Horoscope  
Astrologia
Spotkania
Program astrologiczny Urania
Biuletyn astrologiczny
Postacie polskiej astrologii
Symbole astrologiczne
Horoskop
   Horoskop tygodniowy
   Horoskop 2013
   Nowe horoskopy
   Zegar
   Tranzyty
Sownik
System domw
Galeria Szem'a
Katalog stron
Bibliografia
Astrologia > Horoskop > Tranzyty > 1931


Tranzyty planet w 1931 roku


01.01.1931 g.02:55: Słońce kwadratura Ceres
01.01.1931 g.21:04: Merkury opozycja Pluton
02.01.1931 g.21:41: Słońce kwadratura Uran
03.01.1931 g.21:02: Wenus ingres Strzelec
05.01.1931 g.14:10: Słońce koniunkcja Saturn
05.01.1931 g.14:21: Wenus trygon Kora
05.01.1931 g.14:23: Merkury opozycja Jowisz
05.01.1931 g.21:18: Słońce kwinkunks Mars
06.01.1931 g.04:19: Słońce koniunkcja Merkury
06.01.1931 g.12:24: Merkury kwinkunks Mars
06.01.1931 g.13:00: Merkury koniunkcja Saturn
06.01.1931 g.14:46: Mars kwinkunks Saturn
06.01.1931 g.18:54: Słońce opozycja Jowisz
08.01.1931 g.15:45: Merkury kwadratura Uran
08.01.1931 g.17:51: Merkury kwadratura Ceres
09.01.1931 g.07:12: Ceres opozycja Uran
11.01.1931 g.00:58: Słońce opozycja Pluton
11.01.1931 g.01:06: Jowisz opozycja Saturn
11.01.1931 g.08:56: Wenus kwadratura Neptun
13.01.1931 g.06:57: Mars sekstyl Ceres
15.01.1931 g.08:16: Mars trygon Uran
17.01.1931 g.18:25: Wenus trygon Mars
18.01.1931 g.20:10: Wenus trygon Uran
20.01.1931 g.12:16: Ceres kwadratura Jowisz
20.01.1931 g.20:45: Wenus kwinkunks Jowisz
20.01.1931 g.23:49: Wenus sekstyl Ceres
21.01.1931 g.01:17: Słońce ingres Wodnik
22.01.1931 g.06:46: Słońce sekstyl Kora
23.01.1931 g.16:32: Merkury kwinkunks Mars
26.01.1931 g.03:20: Słońce kwinkunks Neptun
27.01.1931 g.01:53: Wenus kwinkunks Pluton
27.01.1931 g.19:52: Merkury kwadratura Uran
27.01.1931 g.20:06: Słońce opozycja Mars
28.01.1931 g.12:19: Merkury opozycja Jowisz
30.01.1931 g.14:30: Merkury kwadratura Ceres

01.02.1931 g.20:16: Merkury koniunkcja Saturn
02.02.1931 g.01:30: Słońce sekstyl Uran
02.02.1931 g.01:49: Słońce kwinkunks Jowisz
02.02.1931 g.04:11: Jowisz kwadratura Uran
03.02.1931 g.10:34: Merkury opozycja Pluton
05.02.1931 g.02:10: Słońce trygon Ceres
06.02.1931 g.13:24: Wenus ingres Koziorożec
07.02.1931 g.21:12: Wenus kwadratura Kora
08.02.1931 g.19:37: Wenus kwinkunks Mars
08.02.1931 g.23:26: Słońce kwinkunks Pluton
11.02.1931 g.02:18: Wenus trygon Neptun
11.02.1931 g.13:27: Merkury ingres Wodnik
11.02.1931 g.16:44: Mars trygon Kora
12.02.1931 g.09:50: Merkury opozycja Mars
12.02.1931 g.13:42: Merkury sekstyl Kora
14.02.1931 g.19:45: Merkury kwinkunks Neptun
16.02.1931 g.15:27: Mars ingres Rak
16.02.1931 g.21:33: Wenus opozycja Jowisz
17.02.1931 g.09:00: Saturn opozycja Pluton
18.02.1931 g.14:22: Wenus kwadratura Uran
18.02.1931 g.23:45: Merkury kwinkunks Jowisz
19.02.1931 g.01:38: Słońce kwinkunks Mars
19.02.1931 g.15:40: Słońce ingres Ryby
20.02.1931 g.07:45: Merkury sekstyl Uran
20.02.1931 g.18:01: Wenus kwadratura Ceres
21.02.1931 g.17:54: Merkury trygon Ceres
24.02.1931 g.00:46: Słońce opozycja Neptun
24.02.1931 g.03:11: Wenus opozycja Pluton
24.02.1931 g.03:19: Merkury kwinkunks Pluton
24.02.1931 g.21:14: Wenus koniunkcja Saturn

01.03.1931 g.10:53: Merkury kwinkunks Mars
02.03.1931 g.02:06: Słońce trygon Jowisz
02.03.1931 g.18:27: Merkury ingres Ryby
03.03.1931 g.19:24: Wenus opozycja Mars
05.03.1931 g.03:45: Merkury opozycja Neptun
05.03.1931 g.11:36: Słońce kwinkunks Ceres
05.03.1931 g.22:45: Wenus ingres Wodnik
07.03.1931 g.01:19: Ceres opozycja Uran
07.03.1931 g.10:06: Wenus sekstyl Kora
08.03.1931 g.15:52: Merkury trygon Jowisz
09.03.1931 g.11:47: Wenus kwinkunks Neptun
10.03.1931 g.03:08: Merkury kwinkunks Ceres
10.03.1931 g.09:11: Słońce trygon Pluton
12.03.1931 g.18:14: Słońce sekstyl Saturn
13.03.1931 g.02:44: Merkury trygon Pluton
14.03.1931 g.10:17: Merkury sekstyl Saturn
15.03.1931 g.03:37: Wenus kwinkunks Jowisz
16.03.1931 g.01:08: Słońce koniunkcja Merkury
16.03.1931 g.09:24: Wenus trygon Ceres
17.03.1931 g.19:30: Merkury trygon Mars
18.03.1931 g.08:48: Wenus sekstyl Uran
18.03.1931 g.20:31: Merkury ingres Baran
19.03.1931 g.18:26: Merkury koniunkcja Kora
19.03.1931 g.18:31: Słońce trygon Mars
20.03.1931 g.17:26: Merkury kwinkunks Neptun
21.03.1931 g.15:06: Słońce ingres Baran
22.03.1931 g.00:05: Ceres kwadratura Jowisz
22.03.1931 g.04:38: Wenus kwinkunks Pluton
23.03.1931 g.12:22: Słońce koniunkcja Kora
24.03.1931 g.00:09: Merkury opozycja Ceres
24.03.1931 g.06:51: Merkury kwadratura Jowisz
25.03.1931 g.07:08: Słońce kwinkunks Neptun
26.03.1931 g.04:35: Merkury koniunkcja Uran
28.03.1931 g.05:37: Merkury kwadratura Pluton
30.03.1931 g.03:44: Merkury kwadratura Saturn
30.03.1931 g.04:47: Mars ingres Lew
30.03.1931 g.13:38: Słońce opozycja Ceres
31.03.1931 g.20:03: Wenus ingres Ryby

01.04.1931 g.05:43: Wenus kwinkunks Mars
02.04.1931 g.06:16: Słońce kwadratura Jowisz
03.04.1931 g.14:37: Merkury ingres Byk
03.04.1931 g.18:03: Wenus opozycja Neptun
04.04.1931 g.10:29: Merkury kwadratura Mars
05.04.1931 g.21:12: Merkury trygon Neptun
06.04.1931 g.03:22: Słońce koniunkcja Uran
06.04.1931 g.22:21: Wenus kwinkunks Ceres
07.04.1931 g.05:47: Mars trygon Kora
08.04.1931 g.13:38: Merkury kwinkunks Ceres
09.04.1931 g.13:40: Słońce kwadratura Pluton
11.04.1931 g.06:54: Wenus trygon Jowisz
13.04.1931 g.21:57: Słońce kwadratura Saturn
16.04.1931 g.16:09: Wenus trygon Pluton
16.04.1931 g.20:59: Merkury sekstyl Jowisz
16.04.1931 g.22:54: Mars sekstyl Ceres
20.04.1931 g.08:58: Wenus sekstyl Saturn
20.04.1931 g.11:08: Merkury sekstyl Jowisz
21.04.1931 g.02:39: Słońce ingres Byk
24.04.1931 g.07:10: Słońce trygon Neptun
25.04.1931 g.00:01: Słońce kwinkunks Ceres
26.04.1931 g.03:09: Wenus ingres Baran
28.04.1931 g.01:07: Wenus koniunkcja Kora
28.04.1931 g.16:46: Wenus kwinkunks Neptun
28.04.1931 g.21:11: Wenus opozycja Ceres
29.04.1931 g.08:40: Merkury kwadratura Mars
30.04.1931 g.11:07: Słońce koniunkcja Merkury

02.05.1931 g.13:22: Słońce kwadratura Mars
07.05.1931 g.01:13: Wenus trygon Mars
07.05.1931 g.09:20: Słońce sekstyl Jowisz
09.05.1931 g.12:15: Ceres opozycja Kora
09.05.1931 g.15:36: Wenus kwadratura Jowisz
10.05.1931 g.12:26: Wenus koniunkcja Uran
10.05.1931 g.15:58: Słońce sekstyl Pluton
12.05.1931 g.00:04: Wenus kwadratura Pluton
15.05.1931 g.00:10: Słońce trygon Saturn
15.05.1931 g.11:15: Wenus kwadratura Saturn
16.05.1931 g.21:32: Mars trygon Uran
17.05.1931 g.22:30: Jowisz kwadratura Uran
21.05.1931 g.03:38: Wenus ingres Byk
22.05.1931 g.02:15: Słońce ingres Bliźnięta
23.05.1931 g.02:57: Wenus kwinkunks Ceres
23.05.1931 g.15:43: Wenus trygon Neptun
24.05.1931 g.15:20: Słońce trygon Ceres
24.05.1931 g.17:07: Słońce sekstyl Kora
25.05.1931 g.05:43: Słońce kwadratura Neptun
26.05.1931 g.00:42: Ceres opozycja Kora
27.05.1931 g.04:13: Jowisz koniunkcja Pluton
27.05.1931 g.18:15: Mars kwinkunks Saturn

04.06.1931 g.07:51: Merkury sekstyl Pluton
05.06.1931 g.12:37: Merkury sekstyl Jowisz
06.06.1931 g.07:25: Wenus sekstyl Pluton
06.06.1931 g.10:48: Merkury trygon Saturn
08.06.1931 g.01:08: Wenus sekstyl Jowisz
08.06.1931 g.14:57: Wenus trygon Saturn
10.06.1931 g.11:02: Słońce sekstyl Uran
10.06.1931 g.15:58: Mars ingres Panna
10.06.1931 g.21:13: Jowisz opozycja Saturn
11.06.1931 g.08:26: Merkury ingres Bliźnięta
11.06.1931 g.16:09: Merkury kwadratura Mars
12.06.1931 g.21:22: Merkury sekstyl Kora
13.06.1931 g.05:46: Merkury kwadratura Neptun
14.06.1931 g.00:50: Słońce kwinkunks Saturn
14.06.1931 g.02:40: Merkury trygon Ceres
15.06.1931 g.00:04: Wenus ingres Bliźnięta
15.06.1931 g.13:12: Mars kwinkunks Kora
16.06.1931 g.18:20: Mars koniunkcja Neptun
17.06.1931 g.04:06: Wenus sekstyl Kora
17.06.1931 g.17:24: Wenus kwadratura Neptun
18.06.1931 g.11:40: Wenus kwadratura Mars
19.06.1931 g.18:47: Wenus trygon Ceres
21.06.1931 g.09:53: Merkury sekstyl Uran
22.06.1931 g.10:28: Słońce ingres Rak
22.06.1931 g.15:06: Merkury kwinkunks Saturn
25.06.1931 g.04:54: Słońce kwadratura Kora
26.06.1931 g.01:35: Słońce sekstyl Neptun
26.06.1931 g.14:48: Merkury ingres Rak
27.06.1931 g.19:53: Merkury kwadratura Kora
28.06.1931 g.05:25: Merkury sekstyl Neptun
29.06.1931 g.20:38: Słońce koniunkcja Merkury
30.06.1931 g.07:40: Merkury kwadratura Ceres
30.06.1931 g.18:12: Wenus sekstyl Uran

01.07.1931 g.02:37: Słońce kwadratura Ceres
02.07.1931 g.00:46: Merkury sekstyl Mars
02.07.1931 g.03:01: Wenus kwinkunks Saturn
05.07.1931 g.12:27: Merkury kwadratura Uran
06.07.1931 g.00:03: Merkury koniunkcja Pluton
06.07.1931 g.03:17: Merkury opozycja Saturn
08.07.1931 g.21:26: Saturn opozycja Pluton
09.07.1931 g.00:59: Słońce sekstyl Mars
09.07.1931 g.16:34: Wenus ingres Rak
10.07.1931 g.00:58: Merkury koniunkcja Jowisz
10.07.1931 g.20:55: Merkury ingres Lew
11.07.1931 g.20:16: Wenus kwadratura Kora
12.07.1931 g.05:49: Merkury trygon Kora
12.07.1931 g.16:28: Słońce kwadratura Uran
12.07.1931 g.20:56: Wenus sekstyl Neptun
13.07.1931 g.08:56: Słońce opozycja Saturn
13.07.1931 g.20:34: Słońce koniunkcja Pluton
15.07.1931 g.00:25: Mars kwinkunks Uran
15.07.1931 g.18:49: Mars trygon Saturn
17.07.1931 g.00:10: Mars sekstyl Pluton
17.07.1931 g.08:51: Jowisz ingres Lew
17.07.1931 g.20:32: Merkury sekstyl Ceres
20.07.1931 g.21:09: Wenus kwadratura Ceres
21.07.1931 g.09:28: Saturn kwadratura Uran
21.07.1931 g.19:38: Merkury kwinkunks Saturn
21.07.1931 g.20:07: Merkury trygon Uran
23.07.1931 g.21:21: Słońce ingres Lew
25.07.1931 g.07:11: Wenus opozycja Saturn
25.07.1931 g.12:52: Wenus kwadratura Uran
25.07.1931 g.20:48: Słońce koniunkcja Jowisz
26.07.1931 g.14:04: Słońce trygon Kora
26.07.1931 g.15:55: Wenus koniunkcja Pluton
28.07.1931 g.21:40: Jowisz trygon Kora
29.07.1931 g.00:24: Merkury ingres Panna
30.07.1931 g.22:24: Merkury kwinkunks Kora

01.08.1931 g.11:07: Merkury koniunkcja Neptun
01.08.1931 g.17:37: Mars ingres Waga
03.08.1931 g.04:29: Wenus ingres Lew
04.08.1931 g.13:54: Ceres kwadratura Saturn
04.08.1931 g.15:26: Wenus sekstyl Mars
05.08.1931 g.05:38: Wenus trygon Kora
05.08.1931 g.19:33: Mars opozycja Kora
06.08.1931 g.21:19: Wenus koniunkcja Jowisz
07.08.1931 g.07:58: Ceres opozycja Uran
10.08.1931 g.07:15: Mars sekstyl Jowisz
11.08.1931 g.15:28: Słońce kwinkunks Saturn
12.08.1931 g.17:22: Ceres kwadratura Pluton
13.08.1931 g.00:02: Słońce trygon Uran
15.08.1931 g.14:44: Merkury trygon Saturn
16.08.1931 g.08:44: Słońce sekstyl Ceres
17.08.1931 g.11:35: Wenus kwinkunks Saturn
18.08.1931 g.17:22: Wenus trygon Uran
18.08.1931 g.22:26: Merkury kwinkunks Uran
23.08.1931 g.12:22: Wenus sekstyl Ceres
24.08.1931 g.04:10: Słońce ingres Panna
26.08.1931 g.04:16: Merkury kwinkunks Uran
26.08.1931 g.14:35: Słońce kwinkunks Kora
27.08.1931 g.11:42: Wenus ingres Panna
28.08.1931 g.20:21: Mars kwadratura Saturn
29.08.1931 g.08:40: Wenus kwinkunks Kora
29.08.1931 g.17:35: Merkury trygon Saturn
29.08.1931 g.21:28: Słońce koniunkcja Neptun
31.08.1931 g.13:11: Mars opozycja Uran

01.09.1931 g.00:07: Wenus koniunkcja Neptun
04.09.1931 g.20:52: Mars kwadratura Pluton
05.09.1931 g.01:08: Słońce koniunkcja Merkury
05.09.1931 g.10:31: Merkury koniunkcja Wenus
05.09.1931 g.13:00: Ceres ingres Skorpion
08.09.1931 g.05:11: Słońce koniunkcja Wenus
09.09.1931 g.23:53: Wenus trygon Saturn
10.09.1931 g.11:34: Słońce trygon Saturn
11.09.1931 g.04:21: Ceres kwinkunks Kora
11.09.1931 g.10:07: Wenus kwinkunks Uran
12.09.1931 g.06:50: Słońce kwinkunks Uran
13.09.1931 g.00:23: Merkury koniunkcja Neptun
14.09.1931 g.01:56: Wenus sekstyl Pluton
15.09.1931 g.17:36: Słońce sekstyl Pluton
16.09.1931 g.07:53: Merkury koniunkcja Neptun
17.09.1931 g.09:43: Mars ingres Skorpion
20.09.1931 g.12:21: Mars kwinkunks Kora
20.09.1931 g.15:14: Wenus ingres Waga
21.09.1931 g.16:00: Ceres sekstyl Neptun
22.09.1931 g.07:10: Wenus opozycja Kora
24.09.1931 g.01:23: Słońce ingres Waga
26.09.1931 g.03:07: Słońce opozycja Kora
26.09.1931 g.21:16: Merkury trygon Saturn
27.09.1931 g.01:46: Mars sekstyl Neptun
27.09.1931 g.17:05: Merkury kwinkunks Uran
30.09.1931 g.05:29: Merkury sekstyl Pluton

03.10.1931 g.15:50: Wenus sekstyl Jowisz
04.10.1931 g.02:14: Wenus kwadratura Saturn
04.10.1931 g.05:53: Mars koniunkcja Ceres
04.10.1931 g.19:26: Wenus opozycja Uran
04.10.1931 g.19:27: Merkury ingres Waga
05.10.1931 g.21:28: Merkury opozycja Kora
07.10.1931 g.07:48: Jowisz kwinkunks Saturn
08.10.1931 g.09:05: Wenus kwadratura Pluton
10.10.1931 g.21:09: Jowisz trygon Uran
11.10.1931 g.06:55: Słońce kwadratura Saturn
11.10.1931 g.17:17: Słońce opozycja Uran
11.10.1931 g.22:05: Słońce sekstyl Jowisz
12.10.1931 g.05:07: Mars sekstyl Saturn
12.10.1931 g.17:21: Mars kwinkunks Uran
13.10.1931 g.09:21: Mars kwadratura Jowisz
14.10.1931 g.11:37: Merkury kwadratura Saturn
14.10.1931 g.14:24: Merkury opozycja Uran
14.10.1931 g.16:44: Wenus ingres Skorpion
15.10.1931 g.01:29: Merkury sekstyl Jowisz
16.10.1931 g.03:37: Wenus kwinkunks Kora
16.10.1931 g.12:49: Słońce kwadratura Pluton
17.10.1931 g.01:37: Saturn kwadratura Uran
17.10.1931 g.10:49: Merkury kwadratura Pluton
17.10.1931 g.23:07: Ceres kwinkunks Uran
18.10.1931 g.03:50: Ceres sekstyl Saturn
18.10.1931 g.17:52: Słońce koniunkcja Merkury
19.10.1931 g.13:49: Mars trygon Pluton
20.10.1931 g.12:15: Wenus sekstyl Neptun
22.10.1931 g.03:08: Merkury ingres Skorpion
22.10.1931 g.20:44: Ceres kwadratura Jowisz
23.10.1931 g.04:33: Merkury kwinkunks Kora
24.10.1931 g.10:15: Słońce ingres Skorpion
26.10.1931 g.03:34: Słońce kwinkunks Kora
26.10.1931 g.16:18: Merkury sekstyl Neptun
28.10.1931 g.02:26: Wenus kwinkunks Uran
28.10.1931 g.22:12: Wenus sekstyl Saturn
29.10.1931 g.23:10: Ceres trygon Pluton
30.10.1931 g.13:46: Mars ingres Strzelec
30.10.1931 g.20:52: Wenus kwadratura Jowisz
31.10.1931 g.23:25: Słońce sekstyl Neptun

01.11.1931 g.10:40: Wenus trygon Pluton
01.11.1931 g.10:59: Merkury kwinkunks Uran
01.11.1931 g.20:55: Mars trygon Kora
02.11.1931 g.09:36: Merkury sekstyl Saturn
02.11.1931 g.17:09: Wenus koniunkcja Ceres
04.11.1931 g.02:14: Merkury kwadratura Jowisz
05.11.1931 g.01:17: Merkury trygon Pluton
07.11.1931 g.09:23: Merkury koniunkcja Ceres
07.11.1931 g.17:32: Wenus ingres Strzelec
09.11.1931 g.00:12: Wenus trygon Kora
09.11.1931 g.16:39: Słońce kwinkunks Uran
10.11.1931 g.05:25: Mars kwadratura Neptun
10.11.1931 g.05:26: Merkury ingres Strzelec
11.11.1931 g.06:41: Merkury trygon Kora
12.11.1931 g.03:09: Słońce sekstyl Saturn
13.11.1931 g.22:59: Wenus kwadratura Neptun
15.11.1931 g.01:07: Słońce kwadratura Jowisz
15.11.1931 g.10:40: Słońce trygon Pluton
15.11.1931 g.11:23: Merkury kwadratura Neptun
17.11.1931 g.12:52: Ceres ingres Strzelec
19.11.1931 g.04:07: Wenus koniunkcja Mars
20.11.1931 g.12:05: Wenus trygon Uran
20.11.1931 g.19:26: Merkury koniunkcja Mars
21.11.1931 g.02:49: Ceres trygon Kora
21.11.1931 g.02:49: Merkury trygon Uran
21.11.1931 g.09:17: Mars trygon Uran
23.11.1931 g.07:24: Słońce ingres Strzelec
24.11.1931 g.18:52: Słońce trygon Kora
25.11.1931 g.07:44: Wenus kwinkunks Pluton
25.11.1931 g.12:02: Merkury kwinkunks Pluton
25.11.1931 g.14:32: Wenus trygon Jowisz
25.11.1931 g.18:35: Merkury trygon Jowisz
27.11.1931 g.10:46: Słońce koniunkcja Ceres
29.11.1931 g.10:08: Mars kwinkunks Pluton
30.11.1931 g.04:51: Mars trygon Jowisz

01.12.1931 g.04:09: Słońce kwadratura Neptun
01.12.1931 g.18:29: Wenus ingres Koziorożec
02.12.1931 g.01:00: Merkury ingres Koziorożec
02.12.1931 g.22:32: Wenus kwadratura Kora
03.12.1931 g.10:16: Merkury kwadratura Kora
06.12.1931 g.11:06: Ceres kwadratura Neptun
08.12.1931 g.04:11: Wenus trygon Neptun
08.12.1931 g.15:57: Słońce trygon Uran
10.12.1931 g.04:10: Mars ingres Koziorożec
12.12.1931 g.01:31: Mars kwadratura Kora
13.12.1931 g.13:29: Saturn opozycja Pluton
14.12.1931 g.04:51: Wenus kwadratura Uran
14.12.1931 g.15:49: Słońce kwinkunks Pluton
15.12.1931 g.13:35: Słońce trygon Jowisz
16.12.1931 g.06:31: Merkury koniunkcja Mars
19.12.1931 g.02:05: Wenus opozycja Pluton
19.12.1931 g.06:56: Merkury kwadratura Kora
19.12.1931 g.17:01: Wenus koniunkcja Saturn
19.12.1931 g.19:21: Wenus kwinkunks Jowisz
20.12.1931 g.08:59: Merkury ingres Strzelec
20.12.1931 g.13:35: Jowisz kwinkunks Saturn
20.12.1931 g.15:01: Mars trygon Neptun
21.12.1931 g.10:20: Słońce koniunkcja Merkury
22.12.1931 g.20:29: Słońce ingres Koziorożec
24.12.1931 g.06:06: Słońce kwadratura Kora
24.12.1931 g.08:52: Ceres trygon Uran
25.12.1931 g.20:43: Wenus ingres Wodnik
26.12.1931 g.18:43: Merkury trygon Jowisz
27.12.1931 g.00:21: Wenus sekstyl Kora
27.12.1931 g.18:39: Merkury kwinkunks Pluton
30.12.1931 g.08:37: Mars kwadratura Uran
30.12.1931 g.14:11: Słońce trygon Neptun

1930 1931 1932Pobierz wersję testową Uranii
Horoskop Zegar astrologiczny 
2024-07-18 g.12:21:54 
Europa/Warszawa

Polecane
Tranzyty codzienne
Zegar Astro

Tranzyty
Tranzyty codzienne
Tranzyty bieżący miesiac
Tranzyty następny miesiac
Tranzyty poprzedni miesiac

Tranzyty w styczniu 2024
Tranzyty w lutym 2024
Tranzyty w marcu 2024
Tranzyty w kwietniu 2024
Tranzyty w maju 2024
Tranzyty w czerwcu 2024
Tranzyty w lipcu 2024
Tranzyty w sierpniu 2024
Tranzyty we wrześniu 2024
Tranzyty w październiku 2024
Tranzyty w listopadzie 2024
Tranzyty w grudniu 2024

Aspektarium

Tranzyty planet:

dzisiaj (18.07.2024):
01:20: Księżyc opozycja Jowisz
14:49: Księżyc kwadratura Saturn
16:00: Słońce sekstyl Uran
22:23: Księżyc trygon Merkury

jutro (19.07.2024):
02:13: Księżyc trygon Kora
09:58: Księżyc kwadratura Neptun
10:13: Księżyc ingres Koziorożec