Horoscope  
Astrologia
Spotkania
Program astrologiczny Urania
Biuletyn astrologiczny
Postacie polskiej astrologii
Symbole astrologiczne
Horoskop
   Horoskop tygodniowy
   Horoskop 2013
   Nowe horoskopy
   Zegar
   Tranzyty
Sownik
System domw
Galeria Szem'a
Katalog stron
Bibliografia
Astrologia > Horoskop > Tranzyty > 1993


Tranzyty planet w 1993 roku


02.01.1993 g.15:47: Merkury ingres Koziorożec
04.01.1993 g.00:53: Wenus ingres Ryby
04.01.1993 g.03:04: Słońce kwadratura Jowisz
05.01.1993 g.19:20: Mars opozycja Neptun
06.01.1993 g.15:59: Saturn sekstyl Kora
07.01.1993 g.01:51: Mars opozycja Uran
07.01.1993 g.06:59: Słońce kwadratura Kora
07.01.1993 g.23:42: Słońce opozycja Mars
08.01.1993 g.10:09: Słońce koniunkcja Uran
08.01.1993 g.23:03: Słońce koniunkcja Neptun
09.01.1993 g.02:24: Mars kwinkunks Saturn
09.01.1993 g.18:30: Mars kwadratura Kora
11.01.1993 g.19:36: Merkury kwadratura Jowisz
12.01.1993 g.18:59: Merkury opozycja Mars
13.01.1993 g.06:10: Ceres kwadratura Pluton
13.01.1993 g.12:47: Merkury kwadratura Kora
14.01.1993 g.11:20: Merkury koniunkcja Uran
14.01.1993 g.17:24: Merkury koniunkcja Neptun
15.01.1993 g.04:24: Słońce sekstyl Pluton
16.01.1993 g.08:46: Mars kwadratura Jowisz
17.01.1993 g.05:41: Wenus trygon Mars
17.01.1993 g.14:02: Wenus kwinkunks Jowisz
18.01.1993 g.12:58: Merkury sekstyl Pluton
20.01.1993 g.02:22: Słońce ingres Wodnik
21.01.1993 g.12:24: Merkury ingres Wodnik
21.01.1993 g.22:12: Wenus sekstyl Uran
22.01.1993 g.04:07: Wenus sekstyl Neptun
23.01.1993 g.16:41: Słońce koniunkcja Merkury
26.01.1993 g.14:44: Ceres ingres Ryby
27.01.1993 g.22:03: Merkury kwinkunks Mars
28.01.1993 g.10:34: Wenus trygon Pluton
30.01.1993 g.02:24: Merkury trygon Jowisz
30.01.1993 g.06:46: Słońce kwinkunks Mars
31.01.1993 g.10:10: Merkury sekstyl Kora

02.02.1993 g.02:48: Merkury koniunkcja Saturn
02.02.1993 g.09:05: Uran koniunkcja Neptun
02.02.1993 g.13:37: Wenus ingres Baran
03.02.1993 g.12:16: Słońce trygon Jowisz
05.02.1993 g.03:08: Merkury kwadratura Pluton
05.02.1993 g.21:10: Słońce sekstyl Kora
07.02.1993 g.17:19: Merkury ingres Ryby
09.02.1993 g.17:10: Słońce koniunkcja Saturn
11.02.1993 g.03:42: Merkury koniunkcja Ceres
12.02.1993 g.17:54: Merkury trygon Mars
13.02.1993 g.02:35: Wenus kwadratura Mars
14.02.1993 g.05:03: Słońce kwadratura Pluton
16.02.1993 g.04:10: Merkury kwinkunks Jowisz
18.02.1993 g.01:21: Mars trygon Ceres
18.02.1993 g.16:35: Słońce ingres Ryby
20.02.1993 g.18:20: Wenus opozycja Jowisz
20.02.1993 g.18:38: Merkury sekstyl Neptun
21.02.1993 g.03:07: Merkury sekstyl Uran
27.02.1993 g.03:42: Wenus koniunkcja Kora
28.02.1993 g.06:50: Słońce trygon Mars

01.03.1993 g.09:39: Ceres kwinkunks Jowisz
03.03.1993 g.14:17: Słońce kwinkunks Jowisz
05.03.1993 g.08:36: Słońce koniunkcja Ceres
06.03.1993 g.12:19: Merkury sekstyl Uran
07.03.1993 g.03:43: Merkury sekstyl Neptun
09.03.1993 g.05:00: Słońce koniunkcja Merkury
10.03.1993 g.21:18: Merkury koniunkcja Ceres
11.03.1993 g.06:32: Słońce sekstyl Neptun
11.03.1993 g.22:51: Słońce sekstyl Uran
12.03.1993 g.05:08: Mars kwadratura Jowisz
15.03.1993 g.10:17: Merkury trygon Mars
16.03.1993 g.01:33: Słońce trygon Pluton
17.03.1993 g.23:05: Merkury kwinkunks Jowisz
20.03.1993 g.04:08: Saturn kwadratura Pluton
20.03.1993 g.15:40: Słońce ingres Baran
20.03.1993 g.20:59: Ceres sekstyl Neptun
22.03.1993 g.16:47: Wenus koniunkcja Kora
23.03.1993 g.00:35: Ceres sekstyl Uran
24.03.1993 g.20:27: Merkury kwinkunks Jowisz
25.03.1993 g.12:40: Wenus kwadratura Mars
29.03.1993 g.17:25: Mars kwadratura Kora
30.03.1993 g.14:01: Słońce opozycja Jowisz

01.04.1993 g.01:49: Ceres trygon Pluton
01.04.1993 g.15:11: Słońce koniunkcja Wenus
06.04.1993 g.07:48: Wenus opozycja Jowisz
07.04.1993 g.12:19: Słońce koniunkcja Kora
07.04.1993 g.23:33: Mars opozycja Neptun
08.04.1993 g.13:38: Merkury sekstyl Neptun
08.04.1993 g.21:35: Merkury trygon Mars
09.04.1993 g.10:20: Merkury sekstyl Uran
10.04.1993 g.09:21: Mars opozycja Uran
11.04.1993 g.01:55: Słońce kwadratura Neptun
11.04.1993 g.21:16: Merkury trygon Pluton
12.04.1993 g.02:10: Słońce kwadratura Uran
13.04.1993 g.08:06: Słońce kwadratura Mars
13.04.1993 g.11:34: Ceres ingres Baran
14.04.1993 g.23:21: Słońce kwinkunks Pluton
15.04.1993 g.17:17: Merkury ingres Baran
16.04.1993 g.13:48: Merkury koniunkcja Ceres
16.04.1993 g.22:05: Mars trygon Pluton
18.04.1993 g.05:38: Słońce sekstyl Saturn
18.04.1993 g.14:27: Merkury koniunkcja Wenus
20.04.1993 g.03:49: Słońce ingres Byk
20.04.1993 g.16:59: Merkury opozycja Jowisz
23.04.1993 g.08:40: Wenus koniunkcja Ceres
25.04.1993 g.04:26: Mars kwinkunks Saturn
26.04.1993 g.21:28: Słońce kwinkunks Jowisz
27.04.1993 g.06:33: Merkury koniunkcja Kora
28.04.1993 g.01:40: Mars ingres Lew
29.04.1993 g.04:17: Merkury kwadratura Neptun
29.04.1993 g.18:24: Merkury kwadratura Uran
30.04.1993 g.02:17: Ceres opozycja Jowisz

01.05.1993 g.01:30: Merkury kwinkunks Pluton
03.05.1993 g.13:35: Merkury sekstyl Saturn
03.05.1993 g.17:38: Wenus opozycja Jowisz
03.05.1993 g.23:53: Merkury ingres Byk
05.05.1993 g.23:26: Merkury kwadratura Mars
06.05.1993 g.22:00: Merkury kwinkunks Jowisz
09.05.1993 g.08:44: Mars sekstyl Jowisz
11.05.1993 g.20:24: Słońce trygon Neptun
12.05.1993 g.21:49: Słońce trygon Uran
14.05.1993 g.06:13: Merkury trygon Neptun
14.05.1993 g.10:13: Wenus koniunkcja Ceres
14.05.1993 g.17:33: Merkury trygon Uran
15.05.1993 g.01:04: Słońce opozycja Pluton
15.05.1993 g.16:22: Merkury opozycja Pluton
16.05.1993 g.04:50: Słońce koniunkcja Merkury
18.05.1993 g.07:44: Merkury kwadratura Saturn
18.05.1993 g.08:52: Merkury ingres Bliźnięta
20.05.1993 g.15:26: Merkury trygon Jowisz
21.05.1993 g.02:53: Słońce kwadratura Saturn
21.05.1993 g.03:01: Słońce ingres Bliźnięta
21.05.1993 g.06:58: Saturn ingres Ryby
23.05.1993 g.15:43: Wenus koniunkcja Kora
24.05.1993 g.15:06: Merkury sekstyl Mars
25.05.1993 g.13:25: Merkury sekstyl Ceres
26.05.1993 g.03:08: Słońce trygon Jowisz
26.05.1993 g.21:42: Merkury sekstyl Kora
27.05.1993 g.02:23: Wenus kwadratura Neptun
28.05.1993 g.05:24: Wenus kwadratura Uran
28.05.1993 g.06:48: Merkury kwinkunks Neptun
28.05.1993 g.18:28: Merkury kwinkunks Uran
29.05.1993 g.04:58: Merkury sekstyl Wenus
29.05.1993 g.19:04: Merkury kwinkunks Pluton
30.05.1993 g.11:45: Wenus kwinkunks Pluton

01.06.1993 g.13:38: Mars trygon Ceres
02.06.1993 g.05:53: Merkury ingres Rak
02.06.1993 g.07:43: Mars trygon Kora
02.06.1993 g.09:43: Merkury trygon Saturn
02.06.1993 g.19:44: Ceres koniunkcja Kora
05.06.1993 g.02:30: Merkury kwadratura Jowisz
06.06.1993 g.12:02: Wenus ingres Byk
06.06.1993 g.20:16: Wenus sekstyl Saturn
06.06.1993 g.20:36: Mars kwinkunks Neptun
08.06.1993 g.08:36: Mars kwinkunks Uran
09.06.1993 g.02:24: Słońce sekstyl Kora
10.06.1993 g.07:06: Ceres kwadratura Neptun
11.06.1993 g.13:27: Słońce kwinkunks Neptun
11.06.1993 g.16:55: Wenus kwinkunks Jowisz
11.06.1993 g.19:19: Mars kwadratura Pluton
12.06.1993 g.05:29: Słońce sekstyl Ceres
12.06.1993 g.09:40: Słońce kwinkunks Uran
12.06.1993 g.17:26: Ceres kwadratura Uran
14.06.1993 g.11:40: Słońce kwinkunks Pluton
14.06.1993 g.22:29: Merkury kwadratura Kora
17.06.1993 g.00:03: Merkury opozycja Neptun
17.06.1993 g.18:18: Merkury opozycja Uran
18.06.1993 g.12:52: Słońce sekstyl Mars
18.06.1993 g.22:08: Ceres kwinkunks Pluton
20.06.1993 g.01:14: Merkury trygon Pluton
20.06.1993 g.18:20: Merkury kwadratura Ceres
21.06.1993 g.10:59: Słońce ingres Rak
21.06.1993 g.16:34: Słońce trygon Saturn
23.06.1993 g.09:42: Mars ingres Panna
23.06.1993 g.17:14: Mars opozycja Saturn
26.06.1993 g.20:10: Wenus trygon Neptun
27.06.1993 g.10:46: Wenus trygon Uran
27.06.1993 g.12:10: Słońce kwadratura Jowisz
29.06.1993 g.13:34: Wenus opozycja Pluton
30.06.1993 g.10:28: Saturn ingres Wodnik

04.07.1993 g.05:58: Merkury sekstyl Wenus
05.07.1993 g.03:17: Merkury kwadratura Ceres
05.07.1993 g.21:57: Wenus kwadratura Saturn
06.07.1993 g.02:21: Wenus ingres Bliźnięta
10.07.1993 g.15:39: Słońce kwadratura Kora
11.07.1993 g.23:32: Ceres sekstyl Saturn
12.07.1993 g.04:31: Słońce opozycja Neptun
12.07.1993 g.15:39: Słońce opozycja Uran
12.07.1993 g.17:10: Wenus trygon Jowisz
13.07.1993 g.22:16: Ceres ingres Byk
14.07.1993 g.18:02: Merkury trygon Pluton
15.07.1993 g.03:07: Słońce koniunkcja Merkury
15.07.1993 g.09:13: Słońce trygon Pluton
19.07.1993 g.12:35: Merkury opozycja Uran
20.07.1993 g.07:31: Merkury opozycja Neptun
20.07.1993 g.21:09: Wenus kwadratura Mars
21.07.1993 g.20:44: Słońce kwinkunks Saturn
22.07.1993 g.16:53: Wenus sekstyl Kora
22.07.1993 g.21:50: Słońce ingres Lew
23.07.1993 g.17:38: Wenus kwinkunks Neptun
24.07.1993 g.00:01: Wenus kwinkunks Uran
24.07.1993 g.04:24: Merkury kwadratura Kora
24.07.1993 g.05:23: Merkury sekstyl Mars
24.07.1993 g.05:39: Mars kwinkunks Kora
25.07.1993 g.12:42: Słońce kwadratura Ceres
26.07.1993 g.00:52: Mars trygon Neptun
26.07.1993 g.11:12: Mars trygon Uran
26.07.1993 g.15:23: Wenus kwinkunks Pluton
27.07.1993 g.15:28: Merkury kwadratura Kora
30.07.1993 g.16:42: Merkury opozycja Neptun
31.07.1993 g.02:35: Merkury opozycja Uran
31.07.1993 g.10:47: Mars sekstyl Pluton
31.07.1993 g.14:31: Wenus trygon Saturn

02.08.1993 g.00:38: Wenus ingres Rak
02.08.1993 g.07:33: Słońce sekstyl Jowisz
04.08.1993 g.10:48: Merkury trygon Pluton
05.08.1993 g.21:43: Wenus sekstyl Ceres
08.08.1993 g.15:15: Mars kwinkunks Saturn
08.08.1993 g.18:53: Merkury kwinkunks Saturn
08.08.1993 g.22:16: Merkury sekstyl Mars
10.08.1993 g.07:50: Merkury ingres Lew
10.08.1993 g.23:23: Słońce trygon Kora
11.08.1993 g.18:04: Słońce kwinkunks Neptun
11.08.1993 g.20:06: Słońce kwinkunks Uran
11.08.1993 g.23:49: Wenus kwadratura Jowisz
12.08.1993 g.03:10: Mars ingres Waga
13.08.1993 g.16:49: Merkury kwadratura Ceres
15.08.1993 g.16:31: Słońce kwadratura Pluton
17.08.1993 g.12:39: Merkury sekstyl Jowisz
17.08.1993 g.17:44: Wenus kwadratura Kora
18.08.1993 g.06:52: Wenus opozycja Neptun
18.08.1993 g.07:15: Wenus opozycja Uran
20.08.1993 g.01:00: Słońce opozycja Saturn
20.08.1993 g.09:55: Uran koniunkcja Neptun
20.08.1993 g.11:17: Merkury trygon Kora
20.08.1993 g.18:35: Merkury kwinkunks Uran
20.08.1993 g.18:38: Merkury kwinkunks Neptun
21.08.1993 g.16:02: Wenus trygon Pluton
21.08.1993 g.20:57: Mars kwinkunks Ceres
22.08.1993 g.19:08: Merkury kwadratura Pluton
23.08.1993 g.04:50: Słońce ingres Panna
24.08.1993 g.16:19: Merkury opozycja Saturn
24.08.1993 g.20:45: Wenus kwinkunks Saturn
26.08.1993 g.09:06: Merkury ingres Panna
27.08.1993 g.17:48: Wenus ingres Lew
29.08.1993 g.10:11: Słońce koniunkcja Merkury
29.08.1993 g.16:26: Merkury trygon Ceres
29.08.1993 g.22:54: Słońce trygon Ceres

02.09.1993 g.05:49: Wenus kwadratura Ceres
04.09.1993 g.19:16: Merkury kwinkunks Kora
04.09.1993 g.23:57: Merkury trygon Uran
05.09.1993 g.01:22: Merkury trygon Neptun
06.09.1993 g.08:07: Mars koniunkcja Jowisz
07.09.1993 g.13:44: Merkury sekstyl Pluton
08.09.1993 g.22:45: Merkury kwinkunks Saturn
09.09.1993 g.05:02: Mars opozycja Kora
09.09.1993 g.16:35: Mars kwadratura Uran
09.09.1993 g.21:14: Mars kwadratura Neptun
10.09.1993 g.19:59: Słońce kwinkunks Kora
11.09.1993 g.00:58: Wenus sekstyl Jowisz
11.09.1993 g.03:37: Słońce trygon Uran
11.09.1993 g.06:55: Słońce trygon Neptun
11.09.1993 g.13:18: Merkury ingres Waga
11.09.1993 g.19:14: Wenus trygon Kora
12.09.1993 g.01:19: Wenus kwinkunks Uran
12.09.1993 g.04:02: Wenus kwinkunks Neptun
14.09.1993 g.22:53: Wenus sekstyl Mars
15.09.1993 g.03:54: Merkury kwinkunks Ceres
15.09.1993 g.09:25: Jowisz opozycja Kora
16.09.1993 g.03:16: Wenus kwadratura Pluton
16.09.1993 g.04:59: Słońce sekstyl Pluton
16.09.1993 g.18:46: Jowisz kwadratura Uran
17.09.1993 g.11:29: Jowisz kwadratura Neptun
17.09.1993 g.12:41: Wenus opozycja Saturn
17.09.1993 g.21:53: Słońce kwinkunks Saturn
19.09.1993 g.11:26: Mars trygon Saturn
21.09.1993 g.16:22: Wenus ingres Panna
22.09.1993 g.17:57: Merkury opozycja Kora
22.09.1993 g.22:58: Merkury kwadratura Uran
23.09.1993 g.01:25: Merkury kwadratura Neptun
23.09.1993 g.02:22: Słońce ingres Waga
23.09.1993 g.23:46: Merkury koniunkcja Jowisz
25.09.1993 g.15:25: Wenus trygon Ceres
27.09.1993 g.03:14: Merkury trygon Saturn
27.09.1993 g.03:15: Mars ingres Skorpion
27.09.1993 g.16:06: Słońce kwinkunks Ceres

01.10.1993 g.03:09: Merkury ingres Skorpion
02.10.1993 g.14:22: Mars opozycja Ceres
03.10.1993 g.17:59: Merkury opozycja Ceres
05.10.1993 g.09:17: Merkury koniunkcja Mars
06.10.1993 g.04:02: Wenus kwinkunks Kora
06.10.1993 g.13:14: Wenus trygon Uran
06.10.1993 g.15:40: Wenus trygon Neptun
09.10.1993 g.07:22: Saturn kwadratura Pluton
11.10.1993 g.02:14: Słońce opozycja Kora
11.10.1993 g.02:31: Wenus kwinkunks Saturn
11.10.1993 g.04:48: Wenus sekstyl Pluton
11.10.1993 g.16:06: Słońce kwadratura Uran
11.10.1993 g.18:31: Słońce kwadratura Neptun
12.10.1993 g.20:27: Jowisz trygon Saturn
16.10.1993 g.01:12: Wenus ingres Waga
16.10.1993 g.08:55: Merkury kwinkunks Kora
16.10.1993 g.16:41: Wenus kwinkunks Ceres
17.10.1993 g.03:27: Słońce trygon Saturn
17.10.1993 g.04:45: Merkury sekstyl Uran
17.10.1993 g.06:38: Merkury sekstyl Neptun
18.10.1993 g.11:15: Słońce koniunkcja Jowisz
20.10.1993 g.05:06: Ceres ingres Baran
22.10.1993 g.19:01: Mars kwinkunks Kora
22.10.1993 g.20:05: Słońce opozycja Ceres
23.10.1993 g.10:37: Słońce ingres Skorpion
24.10.1993 g.01:56: Mars sekstyl Uran
24.10.1993 g.02:11: Mars sekstyl Neptun
24.10.1993 g.21:06: Uran koniunkcja Neptun
28.10.1993 g.21:25: Merkury koniunkcja Mars
30.10.1993 g.04:01: Wenus opozycja Kora
30.10.1993 g.11:20: Ceres opozycja Jowisz
31.10.1993 g.00:54: Wenus kwadratura Neptun
31.10.1993 g.02:08: Wenus kwadratura Uran
31.10.1993 g.08:14: Mars kwadratura Saturn

01.11.1993 g.23:24: Mars koniunkcja Pluton
02.11.1993 g.02:35: Merkury sekstyl Uran
02.11.1993 g.04:30: Merkury sekstyl Neptun
03.11.1993 g.05:21: Merkury kwinkunks Kora
04.11.1993 g.01:43: Wenus trygon Saturn
04.11.1993 g.11:23: Mars kwinkunks Ceres
06.11.1993 g.02:51: Wenus opozycja Ceres
06.11.1993 g.04:32: Słońce koniunkcja Merkury
08.11.1993 g.20:56: Wenus koniunkcja Jowisz
09.11.1993 g.03:06: Wenus ingres Skorpion
09.11.1993 g.06:29: Mars ingres Strzelec
09.11.1993 g.21:25: Słońce kwinkunks Kora
10.11.1993 g.09:15: Jowisz ingres Skorpion
11.11.1993 g.06:56: Słońce sekstyl Neptun
11.11.1993 g.11:56: Słońce sekstyl Uran
11.11.1993 g.13:19: Ceres kwinkunks Pluton
14.11.1993 g.09:37: Merkury koniunkcja Wenus
16.11.1993 g.08:13: Słońce kwadratura Saturn
16.11.1993 g.16:37: Słońce kwinkunks Ceres
17.11.1993 g.19:24: Słońce koniunkcja Pluton
18.11.1993 g.12:28: Ceres sekstyl Saturn
22.11.1993 g.08:06: Słońce ingres Strzelec
22.11.1993 g.23:14: Wenus kwinkunks Kora
24.11.1993 g.10:26: Wenus sekstyl Neptun
24.11.1993 g.18:22: Wenus sekstyl Uran
27.11.1993 g.10:16: Wenus kwinkunks Ceres
28.11.1993 g.05:21: Merkury kwinkunks Kora
28.11.1993 g.15:22: Wenus kwadratura Saturn
29.11.1993 g.17:26: Merkury sekstyl Neptun
29.11.1993 g.18:41: Wenus koniunkcja Pluton
30.11.1993 g.02:15: Merkury sekstyl Uran

02.12.1993 g.00:56: Merkury kwinkunks Ceres
03.12.1993 g.00:29: Mars trygon Kora
03.12.1993 g.00:53: Wenus ingres Strzelec
03.12.1993 g.12:49: Merkury kwadratura Saturn
04.12.1993 g.10:46: Merkury koniunkcja Pluton
07.12.1993 g.02:03: Merkury ingres Strzelec
09.12.1993 g.08:46: Słońce trygon Kora
09.12.1993 g.18:51: Mars trygon Ceres
14.12.1993 g.00:18: Mars sekstyl Saturn
14.12.1993 g.08:16: Słońce trygon Ceres
16.12.1993 g.17:26: Wenus trygon Kora
17.12.1993 g.17:04: Słońce sekstyl Saturn
18.12.1993 g.08:51: Merkury trygon Kora
20.12.1993 g.01:33: Mars ingres Koziorożec
20.12.1993 g.23:31: Wenus trygon Ceres
21.12.1993 g.20:39: Merkury trygon Ceres
21.12.1993 g.21:25: Słońce ingres Koziorożec
23.12.1993 g.21:46: Wenus sekstyl Saturn
24.12.1993 g.04:53: Merkury sekstyl Saturn
25.12.1993 g.08:01: Merkury koniunkcja Wenus
26.12.1993 g.13:46: Merkury ingres Koziorożec
26.12.1993 g.21:09: Wenus ingres Koziorożec
27.12.1993 g.03:28: Słońce koniunkcja Mars
31.12.1993 g.08:56: Słońce sekstyl Jowisz

1992 1993 1994Pobierz wersję testową Uranii
Horoskop Zegar astrologiczny 
2024-07-18 g.12:50:40 
Europa/Warszawa

Polecane
Tranzyty codzienne
Zegar Astro

Tranzyty
Tranzyty codzienne
Tranzyty bieżący miesiac
Tranzyty następny miesiac
Tranzyty poprzedni miesiac

Tranzyty w styczniu 2024
Tranzyty w lutym 2024
Tranzyty w marcu 2024
Tranzyty w kwietniu 2024
Tranzyty w maju 2024
Tranzyty w czerwcu 2024
Tranzyty w lipcu 2024
Tranzyty w sierpniu 2024
Tranzyty we wrześniu 2024
Tranzyty w październiku 2024
Tranzyty w listopadzie 2024
Tranzyty w grudniu 2024

Aspektarium

Tranzyty planet:

dzisiaj (18.07.2024):
01:20: Księżyc opozycja Jowisz
14:49: Księżyc kwadratura Saturn
16:00: Słońce sekstyl Uran
22:23: Księżyc trygon Merkury

jutro (19.07.2024):
02:13: Księżyc trygon Kora
09:58: Księżyc kwadratura Neptun
10:13: Księżyc ingres Koziorożec