Horoscope  
Astrologia
Spotkania
Program astrologiczny Urania
Biuletyn astrologiczny
Postacie polskiej astrologii
Symbole astrologiczne
Horoskop
   Horoskop tygodniowy
   Horoskop 2013
   Nowe horoskopy
   Zegar
   Tranzyty
Sownik
System domw
Galeria Szem'a
Katalog stron
Bibliografia
Astrologia > Horoskop > Tranzyty > 1942


Tranzyty planet w 1942 roku


04.01.1942 g.04:20: Słońce kwinkunks Jowisz
04.01.1942 g.20:15: Merkury trygon Saturn
07.01.1942 g.16:50: Merkury trygon Uran
08.01.1942 g.18:25: Merkury kwadratura Mars
09.01.1942 g.09:02: Ceres sekstyl Kora
09.01.1942 g.15:21: Merkury trygon Neptun
09.01.1942 g.17:23: Merkury ingres Wodnik
11.01.1942 g.05:43: Ceres opozycja Pluton
11.01.1942 g.16:59: Mars kwinkunks Neptun
12.01.1942 g.00:20: Mars ingres Byk
12.01.1942 g.07:16: Merkury sekstyl Kora
12.01.1942 g.15:49: Słońce trygon Saturn
12.01.1942 g.17:16: Merkury opozycja Pluton
13.01.1942 g.05:04: Merkury koniunkcja Ceres
17.01.1942 g.03:20: Merkury trygon Jowisz
17.01.1942 g.07:26: Słońce trygon Uran
20.01.1942 g.13:07: Słońce trygon Neptun
20.01.1942 g.18:23: Słońce ingres Wodnik
21.01.1942 g.08:24: Mars kwadratura Pluton
22.01.1942 g.05:46: Merkury koniunkcja Wenus
23.01.1942 g.23:18: Merkury kwadratura Saturn
25.01.1942 g.00:01: Słońce sekstyl Kora
25.01.1942 g.07:51: Słońce opozycja Pluton
27.01.1942 g.22:44: Ceres trygon Jowisz
29.01.1942 g.10:45: Merkury kwadratura Uran
29.01.1942 g.20:38: Słońce kwadratura Mars

01.02.1942 g.00:04: Słońce trygon Jowisz
02.02.1942 g.06:15: Wenus koniunkcja Ceres
02.02.1942 g.19:31: Słońce koniunkcja Wenus
03.02.1942 g.17:14: Słońce koniunkcja Ceres
03.02.1942 g.19:26: Merkury kwadratura Uran
04.02.1942 g.09:47: Wenus kwadratura Mars
05.02.1942 g.08:45: Pluton trygon Kora
05.02.1942 g.20:39: Wenus trygon Jowisz
08.02.1942 g.22:31: Merkury kwadratura Saturn
10.02.1942 g.01:19: Słońce koniunkcja Merkury
11.02.1942 g.10:04: Słońce kwadratura Saturn
12.02.1942 g.13:41: Merkury koniunkcja Ceres
13.02.1942 g.01:41: Merkury kwadratura Mars
15.02.1942 g.19:30: Słońce kwadratura Uran
17.02.1942 g.08:42: Mars kwadratura Ceres
18.02.1942 g.15:29: Słońce kwinkunks Neptun
19.02.1942 g.08:46: Słońce ingres Ryby
20.02.1942 g.21:24: Merkury trygon Jowisz
22.02.1942 g.11:49: Mars koniunkcja Saturn
23.02.1942 g.08:22: Słońce kwinkunks Pluton
25.02.1942 g.07:26: Ceres kwadratura Saturn
25.02.1942 g.10:10: Merkury trygon Jowisz

01.03.1942 g.16:34: Mars koniunkcja Uran
03.03.1942 g.19:49: Słońce kwadratura Jowisz
05.03.1942 g.13:08: Mars trygon Neptun
07.03.1942 g.10:04: Mars ingres Bliźnięta
08.03.1942 g.02:50: Ceres kwadratura Uran
11.03.1942 g.23:28: Merkury kwadratura Saturn
13.03.1942 g.01:35: Ceres kwinkunks Neptun
13.03.1942 g.16:48: Mars sekstyl Pluton
14.03.1942 g.18:10: Merkury kwadratura Uran
15.03.1942 g.05:47: Słońce sekstyl Saturn
15.03.1942 g.12:26: Mars sekstyl Kora
16.03.1942 g.00:39: Merkury kwinkunks Neptun
16.03.1942 g.11:54: Ceres ingres Ryby
17.03.1942 g.02:10: Merkury ingres Ryby
17.03.1942 g.07:53: Merkury koniunkcja Ceres
17.03.1942 g.20:46: Wenus trygon Jowisz
18.03.1942 g.10:54: Słońce sekstyl Uran
19.03.1942 g.18:31: Merkury kwinkunks Pluton
19.03.1942 g.20:11: Słońce opozycja Neptun
21.03.1942 g.08:10: Słońce ingres Baran
24.03.1942 g.03:05: Merkury kwadratura Mars
24.03.1942 g.22:38: Słońce trygon Pluton
26.03.1942 g.00:09: Ceres kwinkunks Pluton
26.03.1942 g.07:04: Słońce koniunkcja Kora
27.03.1942 g.14:37: Merkury kwadratura Jowisz

01.04.1942 g.18:04: Wenus kwadratura Saturn
02.04.1942 g.22:40: Merkury sekstyl Saturn
03.04.1942 g.20:32: Mars koniunkcja Jowisz
04.04.1942 g.03:20: Merkury sekstyl Uran
04.04.1942 g.05:40: Wenus kwadratura Uran
04.04.1942 g.07:11: Merkury opozycja Neptun
04.04.1942 g.12:52: Wenus kwinkunks Neptun
05.04.1942 g.09:06: Merkury ingres Baran
06.04.1942 g.15:14: Wenus ingres Ryby
07.04.1942 g.07:22: Merkury trygon Pluton
07.04.1942 g.12:00: Słońce sekstyl Jowisz
08.04.1942 g.01:53: Uran trygon Neptun
08.04.1942 g.04:00: Merkury koniunkcja Kora
10.04.1942 g.08:01: Wenus kwinkunks Pluton
11.04.1942 g.18:26: Słońce sekstyl Mars
14.04.1942 g.23:22: Merkury sekstyl Jowisz
18.04.1942 g.08:03: Merkury sekstyl Mars
18.04.1942 g.11:58: Słońce kwinkunks Neptun
19.04.1942 g.06:31: Wenus koniunkcja Ceres
19.04.1942 g.13:40: Merkury kwinkunks Neptun
20.04.1942 g.07:06: Saturn trygon Neptun
20.04.1942 g.12:19: Słońce koniunkcja Merkury
20.04.1942 g.15:42: Merkury ingres Byk
20.04.1942 g.19:39: Słońce ingres Byk
22.04.1942 g.06:53: Merkury kwadratura Pluton
22.04.1942 g.11:27: Mars kwadratura Neptun
24.04.1942 g.09:15: Słońce kwadratura Pluton
26.04.1942 g.08:17: Mars ingres Rak
27.04.1942 g.07:04: Wenus kwadratura Jowisz
27.04.1942 g.18:23: Merkury sekstyl Ceres

03.05.1942 g.15:20: Saturn koniunkcja Uran
03.05.1942 g.18:57: Wenus opozycja Neptun
03.05.1942 g.21:13: Merkury trygon Neptun
04.05.1942 g.00:16: Merkury sekstyl Wenus
04.05.1942 g.22:50: Merkury koniunkcja Uran
05.05.1942 g.00:07: Merkury koniunkcja Saturn
05.05.1942 g.03:07: Mars kwadratura Kora
05.05.1942 g.06:37: Merkury ingres Bliźnięta
05.05.1942 g.16:10: Wenus sekstyl Uran
05.05.1942 g.19:44: Wenus sekstyl Saturn
06.05.1942 g.04:25: Wenus ingres Baran
07.05.1942 g.06:57: Merkury sekstyl Pluton
08.05.1942 g.09:05: Merkury sekstyl Kora
08.05.1942 g.21:39: Saturn ingres Bliźnięta
09.05.1942 g.11:29: Wenus trygon Pluton
10.05.1942 g.15:58: Słońce sekstyl Ceres
11.05.1942 g.03:45: Wenus koniunkcja Kora
15.05.1942 g.06:04: Uran ingres Bliźnięta
18.05.1942 g.12:30: Wenus kwadratura Mars
18.05.1942 g.21:25: Słońce trygon Neptun
21.05.1942 g.19:08: Słońce ingres Bliźnięta
22.05.1942 g.05:17: Słońce koniunkcja Uran
23.05.1942 g.15:59: Merkury kwadratura Ceres
23.05.1942 g.19:02: Słońce koniunkcja Saturn
25.05.1942 g.17:51: Słońce sekstyl Pluton
27.05.1942 g.13:35: Słońce sekstyl Kora
28.05.1942 g.16:46: Jowisz kwadratura Neptun
29.05.1942 g.00:20: Merkury sekstyl Wenus
30.05.1942 g.13:35: Wenus kwinkunks Neptun
31.05.1942 g.00:43: Wenus sekstyl Jowisz

01.06.1942 g.22:16: Merkury kwadratura Ceres
02.06.1942 g.02:26: Wenus ingres Byk
05.06.1942 g.14:08: Wenus kwadratura Pluton
08.06.1942 g.00:01: Ceres opozycja Neptun
09.06.1942 g.11:57: Saturn sekstyl Pluton
09.06.1942 g.12:50: Mars sekstyl Neptun
10.06.1942 g.11:25: Mars trygon Ceres
10.06.1942 g.12:36: Jowisz ingres Rak
12.06.1942 g.22:49: Słońce koniunkcja Merkury
14.06.1942 g.05:55: Mars ingres Lew
17.06.1942 g.07:41: Mars sekstyl Uran
19.06.1942 g.02:53: Słońce kwadratura Neptun
21.06.1942 g.06:10: Mars koniunkcja Pluton
21.06.1942 g.10:58: Ceres ingres Baran
22.06.1942 g.03:16: Słońce ingres Rak
22.06.1942 g.04:27: Saturn sekstyl Kora
22.06.1942 g.07:20: Słońce kwadratura Ceres
23.06.1942 g.09:19: Mars trygon Kora
23.06.1942 g.16:15: Mars sekstyl Saturn
25.06.1942 g.14:18: Wenus trygon Neptun
25.06.1942 g.18:42: Słońce koniunkcja Jowisz
28.06.1942 g.00:18: Wenus ingres Bliźnięta
28.06.1942 g.01:42: Słońce kwadratura Kora
29.06.1942 g.04:16: Wenus sekstyl Ceres
30.06.1942 g.05:01: Wenus koniunkcja Uran

01.07.1942 g.22:24: Wenus sekstyl Pluton
02.07.1942 g.19:58: Wenus sekstyl Kora
04.07.1942 g.00:20: Wenus koniunkcja Saturn
05.07.1942 g.08:59: Jowisz kwadratura Kora
10.07.1942 g.22:44: Merkury kwadratura Neptun
12.07.1942 g.22:24: Merkury ingres Rak
13.07.1942 g.06:29: Wenus sekstyl Mars
13.07.1942 g.06:44: Ceres sekstyl Uran
15.07.1942 g.05:26: Merkury kwadratura Ceres
16.07.1942 g.15:42: Merkury kwadratura Kora
18.07.1942 g.09:39: Merkury koniunkcja Jowisz
21.07.1942 g.00:58: Słońce sekstyl Neptun
21.07.1942 g.07:24: Wenus kwadratura Neptun
23.07.1942 g.08:09: Wenus ingres Rak
23.07.1942 g.14:07: Słońce ingres Lew
26.07.1942 g.16:16: Wenus kwadratura Ceres
27.07.1942 g.12:38: Słońce sekstyl Uran
27.07.1942 g.19:04: Słońce trygon Ceres
28.07.1942 g.00:26: Wenus kwadratura Kora
28.07.1942 g.04:27: Merkury sekstyl Neptun
29.07.1942 g.04:55: Słońce koniunkcja Pluton
29.07.1942 g.06:23: Merkury ingres Lew
29.07.1942 g.10:42: Słońce trygon Kora
31.07.1942 g.02:42: Merkury sekstyl Uran
31.07.1942 g.04:29: Merkury trygon Ceres
31.07.1942 g.20:30: Merkury koniunkcja Pluton
31.07.1942 g.22:07: Merkury trygon Kora

01.08.1942 g.10:26: Mars ingres Panna
02.08.1942 g.04:50: Wenus koniunkcja Jowisz
03.08.1942 g.00:35: Słońce koniunkcja Merkury
03.08.1942 g.02:04: Merkury sekstyl Saturn
03.08.1942 g.03:58: Słońce sekstyl Saturn
03.08.1942 g.13:17: Ceres sekstyl Uran
05.08.1942 g.00:04: Pluton trygon Kora
07.08.1942 g.13:10: Mars kwinkunks Ceres
07.08.1942 g.23:29: Mars kwadratura Uran
10.08.1942 g.04:57: Mars kwinkunks Kora
13.08.1942 g.03:47: Merkury ingres Panna
14.08.1942 g.23:16: Merkury kwinkunks Ceres
15.08.1942 g.12:15: Merkury kwadratura Uran
15.08.1942 g.18:39: Wenus sekstyl Neptun
16.08.1942 g.04:02: Merkury kwinkunks Kora
17.08.1942 g.05:04: Wenus ingres Lew
19.08.1942 g.08:22: Mars kwadratura Saturn
19.08.1942 g.12:25: Merkury kwadratura Saturn
19.08.1942 g.13:06: Wenus trygon Ceres
19.08.1942 g.14:36: Merkury koniunkcja Mars
20.08.1942 g.19:56: Wenus sekstyl Uran
21.08.1942 g.16:16: Wenus trygon Kora
22.08.1942 g.04:02: Wenus koniunkcja Pluton
22.08.1942 g.06:42: Merkury sekstyl Jowisz
23.08.1942 g.20:58: Słońce ingres Panna
25.08.1942 g.22:06: Słońce kwinkunks Ceres
26.08.1942 g.20:10: Wenus sekstyl Saturn
28.08.1942 g.11:14: Mars sekstyl Jowisz
28.08.1942 g.13:20: Słońce kwadratura Uran
29.08.1942 g.10:36: Słońce kwinkunks Kora
30.08.1942 g.13:35: Merkury koniunkcja Neptun
31.08.1942 g.10:27: Merkury ingres Waga

01.09.1942 g.02:17: Merkury opozycja Ceres
03.09.1942 g.17:15: Merkury trygon Uran
04.09.1942 g.06:38: Merkury opozycja Kora
05.09.1942 g.02:08: Merkury sekstyl Pluton
05.09.1942 g.11:02: Słońce kwadratura Saturn
06.09.1942 g.00:05: Ceres ingres Ryby
09.09.1942 g.19:21: Merkury trygon Saturn
10.09.1942 g.00:29: Wenus kwinkunks Ceres
10.09.1942 g.05:15: Ceres opozycja Neptun
10.09.1942 g.16:37: Wenus ingres Panna
13.09.1942 g.09:56: Słońce sekstyl Jowisz
14.09.1942 g.09:37: Wenus kwadratura Uran
14.09.1942 g.15:58: Mars opozycja Ceres
14.09.1942 g.21:51: Wenus kwinkunks Kora
16.09.1942 g.12:25: Mars koniunkcja Neptun
17.09.1942 g.12:10: Mars ingres Waga
17.09.1942 g.18:24: Merkury kwadratura Jowisz
20.09.1942 g.12:54: Słońce opozycja Ceres
20.09.1942 g.19:14: Wenus kwadratura Saturn
23.09.1942 g.08:48: Słońce koniunkcja Neptun
23.09.1942 g.18:16: Słońce ingres Waga
24.09.1942 g.10:47: Mars trygon Uran
25.09.1942 g.08:46: Mars opozycja Kora
26.09.1942 g.01:31: Merkury kwinkunks Ceres
28.09.1942 g.02:21: Mars sekstyl Pluton
28.09.1942 g.07:19: Słońce trygon Uran
28.09.1942 g.12:49: Wenus sekstyl Jowisz
28.09.1942 g.22:12: Słońce opozycja Kora
30.09.1942 g.13:31: Wenus opozycja Ceres
30.09.1942 g.19:46: Słońce sekstyl Pluton

03.10.1942 g.19:00: Neptun ingres Waga
04.10.1942 g.19:23: Merkury kwinkunks Ceres
04.10.1942 g.20:57: Wenus ingres Waga
04.10.1942 g.21:44: Wenus koniunkcja Neptun
05.10.1942 g.17:57: Merkury kwadratura Jowisz
06.10.1942 g.02:06: Słońce koniunkcja Mars
06.10.1942 g.09:26: Słońce trygon Saturn
06.10.1942 g.13:01: Mars trygon Saturn
07.10.1942 g.15:18: Ceres trygon Jowisz
08.10.1942 g.07:02: Wenus trygon Uran
08.10.1942 g.20:17: Wenus opozycja Kora
10.10.1942 g.12:55: Wenus sekstyl Pluton
11.10.1942 g.03:30: Słońce koniunkcja Merkury
12.10.1942 g.01:17: Merkury koniunkcja Mars
14.10.1942 g.15:11: Wenus trygon Saturn
15.10.1942 g.03:31: Merkury koniunkcja Wenus
15.10.1942 g.20:31: Słońce kwinkunks Ceres
16.10.1942 g.00:16: Merkury trygon Saturn
18.10.1942 g.07:16: Słońce kwadratura Jowisz
19.10.1942 g.20:28: Mars kwinkunks Ceres
21.10.1942 g.15:44: Wenus kwinkunks Ceres
23.10.1942 g.19:01: Merkury trygon Saturn
24.10.1942 g.02:08: Wenus koniunkcja Mars
24.10.1942 g.03:15: Słońce ingres Skorpion
24.10.1942 g.14:05: Wenus kwadratura Jowisz
25.10.1942 g.01:37: Mars kwadratura Jowisz
27.10.1942 g.20:20: Słońce kwinkunks Uran
28.10.1942 g.20:40: Wenus ingres Skorpion
28.10.1942 g.21:41: Słońce kwinkunks Kora
31.10.1942 g.09:26: Słońce kwadratura Pluton
31.10.1942 g.12:42: Merkury kwinkunks Ceres
31.10.1942 g.16:52: Wenus kwinkunks Uran

01.11.1942 g.15:01: Wenus kwinkunks Kora
02.11.1942 g.00:36: Mars ingres Skorpion
03.11.1942 g.14:26: Wenus kwadratura Pluton
03.11.1942 g.22:59: Merkury kwadratura Jowisz
04.11.1942 g.05:54: Słońce kwinkunks Saturn
06.11.1942 g.13:51: Wenus kwinkunks Saturn
06.11.1942 g.22:10: Mars kwinkunks Uran
07.11.1942 g.02:44: Merkury ingres Skorpion
08.11.1942 g.21:29: Mars kwinkunks Kora
09.11.1942 g.03:45: Merkury kwinkunks Uran
10.11.1942 g.00:56: Merkury kwinkunks Kora
10.11.1942 g.21:14: Merkury koniunkcja Mars
11.11.1942 g.15:55: Merkury kwadratura Pluton
12.11.1942 g.17:24: Mars kwadratura Pluton
12.11.1942 g.20:23: Słońce trygon Ceres
13.11.1942 g.14:15: Wenus trygon Ceres
13.11.1942 g.16:04: Merkury kwinkunks Saturn
16.11.1942 g.13:08: Słońce koniunkcja Wenus
17.11.1942 g.02:14: Mars kwinkunks Saturn
17.11.1942 g.21:17: Wenus trygon Jowisz
18.11.1942 g.05:03: Słońce trygon Jowisz
19.11.1942 g.14:57: Merkury trygon Ceres
21.11.1942 g.17:07: Wenus ingres Strzelec
22.11.1942 g.18:43: Merkury trygon Jowisz
22.11.1942 g.23:07: Wenus sekstyl Neptun
22.11.1942 g.23:30: Słońce ingres Strzelec
23.11.1942 g.19:30: Wenus opozycja Uran
24.11.1942 g.13:39: Słońce sekstyl Neptun
25.11.1942 g.08:00: Wenus trygon Kora
25.11.1942 g.12:26: Słońce opozycja Uran
25.11.1942 g.21:25: Merkury ingres Strzelec
26.11.1942 g.22:35: Merkury sekstyl Neptun
27.11.1942 g.10:14: Wenus trygon Pluton
27.11.1942 g.11:11: Merkury opozycja Uran
27.11.1942 g.11:12: Słońce trygon Kora
28.11.1942 g.18:21: Merkury trygon Kora
29.11.1942 g.02:03: Wenus opozycja Saturn
30.11.1942 g.01:16: Słońce trygon Pluton
30.11.1942 g.10:20: Merkury trygon Pluton

01.12.1942 g.02:57: Słońce koniunkcja Merkury
01.12.1942 g.15:23: Merkury opozycja Saturn
01.12.1942 g.21:42: Słońce opozycja Saturn
03.12.1942 g.07:14: Mars trygon Ceres
07.12.1942 g.11:08: Mars trygon Jowisz
09.12.1942 g.09:54: Wenus kwadratura Ceres
10.12.1942 g.02:54: Merkury kwadratura Ceres
10.12.1942 g.18:26: Wenus kwinkunks Jowisz
11.12.1942 g.02:40: Merkury kwinkunks Jowisz
11.12.1942 g.12:38: Uran trygon Neptun
12.12.1942 g.13:53: Merkury koniunkcja Wenus
14.12.1942 g.23:21: Merkury ingres Koziorożec
15.12.1942 g.13:52: Wenus ingres Koziorożec
15.12.1942 g.17:51: Mars ingres Strzelec
16.12.1942 g.01:40: Merkury kwinkunks Uran
16.12.1942 g.01:49: Słońce kwadratura Ceres
16.12.1942 g.02:05: Słońce kwinkunks Jowisz
16.12.1942 g.02:49: Ceres trygon Jowisz
16.12.1942 g.05:13: Merkury kwadratura Neptun
16.12.1942 g.22:16: Wenus kwinkunks Uran
17.12.1942 g.03:31: Wenus kwadratura Neptun
17.12.1942 g.19:24: Merkury kwadratura Kora
18.12.1942 g.02:30: Mars opozycja Uran
18.12.1942 g.13:54: Mars sekstyl Neptun
19.12.1942 g.03:17: Wenus kwadratura Kora
19.12.1942 g.08:20: Merkury kwinkunks Pluton
19.12.1942 g.19:02: Merkury kwinkunks Saturn
21.12.1942 g.01:11: Wenus kwinkunks Pluton
21.12.1942 g.12:44: Wenus kwinkunks Saturn
22.12.1942 g.02:51: Mars trygon Kora
22.12.1942 g.12:39: Słońce ingres Koziorożec
23.12.1942 g.22:38: Słońce kwinkunks Uran
24.12.1942 g.12:31: Słońce kwadratura Neptun
25.12.1942 g.10:10: Mars trygon Pluton
25.12.1942 g.22:42: Mars opozycja Saturn
26.12.1942 g.22:02: Słońce kwadratura Kora
28.12.1942 g.22:51: Merkury opozycja Jowisz
29.12.1942 g.03:13: Słońce kwinkunks Pluton
29.12.1942 g.08:11: Słońce kwinkunks Saturn

1941 1942 1943Pobierz wersję testową Uranii
Horoskop Zegar astrologiczny 
2024-07-18 g.12:39:27 
Europa/Warszawa

Polecane
Tranzyty codzienne
Zegar Astro

Tranzyty
Tranzyty codzienne
Tranzyty bieżący miesiac
Tranzyty następny miesiac
Tranzyty poprzedni miesiac

Tranzyty w styczniu 2024
Tranzyty w lutym 2024
Tranzyty w marcu 2024
Tranzyty w kwietniu 2024
Tranzyty w maju 2024
Tranzyty w czerwcu 2024
Tranzyty w lipcu 2024
Tranzyty w sierpniu 2024
Tranzyty we wrześniu 2024
Tranzyty w październiku 2024
Tranzyty w listopadzie 2024
Tranzyty w grudniu 2024

Aspektarium

Tranzyty planet:

dzisiaj (18.07.2024):
01:20: Księżyc opozycja Jowisz
14:49: Księżyc kwadratura Saturn
16:00: Słońce sekstyl Uran
22:23: Księżyc trygon Merkury

jutro (19.07.2024):
02:13: Księżyc trygon Kora
09:58: Księżyc kwadratura Neptun
10:13: Księżyc ingres Koziorożec