Horoscope  
Astrologia
Spotkania
Program astrologiczny Urania
Biuletyn astrologiczny
Postacie polskiej astrologii
Symbole astrologiczne
Horoskop
   Horoskop tygodniowy
   Horoskop 2013
   Nowe horoskopy
   Zegar
   Tranzyty
Sownik
System domw
Galeria Szem'a
Katalog stron
Bibliografia
Astrologia > Horoskop > Tranzyty > 1940


Tranzyty planet w 1940 roku


02.01.1940 g.14:37: Merkury trygon Saturn
03.01.1940 g.08:05: Merkury kwadratura Neptun
04.01.1940 g.01:05: Mars ingres Baran
06.01.1940 g.08:55: Merkury ingres Koziorożec
06.01.1940 g.19:28: Mars koniunkcja Jowisz
07.01.1940 g.04:17: Mars trygon Pluton
07.01.1940 g.16:55: Merkury kwadratura Jowisz
07.01.1940 g.18:47: Merkury kwinkunks Pluton
08.01.1940 g.07:05: Merkury kwadratura Mars
08.01.1940 g.10:53: Jowisz trygon Pluton
08.01.1940 g.19:45: Merkury kwadratura Kora
08.01.1940 g.23:32: Wenus kwadratura Uran
09.01.1940 g.11:19: Mars koniunkcja Kora
09.01.1940 g.13:34: Słońce trygon Uran
09.01.1940 g.23:55: Wenus kwinkunks Ceres
10.01.1940 g.20:31: Słońce trygon Ceres
14.01.1940 g.07:23: Wenus sekstyl Saturn
14.01.1940 g.21:52: Wenus kwinkunks Neptun
16.01.1940 g.01:55: Słońce kwadratura Saturn
16.01.1940 g.17:36: Słońce trygon Neptun
18.01.1940 g.01:44: Merkury trygon Uran
18.01.1940 g.14:59: Wenus ingres Ryby
19.01.1940 g.02:24: Merkury trygon Ceres
19.01.1940 g.07:41: Jowisz koniunkcja Kora
20.01.1940 g.02:59: Wenus kwinkunks Pluton
21.01.1940 g.05:44: Słońce ingres Wodnik
22.01.1940 g.10:12: Merkury kwadratura Saturn
22.01.1940 g.15:11: Merkury trygon Neptun
22.01.1940 g.23:40: Słońce opozycja Pluton
24.01.1940 g.22:33: Słońce sekstyl Kora
25.01.1940 g.11:14: Merkury ingres Wodnik
26.01.1940 g.00:30: Słońce sekstyl Jowisz
26.01.1940 g.11:45: Merkury opozycja Pluton
27.01.1940 g.16:05: Saturn kwinkunks Neptun
27.01.1940 g.17:37: Merkury sekstyl Kora
28.01.1940 g.15:39: Merkury sekstyl Jowisz
31.01.1940 g.19:54: Słońce koniunkcja Merkury
31.01.1940 g.23:04: Mars kwinkunks Ceres

02.02.1940 g.08:30: Wenus sekstyl Uran
03.02.1940 g.00:20: Wenus opozycja Ceres
04.02.1940 g.23:19: Merkury kwadratura Uran
05.02.1940 g.06:18: Merkury kwinkunks Ceres
08.02.1940 g.00:11: Słońce kwadratura Uran
08.02.1940 g.02:36: Słońce kwinkunks Ceres
08.02.1940 g.04:20: Wenus opozycja Neptun
08.02.1940 g.07:58: Merkury sekstyl Mars
08.02.1940 g.18:01: Ceres trygon Uran
08.02.1940 g.21:25: Merkury kwinkunks Neptun
09.02.1940 g.11:24: Merkury sekstyl Saturn
09.02.1940 g.18:59: Mars kwinkunks Neptun
11.02.1940 g.14:35: Mars koniunkcja Saturn
11.02.1940 g.15:00: Merkury ingres Ryby
12.02.1940 g.06:50: Wenus ingres Baran
12.02.1940 g.08:33: Merkury kwinkunks Pluton
13.02.1940 g.08:59: Wenus trygon Pluton
14.02.1940 g.19:00: Słońce kwinkunks Neptun
15.02.1940 g.13:37: Wenus koniunkcja Kora
16.02.1940 g.12:24: Słońce sekstyl Saturn
17.02.1940 g.02:53: Mars ingres Byk
18.02.1940 g.21:17: Mars kwadratura Pluton
19.02.1940 g.20:03: Słońce ingres Ryby
20.02.1940 g.13:05: Wenus koniunkcja Jowisz
20.02.1940 g.14:01: Merkury opozycja Ceres
20.02.1940 g.23:37: Słońce kwinkunks Pluton
22.02.1940 g.01:04: Merkury sekstyl Uran
24.02.1940 g.20:34: Wenus kwinkunks Ceres
25.02.1940 g.10:01: Słońce sekstyl Mars
26.02.1940 g.12:32: Merkury opozycja Neptun

03.03.1940 g.21:47: Słońce opozycja Ceres
03.03.1940 g.22:22: Wenus kwinkunks Neptun
04.03.1940 g.11:09: Merkury ingres Baran
05.03.1940 g.01:45: Ceres kwinkunks Jowisz
06.03.1940 g.15:05: Mars trygon Ceres
07.03.1940 g.11:23: Wenus koniunkcja Saturn
08.03.1940 g.02:25: Merkury ingres Ryby
08.03.1940 g.17:25: Wenus ingres Byk
09.03.1940 g.11:28: Wenus kwadratura Pluton
09.03.1940 g.12:27: Słońce sekstyl Uran
14.03.1940 g.22:08: Słońce opozycja Neptun
15.03.1940 g.14:58: Słońce koniunkcja Merkury
16.03.1940 g.07:37: Mars koniunkcja Uran
16.03.1940 g.09:48: Merkury opozycja Neptun
17.03.1940 g.13:38: Wenus trygon Ceres
19.03.1940 g.14:08: Merkury sekstyl Mars
20.03.1940 g.10:40: Saturn ingres Byk
20.03.1940 g.19:23: Słońce ingres Baran
21.03.1940 g.12:53: Słońce trygon Pluton
22.03.1940 g.02:54: Merkury sekstyl Uran
23.03.1940 g.15:36: Mars trygon Neptun
24.03.1940 g.13:20: Merkury sekstyl Wenus
25.03.1940 g.05:13: Słońce koniunkcja Kora
25.03.1940 g.23:03: Wenus koniunkcja Uran
26.03.1940 g.05:47: Saturn kwadratura Pluton
28.03.1940 g.22:44: Słońce kwinkunks Ceres
29.03.1940 g.22:17: Wenus trygon Neptun

01.04.1940 g.20:40: Mars ingres Bliźnięta
02.04.1940 g.19:46: Mars sekstyl Pluton
04.04.1940 g.20:09: Wenus ingres Bliźnięta
05.04.1940 g.10:28: Wenus sekstyl Pluton
06.04.1940 g.20:15: Merkury sekstyl Uran
08.04.1940 g.17:29: Mars sekstyl Kora
09.04.1940 g.04:58: Wenus sekstyl Kora
10.04.1940 g.01:15: Wenus koniunkcja Mars
11.04.1940 g.02:42: Merkury opozycja Neptun
11.04.1940 g.07:21: Wenus kwadratura Ceres
11.04.1940 g.22:37: Mars kwadratura Ceres
11.04.1940 g.23:34: Słońce koniunkcja Jowisz
13.04.1940 g.13:05: Słońce kwinkunks Neptun
17.04.1940 g.06:56: Merkury ingres Baran
17.04.1940 g.19:16: Merkury trygon Pluton
17.04.1940 g.22:12: Jowisz kwinkunks Neptun
20.04.1940 g.07:50: Słońce ingres Byk
20.04.1940 g.23:16: Słońce kwadratura Pluton
20.04.1940 g.23:57: Merkury koniunkcja Kora
22.04.1940 g.08:30: Merkury kwinkunks Ceres
24.04.1940 g.19:36: Słońce koniunkcja Saturn
27.04.1940 g.05:07: Słońce trygon Ceres
28.04.1940 g.11:18: Wenus kwadratura Neptun
30.04.1940 g.13:05: Merkury sekstyl Mars

02.05.1940 g.22:23: Wenus sekstyl Jowisz
03.05.1940 g.00:14: Merkury kwinkunks Neptun
05.05.1940 g.13:54: Merkury koniunkcja Jowisz
06.05.1940 g.18:59: Mars kwadratura Neptun
06.05.1940 g.20:46: Wenus ingres Rak
06.05.1940 g.23:13: Merkury ingres Byk
07.05.1940 g.01:00: Merkury sekstyl Wenus
07.05.1940 g.08:51: Merkury kwadratura Pluton
10.05.1940 g.07:57: Merkury koniunkcja Saturn
11.05.1940 g.05:31: Merkury trygon Ceres
12.05.1940 g.23:52: Słońce koniunkcja Uran
13.05.1940 g.16:54: Wenus kwadratura Kora
13.05.1940 g.20:54: Słońce trygon Neptun
16.05.1940 g.09:54: Jowisz ingres Byk
17.05.1940 g.10:41: Wenus sekstyl Saturn
17.05.1940 g.16:45: Mars ingres Rak
18.05.1940 g.02:47: Merkury koniunkcja Uran
18.05.1940 g.08:25: Merkury trygon Neptun
18.05.1940 g.09:34: Mars sekstyl Jowisz
20.05.1940 g.09:23: Jowisz kwadratura Pluton
21.05.1940 g.07:23: Słońce ingres Bliźnięta
21.05.1940 g.15:58: Merkury ingres Bliźnięta
21.05.1940 g.22:41: Słońce koniunkcja Merkury
22.05.1940 g.02:09: Merkury sekstyl Pluton
22.05.1940 g.06:41: Słońce sekstyl Pluton
23.05.1940 g.02:58: Wenus sekstyl Ceres
23.05.1940 g.22:30: Merkury sekstyl Kora
25.05.1940 g.10:34: Mars kwadratura Kora
26.05.1940 g.00:03: Uran trygon Neptun
26.05.1940 g.12:24: Słońce sekstyl Kora
26.05.1940 g.15:28: Merkury kwadratura Ceres
31.05.1940 g.12:51: Mars sekstyl Saturn

01.06.1940 g.06:44: Merkury kwadratura Neptun
03.06.1940 g.14:45: Słońce kwadratura Ceres
05.06.1940 g.00:28: Merkury ingres Rak
05.06.1940 g.17:16: Wenus sekstyl Ceres
07.06.1940 g.06:35: Wenus koniunkcja Mars
07.06.1940 g.17:06: Merkury sekstyl Jowisz
07.06.1940 g.19:35: Merkury kwadratura Kora
08.06.1940 g.12:35: Mars sekstyl Ceres
10.06.1940 g.18:32: Merkury sekstyl Saturn
12.06.1940 g.05:44: Merkury koniunkcja Wenus
14.06.1940 g.01:24: Słońce kwadratura Neptun
14.06.1940 g.09:52: Merkury sekstyl Ceres
16.06.1940 g.22:36: Wenus sekstyl Saturn
17.06.1940 g.05:01: Merkury koniunkcja Mars
19.06.1940 g.17:12: Merkury sekstyl Neptun
20.06.1940 g.20:30: Merkury sekstyl Uran
21.06.1940 g.15:36: Słońce ingres Rak
22.06.1940 g.06:03: Mars sekstyl Neptun
22.06.1940 g.11:42: Wenus sekstyl Jowisz
24.06.1940 g.14:52: Mars sekstyl Uran
26.06.1940 g.16:32: Merkury ingres Lew
26.06.1940 g.21:12: Wenus kwadratura Kora
26.06.1940 g.23:12: Słońce koniunkcja Wenus
27.06.1940 g.00:32: Słońce kwadratura Kora
28.06.1940 g.22:37: Merkury koniunkcja Pluton

01.07.1940 g.13:41: Słońce sekstyl Jowisz
03.07.1940 g.12:31: Mars ingres Lew
04.07.1940 g.15:14: Słońce sekstyl Saturn
05.07.1940 g.18:16: Wenus ingres Bliźnięta
06.07.1940 g.12:07: Merkury trygon Kora
06.07.1940 g.13:56: Mars koniunkcja Pluton
07.07.1940 g.07:59: Ceres koniunkcja Neptun
10.07.1940 g.21:11: Merkury trygon Kora
11.07.1940 g.09:44: Merkury koniunkcja Mars
11.07.1940 g.13:31: Mars trygon Kora
13.07.1940 g.07:14: Ceres trygon Uran
15.07.1940 g.23:30: Słońce sekstyl Neptun
17.07.1940 g.18:27: Merkury koniunkcja Pluton
17.07.1940 g.20:20: Wenus kwadratura Ceres
18.07.1940 g.04:55: Słońce sekstyl Uran
20.07.1940 g.23:00: Słońce sekstyl Ceres
21.07.1940 g.03:39: Merkury ingres Rak
22.07.1940 g.06:46: Słońce koniunkcja Merkury
23.07.1940 g.00:05: Merkury sekstyl Ceres
23.07.1940 g.02:34: Słońce ingres Lew
23.07.1940 g.15:45: Mars kwadratura Jowisz
25.07.1940 g.07:07: Mars kwadratura Saturn
25.07.1940 g.16:52: Słońce koniunkcja Pluton
26.07.1940 g.09:27: Ceres ingres Waga
28.07.1940 g.07:37: Merkury sekstyl Uran
28.07.1940 g.09:38: Słońce trygon Kora

01.08.1940 g.04:20: Wenus ingres Rak
02.08.1940 g.08:53: Ceres sekstyl Pluton
06.08.1940 g.15:25: Merkury sekstyl Uran
07.08.1940 g.03:02: Słońce kwadratura Jowisz
07.08.1940 g.04:26: Słońce kwadratura Saturn
08.08.1940 g.03:23: Jowisz koniunkcja Saturn
08.08.1940 g.04:45: Ceres opozycja Kora
10.08.1940 g.05:13: Wenus kwadratura Kora
11.08.1940 g.19:05: Merkury ingres Lew
13.08.1940 g.05:57: Wenus kwadratura Ceres
13.08.1940 g.10:48: Mars kwadratura Uran
14.08.1940 g.07:46: Merkury koniunkcja Pluton
15.08.1940 g.17:08: Merkury trygon Kora
18.08.1940 g.10:05: Merkury sekstyl Ceres
19.08.1940 g.07:41: Słońce kwadratura Uran
19.08.1940 g.17:57: Mars ingres Panna
21.08.1940 g.15:42: Merkury kwadratura Saturn
21.08.1940 g.23:47: Merkury kwadratura Jowisz
23.08.1940 g.06:10: Wenus sekstyl Saturn
23.08.1940 g.09:28: Słońce ingres Panna
24.08.1940 g.01:46: Wenus sekstyl Jowisz
27.08.1940 g.08:45: Mars kwinkunks Kora
27.08.1940 g.14:14: Merkury kwadratura Uran
28.08.1940 g.09:41: Słońce kwinkunks Kora
29.08.1940 g.13:10: Merkury ingres Panna
30.08.1940 g.10:29: Słońce koniunkcja Mars
31.08.1940 g.23:40: Merkury kwinkunks Kora

01.09.1940 g.00:32: Ceres kwinkunks Saturn
03.09.1940 g.04:35: Ceres kwinkunks Jowisz
03.09.1940 g.06:21: Merkury koniunkcja Mars
03.09.1940 g.07:28: Wenus sekstyl Neptun
04.09.1940 g.14:12: Słońce koniunkcja Merkury
04.09.1940 g.19:56: Wenus sekstyl Uran
06.09.1940 g.02:51: Merkury trygon Saturn
06.09.1940 g.15:16: Merkury trygon Jowisz
07.09.1940 g.13:22: Słońce trygon Saturn
08.09.1940 g.13:38: Słońce trygon Jowisz
08.09.1940 g.18:58: Wenus ingres Lew
11.09.1940 g.15:04: Mars trygon Saturn
11.09.1940 g.17:22: Merkury koniunkcja Neptun
12.09.1940 g.08:08: Merkury trygon Uran
12.09.1940 g.12:40: Wenus koniunkcja Pluton
13.09.1940 g.03:56: Mars trygon Jowisz
13.09.1940 g.10:49: Wenus trygon Kora
14.09.1940 g.13:33: Merkury ingres Waga
16.09.1940 g.19:08: Merkury sekstyl Pluton
17.09.1940 g.06:38: Merkury opozycja Kora
18.09.1940 g.10:06: Słońce koniunkcja Neptun
19.09.1940 g.04:54: Słońce trygon Uran
22.09.1940 g.13:29: Wenus kwadratura Saturn
23.09.1940 g.02:20: Merkury kwinkunks Saturn
23.09.1940 g.06:45: Słońce ingres Waga
23.09.1940 g.09:51: Wenus kwadratura Jowisz
23.09.1940 g.16:11: Merkury kwinkunks Jowisz
24.09.1940 g.06:29: Merkury sekstyl Wenus
27.09.1940 g.00:07: Ceres kwinkunks Uran
27.09.1940 g.09:04: Słońce sekstyl Pluton
27.09.1940 g.21:27: Słońce opozycja Kora
28.09.1940 g.21:31: Mars koniunkcja Neptun
29.09.1940 g.04:40: Mars trygon Uran
30.09.1940 g.16:38: Merkury kwinkunks Uran

02.10.1940 g.04:57: Uran trygon Neptun
02.10.1940 g.08:01: Merkury koniunkcja Ceres
03.10.1940 g.03:35: Wenus kwadratura Uran
03.10.1940 g.14:13: Merkury ingres Skorpion
05.10.1940 g.16:21: Mars ingres Waga
06.10.1940 g.11:41: Ceres ingres Skorpion
06.10.1940 g.13:07: Merkury kwadratura Pluton
06.10.1940 g.17:59: Merkury kwinkunks Kora
06.10.1940 g.21:55: Słońce kwinkunks Saturn
06.10.1940 g.23:09: Wenus ingres Panna
07.10.1940 g.06:25: Wenus sekstyl Ceres
07.10.1940 g.10:53: Słońce kwinkunks Jowisz
10.10.1940 g.20:12: Wenus kwinkunks Kora
12.10.1940 g.05:13: Mars sekstyl Pluton
12.10.1940 g.10:54: Mars opozycja Kora
13.10.1940 g.06:11: Merkury opozycja Saturn
13.10.1940 g.12:04: Merkury opozycja Jowisz
16.10.1940 g.05:11: Ceres kwadratura Pluton
16.10.1940 g.09:16: Ceres kwinkunks Kora
18.10.1940 g.00:44: Wenus trygon Saturn
18.10.1940 g.02:49: Wenus trygon Jowisz
18.10.1940 g.21:21: Słońce kwinkunks Uran
20.10.1940 g.06:36: Jowisz koniunkcja Saturn
20.10.1940 g.11:24: Pluton trygon Kora
23.10.1940 g.15:39: Słońce ingres Skorpion
24.10.1940 g.04:29: Mars kwinkunks Jowisz
24.10.1940 g.11:09: Mars kwinkunks Saturn
24.10.1940 g.20:14: Merkury opozycja Uran
27.10.1940 g.04:39: Merkury sekstyl Neptun
27.10.1940 g.21:02: Słońce kwinkunks Kora
27.10.1940 g.23:42: Słońce kwadratura Pluton
28.10.1940 g.12:28: Wenus trygon Uran
30.10.1940 g.00:41: Wenus koniunkcja Neptun
31.10.1940 g.04:07: Merkury sekstyl Wenus
31.10.1940 g.13:25: Ceres opozycja Jowisz

01.11.1940 g.17:21: Ceres opozycja Saturn
01.11.1940 g.19:23: Wenus ingres Waga
03.11.1940 g.06:18: Słońce opozycja Jowisz
03.11.1940 g.23:00: Słońce opozycja Saturn
05.11.1940 g.04:55: Merkury sekstyl Neptun
05.11.1940 g.06:37: Wenus opozycja Kora
05.11.1940 g.10:37: Wenus sekstyl Pluton
06.11.1940 g.00:10: Słońce koniunkcja Ceres
08.11.1940 g.00:14: Merkury opozycja Uran
09.11.1940 g.21:53: Wenus kwinkunks Jowisz
10.11.1940 g.18:46: Wenus kwinkunks Saturn
12.11.1940 g.01:30: Słońce koniunkcja Merkury
12.11.1940 g.03:33: Mars kwinkunks Uran
14.11.1940 g.01:04: Merkury koniunkcja Ceres
16.11.1940 g.17:16: Słońce opozycja Uran
19.11.1940 g.19:18: Słońce sekstyl Neptun
20.11.1940 g.19:15: Mars ingres Skorpion
21.11.1940 g.15:20: Wenus kwinkunks Uran
22.11.1940 g.12:48: Słońce ingres Strzelec
26.11.1940 g.11:38: Słońce trygon Kora
26.11.1940 g.14:31: Wenus ingres Skorpion
26.11.1940 g.17:21: Słońce trygon Pluton
26.11.1940 g.20:49: Mars kwinkunks Kora
27.11.1940 g.05:29: Mars kwadratura Pluton
29.11.1940 g.14:45: Ceres opozycja Uran
29.11.1940 g.18:29: Słońce kwinkunks Jowisz
29.11.1940 g.20:23: Wenus kwinkunks Kora
30.11.1940 g.00:45: Wenus kwadratura Pluton

01.12.1940 g.15:13: Mars opozycja Jowisz
01.12.1940 g.15:27: Słońce kwinkunks Saturn
02.12.1940 g.08:45: Wenus opozycja Jowisz
03.12.1940 g.08:02: Wenus koniunkcja Mars
03.12.1940 g.23:50: Wenus opozycja Saturn
04.12.1940 g.12:17: Mars opozycja Saturn
04.12.1940 g.19:47: Merkury opozycja Uran
07.12.1940 g.10:43: Merkury koniunkcja Ceres
07.12.1940 g.21:15: Merkury sekstyl Neptun
08.12.1940 g.22:01: Ceres sekstyl Neptun
09.12.1940 g.14:44: Merkury ingres Strzelec
12.12.1940 g.08:03: Merkury trygon Kora
12.12.1940 g.09:46: Merkury trygon Pluton
13.12.1940 g.20:46: Merkury kwinkunks Jowisz
14.12.1940 g.16:18: Ceres ingres Strzelec
15.12.1940 g.05:08: Słońce kwinkunks Uran
15.12.1940 g.06:24: Wenus opozycja Uran
15.12.1940 g.09:37: Merkury kwinkunks Saturn
19.12.1940 g.00:25: Wenus sekstyl Neptun
19.12.1940 g.11:03: Pluton trygon Kora
19.12.1940 g.18:56: Słońce kwadratura Neptun
20.12.1940 g.21:36: Wenus ingres Strzelec
22.12.1940 g.01:54: Słońce ingres Koziorożec
23.12.1940 g.22:23: Ceres trygon Pluton
23.12.1940 g.23:56: Wenus trygon Pluton
24.12.1940 g.00:44: Wenus koniunkcja Ceres
24.12.1940 g.01:29: Wenus trygon Kora
24.12.1940 g.03:00: Ceres trygon Kora
24.12.1940 g.18:41: Merkury kwinkunks Uran
25.12.1940 g.00:35: Mars opozycja Uran
25.12.1940 g.12:14: Wenus kwinkunks Jowisz
25.12.1940 g.19:46: Słońce kwinkunks Pluton
25.12.1940 g.22:29: Słońce kwadratura Kora
27.12.1940 g.09:05: Wenus kwinkunks Saturn
27.12.1940 g.16:04: Słońce trygon Jowisz
28.12.1940 g.00:05: Merkury kwadratura Neptun
28.12.1940 g.09:57: Ceres kwinkunks Jowisz
29.12.1940 g.11:35: Merkury ingres Koziorożec
29.12.1940 g.22:17: Słońce trygon Saturn
31.12.1940 g.20:12: Merkury kwinkunks Pluton
31.12.1940 g.23:54: Merkury kwadratura Kora

1939 1940 1941Pobierz wersję testową Uranii
Horoskop Zegar astrologiczny 
2024-07-18 g.12:51:17 
Europa/Warszawa

Polecane
Tranzyty codzienne
Zegar Astro

Tranzyty
Tranzyty codzienne
Tranzyty bieżący miesiac
Tranzyty następny miesiac
Tranzyty poprzedni miesiac

Tranzyty w styczniu 2024
Tranzyty w lutym 2024
Tranzyty w marcu 2024
Tranzyty w kwietniu 2024
Tranzyty w maju 2024
Tranzyty w czerwcu 2024
Tranzyty w lipcu 2024
Tranzyty w sierpniu 2024
Tranzyty we wrześniu 2024
Tranzyty w październiku 2024
Tranzyty w listopadzie 2024
Tranzyty w grudniu 2024

Aspektarium

Tranzyty planet:

dzisiaj (18.07.2024):
01:20: Księżyc opozycja Jowisz
14:49: Księżyc kwadratura Saturn
16:00: Słońce sekstyl Uran
22:23: Księżyc trygon Merkury

jutro (19.07.2024):
02:13: Księżyc trygon Kora
09:58: Księżyc kwadratura Neptun
10:13: Księżyc ingres Koziorożec