Horoscope  
Astrologia
Spotkania
Program astrologiczny Urania
Biuletyn astrologiczny
Postacie polskiej astrologii
Symbole astrologiczne
Horoskop
   Horoskop tygodniowy
   Horoskop 2013
   Nowe horoskopy
   Zegar
   Tranzyty
Sownik
System domw
Galeria Szem'a
Katalog stron
Bibliografia
Astrologia > Horoskop > Tranzyty > 2024


Tranzyty planet w 2024 roku


01.01.2024 g.14:25: Wenus kwadratura Saturn
03.01.2024 g.11:54: Wenus kwinkunks Jowisz
04.01.2024 g.15:57: Mars ingres Koziorożec
07.01.2024 g.15:28: Merkury trygon Kora
09.01.2024 g.02:24: Merkury kwadratura Neptun
10.01.2024 g.01:07: Słońce trygon Uran
10.01.2024 g.03:39: Mars sekstyl Saturn
10.01.2024 g.08:39: Ceres kwinkunks Uran
12.01.2024 g.11:41: Mars trygon Jowisz
14.01.2024 g.03:49: Merkury ingres Koziorożec
14.01.2024 g.14:02: Wenus kwinkunks Uran
14.01.2024 g.21:21: Słońce kwadratura Kora
16.01.2024 g.01:37: Słońce sekstyl Neptun
16.01.2024 g.16:05: Wenus koniunkcja Ceres
18.01.2024 g.09:49: Merkury sekstyl Saturn
18.01.2024 g.15:46: Wenus trygon Kora
19.01.2024 g.10:30: Merkury trygon Jowisz
19.01.2024 g.16:48: Wenus kwadratura Neptun
20.01.2024 g.14:45: Słońce koniunkcja Pluton
20.01.2024 g.15:07: Słońce ingres Wodnik
21.01.2024 g.01:49: Pluton ingres Wodnik
22.01.2024 g.22:46: Ceres trygon Kora
23.01.2024 g.09:49: Wenus ingres Koziorożec
26.01.2024 g.17:49: Ceres kwadratura Neptun
27.01.2024 g.08:18: Słońce kwadratura Jowisz
27.01.2024 g.15:58: Merkury koniunkcja Mars
28.01.2024 g.07:03: Wenus sekstyl Saturn
28.01.2024 g.22:06: Merkury trygon Uran
29.01.2024 g.02:01: Wenus trygon Jowisz
30.01.2024 g.00:40: Mars trygon Uran

01.02.2024 g.09:52: Merkury kwadratura Kora
02.02.2024 g.11:54: Merkury sekstyl Neptun
05.02.2024 g.06:09: Merkury ingres Wodnik
05.02.2024 g.13:57: Merkury koniunkcja Pluton
05.02.2024 g.17:44: Mars kwadratura Kora
07.02.2024 g.12:08: Ceres ingres Koziorożec
07.02.2024 g.22:25: Wenus trygon Uran
08.02.2024 g.01:19: Mars sekstyl Neptun
08.02.2024 g.11:45: Słońce kwadratura Uran
10.02.2024 g.14:24: Merkury kwadratura Jowisz
12.02.2024 g.01:18: Wenus kwadratura Kora
13.02.2024 g.07:04: Mars ingres Wodnik
13.02.2024 g.12:33: Słońce sekstyl Kora
13.02.2024 g.14:35: Wenus sekstyl Neptun
14.02.2024 g.07:05: Mars koniunkcja Pluton
16.02.2024 g.17:04: Wenus ingres Wodnik
17.02.2024 g.04:52: Merkury kwadratura Uran
17.02.2024 g.09:48: Wenus koniunkcja Pluton
19.02.2024 g.05:12: Słońce ingres Ryby
20.02.2024 g.02:51: Merkury sekstyl Kora
22.02.2024 g.08:14: Wenus koniunkcja Mars
23.02.2024 g.08:28: Merkury ingres Ryby
25.02.2024 g.05:00: Wenus kwadratura Jowisz
25.02.2024 g.08:50: Słońce sekstyl Ceres
27.02.2024 g.01:27: Merkury sekstyl Ceres
27.02.2024 g.09:29: Mars kwadratura Jowisz
28.02.2024 g.09:42: Słońce koniunkcja Merkury
28.02.2024 g.16:07: Merkury koniunkcja Saturn
28.02.2024 g.22:25: Słońce koniunkcja Saturn
29.02.2024 g.10:52: Merkury sekstyl Jowisz

01.03.2024 g.13:14: Słońce sekstyl Jowisz
03.03.2024 g.14:17: Wenus kwadratura Uran
04.03.2024 g.21:23: Merkury sekstyl Uran
07.03.2024 g.10:37: Wenus sekstyl Kora
08.03.2024 g.16:05: Merkury koniunkcja Neptun
09.03.2024 g.23:55: Mars kwadratura Uran
10.03.2024 g.00:00: Słońce sekstyl Uran
10.03.2024 g.05:02: Merkury ingres Baran
10.03.2024 g.23:20: Merkury sekstyl Pluton
11.03.2024 g.22:50: Wenus ingres Ryby
13.03.2024 g.05:45: Ceres sekstyl Saturn
15.03.2024 g.22:59: Mars sekstyl Kora
17.03.2024 g.00:07: Merkury kwadratura Ceres
17.03.2024 g.12:22: Słońce koniunkcja Neptun
20.03.2024 g.04:06: Słońce ingres Baran
21.03.2024 g.21:02: Słońce sekstyl Pluton
22.03.2024 g.00:09: Wenus koniunkcja Saturn
23.03.2024 g.00:47: Mars ingres Ryby
23.03.2024 g.09:04: Wenus sekstyl Ceres
24.03.2024 g.17:36: Wenus sekstyl Jowisz
26.03.2024 g.10:15: Merkury koniunkcja Kora
28.03.2024 g.14:58: Wenus sekstyl Uran

03.04.2024 g.15:10: Wenus koniunkcja Neptun
05.04.2024 g.05:59: Wenus ingres Baran
06.04.2024 g.19:45: Wenus sekstyl Pluton
06.04.2024 g.20:22: Słońce kwadratura Ceres
08.04.2024 g.22:16: Merkury koniunkcja Kora
10.04.2024 g.22:35: Mars koniunkcja Saturn
12.04.2024 g.01:02: Słońce koniunkcja Merkury
14.04.2024 g.08:32: Słońce koniunkcja Kora
16.04.2024 g.15:16: Merkury kwadratura Ceres
16.04.2024 g.18:42: Mars sekstyl Ceres
19.04.2024 g.10:59: Merkury koniunkcja Wenus
19.04.2024 g.15:59: Słońce ingres Byk
19.04.2024 g.17:28: Mars sekstyl Jowisz
20.04.2024 g.01:55: Mars sekstyl Uran
21.04.2024 g.04:27: Jowisz koniunkcja Uran
21.04.2024 g.08:24: Wenus kwadratura Ceres
21.04.2024 g.19:01: Słońce kwadratura Pluton
25.04.2024 g.10:43: Wenus koniunkcja Kora
29.04.2024 g.06:30: Mars koniunkcja Neptun
29.04.2024 g.13:31: Wenus ingres Byk
30.04.2024 g.17:32: Mars ingres Baran

01.05.2024 g.06:29: Wenus kwadratura Pluton
03.05.2024 g.11:05: Mars sekstyl Pluton
07.05.2024 g.07:41: Słońce sekstyl Saturn
07.05.2024 g.13:53: Merkury kwadratura Ceres
11.05.2024 g.12:24: Merkury koniunkcja Kora
11.05.2024 g.19:32: Słońce trygon Ceres
13.05.2024 g.11:13: Słońce koniunkcja Uran
13.05.2024 g.21:44: Wenus sekstyl Saturn
15.05.2024 g.19:04: Merkury ingres Byk
17.05.2024 g.01:17: Wenus trygon Ceres
17.05.2024 g.09:43: Merkury kwadratura Pluton
18.05.2024 g.13:40: Wenus koniunkcja Uran
18.05.2024 g.20:45: Słońce koniunkcja Jowisz
20.05.2024 g.00:44: Słońce sekstyl Neptun
20.05.2024 g.14:59: Słońce ingres Bliźnięta
22.05.2024 g.17:13: Słońce trygon Pluton
23.05.2024 g.10:28: Wenus koniunkcja Jowisz
23.05.2024 g.12:50: Wenus sekstyl Neptun
23.05.2024 g.22:29: Wenus ingres Bliźnięta
23.05.2024 g.23:43: Jowisz sekstyl Neptun
25.05.2024 g.13:16: Wenus trygon Pluton
26.05.2024 g.01:14: Jowisz ingres Bliźnięta
28.05.2024 g.05:21: Merkury sekstyl Saturn
28.05.2024 g.07:06: Mars kwadratura Ceres
29.05.2024 g.13:39: Merkury trygon Ceres
31.05.2024 g.07:53: Merkury koniunkcja Uran

02.06.2024 g.23:17: Mars koniunkcja Kora
03.06.2024 g.02:12: Jowisz trygon Pluton
03.06.2024 g.05:57: Merkury sekstyl Neptun
03.06.2024 g.09:36: Merkury ingres Bliźnięta
04.06.2024 g.08:11: Merkury trygon Pluton
04.06.2024 g.12:23: Merkury koniunkcja Jowisz
04.06.2024 g.17:33: Słońce koniunkcja Wenus
08.06.2024 g.10:25: Wenus kwadratura Saturn
08.06.2024 g.23:25: Wenus kwinkunks Ceres
09.06.2024 g.06:34: Mars ingres Byk
09.06.2024 g.12:35: Słońce kwadratura Saturn
10.06.2024 g.00:29: Słońce kwinkunks Ceres
11.06.2024 g.15:21: Mars kwadratura Pluton
12.06.2024 g.11:14: Ceres sekstyl Saturn
12.06.2024 g.12:39: Merkury kwinkunks Ceres
12.06.2024 g.12:47: Merkury kwadratura Saturn
13.06.2024 g.13:54: Wenus sekstyl Kora
14.06.2024 g.18:32: Słońce koniunkcja Merkury
15.06.2024 g.08:30: Merkury sekstyl Kora
16.06.2024 g.02:48: Słońce sekstyl Kora
17.06.2024 g.05:45: Wenus kwadratura Neptun
17.06.2024 g.08:19: Wenus ingres Rak
17.06.2024 g.09:40: Merkury kwadratura Neptun
17.06.2024 g.11:06: Merkury ingres Rak
17.06.2024 g.14:42: Merkury koniunkcja Wenus
18.06.2024 g.05:13: Merkury kwinkunks Pluton
18.06.2024 g.16:12: Wenus kwinkunks Pluton
20.06.2024 g.20:11: Słońce kwadratura Neptun
20.06.2024 g.22:50: Słońce ingres Rak
21.06.2024 g.18:22: Merkury sekstyl Mars
22.06.2024 g.14:00: Słońce kwinkunks Pluton
25.06.2024 g.11:11: Merkury opozycja Ceres
26.06.2024 g.20:09: Merkury trygon Saturn
29.06.2024 g.06:49: Wenus sekstyl Mars
30.06.2024 g.01:20: Merkury kwadratura Kora
30.06.2024 g.03:44: Wenus opozycja Ceres
30.06.2024 g.04:19: Merkury sekstyl Uran
30.06.2024 g.15:03: Mars trygon Ceres

02.07.2024 g.13:53: Merkury trygon Neptun
02.07.2024 g.14:49: Merkury ingres Lew
03.07.2024 g.03:40: Wenus trygon Saturn
03.07.2024 g.09:26: Merkury opozycja Pluton
05.07.2024 g.21:02: Mars sekstyl Saturn
06.07.2024 g.02:03: Słońce opozycja Ceres
08.07.2024 g.02:00: Wenus kwadratura Kora
08.07.2024 g.13:03: Wenus sekstyl Uran
08.07.2024 g.16:25: Merkury sekstyl Jowisz
11.07.2024 g.01:38: Merkury kwinkunks Ceres
11.07.2024 g.05:04: Słońce trygon Saturn
11.07.2024 g.16:31: Wenus trygon Neptun
11.07.2024 g.18:18: Wenus ingres Lew
12.07.2024 g.16:11: Wenus opozycja Pluton
15.07.2024 g.10:56: Merkury kwinkunks Saturn
15.07.2024 g.16:04: Mars koniunkcja Uran
17.07.2024 g.16:21: Słońce kwadratura Kora
18.07.2024 g.08:20: Ceres kwinkunks Jowisz
18.07.2024 g.16:00: Słońce sekstyl Uran
20.07.2024 g.17:16: Mars sekstyl Neptun
20.07.2024 g.22:42: Mars ingres Bliźnięta
20.07.2024 g.22:52: Merkury trygon Kora
20.07.2024 g.22:52: Wenus kwinkunks Ceres
21.07.2024 g.22:42: Wenus sekstyl Jowisz
22.07.2024 g.00:20: Merkury kwadratura Uran
22.07.2024 g.05:24: Słońce trygon Neptun
22.07.2024 g.05:47: Mars trygon Pluton
22.07.2024 g.09:44: Słońce ingres Lew
23.07.2024 g.07:37: Słońce opozycja Pluton
25.07.2024 g.17:59: Merkury kwinkunks Neptun
26.07.2024 g.00:41: Merkury ingres Panna
26.07.2024 g.04:32: Słońce sekstyl Mars
27.07.2024 g.02:07: Wenus kwinkunks Saturn
27.07.2024 g.02:49: Merkury kwinkunks Pluton

01.08.2024 g.04:57: Słońce kwinkunks Ceres
01.08.2024 g.12:08: Wenus trygon Kora
02.08.2024 g.15:26: Wenus kwadratura Uran
03.08.2024 g.05:51: Mars kwinkunks Ceres
04.08.2024 g.21:23: Wenus kwinkunks Neptun
05.08.2024 g.04:22: Wenus ingres Panna
05.08.2024 g.15:17: Wenus kwinkunks Pluton
07.08.2024 g.15:36: Słońce sekstyl Jowisz
08.08.2024 g.05:12: Merkury koniunkcja Wenus
10.08.2024 g.07:26: Słońce kwinkunks Saturn
11.08.2024 g.19:11: Wenus trygon Ceres
14.08.2024 g.15:02: Merkury kwinkunks Pluton
14.08.2024 g.17:21: Mars koniunkcja Jowisz
15.08.2024 g.02:15: Merkury ingres Lew
15.08.2024 g.19:18: Merkury kwinkunks Neptun
16.08.2024 g.07:29: Mars kwadratura Saturn
17.08.2024 g.22:56: Słońce trygon Kora
18.08.2024 g.11:46: Merkury kwadratura Uran
19.08.2024 g.03:57: Słońce koniunkcja Merkury
19.08.2024 g.07:52: Wenus kwadratura Jowisz
19.08.2024 g.10:29: Wenus opozycja Saturn
19.08.2024 g.18:45: Słońce kwadratura Uran
19.08.2024 g.23:45: Jowisz kwadratura Saturn
20.08.2024 g.13:37: Merkury trygon Kora
21.08.2024 g.23:28: Słońce kwinkunks Neptun
22.08.2024 g.16:54: Słońce ingres Panna
22.08.2024 g.21:34: Słońce kwinkunks Pluton
23.08.2024 g.05:20: Wenus kwadratura Mars
24.08.2024 g.06:30: Merkury sekstyl Mars
25.08.2024 g.21:03: Wenus kwinkunks Kora
27.08.2024 g.09:23: Wenus trygon Uran
28.08.2024 g.08:58: Mars sekstyl Kora
28.08.2024 g.22:24: Wenus opozycja Neptun
29.08.2024 g.15:22: Wenus ingres Waga
29.08.2024 g.16:31: Wenus trygon Pluton
30.08.2024 g.12:23: Słońce trygon Ceres

02.09.2024 g.02:09: Pluton ingres Koziorożec
03.09.2024 g.06:09: Mars kwadratura Neptun
04.09.2024 g.19:58: Mars kwinkunks Pluton
04.09.2024 g.21:45: Mars ingres Rak
04.09.2024 g.23:26: Wenus kwadratura Ceres
05.09.2024 g.12:46: Merkury trygon Kora
07.09.2024 g.06:20: Merkury kwadratura Uran
08.09.2024 g.06:34: Słońce opozycja Saturn
08.09.2024 g.12:51: Merkury kwinkunks Neptun
09.09.2024 g.06:54: Merkury kwinkunks Pluton
09.09.2024 g.08:49: Merkury ingres Panna
11.09.2024 g.12:51: Wenus kwinkunks Saturn
12.09.2024 g.05:41: Merkury sekstyl Mars
12.09.2024 g.12:52: Słońce kwadratura Jowisz
14.09.2024 g.17:24: Merkury trygon Ceres
15.09.2024 g.07:34: Wenus trygon Jowisz
17.09.2024 g.17:22: Słońce kwinkunks Kora
18.09.2024 g.10:50: Merkury opozycja Saturn
19.09.2024 g.06:18: Wenus opozycja Kora
19.09.2024 g.16:04: Słońce trygon Uran
20.09.2024 g.19:35: Wenus kwinkunks Uran
20.09.2024 g.21:02: Mars opozycja Ceres
21.09.2024 g.02:16: Słońce opozycja Neptun
21.09.2024 g.10:49: Merkury kwadratura Jowisz
21.09.2024 g.22:53: Wenus kwinkunks Neptun
22.09.2024 g.08:11: Słońce trygon Pluton
22.09.2024 g.14:43: Słońce ingres Waga
22.09.2024 g.23:14: Wenus kwadratura Pluton
23.09.2024 g.04:35: Wenus ingres Skorpion
23.09.2024 g.19:13: Merkury kwinkunks Kora
24.09.2024 g.19:26: Merkury trygon Uran
25.09.2024 g.13:06: Merkury opozycja Neptun
26.09.2024 g.06:13: Merkury trygon Pluton
26.09.2024 g.10:08: Merkury ingres Waga
30.09.2024 g.06:06: Mars trygon Saturn
30.09.2024 g.23:09: Słońce koniunkcja Merkury

02.10.2024 g.09:08: Wenus sekstyl Ceres
02.10.2024 g.16:43: Merkury kwadratura Ceres
04.10.2024 g.08:46: Merkury kwinkunks Saturn
04.10.2024 g.09:33: Słońce kwadratura Ceres
04.10.2024 g.19:03: Wenus trygon Saturn
06.10.2024 g.08:36: Merkury kwadratura Mars
06.10.2024 g.20:28: Słońce kwinkunks Saturn
08.10.2024 g.12:21: Wenus trygon Mars
08.10.2024 g.14:22: Merkury trygon Jowisz
10.10.2024 g.17:43: Wenus kwinkunks Jowisz
10.10.2024 g.19:34: Merkury opozycja Kora
11.10.2024 g.19:10: Merkury kwinkunks Uran
12.10.2024 g.14:40: Merkury kwinkunks Neptun
13.10.2024 g.16:02: Merkury kwadratura Pluton
13.10.2024 g.17:53: Wenus kwinkunks Kora
13.10.2024 g.21:05: Ceres sekstyl Saturn
13.10.2024 g.21:23: Merkury ingres Skorpion
14.10.2024 g.05:51: Słońce trygon Jowisz
14.10.2024 g.10:15: Słońce kwadratura Mars
15.10.2024 g.00:21: Wenus opozycja Uran
16.10.2024 g.02:48: Wenus trygon Neptun
17.10.2024 g.14:30: Wenus sekstyl Pluton
17.10.2024 g.21:28: Wenus ingres Strzelec
17.10.2024 g.21:58: Słońce opozycja Kora
19.10.2024 g.08:39: Słońce kwinkunks Uran
20.10.2024 g.17:43: Słońce kwinkunks Neptun
22.10.2024 g.01:21: Mars kwadratura Kora
22.10.2024 g.08:34: Merkury trygon Saturn
22.10.2024 g.16:15: Słońce kwadratura Pluton
23.10.2024 g.00:14: Słońce ingres Skorpion
24.10.2024 g.07:58: Merkury sekstyl Ceres
25.10.2024 g.02:12: Mars sekstyl Uran
27.10.2024 g.09:50: Merkury kwinkunks Jowisz
28.10.2024 g.13:30: Mars trygon Neptun
28.10.2024 g.14:34: Wenus kwadratura Saturn
30.10.2024 g.04:20: Merkury kwinkunks Kora
30.10.2024 g.23:14: Merkury opozycja Uran

01.11.2024 g.01:33: Merkury trygon Neptun
02.11.2024 g.09:21: Merkury trygon Mars
02.11.2024 g.16:02: Merkury sekstyl Pluton
02.11.2024 g.20:17: Merkury ingres Strzelec
03.11.2024 g.12:37: Mars opozycja Pluton
03.11.2024 g.16:24: Wenus opozycja Jowisz
04.11.2024 g.05:09: Mars ingres Lew
04.11.2024 g.18:35: Słońce trygon Saturn
06.11.2024 g.21:39: Ceres kwinkunks Jowisz
07.11.2024 g.09:42: Wenus trygon Kora
08.11.2024 g.03:20: Wenus kwinkunks Uran
09.11.2024 g.14:15: Wenus kwadratura Neptun
11.11.2024 g.12:08: Słońce kwinkunks Jowisz
11.11.2024 g.19:25: Wenus ingres Koziorożec
12.11.2024 g.14:21: Merkury kwadratura Saturn
14.11.2024 g.03:43: Słońce sekstyl Ceres
14.11.2024 g.09:01: Wenus kwinkunks Mars
16.11.2024 g.13:45: Słońce kwinkunks Kora
17.11.2024 g.03:44: Słońce opozycja Uran
18.11.2024 g.09:54: Merkury opozycja Jowisz
19.11.2024 g.03:07: Słońce trygon Neptun
19.11.2024 g.21:28: Pluton ingres Wodnik
21.11.2024 g.14:42: Ceres kwadratura Kora
21.11.2024 g.20:56: Słońce ingres Strzelec
21.11.2024 g.21:49: Słońce sekstyl Pluton
22.11.2024 g.12:54: Wenus sekstyl Saturn
22.11.2024 g.19:29: Ceres trygon Uran
26.11.2024 g.19:07: Wenus kwinkunks Jowisz
27.11.2024 g.09:06: Słońce trygon Mars
29.11.2024 g.05:08: Ceres sekstyl Neptun

02.12.2024 g.14:08: Wenus kwadratura Kora
02.12.2024 g.15:42: Wenus trygon Uran
04.12.2024 g.11:15: Merkury opozycja Jowisz
04.12.2024 g.17:18: Słońce kwadratura Saturn
04.12.2024 g.19:51: Wenus sekstyl Neptun
06.12.2024 g.03:17: Słońce koniunkcja Merkury
07.12.2024 g.02:53: Merkury kwadratura Saturn
07.12.2024 g.05:54: Wenus koniunkcja Ceres
07.12.2024 g.07:13: Wenus ingres Wodnik
07.12.2024 g.10:12: Ceres ingres Wodnik
07.12.2024 g.15:08: Wenus koniunkcja Pluton
07.12.2024 g.21:57: Słońce opozycja Jowisz
08.12.2024 g.13:42: Ceres koniunkcja Pluton
12.12.2024 g.11:45: Wenus opozycja Mars
13.12.2024 g.08:44: Merkury sekstyl Wenus
15.12.2024 g.15:43: Słońce kwinkunks Uran
15.12.2024 g.23:31: Słońce trygon Kora
18.12.2024 g.15:28: Słońce kwadratura Neptun
20.12.2024 g.03:10: Wenus trygon Jowisz
20.12.2024 g.21:18: Mars opozycja Ceres
21.12.2024 g.10:20: Słońce ingres Koziorożec
24.12.2024 g.22:59: Jowisz kwadratura Saturn
25.12.2024 g.05:59: Słońce kwinkunks Mars
26.12.2024 g.23:47: Merkury opozycja Jowisz
27.12.2024 g.08:28: Merkury kwadratura Saturn
28.12.2024 g.08:41: Wenus kwadratura Uran
28.12.2024 g.23:33: Wenus sekstyl Kora

2023 2024 2025Pobierz wersję testową Uranii
Horoskop Zegar astrologiczny 
2024-07-18 g.12:16:27 
Europa/Warszawa

Polecane
Tranzyty codzienne
Zegar Astro

Tranzyty
Tranzyty codzienne
Tranzyty bieżący miesiac
Tranzyty następny miesiac
Tranzyty poprzedni miesiac

Tranzyty w styczniu 2024
Tranzyty w lutym 2024
Tranzyty w marcu 2024
Tranzyty w kwietniu 2024
Tranzyty w maju 2024
Tranzyty w czerwcu 2024
Tranzyty w lipcu 2024
Tranzyty w sierpniu 2024
Tranzyty we wrześniu 2024
Tranzyty w październiku 2024
Tranzyty w listopadzie 2024
Tranzyty w grudniu 2024

Aspektarium

Tranzyty planet:

dzisiaj (18.07.2024):
01:20: Księżyc opozycja Jowisz
14:49: Księżyc kwadratura Saturn
16:00: Słońce sekstyl Uran
22:23: Księżyc trygon Merkury

jutro (19.07.2024):
02:13: Księżyc trygon Kora
09:58: Księżyc kwadratura Neptun
10:13: Księżyc ingres Koziorożec