Horoscope  
Astrologia
Spotkania
Program astrologiczny Urania
Biuletyn astrologiczny
Postacie polskiej astrologii
Symbole astrologiczne
Horoskop
   Horoskop tygodniowy
   Horoskop 2013
   Nowe horoskopy
   Zegar
   Tranzyty
Sownik
System domw
Galeria Szem'a
Katalog stron
Bibliografia
Astrologia > Horoskop > Tranzyty > 1910


Tranzyty planet w 1910 roku


01.01.1910 g.15:06: Mars kwadratura Neptun
03.01.1910 g.22:51: Merkury ingres Wodnik
04.01.1910 g.17:01: Ceres trygon Jowisz
04.01.1910 g.20:41: Słońce kwadratura Jowisz
05.01.1910 g.11:01: Wenus trygon Pluton
06.01.1910 g.15:08: Mars kwadratura Uran
07.01.1910 g.22:08: Słońce kwadratura Saturn
09.01.1910 g.03:27: Słońce opozycja Neptun
12.01.1910 g.06:54: Słońce koniunkcja Uran
13.01.1910 g.13:54: Ceres sekstyl Saturn
14.01.1910 g.21:48: Mars sekstyl Pluton
15.01.1910 g.18:20: Ceres kwinkunks Neptun
15.01.1910 g.22:19: Wenus ingres Ryby
15.01.1910 g.23:54: Słońce sekstyl Kora
16.01.1910 g.09:14: Słońce kwinkunks Pluton
18.01.1910 g.05:54: Słońce kwadratura Mars
20.01.1910 g.23:23: Słońce ingres Wodnik
23.01.1910 g.03:17: Mars ingres Byk
24.01.1910 g.14:39: Saturn kwadratura Neptun
24.01.1910 g.15:17: Wenus sekstyl Mars
26.01.1910 g.10:27: Słońce koniunkcja Merkury
28.01.1910 g.10:22: Merkury kwadratura Mars
29.01.1910 g.10:35: Wenus ingres Wodnik
31.01.1910 g.04:08: Merkury ingres Koziorożec

02.02.1910 g.06:19: Pluton kwadratura Kora
03.02.1910 g.14:33: Ceres trygon Pluton
04.02.1910 g.06:04: Słońce trygon Jowisz
06.02.1910 g.21:20: Wenus koniunkcja Ceres
06.02.1910 g.21:28: Słońce kwinkunks Neptun
08.02.1910 g.06:56: Słońce sekstyl Saturn
09.02.1910 g.04:59: Wenus trygon Pluton
12.02.1910 g.13:46: Słońce koniunkcja Wenus
14.02.1910 g.13:42: Słońce trygon Pluton
15.02.1910 g.14:33: Merkury ingres Wodnik
16.02.1910 g.03:02: Mars kwinkunks Jowisz
16.02.1910 g.04:31: Ceres ingres Ryby
18.02.1910 g.07:55: Wenus sekstyl Saturn
19.02.1910 g.13:52: Słońce ingres Ryby
20.02.1910 g.19:12: Mars sekstyl Neptun
21.02.1910 g.18:00: Słońce koniunkcja Ceres
22.02.1910 g.01:05: Wenus kwadratura Mars
24.02.1910 g.00:42: Wenus kwinkunks Neptun
28.02.1910 g.03:09: Merkury trygon Jowisz

01.03.1910 g.18:27: Merkury koniunkcja Wenus
02.03.1910 g.19:05: Merkury kwinkunks Neptun
04.03.1910 g.08:27: Słońce kwinkunks Jowisz
04.03.1910 g.09:37: Mars trygon Uran
05.03.1910 g.23:08: Merkury sekstyl Saturn
06.03.1910 g.22:35: Mars sekstyl Kora
08.03.1910 g.04:00: Słońce trygon Neptun
08.03.1910 g.13:05: Merkury trygon Pluton
10.03.1910 g.08:25: Merkury kwadratura Mars
11.03.1910 g.22:58: Merkury ingres Ryby
13.03.1910 g.23:34: Wenus kwinkunks Neptun
14.03.1910 g.08:41: Mars ingres Bliźnięta
15.03.1910 g.21:36: Słońce sekstyl Uran
16.03.1910 g.09:09: Słońce kwadratura Pluton
17.03.1910 g.03:01: Słońce koniunkcja Kora
17.03.1910 g.07:18: Ceres kwinkunks Jowisz
18.03.1910 g.21:39: Merkury kwinkunks Jowisz
19.03.1910 g.12:37: Merkury koniunkcja Ceres
21.03.1910 g.13:27: Słońce ingres Baran
22.03.1910 g.00:00: Merkury trygon Neptun
26.03.1910 g.12:53: Merkury sekstyl Uran
26.03.1910 g.15:11: Merkury kwadratura Pluton
27.03.1910 g.01:53: Merkury koniunkcja Kora
27.03.1910 g.22:15: Wenus sekstyl Saturn
29.03.1910 g.08:16: Merkury ingres Baran
29.03.1910 g.17:19: Wenus trygon Pluton
30.03.1910 g.06:33: Mars trygon Jowisz
30.03.1910 g.13:46: Ceres trygon Neptun
31.03.1910 g.07:37: Słońce opozycja Jowisz

02.04.1910 g.10:15: Słońce sekstyl Mars
03.04.1910 g.01:58: Merkury opozycja Jowisz
05.04.1910 g.02:16: Merkury sekstyl Mars
05.04.1910 g.11:17: Wenus ingres Ryby
06.04.1910 g.00:16: Słońce koniunkcja Merkury
06.04.1910 g.11:12: Uran kwinkunks Pluton
06.04.1910 g.15:18: Merkury kwadratura Neptun
07.04.1910 g.07:55: Słońce kwadratura Neptun
07.04.1910 g.08:20: Saturn sekstyl Pluton
07.04.1910 g.10:12: Saturn kwadratura Uran
10.04.1910 g.16:44: Merkury sekstyl Pluton
10.04.1910 g.17:06: Merkury kwadratura Uran
10.04.1910 g.21:28: Merkury koniunkcja Saturn
13.04.1910 g.01:51: Merkury ingres Byk
14.04.1910 g.15:25: Wenus kwinkunks Jowisz
16.04.1910 g.00:41: Słońce sekstyl Pluton
16.04.1910 g.01:44: Słońce kwadratura Uran
16.04.1910 g.19:12: Merkury kwinkunks Jowisz
17.04.1910 g.04:51: Słońce koniunkcja Saturn
18.04.1910 g.23:44: Merkury sekstyl Wenus
21.04.1910 g.01:09: Słońce ingres Byk
21.04.1910 g.15:00: Merkury sekstyl Neptun
22.04.1910 g.16:19: Ceres kwadratura Pluton
22.04.1910 g.16:58: Ceres sekstyl Uran
23.04.1910 g.17:23: Uran kwinkunks Pluton
24.04.1910 g.01:46: Wenus trygon Neptun
24.04.1910 g.04:45: Mars kwinkunks Uran
24.04.1910 g.04:56: Mars koniunkcja Pluton
25.04.1910 g.02:29: Ceres koniunkcja Kora
25.04.1910 g.14:21: Mars kwadratura Kora
26.04.1910 g.06:29: Mars kwadratura Ceres
26.04.1910 g.23:13: Merkury trygon Uran
27.04.1910 g.14:21: Merkury sekstyl Kora
27.04.1910 g.15:29: Słońce kwinkunks Jowisz
28.04.1910 g.02:18: Mars sekstyl Saturn
28.04.1910 g.11:53: Merkury sekstyl Ceres
30.04.1910 g.17:17: Merkury ingres Bliźnięta

01.05.1910 g.22:13: Mars ingres Rak
02.05.1910 g.13:12: Wenus sekstyl Uran
02.05.1910 g.16:18: Wenus kwadratura Pluton
03.05.1910 g.10:59: Wenus koniunkcja Kora
06.05.1910 g.02:59: Ceres ingres Baran
07.05.1910 g.03:42: Merkury trygon Jowisz
07.05.1910 g.03:51: Wenus ingres Baran
07.05.1910 g.16:17: Wenus koniunkcja Ceres
08.05.1910 g.13:08: Słońce sekstyl Neptun
10.05.1910 g.13:30: Mars kwadratura Jowisz
12.05.1910 g.03:22: Wenus opozycja Jowisz
14.05.1910 g.11:02: Merkury sekstyl Wenus
14.05.1910 g.13:12: Wenus kwadratura Mars
16.05.1910 g.23:03: Słońce trygon Uran
17.05.1910 g.08:53: Saturn ingres Byk
18.05.1910 g.04:05: Słońce sekstyl Kora
20.05.1910 g.09:07: Ceres opozycja Jowisz
22.05.1910 g.00:54: Słońce ingres Bliźnięta
22.05.1910 g.07:11: Merkury sekstyl Ceres
23.05.1910 g.07:35: Wenus kwadratura Neptun
23.05.1910 g.16:57: Merkury trygon Jowisz
25.05.1910 g.18:31: Słońce koniunkcja Merkury
26.05.1910 g.21:35: Słońce trygon Jowisz
30.05.1910 g.02:32: Wenus kwadratura Uran
30.05.1910 g.04:52: Mars koniunkcja Neptun
30.05.1910 g.11:10: Słońce sekstyl Ceres
31.05.1910 g.01:33: Wenus sekstyl Pluton

02.06.1910 g.01:02: Merkury ingres Byk
03.06.1910 g.16:21: Wenus ingres Byk
05.06.1910 g.14:38: Wenus koniunkcja Saturn
07.06.1910 g.19:35: Wenus kwinkunks Jowisz
10.06.1910 g.11:44: Mars opozycja Uran
12.06.1910 g.01:38: Merkury ingres Bliźnięta
13.06.1910 g.10:15: Mars trygon Kora
16.06.1910 g.11:58: Słońce kwinkunks Uran
18.06.1910 g.14:10: Słońce koniunkcja Pluton
18.06.1910 g.14:54: Słońce kwadratura Kora
19.06.1910 g.04:54: Mars ingres Lew
19.06.1910 g.16:45: Wenus sekstyl Neptun
19.06.1910 g.20:40: Pluton kwadratura Kora
19.06.1910 g.21:44: Merkury trygon Jowisz
22.06.1910 g.09:12: Słońce ingres Rak
24.06.1910 g.18:52: Wenus trygon Uran
25.06.1910 g.19:07: Mars kwadratura Saturn
26.06.1910 g.18:42: Słońce sekstyl Saturn
26.06.1910 g.18:48: Wenus sekstyl Kora
28.06.1910 g.05:32: Mars sekstyl Jowisz
28.06.1910 g.06:56: Słońce kwadratura Jowisz
29.06.1910 g.05:39: Merkury sekstyl Ceres
29.06.1910 g.20:55: Wenus ingres Bliźnięta

03.07.1910 g.19:01: Merkury kwinkunks Uran
05.07.1910 g.04:39: Wenus trygon Jowisz
05.07.1910 g.06:34: Merkury kwadratura Kora
05.07.1910 g.11:35: Merkury koniunkcja Pluton
07.07.1910 g.04:52: Merkury ingres Rak
09.07.1910 g.20:03: Merkury sekstyl Saturn
10.07.1910 g.14:37: Merkury kwadratura Jowisz
11.07.1910 g.05:29: Ceres kwadratura Neptun
12.07.1910 g.01:26: Wenus sekstyl Mars
12.07.1910 g.08:48: Słońce koniunkcja Neptun
12.07.1910 g.14:30: Słońce kwadratura Ceres
16.07.1910 g.12:31: Merkury koniunkcja Neptun
16.07.1910 g.18:12: Słońce opozycja Uran
16.07.1910 g.22:15: Merkury kwadratura Ceres
16.07.1910 g.23:56: Wenus sekstyl Ceres
18.07.1910 g.08:58: Merkury opozycja Uran
19.07.1910 g.13:36: Wenus kwinkunks Uran
19.07.1910 g.17:36: Słońce koniunkcja Merkury
19.07.1910 g.20:33: Merkury trygon Kora
20.07.1910 g.00:10: Słońce trygon Kora
21.07.1910 g.14:01: Merkury ingres Lew
22.07.1910 g.06:21: Wenus kwadratura Kora
22.07.1910 g.21:12: Mars trygon Ceres
22.07.1910 g.23:14: Wenus koniunkcja Pluton
23.07.1910 g.20:07: Słońce ingres Lew
24.07.1910 g.11:20: Merkury kwadratura Saturn
25.07.1910 g.08:25: Wenus ingres Rak
25.07.1910 g.18:07: Merkury sekstyl Jowisz
25.07.1910 g.19:11: Mars kwinkunks Uran
30.07.1910 g.08:31: Słońce kwadratura Saturn
30.07.1910 g.13:50: Wenus sekstyl Saturn
31.07.1910 g.04:34: Mars kwinkunks Kora

01.08.1910 g.21:43: Merkury trygon Ceres
01.08.1910 g.22:03: Mars sekstyl Pluton
02.08.1910 g.01:20: Merkury kwinkunks Uran
02.08.1910 g.11:33: Wenus kwadratura Jowisz
03.08.1910 g.02:16: Słońce sekstyl Jowisz
03.08.1910 g.23:42: Ceres kwadratura Uran
04.08.1910 g.02:07: Merkury kwinkunks Kora
04.08.1910 g.18:07: Merkury sekstyl Pluton
06.08.1910 g.02:22: Mars ingres Panna
06.08.1910 g.06:01: Merkury ingres Panna
06.08.1910 g.08:10: Merkury koniunkcja Mars
10.08.1910 g.04:19: Merkury trygon Saturn
11.08.1910 g.03:28: Wenus koniunkcja Neptun
12.08.1910 g.20:51: Wenus opozycja Uran
13.08.1910 g.15:46: Wenus kwadratura Ceres
15.08.1910 g.22:01: Słońce kwinkunks Uran
16.08.1910 g.02:55: Wenus trygon Kora
16.08.1910 g.11:46: Mars trygon Saturn
17.08.1910 g.02:48: Słońce trygon Ceres
19.08.1910 g.07:20: Wenus ingres Lew
19.08.1910 g.13:37: Merkury sekstyl Neptun
20.08.1910 g.01:46: Słońce kwinkunks Kora
20.08.1910 g.17:26: Merkury trygon Uran
21.08.1910 g.17:10: Słońce sekstyl Pluton
21.08.1910 g.17:49: Merkury kwinkunks Ceres
23.08.1910 g.23:00: Merkury opozycja Kora
24.08.1910 g.02:51: Słońce ingres Panna
24.08.1910 g.16:52: Wenus kwadratura Saturn
25.08.1910 g.08:21: Merkury kwadratura Pluton
27.08.1910 g.08:05: Merkury ingres Waga
30.08.1910 g.19:43: Słońce trygon Saturn
31.08.1910 g.09:15: Wenus sekstyl Jowisz

02.09.1910 g.22:58: Merkury kwinkunks Saturn
05.09.1910 g.22:47: Wenus kwinkunks Uran
06.09.1910 g.14:46: Wenus trygon Ceres
08.09.1910 g.00:54: Mars sekstyl Neptun
08.09.1910 g.20:33: Mars trygon Uran
09.09.1910 g.11:40: Wenus kwinkunks Kora
09.09.1910 g.16:00: Mars kwinkunks Ceres
11.09.1910 g.02:46: Wenus sekstyl Pluton
12.09.1910 g.19:53: Wenus ingres Panna
14.09.1910 g.02:06: Ceres kwadratura Uran
14.09.1910 g.21:36: Słońce sekstyl Neptun
15.09.1910 g.00:58: Słońce kwinkunks Ceres
15.09.1910 g.04:09: Słońce trygon Uran
15.09.1910 g.14:10: Mars opozycja Kora
15.09.1910 g.19:04: Ceres kwadratura Neptun
17.09.1910 g.13:55: Wenus trygon Saturn
18.09.1910 g.20:48: Mars kwadratura Pluton
19.09.1910 g.16:03: Słońce opozycja Kora
21.09.1910 g.21:22: Słońce kwadratura Pluton
22.09.1910 g.01:38: Mars ingres Waga
23.09.1910 g.11:06: Merkury kwinkunks Saturn
23.09.1910 g.23:54: Słońce ingres Waga
24.09.1910 g.00:28: Uran opozycja Neptun
24.09.1910 g.11:25: Ceres opozycja Jowisz
26.09.1910 g.03:20: Merkury koniunkcja Mars
26.09.1910 g.09:32: Słońce koniunkcja Merkury
27.09.1910 g.18:23: Słońce koniunkcja Mars
28.09.1910 g.01:40: Wenus kwinkunks Ceres
28.09.1910 g.14:44: Merkury ingres Panna
29.09.1910 g.07:14: Słońce kwinkunks Saturn
30.09.1910 g.00:16: Wenus trygon Uran
30.09.1910 g.00:20: Mars kwinkunks Saturn
30.09.1910 g.02:34: Wenus sekstyl Neptun
30.09.1910 g.22:48: Merkury kwadratura Pluton

02.10.1910 g.09:15: Jowisz kwadratura Uran
03.10.1910 g.03:17: Jowisz kwadratura Neptun
03.10.1910 g.11:58: Wenus opozycja Kora
04.10.1910 g.02:43: Merkury koniunkcja Wenus
05.10.1910 g.08:54: Wenus kwadratura Pluton
07.10.1910 g.00:34: Wenus ingres Waga
09.10.1910 g.22:10: Merkury kwadratura Pluton
10.10.1910 g.09:06: Słońce opozycja Ceres
10.10.1910 g.13:43: Wenus kwinkunks Saturn
12.10.1910 g.05:59: Merkury ingres Waga
15.10.1910 g.02:50: Mars opozycja Ceres
15.10.1910 g.14:40: Merkury kwinkunks Saturn
15.10.1910 g.15:46: Słońce kwadratura Uran
15.10.1910 g.20:27: Słońce kwadratura Neptun
18.10.1910 g.11:27: Wenus opozycja Ceres
19.10.1910 g.06:03: Słońce koniunkcja Jowisz
19.10.1910 g.18:29: Słońce kwinkunks Kora
21.10.1910 g.12:55: Jowisz kwinkunks Kora
21.10.1910 g.21:58: Merkury opozycja Ceres
22.10.1910 g.04:43: Słońce trygon Pluton
23.10.1910 g.11:57: Wenus koniunkcja Mars
24.10.1910 g.05:15: Wenus kwadratura Uran
24.10.1910 g.06:56: Wenus kwadratura Neptun
24.10.1910 g.08:35: Słońce ingres Skorpion
24.10.1910 g.21:05: Mars kwadratura Uran
24.10.1910 g.23:49: Mars kwadratura Neptun
26.10.1910 g.17:57: Merkury kwadratura Uran
26.10.1910 g.18:29: Merkury kwadratura Neptun
27.10.1910 g.07:32: Wenus kwinkunks Kora
27.10.1910 g.11:12: Słońce opozycja Saturn
27.10.1910 g.22:36: Merkury koniunkcja Mars
28.10.1910 g.09:13: Uran opozycja Neptun
28.10.1910 g.13:53: Wenus koniunkcja Jowisz
29.10.1910 g.00:39: Merkury kwinkunks Kora
29.10.1910 g.05:48: Wenus trygon Pluton
30.10.1910 g.04:40: Merkury koniunkcja Jowisz
30.10.1910 g.11:23: Merkury trygon Pluton
30.10.1910 g.15:31: Mars kwinkunks Kora
31.10.1910 g.00:17: Wenus ingres Skorpion
31.10.1910 g.19:32: Merkury ingres Skorpion

01.11.1910 g.06:17: Jowisz trygon Pluton
02.11.1910 g.02:56: Wenus opozycja Saturn
02.11.1910 g.09:28: Merkury opozycja Saturn
03.11.1910 g.05:24: Mars trygon Pluton
03.11.1910 g.07:17: Merkury koniunkcja Wenus
04.11.1910 g.05:07: Mars koniunkcja Jowisz
04.11.1910 g.09:35: Słońce kwinkunks Ceres
06.11.1910 g.15:03: Mars ingres Skorpion
07.11.1910 g.06:09: Merkury kwinkunks Ceres
08.11.1910 g.08:27: Wenus kwinkunks Ceres
09.11.1910 g.16:31: Mars opozycja Saturn
11.11.1910 g.18:28: Jowisz ingres Skorpion
12.11.1910 g.15:56: Słońce koniunkcja Merkury
13.11.1910 g.23:58: Merkury trygon Neptun
14.11.1910 g.08:58: Merkury sekstyl Uran
14.11.1910 g.18:29: Słońce trygon Neptun
15.11.1910 g.09:46: Słońce sekstyl Uran
16.11.1910 g.08:37: Merkury trygon Kora
17.11.1910 g.02:00: Wenus trygon Neptun
17.11.1910 g.16:22: Wenus sekstyl Uran
17.11.1910 g.19:38: Merkury kwinkunks Pluton
18.11.1910 g.11:19: Jowisz opozycja Saturn
18.11.1910 g.11:32: Słońce trygon Kora
19.11.1910 g.09:36: Merkury ingres Strzelec
20.11.1910 g.01:46: Wenus trygon Kora
20.11.1910 g.05:21: Merkury kwinkunks Saturn
20.11.1910 g.10:14: Mars kwinkunks Ceres
20.11.1910 g.17:24: Słońce kwinkunks Pluton
21.11.1910 g.20:49: Wenus kwinkunks Pluton
23.11.1910 g.05:35: Słońce ingres Strzelec
23.11.1910 g.21:33: Wenus ingres Strzelec
24.11.1910 g.05:54: Słońce kwinkunks Saturn
24.11.1910 g.16:34: Wenus kwinkunks Saturn
25.11.1910 g.05:32: Merkury trygon Ceres
26.11.1910 g.15:17: Słońce koniunkcja Wenus

01.12.1910 g.02:09: Wenus trygon Ceres
02.12.1910 g.04:16: Słońce trygon Ceres
03.12.1910 g.01:16: Merkury kwinkunks Neptun
05.12.1910 g.15:14: Merkury kwadratura Kora
06.12.1910 g.23:10: Merkury opozycja Pluton
07.12.1910 g.16:15: Mars trygon Neptun
08.12.1910 g.19:46: Merkury ingres Koziorożec
08.12.1910 g.23:25: Merkury trygon Saturn
10.12.1910 g.14:37: Wenus kwinkunks Neptun
10.12.1910 g.18:37: Mars sekstyl Uran
12.12.1910 g.23:53: Merkury sekstyl Jowisz
13.12.1910 g.13:07: Mars trygon Kora
13.12.1910 g.21:01: Słońce kwinkunks Neptun
13.12.1910 g.21:05: Wenus kwadratura Kora
15.12.1910 g.00:33: Saturn ingres Baran
15.12.1910 g.08:55: Wenus opozycja Pluton
15.12.1910 g.10:23: Merkury kwadratura Ceres
16.12.1910 g.05:39: Mars kwinkunks Pluton
17.12.1910 g.16:27: Wenus trygon Saturn
17.12.1910 g.18:01: Wenus ingres Koziorożec
17.12.1910 g.23:50: Słońce kwadratura Kora
19.12.1910 g.18:02: Słońce opozycja Pluton
20.12.1910 g.08:26: Mars kwinkunks Saturn
20.12.1910 g.13:40: Mars ingres Strzelec
22.12.1910 g.13:52: Słońce trygon Saturn
22.12.1910 g.18:35: Słońce ingres Koziorożec
23.12.1910 g.16:10: Merkury opozycja Neptun
24.12.1910 g.07:54: Wenus sekstyl Jowisz
26.12.1910 g.17:26: Wenus kwadratura Ceres
27.12.1910 g.04:00: Merkury koniunkcja Uran
28.12.1910 g.15:29: Merkury sekstyl Kora

1909 1910 1911Pobierz wersję testową Uranii
Horoskop Zegar astrologiczny 
2024-07-17 g.17:50:49 
Europa/Warszawa

Polecane
Tranzyty codzienne
Zegar Astro

Tranzyty
Tranzyty codzienne
Tranzyty bieżący miesiac
Tranzyty następny miesiac
Tranzyty poprzedni miesiac

Tranzyty w styczniu 2024
Tranzyty w lutym 2024
Tranzyty w marcu 2024
Tranzyty w kwietniu 2024
Tranzyty w maju 2024
Tranzyty w czerwcu 2024
Tranzyty w lipcu 2024
Tranzyty w sierpniu 2024
Tranzyty we wrześniu 2024
Tranzyty w październiku 2024
Tranzyty w listopadzie 2024
Tranzyty w grudniu 2024

Aspektarium

Tranzyty planet:

dzisiaj (17.07.2024):
03:10: Księżyc trygon Neptun
03:24: Księżyc ingres Strzelec
05:19: Księżyc sekstyl Pluton
16:21: Słońce kwadratura Kora
17:07: Księżyc trygon Wenus

jutro (18.07.2024):
01:20: Księżyc opozycja Jowisz
14:49: Księżyc kwadratura Saturn
16:00: Słońce sekstyl Uran
22:23: Księżyc trygon Merkury