Horoscope  
Astrologia
Spotkania
Program astrologiczny Urania
Biuletyn astrologiczny
Postacie polskiej astrologii
Symbole astrologiczne
Horoskop
   Horoskop tygodniowy
   Horoskop 2013
   Nowe horoskopy
   Zegar
   Tranzyty
Sownik
System domw
Galeria Szem'a
Katalog stron
Bibliografia
Astrologia > Horoskop > Tranzyty > 1976


Tranzyty planet w 1976 roku


01.01.1976 g.13:14: Wenus ingres Strzelec
02.01.1976 g.08:29: Wenus trygon Saturn
02.01.1976 g.21:21: Merkury ingres Wodnik
02.01.1976 g.23:36: Słońce kwadratura Pluton
03.01.1976 g.07:48: Wenus opozycja Ceres
03.01.1976 g.13:13: Merkury opozycja Saturn
04.01.1976 g.04:23: Słońce kwadratura Kora
04.01.1976 g.10:39: Merkury trygon Ceres
07.01.1976 g.00:02: Mars sekstyl Jowisz
07.01.1976 g.05:03: Słońce kwinkunks Mars
07.01.1976 g.06:33: Słońce kwadratura Jowisz
08.01.1976 g.17:02: Merkury kwadratura Uran
11.01.1976 g.06:20: Wenus sekstyl Pluton
12.01.1976 g.05:53: Wenus koniunkcja Neptun
12.01.1976 g.06:04: Wenus trygon Kora
12.01.1976 g.13:58: Neptun trygon Kora
14.01.1976 g.00:23: Wenus opozycja Mars
14.01.1976 g.14:15: Saturn ingres Rak
15.01.1976 g.13:07: Wenus trygon Jowisz
19.01.1976 g.07:28: Merkury kwadratura Uran
20.01.1976 g.11:59: Słońce opozycja Saturn
20.01.1976 g.23:25: Słońce ingres Wodnik
22.01.1976 g.06:44: Słońce trygon Ceres
23.01.1976 g.06:32: Słońce koniunkcja Merkury
24.01.1976 g.00:27: Merkury trygon Ceres
25.01.1976 g.02:30: Merkury ingres Koziorożec
25.01.1976 g.13:27: Wenus kwinkunks Saturn
25.01.1976 g.20:38: Merkury opozycja Saturn
26.01.1976 g.07:08: Wenus ingres Koziorożec
27.01.1976 g.13:21: Wenus kwinkunks Ceres
27.01.1976 g.21:49: Słońce kwadratura Uran

01.02.1976 g.02:20: Wenus sekstyl Uran
01.02.1976 g.09:40: Słońce trygon Pluton
02.02.1976 g.18:10: Słońce sekstyl Kora
03.02.1976 g.05:58: Słońce sekstyl Neptun
04.02.1976 g.18:05: Wenus kwadratura Pluton
05.02.1976 g.22:05: Wenus kwadratura Kora
05.02.1976 g.23:14: Słońce trygon Mars
09.02.1976 g.01:13: Wenus kwinkunks Mars
10.02.1976 g.08:05: Słońce sekstyl Jowisz
12.02.1976 g.11:12: Wenus kwadratura Jowisz
13.02.1976 g.05:53: Merkury opozycja Saturn
15.02.1976 g.20:02: Merkury ingres Wodnik
17.02.1976 g.00:03: Słońce kwinkunks Saturn
17.02.1976 g.14:34: Wenus opozycja Saturn
19.02.1976 g.13:39: Słońce ingres Ryby
19.02.1976 g.17:50: Wenus ingres Wodnik
20.02.1976 g.03:04: Merkury trygon Ceres
22.02.1976 g.06:40: Merkury kwadratura Uran
24.02.1976 g.01:58: Wenus trygon Ceres
25.02.1976 g.02:02: Słońce kwadratura Ceres
25.02.1976 g.11:10: Wenus kwadratura Uran
25.02.1976 g.13:38: Merkury trygon Pluton
26.02.1976 g.13:18: Słońce trygon Uran
27.02.1976 g.01:03: Merkury sekstyl Kora
27.02.1976 g.13:40: Merkury sekstyl Neptun
28.02.1976 g.19:13: Wenus trygon Pluton

01.03.1976 g.11:12: Wenus sekstyl Kora
01.03.1976 g.14:51: Słońce kwinkunks Pluton
02.03.1976 g.00:56: Wenus sekstyl Neptun
02.03.1976 g.06:17: Ceres kwinkunks Uran
04.03.1976 g.10:16: Słońce kwadratura Neptun
06.03.1976 g.05:46: Merkury trygon Mars
06.03.1976 g.17:11: Merkury sekstyl Jowisz
07.03.1976 g.05:40: Merkury kwinkunks Saturn
09.03.1976 g.13:01: Merkury ingres Ryby
09.03.1976 g.16:17: Mars sekstyl Jowisz
09.03.1976 g.23:33: Jowisz kwadratura Saturn
12.03.1976 g.01:05: Wenus kwinkunks Saturn
12.03.1976 g.13:09: Wenus sekstyl Jowisz
13.03.1976 g.05:17: Wenus trygon Mars
13.03.1976 g.16:27: Merkury trygon Uran
15.03.1976 g.01:59: Wenus ingres Ryby
16.03.1976 g.00:13: Merkury kwadratura Ceres
16.03.1976 g.02:17: Merkury kwinkunks Pluton
16.03.1976 g.11:33: Ceres trygon Pluton
16.03.1976 g.15:39: Słońce trygon Saturn
17.03.1976 g.23:02: Merkury kwadratura Neptun
18.03.1976 g.14:14: Mars ingres Rak
20.03.1976 g.08:39: Wenus trygon Uran
20.03.1976 g.12:49: Słońce ingres Baran
22.03.1976 g.02:25: Słońce kwadratura Mars
23.03.1976 g.15:18: Wenus kwinkunks Pluton
24.03.1976 g.14:41: Merkury trygon Saturn
25.03.1976 g.10:32: Ceres sekstyl Kora
26.03.1976 g.04:40: Wenus kwadratura Ceres
26.03.1976 g.09:18: Wenus kwadratura Neptun
26.03.1976 g.11:24: Jowisz ingres Byk
26.03.1976 g.16:35: Merkury ingres Baran
26.03.1976 g.21:10: Słońce kwinkunks Uran
26.03.1976 g.22:20: Ceres opozycja Neptun
29.03.1976 g.03:32: Merkury kwadratura Mars
29.03.1976 g.20:20: Merkury kwinkunks Uran
30.03.1976 g.23:30: Słońce opozycja Pluton
31.03.1976 g.21:39: Merkury opozycja Pluton
31.03.1976 g.21:54: Mars trygon Uran

01.04.1976 g.19:05: Słońce koniunkcja Merkury
02.04.1976 g.11:41: Merkury koniunkcja Kora
02.04.1976 g.15:34: Merkury trygon Neptun
03.04.1976 g.05:45: Słońce koniunkcja Kora
03.04.1976 g.13:25: Słońce trygon Neptun
03.04.1976 g.23:04: Merkury sekstyl Ceres
05.04.1976 g.05:47: Wenus trygon Saturn
07.04.1976 g.13:57: Słońce sekstyl Ceres
08.04.1976 g.09:55: Wenus ingres Baran
08.04.1976 g.13:36: Merkury kwadratura Saturn
09.04.1976 g.01:17: Mars kwadratura Pluton
10.04.1976 g.10:29: Merkury ingres Byk
12.04.1976 g.09:36: Merkury koniunkcja Jowisz
12.04.1976 g.23:45: Wenus kwinkunks Uran
13.04.1976 g.05:47: Merkury opozycja Uran
15.04.1976 g.11:32: Merkury kwinkunks Pluton
16.04.1976 g.04:42: Mars kwadratura Kora
16.04.1976 g.04:55: Mars kwinkunks Neptun
16.04.1976 g.06:54: Słońce kwadratura Saturn
16.04.1976 g.09:01: Neptun trygon Kora
16.04.1976 g.10:43: Wenus opozycja Pluton
17.04.1976 g.13:28: Merkury kwinkunks Neptun
18.04.1976 g.03:36: Merkury sekstyl Mars
18.04.1976 g.11:15: Jowisz opozycja Uran
19.04.1976 g.12:05: Wenus trygon Neptun
19.04.1976 g.13:47: Wenus koniunkcja Kora
20.04.1976 g.00:02: Słońce ingres Byk
21.04.1976 g.23:31: Wenus kwadratura Mars
25.04.1976 g.06:05: Słońce opozycja Uran
26.04.1976 g.16:14: Merkury sekstyl Saturn
27.04.1976 g.20:35: Słońce koniunkcja Jowisz
29.04.1976 g.10:29: Wenus sekstyl Ceres
29.04.1976 g.19:38: Słońce kwinkunks Pluton
30.04.1976 g.00:11: Merkury ingres Bliźnięta
30.04.1976 g.08:54: Wenus kwadratura Saturn

02.05.1976 g.18:48: Wenus ingres Byk
03.05.1976 g.17:56: Słońce kwinkunks Neptun
05.05.1976 g.07:33: Jowisz kwinkunks Pluton
06.05.1976 g.13:24: Wenus opozycja Uran
09.05.1976 g.21:42: Ceres ingres Rak
10.05.1976 g.08:59: Wenus kwinkunks Pluton
11.05.1976 g.16:39: Wenus koniunkcja Jowisz
12.05.1976 g.15:47: Mars koniunkcja Saturn
13.05.1976 g.11:23: Wenus kwinkunks Neptun
16.05.1976 g.12:10: Mars ingres Lew
18.05.1976 g.04:18: Merkury sekstyl Mars
19.05.1976 g.07:22: Słońce sekstyl Saturn
19.05.1976 g.20:21: Merkury ingres Byk
20.05.1976 g.00:52: Ceres trygon Uran
20.05.1976 g.05:59: Jowisz kwinkunks Neptun
20.05.1976 g.13:14: Słońce koniunkcja Merkury
20.05.1976 g.23:21: Słońce ingres Bliźnięta
22.05.1976 g.04:46: Merkury sekstyl Saturn
23.05.1976 g.14:12: Mars kwadratura Uran
24.05.1976 g.21:47: Merkury koniunkcja Wenus
25.05.1976 g.01:24: Słońce kwinkunks Uran
26.05.1976 g.09:45: Wenus sekstyl Saturn
27.05.1976 g.04:43: Wenus ingres Bliźnięta
27.05.1976 g.07:24: Słońce sekstyl Mars
30.05.1976 g.06:02: Wenus kwinkunks Uran
30.05.1976 g.08:57: Słońce trygon Pluton
31.05.1976 g.19:37: Ceres kwadratura Pluton

01.06.1976 g.09:57: Mars sekstyl Pluton
03.06.1976 g.02:20: Słońce opozycja Neptun
03.06.1976 g.12:23: Wenus trygon Pluton
04.06.1976 g.17:21: Słońce sekstyl Kora
05.06.1976 g.06:08: Saturn ingres Lew
05.06.1976 g.09:40: Wenus sekstyl Mars
06.06.1976 g.09:09: Wenus opozycja Neptun
07.06.1976 g.10:19: Mars trygon Neptun
07.06.1976 g.17:39: Wenus sekstyl Kora
08.06.1976 g.21:20: Ceres kwinkunks Neptun
10.06.1976 g.08:45: Mars trygon Kora
12.06.1976 g.23:44: Ceres kwadratura Kora
13.06.1976 g.20:19: Merkury ingres Bliźnięta
15.06.1976 g.01:12: Merkury sekstyl Saturn
17.06.1976 g.07:19: Merkury kwinkunks Uran
18.06.1976 g.05:35: Słońce koniunkcja Wenus
20.06.1976 g.00:28: Mars kwadratura Jowisz
20.06.1976 g.14:55: Wenus ingres Rak
21.06.1976 g.07:24: Słońce ingres Rak
22.06.1976 g.00:45: Merkury trygon Pluton
23.06.1976 g.04:56: Wenus trygon Uran
24.06.1976 g.06:16: Merkury opozycja Neptun
24.06.1976 g.14:43: Słońce trygon Uran
25.06.1976 g.17:35: Merkury sekstyl Kora
27.06.1976 g.21:41: Wenus kwadratura Pluton
30.06.1976 g.07:13: Wenus kwinkunks Neptun
30.06.1976 g.16:56: Słońce kwadratura Pluton

01.07.1976 g.04:21: Ceres sekstyl Jowisz
02.07.1976 g.04:14: Saturn kwadratura Uran
02.07.1976 g.05:24: Wenus kwadratura Kora
03.07.1976 g.13:50: Merkury sekstyl Mars
03.07.1976 g.16:43: Słońce kwinkunks Neptun
04.07.1976 g.15:17: Merkury ingres Rak
06.07.1976 g.03:45: Merkury trygon Uran
06.07.1976 g.06:22: Słońce kwadratura Kora
07.07.1976 g.00:26: Mars ingres Panna
09.07.1976 g.01:04: Merkury kwadratura Pluton
09.07.1976 g.23:27: Wenus sekstyl Jowisz
10.07.1976 g.06:52: Merkury kwinkunks Neptun
11.07.1976 g.11:55: Merkury kwadratura Kora
12.07.1976 g.00:43: Mars sekstyl Uran
12.07.1976 g.18:56: Wenus koniunkcja Ceres
15.07.1976 g.00:35: Wenus ingres Lew
15.07.1976 g.15:50: Słońce koniunkcja Merkury
16.07.1976 g.11:14: Merkury sekstyl Jowisz
17.07.1976 g.12:07: Wenus kwadratura Uran
17.07.1976 g.16:36: Słońce sekstyl Jowisz
18.07.1976 g.19:50: Merkury koniunkcja Ceres
18.07.1976 g.20:35: Merkury ingres Lew
18.07.1976 g.23:19: Ceres ingres Lew
19.07.1976 g.06:24: Wenus koniunkcja Saturn
20.07.1976 g.08:02: Merkury kwadratura Uran
21.07.1976 g.12:38: Merkury koniunkcja Saturn
22.07.1976 g.12:47: Wenus sekstyl Pluton
22.07.1976 g.18:18: Słońce ingres Lew
23.07.1976 g.09:22: Merkury sekstyl Pluton
24.07.1976 g.07:29: Wenus trygon Neptun
24.07.1976 g.11:49: Merkury trygon Neptun
24.07.1976 g.19:18: Merkury koniunkcja Wenus
25.07.1976 g.16:52: Mars kwadratura Neptun
25.07.1976 g.22:48: Merkury trygon Kora
25.07.1976 g.23:26: Ceres kwadratura Uran
26.07.1976 g.00:53: Słońce kwadratura Uran
26.07.1976 g.02:07: Słońce koniunkcja Ceres
26.07.1976 g.14:25: Wenus trygon Kora
29.07.1976 g.14:48: Słońce koniunkcja Saturn
30.07.1976 g.06:25: Mars kwinkunks Kora

01.08.1976 g.15:25: Słońce sekstyl Pluton
02.08.1976 g.07:29: Merkury kwadratura Jowisz
03.08.1976 g.13:51: Słońce trygon Neptun
03.08.1976 g.17:41: Merkury ingres Panna
04.08.1976 g.05:48: Ceres koniunkcja Saturn
05.08.1976 g.18:05: Merkury sekstyl Uran
06.08.1976 g.14:41: Słońce trygon Kora
06.08.1976 g.22:45: Wenus kwadratura Jowisz
08.08.1976 g.09:35: Wenus ingres Panna
09.08.1976 g.12:23: Ceres sekstyl Pluton
10.08.1976 g.21:00: Merkury kwadratura Neptun
11.08.1976 g.04:48: Wenus sekstyl Uran
12.08.1976 g.21:36: Merkury kwinkunks Kora
13.08.1976 g.01:06: Ceres trygon Neptun
17.08.1976 g.12:06: Wenus kwadratura Neptun
19.08.1976 g.12:39: Ceres trygon Kora
19.08.1976 g.21:06: Wenus kwinkunks Kora
23.08.1976 g.00:18: Słońce kwadratura Jowisz
23.08.1976 g.01:18: Słońce ingres Panna
23.08.1976 g.11:24: Jowisz ingres Bliźnięta
24.08.1976 g.06:54: Mars ingres Waga
24.08.1976 g.09:53: Mars trygon Jowisz
25.08.1976 g.21:51: Merkury ingres Waga
26.08.1976 g.03:14: Merkury trygon Jowisz
27.08.1976 g.03:55: Słońce sekstyl Uran
27.08.1976 g.04:19: Saturn sekstyl Pluton
30.08.1976 g.13:03: Merkury koniunkcja Mars

01.09.1976 g.18:44: Wenus ingres Waga
02.09.1976 g.08:31: Wenus trygon Jowisz
02.09.1976 g.17:21: Merkury koniunkcja Mars
03.09.1976 g.16:13: Słońce kwadratura Neptun
05.09.1976 g.04:31: Saturn trygon Neptun
06.09.1976 g.12:32: Słońce kwinkunks Kora
08.09.1976 g.03:31: Merkury koniunkcja Wenus
09.09.1976 g.18:10: Mars koniunkcja Pluton
10.09.1976 g.11:04: Wenus koniunkcja Pluton
10.09.1976 g.18:05: Mars sekstyl Neptun
10.09.1976 g.23:19: Wenus sekstyl Neptun
11.09.1976 g.05:12: Wenus koniunkcja Mars
11.09.1976 g.12:29: Wenus sekstyl Saturn
11.09.1976 g.20:12: Mars sekstyl Saturn
13.09.1976 g.02:55: Wenus opozycja Kora
14.09.1976 g.18:20: Mars opozycja Kora
20.09.1976 g.05:17: Merkury trygon Jowisz
21.09.1976 g.08:14: Merkury ingres Panna
22.09.1976 g.02:34: Słońce koniunkcja Merkury
22.09.1976 g.22:48: Słońce ingres Waga
24.09.1976 g.03:37: Słońce trygon Jowisz
24.09.1976 g.05:59: Ceres ingres Panna
26.09.1976 g.05:16: Wenus ingres Skorpion
26.09.1976 g.19:49: Ceres kwadratura Jowisz
27.09.1976 g.03:09: Wenus kwinkunks Jowisz
27.09.1976 g.07:26: Wenus sekstyl Ceres
28.09.1976 g.22:11: Saturn trygon Kora
30.09.1976 g.20:04: Wenus koniunkcja Uran

04.10.1976 g.18:05: Słońce koniunkcja Pluton
04.10.1976 g.20:16: Słońce sekstyl Neptun
06.10.1976 g.21:18: Słońce opozycja Kora
07.10.1976 g.09:44: Wenus kwinkunks Kora
07.10.1976 g.18:40: Słońce sekstyl Saturn
08.10.1976 g.03:43: Wenus kwadratura Saturn
08.10.1976 g.08:01: Ceres sekstyl Uran
08.10.1976 g.21:23: Mars ingres Skorpion
09.10.1976 g.16:48: Mars kwinkunks Jowisz
10.10.1976 g.07:48: Neptun sekstyl Pluton
10.10.1976 g.15:46: Merkury ingres Waga
11.10.1976 g.00:11: Merkury trygon Jowisz
16.10.1976 g.21:23: Jowisz ingres Byk
18.10.1976 g.13:46: Merkury sekstyl Neptun
18.10.1976 g.15:16: Merkury koniunkcja Pluton
18.10.1976 g.18:32: Mars koniunkcja Uran
19.10.1976 g.12:00: Merkury opozycja Kora
20.10.1976 g.11:52: Wenus opozycja Jowisz
20.10.1976 g.16:28: Merkury sekstyl Saturn
20.10.1976 g.18:22: Wenus ingres Strzelec
22.10.1976 g.17:32: Ceres kwadratura Neptun
22.10.1976 g.18:34: Słońce kwinkunks Jowisz
23.10.1976 g.07:58: Słońce ingres Skorpion
26.10.1976 g.00:47: Ceres kwinkunks Kora
28.10.1976 g.12:58: Merkury kwinkunks Jowisz
28.10.1976 g.13:38: Mars kwinkunks Kora
29.10.1976 g.05:55: Merkury ingres Skorpion
30.10.1976 g.19:47: Słońce koniunkcja Uran
30.10.1976 g.22:57: Wenus koniunkcja Neptun
31.10.1976 g.02:51: Wenus sekstyl Pluton
31.10.1976 g.19:40: Wenus trygon Kora

01.11.1976 g.04:25: Mars sekstyl Ceres
01.11.1976 g.12:45: Mars kwadratura Saturn
02.11.1976 g.20:55: Merkury koniunkcja Uran
03.11.1976 g.04:15: Wenus trygon Saturn
03.11.1976 g.18:17: Wenus kwadratura Ceres
05.11.1976 g.17:52: Słońce kwinkunks Kora
06.11.1976 g.09:16: Merkury kwinkunks Kora
07.11.1976 g.10:43: Słońce koniunkcja Merkury
08.11.1976 g.07:43: Merkury kwadratura Saturn
08.11.1976 g.20:50: Słońce kwadratura Saturn
10.11.1976 g.05:03: Merkury sekstyl Ceres
11.11.1976 g.23:54: Wenus kwinkunks Jowisz
12.11.1976 g.20:57: Słońce sekstyl Ceres
13.11.1976 g.08:39: Merkury koniunkcja Mars
14.11.1976 g.11:41: Wenus ingres Koziorożec
14.11.1976 g.16:24: Merkury opozycja Jowisz
16.11.1976 g.01:00: Mars opozycja Jowisz
16.11.1976 g.20:01: Merkury ingres Strzelec
18.11.1976 g.09:15: Słońce opozycja Jowisz
20.11.1976 g.17:53: Pluton opozycja Kora
21.11.1976 g.00:53: Mars ingres Strzelec
21.11.1976 g.19:50: Wenus sekstyl Uran
22.11.1976 g.05:21: Słońce ingres Strzelec
24.11.1976 g.11:13: Neptun trygon Kora
25.11.1976 g.02:19: Słońce koniunkcja Mars
25.11.1976 g.09:05: Ceres trygon Jowisz
25.11.1976 g.09:27: Merkury trygon Kora
25.11.1976 g.10:06: Merkury koniunkcja Neptun
25.11.1976 g.12:05: Merkury sekstyl Pluton
25.11.1976 g.12:11: Wenus kwadratura Kora
25.11.1976 g.15:40: Wenus kwadratura Pluton
27.11.1976 g.18:09: Merkury trygon Saturn
28.11.1976 g.12:49: Wenus kwinkunks Saturn

02.12.1976 g.14:16: Merkury kwinkunks Jowisz
04.12.1976 g.12:17: Wenus trygon Jowisz
05.12.1976 g.06:09: Słońce trygon Kora
05.12.1976 g.12:29: Merkury kwadratura Ceres
05.12.1976 g.17:36: Słońce koniunkcja Neptun
05.12.1976 g.17:41: Słońce sekstyl Pluton
05.12.1976 g.23:20: Neptun sekstyl Pluton
06.12.1976 g.10:24: Merkury ingres Koziorożec
08.12.1976 g.18:26: Słońce trygon Saturn
09.12.1976 g.07:15: Mars trygon Kora
09.12.1976 g.12:18: Wenus trygon Ceres
09.12.1976 g.13:52: Wenus ingres Wodnik
09.12.1976 g.18:12: Ceres ingres Waga
10.12.1976 g.03:06: Mars sekstyl Pluton
10.12.1976 g.05:19: Mars koniunkcja Neptun
13.12.1976 g.09:29: Merkury sekstyl Uran
14.12.1976 g.00:30: Mars trygon Saturn
14.12.1976 g.18:06: Słońce kwinkunks Jowisz
15.12.1976 g.17:20: Merkury kwadratura Kora
16.12.1976 g.07:15: Merkury kwadratura Pluton
18.12.1976 g.08:20: Wenus kwadratura Uran
18.12.1976 g.09:42: Merkury kwinkunks Saturn
20.12.1976 g.19:25: Wenus sekstyl Kora
21.12.1976 g.12:56: Wenus trygon Pluton
21.12.1976 g.14:35: Mars kwinkunks Jowisz
21.12.1976 g.18:35: Słońce ingres Koziorożec
21.12.1976 g.18:58: Wenus sekstyl Neptun
23.12.1976 g.12:17: Wenus opozycja Saturn
24.12.1976 g.07:16: Merkury trygon Jowisz
26.12.1976 g.10:45: Słońce kwadratura Ceres
28.12.1976 g.06:35: Wenus kwadratura Jowisz

1975 1976 1977Pobierz wersję testową Uranii
Horoskop Zegar astrologiczny 
2024-07-18 g.12:40:47 
Europa/Warszawa

Polecane
Tranzyty codzienne
Zegar Astro

Tranzyty
Tranzyty codzienne
Tranzyty bieżący miesiac
Tranzyty następny miesiac
Tranzyty poprzedni miesiac

Tranzyty w styczniu 2024
Tranzyty w lutym 2024
Tranzyty w marcu 2024
Tranzyty w kwietniu 2024
Tranzyty w maju 2024
Tranzyty w czerwcu 2024
Tranzyty w lipcu 2024
Tranzyty w sierpniu 2024
Tranzyty we wrześniu 2024
Tranzyty w październiku 2024
Tranzyty w listopadzie 2024
Tranzyty w grudniu 2024

Aspektarium

Tranzyty planet:

dzisiaj (18.07.2024):
01:20: Księżyc opozycja Jowisz
14:49: Księżyc kwadratura Saturn
16:00: Słońce sekstyl Uran
22:23: Księżyc trygon Merkury

jutro (19.07.2024):
02:13: Księżyc trygon Kora
09:58: Księżyc kwadratura Neptun
10:13: Księżyc ingres Koziorożec