Horoscope  
Astrologia
Spotkania
Program astrologiczny Urania
Biuletyn astrologiczny
Postacie polskiej astrologii
Symbole astrologiczne
Horoskop
   Horoskop tygodniowy
   Horoskop 2013
   Nowe horoskopy
   Zegar
   Tranzyty
Sownik
System domw
Galeria Szem'a
Katalog stron
Bibliografia
Astrologia > Horoskop > Tranzyty > 1935


Tranzyty planet w 1935 roku


01.01.1935 g.03:18: Słońce kwadratura Mars
03.01.1935 g.12:45: Saturn kwinkunks Pluton
03.01.1935 g.17:21: Merkury trygon Neptun
05.01.1935 g.04:04: Wenus opozycja Pluton
05.01.1935 g.15:07: Merkury sekstyl Jowisz
05.01.1935 g.18:48: Słońce trygon Neptun
06.01.1935 g.05:08: Ceres kwadratura Uran
06.01.1935 g.21:04: Wenus opozycja Ceres
06.01.1935 g.23:52: Wenus kwadratura Uran
08.01.1935 g.23:43: Wenus ingres Wodnik
09.01.1935 g.10:52: Słońce sekstyl Jowisz
10.01.1935 g.03:56: Merkury opozycja Pluton
10.01.1935 g.19:57: Wenus sekstyl Kora
10.01.1935 g.23:01: Merkury opozycja Ceres
11.01.1935 g.14:38: Merkury kwadratura Uran
12.01.1935 g.04:46: Ceres kwinkunks Saturn
13.01.1935 g.02:19: Merkury ingres Wodnik
14.01.1935 g.11:35: Merkury sekstyl Kora
16.01.1935 g.01:48: Słońce opozycja Pluton
16.01.1935 g.06:36: Słońce opozycja Ceres
17.01.1935 g.05:45: Ceres koniunkcja Pluton
18.01.1935 g.14:58: Słońce kwadratura Uran
20.01.1935 g.08:51: Wenus kwinkunks Neptun
21.01.1935 g.00:28: Słońce ingres Wodnik
21.01.1935 g.14:09: Merkury kwinkunks Neptun
23.01.1935 g.08:37: Słońce sekstyl Kora
23.01.1935 g.15:29: Wenus trygon Mars
24.01.1935 g.05:49: Merkury trygon Mars
25.01.1935 g.07:12: Wenus kwadratura Jowisz
25.01.1935 g.10:42: Merkury kwadratura Jowisz
25.01.1935 g.23:05: Saturn sekstyl Uran
26.01.1935 g.00:04: Merkury koniunkcja Wenus
26.01.1935 g.21:51: Merkury kwinkunks Ceres
27.01.1935 g.01:45: Wenus kwinkunks Ceres
28.01.1935 g.06:50: Merkury kwinkunks Pluton
28.01.1935 g.16:43: Wenus kwinkunks Pluton
30.01.1935 g.13:29: Merkury sekstyl Uran
30.01.1935 g.23:09: Merkury koniunkcja Saturn
31.01.1935 g.03:37: Wenus sekstyl Uran
31.01.1935 g.14:19: Wenus koniunkcja Saturn

01.02.1935 g.12:16: Merkury ingres Ryby
01.02.1935 g.22:36: Wenus ingres Ryby
02.02.1935 g.06:51: Ceres trygon Jowisz
02.02.1935 g.16:55: Mars kwadratura Ceres
03.02.1935 g.06:45: Merkury koniunkcja Wenus
03.02.1935 g.18:33: Słońce kwinkunks Neptun
09.02.1935 g.17:51: Słońce kwinkunks Ceres
11.02.1935 g.22:23: Słońce kwadratura Jowisz
12.02.1935 g.23:12: Wenus opozycja Neptun
13.02.1935 g.02:23: Słońce trygon Mars
14.02.1935 g.00:51: Słońce kwinkunks Pluton
14.02.1935 g.15:08: Saturn ingres Ryby
15.02.1935 g.02:39: Merkury koniunkcja Saturn
15.02.1935 g.04:01: Merkury ingres Wodnik
16.02.1935 g.19:31: Merkury sekstyl Uran
17.02.1935 g.05:10: Wenus trygon Ceres
17.02.1935 g.07:21: Słońce koniunkcja Merkury
17.02.1935 g.21:27: Słońce sekstyl Uran
19.02.1935 g.14:52: Słońce ingres Ryby
19.02.1935 g.19:54: Mars kwadratura Pluton
20.02.1935 g.05:58: Wenus trygon Jowisz
20.02.1935 g.07:15: Słońce koniunkcja Saturn
20.02.1935 g.07:30: Merkury trygon Mars
20.02.1935 g.08:40: Merkury kwinkunks Pluton
21.02.1935 g.09:48: Wenus trygon Pluton
21.02.1935 g.12:59: Wenus kwinkunks Mars
21.02.1935 g.17:23: Merkury kwadratura Jowisz
26.02.1935 g.01:29: Wenus ingres Baran
28.02.1935 g.06:00: Wenus koniunkcja Kora

04.03.1935 g.18:21: Słońce opozycja Neptun
08.03.1935 g.16:20: Wenus kwinkunks Neptun
09.03.1935 g.07:54: Mars kwadratura Pluton
09.03.1935 g.20:54: Słońce trygon Ceres
12.03.1935 g.02:40: Merkury kwadratura Jowisz
12.03.1935 g.10:28: Merkury trygon Mars
12.03.1935 g.22:11: Merkury kwinkunks Pluton
13.03.1935 g.01:28: Wenus kwadratura Ceres
14.03.1935 g.16:58: Słońce kwinkunks Mars
14.03.1935 g.19:41: Słońce trygon Jowisz
15.03.1935 g.12:06: Słońce trygon Pluton
16.03.1935 g.13:23: Wenus opozycja Mars
16.03.1935 g.22:18: Wenus kwinkunks Jowisz
17.03.1935 g.12:04: Wenus kwadratura Pluton
18.03.1935 g.12:05: Merkury sekstyl Uran
18.03.1935 g.22:53: Merkury ingres Ryby
21.03.1935 g.14:17: Słońce ingres Baran
22.03.1935 g.05:18: Wenus koniunkcja Uran
22.03.1935 g.11:29: Wenus ingres Byk
22.03.1935 g.12:59: Merkury koniunkcja Saturn
24.03.1935 g.14:46: Słońce koniunkcja Kora
26.03.1935 g.08:11: Wenus sekstyl Saturn
26.03.1935 g.20:30: Mars kwadratura Ceres
28.03.1935 g.03:57: Uran ingres Byk
28.03.1935 g.17:12: Merkury opozycja Neptun

01.04.1935 g.09:39: Merkury kwinkunks Mars
01.04.1935 g.18:08: Wenus trygon Neptun
03.04.1935 g.04:02: Słońce kwinkunks Neptun
03.04.1935 g.11:25: Merkury trygon Ceres
04.04.1935 g.04:15: Merkury trygon Jowisz
05.04.1935 g.02:38: Merkury trygon Pluton
05.04.1935 g.04:14: Wenus kwinkunks Mars
06.04.1935 g.18:33: Słońce opozycja Mars
07.04.1935 g.16:00: Ceres trygon Jowisz
08.04.1935 g.19:39: Merkury ingres Baran
09.04.1935 g.13:59: Wenus opozycja Jowisz
10.04.1935 g.04:04: Wenus sekstyl Ceres
10.04.1935 g.16:02: Merkury koniunkcja Kora
11.04.1935 g.04:48: Wenus sekstyl Pluton
12.04.1935 g.12:24: Słońce kwinkunks Jowisz
14.04.1935 g.12:57: Słońce kwadratura Ceres
14.04.1935 g.18:42: Słońce kwadratura Pluton
15.04.1935 g.12:21: Ceres koniunkcja Pluton
15.04.1935 g.14:37: Merkury kwinkunks Neptun
15.04.1935 g.19:30: Merkury opozycja Mars
16.04.1935 g.08:36: Wenus ingres Bliźnięta
19.04.1935 g.03:09: Wenus sekstyl Kora
20.04.1935 g.02:10: Merkury kwinkunks Jowisz
21.04.1935 g.01:50: Słońce ingres Byk
21.04.1935 g.14:14: Merkury kwadratura Pluton
22.04.1935 g.11:01: Merkury kwadratura Ceres
22.04.1935 g.12:56: Słońce koniunkcja Uran
22.04.1935 g.14:48: Wenus kwadratura Saturn
24.04.1935 g.11:59: Wenus trygon Mars
24.04.1935 g.13:28: Merkury ingres Byk
25.04.1935 g.07:36: Merkury koniunkcja Uran
26.04.1935 g.11:44: Wenus kwadratura Neptun
27.04.1935 g.12:41: Słońce koniunkcja Merkury
28.04.1935 g.06:49: Merkury sekstyl Saturn
28.04.1935 g.13:47: Merkury kwinkunks Mars
29.04.1935 g.06:37: Słońce sekstyl Saturn
29.04.1935 g.13:55: Słońce kwinkunks Mars
30.04.1935 g.03:53: Merkury trygon Neptun
30.04.1935 g.10:40: Mars kwinkunks Saturn

02.05.1935 g.18:28: Wenus kwinkunks Jowisz
03.05.1935 g.07:38: Słońce trygon Neptun
03.05.1935 g.13:35: Merkury opozycja Jowisz
05.05.1935 g.19:38: Merkury sekstyl Pluton
07.05.1935 g.03:29: Ceres ingres Lew
08.05.1935 g.18:20: Merkury ingres Bliźnięta
09.05.1935 g.01:54: Merkury sekstyl Ceres
10.05.1935 g.01:19: Słońce opozycja Jowisz
10.05.1935 g.13:39: Merkury sekstyl Kora
11.05.1935 g.23:01: Wenus ingres Rak
12.05.1935 g.01:04: Merkury trygon Mars
13.05.1935 g.13:14: Merkury kwadratura Saturn
14.05.1935 g.06:35: Wenus sekstyl Uran
15.05.1935 g.01:25: Wenus kwadratura Kora
15.05.1935 g.04:39: Merkury kwadratura Neptun
15.05.1935 g.08:27: Ceres kwadratura Uran
15.05.1935 g.23:14: Słońce sekstyl Pluton
17.05.1935 g.06:04: Wenus kwadratura Mars
17.05.1935 g.20:26: Ceres trygon Kora
18.05.1935 g.16:45: Merkury kwinkunks Jowisz
20.05.1935 g.04:07: Wenus trygon Saturn
22.05.1935 g.01:24: Słońce ingres Bliźnięta
22.05.1935 g.07:46: Wenus sekstyl Neptun
25.05.1935 g.20:10: Słońce sekstyl Kora
25.05.1935 g.21:41: Mars sekstyl Ceres
26.05.1935 g.10:33: Wenus trygon Jowisz
29.05.1935 g.03:51: Słońce trygon Mars
29.05.1935 g.20:26: Merkury ingres Rak
30.05.1935 g.13:30: Słońce sekstyl Ceres

01.06.1935 g.08:32: Słońce kwadratura Saturn
02.06.1935 g.17:35: Wenus koniunkcja Pluton
03.06.1935 g.09:03: Słońce kwadratura Neptun
04.06.1935 g.08:24: Ceres kwinkunks Saturn
06.06.1935 g.00:57: Merkury kwadratura Kora
06.06.1935 g.18:26: Merkury sekstyl Uran
06.06.1935 g.21:15: Słońce kwinkunks Jowisz
07.06.1935 g.20:11: Wenus ingres Lew
10.06.1935 g.13:19: Merkury sekstyl Uran
11.06.1935 g.07:44: Wenus trygon Kora
11.06.1935 g.15:49: Wenus kwadratura Uran
12.06.1935 g.10:05: Merkury kwadratura Kora
13.06.1935 g.19:54: Mars kwinkunks Saturn
15.06.1935 g.16:52: Ceres kwadratura Jowisz
17.06.1935 g.12:26: Wenus kwinkunks Saturn
19.06.1935 g.00:52: Wenus sekstyl Mars
20.06.1935 g.18:58: Merkury ingres Bliźnięta
21.06.1935 g.06:27: Wenus kwadratura Jowisz
21.06.1935 g.19:03: Słońce koniunkcja Merkury
22.06.1935 g.09:37: Słońce ingres Rak
25.06.1935 g.17:10: Wenus koniunkcja Ceres
26.06.1935 g.08:05: Słońce kwadratura Kora
27.06.1935 g.07:46: Słońce sekstyl Uran

02.07.1935 g.17:09: Merkury sekstyl Wenus
03.07.1935 g.00:12: Słońce trygon Saturn
05.07.1935 g.06:14: Słońce sekstyl Neptun
06.07.1935 g.12:24: Słońce trygon Jowisz
07.07.1935 g.21:32: Wenus ingres Panna
12.07.1935 g.04:29: Wenus kwinkunks Kora
13.07.1935 g.21:21: Wenus trygon Uran
13.07.1935 g.23:21: Merkury ingres Rak
16.07.1935 g.20:56: Słońce kwadratura Mars
17.07.1935 g.13:35: Merkury kwadratura Kora
18.07.1935 g.19:52: Merkury sekstyl Uran
19.07.1935 g.06:28: Słońce koniunkcja Pluton
19.07.1935 g.10:44: Wenus opozycja Saturn
21.07.1935 g.13:44: Mars kwadratura Pluton
21.07.1935 g.20:36: Merkury trygon Saturn
22.07.1935 g.16:35: Ceres ingres Panna
23.07.1935 g.18:08: Wenus koniunkcja Neptun
23.07.1935 g.20:32: Słońce ingres Lew
23.07.1935 g.22:12: Merkury sekstyl Neptun
24.07.1935 g.01:02: Merkury sekstyl Wenus
24.07.1935 g.11:37: Merkury trygon Jowisz
25.07.1935 g.03:53: Wenus sekstyl Jowisz
27.07.1935 g.17:13: Słońce trygon Kora
29.07.1935 g.13:15: Słońce kwadratura Uran
29.07.1935 g.18:32: Mars ingres Skorpion
31.07.1935 g.00:41: Ceres kwinkunks Kora
31.07.1935 g.02:39: Merkury koniunkcja Pluton

02.08.1935 g.02:47: Merkury ingres Lew
02.08.1935 g.03:40: Słońce kwinkunks Saturn
03.08.1935 g.08:07: Merkury kwadratura Mars
03.08.1935 g.21:19: Merkury trygon Kora
04.08.1935 g.02:56: Ceres trygon Uran
04.08.1935 g.18:39: Merkury kwadratura Uran
05.08.1935 g.08:18: Mars kwinkunks Kora
06.08.1935 g.06:51: Merkury kwinkunks Saturn
08.08.1935 g.00:44: Słońce kwadratura Jowisz
08.08.1935 g.14:55: Mars opozycja Uran
09.08.1935 g.04:06: Merkury kwadratura Jowisz
10.08.1935 g.02:05: Słońce koniunkcja Merkury
10.08.1935 g.12:33: Ceres opozycja Saturn
13.08.1935 g.04:22: Mars trygon Saturn
16.08.1935 g.21:39: Merkury ingres Panna
18.08.1935 g.18:40: Merkury kwinkunks Kora
19.08.1935 g.19:51: Merkury trygon Uran
20.08.1935 g.23:40: Merkury opozycja Saturn
22.08.1935 g.06:32: Mars sekstyl Ceres
22.08.1935 g.09:02: Mars sekstyl Neptun
22.08.1935 g.10:01: Ceres koniunkcja Neptun
24.08.1935 g.03:23: Słońce ingres Panna
24.08.1935 g.11:14: Merkury koniunkcja Neptun
25.08.1935 g.03:21: Merkury koniunkcja Ceres
25.08.1935 g.13:48: Merkury sekstyl Mars
25.08.1935 g.22:42: Merkury sekstyl Jowisz
26.08.1935 g.17:52: Mars koniunkcja Jowisz
27.08.1935 g.17:32: Słońce kwinkunks Kora
28.08.1935 g.12:47: Merkury koniunkcja Wenus
29.08.1935 g.00:41: Ceres sekstyl Jowisz
29.08.1935 g.17:10: Słońce trygon Uran
31.08.1935 g.05:13: Słońce opozycja Saturn
31.08.1935 g.09:38: Wenus sekstyl Mars

01.09.1935 g.07:45: Merkury sekstyl Pluton
02.09.1935 g.00:45: Wenus koniunkcja Ceres
03.09.1935 g.10:32: Merkury ingres Waga
03.09.1935 g.21:19: Wenus sekstyl Jowisz
05.09.1935 g.16:43: Merkury opozycja Kora
06.09.1935 g.23:19: Merkury kwinkunks Uran
07.09.1935 g.16:34: Merkury kwinkunks Saturn
07.09.1935 g.22:34: Słońce koniunkcja Neptun
08.09.1935 g.09:48: Słońce koniunkcja Wenus
09.09.1935 g.01:45: Wenus koniunkcja Neptun
12.09.1935 g.00:37: Mars trygon Pluton
12.09.1935 g.13:05: Słońce sekstyl Jowisz
16.09.1935 g.13:58: Mars ingres Strzelec
20.09.1935 g.18:58: Ceres sekstyl Pluton
21.09.1935 g.01:37: Słońce sekstyl Pluton
21.09.1935 g.07:16: Słońce koniunkcja Ceres
21.09.1935 g.07:39: Mars trygon Kora
23.09.1935 g.15:14: Mars kwinkunks Uran
24.09.1935 g.00:38: Słońce ingres Waga
24.09.1935 g.01:57: Mars kwadratura Saturn
25.09.1935 g.03:02: Merkury kwadratura Pluton
26.09.1935 g.13:03: Wenus kwadratura Mars
27.09.1935 g.03:14: Ceres ingres Waga
27.09.1935 g.05:42: Słońce opozycja Kora
28.09.1935 g.16:52: Merkury ingres Skorpion
28.09.1935 g.18:01: Słońce kwinkunks Uran
28.09.1935 g.22:10: Słońce kwinkunks Saturn

03.10.1935 g.21:01: Ceres opozycja Kora
06.10.1935 g.16:13: Ceres kwinkunks Uran
06.10.1935 g.17:08: Ceres kwinkunks Saturn
08.10.1935 g.05:00: Saturn sekstyl Uran
08.10.1935 g.18:56: Mars kwadratura Neptun
12.10.1935 g.02:48: Słońce sekstyl Mars
12.10.1935 g.19:03: Merkury ingres Waga
15.10.1935 g.09:33: Merkury kwadratura Pluton
18.10.1935 g.06:32: Słońce koniunkcja Merkury
19.10.1935 g.02:52: Merkury sekstyl Mars
21.10.1935 g.15:44: Saturn sekstyl Uran
21.10.1935 g.18:49: Słońce kwadratura Pluton
23.10.1935 g.14:34: Wenus koniunkcja Neptun
24.10.1935 g.09:29: Słońce ingres Skorpion
25.10.1935 g.07:16: Mars kwinkunks Pluton
27.10.1935 g.05:45: Słońce kwinkunks Kora
27.10.1935 g.21:52: Słońce opozycja Uran
28.10.1935 g.00:20: Słońce trygon Saturn
28.10.1935 g.04:41: Jowisz trygon Pluton
28.10.1935 g.19:22: Mars ingres Koziorożec

01.11.1935 g.13:20: Mars kwadratura Kora
02.11.1935 g.05:26: Mars trygon Uran
02.11.1935 g.13:14: Mars sekstyl Saturn
06.11.1935 g.21:20: Wenus sekstyl Pluton
08.11.1935 g.06:15: Merkury kwadratura Pluton
09.11.1935 g.03:55: Jowisz ingres Strzelec
09.11.1935 g.16:56: Słońce sekstyl Neptun
09.11.1935 g.17:34: Wenus ingres Waga
09.11.1935 g.21:46: Wenus sekstyl Jowisz
10.11.1935 g.02:23: Merkury ingres Skorpion
11.11.1935 g.22:21: Merkury kwinkunks Kora
12.11.1935 g.01:24: Merkury opozycja Uran
12.11.1935 g.11:26: Merkury trygon Saturn
12.11.1935 g.14:13: Wenus opozycja Kora
12.11.1935 g.18:25: Wenus kwinkunks Uran
13.11.1935 g.11:02: Wenus kwinkunks Saturn
19.11.1935 g.17:33: Mars trygon Neptun
20.11.1935 g.14:44: Słońce trygon Pluton
20.11.1935 g.18:26: Jowisz kwinkunks Uran
20.11.1935 g.19:43: Merkury sekstyl Neptun
21.11.1935 g.02:39: Jowisz trygon Kora
21.11.1935 g.19:39: Merkury sekstyl Mars
23.11.1935 g.06:35: Słońce ingres Strzelec
25.11.1935 g.15:26: Słońce kwinkunks Uran
25.11.1935 g.20:40: Słońce trygon Kora
26.11.1935 g.06:59: Jowisz kwadratura Saturn
27.11.1935 g.01:18: Słońce kwadratura Saturn
27.11.1935 g.05:44: Słońce koniunkcja Jowisz
27.11.1935 g.07:24: Ceres kwadratura Pluton
27.11.1935 g.14:04: Merkury trygon Pluton
29.11.1935 g.08:05: Merkury ingres Strzelec
30.11.1935 g.18:03: Merkury kwinkunks Uran
30.11.1935 g.23:36: Merkury trygon Kora

01.12.1935 g.21:06: Merkury kwadratura Saturn
02.12.1935 g.15:41: Merkury koniunkcja Jowisz
03.12.1935 g.13:37: Mars opozycja Pluton
03.12.1935 g.20:57: Ceres ingres Skorpion
06.12.1935 g.01:26: Wenus kwadratura Pluton
07.12.1935 g.05:33: Mars ingres Wodnik
08.12.1935 g.15:35: Wenus ingres Skorpion
08.12.1935 g.17:13: Ceres opozycja Uran
09.12.1935 g.18:34: Mars kwadratura Uran
09.12.1935 g.19:03: Słońce kwadratura Neptun
09.12.1935 g.23:48: Merkury kwadratura Neptun
10.12.1935 g.02:16: Ceres kwinkunks Kora
10.12.1935 g.08:28: Słońce koniunkcja Merkury
10.12.1935 g.09:36: Wenus opozycja Uran
10.12.1935 g.12:46: Mars sekstyl Kora
10.12.1935 g.22:31: Wenus kwinkunks Kora
11.12.1935 g.00:24: Mars kwadratura Ceres
11.12.1935 g.10:04: Wenus koniunkcja Ceres
11.12.1935 g.20:21: Wenus kwadratura Mars
12.12.1935 g.16:43: Wenus trygon Saturn
15.12.1935 g.09:29: Ceres trygon Saturn
16.12.1935 g.11:20: Merkury kwinkunks Pluton
18.12.1935 g.09:28: Merkury ingres Koziorożec
18.12.1935 g.10:34: Mars sekstyl Jowisz
19.12.1935 g.12:03: Merkury trygon Uran
19.12.1935 g.18:31: Słońce kwinkunks Pluton
20.12.1935 g.00:01: Merkury kwadratura Kora
21.12.1935 g.14:47: Merkury sekstyl Saturn
22.12.1935 g.19:37: Słońce ingres Koziorożec
23.12.1935 g.07:23: Merkury sekstyl Ceres
23.12.1935 g.08:43: Wenus sekstyl Neptun
24.12.1935 g.11:04: Słońce trygon Uran
25.12.1935 g.07:41: Słońce kwadratura Kora
28.12.1935 g.08:12: Słońce sekstyl Saturn
28.12.1935 g.17:11: Mars kwinkunks Neptun
28.12.1935 g.20:58: Merkury trygon Neptun
31.12.1935 g.19:24: Wenus trygon Pluton

1934 1935 1936Pobierz wersję testową Uranii
Horoskop Zegar astrologiczny 
2024-07-18 g.14:17:09 
Europa/Warszawa

Polecane
Tranzyty codzienne
Zegar Astro

Tranzyty
Tranzyty codzienne
Tranzyty bieżący miesiac
Tranzyty następny miesiac
Tranzyty poprzedni miesiac

Tranzyty w styczniu 2024
Tranzyty w lutym 2024
Tranzyty w marcu 2024
Tranzyty w kwietniu 2024
Tranzyty w maju 2024
Tranzyty w czerwcu 2024
Tranzyty w lipcu 2024
Tranzyty w sierpniu 2024
Tranzyty we wrześniu 2024
Tranzyty w październiku 2024
Tranzyty w listopadzie 2024
Tranzyty w grudniu 2024

Aspektarium

Tranzyty planet:

dzisiaj (18.07.2024):
01:20: Księżyc opozycja Jowisz
14:49: Księżyc kwadratura Saturn
16:00: Słońce sekstyl Uran
22:23: Księżyc trygon Merkury

jutro (19.07.2024):
02:13: Księżyc trygon Kora
09:58: Księżyc kwadratura Neptun
10:13: Księżyc ingres Koziorożec