Horoscope  
Astrologia
Spotkania
Program astrologiczny Urania
Biuletyn astrologiczny
Postacie polskiej astrologii
Symbole astrologiczne
Horoskop
   Horoskop tygodniowy
   Horoskop 2013
   Nowe horoskopy
   Zegar
   Tranzyty
Sownik
System domw
Galeria Szem'a
Katalog stron
Bibliografia
Astrologia > Horoskop > Tranzyty > 2026


Tranzyty planet w 2026 roku


01.01.2026 g.14:32: Merkury kwadratura Neptun
01.01.2026 g.22:10: Merkury ingres Koziorożec
06.01.2026 g.17:35: Słońce koniunkcja Wenus
07.01.2026 g.10:01: Merkury kwadratura Ceres
08.01.2026 g.03:43: Wenus koniunkcja Mars
09.01.2026 g.12:40: Słońce koniunkcja Mars
09.01.2026 g.18:34: Wenus opozycja Jowisz
10.01.2026 g.09:41: Słońce opozycja Jowisz
10.01.2026 g.15:24: Mars opozycja Jowisz
13.01.2026 g.07:05: Wenus kwadratura Kora
14.01.2026 g.09:16: Merkury opozycja Jowisz
14.01.2026 g.20:02: Słońce kwadratura Kora
15.01.2026 g.07:18: Wenus sekstyl Saturn
15.01.2026 g.16:21: Wenus trygon Uran
16.01.2026 g.12:23: Mars kwadratura Kora
17.01.2026 g.09:33: Wenus sekstyl Neptun
17.01.2026 g.11:41: Słońce sekstyl Saturn
17.01.2026 g.11:46: Merkury kwadratura Kora
17.01.2026 g.13:43: Wenus ingres Wodnik
17.01.2026 g.17:58: Słońce trygon Uran
18.01.2026 g.08:40: Merkury koniunkcja Mars
19.01.2026 g.05:08: Merkury sekstyl Saturn
19.01.2026 g.06:37: Merkury trygon Uran
19.01.2026 g.22:54: Słońce sekstyl Neptun
20.01.2026 g.02:44: Słońce ingres Wodnik
20.01.2026 g.05:04: Wenus koniunkcja Pluton
20.01.2026 g.06:19: Saturn sekstyl Uran
20.01.2026 g.06:56: Mars trygon Uran
20.01.2026 g.07:01: Mars sekstyl Saturn
20.01.2026 g.15:34: Merkury sekstyl Neptun
20.01.2026 g.17:40: Merkury ingres Wodnik
21.01.2026 g.16:48: Słońce koniunkcja Merkury
22.01.2026 g.18:14: Merkury koniunkcja Pluton
23.01.2026 g.07:39: Mars sekstyl Neptun
23.01.2026 g.10:16: Mars ingres Wodnik
23.01.2026 g.11:28: Słońce koniunkcja Pluton
26.01.2026 g.18:36: Neptun ingres Baran
28.01.2026 g.00:01: Mars koniunkcja Pluton
28.01.2026 g.23:46: Wenus sekstyl Ceres
29.01.2026 g.03:42: Merkury sekstyl Ceres
29.01.2026 g.11:16: Merkury koniunkcja Wenus
30.01.2026 g.21:57: Merkury kwinkunks Jowisz
31.01.2026 g.10:39: Wenus kwinkunks Jowisz

03.02.2026 g.23:24: Merkury sekstyl Kora
05.02.2026 g.13:13: Merkury kwadratura Uran
05.02.2026 g.13:18: Słońce sekstyl Ceres
05.02.2026 g.17:08: Słońce kwinkunks Jowisz
05.02.2026 g.23:28: Ceres kwadratura Jowisz
06.02.2026 g.05:25: Wenus sekstyl Kora
06.02.2026 g.23:47: Merkury ingres Ryby
08.02.2026 g.10:48: Wenus kwadratura Uran
10.02.2026 g.11:18: Wenus ingres Ryby
13.02.2026 g.02:14: Mars kwinkunks Jowisz
13.02.2026 g.11:21: Słońce sekstyl Kora
14.02.2026 g.01:11: Saturn ingres Baran
16.02.2026 g.06:01: Słońce kwadratura Uran
16.02.2026 g.22:30: Merkury trygon Jowisz
18.02.2026 g.16:51: Słońce ingres Ryby
19.02.2026 g.18:58: Mars sekstyl Ceres
20.02.2026 g.17:52: Saturn koniunkcja Neptun
22.02.2026 g.21:01: Wenus trygon Jowisz
24.02.2026 g.00:27: Mars sekstyl Kora
27.02.2026 g.17:20: Mars kwadratura Uran
28.02.2026 g.06:34: Merkury koniunkcja Wenus

01.03.2026 g.07:05: Ceres koniunkcja Kora
02.03.2026 g.15:15: Mars ingres Ryby
04.03.2026 g.17:40: Wenus sekstyl Uran
05.03.2026 g.18:13: Słońce trygon Jowisz
06.03.2026 g.11:45: Wenus ingres Baran
07.03.2026 g.12:01: Słońce koniunkcja Merkury
07.03.2026 g.12:27: Wenus koniunkcja Neptun
08.03.2026 g.14:39: Wenus koniunkcja Saturn
09.03.2026 g.06:23: Merkury trygon Jowisz
10.03.2026 g.07:51: Wenus sekstyl Pluton
15.03.2026 g.06:12: Ceres ingres Byk
15.03.2026 g.09:07: Merkury koniunkcja Mars
18.03.2026 g.17:08: Wenus kwadratura Jowisz
18.03.2026 g.21:19: Słońce sekstyl Uran
20.03.2026 g.15:45: Słońce ingres Baran
22.03.2026 g.01:00: Mars trygon Jowisz
22.03.2026 g.12:18: Słońce koniunkcja Neptun
25.03.2026 g.09:54: Słońce koniunkcja Saturn
25.03.2026 g.19:16: Słońce sekstyl Pluton
26.03.2026 g.16:57: Wenus koniunkcja Kora
28.03.2026 g.15:46: Ceres kwadratura Pluton
28.03.2026 g.23:12: Saturn sekstyl Pluton
30.03.2026 g.18:00: Wenus ingres Byk

03.04.2026 g.13:28: Merkury trygon Jowisz
04.04.2026 g.00:37: Wenus kwadratura Pluton
06.04.2026 g.00:22: Słońce kwadratura Jowisz
06.04.2026 g.21:21: Wenus koniunkcja Ceres
08.04.2026 g.18:11: Mars sekstyl Uran
09.04.2026 g.21:35: Mars ingres Baran
13.04.2026 g.07:29: Mars koniunkcja Neptun
13.04.2026 g.10:20: Wenus sekstyl Jowisz
14.04.2026 g.19:10: Merkury sekstyl Uran
15.04.2026 g.05:21: Merkury ingres Baran
15.04.2026 g.07:43: Słońce koniunkcja Kora
16.04.2026 g.20:55: Mars sekstyl Pluton
17.04.2026 g.04:01: Merkury koniunkcja Neptun
18.04.2026 g.22:34: Merkury sekstyl Pluton
20.04.2026 g.00:43: Mars koniunkcja Saturn
20.04.2026 g.03:38: Słońce ingres Byk
20.04.2026 g.13:21: Merkury koniunkcja Saturn
20.04.2026 g.23:44: Merkury koniunkcja Mars
24.04.2026 g.03:58: Wenus koniunkcja Uran
24.04.2026 g.06:03: Wenus ingres Bliźnięta
25.04.2026 g.18:32: Słońce kwadratura Pluton
26.04.2026 g.02:49: Uran ingres Bliźnięta
26.04.2026 g.19:42: Wenus sekstyl Neptun
26.04.2026 g.20:32: Merkury kwadratura Jowisz
28.04.2026 g.18:39: Wenus trygon Pluton
30.04.2026 g.19:10: Merkury koniunkcja Kora

01.05.2026 g.20:44: Wenus sekstyl Saturn
02.05.2026 g.12:32: Ceres sekstyl Jowisz
03.05.2026 g.04:56: Merkury ingres Byk
05.05.2026 g.04:08: Mars kwadratura Jowisz
06.05.2026 g.00:07: Merkury kwadratura Pluton
11.05.2026 g.04:13: Słońce sekstyl Jowisz
13.05.2026 g.03:39: Mars koniunkcja Kora
13.05.2026 g.06:43: Merkury sekstyl Jowisz
14.05.2026 g.16:24: Słońce koniunkcja Merkury
14.05.2026 g.20:16: Merkury koniunkcja Ceres
15.05.2026 g.04:46: Słońce koniunkcja Ceres
15.05.2026 g.10:43: Wenus sekstyl Kora
17.05.2026 g.12:26: Merkury ingres Bliźnięta
18.05.2026 g.02:09: Merkury koniunkcja Uran
19.05.2026 g.00:25: Mars ingres Byk
19.05.2026 g.03:04: Wenus ingres Rak
19.05.2026 g.06:04: Merkury sekstyl Neptun
19.05.2026 g.07:36: Wenus sekstyl Mars
20.05.2026 g.00:52: Merkury trygon Pluton
21.05.2026 g.02:36: Słońce ingres Bliźnięta
22.05.2026 g.08:31: Wenus kwadratura Neptun
22.05.2026 g.16:26: Słońce koniunkcja Uran
22.05.2026 g.20:02: Merkury sekstyl Saturn
23.05.2026 g.16:35: Wenus kwinkunks Pluton
25.05.2026 g.04:21: Słońce sekstyl Neptun
26.05.2026 g.06:01: Mars kwadratura Pluton
26.05.2026 g.17:52: Słońce trygon Pluton
29.05.2026 g.01:48: Ceres ingres Bliźnięta
29.05.2026 g.05:02: Wenus kwadratura Saturn
30.05.2026 g.03:23: Merkury sekstyl Kora

01.06.2026 g.13:55: Merkury ingres Rak
03.06.2026 g.00:48: Słońce sekstyl Saturn
03.06.2026 g.10:33: Ceres koniunkcja Uran
04.06.2026 g.02:18: Merkury kwadratura Neptun
04.06.2026 g.20:50: Merkury kwinkunks Pluton
08.06.2026 g.06:54: Ceres sekstyl Neptun
09.06.2026 g.21:58: Wenus koniunkcja Jowisz
09.06.2026 g.22:36: Wenus kwadratura Kora
10.06.2026 g.01:47: Jowisz kwadratura Kora
10.06.2026 g.07:38: Merkury kwadratura Saturn
10.06.2026 g.20:35: Ceres trygon Pluton
13.06.2026 g.12:46: Wenus ingres Lew
16.06.2026 g.00:52: Wenus sekstyl Uran
17.06.2026 g.02:13: Słońce sekstyl Kora
17.06.2026 g.05:40: Wenus trygon Neptun
17.06.2026 g.22:38: Wenus opozycja Pluton
21.06.2026 g.10:24: Słońce ingres Rak
21.06.2026 g.22:57: Wenus sekstyl Ceres
25.06.2026 g.14:01: Wenus trygon Saturn
26.06.2026 g.00:38: Słońce kwadratura Neptun
26.06.2026 g.15:18: Słońce kwinkunks Pluton
26.06.2026 g.18:56: Merkury kwadratura Kora
28.06.2026 g.06:50: Mars sekstyl Jowisz
28.06.2026 g.21:28: Mars ingres Bliźnięta
30.06.2026 g.07:51: Jowisz ingres Lew

02.07.2026 g.18:10: Merkury kwadratura Kora
03.07.2026 g.03:04: Ceres sekstyl Saturn
04.07.2026 g.08:07: Mars koniunkcja Uran
05.07.2026 g.02:43: Mars sekstyl Neptun
05.07.2026 g.15:06: Mars trygon Pluton
06.07.2026 g.04:12: Wenus trygon Kora
06.07.2026 g.12:46: Słońce kwadratura Saturn
09.07.2026 g.19:21: Wenus ingres Panna
13.07.2026 g.03:25: Słońce koniunkcja Merkury
13.07.2026 g.16:26: Wenus kwadratura Uran
13.07.2026 g.18:44: Wenus kwinkunks Neptun
13.07.2026 g.22:51: Wenus kwinkunks Pluton
15.07.2026 g.22:31: Uran sekstyl Neptun
18.07.2026 g.06:45: Uran trygon Pluton
18.07.2026 g.15:40: Słońce kwadratura Kora
19.07.2026 g.20:10: Mars sekstyl Saturn
20.07.2026 g.09:22: Jowisz trygon Neptun
20.07.2026 g.16:45: Jowisz opozycja Pluton
21.07.2026 g.13:10: Jowisz sekstyl Uran
22.07.2026 g.21:12: Słońce ingres Lew
23.07.2026 g.06:18: Wenus kwinkunks Saturn
24.07.2026 g.18:12: Merkury sekstyl Wenus
25.07.2026 g.07:48: Neptun sekstyl Pluton
27.07.2026 g.08:54: Słońce opozycja Pluton
27.07.2026 g.09:36: Słońce trygon Neptun
27.07.2026 g.23:36: Słońce sekstyl Uran
29.07.2026 g.09:09: Wenus kwadratura Mars
29.07.2026 g.14:17: Słońce koniunkcja Jowisz

01.08.2026 g.21:54: Ceres sekstyl Kora
02.08.2026 g.21:55: Wenus kwinkunks Kora
03.08.2026 g.12:03: Wenus kwadratura Ceres
05.08.2026 g.08:36: Mars sekstyl Kora
06.08.2026 g.21:12: Wenus ingres Waga
07.08.2026 g.00:03: Merkury kwadratura Kora
07.08.2026 g.04:43: Słońce trygon Saturn
09.08.2026 g.18:28: Merkury ingres Lew
09.08.2026 g.20:06: Mars koniunkcja Ceres
10.08.2026 g.20:08: Wenus trygon Pluton
11.08.2026 g.00:01: Wenus opozycja Neptun
11.08.2026 g.10:30: Mars ingres Rak
12.08.2026 g.03:19: Merkury opozycja Pluton
12.08.2026 g.05:38: Merkury trygon Neptun
12.08.2026 g.05:45: Wenus trygon Uran
12.08.2026 g.16:53: Ceres ingres Rak
12.08.2026 g.22:47: Merkury sekstyl Uran
13.08.2026 g.18:22: Merkury sekstyl Wenus
15.08.2026 g.13:22: Merkury koniunkcja Jowisz
17.08.2026 g.05:14: Mars kwinkunks Pluton
17.08.2026 g.11:52: Mars kwadratura Neptun
17.08.2026 g.17:26: Merkury trygon Saturn
17.08.2026 g.18:15: Wenus sekstyl Jowisz
18.08.2026 g.22:04: Słońce trygon Kora
21.08.2026 g.14:42: Wenus opozycja Saturn
22.08.2026 g.21:28: Ceres kwinkunks Pluton
23.08.2026 g.04:18: Słońce ingres Panna
23.08.2026 g.09:28: Ceres kwadratura Neptun
23.08.2026 g.11:38: Merkury trygon Kora
25.08.2026 g.13:03: Merkury ingres Panna
26.08.2026 g.22:09: Słońce kwinkunks Pluton
27.08.2026 g.02:30: Słońce kwinkunks Neptun
27.08.2026 g.08:41: Merkury kwinkunks Pluton
27.08.2026 g.10:49: Merkury kwinkunks Neptun
27.08.2026 g.19:03: Słońce koniunkcja Merkury
28.08.2026 g.09:22: Merkury sekstyl Ceres
28.08.2026 g.09:24: Merkury kwadratura Uran
29.08.2026 g.00:18: Słońce kwadratura Uran
29.08.2026 g.08:16: Słońce sekstyl Ceres

01.09.2026 g.00:16: Jowisz trygon Saturn
01.09.2026 g.11:58: Mars kwadratura Saturn
01.09.2026 g.14:08: Merkury kwinkunks Saturn
01.09.2026 g.15:20: Merkury sekstyl Mars
04.09.2026 g.11:24: Wenus opozycja Kora
06.09.2026 g.00:48: Słońce kwinkunks Saturn
08.09.2026 g.07:13: Merkury kwinkunks Kora
10.09.2026 g.10:06: Wenus ingres Skorpion
10.09.2026 g.18:20: Merkury ingres Waga
12.09.2026 g.17:58: Merkury trygon Pluton
12.09.2026 g.18:37: Merkury opozycja Neptun
14.09.2026 g.04:39: Merkury trygon Uran
14.09.2026 g.21:52: Słońce sekstyl Mars
15.09.2026 g.20:34: Wenus kwadratura Pluton
15.09.2026 g.20:45: Wenus kwinkunks Neptun
16.09.2026 g.03:46: Neptun sekstyl Pluton
18.09.2026 g.11:15: Merkury kwadratura Ceres
18.09.2026 g.12:00: Merkury opozycja Saturn
18.09.2026 g.14:30: Ceres kwadratura Saturn
18.09.2026 g.16:16: Słońce kwinkunks Kora
20.09.2026 g.17:48: Wenus kwinkunks Uran
20.09.2026 g.22:18: Mars kwadratura Kora
22.09.2026 g.00:50: Merkury sekstyl Jowisz
23.09.2026 g.02:04: Słońce ingres Waga
26.09.2026 g.03:35: Słońce opozycja Neptun
26.09.2026 g.07:34: Słońce trygon Pluton
27.09.2026 g.08:43: Merkury opozycja Kora
28.09.2026 g.04:48: Mars ingres Lew
28.09.2026 g.18:21: Słońce trygon Uran
30.09.2026 g.13:44: Merkury ingres Skorpion

02.10.2026 g.11:14: Merkury kwadratura Mars
02.10.2026 g.17:14: Merkury kwinkunks Neptun
02.10.2026 g.22:42: Merkury kwadratura Pluton
03.10.2026 g.00:17: Mars trygon Neptun
03.10.2026 g.12:38: Mars opozycja Pluton
04.10.2026 g.14:28: Słońce opozycja Saturn
04.10.2026 g.19:21: Merkury kwinkunks Uran
07.10.2026 g.02:10: Merkury koniunkcja Wenus
07.10.2026 g.12:41: Mars sekstyl Uran
09.10.2026 g.10:55: Merkury kwinkunks Saturn
10.10.2026 g.23:30: Wenus kwadratura Mars
12.10.2026 g.06:01: Słońce kwadratura Ceres
15.10.2026 g.10:21: Słońce sekstyl Jowisz
16.10.2026 g.10:32: Mars trygon Saturn
16.10.2026 g.10:39: Wenus kwinkunks Uran
18.10.2026 g.20:40: Słońce opozycja Kora
20.10.2026 g.08:55: Wenus kwadratura Pluton
21.10.2026 g.15:38: Wenus kwinkunks Neptun
23.10.2026 g.11:37: Słońce ingres Skorpion
24.10.2026 g.05:43: Słońce koniunkcja Wenus
25.10.2026 g.10:09: Wenus ingres Waga
25.10.2026 g.16:14: Słońce kwinkunks Neptun
26.10.2026 g.13:11: Słońce kwadratura Pluton
28.10.2026 g.06:28: Słońce kwinkunks Uran
30.10.2026 g.18:19: Merkury kwadratura Mars

01.11.2026 g.17:01: Słońce kwinkunks Saturn
03.11.2026 g.04:27: Wenus opozycja Kora
04.11.2026 g.11:31: Wenus sekstyl Jowisz
04.11.2026 g.15:24: Słońce koniunkcja Merkury
07.11.2026 g.06:23: Merkury kwinkunks Saturn
08.11.2026 g.20:30: Jowisz trygon Kora
09.11.2026 g.02:32: Wenus kwadratura Ceres
10.11.2026 g.07:47: Wenus sekstyl Mars
14.11.2026 g.15:42: Mars trygon Kora
16.11.2026 g.05:18: Słońce trygon Ceres
16.11.2026 g.07:23: Mars koniunkcja Jowisz
17.11.2026 g.12:19: Słońce kwinkunks Kora
18.11.2026 g.10:38: Słońce kwadratura Jowisz
19.11.2026 g.18:48: Słońce kwadratura Mars
20.11.2026 g.03:16: Merkury kwinkunks Saturn
21.11.2026 g.13:10: Wenus kwadratura Ceres
22.11.2026 g.08:22: Słońce ingres Strzelec
24.11.2026 g.01:07: Słońce trygon Neptun
24.11.2026 g.21:12: Wenus opozycja Kora
25.11.2026 g.18:27: Słońce sekstyl Pluton
25.11.2026 g.23:41: Słońce opozycja Uran
26.11.2026 g.00:36: Mars ingres Panna
28.11.2026 g.13:04: Wenus sekstyl Jowisz
29.11.2026 g.12:20: Uran trygon Pluton
30.11.2026 g.07:05: Słońce trygon Saturn
30.11.2026 g.07:19: Mars kwinkunks Neptun

02.12.2026 g.02:42: Merkury trygon Ceres
03.12.2026 g.01:23: Merkury kwinkunks Kora
04.12.2026 g.08:02: Merkury kwadratura Jowisz
04.12.2026 g.09:12: Wenus ingres Skorpion
04.12.2026 g.20:28: Mars kwadratura Uran
05.12.2026 g.21:23: Mars kwinkunks Pluton
06.12.2026 g.09:33: Merkury ingres Strzelec
06.12.2026 g.20:04: Wenus kwinkunks Neptun
07.12.2026 g.11:15: Merkury trygon Neptun
08.12.2026 g.11:28: Merkury opozycja Uran
08.12.2026 g.20:31: Merkury sekstyl Pluton
08.12.2026 g.23:26: Wenus kwinkunks Uran
09.12.2026 g.14:40: Merkury kwadratura Mars
09.12.2026 g.19:37: Wenus kwadratura Pluton
11.12.2026 g.14:25: Merkury trygon Saturn
12.12.2026 g.10:14: Wenus sekstyl Mars
14.12.2026 g.07:16: Słońce kwinkunks Ceres
15.12.2026 g.03:57: Wenus kwinkunks Saturn
16.12.2026 g.22:02: Słońce trygon Kora
18.12.2026 g.22:20: Słońce trygon Jowisz
20.12.2026 g.05:25: Merkury kwinkunks Ceres
21.12.2026 g.05:12: Mars kwinkunks Saturn
21.12.2026 g.21:49: Słońce ingres Koziorożec
22.12.2026 g.13:16: Merkury trygon Kora
23.12.2026 g.12:36: Słońce kwadratura Neptun
23.12.2026 g.19:02: Merkury trygon Jowisz
24.12.2026 g.09:58: Słońce kwinkunks Uran
25.12.2026 g.19:22: Merkury ingres Koziorożec
26.12.2026 g.20:46: Merkury kwadratura Neptun
27.12.2026 g.08:39: Merkury kwinkunks Uran
28.12.2026 g.03:42: Wenus trygon Ceres
30.12.2026 g.00:27: Słońce kwadratura Saturn
31.12.2026 g.00:54: Merkury kwadratura Saturn
31.12.2026 g.13:02: Słońce trygon Mars

2025 2026 2027Pobierz wersję testową Uranii
Horoskop Zegar astrologiczny 
2024-07-17 g.19:31:28 
Europa/Warszawa

Polecane
Tranzyty codzienne
Zegar Astro

Tranzyty
Tranzyty codzienne
Tranzyty bieżący miesiac
Tranzyty następny miesiac
Tranzyty poprzedni miesiac

Tranzyty w styczniu 2024
Tranzyty w lutym 2024
Tranzyty w marcu 2024
Tranzyty w kwietniu 2024
Tranzyty w maju 2024
Tranzyty w czerwcu 2024
Tranzyty w lipcu 2024
Tranzyty w sierpniu 2024
Tranzyty we wrześniu 2024
Tranzyty w październiku 2024
Tranzyty w listopadzie 2024
Tranzyty w grudniu 2024

Aspektarium

Tranzyty planet:

dzisiaj (17.07.2024):
03:10: Księżyc trygon Neptun
03:24: Księżyc ingres Strzelec
05:19: Księżyc sekstyl Pluton
16:21: Słońce kwadratura Kora
17:07: Księżyc trygon Wenus

jutro (18.07.2024):
01:20: Księżyc opozycja Jowisz
14:49: Księżyc kwadratura Saturn
16:00: Słońce sekstyl Uran
22:23: Księżyc trygon Merkury