Horoscope  
Astrologia
Spotkania
Program astrologiczny Urania
Biuletyn astrologiczny
Postacie polskiej astrologii
Symbole astrologiczne
Horoskop
   Horoskop tygodniowy
   Horoskop 2013
   Nowe horoskopy
   Zegar
   Tranzyty
Sownik
System domw
Galeria Szem'a
Katalog stron
Bibliografia
Astrologia > Horoskop > Tranzyty > 1913


Tranzyty planet w 1913 roku


01.01.1913 g.12:55: Wenus sekstyl Mars
02.01.1913 g.21:09: Jowisz ingres Koziorożec
02.01.1913 g.23:34: Wenus kwinkunks Neptun
03.01.1913 g.19:22: Mars kwinkunks Neptun
04.01.1913 g.23:26: Mars kwadratura Kora
05.01.1913 g.00:10: Słońce sekstyl Ceres
05.01.1913 g.07:00: Wenus kwadratura Saturn
06.01.1913 g.04:40: Wenus trygon Pluton
06.01.1913 g.12:39: Merkury kwinkunks Neptun
07.01.1913 g.05:41: Merkury kwadratura Kora
07.01.1913 g.06:51: Wenus ingres Ryby
07.01.1913 g.09:07: Mars kwinkunks Saturn
08.01.1913 g.08:21: Wenus sekstyl Jowisz
08.01.1913 g.12:10: Merkury kwinkunks Saturn
08.01.1913 g.20:23: Mars opozycja Pluton
09.01.1913 g.07:45: Merkury opozycja Pluton
09.01.1913 g.21:11: Merkury koniunkcja Mars
10.01.1913 g.06:44: Merkury ingres Koziorożec
10.01.1913 g.15:07: Mars ingres Koziorożec
11.01.1913 g.16:34: Merkury koniunkcja Jowisz
13.01.1913 g.23:36: Mars koniunkcja Jowisz
15.01.1913 g.09:59: Słońce opozycja Neptun
16.01.1913 g.15:35: Słońce sekstyl Kora
18.01.1913 g.00:25: Słońce trygon Saturn
19.01.1913 g.05:11: Słońce kwinkunks Pluton
20.01.1913 g.16:43: Słońce ingres Wodnik
21.01.1913 g.01:24: Merkury sekstyl Wenus
24.01.1913 g.03:06: Merkury sekstyl Ceres
24.01.1913 g.03:21: Słońce koniunkcja Uran
25.01.1913 g.17:49: Wenus trygon Ceres
26.01.1913 g.13:42: Merkury opozycja Neptun
27.01.1913 g.14:47: Merkury sekstyl Kora
28.01.1913 g.08:48: Merkury trygon Saturn
28.01.1913 g.17:06: Wenus trygon Neptun
29.01.1913 g.02:22: Merkury kwinkunks Pluton
30.01.1913 g.03:07: Merkury ingres Wodnik
30.01.1913 g.07:25: Wenus koniunkcja Kora
31.01.1913 g.09:33: Wenus sekstyl Saturn

01.02.1913 g.10:27: Wenus kwadratura Pluton
01.02.1913 g.13:53: Merkury koniunkcja Uran
03.02.1913 g.00:45: Wenus ingres Baran
05.02.1913 g.07:23: Ceres trygon Neptun
07.02.1913 g.02:50: Wenus sekstyl Uran
11.02.1913 g.02:08: Wenus kwadratura Jowisz
11.02.1913 g.09:30: Mars opozycja Neptun
13.02.1913 g.00:24: Słońce koniunkcja Merkury
13.02.1913 g.03:01: Merkury kwinkunks Neptun
13.02.1913 g.05:00: Słońce kwinkunks Neptun
13.02.1913 g.11:37: Ceres trygon Kora
14.02.1913 g.08:19: Mars sekstyl Kora
14.02.1913 g.12:35: Merkury kwadratura Ceres
14.02.1913 g.17:09: Mars sekstyl Ceres
15.02.1913 g.02:38: Merkury kwadratura Saturn
15.02.1913 g.11:35: Merkury trygon Pluton
16.02.1913 g.01:30: Słońce kwadratura Ceres
16.02.1913 g.02:15: Mars trygon Saturn
16.02.1913 g.12:07: Merkury ingres Ryby
16.02.1913 g.19:46: Słońce kwadratura Saturn
16.02.1913 g.22:10: Mars kwinkunks Pluton
17.02.1913 g.10:07: Słońce trygon Pluton
19.02.1913 g.07:08: Słońce ingres Ryby
19.02.1913 g.09:24: Mars ingres Wodnik
20.02.1913 g.04:07: Ceres opozycja Saturn
22.02.1913 g.03:25: Merkury sekstyl Jowisz
22.02.1913 g.07:30: Ceres kwinkunks Pluton
26.02.1913 g.09:52: Mars koniunkcja Uran
26.02.1913 g.23:13: Wenus kwadratura Neptun

01.03.1913 g.04:13: Merkury trygon Neptun
02.03.1913 g.18:56: Merkury koniunkcja Kora
03.03.1913 g.08:01: Słońce sekstyl Jowisz
03.03.1913 g.18:47: Merkury kwadratura Pluton
03.03.1913 g.21:55: Merkury sekstyl Saturn
04.03.1913 g.06:16: Wenus sekstyl Pluton
04.03.1913 g.22:28: Merkury trygon Ceres
04.03.1913 g.23:59: Merkury ingres Baran
05.03.1913 g.15:24: Ceres ingres Strzelec
06.03.1913 g.18:33: Wenus ingres Byk
07.03.1913 g.00:24: Wenus kwinkunks Ceres
09.03.1913 g.03:52: Merkury sekstyl Uran
14.03.1913 g.13:38: Słońce trygon Neptun
15.03.1913 g.18:42: Wenus kwadratura Uran
17.03.1913 g.19:00: Słońce koniunkcja Kora
19.03.1913 g.06:40: Słońce kwadratura Pluton
20.03.1913 g.18:05: Słońce sekstyl Saturn
21.03.1913 g.06:42: Słońce ingres Baran
21.03.1913 g.14:21: Mars kwinkunks Neptun
22.03.1913 g.19:41: Słońce trygon Ceres
26.03.1913 g.14:30: Saturn ingres Bliźnięta
27.03.1913 g.18:46: Mars trygon Pluton
28.03.1913 g.01:06: Słońce sekstyl Uran
28.03.1913 g.05:52: Słońce koniunkcja Merkury
28.03.1913 g.11:00: Merkury sekstyl Uran
30.03.1913 g.07:16: Mars ingres Ryby
30.03.1913 g.19:42: Mars kwadratura Saturn

01.04.1913 g.07:50: Mars kwadratura Ceres
04.04.1913 g.08:23: Merkury trygon Ceres
05.04.1913 g.06:49: Merkury sekstyl Saturn
07.04.1913 g.01:09: Słońce kwadratura Jowisz
07.04.1913 g.16:26: Merkury ingres Ryby
07.04.1913 g.23:38: Ceres opozycja Saturn
13.04.1913 g.04:15: Wenus sekstyl Mars
13.04.1913 g.20:19: Słońce kwadratura Neptun
14.04.1913 g.04:12: Merkury ingres Baran
15.04.1913 g.15:15: Merkury trygon Ceres
18.04.1913 g.23:40: Słońce sekstyl Pluton
19.04.1913 g.08:15: Ceres ingres Skorpion
19.04.1913 g.10:56: Merkury sekstyl Saturn
20.04.1913 g.03:05: Wenus kwadratura Uran
20.04.1913 g.13:59: Słońce kwinkunks Ceres
20.04.1913 g.18:27: Słońce ingres Byk
21.04.1913 g.23:23: Mars sekstyl Jowisz
25.04.1913 g.03:12: Słońce koniunkcja Wenus
25.04.1913 g.09:18: Merkury sekstyl Uran
28.04.1913 g.10:28: Słońce kwadratura Uran
28.04.1913 g.20:58: Ceres kwinkunks Pluton
29.04.1913 g.13:41: Mars trygon Neptun

02.05.1913 g.06:35: Wenus ingres Baran
04.05.1913 g.05:01: Merkury kwadratura Jowisz
04.05.1913 g.09:29: Mars koniunkcja Kora
04.05.1913 g.14:38: Mars trygon Ceres
05.05.1913 g.08:25: Ceres trygon Kora
05.05.1913 g.08:28: Wenus sekstyl Pluton
06.05.1913 g.06:31: Mars kwadratura Pluton
08.05.1913 g.04:24: Mars ingres Baran
08.05.1913 g.04:41: Merkury kwadratura Neptun
09.05.1913 g.02:59: Słońce trygon Jowisz
09.05.1913 g.21:26: Merkury kwinkunks Ceres
10.05.1913 g.08:10: Merkury koniunkcja Wenus
11.05.1913 g.11:29: Merkury sekstyl Pluton
12.05.1913 g.07:38: Merkury ingres Byk
15.05.1913 g.04:17: Słońce sekstyl Neptun
15.05.1913 g.16:32: Mars sekstyl Saturn
16.05.1913 g.06:05: Słońce opozycja Ceres
16.05.1913 g.17:09: Merkury kwadratura Uran
18.05.1913 g.01:33: Mars sekstyl Uran
18.05.1913 g.20:45: Słońce sekstyl Kora
20.05.1913 g.08:48: Ceres trygon Neptun
21.05.1913 g.18:14: Słońce ingres Bliźnięta
21.05.1913 g.23:27: Merkury trygon Jowisz
24.05.1913 g.16:04: Merkury opozycja Ceres
25.05.1913 g.04:23: Merkury sekstyl Neptun
26.05.1913 g.19:02: Merkury sekstyl Kora
28.05.1913 g.01:53: Merkury ingres Bliźnięta
28.05.1913 g.22:17: Saturn trygon Uran
29.05.1913 g.07:20: Wenus sekstyl Pluton
29.05.1913 g.12:06: Słońce trygon Uran
29.05.1913 g.14:29: Słońce koniunkcja Saturn
30.05.1913 g.11:10: Mars kwadratura Jowisz
31.05.1913 g.11:09: Wenus ingres Byk
31.05.1913 g.11:48: Merkury trygon Uran
31.05.1913 g.16:05: Merkury koniunkcja Saturn

02.06.1913 g.01:12: Słońce koniunkcja Merkury
04.06.1913 g.12:54: Mars kwinkunks Ceres
04.06.1913 g.14:57: Merkury kwinkunks Jowisz
06.06.1913 g.09:49: Merkury kwinkunks Ceres
07.06.1913 g.15:02: Merkury sekstyl Mars
07.06.1913 g.16:04: Słońce kwinkunks Jowisz
09.06.1913 g.09:58: Mars kwadratura Neptun
09.06.1913 g.15:58: Merkury kwadratura Kora
10.06.1913 g.14:43: Merkury koniunkcja Pluton
10.06.1913 g.22:55: Merkury ingres Rak
11.06.1913 g.05:56: Słońce kwinkunks Ceres
12.06.1913 g.05:18: Wenus kwadratura Uran
14.06.1913 g.12:45: Merkury kwinkunks Uran
16.06.1913 g.01:47: Merkury sekstyl Wenus
16.06.1913 g.07:32: Mars sekstyl Pluton
17.06.1913 g.02:02: Mars ingres Byk
18.06.1913 g.19:28: Merkury opozycja Jowisz
19.06.1913 g.07:47: Słońce kwadratura Kora
20.06.1913 g.20:05: Merkury trygon Ceres
21.06.1913 g.15:32: Słońce koniunkcja Pluton
21.06.1913 g.18:55: Wenus trygon Jowisz
22.06.1913 g.02:33: Słońce ingres Rak
24.06.1913 g.18:13: Merkury koniunkcja Neptun
25.06.1913 g.19:53: Wenus opozycja Ceres
26.06.1913 g.09:34: Mars kwadratura Uran
26.06.1913 g.10:20: Merkury trygon Kora
28.06.1913 g.07:00: Merkury ingres Lew
29.06.1913 g.03:19: Słońce kwinkunks Uran

03.07.1913 g.10:07: Wenus sekstyl Neptun
03.07.1913 g.10:25: Merkury opozycja Uran
05.07.1913 g.01:38: Mars trygon Jowisz
05.07.1913 g.16:21: Słońce opozycja Jowisz
05.07.1913 g.16:55: Wenus sekstyl Kora
07.07.1913 g.19:20: Słońce sekstyl Mars
08.07.1913 g.10:40: Wenus ingres Bliźnięta
08.07.1913 g.17:05: Jowisz kwinkunks Saturn
09.07.1913 g.05:57: Merkury kwinkunks Jowisz
09.07.1913 g.10:09: Merkury sekstyl Saturn
09.07.1913 g.23:55: Pluton ingres Rak
11.07.1913 g.01:11: Słońce trygon Ceres
12.07.1913 g.06:15: Mars opozycja Ceres
14.07.1913 g.14:34: Wenus trygon Uran
19.07.1913 g.02:05: Słońce koniunkcja Neptun
19.07.1913 g.12:38: Wenus kwinkunks Jowisz
20.07.1913 g.17:04: Słońce trygon Kora
22.07.1913 g.06:07: Wenus koniunkcja Saturn
23.07.1913 g.11:03: Mars sekstyl Neptun
23.07.1913 g.13:27: Słońce ingres Lew
25.07.1913 g.10:48: Mars sekstyl Kora
25.07.1913 g.14:53: Merkury sekstyl Wenus
27.07.1913 g.07:55: Wenus kwinkunks Ceres
29.07.1913 g.09:22: Słońce opozycja Uran
29.07.1913 g.11:54: Mars ingres Bliźnięta
30.07.1913 g.20:46: Merkury sekstyl Saturn

02.08.1913 g.16:01: Słońce kwinkunks Jowisz
03.08.1913 g.11:37: Wenus kwadratura Kora
04.08.1913 g.12:50: Słońce koniunkcja Merkury
06.08.1913 g.00:57: Wenus ingres Rak
06.08.1913 g.08:41: Mars trygon Uran
06.08.1913 g.13:40: Wenus koniunkcja Pluton
07.08.1913 g.14:46: Merkury kwinkunks Jowisz
09.08.1913 g.00:38: Słońce sekstyl Saturn
10.08.1913 g.03:58: Merkury sekstyl Mars
10.08.1913 g.15:02: Wenus kwinkunks Uran
11.08.1913 g.21:53: Mars kwinkunks Jowisz
13.08.1913 g.21:32: Wenus opozycja Jowisz
16.08.1913 g.12:13: Słońce kwadratura Ceres
20.08.1913 g.03:22: Merkury kwinkunks Jowisz
20.08.1913 g.18:31: Słońce kwinkunks Kora
23.08.1913 g.20:12: Słońce ingres Panna
24.08.1913 g.03:15: Neptun trygon Kora
24.08.1913 g.13:56: Mars koniunkcja Saturn
24.08.1913 g.18:04: Słońce sekstyl Pluton
28.08.1913 g.01:07: Merkury sekstyl Saturn
28.08.1913 g.10:39: Słońce kwinkunks Uran
28.08.1913 g.21:22: Wenus trygon Ceres
29.08.1913 g.19:46: Wenus trygon Kora
30.08.1913 g.00:48: Wenus koniunkcja Neptun
30.08.1913 g.01:04: Merkury sekstyl Mars

01.09.1913 g.03:30: Słońce trygon Jowisz
01.09.1913 g.10:43: Wenus ingres Lew
01.09.1913 g.21:19: Ceres trygon Kora
02.09.1913 g.20:18: Merkury kwinkunks Kora
03.09.1913 g.00:26: Merkury kwadratura Ceres
03.09.1913 g.09:19: Ceres trygon Neptun
04.09.1913 g.12:22: Merkury ingres Panna
05.09.1913 g.01:09: Wenus opozycja Uran
05.09.1913 g.01:16: Merkury sekstyl Pluton
06.09.1913 g.17:03: Merkury kwinkunks Uran
08.09.1913 g.07:09: Wenus kwinkunks Jowisz
08.09.1913 g.17:29: Merkury trygon Jowisz
10.09.1913 g.03:29: Mars kwadratura Kora
11.09.1913 g.05:40: Słońce kwadratura Saturn
12.09.1913 g.18:42: Ceres ingres Strzelec
13.09.1913 g.21:36: Merkury kwadratura Saturn
15.09.1913 g.18:42: Mars ingres Rak
16.09.1913 g.10:31: Ceres kwinkunks Pluton
16.09.1913 g.16:55: Słońce koniunkcja Merkury
16.09.1913 g.16:58: Wenus sekstyl Saturn
17.09.1913 g.19:02: Mars koniunkcja Pluton
18.09.1913 g.15:52: Merkury opozycja Kora
19.09.1913 g.05:10: Merkury sekstyl Neptun
19.09.1913 g.12:55: Mars kwinkunks Ceres
20.09.1913 g.08:33: Słońce opozycja Kora
20.09.1913 g.11:26: Merkury ingres Waga
21.09.1913 g.02:35: Merkury kwadratura Pluton
21.09.1913 g.10:55: Słońce sekstyl Neptun
22.09.1913 g.02:07: Merkury sekstyl Ceres
22.09.1913 g.13:09: Merkury kwadratura Mars
22.09.1913 g.14:57: Merkury trygon Uran
22.09.1913 g.19:00: Mars kwinkunks Uran
23.09.1913 g.17:16: Słońce ingres Waga
23.09.1913 g.23:04: Wenus kwinkunks Kora
24.09.1913 g.21:07: Słońce kwadratura Pluton
24.09.1913 g.21:47: Ceres sekstyl Uran
25.09.1913 g.10:44: Merkury kwadratura Jowisz
26.09.1913 g.17:28: Wenus ingres Panna
27.09.1913 g.12:24: Słońce trygon Uran
27.09.1913 g.16:12: Wenus sekstyl Pluton
28.09.1913 g.20:59: Słońce sekstyl Ceres
29.09.1913 g.18:52: Wenus kwinkunks Uran

01.10.1913 g.03:36: Merkury trygon Saturn
01.10.1913 g.16:22: Wenus kwadratura Ceres
02.10.1913 g.16:42: Słońce kwadratura Mars
03.10.1913 g.03:42: Słońce kwadratura Jowisz
03.10.1913 g.17:45: Mars opozycja Jowisz
04.10.1913 g.11:27: Wenus trygon Jowisz
04.10.1913 g.20:43: Wenus sekstyl Mars
06.10.1913 g.10:01: Merkury kwinkunks Kora
07.10.1913 g.09:57: Merkury kwadratura Neptun
08.10.1913 g.16:16: Merkury ingres Skorpion
09.10.1913 g.10:14: Merkury trygon Pluton
11.10.1913 g.01:52: Merkury kwadratura Uran
11.10.1913 g.14:20: Wenus kwadratura Saturn
12.10.1913 g.01:25: Słońce trygon Saturn
15.10.1913 g.20:25: Merkury sekstyl Jowisz
18.10.1913 g.09:17: Wenus opozycja Kora
19.10.1913 g.20:18: Wenus sekstyl Neptun
19.10.1913 g.23:48: Merkury trygon Mars
20.10.1913 g.10:42: Słońce kwinkunks Kora
21.10.1913 g.00:50: Merkury kwinkunks Saturn
21.10.1913 g.07:26: Wenus ingres Waga
22.10.1913 g.04:15: Wenus kwadratura Pluton
22.10.1913 g.06:54: Słońce kwadratura Neptun
24.10.1913 g.01:59: Słońce ingres Skorpion
24.10.1913 g.06:31: Wenus trygon Uran
25.10.1913 g.03:09: Słońce trygon Pluton
27.10.1913 g.15:18: Merkury trygon Kora
27.10.1913 g.18:47: Słońce kwadratura Uran
29.10.1913 g.06:14: Merkury trygon Neptun
30.10.1913 g.19:30: Merkury ingres Strzelec
31.10.1913 g.15:17: Wenus kwadratura Jowisz
31.10.1913 g.17:10: Merkury kwinkunks Pluton

02.11.1913 g.03:12: Ceres opozycja Saturn
03.11.1913 g.12:13: Merkury sekstyl Uran
04.11.1913 g.03:33: Wenus trygon Saturn
05.11.1913 g.03:51: Wenus sekstyl Ceres
06.11.1913 g.20:42: Słońce sekstyl Jowisz
08.11.1913 g.08:44: Wenus kwadratura Mars
09.11.1913 g.20:24: Słońce kwinkunks Saturn
11.11.1913 g.10:06: Wenus kwinkunks Kora
13.11.1913 g.00:41: Wenus kwadratura Neptun
14.11.1913 g.11:18: Wenus ingres Skorpion
15.11.1913 g.02:38: Wenus trygon Pluton
16.11.1913 g.21:59: Słońce trygon Mars
17.11.1913 g.18:28: Wenus kwadratura Uran
19.11.1913 g.03:28: Słońce trygon Kora
19.11.1913 g.17:16: Jowisz kwinkunks Saturn
20.11.1913 g.09:22: Merkury sekstyl Uran
20.11.1913 g.09:56: Mars kwinkunks Ceres
21.11.1913 g.02:32: Słońce trygon Neptun
22.11.1913 g.22:59: Słońce ingres Strzelec
23.11.1913 g.02:03: Merkury kwinkunks Pluton
23.11.1913 g.07:31: Słońce koniunkcja Merkury
23.11.1913 g.13:50: Merkury ingres Skorpion
23.11.1913 g.14:41: Słońce kwinkunks Pluton
25.11.1913 g.00:19: Merkury trygon Neptun
25.11.1913 g.02:37: Ceres kwadratura Kora
26.11.1913 g.15:28: Merkury trygon Kora
26.11.1913 g.21:19: Wenus kwinkunks Saturn
27.11.1913 g.08:00: Słońce sekstyl Uran
28.11.1913 g.05:41: Merkury trygon Mars
28.11.1913 g.17:55: Wenus sekstyl Jowisz
29.11.1913 g.21:35: Ceres kwinkunks Neptun

02.12.1913 g.13:37: Merkury koniunkcja Wenus
03.12.1913 g.19:46: Wenus trygon Mars
04.12.1913 g.21:48: Ceres ingres Koziorożec
05.12.1913 g.07:14: Wenus trygon Kora
06.12.1913 g.00:14: Ceres opozycja Pluton
06.12.1913 g.16:43: Merkury trygon Mars
06.12.1913 g.17:47: Wenus trygon Neptun
07.12.1913 g.10:23: Słońce opozycja Saturn
08.12.1913 g.10:01: Wenus ingres Strzelec
08.12.1913 g.17:25: Wenus kwinkunks Pluton
09.12.1913 g.14:39: Merkury trygon Kora
11.12.1913 g.09:43: Merkury trygon Neptun
12.12.1913 g.10:23: Wenus sekstyl Uran
13.12.1913 g.10:14: Merkury ingres Strzelec
13.12.1913 g.16:18: Merkury kwinkunks Pluton
14.12.1913 g.22:22: Słońce kwinkunks Mars
17.12.1913 g.00:21: Mars opozycja Jowisz
17.12.1913 g.17:12: Merkury sekstyl Uran
18.12.1913 g.15:35: Słońce kwadratura Kora
19.12.1913 g.07:52: Wenus opozycja Saturn
20.12.1913 g.03:41: Słońce kwinkunks Neptun
22.12.1913 g.11:59: Słońce ingres Koziorożec
22.12.1913 g.14:37: Słońce opozycja Pluton
23.12.1913 g.14:41: Merkury opozycja Saturn
23.12.1913 g.23:36: Wenus kwinkunks Mars
27.12.1913 g.02:44: Merkury kwinkunks Mars
28.12.1913 g.05:33: Pluton ingres Bliźnięta
29.12.1913 g.04:24: Wenus kwadratura Kora
30.12.1913 g.04:27: Wenus kwinkunks Neptun

1912 1913 1914Pobierz wersję testową Uranii
Horoskop Zegar astrologiczny 
2024-07-18 g.13:18:18 
Europa/Warszawa

Polecane
Tranzyty codzienne
Zegar Astro

Tranzyty
Tranzyty codzienne
Tranzyty bieżący miesiac
Tranzyty następny miesiac
Tranzyty poprzedni miesiac

Tranzyty w styczniu 2024
Tranzyty w lutym 2024
Tranzyty w marcu 2024
Tranzyty w kwietniu 2024
Tranzyty w maju 2024
Tranzyty w czerwcu 2024
Tranzyty w lipcu 2024
Tranzyty w sierpniu 2024
Tranzyty we wrześniu 2024
Tranzyty w październiku 2024
Tranzyty w listopadzie 2024
Tranzyty w grudniu 2024

Aspektarium

Tranzyty planet:

dzisiaj (18.07.2024):
01:20: Księżyc opozycja Jowisz
14:49: Księżyc kwadratura Saturn
16:00: Słońce sekstyl Uran
22:23: Księżyc trygon Merkury

jutro (19.07.2024):
02:13: Księżyc trygon Kora
09:58: Księżyc kwadratura Neptun
10:13: Księżyc ingres Koziorożec