Horoscope  
Astrologia
Spotkania
Program astrologiczny Urania
Biuletyn astrologiczny
Postacie polskiej astrologii
Symbole astrologiczne
Horoskop
   Horoskop tygodniowy
   Horoskop 2013
   Nowe horoskopy
   Zegar
   Tranzyty
Sownik
System domw
Galeria Szem'a
Katalog stron
Bibliografia
Astrologia > Horoskop > Tranzyty > 1932


Tranzyty planet w 1932 roku


01.01.1932 g.04:50: Wenus kwinkunks Neptun
04.01.1932 g.19:32: Merkury kwinkunks Pluton
05.01.1932 g.07:14: Merkury trygon Jowisz
06.01.1932 g.18:36: Mars opozycja Pluton
06.01.1932 g.23:47: Mars kwinkunks Jowisz
07.01.1932 g.01:37: Słońce kwadratura Uran
07.01.1932 g.08:56: Wenus sekstyl Uran
07.01.1932 g.10:47: Ceres kwinkunks Pluton
07.01.1932 g.17:42: Ceres trygon Jowisz
11.01.1932 g.16:09: Mars koniunkcja Saturn
11.01.1932 g.17:57: Wenus opozycja Jowisz
11.01.1932 g.21:12: Wenus kwinkunks Pluton
12.01.1932 g.07:41: Słońce kwinkunks Jowisz
12.01.1932 g.12:38: Słońce opozycja Pluton
14.01.1932 g.02:57: Wenus sekstyl Ceres
14.01.1932 g.13:46: Merkury ingres Koziorożec
15.01.1932 g.20:13: Merkury kwadratura Kora
17.01.1932 g.00:19: Słońce koniunkcja Saturn
18.01.1932 g.01:34: Mars ingres Wodnik
19.01.1932 g.02:51: Wenus ingres Ryby
20.01.1932 g.00:06: Mars sekstyl Kora
20.01.1932 g.15:05: Merkury trygon Neptun
21.01.1932 g.07:06: Słońce ingres Wodnik
22.01.1932 g.19:20: Słońce sekstyl Kora
25.01.1932 g.04:36: Wenus opozycja Neptun
26.01.1932 g.16:10: Merkury kwadratura Uran
27.01.1932 g.12:01: Mars kwinkunks Neptun
28.01.1932 g.13:14: Słońce kwinkunks Neptun
28.01.1932 g.19:15: Merkury kwinkunks Jowisz
29.01.1932 g.23:15: Ceres ingres Koziorożec
30.01.1932 g.00:02: Merkury opozycja Pluton

01.02.1932 g.06:30: Słońce koniunkcja Mars
03.02.1932 g.01:09: Wenus kwinkunks Jowisz
03.02.1932 g.06:36: Ceres kwadratura Kora
03.02.1932 g.16:10: Merkury koniunkcja Saturn
04.02.1932 g.23:02: Wenus trygon Pluton
05.02.1932 g.03:36: Merkury ingres Wodnik
06.02.1932 g.04:57: Merkury sekstyl Kora
06.02.1932 g.05:54: Słońce sekstyl Uran
07.02.1932 g.16:08: Słońce opozycja Jowisz
07.02.1932 g.17:46: Mars sekstyl Uran
09.02.1932 g.05:47: Mars opozycja Jowisz
09.02.1932 g.15:03: Merkury kwinkunks Neptun
10.02.1932 g.11:14: Słońce kwinkunks Pluton
11.02.1932 g.14:42: Wenus sekstyl Saturn
12.02.1932 g.17:58: Wenus ingres Baran
13.02.1932 g.00:50: Mars kwinkunks Pluton
14.02.1932 g.04:18: Wenus koniunkcja Kora
15.02.1932 g.08:55: Merkury sekstyl Uran
15.02.1932 g.10:03: Merkury opozycja Jowisz
15.02.1932 g.21:07: Jowisz trygon Uran
17.02.1932 g.14:33: Merkury kwinkunks Pluton
17.02.1932 g.17:12: Ceres trygon Neptun
18.02.1932 g.10:44: Wenus kwinkunks Neptun
18.02.1932 g.18:34: Wenus kwadratura Ceres
19.02.1932 g.21:28: Słońce ingres Ryby
21.02.1932 g.10:40: Merkury koniunkcja Mars
23.02.1932 g.01:49: Merkury ingres Ryby
24.02.1932 g.03:46: Saturn ingres Wodnik
25.02.1932 g.03:36: Mars ingres Ryby
25.02.1932 g.14:41: Wenus trygon Jowisz
26.02.1932 g.11:13: Słońce opozycja Neptun
26.02.1932 g.16:18: Merkury opozycja Neptun
26.02.1932 g.22:25: Słońce koniunkcja Merkury
27.02.1932 g.01:12: Wenus koniunkcja Uran
28.02.1932 g.19:50: Merkury sekstyl Ceres
29.02.1932 g.16:50: Wenus kwadratura Pluton

01.03.1932 g.23:39: Merkury kwinkunks Jowisz
02.03.1932 g.06:30: Słońce sekstyl Ceres
04.03.1932 g.06:54: Mars opozycja Neptun
04.03.1932 g.18:34: Merkury trygon Pluton
05.03.1932 g.05:44: Słońce kwinkunks Jowisz
09.03.1932 g.03:06: Wenus ingres Byk
09.03.1932 g.21:20: Merkury ingres Baran
10.03.1932 g.05:18: Ceres kwinkunks Jowisz
10.03.1932 g.10:32: Wenus kwadratura Saturn
10.03.1932 g.16:46: Merkury sekstyl Saturn
10.03.1932 g.21:20: Słońce trygon Pluton
10.03.1932 g.22:47: Merkury koniunkcja Kora
13.03.1932 g.05:02: Merkury kwinkunks Neptun
13.03.1932 g.11:29: Mars kwinkunks Jowisz
14.03.1932 g.11:30: Wenus trygon Neptun
16.03.1932 g.00:36: Mars sekstyl Ceres
16.03.1932 g.19:57: Saturn sekstyl Kora
17.03.1932 g.10:58: Merkury trygon Jowisz
19.03.1932 g.18:04: Merkury kwadratura Ceres
20.03.1932 g.16:14: Wenus kwadratura Jowisz
20.03.1932 g.20:53: Słońce ingres Baran
20.03.1932 g.21:29: Merkury koniunkcja Uran
21.03.1932 g.12:32: Mars trygon Pluton
22.03.1932 g.09:16: Merkury kwadratura Pluton
23.03.1932 g.01:03: Słońce koniunkcja Kora
23.03.1932 g.12:25: Słońce sekstyl Saturn
25.03.1932 g.04:51: Wenus trygon Ceres
26.03.1932 g.10:17: Ceres kwadratura Uran
26.03.1932 g.18:23: Słońce kwinkunks Neptun
26.03.1932 g.18:53: Wenus sekstyl Pluton

01.04.1932 g.02:12: Ceres opozycja Pluton
02.04.1932 g.16:04: Słońce trygon Jowisz
03.04.1932 g.08:01: Mars ingres Baran
05.04.1932 g.01:19: Wenus ingres Bliźnięta
06.04.1932 g.07:53: Mars koniunkcja Kora
07.04.1932 g.06:27: Wenus sekstyl Kora
08.04.1932 g.01:39: Mars sekstyl Saturn
08.04.1932 g.13:46: Wenus trygon Saturn
08.04.1932 g.16:17: Merkury kwadratura Ceres
09.04.1932 g.10:53: Słońce koniunkcja Uran
09.04.1932 g.22:34: Wenus sekstyl Mars
10.04.1932 g.02:19: Słońce kwadratura Pluton
10.04.1932 g.07:57: Wenus kwadratura Neptun
10.04.1932 g.11:03: Mars kwinkunks Neptun
10.04.1932 g.11:41: Słońce koniunkcja Merkury
10.04.1932 g.23:43: Merkury kwadratura Pluton
11.04.1932 g.15:46: Merkury koniunkcja Uran
12.04.1932 g.16:26: Słońce kwadratura Ceres
17.04.1932 g.10:01: Wenus sekstyl Jowisz
19.04.1932 g.09:14: Merkury sekstyl Wenus
19.04.1932 g.21:01: Mars trygon Jowisz
20.04.1932 g.08:28: Słońce ingres Byk
21.04.1932 g.11:20: Merkury koniunkcja Mars
21.04.1932 g.15:03: Uran kwadratura Pluton
24.04.1932 g.21:48: Słońce kwadratura Saturn
25.04.1932 g.05:23: Wenus sekstyl Uran
25.04.1932 g.19:20: Słońce trygon Neptun
29.04.1932 g.09:54: Mars kwadratura Pluton
29.04.1932 g.22:13: Mars koniunkcja Uran
30.04.1932 g.22:03: Wenus kwinkunks Ceres

04.05.1932 g.08:26: Słońce kwadratura Jowisz
06.05.1932 g.10:04: Wenus ingres Rak
07.05.1932 g.03:38: Mars kwadratura Ceres
07.05.1932 g.05:45: Merkury kwadratura Pluton
08.05.1932 g.00:40: Merkury koniunkcja Uran
09.05.1932 g.20:11: Wenus kwadratura Kora
11.05.1932 g.05:11: Słońce sekstyl Pluton
12.05.1932 g.11:53: Mars ingres Byk
12.05.1932 g.15:23: Wenus kwinkunks Saturn
13.05.1932 g.01:55: Merkury kwadratura Ceres
13.05.1932 g.06:20: Wenus sekstyl Neptun
15.05.1932 g.23:49: Merkury ingres Byk
17.05.1932 g.16:54: Słońce trygon Ceres
18.05.1932 g.20:02: Mars kwadratura Saturn
19.05.1932 g.10:04: Merkury kwadratura Saturn
19.05.1932 g.10:36: Mars trygon Neptun
19.05.1932 g.17:35: Merkury trygon Neptun
20.05.1932 g.00:44: Merkury koniunkcja Mars
21.05.1932 g.08:06: Słońce ingres Bliźnięta
23.05.1932 g.20:38: Merkury sekstyl Wenus
24.05.1932 g.06:02: Słońce sekstyl Kora
26.05.1932 g.04:25: Słońce trygon Saturn
26.05.1932 g.10:37: Merkury kwadratura Jowisz
26.05.1932 g.18:40: Słońce kwadratura Neptun
29.05.1932 g.01:48: Merkury sekstyl Pluton

01.06.1932 g.01:26: Merkury trygon Ceres
01.06.1932 g.04:31: Wenus sekstyl Mars
03.06.1932 g.00:04: Merkury ingres Bliźnięta
04.06.1932 g.10:00: Merkury sekstyl Kora
04.06.1932 g.15:45: Mars kwadratura Jowisz
05.06.1932 g.03:51: Merkury trygon Saturn
05.06.1932 g.14:22: Merkury kwadratura Neptun
08.06.1932 g.21:56: Słońce sekstyl Jowisz
09.06.1932 g.16:01: Mars sekstyl Pluton
11.06.1932 g.14:35: Merkury sekstyl Jowisz
13.06.1932 g.08:08: Słońce koniunkcja Merkury
13.06.1932 g.13:51: Merkury sekstyl Uran
13.06.1932 g.21:35: Słońce sekstyl Uran
14.06.1932 g.13:42: Merkury kwinkunks Ceres
15.06.1932 g.00:16: Mars trygon Ceres
15.06.1932 g.23:04: Słońce kwinkunks Ceres
16.06.1932 g.23:29: Merkury ingres Rak
18.06.1932 g.07:57: Merkury kwadratura Kora
18.06.1932 g.18:05: Merkury kwinkunks Saturn
19.06.1932 g.13:15: Merkury sekstyl Neptun
21.06.1932 g.16:22: Słońce ingres Rak
22.06.1932 g.08:21: Merkury koniunkcja Wenus
22.06.1932 g.10:19: Mars ingres Bliźnięta
24.06.1932 g.17:53: Słońce kwadratura Kora
25.06.1932 g.07:15: Słońce kwinkunks Saturn
25.06.1932 g.09:28: Ceres kwadratura Uran
26.06.1932 g.12:56: Mars sekstyl Kora
27.06.1932 g.03:10: Mars trygon Saturn
27.06.1932 g.10:57: Merkury koniunkcja Pluton
27.06.1932 g.14:58: Słońce sekstyl Neptun
28.06.1932 g.01:52: Merkury opozycja Ceres
28.06.1932 g.09:44: Merkury kwadratura Uran
29.06.1932 g.05:39: Słońce koniunkcja Wenus
30.06.1932 g.12:13: Mars kwadratura Neptun

01.07.1932 g.13:34: Wenus sekstyl Neptun
01.07.1932 g.13:38: Ceres kwinkunks Jowisz
02.07.1932 g.09:16: Merkury ingres Lew
02.07.1932 g.23:10: Ceres opozycja Pluton
03.07.1932 g.18:26: Saturn sekstyl Kora
04.07.1932 g.03:16: Merkury opozycja Saturn
04.07.1932 g.03:38: Merkury trygon Kora
06.07.1932 g.11:31: Wenus kwadratura Kora
06.07.1932 g.21:02: Wenus kwinkunks Saturn
09.07.1932 g.15:32: Jowisz trygon Uran
10.07.1932 g.19:53: Merkury sekstyl Mars
12.07.1932 g.01:09: Słońce opozycja Ceres
13.07.1932 g.11:33: Wenus ingres Bliźnięta
14.07.1932 g.10:33: Słońce koniunkcja Pluton
15.07.1932 g.06:55: Merkury kwinkunks Ceres
16.07.1932 g.03:16: Słońce kwadratura Uran
18.07.1932 g.05:50: Mars kwinkunks Ceres
19.07.1932 g.11:17: Merkury trygon Uran
21.07.1932 g.22:09: Merkury koniunkcja Jowisz
23.07.1932 g.03:18: Słońce ingres Lew
24.07.1932 g.15:12: Słońce opozycja Saturn
26.07.1932 g.00:57: Mars sekstyl Uran
26.07.1932 g.03:03: Słońce trygon Kora
27.07.1932 g.08:02: Merkury sekstyl Wenus
27.07.1932 g.21:37: Merkury ingres Panna
28.07.1932 g.13:35: Wenus ingres Rak
30.07.1932 g.03:21: Merkury kwinkunks Saturn
31.07.1932 g.10:59: Wenus kwinkunks Saturn

01.08.1932 g.19:55: Mars sekstyl Jowisz
02.08.1932 g.20:24: Merkury sekstyl Wenus
04.08.1932 g.20:52: Mars ingres Rak
04.08.1932 g.21:15: Wenus kwadratura Kora
05.08.1932 g.16:26: Mars kwinkunks Saturn
07.08.1932 g.00:40: Merkury sekstyl Mars
07.08.1932 g.03:23: Słońce kwinkunks Ceres
09.08.1932 g.00:56: Mars kwadratura Kora
09.08.1932 g.21:51: Merkury kwinkunks Saturn
10.08.1932 g.08:31: Merkury ingres Lew
10.08.1932 g.14:57: Merkury koniunkcja Jowisz
11.08.1932 g.08:16: Jowisz ingres Panna
11.08.1932 g.20:39: Jowisz kwinkunks Saturn
12.08.1932 g.08:25: Wenus sekstyl Neptun
13.08.1932 g.12:14: Saturn ingres Koziorożec
15.08.1932 g.16:24: Mars sekstyl Neptun
16.08.1932 g.10:06: Słońce trygon Uran
17.08.1932 g.15:17: Słońce koniunkcja Merkury
19.08.1932 g.02:10: Merkury trygon Uran
20.08.1932 g.13:24: Wenus opozycja Ceres
22.08.1932 g.19:28: Słońce kwinkunks Saturn
23.08.1932 g.10:06: Słońce ingres Panna
23.08.1932 g.14:03: Jowisz kwinkunks Kora
24.08.1932 g.04:19: Mars opozycja Ceres
26.08.1932 g.03:30: Słońce kwinkunks Kora
26.08.1932 g.22:08: Słońce koniunkcja Jowisz
31.08.1932 g.09:57: Słońce koniunkcja Neptun

01.09.1932 g.08:05: Wenus koniunkcja Pluton
01.09.1932 g.09:22: Wenus kwadratura Uran
02.09.1932 g.10:26: Uran kwadratura Pluton
03.09.1932 g.17:53: Merkury trygon Uran
05.09.1932 g.08:13: Słońce trygon Ceres
07.09.1932 g.10:52: Wenus opozycja Saturn
08.09.1932 g.09:42: Merkury kwinkunks Saturn
08.09.1932 g.20:44: Wenus ingres Lew
09.09.1932 g.01:05: Mars kwadratura Uran
09.09.1932 g.08:20: Merkury ingres Panna
09.09.1932 g.13:19: Mars koniunkcja Pluton
10.09.1932 g.21:54: Merkury kwinkunks Kora
11.09.1932 g.08:58: Wenus trygon Kora
13.09.1932 g.17:07: Merkury koniunkcja Jowisz
14.09.1932 g.06:41: Merkury koniunkcja Neptun
15.09.1932 g.15:28: Słońce kwinkunks Uran
16.09.1932 g.07:09: Słońce sekstyl Pluton
16.09.1932 g.23:39: Merkury trygon Ceres
18.09.1932 g.01:29: Mars opozycja Saturn
19.09.1932 g.05:40: Jowisz koniunkcja Neptun
20.09.1932 g.20:43: Mars ingres Lew
21.09.1932 g.11:39: Słońce trygon Saturn
21.09.1932 g.21:54: Merkury kwinkunks Uran
22.09.1932 g.07:33: Wenus kwinkunks Ceres
22.09.1932 g.10:05: Merkury sekstyl Pluton
23.09.1932 g.07:15: Słońce ingres Waga
24.09.1932 g.16:59: Mars trygon Kora
25.09.1932 g.02:08: Merkury trygon Saturn
25.09.1932 g.15:52: Słońce opozycja Kora
26.09.1932 g.02:14: Merkury ingres Waga
27.09.1932 g.04:22: Słońce sekstyl Mars
27.09.1932 g.08:35: Merkury opozycja Kora
28.09.1932 g.16:52: Merkury sekstyl Mars
29.09.1932 g.10:29: Słońce koniunkcja Merkury
30.09.1932 g.01:00: Wenus trygon Uran

04.10.1932 g.21:15: Merkury kwadratura Ceres
05.10.1932 g.14:22: Wenus kwinkunks Saturn
07.10.1932 g.06:45: Wenus ingres Panna
08.10.1932 g.13:13: Merkury opozycja Uran
09.10.1932 g.05:02: Wenus kwinkunks Kora
09.10.1932 g.14:46: Merkury kwadratura Pluton
10.10.1932 g.00:16: Słońce kwadratura Ceres
12.10.1932 g.13:35: Merkury kwadratura Saturn
13.10.1932 g.16:41: Merkury ingres Skorpion
15.10.1932 g.00:13: Słońce opozycja Uran
15.10.1932 g.00:33: Merkury kwinkunks Kora
15.10.1932 g.11:19: Wenus koniunkcja Neptun
17.10.1932 g.01:50: Słońce kwadratura Pluton
19.10.1932 g.17:19: Merkury sekstyl Neptun
20.10.1932 g.02:56: Wenus koniunkcja Jowisz
22.10.1932 g.02:08: Słońce kwadratura Saturn
23.10.1932 g.14:57: Merkury sekstyl Jowisz
23.10.1932 g.16:03: Słońce ingres Skorpion
24.10.1932 g.09:40: Wenus trygon Ceres
25.10.1932 g.04:48: Mars kwinkunks Ceres
25.10.1932 g.13:22: Wenus kwinkunks Uran
25.10.1932 g.16:09: Słońce kwinkunks Kora
27.10.1932 g.00:16: Merkury sekstyl Ceres
27.10.1932 g.05:11: Mars trygon Uran
27.10.1932 g.10:38: Merkury kwinkunks Uran
27.10.1932 g.14:05: Merkury kwadratura Mars
27.10.1932 g.16:11: Wenus sekstyl Pluton
29.10.1932 g.04:32: Ceres kwadratura Uran
29.10.1932 g.05:17: Merkury trygon Pluton

01.11.1932 g.05:25: Wenus trygon Saturn
02.11.1932 g.01:48: Merkury sekstyl Saturn
02.11.1932 g.05:01: Wenus ingres Waga
02.11.1932 g.09:50: Słońce sekstyl Neptun
02.11.1932 g.21:27: Merkury ingres Strzelec
03.11.1932 g.19:41: Wenus opozycja Kora
04.11.1932 g.07:16: Merkury trygon Kora
07.11.1932 g.16:20: Ceres opozycja Pluton
10.11.1932 g.13:01: Merkury kwadratura Neptun
11.11.1932 g.00:41: Słońce sekstyl Jowisz
12.11.1932 g.21:36: Mars kwinkunks Saturn
12.11.1932 g.22:01: Słońce kwinkunks Uran
13.11.1932 g.22:25: Mars ingres Panna
15.11.1932 g.23:09: Słońce trygon Pluton
17.11.1932 g.16:59: Mars kwinkunks Kora
18.11.1932 g.22:11: Wenus opozycja Uran
19.11.1932 g.13:15: Słońce sekstyl Ceres
20.11.1932 g.03:09: Saturn ingres Wodnik
21.11.1932 g.13:24: Wenus kwadratura Pluton
21.11.1932 g.17:39: Merkury kwadratura Jowisz
21.11.1932 g.22:33: Merkury trygon Uran
22.11.1932 g.07:14: Jowisz kwinkunks Uran
22.11.1932 g.13:10: Słońce ingres Strzelec
22.11.1932 g.17:53: Słońce sekstyl Saturn
24.11.1932 g.07:20: Słońce trygon Kora
25.11.1932 g.23:30: Merkury kwadratura Jowisz
26.11.1932 g.08:18: Wenus kwadratura Ceres
27.11.1932 g.01:06: Wenus ingres Skorpion
27.11.1932 g.12:34: Wenus kwadratura Saturn
27.11.1932 g.16:10: Merkury trygon Uran
28.11.1932 g.11:31: Wenus kwinkunks Kora
28.11.1932 g.22:54: Ceres ingres Wodnik
29.11.1932 g.16:10: Słońce kwadratura Mars

01.12.1932 g.19:40: Ceres koniunkcja Saturn
02.12.1932 g.13:51: Słońce kwadratura Neptun
04.12.1932 g.03:09: Ceres sekstyl Kora
04.12.1932 g.13:51: Wenus sekstyl Mars
04.12.1932 g.17:46: Słońce koniunkcja Merkury
05.12.1932 g.07:55: Wenus sekstyl Neptun
06.12.1932 g.08:08: Merkury kwadratura Neptun
06.12.1932 g.11:21: Merkury kwadratura Mars
06.12.1932 g.22:19: Mars koniunkcja Neptun
10.12.1932 g.01:40: Saturn sekstyl Kora
11.12.1932 g.20:15: Słońce trygon Uran
12.12.1932 g.13:18: Merkury sekstyl Ceres
12.12.1932 g.22:23: Wenus kwinkunks Uran
14.12.1932 g.13:07: Słońce kwadratura Jowisz
15.12.1932 g.03:56: Słońce kwinkunks Pluton
15.12.1932 g.04:57: Wenus sekstyl Jowisz
15.12.1932 g.16:00: Wenus trygon Pluton
21.12.1932 g.08:42: Wenus ingres Strzelec
21.12.1932 g.19:46: Merkury sekstyl Ceres
22.12.1932 g.02:14: Słońce ingres Koziorożec
22.12.1932 g.05:16: Jowisz sekstyl Pluton
22.12.1932 g.17:44: Wenus trygon Kora
23.12.1932 g.18:30: Słońce kwadratura Kora
23.12.1932 g.21:19: Wenus sekstyl Saturn
24.12.1932 g.02:30: Merkury kwadratura Neptun
27.12.1932 g.17:26: Ceres kwinkunks Neptun
29.12.1932 g.11:52: Wenus kwadratura Neptun
30.12.1932 g.06:17: Wenus sekstyl Ceres
30.12.1932 g.11:32: Merkury kwadratura Mars
31.12.1932 g.20:45: Merkury trygon Uran
31.12.1932 g.23:38: Słońce trygon Neptun

1931 1932 1933Pobierz wersję testową Uranii
Horoskop Zegar astrologiczny 
2024-07-17 g.18:37:27 
Europa/Warszawa

Polecane
Tranzyty codzienne
Zegar Astro

Tranzyty
Tranzyty codzienne
Tranzyty bieżący miesiac
Tranzyty następny miesiac
Tranzyty poprzedni miesiac

Tranzyty w styczniu 2024
Tranzyty w lutym 2024
Tranzyty w marcu 2024
Tranzyty w kwietniu 2024
Tranzyty w maju 2024
Tranzyty w czerwcu 2024
Tranzyty w lipcu 2024
Tranzyty w sierpniu 2024
Tranzyty we wrześniu 2024
Tranzyty w październiku 2024
Tranzyty w listopadzie 2024
Tranzyty w grudniu 2024

Aspektarium

Tranzyty planet:

dzisiaj (17.07.2024):
03:10: Księżyc trygon Neptun
03:24: Księżyc ingres Strzelec
05:19: Księżyc sekstyl Pluton
16:21: Słońce kwadratura Kora
17:07: Księżyc trygon Wenus

jutro (18.07.2024):
01:20: Księżyc opozycja Jowisz
14:49: Księżyc kwadratura Saturn
16:00: Słońce sekstyl Uran
22:23: Księżyc trygon Merkury