Horoscope  
Astrologia
Spotkania
Program astrologiczny Urania
Biuletyn astrologiczny
Postacie polskiej astrologii
Symbole astrologiczne
Horoskop
   Horoskop tygodniowy
   Horoskop 2013
   Nowe horoskopy
   Zegar
   Tranzyty
Sownik
System domw
Galeria Szem'a
Katalog stron
Bibliografia
Astrologia > Horoskop > Tranzyty > 1934


Tranzyty planet w 1934 roku


01.01.1934 g.19:39: Merkury ingres Koziorożec
02.01.1934 g.20:11: Słońce kwadratura Ceres
03.01.1934 g.02:54: Merkury kwadratura Kora
03.01.1934 g.09:17: Słońce trygon Neptun
04.01.1934 g.21:33: Wenus trygon Jowisz
05.01.1934 g.11:20: Ceres kwinkunks Neptun
09.01.1934 g.15:06: Merkury trygon Neptun
10.01.1934 g.07:51: Merkury kwadratura Ceres
12.01.1934 g.15:38: Mars kwinkunks Neptun
13.01.1934 g.00:14: Wenus sekstyl Uran
13.01.1934 g.03:14: Słońce kwadratura Jowisz
14.01.1934 g.10:07: Słońce kwadratura Uran
14.01.1934 g.13:05: Słońce opozycja Pluton
15.01.1934 g.04:49: Wenus kwinkunks Pluton
15.01.1934 g.17:46: Mars sekstyl Ceres
15.01.1934 g.23:07: Merkury kwadratura Jowisz
16.01.1934 g.15:40: Merkury kwadratura Uran
16.01.1934 g.16:27: Merkury opozycja Pluton
16.01.1934 g.22:01: Wenus kwinkunks Pluton
17.01.1934 g.11:13: Wenus sekstyl Uran
17.01.1934 g.20:07: Mars koniunkcja Saturn
18.01.1934 g.04:47: Uran kwadratura Pluton
20.01.1934 g.03:41: Słońce koniunkcja Merkury
20.01.1934 g.12:44: Merkury ingres Wodnik
20.01.1934 g.18:36: Słońce ingres Wodnik
21.01.1934 g.18:32: Merkury sekstyl Kora
21.01.1934 g.23:10: Wenus trygon Jowisz
22.01.1934 g.20:08: Słońce sekstyl Kora
24.01.1934 g.21:03: Wenus koniunkcja Mars
25.01.1934 g.09:33: Ceres sekstyl Saturn
26.01.1934 g.07:49: Mars trygon Jowisz
26.01.1934 g.20:31: Mars kwinkunks Pluton
27.01.1934 g.07:04: Mars sekstyl Uran
27.01.1934 g.11:21: Merkury kwinkunks Neptun
30.01.1934 g.20:09: Merkury koniunkcja Saturn
31.01.1934 g.02:44: Wenus sekstyl Ceres
31.01.1934 g.07:57: Merkury koniunkcja Wenus
31.01.1934 g.11:01: Merkury sekstyl Ceres

01.02.1934 g.08:47: Słońce kwinkunks Neptun
01.02.1934 g.11:25: Wenus koniunkcja Saturn
02.02.1934 g.21:03: Merkury trygon Jowisz
02.02.1934 g.22:06: Merkury kwinkunks Pluton
03.02.1934 g.07:06: Merkury sekstyl Uran
04.02.1934 g.05:13: Mars ingres Ryby
05.02.1934 g.05:23: Słońce koniunkcja Wenus
05.02.1934 g.11:57: Jowisz kwadratura Pluton
06.02.1934 g.18:23: Merkury ingres Ryby
08.02.1934 g.07:21: Słońce koniunkcja Saturn
08.02.1934 g.22:43: Merkury koniunkcja Mars
11.02.1934 g.21:07: Słońce sekstyl Ceres
12.02.1934 g.10:04: Wenus kwinkunks Neptun
12.02.1934 g.12:00: Słońce kwinkunks Pluton
12.02.1934 g.14:15: Słońce trygon Jowisz
13.02.1934 g.15:46: Słońce sekstyl Uran
13.02.1934 g.17:42: Ceres kwadratura Pluton
13.02.1934 g.19:59: Merkury opozycja Neptun
14.02.1934 g.00:19: Ceres opozycja Jowisz
17.02.1934 g.18:42: Ceres koniunkcja Uran
18.02.1934 g.14:02: Mars opozycja Neptun
19.02.1934 g.09:01: Słońce ingres Ryby
20.02.1934 g.15:06: Jowisz kwadratura Pluton
28.02.1934 g.16:57: Merkury koniunkcja Mars

02.03.1934 g.07:58: Słońce opozycja Neptun
04.03.1934 g.10:30: Mars kwinkunks Jowisz
05.03.1934 g.02:25: Mars trygon Pluton
05.03.1934 g.20:32: Ceres ingres Byk
06.03.1934 g.01:15: Słońce koniunkcja Merkury
07.03.1934 g.05:37: Jowisz trygon Saturn
10.03.1934 g.00:56: Merkury opozycja Neptun
10.03.1934 g.05:58: Wenus kwinkunks Neptun
12.03.1934 g.19:20: Słońce kwinkunks Jowisz
13.03.1934 g.01:21: Saturn kwinkunks Pluton
13.03.1934 g.22:52: Słońce trygon Pluton
14.03.1934 g.10:08: Mars ingres Baran
17.03.1934 g.19:45: Mars koniunkcja Kora
21.03.1934 g.08:27: Słońce ingres Baran
24.03.1934 g.02:10: Słońce koniunkcja Kora
25.03.1934 g.12:48: Wenus trygon Jowisz
27.03.1934 g.18:59: Mars kwinkunks Neptun
28.03.1934 g.16:05: Wenus kwinkunks Pluton
29.03.1934 g.00:45: Merkury opozycja Neptun
31.03.1934 g.02:22: Wenus koniunkcja Saturn
31.03.1934 g.16:49: Słońce kwinkunks Neptun

01.04.1934 g.19:14: Ceres trygon Neptun
02.04.1934 g.10:20: Wenus sekstyl Uran
06.04.1934 g.10:22: Wenus ingres Ryby
06.04.1934 g.13:06: Merkury kwinkunks Jowisz
07.04.1934 g.11:02: Mars opozycja Jowisz
08.04.1934 g.21:31: Słońce opozycja Jowisz
09.04.1934 g.18:04: Merkury trygon Pluton
12.04.1934 g.18:51: Mars kwadratura Pluton
13.04.1934 g.04:56: Słońce kwadratura Pluton
14.04.1934 g.14:54: Słońce koniunkcja Mars
15.04.1934 g.05:13: Merkury ingres Baran
16.04.1934 g.17:20: Słońce sekstyl Saturn
16.04.1934 g.22:36: Wenus opozycja Neptun
17.04.1934 g.05:54: Merkury koniunkcja Kora
17.04.1934 g.10:05: Mars sekstyl Saturn
18.04.1934 g.03:37: Słońce koniunkcja Uran
18.04.1934 g.21:44: Ceres kwinkunks Jowisz
19.04.1934 g.06:57: Mars koniunkcja Uran
20.04.1934 g.20:00: Słońce ingres Byk
21.04.1934 g.14:06: Merkury kwinkunks Neptun
22.04.1934 g.16:40: Mars ingres Byk
23.04.1934 g.12:09: Wenus kwinkunks Jowisz
25.04.1934 g.09:23: Merkury opozycja Jowisz
27.04.1934 g.09:53: Wenus sekstyl Ceres
28.04.1934 g.22:48: Merkury kwadratura Pluton
29.04.1934 g.11:24: Wenus trygon Pluton
30.04.1934 g.19:33: Słońce trygon Neptun

01.05.1934 g.06:29: Merkury sekstyl Saturn
01.05.1934 g.21:03: Merkury koniunkcja Uran
02.05.1934 g.17:59: Ceres sekstyl Pluton
02.05.1934 g.19:44: Merkury ingres Byk
05.05.1934 g.16:41: Mars trygon Neptun
06.05.1934 g.08:23: Słońce kwinkunks Jowisz
06.05.1934 g.09:53: Wenus ingres Baran
07.05.1934 g.14:15: Merkury trygon Neptun
08.05.1934 g.15:12: Merkury koniunkcja Mars
09.05.1934 g.09:49: Wenus koniunkcja Kora
10.05.1934 g.00:04: Merkury kwinkunks Jowisz
12.05.1934 g.07:42: Mars kwinkunks Jowisz
13.05.1934 g.05:56: Słońce koniunkcja Merkury
13.05.1934 g.17:45: Merkury sekstyl Pluton
14.05.1934 g.08:53: Słońce sekstyl Pluton
14.05.1934 g.21:37: Ceres kwadratura Saturn
15.05.1934 g.05:59: Wenus kwinkunks Neptun
15.05.1934 g.23:40: Merkury kwadratura Saturn
16.05.1934 g.05:11: Merkury koniunkcja Ceres
17.05.1934 g.00:43: Merkury ingres Bliźnięta
18.05.1934 g.13:22: Merkury sekstyl Kora
19.05.1934 g.05:49: Wenus opozycja Jowisz
19.05.1934 g.14:01: Słońce kwadratura Saturn
20.05.1934 g.11:58: Ceres ingres Bliźnięta
21.05.1934 g.12:26: Merkury kwadratura Neptun
21.05.1934 g.19:34: Słońce ingres Bliźnięta
22.05.1934 g.19:32: Słońce koniunkcja Ceres
23.05.1934 g.13:06: Merkury trygon Jowisz
23.05.1934 g.22:45: Mars sekstyl Pluton
25.05.1934 g.07:26: Słońce sekstyl Kora
27.05.1934 g.07:48: Wenus kwadratura Pluton
28.05.1934 g.15:28: Ceres sekstyl Kora
30.05.1934 g.04:26: Merkury sekstyl Wenus
31.05.1934 g.02:18: Mars kwadratura Saturn
31.05.1934 g.06:18: Merkury trygon Saturn
31.05.1934 g.19:44: Wenus sekstyl Saturn
31.05.1934 g.20:19: Słońce kwadratura Neptun

01.06.1934 g.05:43: Merkury sekstyl Uran
01.06.1934 g.09:22: Merkury ingres Rak
02.06.1934 g.06:58: Wenus koniunkcja Uran
02.06.1934 g.11:10: Wenus ingres Byk
02.06.1934 g.17:20: Mars ingres Bliźnięta
03.06.1934 g.13:04: Merkury kwadratura Kora
04.06.1934 g.17:04: Słońce trygon Jowisz
06.06.1934 g.16:41: Uran ingres Byk
07.06.1934 g.13:07: Mars sekstyl Kora
07.06.1934 g.22:54: Merkury sekstyl Neptun
10.06.1934 g.20:46: Merkury kwadratura Jowisz
10.06.1934 g.22:56: Wenus trygon Neptun
12.06.1934 g.22:59: Ceres kwadratura Neptun
14.06.1934 g.01:35: Wenus kwinkunks Jowisz
16.06.1934 g.13:18: Mars kwadratura Neptun
20.06.1934 g.03:29: Słońce trygon Saturn
21.06.1934 g.14:51: Mars koniunkcja Ceres
21.06.1934 g.19:50: Mars trygon Jowisz
21.06.1934 g.23:34: Ceres trygon Jowisz
22.06.1934 g.01:07: Merkury sekstyl Wenus
22.06.1934 g.03:47: Słońce ingres Rak
22.06.1934 g.19:52: Słońce sekstyl Uran
23.06.1934 g.00:05: Wenus sekstyl Pluton
25.06.1934 g.12:24: Merkury koniunkcja Pluton
25.06.1934 g.19:20: Słońce kwadratura Kora
26.06.1934 g.16:02: Wenus kwadratura Saturn
28.06.1934 g.10:37: Wenus ingres Bliźnięta
30.06.1934 g.07:32: Merkury koniunkcja Pluton

01.07.1934 g.09:54: Wenus sekstyl Kora
02.07.1934 g.17:15: Słońce sekstyl Neptun
07.07.1934 g.02:19: Wenus kwadratura Neptun
07.07.1934 g.03:51: Słońce kwadratura Jowisz
10.07.1934 g.20:23: Wenus trygon Jowisz
11.07.1934 g.13:11: Słońce koniunkcja Merkury
11.07.1934 g.23:32: Mars trygon Saturn
15.07.1934 g.22:32: Mars ingres Rak
17.07.1934 g.10:32: Merkury kwadratura Jowisz
17.07.1934 g.15:24: Słońce koniunkcja Pluton
17.07.1934 g.20:19: Mars sekstyl Uran
19.07.1934 g.07:12: Wenus koniunkcja Ceres
20.07.1934 g.07:45: Słońce kwinkunks Saturn
21.07.1934 g.01:08: Mars kwadratura Kora
21.07.1934 g.03:13: Wenus trygon Saturn
23.07.1934 g.14:42: Słońce ingres Lew
23.07.1934 g.19:21: Wenus ingres Rak
24.07.1934 g.06:23: Ceres trygon Saturn
24.07.1934 g.23:10: Wenus sekstyl Uran
25.07.1934 g.01:32: Słońce kwadratura Uran
26.07.1934 g.15:55: Wenus kwadratura Kora
27.07.1934 g.04:29: Słońce trygon Kora
29.07.1934 g.14:32: Merkury kwadratura Jowisz

01.08.1934 g.04:46: Mars sekstyl Neptun
01.08.1934 g.19:09: Ceres ingres Rak
01.08.1934 g.21:35: Wenus sekstyl Neptun
02.08.1934 g.17:08: Wenus koniunkcja Mars
05.08.1934 g.12:19: Ceres sekstyl Uran
06.08.1934 g.06:24: Merkury koniunkcja Pluton
06.08.1934 g.20:45: Merkury kwinkunks Saturn
07.08.1934 g.16:08: Wenus kwadratura Jowisz
09.08.1934 g.14:49: Merkury ingres Lew
10.08.1934 g.08:00: Ceres kwadratura Kora
10.08.1934 g.11:25: Merkury kwadratura Uran
11.08.1934 g.12:59: Merkury trygon Kora
11.08.1934 g.22:20: Słońce sekstyl Jowisz
13.08.1934 g.01:01: Mars kwadratura Jowisz
13.08.1934 g.14:05: Wenus koniunkcja Pluton
13.08.1934 g.17:24: Wenus kwinkunks Saturn
15.08.1934 g.08:52: Saturn kwinkunks Pluton
17.08.1934 g.16:44: Wenus ingres Lew
18.08.1934 g.12:21: Słońce opozycja Saturn
18.08.1934 g.20:24: Wenus kwadratura Uran
20.08.1934 g.01:07: Merkury sekstyl Jowisz
20.08.1934 g.08:49: Wenus trygon Kora
22.08.1934 g.02:44: Mars kwinkunks Saturn
22.08.1934 g.09:33: Merkury opozycja Saturn
23.08.1934 g.04:35: Mars koniunkcja Pluton
23.08.1934 g.21:32: Słońce ingres Panna
25.08.1934 g.03:18: Merkury ingres Panna
25.08.1934 g.06:31: Słońce trygon Uran
25.08.1934 g.19:17: Merkury trygon Uran
26.08.1934 g.07:43: Słońce koniunkcja Merkury
26.08.1934 g.18:09: Merkury kwinkunks Kora
27.08.1934 g.04:50: Słońce kwinkunks Kora
30.08.1934 g.14:43: Mars ingres Lew
30.08.1934 g.19:37: Merkury sekstyl Ceres
31.08.1934 g.07:37: Merkury koniunkcja Neptun

01.09.1934 g.11:57: Mars kwadratura Uran
02.09.1934 g.16:07: Ceres sekstyl Neptun
04.09.1934 g.11:53: Mars trygon Kora
05.09.1934 g.05:32: Wenus sekstyl Jowisz
05.09.1934 g.10:30: Słońce koniunkcja Neptun
05.09.1934 g.21:23: Wenus opozycja Saturn
06.09.1934 g.15:59: Merkury kwinkunks Saturn
06.09.1934 g.20:33: Słońce sekstyl Ceres
07.09.1934 g.21:50: Merkury sekstyl Pluton
08.09.1934 g.13:20: Jowisz trygon Saturn
10.09.1934 g.12:29: Merkury ingres Waga
11.09.1934 g.02:36: Merkury kwinkunks Uran
11.09.1934 g.04:32: Wenus ingres Panna
11.09.1934 g.23:08: Wenus trygon Uran
12.09.1934 g.08:24: Merkury opozycja Kora
13.09.1934 g.15:05: Wenus kwinkunks Kora
16.09.1934 g.09:43: Słońce kwinkunks Saturn
17.09.1934 g.13:45: Merkury sekstyl Mars
19.09.1934 g.11:00: Słońce sekstyl Pluton
21.09.1934 g.05:46: Jowisz kwadratura Pluton
21.09.1934 g.11:14: Wenus koniunkcja Neptun
22.09.1934 g.12:26: Merkury kwadratura Ceres
23.09.1934 g.18:45: Słońce ingres Waga
24.09.1934 g.08:56: Słońce kwinkunks Uran
25.09.1934 g.00:10: Merkury trygon Saturn
26.09.1934 g.17:04: Słońce opozycja Kora
27.09.1934 g.13:44: Merkury kwadratura Pluton
27.09.1934 g.14:45: Wenus sekstyl Ceres
28.09.1934 g.15:13: Merkury koniunkcja Jowisz
29.09.1934 g.01:18: Wenus kwinkunks Saturn
30.09.1934 g.15:46: Merkury ingres Skorpion
30.09.1934 g.22:12: Merkury opozycja Uran

02.10.1934 g.02:42: Wenus sekstyl Pluton
02.10.1934 g.20:29: Merkury kwinkunks Kora
03.10.1934 g.01:03: Ceres kwinkunks Saturn
04.10.1934 g.18:13: Mars opozycja Saturn
05.10.1934 g.08:55: Wenus ingres Waga
05.10.1934 g.12:19: Wenus kwinkunks Uran
07.10.1934 g.13:54: Wenus opozycja Kora
10.10.1934 g.01:36: Uran ingres Baran
11.10.1934 g.01:31: Jowisz opozycja Uran
11.10.1934 g.05:55: Jowisz ingres Skorpion
12.10.1934 g.12:17: Merkury sekstyl Neptun
15.10.1934 g.16:47: Słońce trygon Saturn
17.10.1934 g.17:33: Mars trygon Uran
18.10.1934 g.05:58: Mars ingres Panna
18.10.1934 g.08:36: Ceres koniunkcja Pluton
20.10.1934 g.04:43: Słońce kwadratura Pluton
20.10.1934 g.18:13: Słońce kwadratura Ceres
22.10.1934 g.07:26: Mars sekstyl Jowisz
22.10.1934 g.14:03: Wenus trygon Saturn
22.10.1934 g.15:35: Mars kwinkunks Kora
23.10.1934 g.04:51: Jowisz kwinkunks Kora
23.10.1934 g.14:25: Słońce opozycja Uran
24.10.1934 g.03:36: Słońce ingres Skorpion
26.10.1934 g.05:32: Wenus kwadratura Pluton
26.10.1934 g.17:12: Słońce kwinkunks Kora
27.10.1934 g.17:51: Słońce koniunkcja Jowisz
27.10.1934 g.21:37: Wenus kwadratura Ceres
28.10.1934 g.18:06: Wenus opozycja Uran
29.10.1934 g.08:37: Wenus ingres Skorpion
31.10.1934 g.03:39: Merkury sekstyl Neptun
31.10.1934 g.08:46: Wenus kwinkunks Kora

01.11.1934 g.11:34: Słońce sekstyl Mars
01.11.1934 g.16:44: Ceres kwadratura Uran
02.11.1934 g.03:48: Wenus koniunkcja Jowisz
03.11.1934 g.05:39: Słońce koniunkcja Merkury
03.11.1934 g.15:15: Merkury sekstyl Mars
04.11.1934 g.19:10: Merkury koniunkcja Wenus
06.11.1934 g.19:52: Merkury koniunkcja Jowisz
07.11.1934 g.06:40: Słońce sekstyl Neptun
07.11.1934 g.06:52: Ceres ingres Lew
07.11.1934 g.22:04: Wenus sekstyl Mars
09.11.1934 g.15:48: Wenus sekstyl Neptun
11.11.1934 g.20:57: Mars koniunkcja Neptun
14.11.1934 g.21:58: Słońce kwadratura Saturn
15.11.1934 g.18:08: Wenus kwadratura Saturn
19.11.1934 g.01:07: Słońce trygon Pluton
19.11.1934 g.01:09: Wenus trygon Pluton
19.11.1934 g.01:18: Słońce koniunkcja Wenus
20.11.1934 g.22:37: Wenus kwinkunks Uran
21.11.1934 g.06:45: Merkury koniunkcja Jowisz
21.11.1934 g.09:22: Słońce kwinkunks Uran
22.11.1934 g.05:59: Wenus ingres Strzelec
23.11.1934 g.00:44: Słońce ingres Strzelec
23.11.1934 g.13:46: Wenus trygon Ceres
24.11.1934 g.02:46: Wenus trygon Kora
24.11.1934 g.17:35: Słońce trygon Ceres
25.11.1934 g.08:15: Słońce trygon Kora
25.11.1934 g.16:32: Merkury sekstyl Neptun
26.11.1934 g.14:46: Mars kwinkunks Saturn

01.12.1934 g.09:05: Merkury kwadratura Saturn
03.12.1934 g.05:59: Mars sekstyl Pluton
03.12.1934 g.13:10: Merkury trygon Pluton
03.12.1934 g.17:04: Merkury sekstyl Mars
03.12.1934 g.19:23: Wenus kwadratura Neptun
04.12.1934 g.23:02: Merkury kwinkunks Uran
06.12.1934 g.07:41: Merkury ingres Strzelec
07.12.1934 g.05:59: Mars kwinkunks Uran
07.12.1934 g.09:25: Słońce kwadratura Neptun
07.12.1934 g.10:48: Merkury trygon Ceres
07.12.1934 g.19:43: Merkury trygon Kora
10.12.1934 g.16:26: Wenus sekstyl Saturn
11.12.1934 g.10:31: Mars ingres Waga
12.12.1934 g.15:53: Wenus kwinkunks Pluton
13.12.1934 g.23:59: Mars sekstyl Ceres
14.12.1934 g.07:12: Wenus trygon Uran
15.12.1934 g.19:16: Merkury kwadratura Neptun
16.12.1934 g.00:45: Mars opozycja Kora
16.12.1934 g.02:38: Wenus ingres Koziorożec
16.12.1934 g.06:59: Słońce sekstyl Saturn
16.12.1934 g.21:23: Wenus kwinkunks Ceres
17.12.1934 g.22:01: Wenus kwadratura Kora
18.12.1934 g.05:17: Słońce kwinkunks Pluton
19.12.1934 g.02:27: Wenus kwadratura Mars
19.12.1934 g.10:28: Jowisz sekstyl Neptun
20.12.1934 g.05:48: Słońce trygon Uran
21.12.1934 g.21:24: Merkury sekstyl Saturn
22.12.1934 g.13:49: Słońce ingres Koziorożec
22.12.1934 g.18:50: Słońce kwinkunks Ceres
22.12.1934 g.19:02: Merkury kwinkunks Pluton
24.12.1934 g.03:02: Merkury trygon Uran
24.12.1934 g.04:10: Ceres ingres Rak
24.12.1934 g.19:21: Słońce kwadratura Kora
25.12.1934 g.12:39: Merkury kwinkunks Ceres
25.12.1934 g.15:59: Merkury ingres Koziorożec
27.12.1934 g.02:28: Merkury kwadratura Kora
27.12.1934 g.16:36: Wenus trygon Neptun
29.12.1934 g.02:43: Wenus sekstyl Jowisz
31.12.1934 g.03:54: Słońce koniunkcja Merkury
31.12.1934 g.15:33: Merkury kwadratura Mars

1933 1934 1935Pobierz wersję testową Uranii
Horoskop Zegar astrologiczny 
2024-07-18 g.13:07:48 
Europa/Warszawa

Polecane
Tranzyty codzienne
Zegar Astro

Tranzyty
Tranzyty codzienne
Tranzyty bieżący miesiac
Tranzyty następny miesiac
Tranzyty poprzedni miesiac

Tranzyty w styczniu 2024
Tranzyty w lutym 2024
Tranzyty w marcu 2024
Tranzyty w kwietniu 2024
Tranzyty w maju 2024
Tranzyty w czerwcu 2024
Tranzyty w lipcu 2024
Tranzyty w sierpniu 2024
Tranzyty we wrześniu 2024
Tranzyty w październiku 2024
Tranzyty w listopadzie 2024
Tranzyty w grudniu 2024

Aspektarium

Tranzyty planet:

dzisiaj (18.07.2024):
01:20: Księżyc opozycja Jowisz
14:49: Księżyc kwadratura Saturn
16:00: Słońce sekstyl Uran
22:23: Księżyc trygon Merkury

jutro (19.07.2024):
02:13: Księżyc trygon Kora
09:58: Księżyc kwadratura Neptun
10:13: Księżyc ingres Koziorożec