Horoscope  
Astrologia
Spotkania
Program astrologiczny Urania
Biuletyn astrologiczny
Postacie polskiej astrologii
Symbole astrologiczne
Horoskop
   Horoskop tygodniowy
   Horoskop 2013
   Nowe horoskopy
   Zegar
   Tranzyty
Sownik
System domw
Galeria Szem'a
Katalog stron
Bibliografia
Astrologia > Horoskop > Tranzyty > 1992


Tranzyty planet w 1992 roku


05.01.1992 g.01:45: Słońce koniunkcja Uran
05.01.1992 g.17:08: Słońce trygon Jowisz
05.01.1992 g.23:43: Wenus sekstyl Saturn
07.01.1992 g.02:21: Ceres ingres Koziorożec
07.01.1992 g.13:35: Słońce koniunkcja Neptun
07.01.1992 g.19:38: Słońce kwadratura Kora
09.01.1992 g.10:46: Mars ingres Koziorożec
10.01.1992 g.02:45: Merkury ingres Koziorożec
10.01.1992 g.20:32: Merkury koniunkcja Mars
11.01.1992 g.07:42: Merkury koniunkcja Ceres
12.01.1992 g.05:45: Mars koniunkcja Ceres
12.01.1992 g.13:03: Wenus kwadratura Jowisz
12.01.1992 g.14:07: Jowisz trygon Uran
13.01.1992 g.10:00: Słońce sekstyl Pluton
14.01.1992 g.11:31: Wenus trygon Kora
14.01.1992 g.13:22: Neptun kwadratura Kora
19.01.1992 g.16:40: Merkury trygon Jowisz
20.01.1992 g.05:38: Merkury koniunkcja Uran
20.01.1992 g.20:32: Słońce ingres Wodnik
21.01.1992 g.11:57: Merkury kwadratura Kora
21.01.1992 g.15:52: Merkury koniunkcja Neptun
25.01.1992 g.07:53: Merkury sekstyl Pluton
25.01.1992 g.08:14: Wenus ingres Koziorożec
27.01.1992 g.10:06: Mars trygon Jowisz
29.01.1992 g.22:14: Merkury ingres Wodnik
29.01.1992 g.22:32: Słońce koniunkcja Saturn
29.01.1992 g.23:58: Mars koniunkcja Uran
31.01.1992 g.20:42: Mars kwadratura Kora

01.02.1992 g.15:56: Mars koniunkcja Neptun
02.02.1992 g.12:30: Słońce kwinkunks Jowisz
03.02.1992 g.00:01: Wenus koniunkcja Ceres
04.02.1992 g.15:39: Wenus trygon Jowisz
04.02.1992 g.22:53: Merkury koniunkcja Saturn
06.02.1992 g.09:46: Słońce sekstyl Kora
06.02.1992 g.10:25: Merkury kwinkunks Jowisz
07.02.1992 g.05:29: Wenus koniunkcja Uran
07.02.1992 g.12:37: Ceres trygon Jowisz
08.02.1992 g.00:59: Wenus kwadratura Kora
08.02.1992 g.16:45: Wenus koniunkcja Neptun
08.02.1992 g.21:33: Mars sekstyl Pluton
08.02.1992 g.23:12: Merkury sekstyl Kora
12.02.1992 g.09:43: Słońce koniunkcja Merkury
12.02.1992 g.09:59: Merkury kwadratura Pluton
12.02.1992 g.10:12: Słońce kwadratura Pluton
12.02.1992 g.23:39: Wenus sekstyl Pluton
16.02.1992 g.08:03: Merkury ingres Ryby
16.02.1992 g.09:43: Jowisz kwinkunks Saturn
18.02.1992 g.05:37: Mars ingres Wodnik
18.02.1992 g.09:29: Ceres koniunkcja Uran
18.02.1992 g.17:40: Wenus ingres Wodnik
19.02.1992 g.10:43: Słońce ingres Ryby
19.02.1992 g.13:21: Wenus koniunkcja Mars
19.02.1992 g.19:43: Ceres kwadratura Kora
22.02.1992 g.01:06: Merkury opozycja Jowisz
23.02.1992 g.02:06: Ceres koniunkcja Neptun
25.02.1992 g.07:43: Merkury sekstyl Uran
26.02.1992 g.02:44: Merkury sekstyl Neptun
26.02.1992 g.18:46: Merkury sekstyl Ceres
26.02.1992 g.19:44: Wenus kwinkunks Jowisz
28.02.1992 g.18:05: Merkury trygon Pluton
29.02.1992 g.01:36: Słońce opozycja Jowisz
29.02.1992 g.01:47: Wenus koniunkcja Saturn

01.03.1992 g.14:06: Mars kwinkunks Jowisz
03.03.1992 g.12:35: Wenus sekstyl Kora
03.03.1992 g.20:49: Uran kwadratura Kora
03.03.1992 g.22:44: Merkury ingres Baran
06.03.1992 g.18:51: Mars koniunkcja Saturn
07.03.1992 g.12:35: Słońce sekstyl Uran
08.03.1992 g.00:38: Ceres sekstyl Pluton
08.03.1992 g.07:10: Wenus kwadratura Pluton
08.03.1992 g.19:55: Słońce sekstyl Neptun
10.03.1992 g.12:58: Merkury kwinkunks Jowisz
11.03.1992 g.10:53: Mars sekstyl Kora
13.03.1992 g.05:48: Słońce trygon Pluton
14.03.1992 g.00:56: Wenus ingres Ryby
15.03.1992 g.20:20: Słońce sekstyl Ceres
18.03.1992 g.20:11: Mars kwadratura Pluton
19.03.1992 g.20:56: Wenus opozycja Jowisz
20.03.1992 g.09:48: Słońce ingres Baran
26.03.1992 g.07:11: Merkury kwinkunks Jowisz
26.03.1992 g.15:55: Słońce koniunkcja Merkury
26.03.1992 g.21:59: Słońce kwinkunks Jowisz
28.03.1992 g.03:04: Mars ingres Ryby
28.03.1992 g.10:13: Wenus sekstyl Uran
29.03.1992 g.07:51: Wenus sekstyl Neptun
30.03.1992 g.23:05: Ceres ingres Wodnik

01.04.1992 g.09:05: Wenus trygon Pluton
02.04.1992 g.16:06: Merkury sekstyl Ceres
04.04.1992 g.01:52: Merkury ingres Ryby
04.04.1992 g.12:09: Mars opozycja Jowisz
05.04.1992 g.22:50: Słońce sekstyl Saturn
06.04.1992 g.15:11: Merkury koniunkcja Wenus
07.04.1992 g.00:41: Słońce koniunkcja Kora
07.04.1992 g.09:15: Wenus ingres Baran
07.04.1992 g.14:08: Słońce kwadratura Uran
08.04.1992 g.14:19: Słońce kwadratura Neptun
09.04.1992 g.10:48: Wenus sekstyl Ceres
11.04.1992 g.14:30: Wenus kwinkunks Jowisz
12.04.1992 g.02:30: Słońce kwinkunks Pluton
14.04.1992 g.19:35: Merkury ingres Baran
19.04.1992 g.02:30: Ceres kwinkunks Jowisz
19.04.1992 g.21:56: Słońce ingres Byk
20.04.1992 g.10:16: Mars sekstyl Uran
21.04.1992 g.11:43: Wenus sekstyl Saturn
21.04.1992 g.14:45: Wenus koniunkcja Kora
21.04.1992 g.15:32: Mars sekstyl Neptun
21.04.1992 g.19:43: Merkury kwinkunks Jowisz
22.04.1992 g.00:05: Wenus kwadratura Uran
22.04.1992 g.18:25: Wenus kwadratura Neptun
22.04.1992 g.18:50: Merkury sekstyl Ceres
24.04.1992 g.17:25: Słońce trygon Jowisz
24.04.1992 g.22:09: Saturn sekstyl Kora
25.04.1992 g.06:24: Wenus kwinkunks Pluton
25.04.1992 g.14:54: Mars trygon Pluton
26.04.1992 g.10:59: Słońce kwadratura Ceres

01.05.1992 g.17:41: Wenus ingres Byk
03.05.1992 g.02:16: Merkury koniunkcja Kora
03.05.1992 g.07:36: Merkury kwadratura Uran
03.05.1992 g.07:41: Merkury sekstyl Saturn
03.05.1992 g.23:56: Merkury kwadratura Neptun
05.05.1992 g.12:39: Wenus trygon Jowisz
05.05.1992 g.23:16: Merkury kwinkunks Pluton
05.05.1992 g.23:35: Mars ingres Baran
08.05.1992 g.08:10: Słońce trygon Uran
08.05.1992 g.13:47: Wenus kwadratura Ceres
08.05.1992 g.14:30: Słońce kwadratura Saturn
09.05.1992 g.07:56: Słońce trygon Neptun
11.05.1992 g.06:10: Merkury ingres Byk
12.05.1992 g.03:14: Słońce opozycja Pluton
12.05.1992 g.07:00: Mars kwinkunks Jowisz
14.05.1992 g.03:22: Merkury trygon Jowisz
15.05.1992 g.23:10: Uran kwadratura Kora
16.05.1992 g.04:34: Wenus trygon Uran
16.05.1992 g.15:38: Merkury kwadratura Ceres
16.05.1992 g.16:10: Wenus kwadratura Saturn
17.05.1992 g.00:01: Wenus trygon Neptun
18.05.1992 g.12:21: Mars sekstyl Ceres
19.05.1992 g.02:53: Wenus opozycja Pluton
20.05.1992 g.21:12: Słońce ingres Bliźnięta
20.05.1992 g.23:59: Merkury trygon Uran
21.05.1992 g.09:18: Merkury kwadratura Saturn
21.05.1992 g.12:27: Merkury trygon Neptun
22.05.1992 g.19:06: Merkury opozycja Pluton
26.05.1992 g.03:17: Wenus ingres Bliźnięta
26.05.1992 g.17:44: Słońce kwadratura Jowisz
26.05.1992 g.23:16: Merkury ingres Bliźnięta
28.05.1992 g.01:50: Merkury koniunkcja Wenus
28.05.1992 g.22:53: Mars kwadratura Uran
29.05.1992 g.12:11: Mars koniunkcja Kora
29.05.1992 g.16:10: Merkury kwadratura Jowisz
30.05.1992 g.07:07: Mars sekstyl Saturn
30.05.1992 g.09:13: Mars kwadratura Neptun
30.05.1992 g.23:52: Wenus kwadratura Jowisz
31.05.1992 g.14:45: Słońce trygon Ceres
31.05.1992 g.16:47: Merkury trygon Ceres
31.05.1992 g.18:21: Słońce koniunkcja Merkury

02.06.1992 g.15:06: Mars kwinkunks Pluton
03.06.1992 g.13:07: Wenus trygon Ceres
03.06.1992 g.21:11: Merkury kwinkunks Uran
04.06.1992 g.04:08: Merkury sekstyl Kora
04.06.1992 g.09:50: Merkury trygon Saturn
04.06.1992 g.09:50: Merkury kwinkunks Neptun
05.06.1992 g.13:05: Merkury kwinkunks Pluton
07.06.1992 g.03:47: Merkury sekstyl Mars
07.06.1992 g.18:56: Słońce kwinkunks Uran
08.06.1992 g.14:38: Słońce sekstyl Kora
09.06.1992 g.00:27: Słońce kwinkunks Neptun
09.06.1992 g.01:14: Słońce trygon Saturn
09.06.1992 g.01:58: Wenus kwinkunks Uran
09.06.1992 g.18:16: Wenus sekstyl Kora
09.06.1992 g.20:26: Merkury ingres Rak
10.06.1992 g.01:19: Wenus kwinkunks Neptun
10.06.1992 g.02:00: Wenus trygon Saturn
11.06.1992 g.13:12: Słońce kwinkunks Pluton
12.06.1992 g.00:50: Wenus kwinkunks Pluton
13.06.1992 g.13:22: Merkury sekstyl Jowisz
13.06.1992 g.18:30: Słońce koniunkcja Wenus
14.06.1992 g.17:55: Mars ingres Byk
14.06.1992 g.22:22: Merkury kwinkunks Ceres
18.06.1992 g.17:49: Merkury opozycja Uran
19.06.1992 g.11:06: Merkury kwadratura Kora
19.06.1992 g.12:20: Merkury opozycja Neptun
19.06.1992 g.12:23: Merkury kwinkunks Saturn
19.06.1992 g.13:22: Wenus ingres Rak
21.06.1992 g.00:03: Merkury trygon Pluton
21.06.1992 g.05:14: Słońce ingres Rak
21.06.1992 g.18:07: Saturn sekstyl Kora
22.06.1992 g.10:45: Neptun kwadratura Kora
25.06.1992 g.13:43: Ceres kwinkunks Jowisz
26.06.1992 g.15:17: Wenus sekstyl Mars
26.06.1992 g.16:45: Wenus kwinkunks Ceres
26.06.1992 g.17:37: Mars kwadratura Ceres
26.06.1992 g.23:35: Wenus sekstyl Jowisz
27.06.1992 g.06:48: Mars trygon Jowisz
27.06.1992 g.07:10: Merkury ingres Lew
29.06.1992 g.22:26: Słońce kwinkunks Ceres

01.07.1992 g.11:37: Słońce sekstyl Jowisz
02.07.1992 g.18:34: Wenus opozycja Uran
03.07.1992 g.14:21: Merkury opozycja Ceres
03.07.1992 g.18:40: Wenus kwinkunks Saturn
03.07.1992 g.23:30: Wenus opozycja Neptun
04.07.1992 g.06:04: Wenus kwadratura Kora
06.07.1992 g.02:05: Wenus trygon Pluton
06.07.1992 g.21:42: Mars trygon Uran
08.07.1992 g.00:37: Słońce opozycja Uran
08.07.1992 g.12:06: Mars kwadratura Saturn
09.07.1992 g.00:48: Mars trygon Neptun
09.07.1992 g.05:19: Słońce kwinkunks Saturn
09.07.1992 g.15:25: Słońce opozycja Neptun
10.07.1992 g.03:55: Słońce kwadratura Kora
11.07.1992 g.10:57: Słońce sekstyl Mars
12.07.1992 g.10:39: Słońce trygon Pluton
12.07.1992 g.18:55: Mars opozycja Pluton
13.07.1992 g.14:30: Merkury kwinkunks Uran
13.07.1992 g.23:06: Wenus ingres Lew
15.07.1992 g.21:08: Merkury opozycja Saturn
17.07.1992 g.23:40: Wenus opozycja Ceres
18.07.1992 g.06:57: Merkury kwinkunks Neptun
22.07.1992 g.14:06: Merkury kwinkunks Neptun
22.07.1992 g.16:08: Słońce ingres Lew
26.07.1992 g.00:26: Słońce opozycja Ceres
26.07.1992 g.00:49: Merkury opozycja Saturn
26.07.1992 g.09:48: Wenus kwinkunks Uran
26.07.1992 g.17:40: Merkury koniunkcja Wenus
26.07.1992 g.20:58: Mars ingres Bliźnięta
26.07.1992 g.23:08: Wenus opozycja Saturn
27.07.1992 g.13:22: Merkury kwinkunks Uran
27.07.1992 g.20:34: Wenus kwinkunks Neptun
28.07.1992 g.15:21: Wenus trygon Kora
30.07.1992 g.05:18: Mars trygon Ceres
30.07.1992 g.08:14: Wenus kwadratura Pluton
31.07.1992 g.21:49: Jowisz trygon Uran

02.08.1992 g.20:39: Jowisz kwinkunks Saturn
02.08.1992 g.22:43: Słońce koniunkcja Merkury
07.08.1992 g.05:37: Słońce kwinkunks Uran
07.08.1992 g.08:25: Wenus ingres Panna
07.08.1992 g.09:39: Merkury sekstyl Mars
07.08.1992 g.11:52: Słońce opozycja Saturn
07.08.1992 g.17:42: Wenus kwinkunks Ceres
09.08.1992 g.05:19: Słońce kwinkunks Neptun
09.08.1992 g.10:50: Jowisz trygon Neptun
10.08.1992 g.03:37: Ceres ingres Koziorożec
10.08.1992 g.11:43: Słońce trygon Kora
12.08.1992 g.18:28: Słońce kwadratura Pluton
15.08.1992 g.08:19: Jowisz kwinkunks Kora
17.08.1992 g.15:01: Mars trygon Saturn
17.08.1992 g.21:44: Mars kwinkunks Uran
18.08.1992 g.23:16: Wenus kwinkunks Saturn
19.08.1992 g.04:00: Wenus trygon Uran
20.08.1992 g.13:50: Wenus kwadratura Mars
20.08.1992 g.19:31: Wenus trygon Neptun
21.08.1992 g.00:37: Słońce kwinkunks Ceres
21.08.1992 g.00:44: Mars kwinkunks Neptun
21.08.1992 g.22:40: Wenus kwinkunks Kora
22.08.1992 g.23:10: Słońce ingres Panna
23.08.1992 g.05:35: Mars sekstyl Kora
23.08.1992 g.07:42: Wenus koniunkcja Jowisz
23.08.1992 g.20:52: Wenus sekstyl Pluton
24.08.1992 g.17:48: Merkury opozycja Saturn
25.08.1992 g.02:50: Merkury kwinkunks Uran
26.08.1992 g.13:42: Merkury kwinkunks Neptun
26.08.1992 g.17:07: Jowisz sekstyl Pluton
27.08.1992 g.02:59: Mars kwinkunks Pluton
27.08.1992 g.07:46: Mars kwadratura Jowisz
27.08.1992 g.12:35: Merkury trygon Kora
29.08.1992 g.01:28: Merkury kwadratura Pluton
29.08.1992 g.09:09: Wenus trygon Ceres
30.08.1992 g.03:05: Merkury sekstyl Mars
31.08.1992 g.18:08: Wenus ingres Waga

01.09.1992 g.16:33: Merkury kwinkunks Ceres
03.09.1992 g.10:02: Merkury ingres Panna
05.09.1992 g.12:41: Słońce kwinkunks Saturn
06.09.1992 g.05:44: Mars kwinkunks Ceres
06.09.1992 g.14:26: Słońce trygon Uran
08.09.1992 g.18:54: Słońce trygon Neptun
10.09.1992 g.02:44: Merkury kwinkunks Saturn
10.09.1992 g.08:26: Słońce kwinkunks Kora
10.09.1992 g.18:25: Merkury trygon Uran
11.09.1992 g.04:26: Wenus trygon Saturn
11.09.1992 g.21:21: Merkury trygon Neptun
12.09.1992 g.05:47: Wenus kwadratura Uran
12.09.1992 g.08:05: Mars ingres Rak
12.09.1992 g.16:40: Merkury kwinkunks Kora
13.09.1992 g.07:57: Słońce sekstyl Pluton
13.09.1992 g.23:41: Wenus kwadratura Neptun
14.09.1992 g.06:08: Merkury sekstyl Pluton
15.09.1992 g.05:29: Wenus opozycja Kora
15.09.1992 g.05:47: Słońce koniunkcja Merkury
16.09.1992 g.10:57: Merkury koniunkcja Jowisz
17.09.1992 g.05:25: Merkury trygon Ceres
17.09.1992 g.20:31: Słońce koniunkcja Jowisz
19.09.1992 g.00:24: Słońce trygon Ceres
19.09.1992 g.07:40: Merkury ingres Waga
22.09.1992 g.05:38: Wenus kwadratura Ceres
22.09.1992 g.12:20: Merkury kwadratura Mars
22.09.1992 g.20:42: Słońce ingres Waga
23.09.1992 g.20:55: Ceres trygon Jowisz
25.09.1992 g.05:31: Wenus ingres Skorpion
26.09.1992 g.07:47: Merkury trygon Saturn
27.09.1992 g.10:12: Merkury kwadratura Uran
28.09.1992 g.17:09: Merkury kwadratura Neptun
29.09.1992 g.14:16: Merkury opozycja Kora

04.10.1992 g.19:15: Mars kwinkunks Saturn
04.10.1992 g.22:40: Wenus kwadratura Saturn
04.10.1992 g.23:01: Słońce trygon Saturn
05.10.1992 g.01:00: Wenus trygon Mars
05.10.1992 g.02:45: Słońce kwadratura Mars
05.10.1992 g.18:04: Merkury kwadratura Ceres
06.10.1992 g.17:56: Wenus sekstyl Uran
07.10.1992 g.04:41: Słońce kwadratura Uran
07.10.1992 g.11:12: Merkury ingres Skorpion
08.10.1992 g.11:00: Wenus sekstyl Neptun
09.10.1992 g.07:27: Słońce kwadratura Neptun
09.10.1992 g.12:43: Wenus kwinkunks Kora
09.10.1992 g.13:03: Mars opozycja Uran
10.10.1992 g.14:26: Jowisz ingres Waga
10.10.1992 g.14:47: Słońce opozycja Kora
12.10.1992 g.20:51: Wenus koniunkcja Pluton
14.10.1992 g.05:42: Mars opozycja Neptun
15.10.1992 g.12:37: Merkury kwadratura Saturn
17.10.1992 g.00:42: Mars kwadratura Kora
17.10.1992 g.07:03: Merkury sekstyl Uran
18.10.1992 g.18:06: Merkury sekstyl Neptun
19.10.1992 g.05:31: Wenus sekstyl Ceres
19.10.1992 g.13:50: Merkury kwinkunks Kora
19.10.1992 g.18:46: Wenus ingres Strzelec
20.10.1992 g.17:02: Merkury trygon Mars
21.10.1992 g.16:20: Wenus sekstyl Jowisz
22.10.1992 g.21:35: Ceres ingres Wodnik
23.10.1992 g.00:33: Merkury koniunkcja Pluton
23.10.1992 g.04:57: Słońce ingres Skorpion
23.10.1992 g.06:41: Słońce kwadratura Ceres
29.10.1992 g.15:31: Wenus sekstyl Saturn
29.10.1992 g.18:02: Merkury ingres Strzelec
29.10.1992 g.19:04: Mars trygon Pluton
31.10.1992 g.10:27: Merkury sekstyl Ceres

03.11.1992 g.00:39: Wenus trygon Kora
03.11.1992 g.21:32: Merkury sekstyl Jowisz
04.11.1992 g.08:19: Słońce kwadratura Saturn
07.11.1992 g.02:20: Słońce sekstyl Uran
08.11.1992 g.20:45: Słońce sekstyl Neptun
09.11.1992 g.10:03: Słońce kwinkunks Kora
09.11.1992 g.15:22: Wenus kwinkunks Mars
13.11.1992 g.13:48: Wenus ingres Koziorożec
15.11.1992 g.00:46: Słońce koniunkcja Pluton
15.11.1992 g.10:45: Merkury sekstyl Jowisz
16.11.1992 g.23:12: Merkury sekstyl Ceres
19.11.1992 g.02:34: Słońce trygon Mars
20.11.1992 g.04:24: Wenus kwadratura Jowisz
21.11.1992 g.20:43: Merkury ingres Skorpion
21.11.1992 g.23:09: Słońce koniunkcja Merkury
22.11.1992 g.02:25: Słońce ingres Strzelec
23.11.1992 g.18:48: Merkury trygon Mars
25.11.1992 g.11:11: Neptun kwadratura Kora
26.11.1992 g.17:09: Wenus koniunkcja Uran
27.11.1992 g.19:28: Merkury koniunkcja Pluton
27.11.1992 g.20:27: Wenus kwadratura Kora
27.11.1992 g.22:15: Wenus koniunkcja Neptun
28.11.1992 g.23:34: Ceres trygon Jowisz

01.12.1992 g.19:20: Słońce sekstyl Jowisz
02.12.1992 g.05:25: Merkury sekstyl Wenus
02.12.1992 g.10:00: Słońce sekstyl Ceres
03.12.1992 g.08:18: Wenus sekstyl Pluton
05.12.1992 g.16:18: Merkury koniunkcja Pluton
05.12.1992 g.20:04: Słońce sekstyl Saturn
06.12.1992 g.10:29: Wenus opozycja Mars
08.12.1992 g.18:49: Wenus ingres Wodnik
08.12.1992 g.21:26: Słońce trygon Kora
09.12.1992 g.11:48: Merkury trygon Mars
12.12.1992 g.09:05: Merkury ingres Strzelec
15.12.1992 g.15:30: Ceres koniunkcja Saturn
17.12.1992 g.02:10: Słońce kwinkunks Mars
19.12.1992 g.06:32: Wenus trygon Jowisz
20.12.1992 g.03:38: Uran kwadratura Kora
21.12.1992 g.02:23: Mars trygon Pluton
21.12.1992 g.15:43: Słońce ingres Koziorożec
21.12.1992 g.19:49: Merkury sekstyl Jowisz
22.12.1992 g.00:09: Wenus koniunkcja Saturn
22.12.1992 g.03:50: Ceres sekstyl Kora
23.12.1992 g.10:23: Wenus sekstyl Kora
23.12.1992 g.22:35: Merkury sekstyl Saturn
23.12.1992 g.23:54: Wenus koniunkcja Ceres
24.12.1992 g.22:21: Merkury trygon Kora
25.12.1992 g.19:22: Merkury sekstyl Ceres
27.12.1992 g.20:40: Wenus kwinkunks Mars
28.12.1992 g.05:57: Merkury kwinkunks Mars
29.12.1992 g.19:33: Merkury sekstyl Wenus
30.12.1992 g.03:09: Wenus kwadratura Pluton
31.12.1992 g.23:27: Mars kwinkunks Ceres

1991 1992 1993Pobierz wersję testową Uranii
Horoskop Zegar astrologiczny 
2024-07-17 g.19:27:42 
Europa/Warszawa

Polecane
Tranzyty codzienne
Zegar Astro

Tranzyty
Tranzyty codzienne
Tranzyty bieżący miesiac
Tranzyty następny miesiac
Tranzyty poprzedni miesiac

Tranzyty w styczniu 2024
Tranzyty w lutym 2024
Tranzyty w marcu 2024
Tranzyty w kwietniu 2024
Tranzyty w maju 2024
Tranzyty w czerwcu 2024
Tranzyty w lipcu 2024
Tranzyty w sierpniu 2024
Tranzyty we wrześniu 2024
Tranzyty w październiku 2024
Tranzyty w listopadzie 2024
Tranzyty w grudniu 2024

Aspektarium

Tranzyty planet:

dzisiaj (17.07.2024):
03:10: Księżyc trygon Neptun
03:24: Księżyc ingres Strzelec
05:19: Księżyc sekstyl Pluton
16:21: Słońce kwadratura Kora
17:07: Księżyc trygon Wenus

jutro (18.07.2024):
01:20: Księżyc opozycja Jowisz
14:49: Księżyc kwadratura Saturn
16:00: Słońce sekstyl Uran
22:23: Księżyc trygon Merkury