Horoscope  
Astrologia
Spotkania
Program astrologiczny Urania
Biuletyn astrologiczny
Postacie polskiej astrologii
Symbole astrologiczne
Horoskop
   Horoskop tygodniowy
   Horoskop 2013
   Nowe horoskopy
   Zegar
   Tranzyty
Sownik
System domw
Galeria Szem'a
Katalog stron
Bibliografia
Astrologia > Horoskop > Tranzyty > 1977


Tranzyty planet w 1977 roku


01.01.1977 g.01:41: Mars ingres Koziorożec
01.01.1977 g.11:17: Słońce sekstyl Uran
01.01.1977 g.13:18: Merkury trygon Jowisz
03.01.1977 g.15:58: Słońce kwadratura Kora
04.01.1977 g.14:01: Wenus ingres Ryby
04.01.1977 g.15:50: Słońce kwadratura Pluton
06.01.1977 g.00:11: Słońce kwinkunks Saturn
06.01.1977 g.09:07: Słońce koniunkcja Merkury
06.01.1977 g.16:39: Merkury kwinkunks Saturn
07.01.1977 g.16:07: Merkury kwadratura Pluton
08.01.1977 g.11:01: Merkury kwadratura Kora
10.01.1977 g.01:43: Merkury sekstyl Uran
11.01.1977 g.13:54: Słońce trygon Jowisz
12.01.1977 g.02:13: Wenus sekstyl Mars
12.01.1977 g.03:14: Wenus kwinkunks Ceres
12.01.1977 g.03:48: Mars kwadratura Ceres
12.01.1977 g.14:28: Merkury sekstyl Wenus
12.01.1977 g.17:10: Merkury koniunkcja Mars
12.01.1977 g.22:53: Saturn trygon Neptun
13.01.1977 g.02:16: Merkury kwadratura Ceres
14.01.1977 g.22:28: Wenus trygon Uran
16.01.1977 g.04:46: Mars sekstyl Uran
17.01.1977 g.14:23: Wenus kwinkunks Pluton
18.01.1977 g.01:15: Wenus kwinkunks Saturn
18.01.1977 g.13:08: Mars kwadratura Kora
18.01.1977 g.13:45: Wenus kwadratura Neptun
19.01.1977 g.21:22: Mars kwadratura Pluton
20.01.1977 g.05:14: Słońce ingres Wodnik
20.01.1977 g.07:08: Mars kwinkunks Saturn
24.01.1977 g.09:55: Merkury kwadratura Ceres
24.01.1977 g.10:01: Saturn sekstyl Pluton
24.01.1977 g.10:49: Wenus sekstyl Jowisz
26.01.1977 g.10:52: Merkury sekstyl Uran
28.01.1977 g.04:22: Merkury kwadratura Kora
28.01.1977 g.19:16: Merkury kwinkunks Saturn
29.01.1977 g.03:01: Merkury kwadratura Pluton
29.01.1977 g.11:42: Mars trygon Jowisz
30.01.1977 g.11:17: Słońce trygon Ceres
31.01.1977 g.17:22: Słońce kwadratura Uran

02.02.1977 g.05:47: Słońce sekstyl Kora
02.02.1977 g.06:54: Wenus ingres Baran
02.02.1977 g.10:36: Słońce opozycja Saturn
03.02.1977 g.02:12: Słońce trygon Pluton
04.02.1977 g.15:18: Słońce sekstyl Neptun
04.02.1977 g.17:54: Saturn trygon Kora
04.02.1977 g.21:32: Merkury trygon Jowisz
09.02.1977 g.12:56: Mars ingres Wodnik
11.02.1977 g.00:54: Merkury ingres Wodnik
11.02.1977 g.06:18: Słońce kwadratura Jowisz
12.02.1977 g.20:48: Merkury koniunkcja Mars
14.02.1977 g.04:14: Wenus opozycja Ceres
15.02.1977 g.20:38: Wenus kwinkunks Uran
16.02.1977 g.12:47: Wenus trygon Saturn
17.02.1977 g.21:43: Wenus koniunkcja Kora
18.02.1977 g.01:44: Merkury trygon Ceres
18.02.1977 g.14:59: Wenus opozycja Pluton
18.02.1977 g.19:30: Słońce ingres Ryby
19.02.1977 g.02:44: Merkury kwadratura Uran
19.02.1977 g.07:42: Merkury opozycja Saturn
20.02.1977 g.03:32: Merkury sekstyl Kora
20.02.1977 g.11:00: Merkury trygon Pluton
21.02.1977 g.14:09: Wenus trygon Neptun
21.02.1977 g.19:50: Merkury sekstyl Neptun
22.02.1977 g.00:01: Merkury sekstyl Wenus
22.02.1977 g.05:10: Mars trygon Ceres
24.02.1977 g.01:03: Saturn kwadratura Uran
24.02.1977 g.15:48: Mars opozycja Saturn
24.02.1977 g.16:59: Mars kwadratura Uran
26.02.1977 g.20:25: Merkury kwadratura Jowisz
26.02.1977 g.20:55: Mars sekstyl Kora
27.02.1977 g.05:42: Mars trygon Pluton
27.02.1977 g.20:17: Słońce kwinkunks Ceres

02.03.1977 g.02:01: Słońce kwinkunks Saturn
02.03.1977 g.06:39: Mars sekstyl Neptun
02.03.1977 g.09:08: Merkury ingres Ryby
02.03.1977 g.10:08: Słońce trygon Uran
04.03.1977 g.08:04: Słońce kwinkunks Pluton
06.03.1977 g.20:19: Słońce kwadratura Neptun
06.03.1977 g.21:43: Merkury kwinkunks Ceres
07.03.1977 g.20:56: Pluton opozycja Kora
08.03.1977 g.13:48: Merkury kwinkunks Saturn
08.03.1977 g.22:01: Merkury trygon Uran
09.03.1977 g.22:42: Merkury kwinkunks Pluton
11.03.1977 g.09:07: Merkury kwadratura Neptun
12.03.1977 g.21:28: Wenus sekstyl Mars
15.03.1977 g.17:37: Mars kwadratura Jowisz
16.03.1977 g.06:25: Słońce koniunkcja Merkury
16.03.1977 g.21:37: Merkury sekstyl Jowisz
17.03.1977 g.15:25: Słońce sekstyl Jowisz
18.03.1977 g.12:56: Merkury ingres Baran
20.03.1977 g.03:19: Mars ingres Ryby
20.03.1977 g.18:42: Słońce ingres Baran
21.03.1977 g.00:14: Merkury opozycja Ceres
23.03.1977 g.15:33: Merkury trygon Saturn
24.03.1977 g.02:37: Merkury kwinkunks Uran
24.03.1977 g.20:55: Słońce opozycja Ceres
25.03.1977 g.01:03: Merkury opozycja Pluton
25.03.1977 g.05:36: Mars kwinkunks Ceres
25.03.1977 g.08:41: Merkury koniunkcja Kora
26.03.1977 g.14:02: Merkury trygon Neptun
29.03.1977 g.04:05: Merkury koniunkcja Wenus
30.03.1977 g.22:39: Słońce trygon Saturn
31.03.1977 g.19:51: Słońce kwinkunks Uran

01.04.1977 g.23:46: Mars kwinkunks Saturn
02.04.1977 g.17:40: Słońce opozycja Pluton
03.04.1977 g.02:21: Mars trygon Uran
03.04.1977 g.04:45: Merkury ingres Byk
03.04.1977 g.17:41: Jowisz ingres Bliźnięta
03.04.1977 g.18:36: Słońce koniunkcja Kora
04.04.1977 g.06:54: Merkury kwinkunks Ceres
05.04.1977 g.12:23: Mars kwinkunks Pluton
06.04.1977 g.01:24: Słońce trygon Neptun
06.04.1977 g.08:29: Słońce koniunkcja Wenus
06.04.1977 g.19:47: Wenus trygon Neptun
08.04.1977 g.06:55: Ceres trygon Jowisz
09.04.1977 g.17:02: Mars kwadratura Neptun
10.04.1977 g.07:53: Wenus koniunkcja Kora
10.04.1977 g.18:08: Merkury kwadratura Saturn
11.04.1977 g.09:26: Merkury opozycja Uran
12.04.1977 g.15:37: Wenus opozycja Pluton
13.04.1977 g.01:32: Ceres ingres Panna
13.04.1977 g.22:06: Merkury kwinkunks Pluton
17.04.1977 g.07:43: Wenus kwinkunks Uran
18.04.1977 g.03:28: Wenus trygon Saturn
19.04.1977 g.06:23: Słońce kwinkunks Ceres
20.04.1977 g.06:57: Słońce ingres Byk
23.04.1977 g.00:24: Saturn kwadratura Uran
25.04.1977 g.10:55: Mars opozycja Ceres
27.04.1977 g.15:06: Merkury kwinkunks Pluton
27.04.1977 g.17:45: Mars ingres Baran
30.04.1977 g.07:41: Słońce opozycja Uran
30.04.1977 g.15:55: Merkury kwadratura Saturn
30.04.1977 g.18:43: Słońce koniunkcja Merkury
30.04.1977 g.20:46: Słońce kwadratura Saturn

01.05.1977 g.13:09: Merkury opozycja Uran
02.05.1977 g.15:45: Słońce kwinkunks Pluton
05.05.1977 g.19:45: Wenus kwinkunks Uran
06.05.1977 g.06:49: Słońce kwinkunks Neptun
06.05.1977 g.21:50: Mars sekstyl Jowisz
08.05.1977 g.23:39: Wenus trygon Saturn
09.05.1977 g.21:54: Mars kwinkunks Uran
11.05.1977 g.18:08: Mars trygon Saturn
11.05.1977 g.18:14: Wenus opozycja Pluton
13.05.1977 g.02:37: Mars opozycja Pluton
15.05.1977 g.22:22: Jowisz kwinkunks Uran
16.05.1977 g.04:03: Wenus koniunkcja Mars
16.05.1977 g.07:22: Mars koniunkcja Kora
16.05.1977 g.08:27: Wenus koniunkcja Kora
17.05.1977 g.15:45: Mars trygon Neptun
18.05.1977 g.01:25: Wenus trygon Neptun
18.05.1977 g.20:09: Słońce trygon Ceres
21.05.1977 g.06:14: Słońce ingres Bliźnięta
24.05.1977 g.11:10: Merkury opozycja Uran
25.05.1977 g.00:11: Saturn sekstyl Pluton
26.05.1977 g.14:27: Jowisz trygon Pluton
27.05.1977 g.11:46: Jowisz sekstyl Saturn
27.05.1977 g.18:22: Merkury kwinkunks Pluton
28.05.1977 g.01:04: Merkury kwadratura Saturn
30.05.1977 g.04:33: Słońce kwinkunks Uran
31.05.1977 g.00:50: Merkury kwinkunks Neptun

02.06.1977 g.05:49: Słońce trygon Pluton
03.06.1977 g.02:14: Słońce sekstyl Saturn
04.06.1977 g.11:35: Słońce koniunkcja Jowisz
05.06.1977 g.06:24: Słońce sekstyl Kora
05.06.1977 g.15:49: Słońce opozycja Neptun
05.06.1977 g.16:01: Mars kwinkunks Ceres
05.06.1977 g.22:20: Wenus kwinkunks Ceres
06.06.1977 g.04:59: Mars ingres Byk
06.06.1977 g.08:10: Wenus ingres Byk
07.06.1977 g.00:50: Wenus koniunkcja Mars
07.06.1977 g.18:33: Jowisz sekstyl Kora
08.06.1977 g.03:03: Ceres ingres Waga
08.06.1977 g.22:41: Jowisz opozycja Neptun
10.06.1977 g.23:06: Merkury ingres Bliźnięta
11.06.1977 g.07:21: Merkury trygon Ceres
15.06.1977 g.03:05: Wenus opozycja Uran
15.06.1977 g.14:39: Merkury kwinkunks Uran
17.06.1977 g.02:02: Mars opozycja Uran
17.06.1977 g.08:27: Neptun trygon Kora
17.06.1977 g.09:05: Merkury trygon Pluton
18.06.1977 g.13:12: Wenus kwinkunks Pluton
18.06.1977 g.14:12: Merkury sekstyl Saturn
18.06.1977 g.22:15: Merkury opozycja Neptun
18.06.1977 g.22:49: Merkury sekstyl Kora
20.06.1977 g.09:08: Merkury koniunkcja Jowisz
21.06.1977 g.05:08: Wenus kwadratura Saturn
21.06.1977 g.12:57: Wenus kwinkunks Neptun
21.06.1977 g.14:13: Słońce ingres Rak
21.06.1977 g.15:57: Mars kwinkunks Pluton
23.06.1977 g.18:12: Saturn trygon Neptun
25.06.1977 g.08:51: Słońce kwadratura Ceres
25.06.1977 g.13:56: Mars kwinkunks Neptun
25.06.1977 g.13:59: Saturn trygon Kora
25.06.1977 g.23:17: Mars kwadratura Saturn
26.06.1977 g.09:07: Merkury ingres Rak
28.06.1977 g.09:04: Merkury kwadratura Ceres
29.06.1977 g.18:38: Słońce trygon Uran
29.06.1977 g.22:57: Merkury trygon Uran
30.06.1977 g.02:22: Słońce koniunkcja Merkury

01.07.1977 g.14:57: Merkury kwadratura Pluton
02.07.1977 g.20:21: Merkury kwinkunks Neptun
03.07.1977 g.01:11: Merkury kwadratura Kora
03.07.1977 g.14:08: Słońce kwadratura Pluton
06.07.1977 g.06:24: Słońce kwinkunks Neptun
06.07.1977 g.17:08: Wenus ingres Bliźnięta
06.07.1977 g.17:30: Merkury sekstyl Mars
06.07.1977 g.19:22: Słońce kwadratura Kora
10.07.1977 g.13:59: Merkury ingres Lew
13.07.1977 g.20:38: Wenus kwinkunks Uran
14.07.1977 g.15:35: Merkury kwadratura Uran
15.07.1977 g.03:21: Wenus trygon Ceres
15.07.1977 g.11:25: Merkury sekstyl Ceres
15.07.1977 g.20:27: Merkury sekstyl Wenus
16.07.1977 g.19:37: Merkury sekstyl Pluton
17.07.1977 g.10:09: Wenus trygon Pluton
17.07.1977 g.17:12: Mars ingres Bliźnięta
18.07.1977 g.01:36: Merkury trygon Neptun
18.07.1977 g.12:11: Merkury trygon Kora
19.07.1977 g.08:49: Wenus opozycja Neptun
20.07.1977 g.01:42: Wenus sekstyl Kora
20.07.1977 g.04:47: Merkury koniunkcja Saturn
22.07.1977 g.22:36: Wenus sekstyl Saturn
23.07.1977 g.01:03: Słońce ingres Lew
23.07.1977 g.07:42: Ceres koniunkcja Pluton
25.07.1977 g.00:30: Merkury sekstyl Jowisz
28.07.1977 g.12:14: Merkury ingres Panna
28.07.1977 g.23:16: Mars kwinkunks Uran
29.07.1977 g.00:12: Ceres sekstyl Neptun
30.07.1977 g.09:38: Wenus koniunkcja Jowisz
31.07.1977 g.04:31: Słońce kwadratura Uran
31.07.1977 g.15:33: Ceres opozycja Kora

02.08.1977 g.21:18: Wenus ingres Rak
03.08.1977 g.14:31: Merkury sekstyl Uran
04.08.1977 g.02:56: Mars trygon Pluton
04.08.1977 g.12:26: Słońce sekstyl Pluton
05.08.1977 g.09:51: Słońce sekstyl Mars
06.08.1977 g.03:13: Słońce trygon Neptun
06.08.1977 g.10:37: Mars opozycja Neptun
07.08.1977 g.03:35: Słońce trygon Kora
07.08.1977 g.21:37: Mars sekstyl Kora
08.08.1977 g.20:53: Merkury kwadratura Neptun
09.08.1977 g.19:52: Wenus trygon Uran
09.08.1977 g.22:25: Merkury kwinkunks Kora
10.08.1977 g.23:45: Słońce sekstyl Ceres
13.08.1977 g.08:28: Słońce koniunkcja Saturn
13.08.1977 g.11:14: Wenus kwadratura Pluton
14.08.1977 g.13:12: Wenus kwinkunks Neptun
15.08.1977 g.09:48: Wenus kwadratura Kora
16.08.1977 g.16:27: Mars trygon Ceres
17.08.1977 g.20:18: Mars sekstyl Saturn
19.08.1977 g.03:34: Ceres sekstyl Saturn
20.08.1977 g.14:42: Jowisz ingres Rak
20.08.1977 g.17:28: Merkury sekstyl Wenus
22.08.1977 g.03:37: Wenus kwadratura Ceres
23.08.1977 g.08:00: Słońce ingres Panna
23.08.1977 g.21:43: Słońce sekstyl Jowisz
28.08.1977 g.17:09: Wenus ingres Lew

01.09.1977 g.02:20: Mars ingres Rak
01.09.1977 g.06:10: Słońce sekstyl Uran
03.09.1977 g.13:18: Merkury kwinkunks Kora
04.09.1977 g.10:45: Merkury kwadratura Neptun
05.09.1977 g.00:02: Mars koniunkcja Jowisz
05.09.1977 g.02:14: Wenus kwadratura Uran
05.09.1977 g.07:41: Słońce koniunkcja Merkury
06.09.1977 g.04:52: Słońce kwadratura Neptun
07.09.1977 g.01:17: Słońce kwinkunks Kora
08.09.1977 g.14:46: Wenus sekstyl Pluton
08.09.1977 g.23:41: Wenus trygon Neptun
09.09.1977 g.10:56: Merkury sekstyl Uran
09.09.1977 g.15:21: Wenus trygon Kora
10.09.1977 g.22:35: Ceres ingres Skorpion
12.09.1977 g.23:04: Merkury sekstyl Mars
16.09.1977 g.12:41: Mars trygon Uran
18.09.1977 g.11:51: Wenus koniunkcja Saturn
20.09.1977 g.10:14: Merkury sekstyl Uran
21.09.1977 g.21:46: Ceres trygon Jowisz
22.09.1977 g.17:05: Wenus ingres Panna
23.09.1977 g.05:29: Słońce ingres Waga
24.09.1977 g.00:28: Mars kwadratura Pluton
24.09.1977 g.02:37: Mars kwinkunks Neptun
24.09.1977 g.05:29: Merkury kwadratura Neptun
24.09.1977 g.07:35: Merkury sekstyl Mars
24.09.1977 g.13:56: Merkury kwinkunks Kora
24.09.1977 g.22:21: Mars kwadratura Kora
26.09.1977 g.03:58: Neptun sekstyl Pluton
26.09.1977 g.16:39: Wenus sekstyl Jowisz
28.09.1977 g.07:50: Słońce kwadratura Jowisz
28.09.1977 g.14:18: Wenus sekstyl Ceres
30.09.1977 g.21:17: Wenus sekstyl Uran

03.10.1977 g.23:00: Wenus kwadratura Neptun
04.10.1977 g.02:38: Wenus kwinkunks Kora
04.10.1977 g.10:16: Merkury ingres Waga
04.10.1977 g.13:20: Pluton opozycja Kora
06.10.1977 g.00:28: Ceres koniunkcja Uran
07.10.1977 g.06:58: Słońce sekstyl Neptun
07.10.1977 g.08:56: Słońce opozycja Kora
07.10.1977 g.12:28: Słońce koniunkcja Pluton
07.10.1977 g.15:08: Merkury kwadratura Jowisz
09.10.1977 g.18:43: Neptun trygon Kora
11.10.1977 g.05:35: Wenus sekstyl Mars
12.10.1977 g.06:42: Merkury opozycja Kora
12.10.1977 g.07:53: Merkury sekstyl Neptun
12.10.1977 g.12:03: Merkury koniunkcja Pluton
14.10.1977 g.11:33: Ceres kwinkunks Kora
17.10.1977 g.02:37: Wenus ingres Waga
19.10.1977 g.00:16: Słońce koniunkcja Merkury
19.10.1977 g.20:42: Merkury kwadratura Mars
20.10.1977 g.15:10: Merkury sekstyl Saturn
20.10.1977 g.22:59: Słońce kwadratura Mars
21.10.1977 g.17:23: Merkury ingres Skorpion
21.10.1977 g.20:23: Słońce sekstyl Saturn
22.10.1977 g.01:20: Wenus kwadratura Jowisz
23.10.1977 g.13:40: Słońce ingres Skorpion
25.10.1977 g.11:19: Merkury trygon Jowisz
26.10.1977 g.19:55: Mars ingres Lew
28.10.1977 g.04:04: Wenus opozycja Kora
28.10.1977 g.17:32: Wenus sekstyl Neptun
28.10.1977 g.22:18: Merkury koniunkcja Uran
29.10.1977 g.02:59: Wenus koniunkcja Pluton
29.10.1977 g.16:24: Słońce trygon Jowisz
30.10.1977 g.04:56: Merkury kwinkunks Kora

04.11.1977 g.16:41: Słońce koniunkcja Uran
05.11.1977 g.05:47: Merkury koniunkcja Ceres
06.11.1977 g.05:27: Słońce kwinkunks Kora
09.11.1977 g.12:10: Merkury kwadratura Saturn
09.11.1977 g.18:20: Merkury ingres Strzelec
09.11.1977 g.21:51: Wenus sekstyl Saturn
10.11.1977 g.04:51: Wenus ingres Skorpion
13.11.1977 g.10:13: Merkury kwinkunks Jowisz
14.11.1977 g.08:27: Merkury trygon Mars
14.11.1977 g.12:30: Wenus trygon Jowisz
16.11.1977 g.02:03: Wenus kwadratura Mars
17.11.1977 g.03:43: Saturn ingres Panna
18.11.1977 g.22:30: Merkury trygon Kora
20.11.1977 g.02:00: Merkury koniunkcja Neptun
20.11.1977 g.10:32: Merkury sekstyl Pluton
20.11.1977 g.15:52: Wenus koniunkcja Uran
21.11.1977 g.00:02: Wenus kwinkunks Kora
21.11.1977 g.08:43: Ceres ingres Strzelec
21.11.1977 g.19:15: Ceres kwadratura Saturn
22.11.1977 g.11:07: Słońce ingres Strzelec
22.11.1977 g.16:17: Słońce kwadratura Saturn
23.11.1977 g.06:22: Słońce koniunkcja Ceres
26.11.1977 g.18:22: Słońce kwinkunks Jowisz
27.11.1977 g.01:57: Uran kwinkunks Kora
30.11.1977 g.14:47: Ceres kwinkunks Jowisz

01.12.1977 g.07:43: Merkury ingres Koziorożec
01.12.1977 g.17:26: Merkury trygon Saturn
03.12.1977 g.07:23: Słońce trygon Mars
04.12.1977 g.02:48: Wenus ingres Strzelec
04.12.1977 g.12:24: Wenus kwadratura Saturn
04.12.1977 g.15:25: Merkury opozycja Jowisz
05.12.1977 g.17:42: Słońce trygon Kora
06.12.1977 g.16:25: Wenus kwinkunks Jowisz
08.12.1977 g.02:47: Słońce koniunkcja Neptun
08.12.1977 g.10:37: Słońce sekstyl Pluton
10.12.1977 g.14:42: Wenus koniunkcja Ceres
13.12.1977 g.07:23: Wenus trygon Mars
14.12.1977 g.18:37: Wenus trygon Kora
16.12.1977 g.23:46: Wenus koniunkcja Neptun
17.12.1977 g.03:16: Wenus sekstyl Pluton
18.12.1977 g.05:33: Mars trygon Ceres
20.12.1977 g.06:41: Merkury opozycja Jowisz
21.12.1977 g.00:11: Merkury trygon Saturn
21.12.1977 g.08:18: Merkury ingres Strzelec
21.12.1977 g.15:07: Słońce koniunkcja Merkury
22.12.1977 g.00:23: Słońce ingres Koziorożec
22.12.1977 g.10:42: Słońce trygon Saturn
23.12.1977 g.01:39: Słońce opozycja Jowisz
23.12.1977 g.02:04: Ceres trygon Kora
24.12.1977 g.13:34: Merkury koniunkcja Wenus
25.12.1977 g.21:42: Neptun sekstyl Pluton
27.12.1977 g.23:09: Wenus ingres Koziorożec
28.12.1977 g.04:43: Wenus trygon Saturn
28.12.1977 g.06:12: Wenus opozycja Jowisz
29.12.1977 g.00:52: Jowisz sekstyl Saturn
30.12.1977 g.20:21: Ceres sekstyl Pluton
31.12.1977 g.00:49: Jowisz ingres Bliźnięta
31.12.1977 g.03:07: Słońce kwinkunks Mars
31.12.1977 g.03:41: Ceres koniunkcja Neptun

1976 1977 1978Pobierz wersję testową Uranii
Horoskop Zegar astrologiczny 
2024-07-18 g.13:49:49 
Europa/Warszawa

Polecane
Tranzyty codzienne
Zegar Astro

Tranzyty
Tranzyty codzienne
Tranzyty bieżący miesiac
Tranzyty następny miesiac
Tranzyty poprzedni miesiac

Tranzyty w styczniu 2024
Tranzyty w lutym 2024
Tranzyty w marcu 2024
Tranzyty w kwietniu 2024
Tranzyty w maju 2024
Tranzyty w czerwcu 2024
Tranzyty w lipcu 2024
Tranzyty w sierpniu 2024
Tranzyty we wrześniu 2024
Tranzyty w październiku 2024
Tranzyty w listopadzie 2024
Tranzyty w grudniu 2024

Aspektarium

Tranzyty planet:

dzisiaj (18.07.2024):
01:20: Księżyc opozycja Jowisz
14:49: Księżyc kwadratura Saturn
16:00: Słońce sekstyl Uran
22:23: Księżyc trygon Merkury

jutro (19.07.2024):
02:13: Księżyc trygon Kora
09:58: Księżyc kwadratura Neptun
10:13: Księżyc ingres Koziorożec