Horoscope  
Astrologia
Spotkania
Program astrologiczny Urania
Biuletyn astrologiczny
Postacie polskiej astrologii
Symbole astrologiczne
Horoskop
   Horoskop tygodniowy
   Horoskop 2013
   Nowe horoskopy
   Zegar
   Tranzyty
Sownik
System domw
Galeria Szem'a
Katalog stron
Bibliografia
Astrologia > Horoskop > Tranzyty > 1941


Tranzyty planet w 1941 roku


01.01.1941 g.11:25: Mars sekstyl Neptun
02.01.1941 g.02:27: Merkury trygon Jowisz
02.01.1941 g.23:05: Ceres kwinkunks Saturn
03.01.1941 g.12:29: Merkury trygon Saturn
04.01.1941 g.21:42: Mars ingres Strzelec
07.01.1941 g.20:41: Wenus kwinkunks Uran
10.01.1941 g.02:29: Mars trygon Pluton
10.01.1941 g.19:04: Mars trygon Kora
11.01.1941 g.12:19: Słońce koniunkcja Merkury
12.01.1941 g.02:17: Wenus kwadratura Neptun
12.01.1941 g.09:39: Merkury trygon Uran
12.01.1941 g.22:35: Słońce trygon Uran
13.01.1941 g.19:20: Mars kwinkunks Jowisz
13.01.1941 g.23:29: Wenus ingres Koziorożec
15.01.1941 g.14:37: Merkury trygon Neptun
16.01.1941 g.15:59: Wenus kwinkunks Pluton
16.01.1941 g.16:17: Mars kwinkunks Saturn
17.01.1941 g.00:36: Merkury ingres Wodnik
17.01.1941 g.04:17: Wenus kwadratura Kora
18.01.1941 g.03:50: Słońce trygon Neptun
18.01.1941 g.23:24: Merkury opozycja Pluton
19.01.1941 g.00:19: Wenus trygon Jowisz
19.01.1941 g.09:19: Merkury sekstyl Kora
20.01.1941 g.09:17: Wenus trygon Saturn
20.01.1941 g.12:33: Słońce ingres Wodnik
20.01.1941 g.18:58: Merkury kwadratura Jowisz
21.01.1941 g.17:43: Merkury kwadratura Saturn
23.01.1941 g.15:59: Słońce opozycja Pluton
24.01.1941 g.11:47: Słońce sekstyl Kora
24.01.1941 g.22:03: Merkury sekstyl Mars
27.01.1941 g.01:26: Merkury sekstyl Ceres
27.01.1941 g.07:54: Słońce kwadratura Jowisz
28.01.1941 g.14:45: Słońce kwadratura Saturn
29.01.1941 g.21:51: Merkury kwadratura Uran
31.01.1941 g.17:03: Wenus trygon Uran

02.02.1941 g.00:24: Merkury kwinkunks Neptun
03.02.1941 g.03:05: Mars koniunkcja Ceres
03.02.1941 g.15:08: Merkury ingres Ryby
04.02.1941 g.20:31: Wenus trygon Neptun
05.02.1941 g.12:14: Merkury kwinkunks Pluton
06.02.1941 g.14:58: Mars kwinkunks Uran
06.02.1941 g.23:48: Wenus ingres Wodnik
09.02.1941 g.06:08: Wenus opozycja Pluton
09.02.1941 g.12:43: Merkury sekstyl Jowisz
09.02.1941 g.21:57: Merkury sekstyl Saturn
10.02.1941 g.01:34: Ceres kwinkunks Uran
10.02.1941 g.07:52: Wenus sekstyl Kora
11.02.1941 g.09:53: Słońce kwadratura Uran
12.02.1941 g.01:38: Słońce sekstyl Ceres
13.02.1941 g.21:29: Mars kwadratura Neptun
14.02.1941 g.03:56: Wenus kwadratura Jowisz
14.02.1941 g.05:44: Wenus kwadratura Saturn
15.02.1941 g.08:36: Jowisz koniunkcja Saturn
16.02.1941 g.05:43: Słońce kwinkunks Neptun
18.02.1941 g.01:32: Mars ingres Koziorożec
19.02.1941 g.02:56: Słońce ingres Ryby
21.02.1941 g.09:08: Słońce sekstyl Mars
21.02.1941 g.16:14: Słońce kwinkunks Pluton
21.02.1941 g.19:28: Mars kwinkunks Pluton
23.02.1941 g.18:11: Merkury sekstyl Jowisz
24.02.1941 g.07:59: Mars kwadratura Kora
24.02.1941 g.09:47: Merkury sekstyl Saturn
24.02.1941 g.13:22: Ceres kwadratura Neptun
24.02.1941 g.23:06: Wenus kwadratura Uran
26.02.1941 g.14:23: Słońce koniunkcja Merkury
27.02.1941 g.13:08: Merkury sekstyl Mars
28.02.1941 g.10:45: Wenus kwinkunks Neptun

01.03.1941 g.05:18: Słońce sekstyl Saturn
01.03.1941 g.18:33: Wenus sekstyl Ceres
02.03.1941 g.13:17: Słońce sekstyl Jowisz
03.03.1941 g.00:33: Wenus ingres Ryby
03.03.1941 g.16:41: Merkury kwinkunks Pluton
04.03.1941 g.10:43: Merkury koniunkcja Wenus
04.03.1941 g.22:15: Wenus kwinkunks Pluton
05.03.1941 g.08:56: Mars trygon Saturn
07.03.1941 g.04:22: Merkury ingres Wodnik
07.03.1941 g.05:26: Merkury sekstyl Ceres
07.03.1941 g.07:25: Ceres ingres Koziorożec
08.03.1941 g.05:59: Mars trygon Jowisz
11.03.1941 g.23:05: Wenus sekstyl Saturn
13.03.1941 g.21:41: Wenus sekstyl Jowisz
13.03.1941 g.23:43: Słońce sekstyl Uran
15.03.1941 g.21:28: Ceres kwinkunks Pluton
16.03.1941 g.14:26: Merkury ingres Ryby
17.03.1941 g.09:39: Słońce opozycja Neptun
19.03.1941 g.01:03: Wenus sekstyl Mars
20.03.1941 g.07:49: Merkury kwinkunks Pluton
21.03.1941 g.02:20: Słońce ingres Baran
21.03.1941 g.16:02: Wenus sekstyl Uran
22.03.1941 g.07:50: Merkury sekstyl Ceres
23.03.1941 g.06:02: Słońce trygon Pluton
23.03.1941 g.21:31: Mars trygon Uran
24.03.1941 g.00:31: Wenus opozycja Neptun
25.03.1941 g.12:24: Słońce kwadratura Ceres
25.03.1941 g.18:41: Słońce koniunkcja Kora
26.03.1941 g.20:39: Ceres kwadratura Kora
27.03.1941 g.02:57: Wenus ingres Baran
27.03.1941 g.20:18: Mars trygon Neptun
28.03.1941 g.19:21: Wenus trygon Pluton
30.03.1941 g.21:51: Wenus koniunkcja Kora
31.03.1941 g.11:09: Merkury sekstyl Saturn
31.03.1941 g.14:15: Wenus kwadratura Ceres

02.04.1941 g.13:45: Mars ingres Wodnik
04.04.1941 g.02:26: Merkury sekstyl Jowisz
05.04.1941 g.12:50: Mars opozycja Pluton
08.04.1941 g.11:02: Merkury sekstyl Uran
09.04.1941 g.13:07: Mars sekstyl Kora
09.04.1941 g.14:18: Merkury opozycja Neptun
12.04.1941 g.09:18: Merkury ingres Baran
13.04.1941 g.15:52: Merkury trygon Pluton
15.04.1941 g.09:53: Merkury koniunkcja Kora
16.04.1941 g.00:34: Słońce kwinkunks Neptun
16.04.1941 g.17:15: Wenus kwinkunks Neptun
17.04.1941 g.04:07: Merkury kwadratura Ceres
19.04.1941 g.07:40: Merkury sekstyl Mars
19.04.1941 g.09:33: Słońce koniunkcja Wenus
20.04.1941 g.07:53: Wenus ingres Byk
20.04.1941 g.13:50: Słońce ingres Byk
21.04.1941 g.23:28: Wenus kwadratura Pluton
22.04.1941 g.16:03: Słońce kwadratura Pluton
26.04.1941 g.07:31: Mars kwadratura Saturn
26.04.1941 g.16:53: Merkury kwinkunks Neptun
27.04.1941 g.05:08: Wenus trygon Ceres
29.04.1941 g.01:09: Merkury ingres Byk
29.04.1941 g.09:08: Słońce trygon Ceres
30.04.1941 g.01:36: Merkury kwadratura Pluton

01.05.1941 g.04:22: Uran trygon Neptun
03.05.1941 g.04:49: Merkury trygon Ceres
04.05.1941 g.10:26: Wenus koniunkcja Saturn
06.05.1941 g.01:32: Jowisz trygon Neptun
06.05.1941 g.07:36: Słońce koniunkcja Merkury
07.05.1941 g.11:22: Merkury koniunkcja Saturn
08.05.1941 g.02:21: Jowisz koniunkcja Uran
09.05.1941 g.02:01: Mars kwinkunks Neptun
09.05.1941 g.03:10: Słońce koniunkcja Saturn
10.05.1941 g.00:23: Mars kwadratura Uran
10.05.1941 g.15:52: Wenus trygon Neptun
10.05.1941 g.18:46: Mars kwadratura Jowisz
10.05.1941 g.19:51: Merkury trygon Neptun
11.05.1941 g.01:11: Merkury koniunkcja Wenus
11.05.1941 g.03:54: Merkury koniunkcja Uran
11.05.1941 g.06:03: Wenus koniunkcja Uran
11.05.1941 g.10:42: Merkury koniunkcja Jowisz
11.05.1941 g.15:30: Merkury kwadratura Mars
11.05.1941 g.19:32: Wenus koniunkcja Jowisz
12.05.1941 g.15:23: Wenus kwadratura Mars
13.05.1941 g.02:50: Merkury ingres Bliźnięta
14.05.1941 g.03:59: Merkury sekstyl Pluton
14.05.1941 g.15:36: Wenus ingres Bliźnięta
15.05.1941 g.14:23: Merkury sekstyl Kora
16.05.1941 g.07:04: Mars ingres Ryby
16.05.1941 g.09:15: Słońce trygon Neptun
16.05.1941 g.11:19: Wenus sekstyl Pluton
16.05.1941 g.23:55: Merkury kwinkunks Ceres
17.05.1941 g.14:17: Słońce koniunkcja Uran
18.05.1941 g.21:21: Wenus sekstyl Kora
19.05.1941 g.16:32: Mars kwinkunks Pluton
19.05.1941 g.21:58: Słońce koniunkcja Jowisz
20.05.1941 g.20:54: Wenus kwinkunks Ceres
21.05.1941 g.13:22: Słońce ingres Bliźnięta
24.05.1941 g.00:05: Słońce sekstyl Pluton
26.05.1941 g.09:28: Merkury kwadratura Neptun
26.05.1941 g.14:47: Jowisz ingres Bliźnięta
26.05.1941 g.15:23: Mars sekstyl Ceres
27.05.1941 g.01:04: Słońce sekstyl Kora
28.05.1941 g.11:45: Słońce kwinkunks Ceres
29.05.1941 g.19:32: Merkury ingres Rak

02.06.1941 g.10:51: Słońce kwadratura Mars
02.06.1941 g.23:34: Merkury kwadratura Kora
03.06.1941 g.07:40: Merkury opozycja Ceres
03.06.1941 g.22:12: Wenus kwadratura Neptun
05.06.1941 g.09:16: Ceres kwadratura Kora
06.06.1941 g.17:52: Jowisz sekstyl Pluton
08.06.1941 g.01:52: Wenus ingres Rak
11.06.1941 g.10:54: Wenus opozycja Ceres
12.06.1941 g.10:50: Wenus kwadratura Kora
12.06.1941 g.11:13: Ceres kwinkunks Jowisz
16.06.1941 g.14:17: Słońce kwadratura Neptun
17.06.1941 g.13:11: Ceres kwinkunks Pluton
18.06.1941 g.19:42: Jowisz sekstyl Kora
20.06.1941 g.20:29: Merkury koniunkcja Wenus
21.06.1941 g.03:50: Mars sekstyl Saturn
21.06.1941 g.21:33: Słońce ingres Rak
23.06.1941 g.12:03: Słońce opozycja Ceres
23.06.1941 g.21:10: Mars opozycja Neptun
27.06.1941 g.13:10: Słońce kwadratura Kora
27.06.1941 g.17:38: Wenus sekstyl Saturn
28.06.1941 g.13:08: Wenus sekstyl Neptun
29.06.1941 g.20:08: Mars sekstyl Uran
30.06.1941 g.11:56: Ceres ingres Strzelec

01.07.1941 g.11:46: Wenus sekstyl Uran
01.07.1941 g.19:38: Mars kwadratura Ceres
02.07.1941 g.07:02: Wenus kwinkunks Ceres
02.07.1941 g.07:16: Mars ingres Baran
02.07.1941 g.14:32: Wenus ingres Lew
02.07.1941 g.21:06: Wenus trygon Mars
02.07.1941 g.23:11: Słońce koniunkcja Merkury
05.07.1941 g.07:18: Wenus koniunkcja Pluton
06.07.1941 g.00:40: Ceres kwinkunks Uran
07.07.1941 g.00:37: Wenus trygon Kora
08.07.1941 g.05:26: Mars trygon Pluton
08.07.1941 g.22:50: Saturn trygon Neptun
10.07.1941 g.23:31: Wenus sekstyl Jowisz
11.07.1941 g.21:20: Mars koniunkcja Kora
13.07.1941 g.14:06: Merkury kwadratura Mars
18.07.1941 g.12:23: Słońce sekstyl Neptun
19.07.1941 g.07:21: Słońce sekstyl Saturn
19.07.1941 g.15:31: Słońce kwinkunks Ceres
20.07.1941 g.23:05: Ceres kwinkunks Saturn
22.07.1941 g.20:35: Słońce sekstyl Uran
23.07.1941 g.08:26: Słońce ingres Lew
23.07.1941 g.21:04: Wenus trygon Ceres
24.07.1941 g.10:04: Wenus kwadratura Saturn
25.07.1941 g.14:39: Merkury kwadratura Mars
26.07.1941 g.16:38: Ceres kwadratura Neptun
26.07.1941 g.23:38: Wenus kwadratura Uran
27.07.1941 g.06:12: Wenus ingres Panna
27.07.1941 g.10:38: Słońce koniunkcja Pluton
28.07.1941 g.14:42: Mars sekstyl Jowisz
28.07.1941 g.22:12: Słońce trygon Kora
31.07.1941 g.15:23: Wenus kwinkunks Kora

03.08.1941 g.12:40: Merkury kwinkunks Ceres
04.08.1941 g.00:40: Merkury sekstyl Neptun
04.08.1941 g.21:42: Merkury sekstyl Saturn
06.08.1941 g.07:30: Merkury sekstyl Uran
06.08.1941 g.07:57: Merkury ingres Lew
07.08.1941 g.17:31: Uran ingres Bliźnięta
08.08.1941 g.12:58: Merkury koniunkcja Pluton
08.08.1941 g.17:06: Słońce sekstyl Jowisz
09.08.1941 g.01:15: Merkury trygon Kora
09.08.1941 g.06:25: Wenus kwadratura Jowisz
12.08.1941 g.06:11: Wenus kwinkunks Mars
12.08.1941 g.17:27: Słońce trygon Mars
14.08.1941 g.15:42: Merkury sekstyl Jowisz
16.08.1941 g.15:22: Merkury trygon Mars
16.08.1941 g.15:43: Wenus kwadratura Ceres
17.08.1941 g.23:04: Wenus koniunkcja Neptun
18.08.1941 g.02:50: Słońce trygon Ceres
18.08.1941 g.15:15: Merkury trygon Ceres
19.08.1941 g.02:23: Słońce koniunkcja Merkury
19.08.1941 g.12:43: Wenus trygon Saturn
20.08.1941 g.08:40: Merkury kwadratura Saturn
21.08.1941 g.02:29: Wenus ingres Waga
21.08.1941 g.07:17: Merkury ingres Panna
21.08.1941 g.07:31: Wenus trygon Uran
21.08.1941 g.10:23: Merkury kwadratura Uran
21.08.1941 g.18:16: Słońce kwadratura Saturn
23.08.1941 g.15:16: Słońce ingres Panna
23.08.1941 g.22:19: Słońce kwadratura Uran
23.08.1941 g.23:04: Merkury kwinkunks Kora
25.08.1941 g.00:28: Wenus sekstyl Pluton
25.08.1941 g.09:11: Wenus opozycja Kora
28.08.1941 g.22:10: Słońce kwinkunks Kora
31.08.1941 g.12:06: Merkury kwadratura Jowisz

03.09.1941 g.05:24: Merkury kwinkunks Mars
04.09.1941 g.15:27: Merkury kwadratura Ceres
05.09.1941 g.03:42: Merkury koniunkcja Neptun
06.09.1941 g.04:14: Merkury trygon Saturn
06.09.1941 g.12:00: Wenus trygon Jowisz
06.09.1941 g.22:13: Pluton trygon Kora
07.09.1941 g.01:57: Merkury ingres Waga
07.09.1941 g.07:12: Merkury trygon Uran
09.09.1941 g.21:31: Wenus opozycja Mars
10.09.1941 g.05:28: Merkury opozycja Kora
10.09.1941 g.07:10: Merkury sekstyl Pluton
12.09.1941 g.15:09: Ceres kwadratura Neptun
12.09.1941 g.20:26: Wenus sekstyl Ceres
13.09.1941 g.13:46: Słońce kwadratura Jowisz
14.09.1941 g.00:26: Wenus kwinkunks Saturn
15.09.1941 g.06:01: Wenus ingres Skorpion
15.09.1941 g.12:23: Wenus kwinkunks Uran
16.09.1941 g.10:06: Słońce kwinkunks Mars
19.09.1941 g.09:20: Wenus kwinkunks Kora
19.09.1941 g.17:32: Wenus kwadratura Pluton
20.09.1941 g.07:54: Ceres kwinkunks Saturn
20.09.1941 g.21:32: Słońce koniunkcja Neptun
21.09.1941 g.03:53: Merkury trygon Jowisz
21.09.1941 g.22:16: Słońce trygon Saturn
22.09.1941 g.01:57: Merkury opozycja Mars
22.09.1941 g.08:41: Słońce kwadratura Ceres
23.09.1941 g.12:32: Słońce ingres Waga
23.09.1941 g.17:55: Słońce trygon Uran
26.09.1941 g.03:47: Mars sekstyl Jowisz
27.09.1941 g.00:55: Merkury kwinkunks Saturn
27.09.1941 g.19:17: Ceres ingres Koziorożec
28.09.1941 g.09:50: Słońce opozycja Kora
28.09.1941 g.10:41: Ceres kwinkunks Uran
28.09.1941 g.11:21: Merkury ingres Skorpion
28.09.1941 g.14:14: Merkury kwinkunks Uran
28.09.1941 g.15:09: Merkury sekstyl Ceres
29.09.1941 g.02:08: Słońce sekstyl Pluton

01.10.1941 g.20:43: Wenus kwinkunks Mars
02.10.1941 g.21:04: Merkury kwinkunks Kora
03.10.1941 g.10:32: Wenus kwinkunks Jowisz
03.10.1941 g.16:26: Merkury kwadratura Pluton
05.10.1941 g.04:08: Uran ingres Byk
06.10.1941 g.00:23: Saturn trygon Neptun
09.10.1941 g.00:40: Wenus opozycja Saturn
09.10.1941 g.05:57: Wenus sekstyl Neptun
10.10.1941 g.14:46: Słońce opozycja Mars
10.10.1941 g.18:24: Wenus opozycja Uran
10.10.1941 g.21:21: Wenus ingres Strzelec
14.10.1941 g.21:42: Wenus trygon Kora
15.10.1941 g.06:01: Słońce trygon Jowisz
15.10.1941 g.19:55: Wenus trygon Pluton
16.10.1941 g.07:48: Ceres kwadratura Kora
20.10.1941 g.07:03: Ceres kwinkunks Pluton
21.10.1941 g.01:13: Słońce kwinkunks Saturn
22.10.1941 g.14:33: Wenus trygon Mars
23.10.1941 g.08:37: Słońce kwinkunks Uran
23.10.1941 g.21:27: Słońce ingres Skorpion
24.10.1941 g.07:38: Merkury sekstyl Ceres
25.10.1941 g.06:25: Merkury kwadratura Pluton
26.10.1941 g.06:17: Merkury kwinkunks Kora
27.10.1941 g.04:55: Słońce koniunkcja Merkury
28.10.1941 g.09:21: Słońce kwinkunks Kora
29.10.1941 g.05:30: Wenus opozycja Jowisz
29.10.1941 g.16:16: Słońce kwadratura Pluton
29.10.1941 g.22:34: Merkury ingres Waga
30.10.1941 g.16:53: Merkury kwinkunks Uran

02.11.1941 g.15:36: Słońce sekstyl Ceres
03.11.1941 g.02:04: Wenus kwinkunks Saturn
03.11.1941 g.10:51: Merkury sekstyl Wenus
04.11.1941 g.05:35: Słońce kwinkunks Mars
05.11.1941 g.04:58: Uran trygon Neptun
05.11.1941 g.13:45: Wenus kwinkunks Uran
05.11.1941 g.14:19: Wenus kwadratura Neptun
06.11.1941 g.12:16: Wenus ingres Koziorożec
07.11.1941 g.01:02: Mars kwadratura Ceres
10.11.1941 g.13:09: Wenus kwadratura Kora
10.11.1941 g.13:45: Merkury kwinkunks Uran
11.11.1941 g.20:38: Wenus kwinkunks Pluton
11.11.1941 g.22:10: Merkury ingres Skorpion
12.11.1941 g.12:43: Słońce kwinkunks Jowisz
15.11.1941 g.17:53: Merkury kwinkunks Kora
16.11.1941 g.20:24: Merkury kwadratura Pluton
17.11.1941 g.03:10: Wenus kwadratura Mars
17.11.1941 g.21:19: Słońce opozycja Saturn
21.11.1941 g.03:06: Słońce opozycja Uran
21.11.1941 g.04:09: Merkury kwinkunks Mars
21.11.1941 g.16:30: Wenus koniunkcja Ceres
22.11.1941 g.04:57: Słońce sekstyl Neptun
22.11.1941 g.18:37: Słońce ingres Strzelec
23.11.1941 g.22:18: Wenus kwinkunks Jowisz
24.11.1941 g.18:05: Merkury sekstyl Ceres
25.11.1941 g.10:06: Merkury kwinkunks Jowisz
26.11.1941 g.23:53: Słońce trygon Kora
27.11.1941 g.00:49: Ceres kwinkunks Jowisz
28.11.1941 g.09:29: Słońce trygon Pluton
28.11.1941 g.12:06: Merkury sekstyl Wenus
29.11.1941 g.07:31: Merkury opozycja Saturn
29.11.1941 g.18:08: Wenus trygon Saturn

01.12.1941 g.17:39: Merkury opozycja Uran
02.12.1941 g.20:27: Merkury sekstyl Neptun
03.12.1941 g.02:10: Merkury ingres Strzelec
03.12.1941 g.16:01: Wenus trygon Uran
05.12.1941 g.16:27: Wenus trygon Neptun
05.12.1941 g.19:26: Merkury trygon Kora
06.12.1941 g.01:04: Wenus ingres Wodnik
06.12.1941 g.16:26: Merkury trygon Pluton
08.12.1941 g.05:31: Słońce trygon Mars
08.12.1941 g.22:11: Słońce opozycja Jowisz
10.12.1941 g.00:25: Mars sekstyl Jowisz
10.12.1941 g.20:03: Wenus sekstyl Kora
11.12.1941 g.13:20: Ceres trygon Saturn
12.12.1941 g.09:08: Wenus opozycja Pluton
13.12.1941 g.05:03: Merkury opozycja Jowisz
14.12.1941 g.10:22: Merkury trygon Mars
15.12.1941 g.10:14: Słońce kwinkunks Saturn
17.12.1941 g.16:58: Merkury kwinkunks Saturn
19.12.1941 g.14:06: Słońce kwinkunks Uran
20.12.1941 g.11:11: Merkury kwinkunks Uran
21.12.1941 g.22:33: Ceres trygon Uran
22.12.1941 g.02:35: Słońce koniunkcja Merkury
22.12.1941 g.03:36: Merkury kwadratura Neptun
22.12.1941 g.04:10: Słońce kwadratura Neptun
22.12.1941 g.05:53: Merkury ingres Koziorożec
22.12.1941 g.07:44: Słońce ingres Koziorożec
24.12.1941 g.07:42: Wenus trygon Jowisz
24.12.1941 g.21:16: Merkury kwadratura Kora
25.12.1941 g.13:44: Merkury kwinkunks Pluton
26.12.1941 g.10:43: Słońce kwadratura Kora
27.12.1941 g.11:39: Słońce kwinkunks Pluton
29.12.1941 g.02:50: Ceres trygon Neptun
29.12.1941 g.10:36: Ceres ingres Wodnik
30.12.1941 g.17:10: Merkury kwinkunks Jowisz

1940 1941 1942Pobierz wersję testową Uranii
Horoskop Zegar astrologiczny 
2024-07-18 g.14:08:09 
Europa/Warszawa

Polecane
Tranzyty codzienne
Zegar Astro

Tranzyty
Tranzyty codzienne
Tranzyty bieżący miesiac
Tranzyty następny miesiac
Tranzyty poprzedni miesiac

Tranzyty w styczniu 2024
Tranzyty w lutym 2024
Tranzyty w marcu 2024
Tranzyty w kwietniu 2024
Tranzyty w maju 2024
Tranzyty w czerwcu 2024
Tranzyty w lipcu 2024
Tranzyty w sierpniu 2024
Tranzyty we wrześniu 2024
Tranzyty w październiku 2024
Tranzyty w listopadzie 2024
Tranzyty w grudniu 2024

Aspektarium

Tranzyty planet:

dzisiaj (18.07.2024):
01:20: Księżyc opozycja Jowisz
14:49: Księżyc kwadratura Saturn
16:00: Słońce sekstyl Uran
22:23: Księżyc trygon Merkury

jutro (19.07.2024):
02:13: Księżyc trygon Kora
09:58: Księżyc kwadratura Neptun
10:13: Księżyc ingres Koziorożec