Horoscope  
Astrologia
Spotkania
Program astrologiczny Urania
Biuletyn astrologiczny
Postacie polskiej astrologii
Symbole astrologiczne
Horoskop
   Horoskop tygodniowy
   Horoskop 2013
   Nowe horoskopy
   Zegar
   Tranzyty
Sownik
System domw
Galeria Szem'a
Katalog stron
Bibliografia
Astrologia > Horoskop > Tranzyty > 1912


Tranzyty planet w 1912 roku


01.01.1912 g.05:09: Merkury kwadratura Kora
02.01.1912 g.21:22: Wenus kwinkunks Pluton
03.01.1912 g.09:40: Merkury kwinkunks Mars
03.01.1912 g.11:03: Wenus sekstyl Uran
04.01.1912 g.20:02: Wenus ingres Strzelec
05.01.1912 g.01:25: Wenus trygon Ceres
05.01.1912 g.04:08: Słońce trygon Saturn
06.01.1912 g.07:40: Ceres ingres Rak
08.01.1912 g.09:12: Merkury kwinkunks Mars
09.01.1912 g.16:18: Merkury kwadratura Kora
10.01.1912 g.05:12: Wenus koniunkcja Jowisz
11.01.1912 g.12:23: Ceres opozycja Uran
12.01.1912 g.14:51: Merkury opozycja Pluton
12.01.1912 g.23:17: Mars sekstyl Kora
13.01.1912 g.14:35: Merkury kwinkunks Ceres
13.01.1912 g.23:52: Słońce opozycja Neptun
15.01.1912 g.08:39: Merkury ingres Koziorożec
16.01.1912 g.02:04: Wenus kwinkunks Saturn
17.01.1912 g.02:23: Słońce sekstyl Kora
18.01.1912 g.00:34: Słońce trygon Mars
18.01.1912 g.16:23: Słońce opozycja Ceres
18.01.1912 g.22:21: Słońce kwinkunks Pluton
19.01.1912 g.19:36: Mars sekstyl Ceres
20.01.1912 g.20:52: Słońce koniunkcja Uran
21.01.1912 g.10:53: Słońce ingres Wodnik
23.01.1912 g.11:17: Wenus kwinkunks Neptun
25.01.1912 g.06:09: Ceres trygon Kora
26.01.1912 g.04:42: Wenus kwinkunks Ceres
26.01.1912 g.09:14: Wenus kwadratura Kora
26.01.1912 g.14:54: Merkury trygon Saturn
27.01.1912 g.18:12: Wenus opozycja Pluton
29.01.1912 g.16:15: Wenus kwinkunks Mars
30.01.1912 g.00:08: Wenus ingres Koziorożec
30.01.1912 g.22:04: Mars trygon Uran
30.01.1912 g.22:26: Mars ingres Bliźnięta
31.01.1912 g.00:05: Uran ingres Wodnik
31.01.1912 g.08:43: Słońce sekstyl Jowisz

01.02.1912 g.16:33: Merkury opozycja Neptun
02.02.1912 g.22:46: Merkury opozycja Ceres
03.02.1912 g.21:09: Słońce kwadratura Saturn
04.02.1912 g.07:26: Merkury sekstyl Kora
05.02.1912 g.06:52: Merkury kwinkunks Pluton
07.02.1912 g.03:48: Merkury ingres Wodnik
07.02.1912 g.10:33: Merkury koniunkcja Uran
09.02.1912 g.06:39: Merkury trygon Mars
10.02.1912 g.11:58: Wenus trygon Saturn
11.02.1912 g.18:30: Słońce kwinkunks Neptun
12.02.1912 g.04:07: Słońce kwinkunks Ceres
14.02.1912 g.21:33: Merkury sekstyl Jowisz
15.02.1912 g.12:50: Ceres koniunkcja Neptun
16.02.1912 g.03:07: Merkury kwadratura Saturn
16.02.1912 g.15:36: Wenus opozycja Ceres
16.02.1912 g.17:58: Wenus opozycja Neptun
17.02.1912 g.03:08: Słońce trygon Pluton
20.02.1912 g.01:19: Słońce ingres Ryby
20.02.1912 g.04:14: Merkury kwinkunks Ceres
20.02.1912 g.08:10: Wenus sekstyl Kora
20.02.1912 g.10:33: Merkury kwinkunks Neptun
21.02.1912 g.06:12: Wenus kwinkunks Pluton
23.02.1912 g.15:23: Merkury trygon Pluton
23.02.1912 g.16:53: Wenus ingres Wodnik
24.02.1912 g.19:57: Wenus koniunkcja Uran
25.02.1912 g.07:55: Merkury ingres Ryby

02.03.1912 g.16:08: Słońce koniunkcja Merkury
03.03.1912 g.10:48: Merkury kwadratura Mars
03.03.1912 g.23:18: Merkury kwadratura Jowisz
04.03.1912 g.15:20: Merkury sekstyl Saturn
04.03.1912 g.18:23: Słońce kwadratura Mars
05.03.1912 g.05:51: Słońce kwadratura Jowisz
05.03.1912 g.21:08: Mars opozycja Jowisz
06.03.1912 g.10:39: Wenus sekstyl Jowisz
06.03.1912 g.13:52: Słońce sekstyl Saturn
06.03.1912 g.17:53: Wenus trygon Mars
07.03.1912 g.03:14: Merkury trygon Ceres
07.03.1912 g.12:31: Wenus kwadratura Saturn
07.03.1912 g.14:26: Merkury trygon Neptun
10.03.1912 g.03:23: Merkury koniunkcja Kora
10.03.1912 g.13:22: Merkury kwadratura Pluton
11.03.1912 g.08:29: Wenus kwinkunks Ceres
11.03.1912 g.08:32: Słońce trygon Ceres
11.03.1912 g.23:05: Wenus kwinkunks Neptun
12.03.1912 g.02:26: Słońce trygon Neptun
12.03.1912 g.02:50: Merkury ingres Baran
13.03.1912 g.05:58: Merkury sekstyl Uran
16.03.1912 g.17:30: Wenus trygon Pluton
17.03.1912 g.05:41: Słońce koniunkcja Kora
17.03.1912 g.23:18: Słońce kwadratura Pluton
19.03.1912 g.05:12: Wenus ingres Ryby
20.03.1912 g.07:29: Merkury trygon Jowisz
20.03.1912 g.14:29: Ceres koniunkcja Neptun
21.03.1912 g.00:53: Słońce ingres Baran
23.03.1912 g.16:03: Słońce sekstyl Uran
24.03.1912 g.03:06: Merkury kwadratura Neptun
24.03.1912 g.11:17: Merkury kwadratura Ceres
27.03.1912 g.16:33: Merkury sekstyl Mars
29.03.1912 g.13:54: Merkury sekstyl Pluton
29.03.1912 g.18:37: Mars kwadratura Kora
30.03.1912 g.23:10: Mars koniunkcja Pluton
31.03.1912 g.18:30: Wenus kwadratura Jowisz

03.04.1912 g.04:34: Wenus sekstyl Saturn
05.04.1912 g.01:18: Merkury sekstyl Mars
05.04.1912 g.08:01: Wenus trygon Neptun
05.04.1912 g.12:54: Mars ingres Rak
05.04.1912 g.14:16: Słońce trygon Jowisz
07.04.1912 g.15:32: Wenus trygon Ceres
09.04.1912 g.20:13: Wenus koniunkcja Kora
10.04.1912 g.07:42: Wenus kwadratura Pluton
11.04.1912 g.08:10: Słońce kwadratura Neptun
11.04.1912 g.08:22: Mars kwinkunks Uran
12.04.1912 g.16:13: Wenus ingres Baran
12.04.1912 g.17:13: Merkury sekstyl Pluton
15.04.1912 g.03:18: Merkury kwadratura Ceres
15.04.1912 g.07:36: Wenus sekstyl Uran
15.04.1912 g.13:53: Słońce koniunkcja Merkury
16.04.1912 g.03:39: Słońce kwadratura Ceres
17.04.1912 g.15:47: Słońce sekstyl Pluton
18.04.1912 g.10:30: Wenus kwadratura Mars
19.04.1912 g.19:25: Ceres trygon Kora
20.04.1912 g.12:36: Słońce ingres Byk
21.04.1912 g.13:48: Merkury kwadratura Neptun
23.04.1912 g.23:40: Słońce kwadratura Uran
24.04.1912 g.13:34: Wenus trygon Jowisz
26.04.1912 g.08:09: Saturn sekstyl Neptun
28.04.1912 g.02:17: Merkury koniunkcja Wenus
29.04.1912 g.23:15: Wenus kwadratura Neptun
30.04.1912 g.22:14: Mars kwinkunks Jowisz

01.05.1912 g.20:06: Ceres ingres Lew
04.05.1912 g.16:19: Słońce kwinkunks Jowisz
05.05.1912 g.01:55: Wenus sekstyl Pluton
07.05.1912 g.01:34: Merkury kwadratura Neptun
07.05.1912 g.03:20: Wenus ingres Byk
08.05.1912 g.22:33: Wenus kwadratura Ceres
09.05.1912 g.23:03: Wenus kwadratura Uran
10.05.1912 g.23:28: Słońce sekstyl Mars
12.05.1912 g.15:14: Słońce sekstyl Neptun
12.05.1912 g.18:05: Ceres opozycja Uran
13.05.1912 g.19:00: Mars koniunkcja Neptun
14.05.1912 g.17:40: Merkury sekstyl Pluton
14.05.1912 g.18:58: Słońce koniunkcja Saturn
16.05.1912 g.21:17: Merkury ingres Byk
17.05.1912 g.06:24: Wenus kwinkunks Jowisz
18.05.1912 g.01:27: Mars sekstyl Saturn
18.05.1912 g.07:10: Słońce sekstyl Kora
19.05.1912 g.17:16: Merkury kwadratura Uran
21.05.1912 g.12:21: Słońce ingres Bliźnięta
22.05.1912 g.05:13: Merkury kwadratura Ceres
23.05.1912 g.04:26: Mars trygon Kora
24.05.1912 g.20:58: Wenus sekstyl Neptun
24.05.1912 g.23:57: Słońce trygon Uran
25.05.1912 g.11:44: Merkury kwinkunks Jowisz
27.05.1912 g.16:25: Wenus koniunkcja Saturn
28.05.1912 g.09:39: Mars ingres Lew
29.05.1912 g.03:24: Wenus sekstyl Kora
31.05.1912 g.14:42: Wenus ingres Bliźnięta
31.05.1912 g.21:59: Merkury sekstyl Neptun

01.06.1912 g.08:44: Słońce sekstyl Ceres
01.06.1912 g.11:46: Słońce opozycja Jowisz
01.06.1912 g.15:18: Ceres trygon Jowisz
02.06.1912 g.19:49: Mars opozycja Uran
03.06.1912 g.03:59: Merkury koniunkcja Saturn
03.06.1912 g.05:13: Wenus trygon Uran
03.06.1912 g.14:17: Wenus sekstyl Mars
03.06.1912 g.16:43: Merkury sekstyl Kora
05.06.1912 g.06:34: Merkury ingres Bliźnięta
06.06.1912 g.20:39: Merkury trygon Uran
08.06.1912 g.11:30: Wenus opozycja Jowisz
08.06.1912 g.14:20: Merkury sekstyl Mars
09.06.1912 g.23:10: Merkury opozycja Jowisz
11.06.1912 g.07:32: Saturn sekstyl Kora
12.06.1912 g.05:06: Merkury koniunkcja Wenus
12.06.1912 g.09:59: Merkury sekstyl Ceres
12.06.1912 g.15:22: Wenus sekstyl Ceres
12.06.1912 g.18:26: Mars trygon Jowisz
17.06.1912 g.13:26: Słońce koniunkcja Merkury
18.06.1912 g.01:54: Merkury kwadratura Kora
18.06.1912 g.17:28: Merkury koniunkcja Pluton
18.06.1912 g.18:07: Słońce kwadratura Kora
19.06.1912 g.10:23: Merkury ingres Rak
20.06.1912 g.06:50: Słońce koniunkcja Pluton
20.06.1912 g.16:38: Merkury kwinkunks Uran
21.06.1912 g.20:41: Słońce ingres Rak
22.06.1912 g.15:41: Wenus kwadratura Kora
23.06.1912 g.02:32: Merkury kwinkunks Jowisz
23.06.1912 g.21:53: Wenus koniunkcja Pluton
24.06.1912 g.14:34: Słońce kwinkunks Uran
25.06.1912 g.01:36: Wenus ingres Rak
27.06.1912 g.03:07: Wenus kwinkunks Uran
29.06.1912 g.11:35: Słońce kwinkunks Jowisz
30.06.1912 g.13:28: Merkury koniunkcja Neptun
30.06.1912 g.21:02: Wenus kwinkunks Jowisz

02.07.1912 g.18:35: Merkury trygon Kora
04.07.1912 g.05:59: Merkury sekstyl Saturn
04.07.1912 g.10:24: Merkury ingres Lew
05.07.1912 g.17:08: Merkury opozycja Uran
06.07.1912 g.03:55: Słońce koniunkcja Wenus
07.07.1912 g.07:36: Saturn ingres Bliźnięta
08.07.1912 g.06:36: Merkury trygon Jowisz
12.07.1912 g.05:55: Mars koniunkcja Ceres
12.07.1912 g.07:13: Mars kwinkunks Kora
12.07.1912 g.07:47: Ceres kwinkunks Kora
14.07.1912 g.02:51: Wenus koniunkcja Neptun
15.07.1912 g.16:45: Mars sekstyl Pluton
16.07.1912 g.12:24: Słońce koniunkcja Neptun
17.07.1912 g.00:20: Wenus trygon Kora
17.07.1912 g.04:06: Mars ingres Panna
17.07.1912 g.06:06: Ceres sekstyl Pluton
19.07.1912 g.01:04: Mars kwadratura Saturn
19.07.1912 g.06:27: Ceres ingres Panna
19.07.1912 g.11:07: Wenus ingres Lew
19.07.1912 g.21:26: Mars kwinkunks Uran
20.07.1912 g.03:25: Słońce trygon Kora
20.07.1912 g.12:16: Wenus sekstyl Saturn
20.07.1912 g.19:10: Wenus opozycja Uran
22.07.1912 g.16:13: Ceres kwadratura Saturn
22.07.1912 g.20:31: Ceres kwinkunks Uran
23.07.1912 g.07:36: Merkury kwinkunks Kora
23.07.1912 g.07:37: Słońce ingres Lew
23.07.1912 g.08:19: Saturn trygon Uran
24.07.1912 g.01:57: Wenus trygon Jowisz
24.07.1912 g.20:52: Słońce opozycja Uran
25.07.1912 g.02:10: Słońce sekstyl Saturn
25.07.1912 g.15:46: Merkury sekstyl Pluton
26.07.1912 g.06:26: Mars kwadratura Jowisz
26.07.1912 g.09:37: Merkury ingres Panna
27.07.1912 g.22:59: Merkury kwinkunks Uran
28.07.1912 g.17:53: Merkury kwadratura Saturn
29.07.1912 g.03:48: Słońce trygon Jowisz
31.07.1912 g.22:18: Ceres kwadratura Jowisz

03.08.1912 g.14:46: Merkury kwadratura Jowisz
10.08.1912 g.05:19: Wenus kwinkunks Kora
12.08.1912 g.12:09: Wenus sekstyl Pluton
12.08.1912 g.19:06: Wenus ingres Panna
13.08.1912 g.00:23: Merkury kwadratura Jowisz
13.08.1912 g.09:07: Wenus kwinkunks Uran
15.08.1912 g.09:22: Wenus kwadratura Saturn
16.08.1912 g.02:18: Merkury koniunkcja Wenus
17.08.1912 g.05:01: Merkury kwadratura Saturn
17.08.1912 g.13:32: Wenus kwadratura Jowisz
20.08.1912 g.04:58: Słońce kwinkunks Kora
20.08.1912 g.16:13: Merkury kwinkunks Uran
21.08.1912 g.04:45: Merkury ingres Lew
21.08.1912 g.10:43: Merkury sekstyl Pluton
22.08.1912 g.10:49: Słońce koniunkcja Merkury
23.08.1912 g.09:37: Słońce sekstyl Pluton
23.08.1912 g.14:25: Słońce ingres Panna
23.08.1912 g.23:09: Słońce kwinkunks Uran
25.08.1912 g.02:00: Merkury kwinkunks Kora
25.08.1912 g.20:43: Mars sekstyl Neptun
26.08.1912 g.15:14: Wenus koniunkcja Ceres
27.08.1912 g.11:47: Słońce kwadratura Saturn
28.08.1912 g.13:15: Mars opozycja Kora
30.08.1912 g.13:22: Słońce kwadratura Jowisz

02.09.1912 g.03:48: Wenus sekstyl Neptun
02.09.1912 g.15:48: Mars kwadratura Pluton
02.09.1912 g.18:27: Mars ingres Waga
02.09.1912 g.20:22: Mars trygon Uran
03.09.1912 g.07:52: Wenus opozycja Kora
04.09.1912 g.18:10: Uran ingres Koziorożec
06.09.1912 g.01:32: Wenus kwadratura Pluton
06.09.1912 g.01:37: Wenus trygon Uran
06.09.1912 g.02:17: Wenus ingres Waga
06.09.1912 g.04:44: Uran kwinkunks Pluton
07.09.1912 g.13:56: Merkury kwinkunks Kora
09.09.1912 g.01:07: Mars trygon Saturn
09.09.1912 g.09:20: Wenus trygon Saturn
09.09.1912 g.18:15: Wenus koniunkcja Mars
10.09.1912 g.15:45: Merkury kwinkunks Uran
10.09.1912 g.18:15: Pluton ingres Rak
10.09.1912 g.18:31: Merkury ingres Panna
10.09.1912 g.18:31: Merkury sekstyl Pluton
12.09.1912 g.13:48: Wenus sekstyl Jowisz
13.09.1912 g.17:06: Merkury kwadratura Saturn
14.09.1912 g.00:18: Ceres sekstyl Neptun
15.09.1912 g.15:39: Mars sekstyl Jowisz
16.09.1912 g.04:11: Ceres opozycja Kora
16.09.1912 g.10:18: Merkury kwadratura Jowisz
18.09.1912 g.22:39: Słońce sekstyl Neptun
19.09.1912 g.19:07: Słońce opozycja Kora
23.09.1912 g.01:06: Słońce koniunkcja Ceres
23.09.1912 g.02:27: Słońce trygon Uran
23.09.1912 g.03:58: Ceres trygon Uran
23.09.1912 g.11:32: Słońce ingres Waga
23.09.1912 g.13:06: Słońce kwadratura Pluton
23.09.1912 g.23:28: Ceres ingres Waga
24.09.1912 g.02:55: Ceres kwadratura Pluton
26.09.1912 g.00:28: Merkury sekstyl Neptun
26.09.1912 g.08:32: Merkury opozycja Kora
26.09.1912 g.22:31: Wenus kwadratura Neptun
27.09.1912 g.09:57: Wenus kwinkunks Kora
27.09.1912 g.13:26: Słońce trygon Saturn
28.09.1912 g.03:12: Merkury trygon Uran
28.09.1912 g.08:51: Merkury ingres Waga
28.09.1912 g.09:48: Merkury kwadratura Pluton
29.09.1912 g.20:16: Merkury koniunkcja Ceres
30.09.1912 g.01:11: Wenus kwadratura Uran
30.09.1912 g.09:50: Wenus ingres Skorpion
30.09.1912 g.11:15: Wenus trygon Pluton
30.09.1912 g.12:59: Merkury trygon Saturn

02.10.1912 g.11:38: Ceres trygon Saturn
03.10.1912 g.12:47: Wenus kwinkunks Saturn
04.10.1912 g.07:51: Słońce koniunkcja Merkury
04.10.1912 g.13:22: Merkury sekstyl Jowisz
04.10.1912 g.18:30: Słońce sekstyl Jowisz
12.10.1912 g.03:30: Mars kwadratura Neptun
12.10.1912 g.10:56: Mars kwinkunks Kora
13.10.1912 g.08:26: Merkury kwadratura Neptun
13.10.1912 g.11:10: Merkury kwinkunks Kora
14.10.1912 g.04:28: Merkury koniunkcja Mars
15.10.1912 g.13:24: Merkury kwadratura Uran
15.10.1912 g.20:22: Merkury ingres Skorpion
15.10.1912 g.20:48: Merkury trygon Pluton
17.10.1912 g.11:53: Mars kwadratura Uran
17.10.1912 g.21:00: Merkury kwinkunks Saturn
18.10.1912 g.04:02: Mars ingres Skorpion
18.10.1912 g.04:35: Mars trygon Pluton
19.10.1912 g.19:36: Słońce kwadratura Neptun
19.10.1912 g.21:22: Słońce kwinkunks Kora
20.10.1912 g.09:20: Pluton ingres Bliźnięta
21.10.1912 g.12:43: Wenus trygon Neptun
21.10.1912 g.13:39: Wenus trygon Kora
22.10.1912 g.13:13: Mars kwinkunks Saturn
23.10.1912 g.10:34: Słońce kwadratura Uran
23.10.1912 g.19:34: Słońce trygon Pluton
23.10.1912 g.20:14: Słońce ingres Skorpion
24.10.1912 g.11:14: Wenus sekstyl Uran
24.10.1912 g.18:07: Wenus kwinkunks Pluton
24.10.1912 g.18:49: Wenus ingres Strzelec
25.10.1912 g.05:34: Neptun trygon Kora
26.10.1912 g.13:49: Słońce kwinkunks Saturn
26.10.1912 g.23:33: Wenus opozycja Saturn
27.10.1912 g.10:44: Ceres sekstyl Jowisz

01.11.1912 g.20:16: Merkury trygon Kora
01.11.1912 g.21:25: Merkury trygon Neptun
04.11.1912 g.12:49: Merkury sekstyl Uran
04.11.1912 g.13:38: Merkury kwinkunks Pluton
04.11.1912 g.16:10: Merkury ingres Strzelec
05.11.1912 g.03:41: Słońce koniunkcja Mars
05.11.1912 g.21:44: Uran kwinkunks Pluton
06.11.1912 g.02:01: Merkury opozycja Saturn
08.11.1912 g.01:37: Wenus koniunkcja Jowisz
11.11.1912 g.15:31: Wenus sekstyl Ceres
12.11.1912 g.10:09: Uran ingres Wodnik
14.11.1912 g.21:02: Wenus kwadratura Kora
14.11.1912 g.22:49: Wenus kwinkunks Neptun
17.11.1912 g.23:46: Wenus opozycja Pluton
18.11.1912 g.06:27: Wenus ingres Koziorożec
18.11.1912 g.14:11: Słońce trygon Kora
18.11.1912 g.15:58: Słońce trygon Neptun
19.11.1912 g.01:20: Wenus kwinkunks Saturn
20.11.1912 g.16:01: Ceres kwinkunks Kora
20.11.1912 g.19:24: Ceres kwadratura Neptun
20.11.1912 g.23:10: Merkury koniunkcja Jowisz
22.11.1912 g.07:27: Słońce kwinkunks Pluton
22.11.1912 g.17:12: Słońce ingres Strzelec
23.11.1912 g.01:17: Słońce sekstyl Uran
23.11.1912 g.07:43: Słońce opozycja Saturn
24.11.1912 g.11:05: Mars trygon Kora
24.11.1912 g.12:05: Mars trygon Neptun
25.11.1912 g.12:34: Saturn trygon Uran
27.11.1912 g.06:47: Neptun trygon Kora
29.11.1912 g.05:19: Ceres trygon Pluton
29.11.1912 g.14:54: Mars kwinkunks Pluton
30.11.1912 g.09:04: Mars ingres Strzelec
30.11.1912 g.10:09: Mars opozycja Saturn
30.11.1912 g.11:36: Ceres ingres Skorpion
30.11.1912 g.12:54: Ceres kwinkunks Saturn
30.11.1912 g.19:42: Saturn ingres Byk

01.12.1912 g.07:17: Mars sekstyl Uran
02.12.1912 g.03:16: Ceres kwadratura Uran
03.12.1912 g.09:29: Merkury koniunkcja Jowisz
09.12.1912 g.00:13: Słońce koniunkcja Merkury
09.12.1912 g.07:45: Wenus opozycja Neptun
09.12.1912 g.11:30: Wenus sekstyl Kora
12.12.1912 g.06:04: Wenus trygon Saturn
12.12.1912 g.08:14: Wenus kwinkunks Pluton
12.12.1912 g.23:47: Wenus ingres Wodnik
14.12.1912 g.00:19: Wenus koniunkcja Uran
14.12.1912 g.01:26: Jowisz kwinkunks Neptun
14.12.1912 g.11:18: Merkury koniunkcja Mars
15.12.1912 g.07:41: Jowisz kwadratura Kora
17.12.1912 g.17:30: Słońce kwinkunks Neptun
18.12.1912 g.02:19: Słońce kwadratura Kora
18.12.1912 g.21:34: Słońce koniunkcja Jowisz
19.12.1912 g.10:24: Wenus kwadratura Ceres
20.12.1912 g.01:12: Merkury sekstyl Wenus
20.12.1912 g.19:12: Słońce kwinkunks Saturn
21.12.1912 g.07:33: Słońce opozycja Pluton
22.12.1912 g.06:08: Słońce ingres Koziorożec
25.12.1912 g.23:19: Jowisz kwinkunks Saturn
28.12.1912 g.23:53: Jowisz opozycja Pluton

1911 1912 1913Pobierz wersję testową Uranii
Horoskop Zegar astrologiczny 
2024-07-17 g.17:33:03 
Europa/Warszawa

Polecane
Tranzyty codzienne
Zegar Astro

Tranzyty
Tranzyty codzienne
Tranzyty bieżący miesiac
Tranzyty następny miesiac
Tranzyty poprzedni miesiac

Tranzyty w styczniu 2024
Tranzyty w lutym 2024
Tranzyty w marcu 2024
Tranzyty w kwietniu 2024
Tranzyty w maju 2024
Tranzyty w czerwcu 2024
Tranzyty w lipcu 2024
Tranzyty w sierpniu 2024
Tranzyty we wrześniu 2024
Tranzyty w październiku 2024
Tranzyty w listopadzie 2024
Tranzyty w grudniu 2024

Aspektarium

Tranzyty planet:

dzisiaj (17.07.2024):
03:10: Księżyc trygon Neptun
03:24: Księżyc ingres Strzelec
05:19: Księżyc sekstyl Pluton
16:21: Słońce kwadratura Kora
17:07: Księżyc trygon Wenus

jutro (18.07.2024):
01:20: Księżyc opozycja Jowisz
14:49: Księżyc kwadratura Saturn
16:00: Słońce sekstyl Uran
22:23: Księżyc trygon Merkury