Horoscope  
Astrologia
Spotkania
Program astrologiczny Urania
Biuletyn astrologiczny
Postacie polskiej astrologii
Symbole astrologiczne
Horoskop
   Horoskop tygodniowy
   Horoskop 2013
   Nowe horoskopy
   Zegar
   Tranzyty
Sownik
System domw
Galeria Szem'a
Katalog stron
Bibliografia
Astrologia > Horoskop > Tranzyty > 1939


Tranzyty planet w 1939 roku


02.01.1939 g.20:44: Jowisz kwinkunks Pluton
02.01.1939 g.21:23: Słońce kwadratura Saturn
03.01.1939 g.09:34: Mars opozycja Ceres
03.01.1939 g.10:56: Mars opozycja Uran
04.01.1939 g.16:47: Ceres koniunkcja Uran
04.01.1939 g.22:48: Wenus ingres Strzelec
05.01.1939 g.06:02: Słońce trygon Uran
05.01.1939 g.06:28: Słońce trygon Ceres
05.01.1939 g.22:13: Wenus trygon Pluton
07.01.1939 g.00:29: Merkury kwadratura Neptun
07.01.1939 g.03:27: Wenus kwadratura Jowisz
08.01.1939 g.02:39: Słońce sekstyl Mars
09.01.1939 g.09:47: Wenus trygon Kora
12.01.1939 g.08:57: Merkury ingres Koziorożec
12.01.1939 g.19:16: Merkury kwinkunks Pluton
14.01.1939 g.08:23: Słońce trygon Neptun
14.01.1939 g.18:34: Merkury sekstyl Jowisz
14.01.1939 g.22:14: Merkury kwadratura Kora
18.01.1939 g.07:55: Mars sekstyl Neptun
19.01.1939 g.17:34: Wenus trygon Saturn
20.01.1939 g.23:50: Słońce ingres Wodnik
21.01.1939 g.07:01: Wenus kwinkunks Uran
21.01.1939 g.07:20: Merkury kwadratura Saturn
21.01.1939 g.08:46: Słońce opozycja Pluton
22.01.1939 g.05:33: Merkury trygon Uran
22.01.1939 g.20:19: Wenus kwinkunks Ceres
23.01.1939 g.06:23: Merkury trygon Ceres
24.01.1939 g.10:07: Słońce sekstyl Kora
28.01.1939 g.08:10: Merkury trygon Neptun
29.01.1939 g.10:48: Mars ingres Strzelec
29.01.1939 g.18:20: Mars trygon Pluton
30.01.1939 g.15:34: Wenus kwadratura Neptun

01.02.1939 g.18:56: Merkury ingres Wodnik
01.02.1939 g.20:48: Merkury opozycja Pluton
03.02.1939 g.05:05: Słońce sekstyl Saturn
03.02.1939 g.16:05: Słońce kwadratura Uran
03.02.1939 g.19:56: Merkury sekstyl Mars
04.02.1939 g.00:18: Merkury sekstyl Kora
04.02.1939 g.07:38: Mars trygon Kora
06.02.1939 g.10:20: Wenus ingres Koziorożec
06.02.1939 g.10:52: Wenus kwinkunks Pluton
07.02.1939 g.13:59: Pluton ingres Rak
07.02.1939 g.17:02: Słońce kwadratura Ceres
09.02.1939 g.20:08: Wenus kwadratura Kora
10.02.1939 g.07:12: Merkury kwadratura Uran
10.02.1939 g.08:10: Merkury sekstyl Saturn
12.02.1939 g.09:22: Słońce kwinkunks Neptun
13.02.1939 g.08:18: Merkury kwadratura Ceres
15.02.1939 g.07:13: Merkury kwinkunks Neptun
15.02.1939 g.21:08: Mars kwadratura Jowisz
16.02.1939 g.08:01: Wenus sekstyl Jowisz
19.02.1939 g.02:59: Słońce koniunkcja Merkury
19.02.1939 g.06:03: Merkury kwinkunks Pluton
19.02.1939 g.08:30: Słońce kwinkunks Pluton
19.02.1939 g.09:09: Merkury ingres Ryby
19.02.1939 g.12:55: Wenus trygon Uran
19.02.1939 g.14:09: Słońce ingres Ryby
20.02.1939 g.07:21: Wenus kwadratura Saturn
22.02.1939 g.02:05: Mars kwinkunks Uran
24.02.1939 g.01:52: Mars trygon Saturn
25.02.1939 g.19:00: Ceres trygon Neptun
26.02.1939 g.08:47: Merkury koniunkcja Jowisz
26.02.1939 g.20:57: Wenus trygon Neptun
27.02.1939 g.01:28: Merkury sekstyl Uran
27.02.1939 g.06:18: Wenus trygon Ceres

01.03.1939 g.04:30: Merkury kwadratura Mars
03.03.1939 g.04:56: Merkury opozycja Neptun
04.03.1939 g.06:34: Merkury sekstyl Ceres
04.03.1939 g.13:24: Jowisz sekstyl Uran
05.03.1939 g.04:30: Wenus opozycja Pluton
05.03.1939 g.14:28: Wenus ingres Wodnik
06.03.1939 g.02:59: Słońce sekstyl Uran
06.03.1939 g.13:15: Słońce koniunkcja Jowisz
07.03.1939 g.03:25: Merkury trygon Pluton
07.03.1939 g.10:13: Merkury ingres Baran
07.03.1939 g.13:05: Mars kwadratura Neptun
09.03.1939 g.00:10: Wenus sekstyl Kora
09.03.1939 g.16:54: Merkury koniunkcja Kora
11.03.1939 g.12:02: Merkury sekstyl Wenus
13.03.1939 g.11:45: Słońce opozycja Neptun
18.03.1939 g.16:21: Wenus kwadratura Uran
19.03.1939 g.02:48: Merkury sekstyl Wenus
19.03.1939 g.23:48: Mars kwinkunks Ceres
20.03.1939 g.04:04: Mars kwinkunks Pluton
20.03.1939 g.06:50: Ceres sekstyl Pluton
20.03.1939 g.21:18: Słońce trygon Pluton
21.03.1939 g.04:59: Słońce sekstyl Ceres
21.03.1939 g.08:25: Mars ingres Koziorożec
21.03.1939 g.11:05: Wenus sekstyl Saturn
21.03.1939 g.13:28: Słońce ingres Baran
21.03.1939 g.19:58: Słońce kwadratura Mars
22.03.1939 g.05:46: Ceres ingres Bliźnięta
24.03.1939 g.07:22: Wenus kwinkunks Neptun
25.03.1939 g.16:36: Słońce koniunkcja Kora
28.03.1939 g.19:59: Mars kwadratura Kora
30.03.1939 g.18:25: Wenus kwinkunks Pluton
31.03.1939 g.09:34: Wenus ingres Ryby

02.04.1939 g.06:22: Jowisz opozycja Neptun
03.04.1939 g.03:14: Ceres sekstyl Kora
03.04.1939 g.09:06: Słońce koniunkcja Merkury
04.04.1939 g.07:48: Wenus kwadratura Ceres
07.04.1939 g.13:49: Merkury kwadratura Mars
08.04.1939 g.21:29: Wenus sekstyl Mars
11.04.1939 g.02:10: Merkury sekstyl Ceres
11.04.1939 g.20:31: Słońce koniunkcja Saturn
12.04.1939 g.00:49: Słońce kwinkunks Neptun
13.04.1939 g.01:21: Saturn kwinkunks Neptun
14.04.1939 g.05:54: Wenus sekstyl Uran
18.04.1939 g.03:37: Wenus opozycja Neptun
20.04.1939 g.06:04: Słońce kwadratura Pluton
21.04.1939 g.00:55: Słońce ingres Byk
22.04.1939 g.06:41: Wenus koniunkcja Jowisz
22.04.1939 g.11:03: Mars trygon Uran
25.04.1939 g.00:29: Wenus trygon Pluton
25.04.1939 g.15:28: Wenus ingres Baran
29.04.1939 g.09:40: Wenus koniunkcja Kora
30.04.1939 g.23:42: Mars trygon Neptun

04.05.1939 g.03:23: Merkury sekstyl Ceres
07.05.1939 g.23:02: Merkury kwinkunks Neptun
08.05.1939 g.09:43: Jowisz trygon Pluton
09.05.1939 g.09:32: Słońce koniunkcja Uran
09.05.1939 g.12:11: Mars kwadratura Saturn
10.05.1939 g.21:42: Merkury koniunkcja Saturn
11.05.1939 g.07:14: Merkury kwadratura Mars
11.05.1939 g.15:08: Jowisz ingres Baran
11.05.1939 g.16:59: Wenus sekstyl Ceres
12.05.1939 g.07:49: Słońce trygon Neptun
12.05.1939 g.20:49: Wenus kwinkunks Neptun
14.05.1939 g.05:42: Merkury kwadratura Pluton
14.05.1939 g.14:42: Merkury ingres Byk
15.05.1939 g.00:51: Ceres kwadratura Neptun
16.05.1939 g.17:32: Wenus koniunkcja Saturn
19.05.1939 g.00:00: Wenus kwadratura Mars
20.05.1939 g.05:35: Wenus kwadratura Pluton
20.05.1939 g.12:13: Słońce trygon Mars
20.05.1939 g.15:12: Wenus ingres Byk
21.05.1939 g.12:53: Słońce sekstyl Pluton
22.05.1939 g.00:26: Słońce ingres Bliźnięta
23.05.1939 g.15:52: Mars opozycja Pluton
24.05.1939 g.12:02: Słońce sekstyl Jowisz
25.05.1939 g.01:19: Mars ingres Wodnik
25.05.1939 g.13:02: Merkury koniunkcja Uran
26.05.1939 g.11:27: Merkury trygon Neptun
26.05.1939 g.22:37: Słońce sekstyl Kora
29.05.1939 g.14:03: Ceres sekstyl Saturn
31.05.1939 g.00:19: Merkury sekstyl Pluton
31.05.1939 g.03:45: Merkury ingres Bliźnięta

01.06.1939 g.01:38: Merkury trygon Mars
01.06.1939 g.22:54: Merkury sekstyl Jowisz
02.06.1939 g.09:48: Merkury sekstyl Kora
05.06.1939 g.16:29: Wenus koniunkcja Uran
06.06.1939 g.06:21: Ceres ingres Rak
06.06.1939 g.15:50: Wenus trygon Neptun
07.06.1939 g.10:29: Słońce koniunkcja Merkury
08.06.1939 g.12:53: Jowisz koniunkcja Kora
09.06.1939 g.15:03: Merkury kwadratura Neptun
12.06.1939 g.11:46: Słońce kwadratura Neptun
13.06.1939 g.03:28: Merkury sekstyl Saturn
14.06.1939 g.00:01: Merkury ingres Rak
14.06.1939 g.05:45: Pluton ingres Lew
14.06.1939 g.11:10: Wenus ingres Bliźnięta
14.06.1939 g.11:17: Wenus sekstyl Pluton
16.06.1939 g.00:15: Merkury koniunkcja Ceres
16.06.1939 g.03:01: Merkury kwinkunks Mars
16.06.1939 g.07:42: Merkury kwadratura Kora
16.06.1939 g.15:42: Mars kwinkunks Ceres
16.06.1939 g.20:41: Merkury kwadratura Jowisz
17.06.1939 g.11:48: Ceres kwadratura Kora
18.06.1939 g.05:44: Wenus trygon Mars
18.06.1939 g.10:52: Wenus sekstyl Kora
19.06.1939 g.15:19: Wenus sekstyl Jowisz
21.06.1939 g.04:44: Słońce sekstyl Saturn
21.06.1939 g.06:03: Ceres kwadratura Jowisz
22.06.1939 g.08:39: Słońce ingres Rak
24.06.1939 g.10:39: Merkury sekstyl Uran
24.06.1939 g.15:36: Merkury sekstyl Neptun
27.06.1939 g.04:06: Słońce kwinkunks Mars
27.06.1939 g.10:43: Słońce kwadratura Kora
30.06.1939 g.01:06: Merkury kwadratura Saturn
30.06.1939 g.02:26: Słońce kwadratura Jowisz
30.06.1939 g.07:41: Merkury ingres Lew
30.06.1939 g.14:00: Merkury koniunkcja Pluton

01.07.1939 g.13:47: Wenus kwadratura Neptun
03.07.1939 g.01:24: Merkury opozycja Mars
03.07.1939 g.14:52: Merkury trygon Kora
05.07.1939 g.18:53: Słońce koniunkcja Ceres
05.07.1939 g.19:55: Merkury trygon Jowisz
06.07.1939 g.06:44: Saturn ingres Byk
07.07.1939 g.07:19: Uran trygon Neptun
09.07.1939 g.03:24: Wenus ingres Rak
09.07.1939 g.07:02: Wenus sekstyl Saturn
11.07.1939 g.07:24: Wenus kwinkunks Mars
13.07.1939 g.02:34: Wenus kwadratura Kora
14.07.1939 g.09:44: Słońce sekstyl Neptun
14.07.1939 g.12:58: Słońce sekstyl Uran
16.07.1939 g.02:02: Wenus kwadratura Jowisz
18.07.1939 g.13:23: Mars opozycja Pluton
19.07.1939 g.04:41: Merkury kwadratura Uran
19.07.1939 g.06:45: Mars kwadratura Saturn
21.07.1939 g.20:30: Mars ingres Koziorożec
23.07.1939 g.09:03: Słońce opozycja Mars
23.07.1939 g.19:36: Słońce ingres Lew
24.07.1939 g.18:34: Słońce kwadratura Saturn
24.07.1939 g.22:29: Słońce koniunkcja Pluton
25.07.1939 g.02:16: Ceres sekstyl Neptun
25.07.1939 g.14:12: Ceres sekstyl Uran
26.07.1939 g.13:24: Wenus sekstyl Neptun
26.07.1939 g.17:31: Wenus sekstyl Uran
27.07.1939 g.07:49: Wenus koniunkcja Ceres
28.07.1939 g.19:52: Słońce trygon Kora
31.07.1939 g.11:57: Wenus opozycja Mars

02.08.1939 g.00:02: Słońce trygon Jowisz
02.08.1939 g.15:11: Wenus ingres Lew
03.08.1939 g.14:06: Wenus kwadratura Saturn
03.08.1939 g.17:23: Wenus koniunkcja Pluton
04.08.1939 g.13:37: Merkury kwadratura Uran
05.08.1939 g.07:48: Mars opozycja Ceres
06.08.1939 g.11:36: Wenus trygon Kora
09.08.1939 g.14:54: Wenus trygon Jowisz
10.08.1939 g.17:09: Słońce koniunkcja Merkury
13.08.1939 g.23:52: Ceres ingres Lew
14.08.1939 g.08:15: Merkury koniunkcja Wenus
14.08.1939 g.20:23: Uran trygon Neptun
15.08.1939 g.16:30: Słońce kwadratura Uran
16.08.1939 g.21:18: Ceres kwadratura Saturn
17.08.1939 g.22:51: Ceres koniunkcja Pluton
18.08.1939 g.01:09: Słońce kwinkunks Mars
20.08.1939 g.10:05: Wenus kwadratura Uran
22.08.1939 g.01:01: Wenus kwinkunks Mars
24.08.1939 g.02:31: Słońce ingres Panna
24.08.1939 g.13:19: Ceres trygon Kora
25.08.1939 g.07:25: Słońce trygon Saturn
26.08.1939 g.22:24: Wenus ingres Panna
27.08.1939 g.19:50: Wenus trygon Saturn
28.08.1939 g.20:01: Słońce kwinkunks Kora
30.08.1939 g.13:16: Ceres trygon Jowisz
30.08.1939 g.14:27: Wenus kwinkunks Kora
31.08.1939 g.11:13: Słońce kwinkunks Jowisz

01.09.1939 g.13:52: Wenus kwinkunks Jowisz
02.09.1939 g.07:57: Merkury kwadratura Uran
04.09.1939 g.03:37: Merkury kwinkunks Mars
05.09.1939 g.22:13: Słońce koniunkcja Wenus
07.09.1939 g.05:58: Merkury ingres Panna
07.09.1939 g.16:08: Merkury trygon Saturn
09.09.1939 g.16:50: Merkury kwinkunks Kora
10.09.1939 g.12:55: Merkury kwinkunks Jowisz
13.09.1939 g.13:06: Wenus trygon Uran
14.09.1939 g.10:34: Wenus koniunkcja Neptun
15.09.1939 g.15:13: Słońce trygon Uran
16.09.1939 g.21:33: Słońce koniunkcja Neptun
18.09.1939 g.13:55: Wenus trygon Mars
18.09.1939 g.21:34: Merkury trygon Uran
19.09.1939 g.15:25: Merkury koniunkcja Neptun
20.09.1939 g.02:02: Wenus ingres Waga
20.09.1939 g.04:26: Wenus kwinkunks Saturn
22.09.1939 g.02:35: Wenus sekstyl Pluton
22.09.1939 g.06:18: Saturn ingres Baran
22.09.1939 g.15:10: Słońce koniunkcja Merkury
23.09.1939 g.04:27: Merkury trygon Mars
23.09.1939 g.07:55: Merkury kwinkunks Saturn
23.09.1939 g.08:47: Merkury ingres Waga
23.09.1939 g.12:57: Wenus opozycja Kora
23.09.1939 g.13:39: Wenus opozycja Jowisz
23.09.1939 g.19:49: Mars kwadratura Saturn
23.09.1939 g.20:48: Jowisz koniunkcja Kora
23.09.1939 g.21:20: Słońce kwinkunks Saturn
23.09.1939 g.22:24: Słońce trygon Mars
23.09.1939 g.23:49: Słońce ingres Waga
24.09.1939 g.02:13: Mars ingres Wodnik
24.09.1939 g.19:02: Merkury sekstyl Pluton
25.09.1939 g.15:14: Merkury opozycja Jowisz
25.09.1939 g.18:09: Merkury opozycja Kora
26.09.1939 g.15:23: Słońce sekstyl Pluton
27.09.1939 g.20:05: Słońce opozycja Jowisz
28.09.1939 g.07:54: Słońce opozycja Kora
30.09.1939 g.20:31: Mars opozycja Pluton

01.10.1939 g.13:00: Merkury koniunkcja Wenus
02.10.1939 g.02:51: Mars sekstyl Jowisz
03.10.1939 g.10:41: Ceres kwadratura Uran
04.10.1939 g.09:14: Mars sekstyl Kora
05.10.1939 g.16:23: Jowisz trygon Pluton
05.10.1939 g.20:16: Merkury kwinkunks Uran
06.10.1939 g.16:47: Merkury sekstyl Ceres
07.10.1939 g.05:12: Wenus kwinkunks Uran
09.10.1939 g.03:27: Wenus sekstyl Ceres
10.10.1939 g.10:45: Merkury opozycja Saturn
11.10.1939 g.06:19: Merkury ingres Skorpion
12.10.1939 g.11:09: Merkury kwinkunks Jowisz
12.10.1939 g.23:26: Wenus opozycja Saturn
13.10.1939 g.01:55: Merkury kwadratura Pluton
13.10.1939 g.21:57: Merkury kwinkunks Kora
14.10.1939 g.03:41: Wenus ingres Skorpion
15.10.1939 g.08:43: Wenus kwinkunks Jowisz
15.10.1939 g.09:26: Słońce kwinkunks Uran
16.10.1939 g.10:14: Wenus kwadratura Pluton
17.10.1939 g.09:32: Wenus kwinkunks Kora
18.10.1939 g.15:12: Merkury kwadratura Mars
19.10.1939 g.22:38: Ceres trygon Saturn
22.10.1939 g.03:49: Słońce opozycja Saturn
23.10.1939 g.19:37: Słońce sekstyl Ceres
24.10.1939 g.08:45: Słońce ingres Skorpion
24.10.1939 g.20:16: Słońce kwinkunks Jowisz
25.10.1939 g.06:26: Ceres ingres Panna
25.10.1939 g.07:56: Merkury opozycja Uran
26.10.1939 g.04:44: Ceres kwinkunks Jowisz
26.10.1939 g.13:28: Wenus kwadratura Mars
27.10.1939 g.06:36: Słońce kwadratura Pluton
28.10.1939 g.02:31: Merkury sekstyl Neptun
28.10.1939 g.07:38: Słońce kwinkunks Kora
30.10.1939 g.01:44: Jowisz ingres Ryby
30.10.1939 g.02:58: Merkury kwinkunks Saturn
30.10.1939 g.14:16: Wenus opozycja Uran

01.11.1939 g.04:44: Merkury trygon Jowisz
01.11.1939 g.08:03: Merkury ingres Strzelec
02.11.1939 g.22:15: Wenus sekstyl Neptun
03.11.1939 g.17:21: Merkury trygon Pluton
03.11.1939 g.23:08: Mars kwadratura Uran
04.11.1939 g.09:09: Merkury kwadratura Ceres
04.11.1939 g.13:02: Merkury trygon Kora
04.11.1939 g.14:10: Wenus kwinkunks Saturn
04.11.1939 g.21:43: Ceres kwinkunks Kora
06.11.1939 g.17:52: Wenus trygon Jowisz
07.11.1939 g.04:40: Wenus ingres Strzelec
09.11.1939 g.12:37: Wenus trygon Pluton
10.11.1939 g.06:20: Wenus trygon Kora
11.11.1939 g.12:47: Mars kwinkunks Neptun
12.11.1939 g.08:30: Wenus kwadratura Ceres
13.11.1939 g.06:57: Słońce opozycja Uran
13.11.1939 g.11:32: Mars sekstyl Saturn
18.11.1939 g.08:37: Słońce sekstyl Neptun
18.11.1939 g.09:09: Merkury koniunkcja Wenus
19.11.1939 g.00:39: Słońce kwinkunks Saturn
19.11.1939 g.16:56: Mars ingres Ryby
22.11.1939 g.03:28: Słońce trygon Jowisz
22.11.1939 g.20:51: Wenus kwinkunks Uran
23.11.1939 g.05:58: Słońce ingres Strzelec
24.11.1939 g.03:35: Mars kwinkunks Pluton
24.11.1939 g.22:56: Merkury kwadratura Ceres
26.11.1939 g.00:45: Słońce trygon Pluton
26.11.1939 g.22:21: Słońce trygon Kora
27.11.1939 g.10:14: Wenus kwadratura Neptun
27.11.1939 g.10:25: Wenus trygon Saturn
27.11.1939 g.13:53: Saturn kwinkunks Neptun
28.11.1939 g.15:27: Merkury kwadratura Mars
28.11.1939 g.18:09: Słońce koniunkcja Merkury
29.11.1939 g.09:11: Słońce kwadratura Mars
30.11.1939 g.03:02: Merkury trygon Kora
30.11.1939 g.09:06: Wenus kwadratura Jowisz
30.11.1939 g.20:29: Merkury trygon Pluton

01.12.1939 g.05:51: Wenus ingres Koziorożec
03.12.1939 g.08:21: Merkury ingres Skorpion
03.12.1939 g.10:30: Wenus kwinkunks Pluton
04.12.1939 g.04:58: Wenus kwadratura Kora
04.12.1939 g.13:01: Merkury trygon Jowisz
06.12.1939 g.18:27: Słońce kwadratura Ceres
11.12.1939 g.19:52: Słońce kwinkunks Uran
13.12.1939 g.01:04: Merkury trygon Jowisz
13.12.1939 g.01:34: Mars opozycja Ceres
13.12.1939 g.12:47: Wenus trygon Ceres
13.12.1939 g.20:16: Merkury ingres Strzelec
13.12.1939 g.21:21: Wenus sekstyl Mars
16.12.1939 g.06:01: Wenus trygon Uran
16.12.1939 g.17:49: Merkury trygon Pluton
17.12.1939 g.09:56: Słońce trygon Saturn
17.12.1939 g.20:01: Merkury trygon Kora
18.12.1939 g.04:41: Mars sekstyl Uran
18.12.1939 g.08:43: Słońce kwadratura Neptun
20.12.1939 g.18:03: Jowisz ingres Baran
20.12.1939 g.21:26: Wenus kwadratura Saturn
21.12.1939 g.17:31: Wenus trygon Neptun
22.12.1939 g.19:06: Słońce ingres Koziorożec
22.12.1939 g.23:47: Słońce kwadratura Jowisz
25.12.1939 g.03:27: Słońce kwinkunks Pluton
25.12.1939 g.08:25: Wenus ingres Wodnik
25.12.1939 g.17:22: Wenus sekstyl Jowisz
26.12.1939 g.09:17: Słońce kwadratura Kora
27.12.1939 g.05:54: Wenus opozycja Pluton
28.12.1939 g.07:12: Wenus sekstyl Kora
28.12.1939 g.10:13: Mars opozycja Neptun
29.12.1939 g.05:46: Merkury kwadratura Ceres
29.12.1939 g.08:19: Merkury kwinkunks Uran
30.12.1939 g.04:35: Ceres trygon Uran

1938 1939 1940Pobierz wersję testową Uranii
Horoskop Zegar astrologiczny 
2024-07-17 g.19:12:48 
Europa/Warszawa

Polecane
Tranzyty codzienne
Zegar Astro

Tranzyty
Tranzyty codzienne
Tranzyty bieżący miesiac
Tranzyty następny miesiac
Tranzyty poprzedni miesiac

Tranzyty w styczniu 2024
Tranzyty w lutym 2024
Tranzyty w marcu 2024
Tranzyty w kwietniu 2024
Tranzyty w maju 2024
Tranzyty w czerwcu 2024
Tranzyty w lipcu 2024
Tranzyty w sierpniu 2024
Tranzyty we wrześniu 2024
Tranzyty w październiku 2024
Tranzyty w listopadzie 2024
Tranzyty w grudniu 2024

Aspektarium

Tranzyty planet:

dzisiaj (17.07.2024):
03:10: Księżyc trygon Neptun
03:24: Księżyc ingres Strzelec
05:19: Księżyc sekstyl Pluton
16:21: Słońce kwadratura Kora
17:07: Księżyc trygon Wenus

jutro (18.07.2024):
01:20: Księżyc opozycja Jowisz
14:49: Księżyc kwadratura Saturn
16:00: Słońce sekstyl Uran
22:23: Księżyc trygon Merkury