Horoscope  
Astrologia
Spotkania
Program astrologiczny Urania
Biuletyn astrologiczny
Postacie polskiej astrologii
Symbole astrologiczne
Horoskop
   Horoskop tygodniowy
   Horoskop 2013
   Nowe horoskopy
   Zegar
   Tranzyty
Sownik
System domw
Galeria Szem'a
Katalog stron
Bibliografia
Astrologia > Horoskop > Tranzyty > 1909


Tranzyty planet w 1909 roku


01.01.1909 g.00:56: Merkury trygon Jowisz
01.01.1909 g.06:03: Pluton kwadratura Kora
01.01.1909 g.20:37: Merkury opozycja Neptun
01.01.1909 g.22:52: Mars kwinkunks Pluton
01.01.1909 g.23:27: Mars trygon Kora
02.01.1909 g.08:29: Merkury koniunkcja Uran
03.01.1909 g.13:48: Wenus kwadratura Jowisz
04.01.1909 g.14:31: Wenus kwinkunks Neptun
05.01.1909 g.11:37: Słońce trygon Jowisz
06.01.1909 g.17:04: Słońce opozycja Neptun
07.01.1909 g.01:45: Merkury kwinkunks Pluton
07.01.1909 g.03:43: Merkury sekstyl Kora
07.01.1909 g.23:10: Słońce koniunkcja Uran
10.01.1909 g.05:19: Mars ingres Strzelec
10.01.1909 g.10:24: Merkury ingres Wodnik
10.01.1909 g.13:46: Merkury sekstyl Mars
10.01.1909 g.22:32: Wenus koniunkcja Ceres
11.01.1909 g.11:49: Wenus opozycja Pluton
11.01.1909 g.16:28: Wenus kwadratura Kora
12.01.1909 g.14:54: Ceres opozycja Pluton
13.01.1909 g.04:59: Merkury sekstyl Saturn
13.01.1909 g.07:19: Ceres kwadratura Kora
15.01.1909 g.02:54: Słońce kwinkunks Pluton
15.01.1909 g.10:38: Słońce sekstyl Kora
16.01.1909 g.00:43: Wenus ingres Koziorożec
17.01.1909 g.14:09: Mars trygon Saturn
18.01.1909 g.23:09: Merkury kwinkunks Jowisz
19.01.1909 g.21:10: Merkury kwinkunks Neptun
20.01.1909 g.02:30: Wenus kwadratura Saturn
20.01.1909 g.17:35: Słońce ingres Wodnik
26.01.1909 g.04:38: Słońce sekstyl Saturn
26.01.1909 g.08:03: Merkury trygon Pluton
26.01.1909 g.17:59: Wenus trygon Jowisz
27.01.1909 g.04:05: Ceres ingres Koziorożec
28.01.1909 g.03:56: Wenus opozycja Neptun
29.01.1909 g.21:20: Mars kwadratura Jowisz
30.01.1909 g.17:27: Wenus koniunkcja Uran

01.02.1909 g.18:25: Mars kwinkunks Neptun
02.02.1909 g.07:06: Słońce kwinkunks Jowisz
04.02.1909 g.06:34: Wenus kwinkunks Pluton
04.02.1909 g.10:44: Słońce kwinkunks Neptun
04.02.1909 g.21:53: Wenus sekstyl Kora
09.02.1909 g.02:04: Wenus ingres Wodnik
09.02.1909 g.20:12: Słońce sekstyl Mars
10.02.1909 g.03:46: Merkury trygon Pluton
11.02.1909 g.15:30: Słońce koniunkcja Merkury
11.02.1909 g.23:34: Merkury sekstyl Mars
13.02.1909 g.07:09: Słońce trygon Pluton
15.02.1909 g.00:52: Wenus sekstyl Saturn
15.02.1909 g.00:56: Mars opozycja Pluton
16.02.1909 g.13:51: Mars kwadratura Kora
16.02.1909 g.21:03: Ceres kwadratura Saturn
17.02.1909 g.21:35: Wenus kwinkunks Jowisz
19.02.1909 g.08:02: Słońce ingres Ryby
19.02.1909 g.12:09: Merkury kwinkunks Neptun
20.02.1909 g.10:21: Merkury koniunkcja Wenus
20.02.1909 g.19:11: Wenus kwinkunks Neptun
24.02.1909 g.03:37: Mars ingres Koziorożec
24.02.1909 g.06:58: Ceres trygon Jowisz
28.02.1909 g.04:27: Wenus trygon Pluton
28.02.1909 g.20:31: Słońce opozycja Jowisz

01.03.1909 g.02:35: Merkury kwinkunks Neptun
03.03.1909 g.10:18: Jowisz kwinkunks Saturn
03.03.1909 g.23:42: Słońce sekstyl Ceres
05.03.1909 g.03:35: Wenus ingres Ryby
05.03.1909 g.16:35: Słońce trygon Neptun
08.03.1909 g.20:56: Mars trygon Jowisz
09.03.1909 g.06:16: Ceres opozycja Neptun
11.03.1909 g.07:40: Mars kwadratura Saturn
11.03.1909 g.11:53: Słońce sekstyl Uran
11.03.1909 g.17:12: Wenus opozycja Jowisz
12.03.1909 g.08:43: Merkury trygon Pluton
15.03.1909 g.02:15: Słońce kwadratura Pluton
15.03.1909 g.16:19: Wenus sekstyl Mars
16.03.1909 g.13:36: Słońce koniunkcja Kora
16.03.1909 g.15:59: Wenus trygon Neptun
17.03.1909 g.12:01: Mars opozycja Neptun
17.03.1909 g.12:55: Merkury ingres Ryby
19.03.1909 g.01:26: Wenus sekstyl Ceres
21.03.1909 g.07:37: Słońce ingres Baran
21.03.1909 g.16:08: Wenus sekstyl Uran
22.03.1909 g.15:03: Merkury opozycja Jowisz
23.03.1909 g.23:44: Mars koniunkcja Ceres
24.03.1909 g.07:42: Wenus kwadratura Pluton
25.03.1909 g.13:35: Wenus koniunkcja Kora
27.03.1909 g.00:04: Mars koniunkcja Uran
27.03.1909 g.15:17: Merkury trygon Neptun
27.03.1909 g.17:22: Słońce kwinkunks Jowisz
29.03.1909 g.06:36: Wenus ingres Baran
31.03.1909 g.15:11: Merkury sekstyl Ceres
31.03.1909 g.17:21: Merkury sekstyl Uran
31.03.1909 g.18:51: Mars kwinkunks Pluton

01.04.1909 g.06:45: Ceres koniunkcja Uran
02.04.1909 g.14:15: Merkury kwadratura Pluton
02.04.1909 g.22:23: Wenus kwinkunks Jowisz
03.04.1909 g.04:24: Mars sekstyl Kora
03.04.1909 g.12:34: Słońce koniunkcja Saturn
03.04.1909 g.12:48: Merkury koniunkcja Kora
03.04.1909 g.18:06: Merkury sekstyl Mars
04.04.1909 g.19:37: Słońce kwadratura Neptun
06.04.1909 g.02:50: Merkury ingres Baran
09.04.1909 g.01:28: Merkury kwinkunks Jowisz
09.04.1909 g.09:43: Wenus koniunkcja Saturn
09.04.1909 g.20:45: Wenus kwadratura Neptun
09.04.1909 g.21:58: Mars ingres Wodnik
11.04.1909 g.14:19: Słońce kwadratura Uran
13.04.1909 g.19:41: Merkury koniunkcja Saturn
13.04.1909 g.20:20: Merkury kwadratura Neptun
14.04.1909 g.06:42: Saturn kwadratura Neptun
14.04.1909 g.09:10: Słońce kwadratura Ceres
14.04.1909 g.17:21: Słońce sekstyl Pluton
15.04.1909 g.05:54: Wenus kwadratura Uran
16.04.1909 g.05:16: Ceres kwinkunks Pluton
17.04.1909 g.04:04: Merkury kwadratura Uran
17.04.1909 g.04:54: Mars kwinkunks Jowisz
17.04.1909 g.17:21: Wenus sekstyl Pluton
17.04.1909 g.23:13: Wenus kwadratura Ceres
18.04.1909 g.15:51: Merkury sekstyl Pluton
18.04.1909 g.21:06: Merkury kwadratura Ceres
20.04.1909 g.00:26: Merkury koniunkcja Wenus
20.04.1909 g.19:21: Słońce ingres Byk
21.04.1909 g.11:23: Merkury ingres Byk
22.04.1909 g.01:03: Słońce koniunkcja Merkury
22.04.1909 g.11:59: Wenus ingres Byk
23.04.1909 g.15:34: Merkury trygon Jowisz
25.04.1909 g.12:19: Słońce trygon Jowisz
26.04.1909 g.04:51: Wenus trygon Jowisz
26.04.1909 g.11:23: Ceres sekstyl Kora
26.04.1909 g.16:16: Merkury kwadratura Mars
28.04.1909 g.07:40: Merkury sekstyl Neptun
28.04.1909 g.19:13: Słońce koniunkcja Wenus

01.05.1909 g.09:53: Merkury trygon Uran
02.05.1909 g.02:48: Mars kwinkunks Neptun
03.05.1909 g.19:07: Merkury sekstyl Kora
04.05.1909 g.06:02: Merkury trygon Ceres
04.05.1909 g.10:21: Wenus sekstyl Neptun
05.05.1909 g.16:20: Mars sekstyl Saturn
05.05.1909 g.23:09: Merkury ingres Bliźnięta
06.05.1909 g.00:01: Słońce sekstyl Neptun
06.05.1909 g.22:47: Wenus kwadratura Mars
08.05.1909 g.12:33: Merkury kwadratura Jowisz
09.05.1909 g.12:32: Wenus trygon Uran
12.05.1909 g.10:08: Słońce trygon Uran
13.05.1909 g.12:39: Wenus sekstyl Kora
13.05.1909 g.16:33: Słońce kwadratura Mars
14.05.1909 g.19:55: Wenus trygon Ceres
16.05.1909 g.19:55: Wenus ingres Bliźnięta
17.05.1909 g.11:59: Mars trygon Pluton
17.05.1909 g.14:32: Słońce sekstyl Kora
18.05.1909 g.01:06: Merkury sekstyl Saturn
19.05.1909 g.09:28: Słońce trygon Ceres
20.05.1909 g.07:30: Merkury kwinkunks Uran
20.05.1909 g.23:07: Wenus kwadratura Jowisz
21.05.1909 g.19:09: Słońce ingres Bliźnięta
25.05.1909 g.01:19: Merkury koniunkcja Pluton
26.05.1909 g.00:17: Mars ingres Ryby
27.05.1909 g.03:47: Merkury kwadratura Kora
27.05.1909 g.13:05: Słońce kwadratura Jowisz
31.05.1909 g.10:02: Merkury kwinkunks Ceres

02.06.1909 g.00:57: Wenus sekstyl Saturn
02.06.1909 g.12:39: Wenus kwinkunks Uran
05.06.1909 g.05:22: Mars opozycja Jowisz
06.06.1909 g.05:36: Wenus koniunkcja Pluton
07.06.1909 g.01:10: Wenus kwadratura Kora
07.06.1909 g.02:20: Merkury kwinkunks Ceres
07.06.1909 g.02:28: Saturn kwadratura Uran
07.06.1909 g.15:48: Merkury koniunkcja Wenus
07.06.1909 g.18:07: Wenus kwinkunks Ceres
09.06.1909 g.13:15: Merkury kwadratura Kora
10.06.1909 g.06:00: Wenus ingres Rak
11.06.1909 g.09:47: Merkury koniunkcja Pluton
11.06.1909 g.22:08: Słońce kwinkunks Uran
12.06.1909 g.13:49: Słońce sekstyl Saturn
15.06.1909 g.00:08: Ceres sekstyl Kora
15.06.1909 g.00:44: Słońce koniunkcja Merkury
16.06.1909 g.08:34: Wenus sekstyl Jowisz
17.06.1909 g.06:10: Słońce koniunkcja Pluton
17.06.1909 g.15:41: Słońce kwinkunks Ceres
18.06.1909 g.01:21: Słońce kwadratura Kora
18.06.1909 g.11:41: Merkury sekstyl Saturn
19.06.1909 g.17:11: Ceres kwinkunks Pluton
21.06.1909 g.20:10: Merkury kwinkunks Uran
22.06.1909 g.03:29: Słońce ingres Rak
22.06.1909 g.08:44: Mars trygon Neptun
23.06.1909 g.11:43: Wenus koniunkcja Neptun
24.06.1909 g.07:57: Wenus trygon Mars
26.06.1909 g.08:15: Wenus opozycja Uran
27.06.1909 g.16:16: Merkury kwadratura Mars
28.06.1909 g.04:56: Wenus kwadratura Saturn
28.06.1909 g.18:52: Mars sekstyl Uran
29.06.1909 g.12:42: Wenus opozycja Ceres
30.06.1909 g.10:56: Merkury kwinkunks Uran

01.07.1909 g.13:13: Wenus trygon Kora
02.07.1909 g.07:14: Słońce sekstyl Jowisz
04.07.1909 g.14:15: Mars sekstyl Ceres
04.07.1909 g.17:55: Wenus ingres Lew
05.07.1909 g.09:34: Ceres kwadratura Saturn
05.07.1909 g.19:11: Merkury kwinkunks Ceres
05.07.1909 g.22:53: Merkury sekstyl Saturn
08.07.1909 g.05:41: Merkury kwadratura Mars
09.07.1909 g.18:44: Merkury koniunkcja Pluton
09.07.1909 g.19:05: Słońce koniunkcja Neptun
09.07.1909 g.23:33: Merkury kwadratura Kora
11.07.1909 g.14:22: Mars kwadratura Pluton
11.07.1909 g.23:01: Mars koniunkcja Kora
12.07.1909 g.04:12: Słońce opozycja Uran
13.07.1909 g.07:28: Merkury ingres Rak
13.07.1909 g.17:51: Słońce opozycja Ceres
16.07.1909 g.03:15: Słońce kwadratura Saturn
17.07.1909 g.21:01: Pluton kwadratura Kora
19.07.1909 g.10:37: Słońce trygon Kora
20.07.1909 g.02:58: Wenus kwinkunks Uran
20.07.1909 g.10:00: Wenus kwinkunks Ceres
21.07.1909 g.10:00: Mars ingres Baran
21.07.1909 g.11:44: Merkury sekstyl Jowisz
22.07.1909 g.13:13: Ceres koniunkcja Uran
23.07.1909 g.14:24: Słońce ingres Lew
23.07.1909 g.15:49: Wenus trygon Saturn
23.07.1909 g.20:31: Merkury koniunkcja Neptun
24.07.1909 g.08:22: Merkury opozycja Ceres
24.07.1909 g.12:01: Merkury opozycja Uran
24.07.1909 g.22:44: Słońce trygon Mars
26.07.1909 g.01:03: Wenus kwinkunks Kora
26.07.1909 g.05:21: Wenus sekstyl Pluton
26.07.1909 g.18:30: Merkury kwadratura Saturn
28.07.1909 g.03:38: Merkury trygon Kora
28.07.1909 g.07:49: Ceres opozycja Neptun
29.07.1909 g.08:06: Wenus ingres Panna
30.07.1909 g.02:03: Merkury ingres Lew
31.07.1909 g.17:27: Merkury trygon Mars

01.08.1909 g.07:07: Wenus kwinkunks Mars
04.08.1909 g.13:23: Słońce koniunkcja Merkury
06.08.1909 g.09:11: Ceres trygon Jowisz
06.08.1909 g.17:03: Merkury kwinkunks Ceres
07.08.1909 g.19:30: Merkury kwinkunks Uran
08.08.1909 g.19:54: Słońce kwinkunks Ceres
10.08.1909 g.09:38: Merkury trygon Saturn
10.08.1909 g.18:45: Uran opozycja Neptun
10.08.1909 g.21:08: Wenus trygon Ceres
11.08.1909 g.08:39: Słońce kwinkunks Uran
11.08.1909 g.18:32: Merkury kwinkunks Kora
12.08.1909 g.02:40: Merkury sekstyl Pluton
12.08.1909 g.10:09: Wenus koniunkcja Jowisz
13.08.1909 g.01:52: Wenus trygon Uran
13.08.1909 g.04:56: Wenus sekstyl Neptun
13.08.1909 g.22:56: Merkury ingres Panna
15.08.1909 g.21:20: Jowisz trygon Uran
16.08.1909 g.17:38: Słońce trygon Saturn
17.08.1909 g.09:04: Wenus kwinkunks Saturn
17.08.1909 g.13:23: Merkury kwinkunks Mars
17.08.1909 g.18:58: Jowisz sekstyl Neptun
19.08.1909 g.12:15: Słońce kwinkunks Kora
19.08.1909 g.14:18: Wenus opozycja Kora
20.08.1909 g.07:02: Wenus kwadratura Pluton
20.08.1909 g.09:15: Słońce sekstyl Pluton
21.08.1909 g.21:18: Merkury trygon Ceres
23.08.1909 g.01:58: Wenus ingres Waga
23.08.1909 g.21:07: Słońce ingres Panna
24.08.1909 g.00:09: Merkury trygon Uran
24.08.1909 g.12:19: Merkury sekstyl Neptun
25.08.1909 g.08:46: Merkury koniunkcja Jowisz
27.08.1909 g.07:01: Merkury kwinkunks Saturn
28.08.1909 g.13:10: Wenus opozycja Mars
29.08.1909 g.03:47: Merkury opozycja Kora
29.08.1909 g.20:34: Merkury kwadratura Pluton
30.08.1909 g.12:39: Słońce kwinkunks Mars

01.09.1909 g.01:29: Merkury ingres Waga
03.09.1909 g.09:16: Wenus kwadratura Ceres
05.09.1909 g.02:00: Merkury opozycja Mars
06.09.1909 g.10:46: Wenus kwadratura Uran
06.09.1909 g.12:58: Jowisz kwinkunks Saturn
06.09.1909 g.23:55: Słońce trygon Ceres
07.09.1909 g.16:36: Wenus kwadratura Neptun
10.09.1909 g.12:07: Wenus opozycja Saturn
10.09.1909 g.16:07: Słońce trygon Uran
11.09.1909 g.11:29: Merkury kwadratura Ceres
12.09.1909 g.09:05: Słońce sekstyl Neptun
13.09.1909 g.07:41: Wenus kwinkunks Kora
14.09.1909 g.10:34: Merkury kwadratura Uran
14.09.1909 g.10:41: Wenus trygon Pluton
15.09.1909 g.10:11: Słońce kwinkunks Saturn
16.09.1909 g.03:08: Merkury kwadratura Neptun
17.09.1909 g.01:44: Wenus ingres Skorpion
18.09.1909 g.14:48: Słońce koniunkcja Jowisz
18.09.1909 g.21:30: Merkury opozycja Saturn
19.09.1909 g.00:07: Wenus kwinkunks Mars
19.09.1909 g.02:34: Słońce opozycja Kora
20.09.1909 g.13:47: Słońce kwadratura Pluton
20.09.1909 g.17:49: Jowisz opozycja Kora
23.09.1909 g.18:08: Słońce ingres Waga
23.09.1909 g.19:42: Merkury kwinkunks Kora
24.09.1909 g.11:33: Słońce opozycja Mars
26.09.1909 g.20:47: Merkury trygon Pluton
26.09.1909 g.22:43: Mars ingres Ryby
27.09.1909 g.12:15: Jowisz kwadratura Pluton
30.09.1909 g.05:47: Wenus sekstyl Ceres

01.10.1909 g.11:52: Wenus sekstyl Uran
03.10.1909 g.06:50: Wenus trygon Neptun
03.10.1909 g.14:59: Mars opozycja Jowisz
03.10.1909 g.18:16: Merkury trygon Pluton
04.10.1909 g.08:45: Wenus kwinkunks Saturn
06.10.1909 g.12:08: Merkury kwinkunks Kora
08.10.1909 g.09:12: Wenus trygon Kora
09.10.1909 g.13:41: Ceres koniunkcja Uran
09.10.1909 g.17:49: Mars kwadratura Pluton
09.10.1909 g.18:32: Wenus trygon Mars
09.10.1909 g.18:39: Wenus kwinkunks Pluton
11.10.1909 g.05:27: Słońce kwadratura Uran
11.10.1909 g.14:15: Słońce kwadratura Ceres
11.10.1909 g.15:49: Merkury opozycja Saturn
12.10.1909 g.00:57: Jowisz ingres Waga
12.10.1909 g.04:11: Merkury kwadratura Neptun
12.10.1909 g.10:51: Wenus ingres Strzelec
12.10.1909 g.13:02: Wenus sekstyl Jowisz
12.10.1909 g.17:03: Słońce koniunkcja Merkury
13.10.1909 g.08:20: Merkury kwadratura Ceres
13.10.1909 g.08:51: Słońce kwadratura Neptun
13.10.1909 g.19:34: Słońce opozycja Saturn
13.10.1909 g.22:06: Merkury kwadratura Uran
19.10.1909 g.02:33: Saturn kwadratura Neptun
19.10.1909 g.05:04: Słońce kwinkunks Kora
19.10.1909 g.16:34: Słońce kwinkunks Mars
19.10.1909 g.20:19: Ceres kwadratura Saturn
20.10.1909 g.02:47: Ceres opozycja Neptun
20.10.1909 g.21:32: Słońce trygon Pluton
23.10.1909 g.00:12: Merkury sekstyl Wenus
24.10.1909 g.02:46: Słońce ingres Skorpion
28.10.1909 g.12:36: Wenus trygon Saturn
29.10.1909 g.03:44: Wenus kwinkunks Neptun
29.10.1909 g.23:30: Merkury kwadratura Uran
30.10.1909 g.17:17: Merkury opozycja Saturn
31.10.1909 g.10:06: Merkury kwadratura Neptun

02.11.1909 g.23:21: Merkury kwadratura Ceres
03.11.1909 g.02:49: Wenus kwadratura Kora
04.11.1909 g.04:43: Wenus kwadratura Mars
04.11.1909 g.11:57: Merkury kwinkunks Kora
04.11.1909 g.13:53: Wenus opozycja Pluton
05.11.1909 g.10:44: Merkury kwinkunks Mars
05.11.1909 g.14:32: Merkury trygon Pluton
06.11.1909 g.20:06: Mars kwadratura Pluton
07.11.1909 g.13:35: Wenus ingres Koziorożec
07.11.1909 g.19:29: Merkury ingres Skorpion
08.11.1909 g.06:52: Saturn kwadratura Uran
08.11.1909 g.10:40: Merkury sekstyl Wenus
10.11.1909 g.17:20: Ceres sekstyl Kora
10.11.1909 g.18:57: Słońce kwinkunks Saturn
11.11.1909 g.01:07: Słońce sekstyl Uran
12.11.1909 g.07:39: Słońce trygon Neptun
13.11.1909 g.08:07: Wenus kwadratura Jowisz
15.11.1909 g.22:58: Ceres kwinkunks Pluton
17.11.1909 g.22:10: Słońce trygon Kora
18.11.1909 g.15:38: Merkury kwinkunks Saturn
19.11.1909 g.07:13: Merkury sekstyl Uran
19.11.1909 g.10:33: Słońce kwinkunks Pluton
19.11.1909 g.20:10: Merkury trygon Neptun
20.11.1909 g.22:11: Mars ingres Baran
21.11.1909 g.00:57: Słońce sekstyl Ceres
22.11.1909 g.23:44: Słońce ingres Strzelec
23.11.1909 g.01:33: Wenus kwadratura Saturn
23.11.1909 g.10:26: Merkury trygon Kora
23.11.1909 g.22:44: Słońce trygon Mars
24.11.1909 g.08:43: Merkury kwinkunks Pluton
24.11.1909 g.10:51: Wenus koniunkcja Uran
24.11.1909 g.23:26: Wenus opozycja Neptun
26.11.1909 g.13:00: Merkury sekstyl Ceres
26.11.1909 g.16:23: Merkury ingres Strzelec
27.11.1909 g.05:31: Ceres ingres Wodnik
28.11.1909 g.05:55: Merkury trygon Mars
30.11.1909 g.12:05: Wenus sekstyl Kora

01.12.1909 g.19:58: Wenus kwinkunks Pluton
02.12.1909 g.13:09: Słońce sekstyl Jowisz
02.12.1909 g.20:37: Merkury sekstyl Jowisz
03.12.1909 g.00:43: Uran opozycja Neptun
03.12.1909 g.08:12: Słońce koniunkcja Merkury
05.12.1909 g.14:24: Wenus ingres Wodnik
07.12.1909 g.04:32: Merkury trygon Saturn
08.12.1909 g.15:01: Merkury kwinkunks Neptun
09.12.1909 g.05:54: Słońce trygon Saturn
09.12.1909 g.22:37: Wenus koniunkcja Ceres
11.12.1909 g.10:41: Słońce kwinkunks Neptun
12.12.1909 g.11:03: Merkury kwadratura Kora
13.12.1909 g.04:45: Merkury opozycja Pluton
15.12.1909 g.17:56: Merkury ingres Koziorożec
15.12.1909 g.21:33: Wenus sekstyl Mars
17.12.1909 g.10:31: Słońce kwadratura Kora
18.12.1909 g.02:29: Wenus trygon Jowisz
18.12.1909 g.11:25: Słońce opozycja Pluton
20.12.1909 g.16:59: Mars opozycja Jowisz
22.12.1909 g.12:43: Słońce ingres Koziorożec
23.12.1909 g.11:10: Wenus sekstyl Saturn
23.12.1909 g.14:24: Merkury kwadratura Jowisz
24.12.1909 g.14:35: Merkury kwadratura Mars
25.12.1909 g.22:14: Wenus kwinkunks Neptun
26.12.1909 g.02:19: Merkury kwadratura Saturn
27.12.1909 g.07:12: Merkury opozycja Neptun
28.12.1909 g.13:26: Merkury koniunkcja Uran
29.12.1909 g.08:20: Mars koniunkcja Saturn
31.12.1909 g.12:01: Merkury sekstyl Kora
31.12.1909 g.23:57: Merkury kwinkunks Pluton

1908 1909 1910Pobierz wersję testową Uranii
Horoskop Zegar astrologiczny 
2024-07-17 g.18:41:20 
Europa/Warszawa

Polecane
Tranzyty codzienne
Zegar Astro

Tranzyty
Tranzyty codzienne
Tranzyty bieżący miesiac
Tranzyty następny miesiac
Tranzyty poprzedni miesiac

Tranzyty w styczniu 2024
Tranzyty w lutym 2024
Tranzyty w marcu 2024
Tranzyty w kwietniu 2024
Tranzyty w maju 2024
Tranzyty w czerwcu 2024
Tranzyty w lipcu 2024
Tranzyty w sierpniu 2024
Tranzyty we wrześniu 2024
Tranzyty w październiku 2024
Tranzyty w listopadzie 2024
Tranzyty w grudniu 2024

Aspektarium

Tranzyty planet:

dzisiaj (17.07.2024):
03:10: Księżyc trygon Neptun
03:24: Księżyc ingres Strzelec
05:19: Księżyc sekstyl Pluton
16:21: Słońce kwadratura Kora
17:07: Księżyc trygon Wenus

jutro (18.07.2024):
01:20: Księżyc opozycja Jowisz
14:49: Księżyc kwadratura Saturn
16:00: Słońce sekstyl Uran
22:23: Księżyc trygon Merkury