Horoscope  
Astrologia
Spotkania
Program astrologiczny Urania
Biuletyn astrologiczny
Postacie polskiej astrologii
Symbole astrologiczne
Horoskop
   Horoskop tygodniowy
   Horoskop 2013
   Nowe horoskopy
   Zegar
   Tranzyty
Sownik
System domw
Galeria Szem'a
Katalog stron
Bibliografia
Astrologia > Horoskop > Tranzyty > 1922


Tranzyty planet w 1922 roku


02.01.1922 g.23:30: Merkury kwinkunks Neptun
04.01.1922 g.06:15: Merkury kwadratura Jowisz
05.01.1922 g.05:57: Wenus sekstyl Mars
05.01.1922 g.14:49: Ceres kwinkunks Kora
06.01.1922 g.04:25: Wenus sekstyl Uran
06.01.1922 g.12:36: Słońce kwinkunks Neptun
06.01.1922 g.17:43: Wenus kwadratura Saturn
07.01.1922 g.09:00: Mars trygon Uran
07.01.1922 g.19:26: Wenus opozycja Pluton
09.01.1922 g.01:07: Słońce kwadratura Jowisz
10.01.1922 g.07:05: Ceres ingres Skorpion
10.01.1922 g.18:02: Mars trygon Pluton
10.01.1922 g.22:34: Merkury sekstyl Kora
11.01.1922 g.18:58: Merkury ingres Wodnik
12.01.1922 g.02:44: Merkury kwadratura Ceres
12.01.1922 g.20:36: Wenus kwinkunks Neptun
15.01.1922 g.08:40: Wenus kwadratura Jowisz
16.01.1922 g.08:13: Merkury trygon Saturn
16.01.1922 g.23:34: Merkury kwinkunks Pluton
19.01.1922 g.13:31: Słońce sekstyl Kora
20.01.1922 g.09:12: Merkury kwadratura Mars
20.01.1922 g.20:20: Merkury opozycja Neptun
20.01.1922 g.21:47: Słońce ingres Wodnik
21.01.1922 g.16:13: Mars kwadratura Neptun
23.01.1922 g.05:15: Saturn kwinkunks Uran
23.01.1922 g.05:19: Merkury trygon Jowisz
23.01.1922 g.13:37: Wenus sekstyl Kora
24.01.1922 g.15:13: Wenus ingres Wodnik
24.01.1922 g.19:30: Słońce kwadratura Ceres
28.01.1922 g.06:44: Słońce trygon Saturn
28.01.1922 g.11:37: Wenus kwadratura Ceres
29.01.1922 g.05:00: Słońce kwinkunks Pluton
30.01.1922 g.13:31: Wenus trygon Saturn
31.01.1922 g.07:47: Wenus kwinkunks Pluton

01.02.1922 g.19:43: Merkury ingres Ryby
04.02.1922 g.06:25: Słońce opozycja Neptun
05.02.1922 g.05:33: Wenus opozycja Neptun
06.02.1922 g.07:02: Uran trygon Pluton
08.02.1922 g.11:18: Słońce trygon Jowisz
08.02.1922 g.15:29: Wenus trygon Jowisz
09.02.1922 g.06:24: Merkury ingres Wodnik
09.02.1922 g.09:16: Słońce koniunkcja Wenus
12.02.1922 g.18:04: Merkury kwadratura Mars
13.02.1922 g.23:42: Merkury koniunkcja Wenus
14.02.1922 g.12:08: Słońce koniunkcja Merkury
16.02.1922 g.00:30: Ceres trygon Pluton
16.02.1922 g.13:37: Mars trygon Kora
16.02.1922 g.17:05: Wenus kwadratura Mars
17.02.1922 g.13:06: Wenus ingres Ryby
18.02.1922 g.18:15: Mars ingres Strzelec
19.02.1922 g.12:16: Słońce ingres Ryby
20.02.1922 g.06:24: Słońce kwadratura Mars
20.02.1922 g.21:28: Merkury trygon Jowisz
22.02.1922 g.17:17: Wenus kwinkunks Saturn
23.02.1922 g.23:58: Wenus trygon Pluton
24.02.1922 g.18:40: Wenus trygon Ceres
25.02.1922 g.00:34: Wenus koniunkcja Uran
25.02.1922 g.18:18: Słońce kwinkunks Saturn
27.02.1922 g.12:04: Słońce trygon Pluton
28.02.1922 g.16:20: Wenus kwinkunks Neptun
28.02.1922 g.17:46: Słońce trygon Ceres

01.03.1922 g.01:00: Słońce koniunkcja Uran
02.03.1922 g.21:27: Mars sekstyl Saturn
03.03.1922 g.15:35: Wenus kwinkunks Jowisz
04.03.1922 g.17:40: Merkury trygon Jowisz
05.03.1922 g.06:16: Słońce kwinkunks Neptun
07.03.1922 g.05:33: Mars kwinkunks Pluton
08.03.1922 g.15:02: Słońce kwinkunks Jowisz
12.03.1922 g.05:02: Mars kwadratura Uran
12.03.1922 g.21:28: Wenus koniunkcja Kora
13.03.1922 g.13:29: Wenus ingres Baran
17.03.1922 g.11:59: Wenus opozycja Saturn
18.03.1922 g.08:31: Merkury ingres Ryby
19.03.1922 g.22:07: Mars trygon Neptun
19.03.1922 g.22:40: Wenus kwadratura Pluton
20.03.1922 g.15:41: Wenus kwinkunks Ceres
20.03.1922 g.18:06: Słońce koniunkcja Kora
21.03.1922 g.11:48: Słońce ingres Baran
21.03.1922 g.22:43: Merkury kwinkunks Saturn
24.03.1922 g.08:51: Wenus trygon Neptun
24.03.1922 g.10:32: Merkury trygon Pluton
24.03.1922 g.16:00: Mars sekstyl Jowisz
24.03.1922 g.18:13: Merkury trygon Ceres
25.03.1922 g.18:47: Słońce opozycja Saturn
25.03.1922 g.20:03: Wenus opozycja Jowisz
26.03.1922 g.12:31: Wenus trygon Mars
26.03.1922 g.14:42: Merkury koniunkcja Uran
28.03.1922 g.03:34: Ceres trygon Pluton
28.03.1922 g.05:08: Merkury kwinkunks Neptun
29.03.1922 g.04:27: Merkury kwinkunks Jowisz
29.03.1922 g.08:04: Słońce kwinkunks Ceres
29.03.1922 g.12:19: Słońce kwadratura Pluton
31.03.1922 g.02:17: Merkury kwadratura Mars

03.04.1922 g.22:17: Słońce trygon Neptun
04.04.1922 g.15:44: Słońce opozycja Jowisz
06.04.1922 g.17:50: Wenus ingres Byk
07.04.1922 g.05:15: Merkury koniunkcja Kora
07.04.1922 g.12:22: Merkury ingres Baran
09.04.1922 g.06:52: Wenus kwinkunks Saturn
09.04.1922 g.07:09: Merkury opozycja Saturn
10.04.1922 g.15:31: Merkury kwinkunks Ceres
10.04.1922 g.17:41: Jowisz sekstyl Neptun
11.04.1922 g.03:58: Wenus opozycja Ceres
11.04.1922 g.23:37: Merkury kwadratura Pluton
12.04.1922 g.08:21: Słońce trygon Mars
13.04.1922 g.05:58: Wenus sekstyl Pluton
14.04.1922 g.12:01: Merkury opozycja Jowisz
14.04.1922 g.17:37: Merkury trygon Neptun
16.04.1922 g.12:39: Wenus sekstyl Uran
16.04.1922 g.20:26: Wenus kwinkunks Jowisz
17.04.1922 g.10:34: Wenus kwadratura Neptun
19.04.1922 g.04:17: Jowisz kwinkunks Uran
19.04.1922 g.20:08: Merkury trygon Mars
20.04.1922 g.23:28: Słońce ingres Byk
23.04.1922 g.01:18: Merkury ingres Byk
23.04.1922 g.05:15: Słońce kwinkunks Saturn
23.04.1922 g.17:34: Słońce opozycja Ceres
24.04.1922 g.01:31: Merkury kwinkunks Saturn
24.04.1922 g.06:23: Merkury opozycja Ceres
24.04.1922 g.19:44: Słońce koniunkcja Merkury
26.04.1922 g.14:59: Wenus kwinkunks Mars
26.04.1922 g.21:21: Merkury sekstyl Pluton
28.04.1922 g.06:39: Merkury kwinkunks Jowisz
28.04.1922 g.22:36: Merkury sekstyl Uran
29.04.1922 g.05:17: Merkury kwadratura Neptun
29.04.1922 g.09:46: Słońce sekstyl Pluton
30.04.1922 g.22:28: Wenus sekstyl Kora

01.05.1922 g.03:21: Wenus ingres Bliźnięta
01.05.1922 g.20:26: Wenus kwinkunks Ceres
02.05.1922 g.01:10: Słońce kwinkunks Jowisz
02.05.1922 g.11:55: Wenus trygon Saturn
04.05.1922 g.02:39: Słońce sekstyl Uran
04.05.1922 g.13:17: Słońce kwadratura Neptun
04.05.1922 g.22:50: Merkury kwinkunks Mars
05.05.1922 g.23:31: Ceres ingres Waga
06.05.1922 g.22:12: Ceres kwinkunks Kora
07.05.1922 g.05:52: Merkury kwinkunks Ceres
07.05.1922 g.06:42: Merkury sekstyl Kora
07.05.1922 g.09:02: Merkury ingres Bliźnięta
08.05.1922 g.02:35: Merkury trygon Saturn
09.05.1922 g.10:08: Wenus trygon Jowisz
11.05.1922 g.19:19: Wenus kwadratura Uran
11.05.1922 g.23:59: Wenus sekstyl Neptun
12.05.1922 g.20:56: Merkury trygon Jowisz
14.05.1922 g.22:03: Merkury kwadratura Uran
15.05.1922 g.00:51: Merkury sekstyl Neptun
16.05.1922 g.14:42: Słońce kwinkunks Mars
19.05.1922 g.12:02: Słońce kwinkunks Ceres
21.05.1922 g.01:23: Wenus opozycja Mars
21.05.1922 g.21:23: Słońce sekstyl Kora
21.05.1922 g.23:10: Słońce ingres Bliźnięta
22.05.1922 g.22:21: Słońce trygon Saturn
23.05.1922 g.08:56: Merkury opozycja Mars
23.05.1922 g.10:00: Wenus trygon Ceres
25.05.1922 g.18:08: Wenus kwadratura Kora
25.05.1922 g.19:03: Wenus ingres Rak
26.05.1922 g.12:18: Wenus kwadratura Saturn
26.05.1922 g.15:13: Merkury trygon Ceres
31.05.1922 g.08:39: Słońce trygon Jowisz

01.06.1922 g.03:31: Merkury kwadratura Kora
01.06.1922 g.04:08: Merkury ingres Rak
02.06.1922 g.01:40: Wenus koniunkcja Pluton
02.06.1922 g.04:48: Wenus kwadratura Jowisz
03.06.1922 g.03:04: Kora ingres Baran
04.06.1922 g.14:08: Merkury kwadratura Saturn
05.06.1922 g.00:23: Słońce kwadratura Uran
05.06.1922 g.03:16: Słońce sekstyl Neptun
05.06.1922 g.23:16: Wenus trygon Uran
07.06.1922 g.06:51: Merkury kwadratura Saturn
08.06.1922 g.00:42: Jowisz kwadratura Pluton
10.06.1922 g.11:25: Wenus kwinkunks Mars
10.06.1922 g.15:09: Słońce opozycja Mars
10.06.1922 g.21:03: Merkury kwadratura Kora
10.06.1922 g.23:12: Merkury ingres Bliźnięta
16.06.1922 g.12:03: Wenus kwadratura Ceres
18.06.1922 g.07:33: Słońce trygon Ceres
18.06.1922 g.09:46: Słońce koniunkcja Merkury
18.06.1922 g.13:00: Merkury trygon Ceres
19.06.1922 g.17:32: Wenus ingres Lew
19.06.1922 g.18:34: Wenus trygon Kora
20.06.1922 g.14:50: Wenus sekstyl Saturn
20.06.1922 g.18:32: Jowisz kwadratura Pluton
22.06.1922 g.06:26: Słońce ingres Rak
22.06.1922 g.07:48: Słońce kwadratura Kora
23.06.1922 g.11:14: Słońce kwadratura Saturn
25.06.1922 g.18:06: Mars trygon Neptun
27.06.1922 g.20:34: Wenus sekstyl Jowisz
28.06.1922 g.01:45: Mars kwadratura Uran
30.06.1922 g.15:39: Wenus trygon Mars

01.07.1922 g.03:23: Wenus kwinkunks Uran
01.07.1922 g.19:56: Wenus koniunkcja Neptun
02.07.1922 g.07:12: Słońce koniunkcja Pluton
02.07.1922 g.17:49: Słońce kwadratura Jowisz
04.07.1922 g.23:31: Słońce kwinkunks Mars
06.07.1922 g.09:35: Słońce trygon Uran
13.07.1922 g.02:06: Merkury trygon Ceres
13.07.1922 g.21:03: Merkury ingres Rak
13.07.1922 g.21:40: Merkury kwadratura Kora
14.07.1922 g.16:35: Wenus sekstyl Ceres
15.07.1922 g.04:22: Wenus ingres Panna
15.07.1922 g.04:52: Wenus kwinkunks Kora
15.07.1922 g.05:24: Mars sekstyl Jowisz
15.07.1922 g.18:28: Merkury kwadratura Saturn
17.07.1922 g.15:44: Ceres ingres Skorpion
17.07.1922 g.17:32: Ceres kwinkunks Kora
21.07.1922 g.02:21: Merkury koniunkcja Pluton
21.07.1922 g.05:17: Kora ingres Ryby
21.07.1922 g.19:57: Merkury kwinkunks Mars
22.07.1922 g.05:25: Merkury kwadratura Jowisz
22.07.1922 g.22:27: Merkury trygon Uran
23.07.1922 g.17:01: Słońce trygon Kora
23.07.1922 g.17:19: Słońce ingres Lew
23.07.1922 g.21:49: Wenus sekstyl Pluton
25.07.1922 g.03:58: Wenus kwadratura Mars
25.07.1922 g.11:30: Słońce kwadratura Ceres
26.07.1922 g.11:33: Wenus opozycja Uran
26.07.1922 g.22:53: Słońce sekstyl Saturn
30.07.1922 g.03:51: Jowisz kwinkunks Uran
31.07.1922 g.13:45: Merkury trygon Kora
31.07.1922 g.14:25: Merkury ingres Lew

02.08.1922 g.06:16: Mars kwadratura Uran
02.08.1922 g.07:50: Merkury kwadratura Ceres
02.08.1922 g.08:15: Merkury sekstyl Saturn
06.08.1922 g.01:00: Słońce kwinkunks Uran
06.08.1922 g.17:03: Merkury kwinkunks Uran
07.08.1922 g.07:27: Słońce koniunkcja Merkury
07.08.1922 g.09:06: Merkury trygon Mars
07.08.1922 g.09:45: Merkury sekstyl Jowisz
07.08.1922 g.11:43: Słońce trygon Mars
07.08.1922 g.12:54: Słońce sekstyl Jowisz
07.08.1922 g.19:41: Mars sekstyl Jowisz
08.08.1922 g.03:26: Merkury koniunkcja Neptun
09.08.1922 g.03:06: Słońce koniunkcja Neptun
10.08.1922 g.07:45: Wenus opozycja Kora
10.08.1922 g.10:29: Wenus ingres Waga
13.08.1922 g.05:42: Mars trygon Neptun
14.08.1922 g.18:01: Wenus koniunkcja Saturn
15.08.1922 g.07:50: Merkury kwinkunks Kora
15.08.1922 g.09:58: Merkury ingres Panna
19.08.1922 g.05:42: Jowisz sekstyl Neptun
20.08.1922 g.02:39: Merkury sekstyl Ceres
20.08.1922 g.02:46: Wenus kwadratura Pluton
21.08.1922 g.07:10: Merkury sekstyl Pluton
21.08.1922 g.11:46: Wenus kwinkunks Uran
22.08.1922 g.03:11: Merkury opozycja Uran
23.08.1922 g.17:59: Słońce kwinkunks Kora
24.08.1922 g.00:04: Słońce ingres Panna
25.08.1922 g.06:52: Wenus sekstyl Neptun
26.08.1922 g.05:27: Wenus koniunkcja Jowisz
27.08.1922 g.02:52: Ceres trygon Pluton
27.08.1922 g.17:59: Merkury kwadratura Mars
30.08.1922 g.06:59: Ceres trygon Uran

01.09.1922 g.03:22: Wenus sekstyl Mars
01.09.1922 g.23:54: Merkury opozycja Kora
02.09.1922 g.05:19: Merkury ingres Waga
04.09.1922 g.07:38: Słońce sekstyl Pluton
05.09.1922 g.00:21: Słońce opozycja Uran
06.09.1922 g.23:05: Wenus kwinkunks Kora
07.09.1922 g.08:15: Wenus ingres Skorpion
07.09.1922 g.08:58: Merkury koniunkcja Saturn
08.09.1922 g.09:59: Słońce sekstyl Ceres
10.09.1922 g.02:19: Merkury kwadratura Pluton
10.09.1922 g.09:25: Merkury kwinkunks Uran
12.09.1922 g.18:11: Mars kwadratura Kora
13.09.1922 g.14:02: Mars ingres Koziorożec
14.09.1922 g.07:48: Ceres kwadratura Neptun
14.09.1922 g.22:01: Merkury sekstyl Neptun
18.09.1922 g.00:02: Uran trygon Pluton
18.09.1922 g.13:13: Wenus trygon Uran
18.09.1922 g.13:53: Wenus trygon Pluton
19.09.1922 g.11:57: Merkury koniunkcja Jowisz
23.09.1922 g.07:11: Słońce opozycja Kora
23.09.1922 g.21:09: Słońce ingres Waga
25.09.1922 g.06:32: Wenus kwadratura Neptun
29.09.1922 g.08:34: Merkury kwinkunks Kora
30.09.1922 g.22:44: Mars kwadratura Saturn

01.10.1922 g.10:13: Merkury ingres Skorpion
01.10.1922 g.14:00: Mars sekstyl Uran
02.10.1922 g.12:50: Mars opozycja Pluton
02.10.1922 g.17:54: Wenus koniunkcja Ceres
03.10.1922 g.14:42: Saturn kwinkunks Uran
04.10.1922 g.13:45: Słońce kwinkunks Uran
04.10.1922 g.17:56: Słońce koniunkcja Saturn
05.10.1922 g.02:44: Merkury ingres Waga
05.10.1922 g.06:56: Słońce kwadratura Pluton
07.10.1922 g.03:39: Merkury kwinkunks Kora
09.10.1922 g.03:41: Saturn kwadratura Pluton
09.10.1922 g.21:53: Wenus trygon Kora
10.10.1922 g.07:30: Słońce kwadratura Mars
10.10.1922 g.21:15: Merkury koniunkcja Jowisz
10.10.1922 g.23:33: Wenus ingres Strzelec
11.10.1922 g.21:26: Słońce sekstyl Neptun
12.10.1922 g.17:38: Mars kwinkunks Neptun
15.10.1922 g.11:40: Słońce koniunkcja Merkury
16.10.1922 g.09:50: Merkury kwadratura Mars
16.10.1922 g.20:34: Ceres trygon Kora
18.10.1922 g.11:51: Merkury sekstyl Neptun
18.10.1922 g.23:11: Ceres ingres Strzelec
22.10.1922 g.18:40: Jowisz kwinkunks Kora
23.10.1922 g.08:23: Słońce kwinkunks Kora
23.10.1922 g.12:24: Słońce koniunkcja Jowisz
24.10.1922 g.05:52: Słońce ingres Skorpion
26.10.1922 g.20:16: Jowisz ingres Skorpion
29.10.1922 g.11:04: Mars sekstyl Kora
30.10.1922 g.19:49: Merkury sekstyl Neptun
30.10.1922 g.19:54: Mars ingres Wodnik

01.11.1922 g.15:24: Mars kwadratura Jowisz
03.11.1922 g.01:07: Słońce trygon Uran
03.11.1922 g.03:22: Wenus kwadratura Uran
04.11.1922 g.08:52: Słońce trygon Pluton
06.11.1922 g.19:46: Wenus kwadratura Uran
08.11.1922 g.07:02: Merkury kwinkunks Kora
08.11.1922 g.23:31: Merkury ingres Skorpion
10.11.1922 g.16:55: Wenus koniunkcja Ceres
11.11.1922 g.03:33: Merkury koniunkcja Jowisz
11.11.1922 g.09:07: Słońce kwadratura Neptun
12.11.1922 g.04:04: Ceres kwadratura Uran
12.11.1922 g.04:34: Wenus sekstyl Mars
15.11.1922 g.04:55: Merkury trygon Uran
15.11.1922 g.08:43: Ceres kwinkunks Pluton
15.11.1922 g.09:58: Mars kwinkunks Pluton
15.11.1922 g.11:42: Mars sekstyl Ceres
16.11.1922 g.00:43: Merkury trygon Pluton
16.11.1922 g.13:02: Merkury kwadratura Mars
20.11.1922 g.13:13: Merkury kwadratura Neptun
22.11.1922 g.00:21: Słońce trygon Kora
22.11.1922 g.20:29: Mars trygon Saturn
23.11.1922 g.02:55: Słońce ingres Strzelec
25.11.1922 g.06:57: Słońce koniunkcja Wenus
25.11.1922 g.09:08: Mars opozycja Neptun
27.11.1922 g.06:42: Merkury trygon Kora
28.11.1922 g.00:05: Merkury ingres Strzelec
28.11.1922 g.06:14: Merkury koniunkcja Wenus
28.11.1922 g.22:46: Wenus ingres Skorpion
30.11.1922 g.03:15: Ceres sekstyl Saturn

01.12.1922 g.00:03: Wenus trygon Kora
02.12.1922 g.17:56: Słońce kwadratura Uran
02.12.1922 g.18:57: Ceres trygon Neptun
03.12.1922 g.17:03: Słońce kwinkunks Pluton
04.12.1922 g.04:57: Merkury kwadratura Uran
04.12.1922 g.19:19: Merkury kwinkunks Pluton
06.12.1922 g.11:58: Wenus kwadratura Mars
06.12.1922 g.20:08: Słońce koniunkcja Merkury
09.12.1922 g.08:45: Merkury sekstyl Saturn
09.12.1922 g.12:11: Merkury trygon Neptun
10.12.1922 g.20:45: Słońce sekstyl Saturn
10.12.1922 g.22:49: Słońce trygon Neptun
11.12.1922 g.14:09: Mars ingres Ryby
11.12.1922 g.20:03: Saturn sekstyl Neptun
11.12.1922 g.22:26: Merkury koniunkcja Ceres
13.12.1922 g.09:41: Jowisz trygon Uran
16.12.1922 g.07:26: Merkury kwadratura Kora
16.12.1922 g.10:56: Jowisz trygon Pluton
16.12.1922 g.14:31: Słońce koniunkcja Ceres
17.12.1922 g.01:27: Merkury ingres Koziorożec
21.12.1922 g.11:59: Słońce kwadratura Kora
21.12.1922 g.18:11: Merkury sekstyl Mars
22.12.1922 g.15:56: Słońce ingres Koziorożec
23.12.1922 g.10:39: Merkury sekstyl Uran
23.12.1922 g.13:31: Merkury opozycja Pluton
24.12.1922 g.13:42: Merkury sekstyl Jowisz
25.12.1922 g.11:52: Mars koniunkcja Uran
25.12.1922 g.14:48: Mars trygon Pluton
27.12.1922 g.07:41: Uran trygon Pluton
28.12.1922 g.05:45: Merkury kwinkunks Neptun
28.12.1922 g.19:17: Ceres kwadratura Kora
28.12.1922 g.20:45: Mars trygon Jowisz
29.12.1922 g.03:04: Merkury kwadratura Saturn
31.12.1922 g.05:06: Wenus trygon Kora
31.12.1922 g.16:34: Ceres ingres Koziorożec

1921 1922 1923Pobierz wersję testową Uranii
Horoskop Zegar astrologiczny 
2024-07-18 g.14:09:17 
Europa/Warszawa

Polecane
Tranzyty codzienne
Zegar Astro

Tranzyty
Tranzyty codzienne
Tranzyty bieżący miesiac
Tranzyty następny miesiac
Tranzyty poprzedni miesiac

Tranzyty w styczniu 2024
Tranzyty w lutym 2024
Tranzyty w marcu 2024
Tranzyty w kwietniu 2024
Tranzyty w maju 2024
Tranzyty w czerwcu 2024
Tranzyty w lipcu 2024
Tranzyty w sierpniu 2024
Tranzyty we wrześniu 2024
Tranzyty w październiku 2024
Tranzyty w listopadzie 2024
Tranzyty w grudniu 2024

Aspektarium

Tranzyty planet:

dzisiaj (18.07.2024):
01:20: Księżyc opozycja Jowisz
14:49: Księżyc kwadratura Saturn
16:00: Słońce sekstyl Uran
22:23: Księżyc trygon Merkury

jutro (19.07.2024):
02:13: Księżyc trygon Kora
09:58: Księżyc kwadratura Neptun
10:13: Księżyc ingres Koziorożec