Horoscope  
Astrologia
Spotkania
Program astrologiczny Urania
Biuletyn astrologiczny
Postacie polskiej astrologii
Symbole astrologiczne
Horoskop
   Horoskop tygodniowy
   Horoskop 2013
   Nowe horoskopy
   Zegar
   Tranzyty
Sownik
System domw
Galeria Szem'a
Katalog stron
Bibliografia
Astrologia > Horoskop > Tranzyty > 1975


Tranzyty planet w 1975 roku


02.01.1975 g.04:28: Mars kwinkunks Saturn
03.01.1975 g.16:58: Słońce kwadratura Kora
05.01.1975 g.00:43: Słońce sekstyl Jowisz
06.01.1975 g.02:39: Słońce sekstyl Ceres
06.01.1975 g.07:39: Wenus ingres Wodnik
06.01.1975 g.10:24: Słońce opozycja Saturn
07.01.1975 g.00:08: Ceres trygon Saturn
07.01.1975 g.23:31: Wenus kwadratura Uran
08.01.1975 g.22:57: Merkury ingres Wodnik
10.01.1975 g.06:24: Merkury kwadratura Uran
10.01.1975 g.21:34: Jowisz trygon Saturn
13.01.1975 g.16:52: Wenus trygon Pluton
14.01.1975 g.16:40: Merkury trygon Pluton
14.01.1975 g.23:56: Wenus sekstyl Neptun
15.01.1975 g.18:01: Merkury sekstyl Neptun
16.01.1975 g.10:21: Wenus sekstyl Kora
16.01.1975 g.21:57: Merkury sekstyl Kora
17.01.1975 g.21:16: Wenus kwinkunks Saturn
18.01.1975 g.03:07: Merkury kwinkunks Saturn
20.01.1975 g.08:10: Merkury koniunkcja Wenus
20.01.1975 g.17:36: Słońce ingres Wodnik
21.01.1975 g.19:49: Mars ingres Koziorożec
22.01.1975 g.12:31: Merkury koniunkcja Wenus
23.01.1975 g.01:49: Słońce kwadratura Uran
25.01.1975 g.02:51: Mars sekstyl Uran
29.01.1975 g.17:56: Słońce trygon Pluton
30.01.1975 g.07:04: Wenus ingres Ryby
31.01.1975 g.20:51: Słońce sekstyl Neptun

01.02.1975 g.06:29: Wenus trygon Uran
02.02.1975 g.06:43: Słońce sekstyl Kora
02.02.1975 g.20:19: Słońce kwinkunks Saturn
03.02.1975 g.05:47: Mars kwadratura Pluton
06.02.1975 g.13:44: Wenus kwinkunks Pluton
08.02.1975 g.05:05: Mars kwadratura Kora
08.02.1975 g.09:43: Słońce koniunkcja Merkury
08.02.1975 g.11:12: Mars opozycja Saturn
08.02.1975 g.12:09: Wenus kwadratura Neptun
09.02.1975 g.15:49: Wenus trygon Saturn
11.02.1975 g.10:17: Saturn kwadratura Kora
11.02.1975 g.13:28: Wenus sekstyl Mars
14.02.1975 g.01:16: Merkury sekstyl Kora
14.02.1975 g.06:02: Merkury kwinkunks Saturn
15.02.1975 g.16:48: Merkury sekstyl Neptun
17.02.1975 g.16:59: Ceres ingres Baran
17.02.1975 g.21:22: Wenus koniunkcja Jowisz
19.02.1975 g.07:49: Słońce ingres Ryby
21.02.1975 g.16:06: Słońce trygon Uran
23.02.1975 g.10:52: Wenus ingres Baran
23.02.1975 g.20:24: Ceres kwinkunks Uran
24.02.1975 g.00:11: Mars sekstyl Jowisz
25.02.1975 g.07:44: Wenus kwinkunks Uran
26.02.1975 g.00:19: Wenus koniunkcja Ceres
26.02.1975 g.17:49: Merkury sekstyl Neptun
27.02.1975 g.11:08: Merkury kwinkunks Saturn
27.02.1975 g.22:27: Słońce kwinkunks Pluton
28.02.1975 g.16:29: Merkury sekstyl Kora

02.03.1975 g.10:31: Wenus opozycja Pluton
03.03.1975 g.00:28: Słońce kwadratura Neptun
03.03.1975 g.06:31: Mars ingres Wodnik
03.03.1975 g.07:37: Słońce trygon Saturn
05.03.1975 g.00:22: Wenus trygon Neptun
05.03.1975 g.05:16: Wenus kwadratura Saturn
06.03.1975 g.00:34: Wenus koniunkcja Kora
06.03.1975 g.02:17: Mars kwadratura Uran
11.03.1975 g.11:24: Ceres opozycja Pluton
14.03.1975 g.06:49: Mars trygon Pluton
16.03.1975 g.12:49: Merkury ingres Ryby
17.03.1975 g.12:36: Mars sekstyl Ceres
17.03.1975 g.20:18: Merkury trygon Uran
18.03.1975 g.17:47: Jowisz ingres Baran
18.03.1975 g.21:19: Mars sekstyl Neptun
19.03.1975 g.02:49: Mars kwinkunks Saturn
19.03.1975 g.22:42: Wenus ingres Byk
20.03.1975 g.03:08: Ceres trygon Neptun
20.03.1975 g.14:49: Ceres kwadratura Saturn
20.03.1975 g.16:45: Mars sekstyl Kora
21.03.1975 g.06:56: Słońce ingres Baran
21.03.1975 g.07:53: Wenus opozycja Uran
22.03.1975 g.02:40: Słońce koniunkcja Jowisz
22.03.1975 g.05:26: Merkury kwinkunks Pluton
22.03.1975 g.22:10: Słońce kwinkunks Uran
23.03.1975 g.16:30: Ceres koniunkcja Kora
24.03.1975 g.15:34: Merkury kwadratura Neptun
24.03.1975 g.19:52: Merkury trygon Saturn
25.03.1975 g.02:52: Jowisz kwinkunks Uran
26.03.1975 g.12:49: Wenus kwinkunks Pluton
29.03.1975 g.06:13: Słońce opozycja Pluton
29.03.1975 g.15:46: Wenus kwinkunks Neptun
30.03.1975 g.00:31: Wenus sekstyl Saturn

02.04.1975 g.02:42: Słońce trygon Neptun
02.04.1975 g.17:00: Słońce kwadratura Saturn
03.04.1975 g.18:05: Słońce koniunkcja Kora
04.04.1975 g.13:27: Merkury ingres Baran
05.04.1975 g.04:22: Merkury kwinkunks Uran
07.04.1975 g.02:52: Merkury koniunkcja Jowisz
08.04.1975 g.16:18: Merkury opozycja Pluton
10.04.1975 g.18:07: Merkury trygon Neptun
11.04.1975 g.01:36: Słońce koniunkcja Ceres
11.04.1975 g.07:08: Merkury kwadratura Saturn
11.04.1975 g.16:20: Merkury koniunkcja Kora
11.04.1975 g.20:15: Mars ingres Ryby
12.04.1975 g.21:31: Mars trygon Uran
13.04.1975 g.23:25: Wenus ingres Bliźnięta
14.04.1975 g.14:15: Wenus kwinkunks Uran
16.04.1975 g.05:14: Merkury koniunkcja Ceres
17.04.1975 g.20:52: Wenus kwadratura Mars
18.04.1975 g.09:20: Jowisz opozycja Pluton
18.04.1975 g.21:54: Słońce koniunkcja Merkury
19.04.1975 g.18:20: Merkury ingres Byk
20.04.1975 g.00:00: Merkury opozycja Uran
20.04.1975 g.04:23: Wenus trygon Pluton
20.04.1975 g.16:16: Wenus sekstyl Jowisz
20.04.1975 g.18:07: Słońce ingres Byk
21.04.1975 g.05:08: Słońce opozycja Uran
21.04.1975 g.09:29: Mars kwinkunks Pluton
23.04.1975 g.03:52: Merkury kwinkunks Pluton
23.04.1975 g.16:03: Wenus opozycja Neptun
24.04.1975 g.04:14: Merkury sekstyl Mars
25.04.1975 g.02:25: Merkury kwinkunks Neptun
25.04.1975 g.13:05: Wenus sekstyl Kora
26.04.1975 g.01:08: Saturn kwadratura Kora
26.04.1975 g.03:46: Merkury sekstyl Saturn
26.04.1975 g.17:00: Mars kwadratura Neptun
28.04.1975 g.01:23: Słońce kwinkunks Pluton
30.04.1975 g.01:34: Mars trygon Saturn

01.05.1975 g.18:45: Uran ingres Waga
02.05.1975 g.06:19: Słońce kwinkunks Neptun
04.05.1975 g.11:24: Merkury kwinkunks Uran
04.05.1975 g.12:54: Merkury ingres Bliźnięta
04.05.1975 g.13:58: Ceres opozycja Uran
04.05.1975 g.21:00: Ceres ingres Byk
04.05.1975 g.22:50: Jowisz trygon Neptun
05.05.1975 g.11:25: Słońce sekstyl Saturn
08.05.1975 g.16:50: Merkury trygon Pluton
09.05.1975 g.14:24: Wenus trygon Uran
09.05.1975 g.21:11: Wenus ingres Rak
11.05.1975 g.13:06: Merkury opozycja Neptun
12.05.1975 g.14:04: Wenus sekstyl Ceres
13.05.1975 g.00:35: Merkury sekstyl Jowisz
13.05.1975 g.17:07: Merkury sekstyl Kora
15.05.1975 g.21:36: Wenus kwadratura Pluton
17.05.1975 g.03:45: Jowisz koniunkcja Kora
19.05.1975 g.12:33: Wenus kwinkunks Neptun
20.05.1975 g.10:01: Mars kwinkunks Uran
20.05.1975 g.22:47: Słońce kwinkunks Uran
21.05.1975 g.09:13: Mars ingres Baran
21.05.1975 g.17:23: Słońce ingres Bliźnięta
21.05.1975 g.19:44: Ceres kwinkunks Pluton
22.05.1975 g.06:58: Wenus kwadratura Kora
22.05.1975 g.22:33: Słońce sekstyl Mars
23.05.1975 g.10:19: Wenus kwadratura Jowisz
24.05.1975 g.10:03: Wenus koniunkcja Saturn
28.05.1975 g.13:57: Słońce trygon Pluton
30.05.1975 g.03:43: Mars opozycja Pluton
31.05.1975 g.14:24: Ceres kwinkunks Neptun

01.06.1975 g.14:03: Słońce opozycja Neptun
04.06.1975 g.04:01: Jowisz kwadratura Saturn
04.06.1975 g.05:41: Mars trygon Neptun
05.06.1975 g.05:27: Słońce sekstyl Kora
05.06.1975 g.07:40: Wenus kwadratura Uran
06.06.1975 g.11:54: Wenus ingres Lew
09.06.1975 g.01:50: Mars koniunkcja Kora
09.06.1975 g.20:34: Słońce sekstyl Jowisz
10.06.1975 g.19:13: Słońce koniunkcja Merkury
11.06.1975 g.19:31: Merkury sekstyl Jowisz
12.06.1975 g.21:24: Wenus sekstyl Pluton
13.06.1975 g.23:06: Merkury sekstyl Mars
15.06.1975 g.12:27: Mars kwadratura Saturn
16.06.1975 g.11:43: Wenus trygon Neptun
16.06.1975 g.15:10: Mars koniunkcja Jowisz
20.06.1975 g.11:10: Słońce trygon Uran
20.06.1975 g.15:02: Wenus trygon Kora
21.06.1975 g.18:07: Merkury sekstyl Wenus
22.06.1975 g.01:26: Słońce ingres Rak
26.06.1975 g.01:39: Ceres sekstyl Saturn
27.06.1975 g.23:13: Wenus kwadratura Ceres
28.06.1975 g.16:08: Wenus trygon Jowisz
28.06.1975 g.21:31: Słońce kwadratura Pluton
28.06.1975 g.22:41: Mars opozycja Uran

01.07.1975 g.04:52: Mars ingres Byk
02.07.1975 g.04:10: Słońce kwinkunks Neptun
06.07.1975 g.06:51: Merkury sekstyl Jowisz
06.07.1975 g.18:25: Słońce kwadratura Kora
07.07.1975 g.07:27: Wenus sekstyl Uran
09.07.1975 g.12:06: Wenus ingres Panna
10.07.1975 g.14:29: Mars kwinkunks Pluton
11.07.1975 g.06:35: Merkury trygon Uran
12.07.1975 g.09:55: Merkury ingres Rak
14.07.1975 g.13:47: Mars kwinkunks Neptun
14.07.1975 g.18:02: Merkury sekstyl Wenus
15.07.1975 g.15:46: Słońce koniunkcja Saturn
16.07.1975 g.12:29: Słońce kwadratura Jowisz
16.07.1975 g.14:24: Merkury kwadratura Pluton
18.07.1975 g.01:44: Merkury kwinkunks Neptun
20.07.1975 g.03:48: Merkury sekstyl Mars
20.07.1975 g.10:44: Ceres kwinkunks Uran
20.07.1975 g.13:47: Merkury kwadratura Kora
21.07.1975 g.21:26: Słońce kwadratura Uran
22.07.1975 g.14:48: Słońce sekstyl Ceres
23.07.1975 g.12:21: Słońce ingres Lew
25.07.1975 g.06:38: Ceres ingres Bliźnięta
25.07.1975 g.08:14: Wenus kwadratura Neptun
25.07.1975 g.09:47: Merkury koniunkcja Saturn
25.07.1975 g.12:51: Merkury kwadratura Jowisz
27.07.1975 g.16:28: Merkury kwadratura Uran
28.07.1975 g.09:04: Merkury ingres Lew
28.07.1975 g.22:12: Merkury sekstyl Ceres
29.07.1975 g.03:50: Jowisz kwadratura Saturn
30.07.1975 g.20:07: Słońce sekstyl Pluton
31.07.1975 g.17:02: Merkury sekstyl Pluton

01.08.1975 g.10:16: Słońce koniunkcja Merkury
01.08.1975 g.17:19: Merkury trygon Neptun
02.08.1975 g.01:30: Słońce trygon Neptun
04.08.1975 g.01:44: Merkury trygon Kora
07.08.1975 g.02:45: Słońce trygon Kora
07.08.1975 g.16:12: Mars sekstyl Saturn
09.08.1975 g.11:05: Merkury trygon Jowisz
10.08.1975 g.23:43: Merkury kwadratura Mars
11.08.1975 g.16:59: Merkury sekstyl Uran
12.08.1975 g.07:12: Merkury ingres Panna
13.08.1975 g.05:04: Mars kwinkunks Uran
14.08.1975 g.21:46: Mars ingres Bliźnięta
15.08.1975 g.20:21: Merkury kwadratura Ceres
17.08.1975 g.08:35: Merkury kwadratura Neptun
17.08.1975 g.11:43: Merkury koniunkcja Wenus
18.08.1975 g.00:01: Wenus kwadratura Neptun
18.08.1975 g.06:50: Słońce trygon Jowisz
20.08.1975 g.04:53: Ceres trygon Pluton
20.08.1975 g.05:42: Merkury kwinkunks Kora
20.08.1975 g.17:44: Wenus kwadratura Ceres
23.08.1975 g.01:45: Słońce sekstyl Uran
23.08.1975 g.19:23: Słońce ingres Panna
24.08.1975 g.07:09: Wenus kwadratura Mars
26.08.1975 g.03:53: Ceres opozycja Neptun
26.08.1975 g.22:49: Merkury kwinkunks Jowisz
27.08.1975 g.14:10: Słońce koniunkcja Wenus
27.08.1975 g.23:02: Mars trygon Pluton
29.08.1975 g.09:24: Merkury sekstyl Saturn
30.08.1975 g.03:18: Mars opozycja Neptun
30.08.1975 g.18:20: Merkury ingres Waga

01.09.1975 g.19:11: Mars koniunkcja Ceres
02.09.1975 g.04:30: Słońce kwadratura Neptun
02.09.1975 g.16:33: Wenus ingres Lew
03.09.1975 g.03:12: Wenus sekstyl Uran
04.09.1975 g.05:55: Słońce kwadratura Ceres
05.09.1975 g.20:36: Merkury koniunkcja Pluton
06.09.1975 g.04:36: Słońce kwadratura Mars
06.09.1975 g.15:44: Merkury sekstyl Neptun
07.09.1975 g.00:39: Słońce kwinkunks Kora
07.09.1975 g.16:47: Mars sekstyl Kora
08.09.1975 g.06:16: Uran ingres Skorpion
09.09.1975 g.02:39: Merkury trygon Ceres
10.09.1975 g.15:14: Merkury opozycja Kora
13.09.1975 g.13:56: Merkury trygon Mars
16.09.1975 g.12:44: Słońce kwinkunks Jowisz
17.09.1975 g.05:57: Saturn ingres Lew
19.09.1975 g.01:30: Ceres sekstyl Kora
20.09.1975 g.20:26: Merkury opozycja Jowisz
23.09.1975 g.16:55: Słońce ingres Waga
24.09.1975 g.08:32: Słońce sekstyl Saturn
24.09.1975 g.20:29: Mars sekstyl Jowisz
29.09.1975 g.12:49: Merkury trygon Mars

03.10.1975 g.00:12: Słońce koniunkcja Pluton
03.10.1975 g.09:25: Słońce sekstyl Neptun
04.10.1975 g.06:19: Wenus ingres Panna
04.10.1975 g.16:40: Merkury opozycja Jowisz
04.10.1975 g.19:04: Saturn kwadratura Uran
07.10.1975 g.02:50: Wenus sekstyl Uran
07.10.1975 g.09:29: Słońce opozycja Kora
09.10.1975 g.08:16: Słońce trygon Ceres
09.10.1975 g.12:14: Słońce koniunkcja Merkury
09.10.1975 g.15:25: Merkury trygon Ceres
11.10.1975 g.08:53: Merkury opozycja Kora
13.10.1975 g.15:58: Słońce opozycja Jowisz
15.10.1975 g.15:56: Merkury sekstyl Neptun
16.10.1975 g.00:54: Merkury koniunkcja Pluton
17.10.1975 g.09:43: Mars ingres Rak
17.10.1975 g.15:05: Saturn kwadratura Uran
18.10.1975 g.22:02: Wenus kwadratura Neptun
21.10.1975 g.08:46: Merkury koniunkcja Pluton
21.10.1975 g.15:33: Merkury sekstyl Neptun
23.10.1975 g.00:01: Wenus kwinkunks Kora
24.10.1975 g.02:06: Słońce ingres Skorpion
24.10.1975 g.22:59: Wenus kwadratura Ceres
25.10.1975 g.15:06: Merkury opozycja Kora
25.10.1975 g.19:35: Słońce trygon Mars
26.10.1975 g.17:32: Słońce kwadratura Saturn
26.10.1975 g.22:04: Słońce koniunkcja Uran
27.10.1975 g.00:10: Merkury trygon Ceres
28.10.1975 g.00:52: Wenus kwinkunks Jowisz
29.10.1975 g.04:43: Merkury opozycja Jowisz

06.11.1975 g.06:09: Słońce kwinkunks Kora
06.11.1975 g.09:57: Merkury ingres Skorpion
06.11.1975 g.14:49: Słońce kwinkunks Ceres
08.11.1975 g.01:37: Merkury trygon Mars
08.11.1975 g.05:53: Merkury kwadratura Saturn
08.11.1975 g.16:06: Merkury koniunkcja Uran
09.11.1975 g.00:07: Ceres sekstyl Kora
09.11.1975 g.10:43: Słońce kwinkunks Jowisz
09.11.1975 g.14:51: Wenus ingres Waga
12.11.1975 g.00:00: Wenus kwadratura Mars
12.11.1975 g.12:02: Wenus sekstyl Saturn
14.11.1975 g.00:05: Merkury kwinkunks Ceres
14.11.1975 g.12:51: Merkury kwinkunks Kora
16.11.1975 g.04:32: Merkury kwinkunks Jowisz
19.11.1975 g.22:02: Wenus koniunkcja Pluton
20.11.1975 g.01:04: Wenus sekstyl Neptun
20.11.1975 g.01:26: Wenus trygon Ceres
20.11.1975 g.03:00: Ceres opozycja Neptun
20.11.1975 g.16:00: Ceres trygon Pluton
21.11.1975 g.22:38: Wenus opozycja Kora
22.11.1975 g.23:30: Słońce ingres Strzelec
23.11.1975 g.13:17: Słońce kwinkunks Mars
23.11.1975 g.22:30: Wenus opozycja Jowisz
25.11.1975 g.02:44: Merkury ingres Strzelec
25.11.1975 g.05:09: Merkury kwinkunks Mars
25.11.1975 g.19:29: Mars ingres Bliźnięta
25.11.1975 g.19:30: Słońce trygon Saturn
26.11.1975 g.21:53: Merkury trygon Saturn
28.11.1975 g.22:20: Słońce koniunkcja Merkury
30.11.1975 g.13:40: Merkury opozycja Ceres

01.12.1975 g.07:15: Słońce opozycja Ceres
02.12.1975 g.05:01: Merkury sekstyl Pluton
02.12.1975 g.09:07: Merkury koniunkcja Neptun
03.12.1975 g.08:34: Merkury trygon Kora
04.12.1975 g.01:16: Słońce sekstyl Pluton
04.12.1975 g.08:20: Słońce koniunkcja Neptun
04.12.1975 g.12:43: Merkury trygon Jowisz
04.12.1975 g.14:32: Wenus trygon Mars
05.12.1975 g.18:31: Słońce trygon Kora
07.12.1975 g.01:28: Wenus ingres Skorpion
07.12.1975 g.13:09: Słońce trygon Jowisz
09.12.1975 g.04:12: Wenus kwadratura Saturn
10.12.1975 g.21:51: Merkury opozycja Mars
11.12.1975 g.20:00: Wenus koniunkcja Uran
12.12.1975 g.04:23: Wenus kwinkunks Ceres
13.12.1975 g.15:12: Ceres kwinkunks Uran
14.12.1975 g.05:09: Merkury ingres Koziorożec
15.12.1975 g.13:31: Merkury kwinkunks Saturn
15.12.1975 g.14:57: Słońce opozycja Mars
17.12.1975 g.06:54: Merkury kwinkunks Ceres
17.12.1975 g.21:40: Merkury sekstyl Uran
18.12.1975 g.04:11: Wenus kwinkunks Kora
19.12.1975 g.20:39: Wenus kwinkunks Jowisz
21.12.1975 g.13:26: Merkury kwadratura Pluton
22.12.1975 g.10:18: Merkury kwadratura Kora
22.12.1975 g.12:45: Słońce ingres Koziorożec
23.12.1975 g.19:18: Merkury kwadratura Jowisz
24.12.1975 g.00:56: Wenus kwinkunks Mars
24.12.1975 g.02:43: Słońce kwinkunks Saturn
25.12.1975 g.18:10: Słońce kwinkunks Ceres
26.12.1975 g.09:18: Merkury kwinkunks Mars
28.12.1975 g.16:07: Słońce sekstyl Uran

1974 1975 1976Pobierz wersję testową Uranii
Horoskop Zegar astrologiczny 
2024-07-18 g.14:08:43 
Europa/Warszawa

Polecane
Tranzyty codzienne
Zegar Astro

Tranzyty
Tranzyty codzienne
Tranzyty bieżący miesiac
Tranzyty następny miesiac
Tranzyty poprzedni miesiac

Tranzyty w styczniu 2024
Tranzyty w lutym 2024
Tranzyty w marcu 2024
Tranzyty w kwietniu 2024
Tranzyty w maju 2024
Tranzyty w czerwcu 2024
Tranzyty w lipcu 2024
Tranzyty w sierpniu 2024
Tranzyty we wrześniu 2024
Tranzyty w październiku 2024
Tranzyty w listopadzie 2024
Tranzyty w grudniu 2024

Aspektarium

Tranzyty planet:

dzisiaj (18.07.2024):
01:20: Księżyc opozycja Jowisz
14:49: Księżyc kwadratura Saturn
16:00: Słońce sekstyl Uran
22:23: Księżyc trygon Merkury

jutro (19.07.2024):
02:13: Księżyc trygon Kora
09:58: Księżyc kwadratura Neptun
10:13: Księżyc ingres Koziorożec