Horoscope  
Astrologia
Spotkania
Program astrologiczny Urania
Biuletyn astrologiczny
Postacie polskiej astrologii
Symbole astrologiczne
Horoskop
   Horoskop tygodniowy
   Horoskop 2013
   Nowe horoskopy
   Zegar
   Tranzyty
Sownik
System domw
Galeria Szem'a
Katalog stron
Bibliografia
Astrologia > Horoskop > Tranzyty > 1917


Tranzyty planet w 1917 roku


01.01.1917 g.18:06: Merkury ingres Wodnik
04.01.1917 g.04:17: Mars kwadratura Jowisz
04.01.1917 g.21:24: Merkury kwinkunks Pluton
05.01.1917 g.16:26: Wenus sekstyl Uran
05.01.1917 g.19:52: Mars sekstyl Kora
05.01.1917 g.22:51: Merkury opozycja Neptun
07.01.1917 g.01:17: Mars opozycja Saturn
08.01.1917 g.02:28: Wenus kwadratura Ceres
09.01.1917 g.13:55: Mars ingres Wodnik
11.01.1917 g.20:54: Słońce trygon Ceres
12.01.1917 g.12:19: Wenus trygon Jowisz
13.01.1917 g.03:55: Wenus kwadratura Kora
13.01.1917 g.09:50: Mars kwinkunks Pluton
13.01.1917 g.11:38: Wenus kwinkunks Saturn
14.01.1917 g.09:20: Mars opozycja Neptun
14.01.1917 g.13:40: Merkury koniunkcja Mars
14.01.1917 g.18:05: Merkury opozycja Neptun
15.01.1917 g.11:45: Wenus ingres Koziorożec
15.01.1917 g.15:05: Merkury kwinkunks Pluton
17.01.1917 g.09:42: Słońce kwadratura Jowisz
17.01.1917 g.19:57: Słońce sekstyl Kora
17.01.1917 g.20:01: Wenus opozycja Pluton
17.01.1917 g.20:15: Słońce opozycja Saturn
17.01.1917 g.23:33: Saturn trygon Kora
18.01.1917 g.05:28: Merkury ingres Koziorożec
18.01.1917 g.10:14: Wenus kwinkunks Neptun
19.01.1917 g.07:13: Słońce koniunkcja Merkury
20.01.1917 g.03:24: Jowisz kwadratura Saturn
20.01.1917 g.10:37: Merkury sekstyl Kora
20.01.1917 g.13:29: Merkury kwadratura Jowisz
20.01.1917 g.15:00: Merkury opozycja Saturn
20.01.1917 g.15:37: Słońce ingres Wodnik
23.01.1917 g.10:12: Słońce kwinkunks Pluton
24.01.1917 g.02:13: Słońce opozycja Neptun
26.01.1917 g.06:49: Merkury trygon Ceres
31.01.1917 g.05:47: Merkury koniunkcja Wenus

01.02.1917 g.02:27: Wenus trygon Ceres
03.02.1917 g.03:26: Mars koniunkcja Uran
03.02.1917 g.15:46: Merkury trygon Ceres
04.02.1917 g.10:42: Mars kwinkunks Ceres
05.02.1917 g.01:53: Wenus opozycja Saturn
06.02.1917 g.08:49: Wenus sekstyl Kora
07.02.1917 g.22:56: Wenus kwadratura Jowisz
08.02.1917 g.12:50: Wenus ingres Wodnik
09.02.1917 g.01:18: Słońce koniunkcja Uran
09.02.1917 g.03:14: Słońce kwinkunks Ceres
09.02.1917 g.12:18: Ceres kwinkunks Uran
10.02.1917 g.13:56: Wenus kwinkunks Pluton
10.02.1917 g.14:04: Merkury opozycja Saturn
10.02.1917 g.15:28: Mars kwinkunks Saturn
10.02.1917 g.22:43: Wenus opozycja Neptun
12.02.1917 g.16:58: Jowisz ingres Byk
12.02.1917 g.17:14: Merkury sekstyl Kora
14.02.1917 g.08:04: Słońce kwinkunks Saturn
15.02.1917 g.04:20: Merkury ingres Wodnik
15.02.1917 g.14:11: Merkury kwadratura Jowisz
16.02.1917 g.14:33: Mars ingres Ryby
17.02.1917 g.07:45: Merkury kwinkunks Pluton
17.02.1917 g.14:43: Mars sekstyl Jowisz
17.02.1917 g.15:00: Merkury opozycja Neptun
19.02.1917 g.06:04: Słońce ingres Ryby
19.02.1917 g.17:00: Mars trygon Pluton
20.02.1917 g.02:50: Mars kwinkunks Neptun
20.02.1917 g.12:52: Słońce sekstyl Jowisz
21.02.1917 g.16:03: Słońce trygon Pluton
21.02.1917 g.23:08: Słońce kwinkunks Neptun
22.02.1917 g.10:52: Wenus kwinkunks Ceres
25.02.1917 g.01:29: Wenus koniunkcja Uran
26.02.1917 g.17:01: Jowisz sekstyl Pluton
27.02.1917 g.16:18: Merkury kwinkunks Ceres
27.02.1917 g.19:35: Jowisz kwadratura Neptun
27.02.1917 g.23:48: Wenus kwinkunks Saturn
28.02.1917 g.22:08: Słońce koniunkcja Mars

02.03.1917 g.21:16: Merkury koniunkcja Uran
04.03.1917 g.14:09: Wenus ingres Ryby
04.03.1917 g.22:22: Merkury kwinkunks Saturn
05.03.1917 g.22:53: Słońce opozycja Ceres
06.03.1917 g.11:28: Wenus trygon Pluton
06.03.1917 g.13:35: Wenus kwinkunks Neptun
07.03.1917 g.00:16: Mars opozycja Ceres
07.03.1917 g.22:14: Wenus sekstyl Jowisz
08.03.1917 g.16:33: Merkury ingres Ryby
10.03.1917 g.03:02: Merkury trygon Pluton
10.03.1917 g.03:51: Merkury kwinkunks Neptun
11.03.1917 g.16:13: Merkury sekstyl Jowisz
14.03.1917 g.19:48: Wenus opozycja Ceres
14.03.1917 g.23:15: Słońce trygon Saturn
16.03.1917 g.01:58: Merkury opozycja Ceres
18.03.1917 g.17:05: Mars trygon Saturn
18.03.1917 g.23:55: Słońce koniunkcja Kora
19.03.1917 g.10:16: Merkury koniunkcja Wenus
21.03.1917 g.05:37: Słońce ingres Baran
22.03.1917 g.05:27: Merkury trygon Saturn
23.03.1917 g.10:55: Słońce trygon Neptun
23.03.1917 g.14:10: Słońce kwadratura Pluton
23.03.1917 g.14:30: Wenus trygon Saturn
24.03.1917 g.00:10: Mars koniunkcja Kora
24.03.1917 g.09:58: Merkury koniunkcja Kora
24.03.1917 g.16:29: Merkury koniunkcja Mars
25.03.1917 g.12:34: Merkury ingres Baran
26.03.1917 g.15:06: Merkury trygon Neptun
26.03.1917 g.17:15: Merkury kwadratura Pluton
26.03.1917 g.18:39: Mars ingres Baran
27.03.1917 g.00:01: Wenus koniunkcja Kora
28.03.1917 g.17:01: Wenus ingres Baran
29.03.1917 g.12:53: Mars trygon Neptun
29.03.1917 g.18:16: Słońce koniunkcja Merkury
29.03.1917 g.19:33: Mars kwadratura Pluton
30.03.1917 g.10:02: Merkury kwinkunks Ceres
30.03.1917 g.10:22: Wenus trygon Neptun
30.03.1917 g.14:45: Wenus kwadratura Pluton
31.03.1917 g.00:34: Słońce kwinkunks Ceres
31.03.1917 g.22:35: Wenus koniunkcja Mars

01.04.1917 g.19:22: Ceres trygon Jowisz
05.04.1917 g.00:01: Wenus kwinkunks Ceres
05.04.1917 g.15:08: Merkury sekstyl Uran
06.04.1917 g.04:55: Merkury kwadratura Saturn
07.04.1917 g.03:43: Mars kwinkunks Ceres
09.04.1917 g.06:42: Merkury ingres Byk
10.04.1917 g.08:07: Merkury kwadratura Neptun
10.04.1917 g.12:29: Merkury sekstyl Pluton
13.04.1917 g.10:34: Słońce sekstyl Uran
13.04.1917 g.15:25: Merkury trygon Ceres
14.04.1917 g.13:58: Słońce kwadratura Saturn
16.04.1917 g.05:42: Merkury koniunkcja Jowisz
16.04.1917 g.07:01: Wenus sekstyl Uran
17.04.1917 g.04:42: Wenus kwadratura Saturn
20.04.1917 g.18:17: Słońce ingres Byk
21.04.1917 g.23:16: Wenus ingres Byk
22.04.1917 g.22:17: Słońce kwadratura Neptun
23.04.1917 g.10:04: Słońce sekstyl Pluton
23.04.1917 g.16:24: Wenus kwadratura Neptun
23.04.1917 g.21:41: Merkury kwadratura Uran
24.04.1917 g.01:47: Wenus sekstyl Pluton
25.04.1917 g.03:34: Merkury sekstyl Saturn
26.04.1917 g.02:13: Mars sekstyl Uran
26.04.1917 g.11:26: Słońce koniunkcja Wenus
27.04.1917 g.20:41: Mars kwadratura Saturn
28.04.1917 g.16:38: Wenus trygon Ceres
29.04.1917 g.07:51: Słońce trygon Ceres
30.04.1917 g.12:12: Merkury sekstyl Kora

05.05.1917 g.00:14: Mars ingres Byk
06.05.1917 g.01:58: Wenus koniunkcja Jowisz
08.05.1917 g.00:32: Mars kwadratura Neptun
08.05.1917 g.19:08: Mars sekstyl Pluton
09.05.1917 g.13:17: Słońce koniunkcja Jowisz
11.05.1917 g.01:44: Merkury sekstyl Kora
11.05.1917 g.02:03: Wenus kwadratura Uran
12.05.1917 g.17:54: Wenus sekstyl Saturn
13.05.1917 g.21:42: Merkury koniunkcja Wenus
15.05.1917 g.00:08: Wenus sekstyl Kora
15.05.1917 g.03:24: Słońce kwadratura Uran
15.05.1917 g.23:55: Merkury sekstyl Saturn
16.05.1917 g.07:08: Wenus ingres Bliźnięta
16.05.1917 g.22:07: Słońce koniunkcja Merkury
17.05.1917 g.14:55: Słońce sekstyl Saturn
18.05.1917 g.06:23: Wenus sekstyl Neptun
19.05.1917 g.08:15: Mars trygon Ceres
19.05.1917 g.19:41: Merkury kwadratura Uran
20.05.1917 g.03:16: Słońce sekstyl Kora
21.05.1917 g.17:58: Słońce ingres Bliźnięta
24.05.1917 g.01:05: Merkury koniunkcja Jowisz
24.05.1917 g.09:32: Słońce sekstyl Neptun
26.05.1917 g.00:02: Wenus kwadratura Ceres

01.06.1917 g.18:53: Jowisz kwadratura Uran
02.06.1917 g.19:00: Merkury koniunkcja Mars
04.06.1917 g.14:02: Wenus trygon Uran
05.06.1917 g.18:13: Słońce kwadratura Ceres
06.06.1917 g.04:07: Mars kwadratura Uran
07.06.1917 g.17:59: Merkury kwadratura Uran
08.06.1917 g.06:22: Mars koniunkcja Jowisz
08.06.1917 g.12:52: Wenus kwadratura Kora
09.06.1917 g.17:15: Wenus ingres Rak
10.06.1917 g.10:11: Merkury koniunkcja Jowisz
12.06.1917 g.05:11: Saturn trygon Kora
12.06.1917 g.15:30: Wenus koniunkcja Pluton
12.06.1917 g.22:42: Mars sekstyl Kora
13.06.1917 g.01:52: Mars sekstyl Saturn
13.06.1917 g.11:57: Merkury sekstyl Kora
13.06.1917 g.15:36: Merkury sekstyl Saturn
14.06.1917 g.15:12: Merkury koniunkcja Mars
14.06.1917 g.20:14: Merkury ingres Bliźnięta
14.06.1917 g.22:57: Mars ingres Bliźnięta
15.06.1917 g.09:24: Słońce trygon Uran
17.06.1917 g.12:45: Merkury sekstyl Neptun
19.06.1917 g.12:22: Mars sekstyl Neptun
20.06.1917 g.14:26: Słońce kwadratura Kora
22.06.1917 g.02:14: Słońce ingres Rak
23.06.1917 g.10:00: Jowisz sekstyl Kora
24.06.1917 g.15:53: Saturn ingres Lew
26.06.1917 g.04:49: Słońce koniunkcja Pluton
26.06.1917 g.05:41: Wenus sekstyl Ceres
28.06.1917 g.18:53: Wenus kwinkunks Uran
28.06.1917 g.23:17: Merkury kwadratura Ceres
30.06.1917 g.01:51: Jowisz ingres Bliźnięta
30.06.1917 g.03:29: Merkury trygon Uran

02.07.1917 g.19:35: Merkury kwadratura Kora
03.07.1917 g.01:18: Wenus trygon Kora
03.07.1917 g.12:27: Merkury ingres Rak
04.07.1917 g.05:20: Wenus ingres Lew
05.07.1917 g.01:39: Wenus sekstyl Jowisz
05.07.1917 g.06:29: Ceres kwinkunks Uran
05.07.1917 g.06:52: Wenus koniunkcja Saturn
05.07.1917 g.12:29: Merkury koniunkcja Pluton
07.07.1917 g.08:50: Wenus koniunkcja Neptun
08.07.1917 g.03:18: Jowisz sekstyl Saturn
12.07.1917 g.18:44: Słońce koniunkcja Merkury
14.07.1917 g.06:39: Merkury kwinkunks Uran
16.07.1917 g.01:54: Słońce kwinkunks Uran
16.07.1917 g.05:03: Merkury sekstyl Ceres
16.07.1917 g.22:28: Merkury trygon Kora
17.07.1917 g.15:26: Merkury ingres Lew
17.07.1917 g.15:26: Mars trygon Uran
19.07.1917 g.03:15: Merkury koniunkcja Saturn
19.07.1917 g.12:45: Merkury sekstyl Jowisz
19.07.1917 g.17:53: Merkury koniunkcja Neptun
20.07.1917 g.08:01: Ceres opozycja Kora
21.07.1917 g.23:41: Słońce trygon Kora
22.07.1917 g.10:24: Jowisz sekstyl Neptun
22.07.1917 g.18:44: Wenus opozycja Uran
23.07.1917 g.01:07: Słońce sekstyl Ceres
23.07.1917 g.13:07: Słońce ingres Lew
24.07.1917 g.07:51: Ceres ingres Waga
26.07.1917 g.00:04: Mars kwadratura Kora
27.07.1917 g.13:50: Wenus kwinkunks Kora
27.07.1917 g.22:25: Słońce koniunkcja Saturn
28.07.1917 g.06:00: Mars ingres Rak
28.07.1917 g.08:55: Słońce koniunkcja Neptun
28.07.1917 g.19:51: Wenus ingres Panna
29.07.1917 g.08:58: Merkury opozycja Uran
29.07.1917 g.10:03: Słońce sekstyl Jowisz
29.07.1917 g.12:56: Wenus sekstyl Mars

01.08.1917 g.07:20: Saturn koniunkcja Neptun
01.08.1917 g.18:06: Wenus sekstyl Pluton
01.08.1917 g.22:36: Merkury kwinkunks Kora
02.08.1917 g.10:36: Mars kwadratura Ceres
02.08.1917 g.21:30: Merkury ingres Panna
03.08.1917 g.01:51: Wenus kwadratura Jowisz
04.08.1917 g.11:27: Mars koniunkcja Pluton
05.08.1917 g.23:34: Merkury sekstyl Pluton
05.08.1917 g.23:53: Ceres kwadratura Pluton
06.08.1917 g.04:40: Ceres sekstyl Neptun
07.08.1917 g.02:48: Merkury sekstyl Mars
07.08.1917 g.10:29: Merkury kwadratura Jowisz
07.08.1917 g.21:17: Ceres sekstyl Saturn
13.08.1917 g.21:32: Ceres trygon Jowisz
15.08.1917 g.06:01: Słońce opozycja Uran
15.08.1917 g.17:47: Wenus kwinkunks Uran
18.08.1917 g.09:29: Merkury kwinkunks Uran
21.08.1917 g.04:10: Wenus opozycja Kora
22.08.1917 g.00:57: Słońce kwinkunks Kora
22.08.1917 g.14:19: Wenus ingres Waga
23.08.1917 g.19:53: Słońce ingres Panna
24.08.1917 g.21:27: Merkury opozycja Kora
26.08.1917 g.22:23: Wenus kwadratura Pluton
27.08.1917 g.00:50: Merkury ingres Waga
27.08.1917 g.07:36: Wenus sekstyl Neptun
29.08.1917 g.06:36: Słońce sekstyl Pluton
29.08.1917 g.11:39: Wenus sekstyl Saturn
29.08.1917 g.13:21: Mars kwinkunks Uran
30.08.1917 g.21:31: Wenus trygon Jowisz

03.09.1917 g.12:09: Słońce kwadratura Jowisz
06.09.1917 g.06:16: Wenus koniunkcja Ceres
08.09.1917 g.21:54: Wenus trygon Uran
09.09.1917 g.11:14: Mars trygon Kora
12.09.1917 g.12:51: Mars ingres Lew
13.09.1917 g.09:23: Ceres trygon Uran
13.09.1917 g.17:35: Merkury sekstyl Mars
14.09.1917 g.02:38: Słońce kwinkunks Uran
14.09.1917 g.14:11: Merkury ingres Panna
14.09.1917 g.23:07: Wenus kwinkunks Kora
16.09.1917 g.14:59: Wenus ingres Skorpion
16.09.1917 g.15:34: Merkury opozycja Kora
19.09.1917 g.00:31: Słońce koniunkcja Merkury
21.09.1917 g.00:14: Wenus kwadratura Mars
21.09.1917 g.04:43: Wenus trygon Pluton
21.09.1917 g.13:38: Słońce opozycja Kora
22.09.1917 g.00:20: Wenus kwadratura Neptun
22.09.1917 g.23:59: Mars koniunkcja Neptun
23.09.1917 g.16:00: Słońce ingres Waga
25.09.1917 g.02:00: Merkury kwinkunks Uran
26.09.1917 g.02:59: Wenus kwadratura Saturn
26.09.1917 g.06:15: Wenus kwinkunks Jowisz
28.09.1917 g.00:38: Jowisz sekstyl Saturn
29.09.1917 g.07:05: Słońce kwadratura Pluton
30.09.1917 g.02:40: Ceres kwinkunks Kora
30.09.1917 g.10:47: Słońce sekstyl Neptun
30.09.1917 g.22:22: Merkury kwinkunks Uran

01.10.1917 g.07:54: Mars sekstyl Jowisz
01.10.1917 g.21:48: Mars koniunkcja Saturn
03.10.1917 g.13:20: Wenus kwadratura Uran
05.10.1917 g.01:42: Ceres ingres Skorpion
05.10.1917 g.08:32: Słońce trygon Jowisz
06.10.1917 g.02:48: Słońce sekstyl Saturn
08.10.1917 g.16:15: Merkury opozycja Kora
10.10.1917 g.02:02: Wenus trygon Kora
10.10.1917 g.05:47: Merkury ingres Waga
11.10.1917 g.11:26: Słońce sekstyl Mars
12.10.1917 g.00:33: Wenus ingres Strzelec
13.10.1917 g.18:27: Merkury kwadratura Pluton
13.10.1917 g.21:01: Słońce trygon Uran
14.10.1917 g.14:51: Merkury sekstyl Neptun
15.10.1917 g.12:35: Mars opozycja Uran
16.10.1917 g.18:17: Wenus kwinkunks Pluton
17.10.1917 g.02:30: Merkury trygon Jowisz
17.10.1917 g.16:51: Ceres trygon Pluton
18.10.1917 g.00:19: Wenus trygon Neptun
18.10.1917 g.08:13: Merkury sekstyl Saturn
21.10.1917 g.02:43: Ceres kwadratura Neptun
21.10.1917 g.08:19: Wenus opozycja Jowisz
21.10.1917 g.15:22: Słońce kwinkunks Kora
22.10.1917 g.05:49: Merkury trygon Uran
23.10.1917 g.16:40: Wenus trygon Saturn
24.10.1917 g.00:43: Słońce ingres Skorpion
25.10.1917 g.16:40: Merkury sekstyl Mars
26.10.1917 g.19:36: Merkury kwinkunks Kora
28.10.1917 g.06:23: Merkury ingres Skorpion
28.10.1917 g.12:59: Ceres kwinkunks Jowisz
29.10.1917 g.01:09: Mars kwinkunks Kora
29.10.1917 g.04:34: Wenus sekstyl Uran
29.10.1917 g.11:20: Słońce trygon Pluton
31.10.1917 g.03:00: Słońce kwadratura Neptun
31.10.1917 g.12:41: Merkury trygon Pluton

01.11.1917 g.13:12: Merkury kwadratura Neptun
02.11.1917 g.12:00: Mars ingres Panna
02.11.1917 g.18:50: Słońce kwinkunks Jowisz
03.11.1917 g.03:39: Merkury kwinkunks Jowisz
03.11.1917 g.19:16: Słońce koniunkcja Merkury
05.11.1917 g.00:10: Wenus kwadratura Kora
05.11.1917 g.16:24: Merkury koniunkcja Ceres
05.11.1917 g.21:40: Merkury kwadratura Saturn
06.11.1917 g.13:07: Ceres kwadratura Saturn
07.11.1917 g.05:35: Słońce kwadratura Saturn
07.11.1917 g.06:00: Wenus ingres Koziorożec
07.11.1917 g.17:12: Słońce koniunkcja Ceres
09.11.1917 g.11:01: Merkury kwadratura Uran
11.11.1917 g.16:40: Wenus trygon Mars
12.11.1917 g.00:25: Wenus opozycja Pluton
12.11.1917 g.08:45: Mars sekstyl Pluton
12.11.1917 g.20:47: Słońce kwadratura Uran
13.11.1917 g.16:16: Wenus kwinkunks Neptun
14.11.1917 g.06:49: Merkury trygon Kora
14.11.1917 g.19:43: Wenus kwinkunks Jowisz
15.11.1917 g.22:28: Merkury ingres Strzelec
17.11.1917 g.15:01: Mars kwadratura Jowisz
19.11.1917 g.06:48: Merkury kwinkunks Pluton
19.11.1917 g.20:26: Ceres kwadratura Uran
20.11.1917 g.07:46: Słońce trygon Kora
20.11.1917 g.12:22: Merkury trygon Neptun
20.11.1917 g.12:24: Wenus kwinkunks Saturn
20.11.1917 g.20:08: Merkury opozycja Jowisz
22.11.1917 g.19:36: Merkury kwadratura Mars
22.11.1917 g.21:44: Słońce ingres Strzelec
24.11.1917 g.18:20: Jowisz sekstyl Neptun
25.11.1917 g.09:29: Merkury trygon Saturn
27.11.1917 g.21:22: Słońce kwinkunks Pluton
29.11.1917 g.02:40: Merkury sekstyl Uran
29.11.1917 g.06:23: Słońce opozycja Jowisz
29.11.1917 g.19:45: Słońce trygon Neptun
29.11.1917 g.21:07: Wenus sekstyl Ceres

02.12.1917 g.21:37: Wenus sekstyl Kora
03.12.1917 g.22:12: Merkury kwadratura Kora
05.12.1917 g.14:13: Wenus ingres Wodnik
05.12.1917 g.17:56: Merkury ingres Koziorożec
06.12.1917 g.23:39: Ceres trygon Kora
07.12.1917 g.03:33: Słońce trygon Saturn
09.12.1917 g.03:26: Merkury opozycja Pluton
09.12.1917 g.07:40: Merkury kwinkunks Jowisz
10.12.1917 g.14:35: Merkury kwinkunks Neptun
10.12.1917 g.14:46: Wenus kwinkunks Pluton
10.12.1917 g.17:08: Wenus trygon Jowisz
12.12.1917 g.05:35: Słońce kwadratura Mars
12.12.1917 g.18:47: Wenus opozycja Neptun
13.12.1917 g.04:54: Słońce sekstyl Uran
13.12.1917 g.07:00: Ceres ingres Strzelec
14.12.1917 g.17:03: Mars kwinkunks Uran
16.12.1917 g.11:41: Merkury kwinkunks Saturn
19.12.1917 g.19:39: Słońce kwadratura Kora
21.12.1917 g.00:49: Wenus opozycja Saturn
21.12.1917 g.19:34: Ceres opozycja Jowisz
22.12.1917 g.10:45: Słońce ingres Koziorożec
24.12.1917 g.04:15: Ceres kwinkunks Pluton
25.12.1917 g.13:25: Słońce kwinkunks Jowisz
26.12.1917 g.20:27: Słońce opozycja Pluton
28.12.1917 g.19:33: Słońce kwinkunks Neptun
28.12.1917 g.21:54: Ceres trygon Neptun
31.12.1917 g.01:25: Wenus koniunkcja Uran

1916 1917 1918Pobierz wersję testową Uranii
Horoskop Zegar astrologiczny 
2024-07-18 g.12:58:57 
Europa/Warszawa

Polecane
Tranzyty codzienne
Zegar Astro

Tranzyty
Tranzyty codzienne
Tranzyty bieżący miesiac
Tranzyty następny miesiac
Tranzyty poprzedni miesiac

Tranzyty w styczniu 2024
Tranzyty w lutym 2024
Tranzyty w marcu 2024
Tranzyty w kwietniu 2024
Tranzyty w maju 2024
Tranzyty w czerwcu 2024
Tranzyty w lipcu 2024
Tranzyty w sierpniu 2024
Tranzyty we wrześniu 2024
Tranzyty w październiku 2024
Tranzyty w listopadzie 2024
Tranzyty w grudniu 2024

Aspektarium

Tranzyty planet:

dzisiaj (18.07.2024):
01:20: Księżyc opozycja Jowisz
14:49: Księżyc kwadratura Saturn
16:00: Słońce sekstyl Uran
22:23: Księżyc trygon Merkury

jutro (19.07.2024):
02:13: Księżyc trygon Kora
09:58: Księżyc kwadratura Neptun
10:13: Księżyc ingres Koziorożec