Horoscope  
Astrologia
Spotkania
Program astrologiczny Urania
Biuletyn astrologiczny
Postacie polskiej astrologii
Symbole astrologiczne
Horoskop
   Horoskop tygodniowy
   Horoskop 2013
   Nowe horoskopy
   Zegar
   Tranzyty
Sownik
System domw
Galeria Szem'a
Katalog stron
Bibliografia
Astrologia > Horoskop > Tranzyty > 1933


Tranzyty planet w 1933 roku


03.01.1933 g.04:29: Merkury kwinkunks Pluton
03.01.1933 g.16:12: Merkury kwadratura Jowisz
05.01.1933 g.12:42: Wenus kwadratura Mars
06.01.1933 g.00:20: Wenus trygon Uran
08.01.1933 g.09:45: Wenus kwinkunks Pluton
08.01.1933 g.11:24: Merkury ingres Koziorożec
09.01.1933 g.01:21: Wenus kwadratura Jowisz
09.01.1933 g.16:11: Mars kwinkunks Uran
09.01.1933 g.16:26: Merkury kwadratura Kora
10.01.1933 g.05:38: Słońce kwadratura Uran
10.01.1933 g.07:25: Słońce trygon Mars
13.01.1933 g.00:39: Słońce opozycja Pluton
13.01.1933 g.20:54: Słońce trygon Jowisz
14.01.1933 g.10:56: Wenus ingres Koziorożec
15.01.1933 g.04:04: Merkury trygon Neptun
15.01.1933 g.21:10: Wenus kwadratura Kora
20.01.1933 g.12:52: Słońce ingres Wodnik
21.01.1933 g.13:01: Merkury kwadratura Uran
21.01.1933 g.22:05: Merkury trygon Mars
21.01.1933 g.22:46: Ceres sekstyl Uran
22.01.1933 g.06:18: Wenus trygon Neptun
22.01.1933 g.07:45: Słońce sekstyl Kora
23.01.1933 g.02:22: Merkury opozycja Pluton
23.01.1933 g.09:13: Mars kwinkunks Ceres
23.01.1933 g.13:41: Merkury trygon Jowisz
27.01.1933 g.13:27: Słońce koniunkcja Saturn
27.01.1933 g.23:22: Ceres kwinkunks Pluton
27.01.1933 g.23:39: Merkury ingres Wodnik
29.01.1933 g.02:57: Merkury sekstyl Kora
29.01.1933 g.03:57: Mars kwinkunks Uran
29.01.1933 g.07:20: Ceres kwinkunks Jowisz
29.01.1933 g.22:54: Słońce kwinkunks Neptun
30.01.1933 g.06:19: Wenus trygon Mars
30.01.1933 g.09:19: Wenus kwadratura Uran

01.02.1933 g.00:50: Wenus opozycja Pluton
01.02.1933 g.08:18: Wenus trygon Jowisz
01.02.1933 g.15:41: Merkury koniunkcja Saturn
02.02.1933 g.16:15: Merkury kwinkunks Neptun
07.02.1933 g.11:29: Wenus ingres Wodnik
07.02.1933 g.13:16: Słońce kwinkunks Mars
07.02.1933 g.13:43: Jowisz sekstyl Pluton
07.02.1933 g.17:43: Merkury kwinkunks Mars
08.02.1933 g.01:02: Słońce koniunkcja Merkury
08.02.1933 g.19:53: Merkury sekstyl Uran
09.02.1933 g.01:09: Wenus sekstyl Kora
09.02.1933 g.10:33: Słońce sekstyl Uran
09.02.1933 g.15:20: Merkury kwinkunks Jowisz
09.02.1933 g.17:23: Merkury kwinkunks Pluton
10.02.1933 g.17:47: Słońce kwinkunks Jowisz
10.02.1933 g.23:24: Słońce kwinkunks Pluton
13.02.1933 g.10:16: Merkury koniunkcja Ceres
13.02.1933 g.21:31: Saturn kwinkunks Neptun
14.02.1933 g.06:06: Merkury ingres Ryby
14.02.1933 g.19:53: Wenus kwinkunks Neptun
14.02.1933 g.22:43: Wenus koniunkcja Saturn
17.02.1933 g.06:37: Ceres ingres Ryby
19.02.1933 g.03:16: Słońce ingres Ryby
19.02.1933 g.03:35: Merkury opozycja Neptun
19.02.1933 g.08:38: Wenus kwinkunks Mars
19.02.1933 g.11:17: Jowisz kwinkunks Uran
20.02.1933 g.07:53: Słońce koniunkcja Ceres
21.02.1933 g.19:12: Merkury opozycja Mars
23.02.1933 g.13:54: Wenus kwinkunks Jowisz
24.02.1933 g.03:04: Wenus sekstyl Uran
24.02.1933 g.17:27: Wenus kwinkunks Pluton
25.02.1933 g.02:41: Merkury opozycja Jowisz
26.02.1933 g.00:50: Merkury trygon Pluton
27.02.1933 g.21:29: Słońce opozycja Neptun

01.03.1933 g.12:24: Mars kwinkunks Saturn
01.03.1933 g.21:28: Słońce opozycja Mars
03.03.1933 g.11:49: Merkury ingres Baran
03.03.1933 g.12:24: Wenus ingres Ryby
05.03.1933 g.06:02: Merkury koniunkcja Kora
07.03.1933 g.12:49: Mars koniunkcja Neptun
08.03.1933 g.19:24: Uran kwadratura Pluton
09.03.1933 g.09:02: Mars opozycja Ceres
09.03.1933 g.09:38: Słońce opozycja Jowisz
09.03.1933 g.17:52: Wenus opozycja Mars
10.03.1933 g.01:49: Wenus koniunkcja Ceres
10.03.1933 g.08:38: Wenus opozycja Neptun
10.03.1933 g.22:34: Ceres opozycja Neptun
11.03.1933 g.14:01: Merkury kwinkunks Mars
12.03.1933 g.09:54: Słońce trygon Pluton
17.03.1933 g.09:50: Wenus opozycja Jowisz
20.03.1933 g.14:35: Wenus trygon Pluton
21.03.1933 g.02:43: Słońce ingres Baran
21.03.1933 g.12:35: Merkury kwinkunks Mars
23.03.1933 g.04:39: Merkury koniunkcja Kora
23.03.1933 g.09:21: Słońce koniunkcja Merkury
23.03.1933 g.13:39: Słońce koniunkcja Kora
24.03.1933 g.06:45: Słońce kwinkunks Mars
25.03.1933 g.22:48: Merkury ingres Ryby
26.03.1933 g.22:41: Merkury koniunkcja Wenus
27.03.1933 g.05:34: Mars kwinkunks Kora
27.03.1933 g.14:57: Wenus ingres Baran
29.03.1933 g.05:32: Słońce kwinkunks Neptun
29.03.1933 g.07:13: Wenus kwinkunks Mars
29.03.1933 g.15:28: Wenus koniunkcja Kora
29.03.1933 g.19:03: Ceres opozycja Jowisz

03.04.1933 g.00:21: Wenus kwinkunks Neptun
04.04.1933 g.11:38: Słońce sekstyl Saturn
05.04.1933 g.09:29: Słońce kwinkunks Jowisz
08.04.1933 g.07:30: Wenus sekstyl Saturn
08.04.1933 g.13:24: Wenus kwinkunks Jowisz
10.04.1933 g.08:03: Jowisz kwinkunks Saturn
11.04.1933 g.15:28: Słońce kwadratura Pluton
13.04.1933 g.05:22: Ceres trygon Pluton
13.04.1933 g.18:18: Wenus kwadratura Pluton
13.04.1933 g.19:02: Słońce koniunkcja Uran
15.04.1933 g.12:54: Wenus koniunkcja Uran
17.04.1933 g.16:26: Merkury ingres Baran
18.04.1933 g.23:25: Merkury kwinkunks Mars
20.04.1933 g.14:18: Słońce ingres Byk
20.04.1933 g.16:15: Merkury koniunkcja Kora
20.04.1933 g.20:00: Wenus ingres Byk
21.04.1933 g.17:20: Słońce koniunkcja Wenus
21.04.1933 g.23:46: Wenus trygon Mars
22.04.1933 g.01:43: Słońce trygon Mars
25.04.1933 g.00:48: Merkury kwinkunks Neptun
26.04.1933 g.22:12: Wenus trygon Neptun
28.04.1933 g.07:24: Słońce trygon Neptun
29.04.1933 g.15:52: Merkury kwinkunks Jowisz

01.05.1933 g.01:41: Mars kwinkunks Kora
01.05.1933 g.08:43: Merkury sekstyl Saturn
01.05.1933 g.16:32: Wenus trygon Jowisz
03.05.1933 g.17:41: Wenus kwadratura Saturn
04.05.1933 g.07:44: Słońce trygon Jowisz
05.05.1933 g.02:54: Merkury kwadratura Pluton
07.05.1933 g.02:48: Słońce kwadratura Saturn
07.05.1933 g.04:00: Merkury koniunkcja Uran
07.05.1933 g.12:40: Ceres ingres Baran
08.05.1933 g.05:26: Wenus sekstyl Pluton
10.05.1933 g.08:42: Merkury ingres Byk
12.05.1933 g.18:57: Słońce sekstyl Pluton
13.05.1933 g.19:37: Merkury trygon Mars
14.05.1933 g.11:59: Merkury trygon Neptun
15.05.1933 g.03:46: Wenus ingres Bliźnięta
16.05.1933 g.09:48: Ceres koniunkcja Kora
17.05.1933 g.14:50: Wenus sekstyl Kora
17.05.1933 g.14:58: Merkury trygon Jowisz
17.05.1933 g.18:22: Mars koniunkcja Neptun
18.05.1933 g.01:19: Wenus sekstyl Ceres
19.05.1933 g.02:47: Merkury kwadratura Saturn
21.05.1933 g.04:09: Wenus kwadratura Neptun
21.05.1933 g.13:56: Słońce ingres Bliźnięta
21.05.1933 g.17:37: Merkury sekstyl Pluton
22.05.1933 g.12:04: Wenus kwadratura Mars
24.05.1933 g.18:48: Słońce sekstyl Kora
25.05.1933 g.15:26: Merkury ingres Bliźnięta
26.05.1933 g.06:28: Wenus kwadratura Jowisz
27.05.1933 g.01:32: Merkury sekstyl Kora
28.05.1933 g.11:31: Wenus trygon Saturn
28.05.1933 g.19:48: Słońce koniunkcja Merkury
28.05.1933 g.20:42: Merkury sekstyl Ceres
28.05.1933 g.22:25: Słońce sekstyl Ceres
29.05.1933 g.00:53: Merkury kwadratura Neptun
29.05.1933 g.07:30: Słońce kwadratura Neptun
30.05.1933 g.02:49: Ceres kwinkunks Neptun
31.05.1933 g.07:22: Merkury kwadratura Mars

01.06.1933 g.00:30: Merkury kwadratura Jowisz
02.06.1933 g.02:37: Merkury trygon Saturn
04.06.1933 g.15:19: Mars koniunkcja Jowisz
05.06.1933 g.09:37: Wenus sekstyl Uran
05.06.1933 g.11:22: Słońce kwadratura Jowisz
06.06.1933 g.00:58: Słońce kwadratura Mars
06.06.1933 g.17:37: Merkury sekstyl Uran
07.06.1933 g.13:15: Słońce trygon Saturn
08.06.1933 g.14:01: Wenus ingres Rak
08.06.1933 g.15:11: Merkury ingres Rak
08.06.1933 g.17:05: Merkury koniunkcja Wenus
09.06.1933 g.05:55: Mars kwinkunks Saturn
10.06.1933 g.05:52: Merkury kwadratura Kora
11.06.1933 g.04:04: Wenus kwadratura Kora
12.06.1933 g.13:41: Merkury sekstyl Neptun
14.06.1933 g.18:43: Wenus sekstyl Neptun
15.06.1933 g.02:31: Merkury kwadratura Ceres
16.06.1933 g.23:40: Merkury sekstyl Jowisz
17.06.1933 g.09:51: Merkury kwinkunks Saturn
18.06.1933 g.08:41: Słońce sekstyl Uran
19.06.1933 g.09:56: Wenus kwadratura Ceres
21.06.1933 g.02:12: Merkury sekstyl Mars
21.06.1933 g.11:00: Merkury koniunkcja Pluton
21.06.1933 g.11:42: Wenus sekstyl Jowisz
21.06.1933 g.13:00: Wenus kwinkunks Saturn
21.06.1933 g.22:11: Słońce ingres Rak
21.06.1933 g.22:19: Jowisz kwinkunks Saturn
22.06.1933 g.05:41: Mars sekstyl Pluton
24.06.1933 g.14:39: Merkury kwadratura Uran
25.06.1933 g.06:41: Słońce kwadratura Kora
26.06.1933 g.22:57: Wenus koniunkcja Pluton
27.06.1933 g.02:11: Merkury ingres Lew
28.06.1933 g.14:21: Ceres sekstyl Saturn
29.06.1933 g.19:59: Merkury trygon Kora
30.06.1933 g.03:32: Wenus sekstyl Mars
30.06.1933 g.04:09: Słońce sekstyl Neptun
30.06.1933 g.15:00: Wenus kwadratura Uran

01.07.1933 g.07:11: Mars kwinkunks Uran
03.07.1933 g.02:29: Wenus ingres Lew
05.07.1933 g.17:23: Wenus trygon Kora
06.07.1933 g.23:02: Mars ingres Waga
07.07.1933 g.17:19: Słońce kwinkunks Saturn
11.07.1933 g.01:03: Słońce kwadratura Ceres
11.07.1933 g.06:32: Słońce sekstyl Jowisz
12.07.1933 g.18:57: Mars opozycja Kora
13.07.1933 g.17:56: Merkury koniunkcja Wenus
15.07.1933 g.01:55: Wenus opozycja Saturn
16.07.1933 g.00:59: Słońce koniunkcja Pluton
19.07.1933 g.05:53: Wenus trygon Ceres
20.07.1933 g.14:24: Słońce kwadratura Uran
23.07.1933 g.09:05: Słońce ingres Lew
25.07.1933 g.10:52: Merkury sekstyl Mars
25.07.1933 g.14:10: Wenus trygon Uran
26.07.1933 g.15:50: Słońce trygon Kora
27.07.1933 g.17:45: Wenus ingres Panna
30.07.1933 g.07:22: Wenus kwinkunks Kora
30.07.1933 g.12:11: Słońce koniunkcja Merkury
30.07.1933 g.17:10: Mars trygon Saturn

04.08.1933 g.00:55: Wenus koniunkcja Neptun
05.08.1933 g.11:32: Merkury trygon Kora
06.08.1933 g.00:05: Słońce opozycja Saturn
07.08.1933 g.09:43: Wenus kwinkunks Saturn
10.08.1933 g.05:01: Jowisz sekstyl Pluton
13.08.1933 g.21:26: Merkury trygon Kora
13.08.1933 g.22:19: Mars opozycja Ceres
15.08.1933 g.01:36: Wenus kwinkunks Ceres
15.08.1933 g.13:13: Słońce trygon Ceres
16.08.1933 g.09:58: Wenus sekstyl Pluton
16.08.1933 g.13:59: Mars kwadratura Pluton
17.08.1933 g.11:13: Wenus koniunkcja Jowisz
18.08.1933 g.11:15: Słońce sekstyl Mars
19.08.1933 g.07:42: Wenus kwinkunks Uran
20.08.1933 g.20:19: Słońce trygon Uran
21.08.1933 g.13:23: Wenus ingres Waga
22.08.1933 g.01:15: Mars opozycja Uran
22.08.1933 g.20:46: Merkury opozycja Saturn
23.08.1933 g.15:52: Słońce ingres Panna
23.08.1933 g.23:56: Wenus opozycja Kora
26.08.1933 g.07:33: Mars ingres Skorpion
26.08.1933 g.16:12: Słońce kwinkunks Kora
27.08.1933 g.18:46: Jowisz kwinkunks Uran
28.08.1933 g.23:23: Merkury trygon Ceres
30.08.1933 g.17:50: Mars kwinkunks Kora
30.08.1933 g.22:34: Wenus trygon Saturn
31.08.1933 g.18:15: Merkury trygon Uran

02.09.1933 g.06:44: Merkury ingres Panna
02.09.1933 g.22:20: Słońce koniunkcja Neptun
03.09.1933 g.17:50: Merkury kwinkunks Kora
04.09.1933 g.01:16: Słońce kwinkunks Saturn
05.09.1933 g.19:34: Merkury sekstyl Mars
07.09.1933 g.11:41: Merkury koniunkcja Neptun
07.09.1933 g.20:24: Merkury kwinkunks Saturn
08.09.1933 g.00:51: Wenus opozycja Ceres
10.09.1933 g.06:10: Jowisz ingres Waga
10.09.1933 g.20:53: Mars sekstyl Neptun
10.09.1933 g.21:35: Wenus kwadratura Pluton
11.09.1933 g.10:41: Mars kwadratura Saturn
12.09.1933 g.00:55: Słońce koniunkcja Merkury
12.09.1933 g.20:16: Merkury kwinkunks Ceres
12.09.1933 g.22:30: Wenus opozycja Uran
13.09.1933 g.11:38: Słońce kwinkunks Ceres
15.09.1933 g.02:12: Merkury sekstyl Pluton
15.09.1933 g.15:54: Wenus ingres Skorpion
15.09.1933 g.17:42: Saturn kwinkunks Neptun
16.09.1933 g.07:57: Merkury kwinkunks Uran
17.09.1933 g.21:01: Słońce sekstyl Pluton
17.09.1933 g.22:13: Wenus kwinkunks Kora
18.09.1933 g.04:47: Merkury ingres Waga
19.09.1933 g.07:14: Merkury koniunkcja Jowisz
19.09.1933 g.17:09: Merkury opozycja Kora
20.09.1933 g.00:11: Słońce kwinkunks Uran
22.09.1933 g.12:08: Jowisz opozycja Kora
23.09.1933 g.01:09: Mars kwinkunks Ceres
23.09.1933 g.13:01: Słońce ingres Waga
24.09.1933 g.01:10: Merkury trygon Saturn
24.09.1933 g.04:10: Wenus kwadratura Saturn
24.09.1933 g.17:31: Wenus sekstyl Neptun
26.09.1933 g.04:28: Słońce opozycja Kora
27.09.1933 g.06:43: Słońce koniunkcja Jowisz
28.09.1933 g.11:56: Merkury opozycja Ceres
30.09.1933 g.02:03: Wenus kwinkunks Ceres

01.10.1933 g.21:58: Mars trygon Pluton
03.10.1933 g.03:15: Merkury kwadratura Pluton
03.10.1933 g.13:01: Słońce trygon Saturn
03.10.1933 g.21:49: Mars kwinkunks Uran
04.10.1933 g.00:53: Merkury opozycja Uran
06.10.1933 g.15:31: Wenus trygon Pluton
06.10.1933 g.16:04: Merkury ingres Skorpion
07.10.1933 g.16:25: Wenus kwinkunks Uran
08.10.1933 g.07:59: Merkury kwinkunks Kora
08.10.1933 g.20:14: Słońce opozycja Ceres
09.10.1933 g.12:34: Mars ingres Strzelec
11.10.1933 g.05:31: Wenus ingres Strzelec
12.10.1933 g.21:49: Mars trygon Kora
13.10.1933 g.07:30: Wenus trygon Kora
13.10.1933 g.09:35: Merkury kwadratura Saturn
13.10.1933 g.23:29: Wenus koniunkcja Mars
14.10.1933 g.14:18: Merkury sekstyl Neptun
16.10.1933 g.02:07: Merkury kwinkunks Ceres
18.10.1933 g.08:08: Wenus sekstyl Jowisz
18.10.1933 g.15:09: Słońce kwadratura Pluton
19.10.1933 g.07:17: Słońce opozycja Uran
19.10.1933 g.16:28: Wenus sekstyl Saturn
21.10.1933 g.06:58: Wenus kwadratura Neptun
21.10.1933 g.19:44: Wenus trygon Ceres
22.10.1933 g.00:11: Mars sekstyl Jowisz
23.10.1933 g.02:51: Mars sekstyl Saturn
23.10.1933 g.21:48: Słońce ingres Skorpion
24.10.1933 g.09:23: Ceres kwinkunks Neptun
25.10.1933 g.03:06: Merkury trygon Pluton
25.10.1933 g.10:04: Mars trygon Ceres
25.10.1933 g.11:42: Merkury kwinkunks Uran
25.10.1933 g.17:53: Mars kwadratura Neptun
26.10.1933 g.02:37: Jowisz trygon Saturn
26.10.1933 g.04:39: Słońce kwinkunks Kora
29.10.1933 g.22:29: Ceres opozycja Jowisz
30.10.1933 g.05:26: Merkury ingres Strzelec

01.11.1933 g.22:50: Merkury trygon Kora
01.11.1933 g.23:14: Wenus kwinkunks Pluton
02.11.1933 g.01:36: Wenus trygon Uran
02.11.1933 g.13:22: Ceres sekstyl Saturn
02.11.1933 g.21:12: Słońce kwinkunks Ceres
02.11.1933 g.22:44: Słońce kwadratura Saturn
04.11.1933 g.20:22: Słońce sekstyl Neptun
05.11.1933 g.04:19: Uran kwadratura Pluton
06.11.1933 g.17:02: Wenus ingres Koziorożec
08.11.1933 g.16:23: Wenus kwadratura Kora
12.11.1933 g.00:39: Mars trygon Uran
12.11.1933 g.07:32: Mars kwinkunks Pluton
14.11.1933 g.03:40: Merkury trygon Kora
14.11.1933 g.13:48: Wenus kwadratura Ceres
16.11.1933 g.03:06: Merkury ingres Skorpion
17.11.1933 g.03:37: Słońce kwinkunks Uran
17.11.1933 g.11:59: Słońce trygon Pluton
17.11.1933 g.23:55: Wenus trygon Neptun
19.11.1933 g.00:47: Słońce koniunkcja Merkury
19.11.1933 g.08:18: Mars ingres Koziorożec
20.11.1933 g.04:55: Merkury trygon Pluton
20.11.1933 g.12:57: Merkury kwinkunks Uran
20.11.1933 g.13:07: Wenus kwadratura Jowisz
22.11.1933 g.01:54: Mars kwadratura Kora
22.11.1933 g.18:53: Słońce ingres Strzelec
24.11.1933 g.19:44: Słońce trygon Kora
25.11.1933 g.03:33: Merkury sekstyl Wenus
29.11.1933 g.11:30: Wenus kwadratura Uran
29.11.1933 g.19:29: Mars kwadratura Ceres
30.11.1933 g.01:42: Wenus opozycja Pluton
30.11.1933 g.16:13: Słońce trygon Ceres

04.12.1933 g.10:42: Słońce sekstyl Saturn
04.12.1933 g.23:43: Słońce kwadratura Neptun
05.12.1933 g.12:35: Mars trygon Neptun
05.12.1933 g.19:00: Wenus ingres Wodnik
06.12.1933 g.21:47: Merkury kwinkunks Uran
07.12.1933 g.12:34: Merkury trygon Pluton
07.12.1933 g.23:12: Wenus sekstyl Kora
10.12.1933 g.20:14: Słońce sekstyl Jowisz
11.12.1933 g.09:52: Saturn kwinkunks Neptun
12.12.1933 g.04:43: Merkury ingres Strzelec
13.12.1933 g.17:07: Merkury trygon Kora
13.12.1933 g.18:45: Mars kwadratura Jowisz
15.12.1933 g.23:52: Wenus sekstyl Ceres
16.12.1933 g.00:54: Słońce trygon Uran
16.12.1933 g.16:27: Słońce kwinkunks Pluton
18.12.1933 g.23:22: Merkury trygon Ceres
19.12.1933 g.22:29: Mars kwadratura Uran
20.12.1933 g.08:18: Wenus kwinkunks Neptun
20.12.1933 g.17:58: Mars opozycja Pluton
21.12.1933 g.02:09: Merkury kwadratura Neptun
21.12.1933 g.15:02: Wenus koniunkcja Saturn
21.12.1933 g.17:55: Merkury sekstyl Saturn
21.12.1933 g.20:23: Merkury sekstyl Wenus
22.12.1933 g.07:57: Słońce ingres Koziorożec
24.12.1933 g.06:52: Słońce kwadratura Kora
26.12.1933 g.13:15: Merkury sekstyl Jowisz
28.12.1933 g.04:42: Mars ingres Wodnik
28.12.1933 g.13:02: Merkury trygon Uran
28.12.1933 g.21:33: Merkury kwinkunks Pluton
30.12.1933 g.17:53: Mars sekstyl Kora

1932 1933 1934Pobierz wersję testową Uranii
Horoskop Zegar astrologiczny 
2024-07-18 g.12:10:01 
Europa/Warszawa

Polecane
Tranzyty codzienne
Zegar Astro

Tranzyty
Tranzyty codzienne
Tranzyty bieżący miesiac
Tranzyty następny miesiac
Tranzyty poprzedni miesiac

Tranzyty w styczniu 2024
Tranzyty w lutym 2024
Tranzyty w marcu 2024
Tranzyty w kwietniu 2024
Tranzyty w maju 2024
Tranzyty w czerwcu 2024
Tranzyty w lipcu 2024
Tranzyty w sierpniu 2024
Tranzyty we wrześniu 2024
Tranzyty w październiku 2024
Tranzyty w listopadzie 2024
Tranzyty w grudniu 2024

Aspektarium

Tranzyty planet:

dzisiaj (18.07.2024):
01:20: Księżyc opozycja Jowisz
14:49: Księżyc kwadratura Saturn
16:00: Słońce sekstyl Uran
22:23: Księżyc trygon Merkury

jutro (19.07.2024):
02:13: Księżyc trygon Kora
09:58: Księżyc kwadratura Neptun
10:13: Księżyc ingres Koziorożec