08: Merkury ingres Lew
28.06.2025 g.05:52: Merkury trygon Saturn
28.06.2025 g.13:57: Merkury trygon Neptun
29.06.2025 g.09:57: Merkury opozycja Pluton

04.07.2025 g.14:44: Wenus koniunkcja Uran
04.07.2025 g.16:57: Słońce kwadratura Ceres
04.07.2025 g.17:30: Wenus ingres Bliźnięta
06.07.2025 g.10:42: Wenus sekstyl Saturn
06.07.2025 g.16:46: Wenus sekstyl Neptun
07.07.2025 g.09:44: Uran ingres Bliźnięta
07.07.2025 g.10:43: Wenus trygon Pluton
12.07.2025 g.00:23: Mars kwinkunks Ceres
12.07.2025 g.11:03: Merkury trygon Ceres
18.07.2025 g.04:04: Słońce kwadratura Kora
18.07.2025 g.05:22: Wenus sekstyl Ceres
18.07.2025 g.15:36: Merkury sekstyl Wenus
20.07.2025 g.11:53: Merkury trygon Ceres
22.07.2025 g.15:29: Słońce ingres Lew
23.07.2025 g.07:31: Słońce sekstyl Uran
23.07.2025 g.10:22: Wenus kwadratura Mars
24.07.2025 g.13:23: Słońce trygon Saturn
24.07.2025 g.19:31: Słońce trygon Neptun
25.07.2025 g.08:32: Słońce opozycja Pluton
27.07.2025 g.13:00: Wenus sekstyl Kora
31.07.2025 g.03:24: Mars kwinkunks Kora
31.07.2025 g.05:56: Wenus ingres Rak

01.08.2025 g.01:41: Słońce koniunkcja Merkury
01.08.2025 g.15:33: Wenus kwadratura Saturn
01.08.2025 g.22:48: Wenus kwadratura Neptun
02.08.2025 g.07:45: Wenus kwinkunks Pluton
07.08.2025 g.01:23: Mars ingres Waga
08.08.2025 g.20:44: Mars trygon Uran
09.08.2025 g.04:17: Słońce trygon Ceres
09.08.2025 g.04:51: Mars opozycja Saturn
10.08.2025 g.00:12: Mars opozycja Neptun
10.08.2025 g.14:28: Mars trygon Pluton
12.08.2025 g.05:31: Saturn sekstyl Uran
12.08.2025 g.07:29: Wenus koniunkcja Jowisz
14.08.2025 g.14:52: Wenus kwadratura Ceres
15.08.2025 g.04:04: Merkury sekstyl Mars
18.08.2025 g.07:32: Merkury sekstyl Mars
18.08.2025 g.10:31: Słońce trygon Kora
22.08.2025 g.02:44: Wenus kwadratura Kora
22.08.2025 g.22:33: Słońce ingres Panna
23.08.2025 g.13:04: Słońce kwinkunks Saturn
23.08.2025 g.22:41: Ceres kwadratura Jowisz
24.08.2025 g.09:14: Słońce kwadratura Uran
24.08.2025 g.12:57: Słońce kwinkunks Neptun
24.08.2025 g.22:05: Słońce kwinkunks Pluton
25.08.2025 g.18:26: Wenus ingres Lew
25.08.2025 g.20:32: Merkury trygon Ceres
26.08.2025 g.02:55: Wenus trygon Saturn
26.08.2025 g.22:57: Wenus sekstyl Uran
27.08.2025 g.00:18: Wenus trygon Neptun
27.08.2025 g.07:53: Wenus opozycja Pluton
29.08.2025 g.02:08: Uran sekstyl Neptun
31.08.2025 g.07:14: Merkury trygon Kora
31.08.2025 g.15:22: Mars opozycja Ceres

01.09.2025 g.10:06: Saturn ingres Ryby
02.09.2025 g.14:20: Merkury kwinkunks Saturn
02.09.2025 g.15:22: Merkury ingres Panna
03.09.2025 g.07:43: Merkury kwinkunks Neptun
03.09.2025 g.09:40: Merkury kwadratura Uran
03.09.2025 g.13:04: Merkury kwinkunks Pluton
05.09.2025 g.04:58: Mars kwadratura Jowisz
07.09.2025 g.01:22: Wenus trygon Ceres
07.09.2025 g.04:16: Słońce kwinkunks Ceres
10.09.2025 g.00:47: Merkury kwinkunks Ceres
12.09.2025 g.09:29: Słońce sekstyl Jowisz
12.09.2025 g.23:53: Merkury sekstyl Jowisz
13.09.2025 g.12:51: Słońce koniunkcja Merkury
15.09.2025 g.15:33: Mars opozycja Kora
15.09.2025 g.21:38: Wenus trygon Kora
16.09.2025 g.00:04: Merkury kwinkunks Kora
16.09.2025 g.05:03: Wenus sekstyl Mars
17.09.2025 g.19:46: Merkury opozycja Saturn
18.09.2025 g.04:48: Słońce kwinkunks Kora
18.09.2025 g.12:05: Merkury ingres Waga
18.09.2025 g.13:33: Wenus kwinkunks Saturn
19.09.2025 g.00:00: Merkury opozycja Neptun
19.09.2025 g.06:52: Merkury trygon Uran
19.09.2025 g.08:26: Merkury trygon Pluton
19.09.2025 g.14:38: Wenus ingres Panna
20.09.2025 g.07:20: Wenus kwinkunks Neptun
20.09.2025 g.07:23: Mars kwinkunks Saturn
20.09.2025 g.17:41: Wenus kwadratura Uran
20.09.2025 g.19:59: Wenus kwinkunks Pluton
21.09.2025 g.07:45: Słońce opozycja Saturn
22.09.2025 g.09:54: Mars ingres Skorpion
22.09.2025 g.20:19: Słońce ingres Waga
23.09.2025 g.13:01: Mars kwinkunks Neptun
23.09.2025 g.14:53: Słońce opozycja Neptun
24.09.2025 g.04:54: Słońce trygon Uran
24.09.2025 g.08:04: Słońce trygon Pluton
24.09.2025 g.09:14: Mars kwinkunks Uran
24.09.2025 g.13:51: Mars kwadratura Pluton
25.09.2025 g.00:48: Merkury opozycja Ceres
28.09.2025 g.06:12: Wenus kwinkunks Ceres

01.10.2025 g.22:58: Merkury kwadratura Jowisz
02.10.2025 g.15:15: Słońce opozycja Ceres
03.10.2025 g.17:10: Merkury opozycja Kora
05.10.2025 g.02:31: Merkury kwinkunks Saturn
05.10.2025 g.13:59: Mars kwinkunks Ceres
06.10.2025 g.18:40: Merkury ingres Skorpion
07.10.2025 g.00:53: Merkury kwinkunks Neptun
07.10.2025 g.11:41: Merkury kwinkunks Uran
07.10.2025 g.16:40: Merkury kwadratura Pluton
08.10.2025 g.13:40: Wenus sekstyl Jowisz
10.10.2025 g.03:24: Wenus kwinkunks Kora
11.10.2025 g.13:10: Wenus opozycja Saturn
11.10.2025 g.21:25: Merkury kwinkunks Ceres
13.10.2025 g.23:18: Wenus ingres Waga
14.10.2025 g.03:15: Wenus opozycja Neptun
14.10.2025 g.16:09: Wenus trygon Uran
15.10.2025 g.01:44: Wenus trygon Pluton
17.10.2025 g.07:42: Słońce kwadratura Jowisz
18.10.2025 g.09:18: Słońce opozycja Kora
18.10.2025 g.21:02: Wenus opozycja Ceres
19.10.2025 g.16:30: Słońce kwinkunks Saturn
20.10.2025 g.08:51: Merkury koniunkcja Mars
22.10.2025 g.11:47: Neptun ingres Ryby
23.10.2025 g.05:25: Słońce kwinkunks Neptun
23.10.2025 g.05:50: Słońce ingres Skorpion
23.10.2025 g.19:46: Słońce kwinkunks Uran
24.10.2025 g.15:24: Słońce kwadratura Pluton
24.10.2025 g.17:07: Merkury trygon Jowisz
25.10.2025 g.02:51: Merkury kwinkunks Kora
25.10.2025 g.23:16: Merkury trygon Saturn
27.10.2025 g.17:46: Słońce kwinkunks Ceres
28.10.2025 g.07:18: Mars trygon Jowisz
28.10.2025 g.15:59: Mars kwinkunks Kora
29.10.2025 g.08:26: Merkury trygon Neptun
29.10.2025 g.12:01: Merkury ingres Strzelec
29.10.2025 g.20:05: Mars trygon Saturn
29.10.2025 g.20:35: Merkury opozycja Uran
30.10.2025 g.23:05: Merkury sekstyl Pluton

02.11.2025 g.14:17: Merkury trygon Ceres
02.11.2025 g.17:51: Jowisz kwadratura Kora
03.11.2025 g.00:04: Wenus opozycja Kora
03.11.2025 g.00:16: Wenus kwadratura Jowisz
03.11.2025 g.12:56: Wenus kwinkunks Saturn
04.11.2025 g.04:59: Mars trygon Neptun
04.11.2025 g.14:00: Mars ingres Strzelec
04.11.2025 g.18:29: Mars opozycja Uran
06.11.2025 g.16:10: Mars sekstyl Pluton
06.11.2025 g.17:36: Wenus kwinkunks Neptun
06.11.2025 g.23:39: Wenus ingres Skorpion
07.11.2025 g.00:30: Wenus kwinkunks Uran
08.11.2025 g.03:21: Uran ingres Byk
08.11.2025 g.04:43: Wenus kwadratura Pluton
08.11.2025 g.20:29: Mars trygon Ceres
09.11.2025 g.09:33: Wenus kwinkunks Ceres
13.11.2025 g.00:15: Merkury koniunkcja Mars
17.11.2025 g.01:02: Słońce kwinkunks Kora
17.11.2025 g.02:51: Merkury trygon Ceres
17.11.2025 g.06:07: Słońce trygon Jowisz
17.11.2025 g.09:55: Słońce trygon Saturn
17.11.2025 g.21:35: Merkury sekstyl Pluton
19.11.2025 g.04:20: Merkury ingres Skorpion
19.11.2025 g.12:44: Merkury opozycja Uran
19.11.2025 g.13:21: Merkury trygon Neptun
20.11.2025 g.10:22: Słońce koniunkcja Merkury
20.11.2025 g.15:39: Uran sekstyl Neptun
21.11.2025 g.13:25: Słońce opozycja Uran
21.11.2025 g.14:05: Słońce trygon Neptun
22.11.2025 g.02:35: Słońce ingres Strzelec
22.11.2025 g.19:45: Merkury trygon Saturn
23.11.2025 g.00:37: Merkury trygon Jowisz
23.11.2025 g.02:40: Merkury kwinkunks Kora
23.11.2025 g.20:19: Słońce sekstyl Pluton
24.11.2025 g.14:40: Słońce trygon Ceres
25.11.2025 g.02:51: Merkury koniunkcja Wenus
25.11.2025 g.22:50: Jowisz kwadratura Kora
26.11.2025 g.17:31: Wenus trygon Jowisz
26.11.2025 g.18:07: Wenus kwinkunks Kora
27.11.2025 g.00:47: Wenus trygon Saturn
30.11.2025 g.03:48: Wenus opozycja Uran
30.11.2025 g.09:47: Wenus trygon Neptun
30.11.2025 g.21:13: Wenus ingres Strzelec

02.12.2025 g.10:06: Wenus sekstyl Pluton
03.12.2025 g.04:32: Wenus trygon Ceres
06.12.2025 g.14:04: Merkury trygon Jowisz
07.12.2025 g.05:34: Merkury kwinkunks Kora
07.12.2025 g.10:54: Mars kwinkunks Jowisz
07.12.2025 g.17:57: Merkury trygon Saturn
08.12.2025 g.08:09: Mars trygon Kora
09.12.2025 g.01:15: Mars kwadratura Saturn
10.12.2025 g.20:58: Merkury opozycja Uran
11.12.2025 g.11:18: Merkury trygon Neptun
11.12.2025 g.23:39: Merkury ingres Strzelec
13.12.2025 g.10:43: Mars kwinkunks Uran
13.12.2025 g.17:31: Merkury sekstyl Pluton
14.12.2025 g.12:43: Mars kwadratura Neptun
15.12.2025 g.03:29: Słońce kwinkunks Jowisz
15.12.2025 g.04:35: Merkury trygon Ceres
15.12.2025 g.08:33: Mars ingres Koziorożec
16.12.2025 g.10:48: Słońce trygon Kora
17.12.2025 g.05:33: Słońce kwadratura Saturn
19.12.2025 g.02:44: Wenus kwinkunks Jowisz
20.12.2025 g.00:33: Słońce kwinkunks Uran
20.12.2025 g.11:47: Wenus trygon Kora
21.12.2025 g.02:01: Słońce kwadratura Neptun
21.12.2025 g.06:08: Wenus kwadratura Saturn
21.12.2025 g.16:02: Słońce ingres Koziorożec
22.12.2025 g.05:15: Mars kwadratura Ceres
23.12.2025 g.07:21: Wenus kwinkunks Uran
24.12.2025 g.06:30: Wenus kwadratura Neptun
24.12.2025 g.17:25: Wenus ingres Koziorożec
27.12.2025 g.14:15: Merkury kwinkunks Jowisz
27.12.2025 g.18:05: Słońce kwadratura Ceres
29.12.2025 g.09:32: Merkury trygon Kora
30.12.2025 g.00:12: Wenus kwadratura Ceres
30.12.2025 g.08:15: Merkury kwadratura Saturn
31.12.2025 g.14:07: Merkury kwinkunks Uran

2024 2025 2026Pobierz wersję testową Uranii
Horoskop Zegar astrologiczny 
2024-07-18 g.13:14:19 
Europa/Warszawa

Polecane
Tranzyty codzienne
Zegar Astro

Tranzyty
Tranzyty codzienne
Tranzyty bieżący miesiac
Tranzyty następny miesiac
Tranzyty poprzedni miesiac

Tranzyty w styczniu 2024
Tranzyty w lutym 2024
Tranzyty w marcu 2024
Tranzyty w kwietniu 2024
Tranzyty w maju 2024
Tranzyty w czerwcu 2024
Tranzyty w lipcu 2024
Tranzyty w sierpniu 2024
Tranzyty we wrześniu 2024
Tranzyty w październiku 2024
Tranzyty w listopadzie 2024
Tranzyty w grudniu 2024

Aspektarium

Tranzyty planet:

dzisiaj (18.07.2024):
01:20: Księżyc opozycja Jowisz
14:49: Księżyc kwadratura Saturn
16:00: Słońce sekstyl Uran
22:23: Księżyc trygon Merkury

jutro (19.07.2024):
02:13: Księżyc trygon Kora
09:58: Księżyc kwadratura Neptun
10:13: Księżyc ingres Koziorożec