Horoscope  
Astrologia
Spotkania
Program astrologiczny Urania
Biuletyn astrologiczny
Postacie polskiej astrologii
Symbole astrologiczne
Horoskop
   Horoskop tygodniowy
   Horoskop 2013
   Nowe horoskopy
   Zegar
   Tranzyty
Sownik
System domw
Galeria Szem'a
Katalog stron
Bibliografia
Astrologia > Horoskop > Tranzyty > 1974


Tranzyty planet w 1974 roku


02.01.1974 g.00:05: Merkury kwadratura Pluton
03.01.1974 g.05:13: Słońce kwadratura Kora
05.01.1974 g.12:11: Merkury kwadratura Kora
07.01.1974 g.21:26: Saturn ingres Bliźnięta
09.01.1974 g.09:21: Słońce koniunkcja Merkury
11.01.1974 g.23:55: Mars kwinkunks Pluton
12.01.1974 g.18:43: Merkury koniunkcja Ceres
14.01.1974 g.13:06: Wenus sekstyl Neptun
14.01.1974 g.19:12: Merkury kwadratura Uran
15.01.1974 g.11:38: Wenus kwadratura Mars
15.01.1974 g.20:35: Merkury kwinkunks Saturn
16.01.1974 g.04:53: Słońce koniunkcja Ceres
16.01.1974 g.04:56: Merkury ingres Wodnik
16.01.1974 g.14:46: Mars kwinkunks Neptun
18.01.1974 g.05:18: Słońce kwadratura Uran
18.01.1974 g.09:30: Wenus trygon Pluton
19.01.1974 g.15:52: Słońce kwinkunks Saturn
19.01.1974 g.18:10: Merkury koniunkcja Wenus
20.01.1974 g.04:55: Merkury trygon Pluton
20.01.1974 g.11:45: Słońce ingres Wodnik
21.01.1974 g.11:04: Merkury sekstyl Neptun
21.01.1974 g.11:13: Ceres kwadratura Uran
23.01.1974 g.02:20: Merkury kwadratura Mars
23.01.1974 g.12:03: Merkury sekstyl Kora
23.01.1974 g.22:19: Słońce koniunkcja Wenus
24.01.1974 g.07:59: Ceres kwinkunks Saturn
27.01.1974 g.02:37: Słońce trygon Pluton
27.01.1974 g.04:46: Ceres ingres Wodnik
28.01.1974 g.06:31: Merkury koniunkcja Jowisz
28.01.1974 g.18:07: Wenus koniunkcja Ceres
29.01.1974 g.11:24: Słońce sekstyl Neptun
29.01.1974 g.20:50: Wenus ingres Koziorożec

01.02.1974 g.13:46: Merkury trygon Uran
01.02.1974 g.18:56: Słońce sekstyl Kora
01.02.1974 g.23:11: Merkury trygon Saturn
02.02.1974 g.02:16: Wenus kwinkunks Saturn
02.02.1974 g.23:41: Merkury ingres Ryby
03.02.1974 g.13:34: Wenus kwadratura Uran
07.02.1974 g.17:47: Merkury kwinkunks Pluton
09.02.1974 g.14:26: Słońce kwadratura Mars
10.02.1974 g.10:20: Merkury kwadratura Neptun
12.02.1974 g.17:29: Ceres trygon Pluton
13.02.1974 g.16:53: Słońce koniunkcja Jowisz
16.02.1974 g.18:32: Słońce trygon Uran
16.02.1974 g.23:56: Słońce trygon Saturn
19.02.1974 g.01:58: Słońce ingres Ryby
20.02.1974 g.12:10: Ceres sekstyl Neptun
20.02.1974 g.12:24: Mars kwadratura Jowisz
21.02.1974 g.04:03: Merkury kwadratura Neptun
22.02.1974 g.23:53: Wenus kwadratura Uran
23.02.1974 g.00:35: Mars kwinkunks Uran
23.02.1974 g.01:56: Wenus trygon Mars
23.02.1974 g.15:39: Wenus kwinkunks Saturn
24.02.1974 g.12:38: Merkury kwinkunks Pluton
24.02.1974 g.21:30: Słońce koniunkcja Merkury
25.02.1974 g.06:33: Słońce kwinkunks Pluton
25.02.1974 g.22:59: Jowisz trygon Uran
27.02.1974 g.03:13: Jowisz trygon Saturn
27.02.1974 g.11:10: Mars ingres Bliźnięta
28.02.1974 g.14:24: Słońce kwadratura Neptun
28.02.1974 g.15:25: Wenus ingres Wodnik
28.02.1974 g.21:36: Ceres sekstyl Kora

01.03.1974 g.11:29: Merkury kwadratura Mars
02.03.1974 g.18:48: Merkury ingres Wodnik
04.03.1974 g.04:40: Merkury koniunkcja Jowisz
06.03.1974 g.10:20: Merkury trygon Saturn
08.03.1974 g.12:11: Jowisz ingres Ryby
08.03.1974 g.16:32: Merkury trygon Uran
10.03.1974 g.01:24: Mars trygon Pluton
10.03.1974 g.06:13: Wenus trygon Pluton
10.03.1974 g.16:33: Merkury trygon Uran
11.03.1974 g.01:05: Wenus trygon Mars
14.03.1974 g.02:11: Merkury trygon Saturn
15.03.1974 g.04:30: Wenus sekstyl Neptun
16.03.1974 g.13:08: Mars opozycja Neptun
17.03.1974 g.21:10: Merkury ingres Ryby
17.03.1974 g.22:57: Słońce kwinkunks Uran
19.03.1974 g.03:55: Słońce kwadratura Saturn
19.03.1974 g.05:25: Wenus sekstyl Kora
21.03.1974 g.01:06: Słońce ingres Baran
21.03.1974 g.18:22: Merkury koniunkcja Jowisz
22.03.1974 g.08:08: Mars sekstyl Kora
24.03.1974 g.08:22: Merkury kwinkunks Pluton
26.03.1974 g.13:31: Słońce opozycja Pluton
28.03.1974 g.00:24: Merkury kwadratura Neptun
30.03.1974 g.15:47: Słońce trygon Neptun
31.03.1974 g.06:12: Wenus koniunkcja Ceres
31.03.1974 g.23:28: Jowisz kwinkunks Pluton

02.04.1974 g.21:35: Wenus trygon Uran
03.04.1974 g.06:11: Słońce koniunkcja Kora
05.04.1974 g.15:23: Wenus trygon Saturn
06.04.1974 g.04:04: Merkury kwadratura Mars
06.04.1974 g.15:16: Wenus ingres Ryby
07.04.1974 g.05:09: Ceres trygon Uran
09.04.1974 g.03:50: Merkury kwinkunks Uran
11.04.1974 g.07:17: Merkury kwadratura Saturn
11.04.1974 g.14:38: Wenus kwinkunks Pluton
11.04.1974 g.16:19: Merkury ingres Baran
13.04.1974 g.10:16: Mars trygon Uran
14.04.1974 g.15:51: Wenus koniunkcja Jowisz
14.04.1974 g.16:52: Merkury opozycja Pluton
15.04.1974 g.17:26: Wenus kwadratura Neptun
16.04.1974 g.04:02: Słońce opozycja Uran
17.04.1974 g.05:25: Merkury trygon Neptun
18.04.1974 g.23:33: Saturn ingres Rak
19.04.1974 g.02:40: Ceres ingres Ryby
19.04.1974 g.03:48: Ceres trygon Saturn
19.04.1974 g.11:13: Merkury koniunkcja Kora
19.04.1974 g.21:40: Jowisz kwadratura Neptun
20.04.1974 g.09:18: Mars ingres Rak
20.04.1974 g.12:18: Słońce ingres Byk
20.04.1974 g.14:53: Mars koniunkcja Saturn
20.04.1974 g.15:47: Słońce sekstyl Saturn
20.04.1974 g.17:01: Słońce sekstyl Mars
21.04.1974 g.04:06: Słońce sekstyl Ceres
21.04.1974 g.18:52: Mars trygon Ceres
25.04.1974 g.07:50: Słońce kwinkunks Pluton
25.04.1974 g.20:28: Merkury opozycja Uran
28.04.1974 g.03:29: Mars kwadratura Pluton
28.04.1974 g.04:10: Merkury ingres Byk
28.04.1974 g.14:17: Merkury sekstyl Saturn
29.04.1974 g.17:46: Merkury sekstyl Ceres
29.04.1974 g.18:33: Słońce kwinkunks Neptun
30.04.1974 g.09:27: Merkury kwinkunks Pluton
30.04.1974 g.11:42: Wenus kwinkunks Uran

01.05.1974 g.07:48: Merkury sekstyl Mars
02.05.1974 g.08:18: Słońce sekstyl Jowisz
02.05.1974 g.11:15: Merkury kwinkunks Neptun
03.05.1974 g.18:44: Merkury sekstyl Jowisz
04.05.1974 g.05:18: Ceres kwinkunks Pluton
04.05.1974 g.17:54: Słońce koniunkcja Merkury
04.05.1974 g.21:21: Wenus ingres Baran
05.05.1974 g.06:04: Mars kwinkunks Neptun
06.05.1974 g.08:39: Wenus kwadratura Saturn
08.05.1974 g.20:32: Wenus opozycja Pluton
09.05.1974 g.19:07: Merkury kwinkunks Uran
12.05.1974 g.05:54: Merkury ingres Bliźnięta
12.05.1974 g.08:21: Mars trygon Jowisz
12.05.1974 g.16:28: Wenus trygon Neptun
12.05.1974 g.21:31: Mars kwadratura Kora
14.05.1974 g.07:49: Merkury trygon Pluton
15.05.1974 g.20:00: Słońce kwinkunks Uran
15.05.1974 g.23:02: Merkury kwadratura Ceres
16.05.1974 g.11:08: Merkury opozycja Neptun
16.05.1974 g.22:54: Wenus koniunkcja Kora
19.05.1974 g.01:07: Merkury sekstyl Kora
19.05.1974 g.09:38: Merkury kwadratura Jowisz
19.05.1974 g.16:55: Ceres kwadratura Neptun
21.05.1974 g.11:36: Słońce ingres Bliźnięta
21.05.1974 g.11:47: Wenus kwadratura Mars
22.05.1974 g.20:01: Merkury sekstyl Wenus
25.05.1974 g.08:18: Merkury trygon Uran
25.05.1974 g.19:38: Słońce trygon Pluton
26.05.1974 g.07:45: Wenus opozycja Uran
28.05.1974 g.14:15: Saturn kwadratura Pluton
29.05.1974 g.09:02: Merkury ingres Rak
30.05.1974 g.01:39: Słońce opozycja Neptun
30.05.1974 g.09:50: Mars kwadratura Uran
31.05.1974 g.08:18: Wenus ingres Byk

01.06.1974 g.17:52: Merkury kwadratura Pluton
02.06.1974 g.07:01: Merkury koniunkcja Saturn
02.06.1974 g.10:10: Słońce kwadratura Ceres
03.06.1974 g.21:18: Wenus kwinkunks Pluton
04.06.1974 g.16:16: Wenus sekstyl Saturn
04.06.1974 g.17:30: Słońce sekstyl Kora
05.06.1974 g.16:40: Merkury kwinkunks Neptun
07.06.1974 g.06:39: Wenus kwinkunks Neptun
07.06.1974 g.15:09: Słońce kwadratura Jowisz
09.06.1974 g.01:54: Mars ingres Lew
10.06.1974 g.02:16: Merkury sekstyl Wenus
11.06.1974 g.13:40: Wenus sekstyl Ceres
15.06.1974 g.00:17: Wenus sekstyl Jowisz
15.06.1974 g.07:18: Słońce trygon Uran
15.06.1974 g.17:20: Mars sekstyl Pluton
20.06.1974 g.16:40: Wenus kwinkunks Uran
21.06.1974 g.13:54: Mars trygon Neptun
21.06.1974 g.19:37: Słońce ingres Rak
24.06.1974 g.19:07: Saturn kwinkunks Neptun
26.06.1974 g.00:43: Wenus ingres Bliźnięta
26.06.1974 g.02:45: Słońce kwadratura Pluton
29.06.1974 g.12:31: Wenus trygon Pluton
29.06.1974 g.15:30: Słońce kwinkunks Neptun
30.06.1974 g.13:10: Słońce koniunkcja Saturn
30.06.1974 g.21:05: Słońce koniunkcja Merkury

01.07.1974 g.06:01: Merkury koniunkcja Saturn
01.07.1974 g.12:19: Mars trygon Kora
02.07.1974 g.07:05: Wenus opozycja Neptun
03.07.1974 g.00:06: Merkury kwinkunks Neptun
03.07.1974 g.19:54: Mars kwinkunks Ceres
06.07.1974 g.06:29: Słońce kwadratura Kora
07.07.1974 g.15:54: Wenus sekstyl Kora
07.07.1974 g.21:15: Słońce trygon Ceres
08.07.1974 g.03:11: Mars kwinkunks Jowisz
08.07.1974 g.23:13: Wenus kwadratura Ceres
10.07.1974 g.13:02: Słońce trygon Jowisz
11.07.1974 g.01:50: Wenus kwadratura Jowisz
14.07.1974 g.06:57: Wenus sekstyl Mars
16.07.1974 g.00:17: Wenus trygon Uran
16.07.1974 g.17:27: Słońce kwadratura Uran
17.07.1974 g.15:15: Mars sekstyl Uran
19.07.1974 g.20:47: Merkury kwinkunks Neptun
21.07.1974 g.05:33: Wenus ingres Rak
23.07.1974 g.06:30: Słońce ingres Lew
24.07.1974 g.15:13: Merkury koniunkcja Saturn
24.07.1974 g.23:31: Wenus kwadratura Pluton
26.07.1974 g.13:58: Merkury kwadratura Kora
27.07.1974 g.00:58: Wenus kwinkunks Neptun
27.07.1974 g.04:22: Merkury trygon Ceres
27.07.1974 g.15:04: Mars ingres Panna
28.07.1974 g.01:22: Słońce sekstyl Pluton
29.07.1974 g.00:50: Merkury trygon Jowisz
30.07.1974 g.13:00: Słońce trygon Neptun
31.07.1974 g.09:57: Wenus koniunkcja Saturn

01.08.1974 g.15:18: Wenus kwadratura Kora
01.08.1974 g.18:40: Wenus trygon Ceres
02.08.1974 g.07:39: Merkury kwadratura Uran
04.08.1974 g.01:36: Wenus trygon Jowisz
05.08.1974 g.12:41: Merkury ingres Lew
06.08.1974 g.04:11: Słońce kwinkunks Ceres
06.08.1974 g.14:50: Słońce trygon Kora
07.08.1974 g.10:04: Ceres trygon Saturn
07.08.1974 g.14:12: Mars kwadratura Neptun
07.08.1974 g.23:59: Merkury sekstyl Pluton
09.08.1974 g.00:11: Merkury trygon Neptun
09.08.1974 g.05:16: Słońce kwinkunks Jowisz
10.08.1974 g.08:51: Wenus kwadratura Uran
11.08.1974 g.17:02: Merkury kwinkunks Ceres
12.08.1974 g.08:18: Merkury trygon Kora
12.08.1974 g.11:32: Saturn kwadratura Kora
13.08.1974 g.08:50: Merkury kwinkunks Jowisz
15.08.1974 g.00:46: Wenus ingres Lew
15.08.1974 g.06:26: Mars opozycja Ceres
17.08.1974 g.11:07: Słońce koniunkcja Merkury
17.08.1974 g.16:34: Merkury sekstyl Uran
17.08.1974 g.22:45: Słońce sekstyl Uran
18.08.1974 g.07:20: Mars kwinkunks Kora
19.08.1974 g.06:35: Wenus sekstyl Pluton
19.08.1974 g.14:40: Mars sekstyl Saturn
20.08.1974 g.09:51: Mars opozycja Jowisz
20.08.1974 g.10:03: Merkury ingres Panna
20.08.1974 g.15:20: Wenus trygon Neptun
22.08.1974 g.06:19: Jowisz trygon Saturn
23.08.1974 g.07:02: Wenus kwinkunks Ceres
23.08.1974 g.13:28: Słońce ingres Panna
23.08.1974 g.23:36: Merkury kwadratura Neptun
25.08.1974 g.11:14: Merkury opozycja Ceres
26.08.1974 g.03:39: Wenus trygon Kora
26.08.1974 g.15:45: Wenus kwinkunks Jowisz
27.08.1974 g.15:15: Merkury kwinkunks Kora
27.08.1974 g.21:32: Merkury opozycja Jowisz
28.08.1974 g.15:50: Merkury sekstyl Saturn
30.08.1974 g.16:35: Słońce kwadratura Neptun

01.09.1974 g.00:44: Słońce opozycja Ceres
02.09.1974 g.01:37: Merkury koniunkcja Mars
04.09.1974 g.17:37: Wenus sekstyl Uran
05.09.1974 g.21:18: Słońce opozycja Jowisz
06.09.1974 g.06:48: Merkury ingres Waga
06.09.1974 g.12:48: Słońce kwinkunks Kora
06.09.1974 g.15:09: Ceres kwadratura Neptun
08.09.1974 g.11:27: Wenus ingres Panna
09.09.1974 g.15:43: Słońce sekstyl Saturn
10.09.1974 g.01:41: Merkury koniunkcja Pluton
10.09.1974 g.05:23: Merkury kwinkunks Ceres
10.09.1974 g.18:21: Merkury sekstyl Neptun
11.09.1974 g.03:36: Ceres kwinkunks Pluton
12.09.1974 g.20:08: Mars ingres Waga
12.09.1974 g.23:50: Wenus opozycja Ceres
14.09.1974 g.00:26: Merkury kwinkunks Jowisz
14.09.1974 g.03:50: Wenus kwadratura Neptun
15.09.1974 g.03:22: Merkury opozycja Kora
17.09.1974 g.15:29: Wenus opozycja Jowisz
17.09.1974 g.19:46: Merkury kwadratura Saturn
19.09.1974 g.06:57: Wenus kwinkunks Kora
19.09.1974 g.11:49: Mars kwinkunks Ceres
22.09.1974 g.15:05: Wenus sekstyl Saturn
22.09.1974 g.16:51: Mars koniunkcja Pluton
23.09.1974 g.10:58: Słońce ingres Waga
23.09.1974 g.21:46: Mars sekstyl Neptun
25.09.1974 g.00:18: Merkury koniunkcja Uran
26.09.1974 g.15:19: Słońce kwinkunks Ceres
28.09.1974 g.01:19: Merkury ingres Skorpion
28.09.1974 g.08:16: Mars kwinkunks Jowisz
30.09.1974 g.06:50: Słońce koniunkcja Pluton
30.09.1974 g.11:32: Merkury trygon Ceres
30.09.1974 g.22:26: Słońce sekstyl Neptun

02.10.1974 g.15:26: Wenus ingres Waga
03.10.1974 g.03:52: Mars opozycja Kora
03.10.1974 g.05:28: Słońce kwinkunks Jowisz
04.10.1974 g.08:09: Wenus kwinkunks Ceres
06.10.1974 g.21:45: Słońce opozycja Kora
08.10.1974 g.06:07: Wenus koniunkcja Pluton
08.10.1974 g.14:08: Merkury trygon Jowisz
08.10.1974 g.16:03: Wenus sekstyl Neptun
09.10.1974 g.20:32: Wenus kwinkunks Jowisz
11.10.1974 g.03:25: Mars kwadratura Saturn
12.10.1974 g.07:42: Słońce kwadratura Saturn
13.10.1974 g.04:10: Wenus opozycja Kora
14.10.1974 g.13:56: Słońce koniunkcja Mars
17.10.1974 g.15:09: Wenus kwadratura Saturn
19.10.1974 g.15:31: Merkury trygon Jowisz
21.10.1974 g.23:20: Słońce koniunkcja Uran
23.10.1974 g.20:10: Słońce ingres Skorpion
24.10.1974 g.15:56: Wenus koniunkcja Mars
25.10.1974 g.00:14: Słońce trygon Ceres
25.10.1974 g.07:36: Wenus koniunkcja Uran
25.10.1974 g.14:27: Słońce koniunkcja Merkury
25.10.1974 g.22:36: Mars koniunkcja Uran
26.10.1974 g.01:17: Merkury trygon Ceres
26.10.1974 g.15:12: Wenus ingres Skorpion
26.10.1974 g.19:42: Merkury koniunkcja Wenus
27.10.1974 g.00:21: Merkury ingres Waga
27.10.1974 g.11:48: Merkury koniunkcja Mars
27.10.1974 g.14:10: Jowisz kwadratura Neptun
27.10.1974 g.14:46: Wenus trygon Ceres
28.10.1974 g.06:47: Merkury koniunkcja Uran
28.10.1974 g.08:04: Mars ingres Skorpion
30.10.1974 g.07:54: Mars trygon Ceres
31.10.1974 g.20:35: Słońce trygon Jowisz

02.11.1974 g.00:10: Wenus trygon Jowisz
04.11.1974 g.07:43: Jowisz kwinkunks Pluton
05.11.1974 g.18:33: Słońce kwinkunks Kora
05.11.1974 g.22:27: Wenus kwinkunks Kora
06.11.1974 g.14:08: Słońce koniunkcja Wenus
09.11.1974 g.05:09: Mars trygon Jowisz
10.11.1974 g.15:12: Wenus trygon Saturn
11.11.1974 g.03:41: Merkury koniunkcja Uran
11.11.1974 g.14:57: Słońce trygon Saturn
11.11.1974 g.17:05: Merkury ingres Skorpion
13.11.1974 g.22:35: Merkury trygon Ceres
16.11.1974 g.05:29: Mars kwinkunks Kora
18.11.1974 g.03:05: Merkury trygon Jowisz
19.11.1974 g.12:56: Wenus ingres Strzelec
20.11.1974 g.23:20: Jowisz kwinkunks Pluton
21.11.1974 g.03:44: Merkury kwinkunks Kora
21.11.1974 g.10:31: Uran ingres Skorpion
22.11.1974 g.16:46: Wenus kwadratura Ceres
22.11.1974 g.17:38: Słońce ingres Strzelec
24.11.1974 g.07:16: Mars trygon Saturn
24.11.1974 g.19:38: Merkury trygon Saturn
25.11.1974 g.06:20: Merkury koniunkcja Mars
26.11.1974 g.10:06: Wenus sekstyl Pluton
26.11.1974 g.14:37: Wenus kwadratura Jowisz
26.11.1974 g.19:39: Wenus koniunkcja Neptun
27.11.1974 g.12:34: Słońce kwadratura Ceres
29.11.1974 g.16:26: Wenus trygon Kora

01.12.1974 g.09:33: Słońce sekstyl Pluton
01.12.1974 g.22:59: Słońce kwadratura Jowisz
01.12.1974 g.23:07: Słońce koniunkcja Neptun
02.12.1974 g.01:34: Jowisz kwadratura Neptun
02.12.1974 g.07:17: Merkury ingres Strzelec
03.12.1974 g.19:16: Wenus kwinkunks Saturn
05.12.1974 g.07:02: Słońce trygon Kora
06.12.1974 g.14:55: Merkury kwadratura Ceres
08.12.1974 g.00:05: Merkury sekstyl Pluton
08.12.1974 g.10:27: Merkury koniunkcja Neptun
08.12.1974 g.17:13: Merkury kwadratura Jowisz
10.12.1974 g.00:56: Słońce kwinkunks Saturn
10.12.1974 g.10:11: Merkury trygon Kora
10.12.1974 g.23:05: Mars ingres Strzelec
13.12.1974 g.08:56: Merkury kwinkunks Saturn
13.12.1974 g.10:05: Wenus ingres Koziorożec
14.12.1974 g.08:45: Wenus sekstyl Uran
16.12.1974 g.02:15: Ceres kwinkunks Pluton
19.12.1974 g.16:30: Ceres kwadratura Neptun
19.12.1974 g.21:02: Słońce koniunkcja Merkury
20.12.1974 g.16:12: Wenus kwadratura Pluton
21.12.1974 g.10:16: Merkury ingres Koziorożec
21.12.1974 g.20:23: Wenus sekstyl Ceres
22.12.1974 g.06:55: Słońce ingres Koziorożec
22.12.1974 g.09:23: Merkury sekstyl Uran
22.12.1974 g.20:48: Wenus sekstyl Jowisz
23.12.1974 g.11:54: Wenus kwadratura Kora
23.12.1974 g.20:18: Słońce sekstyl Uran
23.12.1974 g.21:47: Mars sekstyl Pluton
25.12.1974 g.09:13: Mars koniunkcja Neptun
26.12.1974 g.10:08: Wenus opozycja Saturn
27.12.1974 g.04:23: Merkury kwadratura Pluton
28.12.1974 g.15:20: Mars kwadratura Ceres
28.12.1974 g.19:34: Mars trygon Kora
29.12.1974 g.01:23: Mars kwadratura Jowisz
29.12.1974 g.07:59: Merkury kwadratura Kora
29.12.1974 g.09:25: Merkury sekstyl Ceres
29.12.1974 g.11:35: Merkury sekstyl Jowisz
30.12.1974 g.08:55: Ceres koniunkcja Jowisz
31.12.1974 g.08:07: Słońce kwadratura Pluton
31.12.1974 g.08:34: Merkury opozycja Saturn

1973 1974 1975Pobierz wersję testową Uranii
Horoskop Zegar astrologiczny 
2024-07-18 g.12:53:01 
Europa/Warszawa

Polecane
Tranzyty codzienne
Zegar Astro

Tranzyty
Tranzyty codzienne
Tranzyty bieżący miesiac
Tranzyty następny miesiac
Tranzyty poprzedni miesiac

Tranzyty w styczniu 2024
Tranzyty w lutym 2024
Tranzyty w marcu 2024
Tranzyty w kwietniu 2024
Tranzyty w maju 2024
Tranzyty w czerwcu 2024
Tranzyty w lipcu 2024
Tranzyty w sierpniu 2024
Tranzyty we wrześniu 2024
Tranzyty w październiku 2024
Tranzyty w listopadzie 2024
Tranzyty w grudniu 2024

Aspektarium

Tranzyty planet:

dzisiaj (18.07.2024):
01:20: Księżyc opozycja Jowisz
14:49: Księżyc kwadratura Saturn
16:00: Słońce sekstyl Uran
22:23: Księżyc trygon Merkury

jutro (19.07.2024):
02:13: Księżyc trygon Kora
09:58: Księżyc kwadratura Neptun
10:13: Księżyc ingres Koziorożec