Horoscope  
Astrologia
Spotkania
Program astrologiczny Urania
Biuletyn astrologiczny
Postacie polskiej astrologii
Symbole astrologiczne
Horoskop
   Horoskop tygodniowy
   Horoskop 2013
   Nowe horoskopy
   Zegar
   Tranzyty
Sownik
System domw
Galeria Szem'a
Katalog stron
Bibliografia
Astrologia > Horoskop > Tranzyty > 1921


Tranzyty planet w 1921 roku


01.01.1921 g.08:31: Merkury opozycja Ceres
02.01.1921 g.09:33: Merkury sekstyl Uran
02.01.1921 g.11:14: Wenus kwinkunks Saturn
04.01.1921 g.02:46: Słońce kwinkunks Neptun
05.01.1921 g.09:39: Mars ingres Ryby
05.01.1921 g.12:05: Merkury opozycja Pluton
05.01.1921 g.17:21: Mars trygon Ceres
06.01.1921 g.20:44: Ceres ingres Bliźnięta
06.01.1921 g.22:15: Wenus trygon Ceres
06.01.1921 g.22:32: Wenus ingres Ryby
08.01.1921 g.20:07: Merkury kwinkunks Neptun
09.01.1921 g.11:24: Mars koniunkcja Uran
09.01.1921 g.16:25: Wenus koniunkcja Uran
09.01.1921 g.17:26: Słońce trygon Jowisz
10.01.1921 g.02:12: Wenus koniunkcja Mars
12.01.1921 g.10:02: Merkury trygon Jowisz
13.01.1921 g.12:27: Wenus trygon Pluton
15.01.1921 g.02:46: Mars trygon Pluton
15.01.1921 g.08:40: Ceres kwadratura Kora
15.01.1921 g.10:46: Słońce trygon Saturn
16.01.1921 g.00:02: Merkury trygon Saturn
16.01.1921 g.21:31: Słońce koniunkcja Merkury
17.01.1921 g.22:06: Merkury kwinkunks Ceres
18.01.1921 g.02:52: Wenus kwinkunks Neptun
18.01.1921 g.04:37: Merkury sekstyl Kora
18.01.1921 g.11:39: Słońce kwinkunks Ceres
19.01.1921 g.00:40: Słońce sekstyl Kora
19.01.1921 g.04:28: Merkury ingres Wodnik
20.01.1921 g.15:54: Słońce ingres Wodnik
21.01.1921 g.18:25: Mars kwinkunks Neptun
23.01.1921 g.01:58: Wenus opozycja Jowisz
23.01.1921 g.12:24: Merkury kwinkunks Pluton
26.01.1921 g.12:05: Merkury opozycja Neptun
27.01.1921 g.20:16: Słońce kwinkunks Pluton
28.01.1921 g.12:27: Wenus opozycja Saturn
28.01.1921 g.14:16: Mars opozycja Jowisz
29.01.1921 g.13:04: Merkury kwinkunks Jowisz
30.01.1921 g.09:55: Wenus kwadratura Ceres

01.02.1921 g.09:18: Wenus koniunkcja Kora
01.02.1921 g.20:17: Słońce opozycja Neptun
02.02.1921 g.01:52: Merkury kwinkunks Saturn
02.02.1921 g.20:34: Wenus ingres Baran
03.02.1921 g.05:18: Merkury trygon Ceres
05.02.1921 g.08:21: Mars opozycja Saturn
05.02.1921 g.12:13: Merkury ingres Ryby
06.02.1921 g.13:36: Słońce kwinkunks Jowisz
07.02.1921 g.22:23: Mars kwadratura Ceres
08.02.1921 g.08:27: Merkury koniunkcja Uran
09.02.1921 g.16:58: Wenus kwadratura Pluton
09.02.1921 g.21:30: Merkury trygon Pluton
11.02.1921 g.09:22: Mars koniunkcja Kora
12.02.1921 g.19:17: Słońce kwinkunks Saturn
13.02.1921 g.07:20: Mars ingres Baran
13.02.1921 g.11:32: Merkury kwinkunks Neptun
14.02.1921 g.15:40: Wenus trygon Neptun
15.02.1921 g.05:34: Słońce trygon Ceres
17.02.1921 g.09:33: Merkury opozycja Jowisz
18.02.1921 g.15:02: Wenus kwinkunks Jowisz
19.02.1921 g.06:20: Słońce ingres Ryby
22.02.1921 g.10:33: Mars kwadratura Pluton
24.02.1921 g.20:35: Słońce koniunkcja Uran
26.02.1921 g.02:10: Wenus kwinkunks Saturn
26.02.1921 g.03:02: Słońce trygon Pluton
28.02.1921 g.12:01: Merkury opozycja Jowisz
28.02.1921 g.16:33: Mars trygon Neptun

02.03.1921 g.19:27: Słońce kwinkunks Neptun
03.03.1921 g.04:15: Słońce koniunkcja Merkury
03.03.1921 g.13:12: Merkury kwinkunks Neptun
03.03.1921 g.23:08: Wenus sekstyl Ceres
03.03.1921 g.23:38: Mars kwinkunks Jowisz
05.03.1921 g.04:15: Słońce opozycja Jowisz
07.03.1921 g.11:18: Wenus ingres Byk
08.03.1921 g.11:02: Merkury trygon Pluton
09.03.1921 g.02:11: Merkury koniunkcja Uran
12.03.1921 g.15:06: Słońce opozycja Saturn
13.03.1921 g.05:36: Ceres kwadratura Kora
13.03.1921 g.10:10: Merkury sekstyl Wenus
13.03.1921 g.15:24: Mars kwinkunks Saturn
17.03.1921 g.13:17: Uran trygon Pluton
18.03.1921 g.17:05: Wenus sekstyl Pluton
18.03.1921 g.18:05: Ceres ingres Rak
18.03.1921 g.20:50: Wenus sekstyl Uran
20.03.1921 g.05:03: Słońce koniunkcja Kora
21.03.1921 g.05:51: Słońce ingres Baran
21.03.1921 g.23:05: Słońce kwadratura Ceres
25.03.1921 g.04:06: Merkury trygon Pluton
25.03.1921 g.08:26: Mars ingres Byk
25.03.1921 g.18:44: Merkury koniunkcja Uran
28.03.1921 g.02:50: Słońce kwadratura Pluton
28.03.1921 g.11:37: Mars sekstyl Ceres
29.03.1921 g.02:44: Merkury sekstyl Wenus
30.03.1921 g.01:46: Merkury opozycja Jowisz
30.03.1921 g.05:25: Merkury kwinkunks Neptun

01.04.1921 g.02:36: Słońce kwinkunks Jowisz
01.04.1921 g.10:36: Słońce trygon Neptun
03.04.1921 g.16:56: Mars sekstyl Pluton
04.04.1921 g.23:38: Mars sekstyl Uran
06.04.1921 g.16:02: Merkury opozycja Saturn
07.04.1921 g.11:14: Wenus koniunkcja Mars
08.04.1921 g.05:10: Mars trygon Jowisz
09.04.1921 g.11:05: Mars kwadratura Neptun
09.04.1921 g.20:18: Słońce kwinkunks Saturn
11.04.1921 g.22:35: Wenus sekstyl Uran
13.04.1921 g.15:28: Ceres koniunkcja Pluton
13.04.1921 g.16:36: Merkury koniunkcja Kora
14.04.1921 g.04:12: Merkury ingres Baran
14.04.1921 g.04:30: Wenus sekstyl Ceres
14.04.1921 g.12:20: Wenus sekstyl Pluton
18.04.1921 g.05:40: Ceres trygon Uran
18.04.1921 g.14:48: Merkury kwadratura Pluton
19.04.1921 g.18:49: Merkury kwadratura Ceres
20.04.1921 g.01:22: Merkury kwinkunks Jowisz
20.04.1921 g.06:19: Mars trygon Saturn
20.04.1921 g.17:32: Słońce ingres Byk
21.04.1921 g.00:28: Ceres sekstyl Jowisz
21.04.1921 g.00:44: Merkury trygon Neptun
22.04.1921 g.19:36: Słońce koniunkcja Wenus
25.04.1921 g.08:13: Merkury kwinkunks Saturn
26.04.1921 g.01:45: Wenus ingres Baran
27.04.1921 g.23:49: Słońce sekstyl Pluton
29.04.1921 g.18:52: Słońce sekstyl Uran
29.04.1921 g.23:15: Słońce trygon Jowisz
30.04.1921 g.04:29: Merkury koniunkcja Wenus

01.05.1921 g.09:03: Merkury ingres Byk
02.05.1921 g.00:42: Słońce kwadratura Neptun
03.05.1921 g.14:18: Jowisz opozycja Uran
04.05.1921 g.21:42: Merkury sekstyl Pluton
05.05.1921 g.10:55: Mars sekstyl Kora
05.05.1921 g.11:23: Słońce sekstyl Ceres
05.05.1921 g.17:54: Merkury trygon Jowisz
05.05.1921 g.18:49: Merkury sekstyl Uran
06.05.1921 g.03:45: Mars ingres Bliźnięta
06.05.1921 g.17:42: Merkury kwadratura Neptun
08.05.1921 g.20:53: Merkury sekstyl Ceres
09.05.1921 g.08:37: Słońce trygon Saturn
10.05.1921 g.00:35: Merkury trygon Saturn
10.05.1921 g.13:38: Słońce koniunkcja Merkury
15.05.1921 g.06:37: Ceres sekstyl Saturn
15.05.1921 g.07:38: Merkury sekstyl Kora
15.05.1921 g.12:09: Merkury ingres Bliźnięta
19.05.1921 g.08:43: Mars kwadratura Jowisz
19.05.1921 g.14:44: Mars kwadratura Uran
19.05.1921 g.20:46: Merkury kwadratura Jowisz
19.05.1921 g.22:38: Merkury kwadratura Uran
20.05.1921 g.02:32: Merkury koniunkcja Mars
20.05.1921 g.19:59: Merkury sekstyl Neptun
21.05.1921 g.08:14: Słońce sekstyl Kora
21.05.1921 g.17:16: Słońce ingres Bliźnięta
22.05.1921 g.06:48: Mars sekstyl Neptun
24.05.1921 g.07:27: Merkury kwadratura Saturn
25.05.1921 g.02:44: Jowisz opozycja Uran
30.05.1921 g.06:06: Merkury sekstyl Wenus
31.05.1921 g.02:31: Merkury kwadratura Kora
31.05.1921 g.07:12: Merkury ingres Rak
31.05.1921 g.16:23: Słońce kwadratura Uran

01.06.1921 g.01:29: Słońce kwadratura Jowisz
01.06.1921 g.07:26: Mars kwadratura Saturn
02.06.1921 g.06:20: Wenus ingres Byk
02.06.1921 g.15:01: Słońce sekstyl Neptun
05.06.1921 g.20:07: Merkury koniunkcja Pluton
07.06.1921 g.07:27: Merkury trygon Uran
08.06.1921 g.01:51: Merkury sekstyl Jowisz
09.06.1921 g.19:37: Słońce kwadratura Saturn
13.06.1921 g.08:18: Ceres trygon Kora
13.06.1921 g.22:07: Wenus sekstyl Pluton
13.06.1921 g.22:36: Ceres ingres Lew
15.06.1921 g.23:46: Wenus sekstyl Uran
17.06.1921 g.09:16: Merkury sekstyl Saturn
18.06.1921 g.09:07: Wenus trygon Jowisz
18.06.1921 g.13:57: Mars kwadratura Kora
18.06.1921 g.15:43: Wenus kwadratura Neptun
18.06.1921 g.22:34: Mars ingres Rak
21.06.1921 g.19:38: Słońce kwadratura Kora
22.06.1921 g.01:35: Słońce ingres Rak
26.06.1921 g.23:08: Wenus trygon Saturn
28.06.1921 g.09:43: Merkury sekstyl Wenus
29.06.1921 g.08:25: Słońce koniunkcja Mars
30.06.1921 g.21:34: Słońce koniunkcja Pluton

01.07.1921 g.10:30: Merkury sekstyl Saturn
01.07.1921 g.14:26: Mars koniunkcja Pluton
02.07.1921 g.01:09: Słońce trygon Uran
03.07.1921 g.04:54: Mars trygon Uran
05.07.1921 g.20:06: Ceres kwinkunks Uran
06.07.1921 g.20:06: Słońce sekstyl Jowisz
08.07.1921 g.01:59: Wenus sekstyl Kora
08.07.1921 g.07:17: Słońce koniunkcja Merkury
08.07.1921 g.07:57: Wenus ingres Bliźnięta
09.07.1921 g.19:35: Merkury sekstyl Jowisz
10.07.1921 g.08:33: Merkury koniunkcja Mars
11.07.1921 g.04:11: Mars sekstyl Jowisz
12.07.1921 g.21:37: Ceres koniunkcja Neptun
13.07.1921 g.07:50: Słońce sekstyl Saturn
17.07.1921 g.09:28: Wenus kwadratura Uran
20.07.1921 g.12:38: Mars sekstyl Saturn
20.07.1921 g.21:05: Wenus sekstyl Neptun
23.07.1921 g.04:53: Słońce trygon Kora
23.07.1921 g.12:30: Słońce ingres Lew
24.07.1921 g.20:09: Wenus kwadratura Jowisz
25.07.1921 g.03:57: Uran trygon Pluton
26.07.1921 g.05:22: Wenus sekstyl Ceres
29.07.1921 g.03:06: Wenus kwadratura Saturn
31.07.1921 g.12:27: Merkury sekstyl Jowisz

01.08.1921 g.16:59: Słońce kwinkunks Uran
02.08.1921 g.23:23: Mars trygon Kora
03.08.1921 g.13:00: Mars ingres Lew
03.08.1921 g.13:33: Merkury sekstyl Saturn
05.08.1921 g.08:22: Wenus kwadratura Kora
05.08.1921 g.16:41: Wenus ingres Rak
06.08.1921 g.14:49: Słońce koniunkcja Neptun
08.08.1921 g.04:08: Merkury trygon Kora
08.08.1921 g.09:41: Merkury ingres Lew
11.08.1921 g.01:14: Merkury koniunkcja Mars
12.08.1921 g.21:24: Merkury kwinkunks Uran
13.08.1921 g.04:36: Wenus trygon Uran
14.08.1921 g.03:22: Wenus koniunkcja Pluton
15.08.1921 g.14:57: Merkury koniunkcja Neptun
16.08.1921 g.08:45: Mars kwinkunks Uran
19.08.1921 g.05:34: Ceres kwinkunks Kora
20.08.1921 g.07:40: Ceres ingres Panna
23.08.1921 g.05:54: Słońce kwinkunks Kora
23.08.1921 g.09:22: Merkury kwinkunks Kora
23.08.1921 g.12:41: Słońce koniunkcja Merkury
23.08.1921 g.15:53: Merkury ingres Panna
23.08.1921 g.19:15: Słońce ingres Panna
24.08.1921 g.16:18: Merkury koniunkcja Ceres
25.08.1921 g.14:53: Mars koniunkcja Neptun
26.08.1921 g.08:56: Wenus sekstyl Jowisz
26.08.1921 g.23:07: Słońce koniunkcja Ceres
27.08.1921 g.16:08: Wenus sekstyl Saturn
27.08.1921 g.16:34: Merkury opozycja Uran
28.08.1921 g.16:33: Merkury sekstyl Pluton
31.08.1921 g.11:41: Wenus trygon Kora
31.08.1921 g.17:26: Słońce opozycja Uran

01.09.1921 g.00:23: Wenus ingres Lew
02.09.1921 g.22:12: Słońce sekstyl Pluton
05.09.1921 g.13:23: Ceres opozycja Uran
06.09.1921 g.16:49: Merkury koniunkcja Jowisz
06.09.1921 g.21:46: Merkury koniunkcja Saturn
07.09.1921 g.07:36: Wenus kwinkunks Uran
08.09.1921 g.18:22: Merkury opozycja Kora
09.09.1921 g.04:37: Merkury ingres Waga
10.09.1921 g.06:13: Jowisz koniunkcja Saturn
10.09.1921 g.19:54: Ceres sekstyl Pluton
13.09.1921 g.14:13: Wenus koniunkcja Neptun
13.09.1921 g.15:16: Merkury kwinkunks Uran
15.09.1921 g.10:26: Merkury kwadratura Pluton
18.09.1921 g.06:44: Mars kwinkunks Kora
18.09.1921 g.18:56: Merkury sekstyl Neptun
19.09.1921 g.13:39: Mars ingres Panna
21.09.1921 g.15:20: Słońce koniunkcja Saturn
22.09.1921 g.02:22: Jowisz opozycja Kora
22.09.1921 g.19:11: Słońce opozycja Kora
23.09.1921 g.00:12: Słońce koniunkcja Jowisz
23.09.1921 g.16:19: Słońce ingres Waga
25.09.1921 g.12:23: Wenus kwinkunks Kora
26.09.1921 g.01:10: Jowisz ingres Waga
26.09.1921 g.06:08: Wenus ingres Panna
29.09.1921 g.00:17: Merkury kwinkunks Kora
29.09.1921 g.18:01: Merkury ingres Skorpion
29.09.1921 g.23:58: Mars opozycja Uran
30.09.1921 g.02:56: Saturn opozycja Kora
30.09.1921 g.08:19: Słońce kwinkunks Uran

01.10.1921 g.14:59: Wenus opozycja Uran
03.10.1921 g.10:39: Wenus koniunkcja Mars
03.10.1921 g.21:53: Słońce kwadratura Pluton
04.10.1921 g.13:07: Wenus sekstyl Pluton
05.10.1921 g.04:13: Merkury trygon Uran
05.10.1921 g.14:15: Mars sekstyl Pluton
07.10.1921 g.19:22: Saturn ingres Waga
08.10.1921 g.18:24: Merkury trygon Pluton
09.10.1921 g.10:49: Słońce sekstyl Neptun
16.10.1921 g.20:11: Merkury kwadratura Neptun
18.10.1921 g.08:26: Wenus koniunkcja Ceres
19.10.1921 g.21:04: Wenus opozycja Kora
20.10.1921 g.19:34: Wenus ingres Waga
22.10.1921 g.04:56: Wenus koniunkcja Saturn
22.10.1921 g.12:16: Ceres opozycja Kora
22.10.1921 g.20:29: Słońce kwinkunks Kora
22.10.1921 g.20:45: Merkury kwadratura Neptun
23.10.1921 g.21:20: Jowisz kwinkunks Uran
24.10.1921 g.01:02: Słońce ingres Skorpion
25.10.1921 g.04:11: Ceres ingres Waga
25.10.1921 g.14:08: Wenus kwinkunks Uran
25.10.1921 g.22:59: Wenus koniunkcja Jowisz
28.10.1921 g.21:38: Wenus kwadratura Pluton
29.10.1921 g.13:13: Merkury trygon Pluton
29.10.1921 g.21:14: Słońce trygon Uran
31.10.1921 g.10:26: Ceres koniunkcja Saturn
31.10.1921 g.12:34: Słońce koniunkcja Merkury

01.11.1921 g.20:10: Merkury trygon Uran
02.11.1921 g.15:36: Wenus sekstyl Neptun
03.11.1921 g.00:16: Słońce trygon Pluton
04.11.1921 g.15:29: Mars opozycja Kora
06.11.1921 g.18:12: Mars ingres Waga
07.11.1921 g.07:19: Ceres kwinkunks Uran
08.11.1921 g.23:22: Słońce kwadratura Neptun
12.11.1921 g.16:31: Jowisz kwadratura Pluton
12.11.1921 g.21:01: Wenus kwinkunks Kora
13.11.1921 g.11:25: Mars koniunkcja Saturn
13.11.1921 g.23:10: Wenus ingres Skorpion
16.11.1921 g.02:10: Mars kwinkunks Uran
16.11.1921 g.20:18: Ceres kwadratura Pluton
17.11.1921 g.22:23: Merkury trygon Uran
18.11.1921 g.12:59: Wenus trygon Uran
20.11.1921 g.08:14: Ceres koniunkcja Jowisz
21.11.1921 g.06:17: Merkury trygon Pluton
21.11.1921 g.12:31: Słońce trygon Kora
21.11.1921 g.18:09: Wenus trygon Pluton
22.11.1921 g.16:15: Mars kwadratura Pluton
22.11.1921 g.22:04: Słońce ingres Strzelec
25.11.1921 g.18:14: Merkury kwadratura Neptun
26.11.1921 g.17:12: Wenus kwadratura Neptun
27.11.1921 g.04:45: Mars koniunkcja Jowisz
28.11.1921 g.07:25: Słońce sekstyl Saturn
28.11.1921 g.15:17: Słońce kwadratura Uran

01.12.1921 g.17:56: Ceres sekstyl Neptun
02.12.1921 g.08:50: Słońce kwinkunks Pluton
02.12.1921 g.21:44: Mars sekstyl Neptun
03.12.1921 g.08:28: Saturn kwinkunks Uran
04.12.1921 g.03:34: Merkury trygon Kora
05.12.1921 g.02:27: Merkury ingres Strzelec
05.12.1921 g.04:21: Mars koniunkcja Ceres
06.12.1921 g.17:40: Wenus trygon Kora
06.12.1921 g.17:53: Słońce sekstyl Jowisz
07.12.1921 g.21:46: Wenus ingres Strzelec
08.12.1921 g.13:38: Słońce trygon Neptun
08.12.1921 g.23:03: Merkury kwadratura Uran
09.12.1921 g.03:54: Merkury sekstyl Saturn
11.12.1921 g.04:44: Merkury kwinkunks Pluton
12.12.1921 g.16:55: Wenus kwadratura Uran
12.12.1921 g.21:30: Słońce sekstyl Ceres
13.12.1921 g.02:07: Wenus sekstyl Saturn
14.12.1921 g.22:17: Merkury sekstyl Jowisz
15.12.1921 g.07:10: Merkury trygon Neptun
15.12.1921 g.08:01: Wenus kwinkunks Pluton
16.12.1921 g.18:55: Słońce sekstyl Mars
18.12.1921 g.20:17: Jowisz sekstyl Neptun
19.12.1921 g.19:26: Merkury sekstyl Ceres
20.12.1921 g.09:40: Wenus trygon Neptun
20.12.1921 g.14:24: Wenus sekstyl Jowisz
21.12.1921 g.00:13: Słońce kwadratura Kora
22.12.1921 g.11:07: Słońce ingres Koziorożec
23.12.1921 g.01:18: Merkury sekstyl Mars
23.12.1921 g.10:18: Merkury kwadratura Kora
24.12.1921 g.01:26: Mars kwinkunks Kora
24.12.1921 g.08:44: Merkury ingres Koziorożec
26.12.1921 g.13:48: Mars ingres Skorpion
27.12.1921 g.18:09: Słońce koniunkcja Merkury
28.12.1921 g.10:26: Merkury sekstyl Uran
28.12.1921 g.12:04: Wenus sekstyl Ceres
28.12.1921 g.20:01: Słońce sekstyl Uran
28.12.1921 g.22:14: Merkury kwadratura Saturn
29.12.1921 g.14:48: Słońce kwadratura Saturn
30.12.1921 g.00:37: Merkury opozycja Pluton
30.12.1921 g.14:35: Wenus kwadratura Kora
31.12.1921 g.07:11: Słońce opozycja Pluton
31.12.1921 g.18:31: Wenus ingres Koziorożec

1920 1921 1922Pobierz wersję testową Uranii
Horoskop Zegar astrologiczny 
2024-07-17 g.18:13:27 
Europa/Warszawa

Polecane
Tranzyty codzienne
Zegar Astro

Tranzyty
Tranzyty codzienne
Tranzyty bieżący miesiac
Tranzyty następny miesiac
Tranzyty poprzedni miesiac

Tranzyty w styczniu 2024
Tranzyty w lutym 2024
Tranzyty w marcu 2024
Tranzyty w kwietniu 2024
Tranzyty w maju 2024
Tranzyty w czerwcu 2024
Tranzyty w lipcu 2024
Tranzyty w sierpniu 2024
Tranzyty we wrześniu 2024
Tranzyty w październiku 2024
Tranzyty w listopadzie 2024
Tranzyty w grudniu 2024

Aspektarium

Tranzyty planet:

dzisiaj (17.07.2024):
03:10: Księżyc trygon Neptun
03:24: Księżyc ingres Strzelec
05:19: Księżyc sekstyl Pluton
16:21: Słońce kwadratura Kora
17:07: Księżyc trygon Wenus

jutro (18.07.2024):
01:20: Księżyc opozycja Jowisz
14:49: Księżyc kwadratura Saturn
16:00: Słońce sekstyl Uran
22:23: Księżyc trygon Merkury