Horoscope  
Astrologia
Spotkania
Program astrologiczny Urania
Biuletyn astrologiczny
Postacie polskiej astrologii
Symbole astrologiczne
Horoskop
   Horoskop tygodniowy
   Horoskop 2013
   Nowe horoskopy
   Zegar
   Tranzyty
Sownik
System domw
Galeria Szem'a
Katalog stron
Bibliografia
Astrologia > Horoskop > Tranzyty > 1916


Tranzyty planet w 1916 roku


03.01.1916 g.12:44: Merkury sekstyl Jowisz
04.01.1916 g.18:28: Słońce opozycja Saturn
06.01.1916 g.02:33: Merkury sekstyl Kora
06.01.1916 g.07:06: Wenus kwinkunks Saturn
07.01.1916 g.01:47: Słońce trygon Ceres
07.01.1916 g.04:25: Wenus koniunkcja Uran
07.01.1916 g.19:33: Merkury kwinkunks Mars
08.01.1916 g.02:46: Merkury ingres Wodnik
08.01.1916 g.07:39: Wenus kwadratura Ceres
09.01.1916 g.03:36: Merkury opozycja Neptun
09.01.1916 g.08:23: Merkury kwinkunks Pluton
16.01.1916 g.00:16: Merkury kwinkunks Saturn
16.01.1916 g.03:19: Słońce sekstyl Jowisz
17.01.1916 g.20:20: Merkury koniunkcja Uran
18.01.1916 g.07:18: Słońce sekstyl Kora
18.01.1916 g.08:28: Wenus opozycja Mars
19.01.1916 g.01:18: Merkury kwadratura Ceres
19.01.1916 g.02:31: Słońce kwinkunks Mars
20.01.1916 g.03:04: Wenus ingres Ryby
21.01.1916 g.04:54: Wenus kwinkunks Neptun
21.01.1916 g.10:17: Słońce ingres Wodnik
21.01.1916 g.13:17: Wenus trygon Pluton
22.01.1916 g.03:34: Mars kwinkunks Kora
22.01.1916 g.16:34: Słońce opozycja Neptun
23.01.1916 g.03:03: Słońce kwinkunks Pluton
24.01.1916 g.12:54: Mars kwinkunks Jowisz
28.01.1916 g.09:08: Jowisz koniunkcja Kora
29.01.1916 g.04:27: Wenus trygon Saturn

01.02.1916 g.04:12: Słońce kwinkunks Saturn
02.02.1916 g.20:55: Merkury kwadratura Ceres
04.02.1916 g.02:14: Wenus sekstyl Ceres
05.02.1916 g.01:20: Merkury koniunkcja Uran
05.02.1916 g.09:39: Słońce koniunkcja Merkury
05.02.1916 g.20:39: Słońce koniunkcja Uran
06.02.1916 g.15:27: Wenus kwinkunks Mars
09.02.1916 g.12:58: Słońce kwadratura Ceres
09.02.1916 g.13:19: Merkury kwinkunks Saturn
10.02.1916 g.04:03: Słońce opozycja Mars
10.02.1916 g.23:48: Mars kwadratura Ceres
11.02.1916 g.05:53: Wenus koniunkcja Kora
12.02.1916 g.08:35: Jowisz ingres Baran
13.02.1916 g.16:48: Wenus ingres Baran
13.02.1916 g.23:52: Wenus koniunkcja Jowisz
14.02.1916 g.06:04: Wenus trygon Neptun
14.02.1916 g.20:42: Wenus kwadratura Pluton
15.02.1916 g.07:08: Jowisz trygon Neptun
18.02.1916 g.13:44: Jowisz kwadratura Pluton
18.02.1916 g.21:48: Merkury sekstyl Wenus
19.02.1916 g.09:34: Mars opozycja Uran
20.02.1916 g.00:42: Słońce ingres Ryby
20.02.1916 g.12:55: Słońce kwinkunks Neptun
21.02.1916 g.08:36: Słońce trygon Pluton
21.02.1916 g.21:56: Wenus kwadratura Saturn
25.02.1916 g.15:39: Wenus trygon Mars
26.02.1916 g.06:27: Merkury kwinkunks Saturn
27.02.1916 g.20:21: Wenus sekstyl Uran
29.02.1916 g.15:08: Słońce trygon Saturn

01.03.1916 g.02:27: Merkury opozycja Mars
03.03.1916 g.10:13: Słońce kwinkunks Mars
05.03.1916 g.03:21: Merkury koniunkcja Uran
09.03.1916 g.23:13: Wenus ingres Byk
10.03.1916 g.02:02: Wenus kwadratura Neptun
10.03.1916 g.15:50: Ceres sekstyl Kora
11.03.1916 g.00:48: Wenus sekstyl Pluton
13.03.1916 g.22:12: Merkury kwadratura Ceres
15.03.1916 g.01:32: Merkury ingres Ryby
15.03.1916 g.02:32: Merkury kwinkunks Neptun
15.03.1916 g.22:19: Merkury trygon Pluton
18.03.1916 g.06:42: Wenus sekstyl Saturn
18.03.1916 g.11:02: Słońce koniunkcja Kora
18.03.1916 g.19:32: Ceres ingres Bliźnięta
18.03.1916 g.20:16: Ceres sekstyl Neptun
18.03.1916 g.23:14: Wenus kwadratura Mars
19.03.1916 g.16:47: Neptun ingres Rak
20.03.1916 g.23:49: Słońce trygon Neptun
21.03.1916 g.00:11: Słońce ingres Baran
21.03.1916 g.12:38: Merkury trygon Saturn
21.03.1916 g.23:12: Merkury kwinkunks Mars
22.03.1916 g.03:08: Słońce sekstyl Ceres
22.03.1916 g.06:15: Słońce kwadratura Pluton
25.03.1916 g.04:05: Jowisz kwadratura Saturn
25.03.1916 g.23:40: Wenus kwadratura Uran
28.03.1916 g.12:43: Merkury sekstyl Wenus
29.03.1916 g.00:29: Mars trygon Jowisz
30.03.1916 g.23:58: Słońce kwadratura Saturn

01.04.1916 g.01:53: Słońce trygon Mars
01.04.1916 g.05:21: Merkury koniunkcja Kora
01.04.1916 g.15:41: Słońce koniunkcja Jowisz
02.04.1916 g.10:54: Merkury trygon Neptun
02.04.1916 g.12:23: Merkury ingres Baran
03.04.1916 g.05:19: Merkury kwadratura Pluton
03.04.1916 g.11:25: Wenus sekstyl Kora
05.04.1916 g.12:08: Wenus sekstyl Neptun
05.04.1916 g.14:55: Wenus ingres Bliźnięta
05.04.1916 g.21:35: Merkury sekstyl Ceres
07.04.1916 g.21:35: Merkury kwadratura Saturn
08.04.1916 g.21:26: Merkury trygon Mars
09.04.1916 g.02:40: Słońce sekstyl Uran
09.04.1916 g.12:20: Merkury koniunkcja Jowisz
12.04.1916 g.06:01: Merkury sekstyl Uran
14.04.1916 g.18:04: Wenus koniunkcja Ceres
14.04.1916 g.22:55: Słońce koniunkcja Merkury
17.04.1916 g.11:02: Merkury kwadratura Neptun
17.04.1916 g.12:23: Merkury ingres Byk
18.04.1916 g.04:44: Merkury sekstyl Pluton
19.04.1916 g.19:01: Wenus sekstyl Mars
20.04.1916 g.09:12: Słońce kwadratura Neptun
20.04.1916 g.11:48: Słońce ingres Byk
21.04.1916 g.05:15: Wenus sekstyl Jowisz
22.04.1916 g.00:37: Słońce sekstyl Pluton
22.04.1916 g.18:49: Merkury sekstyl Saturn
24.04.1916 g.08:47: Wenus trygon Uran
25.04.1916 g.09:39: Merkury kwadratura Mars
26.04.1916 g.20:43: Merkury kwadratura Uran

01.05.1916 g.13:33: Merkury sekstyl Kora
02.05.1916 g.07:18: Mars trygon Jowisz
02.05.1916 g.12:47: Neptun ingres Lew
02.05.1916 g.18:13: Merkury ingres Bliźnięta
02.05.1916 g.18:15: Merkury sekstyl Neptun
02.05.1916 g.18:24: Słońce sekstyl Saturn
03.05.1916 g.16:28: Wenus kwadratura Kora
04.05.1916 g.05:26: Mars opozycja Uran
05.05.1916 g.10:18: Jowisz sekstyl Uran
05.05.1916 g.22:37: Wenus ingres Rak
07.05.1916 g.23:33: Wenus koniunkcja Pluton
09.05.1916 g.21:04: Ceres trygon Uran
10.05.1916 g.17:30: Słońce kwadratura Uran
14.05.1916 g.23:10: Ceres sekstyl Jowisz
15.05.1916 g.02:38: Słońce kwadratura Mars
19.05.1916 g.13:45: Słońce sekstyl Kora
21.05.1916 g.12:05: Słońce ingres Bliźnięta
21.05.1916 g.20:14: Słońce sekstyl Neptun
24.05.1916 g.22:44: Mars kwinkunks Kora
25.05.1916 g.04:13: Wenus koniunkcja Saturn
28.05.1916 g.20:42: Mars ingres Panna
30.05.1916 g.11:37: Ceres kwadratura Kora

02.06.1916 g.15:01: Mars sekstyl Pluton
03.06.1916 g.16:34: Ceres ingres Rak
06.06.1916 g.03:19: Słońce koniunkcja Merkury
09.06.1916 g.09:28: Ceres koniunkcja Pluton
09.06.1916 g.19:40: Wenus kwinkunks Uran
10.06.1916 g.22:33: Słońce trygon Uran
15.06.1916 g.17:05: Wenus kwinkunks Uran
19.06.1916 g.06:43: Merkury kwadratura Mars
20.06.1916 g.00:56: Słońce kwadratura Kora
20.06.1916 g.22:12: Słońce sekstyl Jowisz
21.06.1916 g.20:24: Słońce ingres Rak
22.06.1916 g.22:22: Wenus koniunkcja Saturn
24.06.1916 g.19:14: Słońce koniunkcja Pluton
26.06.1916 g.03:31: Jowisz ingres Byk
27.06.1916 g.14:52: Wenus sekstyl Mars

01.07.1916 g.02:09: Merkury kwadratura Mars
02.07.1916 g.10:10: Wenus koniunkcja Ceres
02.07.1916 g.22:26: Merkury trygon Uran
03.07.1916 g.21:56: Słońce koniunkcja Wenus
04.07.1916 g.07:34: Mars sekstyl Saturn
04.07.1916 g.11:12: Mars kwinkunks Uran
04.07.1916 g.21:07: Saturn kwinkunks Uran
06.07.1916 g.23:31: Słońce koniunkcja Ceres
07.07.1916 g.08:51: Jowisz kwadratura Neptun
09.07.1916 g.17:58: Merkury kwadratura Kora
10.07.1916 g.20:17: Merkury ingres Rak
11.07.1916 g.14:58: Słońce kwinkunks Uran
12.07.1916 g.06:27: Merkury sekstyl Jowisz
12.07.1916 g.18:35: Merkury koniunkcja Pluton
12.07.1916 g.22:34: Słońce koniunkcja Saturn
14.07.1916 g.04:20: Merkury koniunkcja Wenus
16.07.1916 g.16:15: Ceres kwinkunks Uran
20.07.1916 g.07:01: Mars opozycja Kora
20.07.1916 g.17:06: Merkury kwinkunks Uran
21.07.1916 g.06:44: Jowisz sekstyl Pluton
21.07.1916 g.10:15: Słońce trygon Kora
21.07.1916 g.17:37: Wenus sekstyl Jowisz
21.07.1916 g.21:08: Merkury koniunkcja Ceres
21.07.1916 g.23:03: Wenus koniunkcja Pluton
22.07.1916 g.00:45: Merkury koniunkcja Saturn
22.07.1916 g.20:00: Ceres koniunkcja Saturn
23.07.1916 g.07:18: Słońce sekstyl Mars
23.07.1916 g.07:21: Słońce ingres Lew
23.07.1916 g.07:23: Mars ingres Waga
25.07.1916 g.07:08: Merkury trygon Kora
25.07.1916 g.19:23: Słońce koniunkcja Neptun
26.07.1916 g.03:42: Merkury ingres Lew
27.07.1916 g.06:43: Merkury sekstyl Mars
27.07.1916 g.07:28: Merkury koniunkcja Neptun
27.07.1916 g.09:28: Mars sekstyl Neptun
27.07.1916 g.13:29: Słońce kwadratura Jowisz
28.07.1916 g.02:30: Merkury kwadratura Jowisz
28.07.1916 g.12:23: Słońce koniunkcja Merkury
29.07.1916 g.00:59: Wenus kwadratura Mars
29.07.1916 g.08:05: Mars kwadratura Pluton
30.07.1916 g.08:13: Wenus koniunkcja Pluton
30.07.1916 g.11:37: Mars kwinkunks Jowisz

03.08.1916 g.07:30: Wenus sekstyl Jowisz
03.08.1916 g.21:41: Merkury opozycja Uran
07.08.1916 g.01:50: Ceres trygon Kora
09.08.1916 g.04:47: Merkury kwinkunks Kora
10.08.1916 g.06:04: Merkury ingres Panna
10.08.1916 g.19:48: Słońce opozycja Uran
11.08.1916 g.09:56: Ceres ingres Lew
12.08.1916 g.10:37: Merkury sekstyl Pluton
13.08.1916 g.03:54: Merkury trygon Jowisz
16.08.1916 g.15:59: Merkury sekstyl Wenus
18.08.1916 g.21:02: Ceres koniunkcja Neptun
20.08.1916 g.09:32: Mars trygon Uran
20.08.1916 g.13:34: Merkury kwinkunks Uran
21.08.1916 g.11:36: Słońce kwinkunks Kora
23.08.1916 g.14:08: Słońce ingres Panna
23.08.1916 g.18:44: Ceres kwadratura Jowisz
25.08.1916 g.04:38: Wenus kwinkunks Uran
26.08.1916 g.02:30: Merkury sekstyl Saturn
27.08.1916 g.18:01: Merkury opozycja Kora
27.08.1916 g.21:16: Słońce sekstyl Pluton
29.08.1916 g.03:59: Słońce trygon Jowisz
29.08.1916 g.06:52: Merkury ingres Waga

01.09.1916 g.03:04: Merkury sekstyl Neptun
01.09.1916 g.12:36: Merkury kwadratura Pluton
02.09.1916 g.09:46: Merkury kwinkunks Jowisz
03.09.1916 g.13:21: Mars kwadratura Saturn
05.09.1916 g.11:15: Wenus koniunkcja Saturn
05.09.1916 g.12:30: Mars kwinkunks Kora
06.09.1916 g.15:40: Wenus trygon Kora
08.09.1916 g.13:01: Merkury sekstyl Ceres
08.09.1916 g.19:43: Mars ingres Skorpion
09.09.1916 g.00:25: Wenus ingres Lew
09.09.1916 g.11:42: Wenus kwadratura Mars
09.09.1916 g.17:44: Słońce kwinkunks Uran
13.09.1916 g.06:25: Merkury trygon Uran
13.09.1916 g.06:29: Wenus koniunkcja Neptun
13.09.1916 g.23:51: Wenus kwadratura Jowisz
14.09.1916 g.23:38: Mars kwadratura Neptun
15.09.1916 g.07:45: Mars trygon Pluton
15.09.1916 g.11:08: Saturn trygon Kora
15.09.1916 g.18:54: Mars opozycja Jowisz
18.09.1916 g.06:19: Ceres opozycja Uran
19.09.1916 g.14:03: Jowisz sekstyl Pluton
20.09.1916 g.20:20: Jowisz kwadratura Neptun
21.09.1916 g.01:23: Słońce opozycja Kora
21.09.1916 g.16:35: Słońce sekstyl Saturn
23.09.1916 g.11:14: Słońce ingres Waga
25.09.1916 g.04:39: Wenus opozycja Uran
26.09.1916 g.17:21: Merkury sekstyl Ceres
27.09.1916 g.05:17: Słońce kwinkunks Jowisz
27.09.1916 g.23:08: Słońce kwadratura Pluton
27.09.1916 g.23:46: Słońce sekstyl Neptun
28.09.1916 g.01:05: Merkury sekstyl Wenus
29.09.1916 g.22:55: Wenus koniunkcja Ceres

01.10.1916 g.19:00: Merkury trygon Uran
02.10.1916 g.08:15: Mars kwadratura Uran
05.10.1916 g.11:43: Słońce koniunkcja Merkury
05.10.1916 g.16:12: Wenus kwinkunks Kora
07.10.1916 g.23:11: Wenus ingres Panna
09.10.1916 g.13:45: Słońce trygon Uran
09.10.1916 g.23:07: Wenus trygon Jowisz
11.10.1916 g.22:11: Wenus sekstyl Pluton
15.10.1916 g.04:47: Ceres kwinkunks Kora
17.10.1916 g.16:35: Saturn ingres Lew
18.10.1916 g.10:42: Mars trygon Kora
21.10.1916 g.02:13: Słońce kwinkunks Kora
21.10.1916 g.22:00: Wenus kwinkunks Uran
21.10.1916 g.23:21: Ceres ingres Panna
22.10.1916 g.03:57: Mars ingres Strzelec
22.10.1916 g.09:11: Mars kwadratura Ceres
22.10.1916 g.10:42: Mars trygon Saturn
22.10.1916 g.21:07: Mars kwinkunks Jowisz
23.10.1916 g.04:53: Ceres trygon Jowisz
23.10.1916 g.18:57: Słońce ingres Skorpion
24.10.1916 g.01:13: Słońce kwadratura Saturn
24.10.1916 g.03:12: Słońce opozycja Jowisz
24.10.1916 g.14:21: Jowisz kwadratura Saturn
24.10.1916 g.21:47: Słońce sekstyl Ceres
26.10.1916 g.10:25: Merkury trygon Uran
26.10.1916 g.15:53: Jowisz ingres Baran
28.10.1916 g.02:48: Słońce trygon Pluton
28.10.1916 g.03:43: Mars kwinkunks Pluton
28.10.1916 g.15:53: Słońce kwadratura Neptun
28.10.1916 g.21:49: Mars trygon Neptun
31.10.1916 g.17:20: Wenus opozycja Kora

02.11.1916 g.07:53: Wenus kwinkunks Jowisz
02.11.1916 g.10:39: Ceres sekstyl Pluton
02.11.1916 g.19:53: Merkury kwinkunks Kora
03.11.1916 g.01:59: Wenus ingres Waga
03.11.1916 g.12:47: Wenus sekstyl Saturn
03.11.1916 g.21:14: Merkury opozycja Jowisz
04.11.1916 g.13:25: Merkury ingres Skorpion
04.11.1916 g.21:35: Merkury kwadratura Saturn
06.11.1916 g.15:27: Wenus kwadratura Pluton
07.11.1916 g.03:36: Merkury trygon Pluton
07.11.1916 g.04:57: Wenus sekstyl Neptun
07.11.1916 g.13:33: Merkury kwadratura Neptun
08.11.1916 g.11:58: Merkury sekstyl Ceres
08.11.1916 g.15:06: Słońce kwadratura Uran
12.11.1916 g.23:23: Mars sekstyl Uran
14.11.1916 g.08:55: Merkury kwadratura Uran
16.11.1916 g.10:46: Wenus trygon Uran
19.11.1916 g.18:10: Słońce kwinkunks Jowisz
19.11.1916 g.18:42: Słońce trygon Kora
21.11.1916 g.05:52: Merkury kwinkunks Jowisz
21.11.1916 g.08:18: Merkury trygon Kora
21.11.1916 g.21:28: Wenus sekstyl Mars
22.11.1916 g.15:57: Słońce ingres Strzelec
23.11.1916 g.03:38: Słońce trygon Saturn
23.11.1916 g.04:39: Merkury ingres Strzelec
23.11.1916 g.12:01: Merkury trygon Saturn
24.11.1916 g.03:19: Słońce koniunkcja Merkury
25.11.1916 g.04:23: Wenus opozycja Jowisz
25.11.1916 g.14:11: Wenus kwinkunks Kora
25.11.1916 g.16:45: Merkury kwinkunks Pluton
26.11.1916 g.05:40: Merkury trygon Neptun
26.11.1916 g.13:13: Słońce kwinkunks Pluton
27.11.1916 g.00:13: Mars trygon Jowisz
27.11.1916 g.09:19: Słońce trygon Neptun
27.11.1916 g.20:33: Mars kwadratura Kora
28.11.1916 g.00:06: Wenus ingres Skorpion
28.11.1916 g.07:14: Wenus kwadratura Saturn

01.12.1916 g.03:43: Wenus trygon Pluton
01.12.1916 g.18:09: Mars ingres Koziorożec
01.12.1916 g.20:52: Wenus kwadratura Neptun
01.12.1916 g.23:31: Merkury kwadratura Ceres
02.12.1916 g.01:41: Mars kwinkunks Saturn
03.12.1916 g.15:24: Merkury sekstyl Uran
06.12.1916 g.16:29: Mars opozycja Pluton
07.12.1916 g.19:03: Słońce kwadratura Ceres
07.12.1916 g.20:20: Saturn ingres Rak
07.12.1916 g.20:25: Mars kwinkunks Neptun
09.12.1916 g.00:21: Słońce sekstyl Uran
09.12.1916 g.13:29: Merkury trygon Jowisz
10.12.1916 g.10:25: Merkury kwadratura Kora
11.12.1916 g.04:21: Wenus sekstyl Ceres
11.12.1916 g.14:06: Wenus kwadratura Uran
12.12.1916 g.04:55: Merkury kwinkunks Saturn
12.12.1916 g.08:13: Merkury ingres Koziorożec
13.12.1916 g.16:01: Ceres kwinkunks Uran
14.12.1916 g.15:26: Merkury opozycja Pluton
15.12.1916 g.05:26: Merkury kwinkunks Neptun
17.12.1916 g.17:36: Słońce trygon Jowisz
18.12.1916 g.16:21: Wenus kwinkunks Jowisz
19.12.1916 g.06:39: Słońce kwadratura Kora
19.12.1916 g.23:01: Wenus trygon Kora
21.12.1916 g.11:02: Słońce kwinkunks Saturn
21.12.1916 g.17:43: Wenus trygon Saturn
22.12.1916 g.04:58: Słońce ingres Koziorożec
22.12.1916 g.08:49: Wenus ingres Strzelec
22.12.1916 g.16:38: Merkury koniunkcja Mars
24.12.1916 g.14:37: Merkury trygon Ceres
25.12.1916 g.02:21: Wenus kwinkunks Pluton
25.12.1916 g.12:31: Słońce opozycja Pluton
25.12.1916 g.19:37: Wenus trygon Neptun
26.12.1916 g.09:26: Słońce kwinkunks Neptun
26.12.1916 g.21:30: Mars trygon Ceres
29.12.1916 g.05:18: Merkury kwadratura Jowisz
30.12.1916 g.08:18: Merkury sekstyl Kora
31.12.1916 g.12:30: Merkury opozycja Saturn

1915 1916 1917Pobierz wersję testową Uranii
Horoskop Zegar astrologiczny 
2024-07-18 g.14:17:21 
Europa/Warszawa

Polecane
Tranzyty codzienne
Zegar Astro

Tranzyty
Tranzyty codzienne
Tranzyty bieżący miesiac
Tranzyty następny miesiac
Tranzyty poprzedni miesiac

Tranzyty w styczniu 2024
Tranzyty w lutym 2024
Tranzyty w marcu 2024
Tranzyty w kwietniu 2024
Tranzyty w maju 2024
Tranzyty w czerwcu 2024
Tranzyty w lipcu 2024
Tranzyty w sierpniu 2024
Tranzyty we wrześniu 2024
Tranzyty w październiku 2024
Tranzyty w listopadzie 2024
Tranzyty w grudniu 2024

Aspektarium

Tranzyty planet:

dzisiaj (18.07.2024):
01:20: Księżyc opozycja Jowisz
14:49: Księżyc kwadratura Saturn
16:00: Słońce sekstyl Uran
22:23: Księżyc trygon Merkury

jutro (19.07.2024):
02:13: Księżyc trygon Kora
09:58: Księżyc kwadratura Neptun
10:13: Księżyc ingres Koziorożec