Horoscope  
Astrologia
Spotkania
Program astrologiczny Urania
Biuletyn astrologiczny
Postacie polskiej astrologii
Symbole astrologiczne
Horoskop
   Horoskop tygodniowy
   Horoskop 2013
   Nowe horoskopy
   Zegar
   Tranzyty
Sownik
System domw
Galeria Szem'a
Katalog stron
Bibliografia
Astrologia > Horoskop > Tranzyty > 1908


Tranzyty planet w 1908 roku


01.01.1908 g.23:19: Mars kwadratura Pluton
03.01.1908 g.00:40: Mars koniunkcja Kora
03.01.1908 g.15:17: Słońce kwadratura Ceres
03.01.1908 g.15:42: Słońce kwinkunks Jowisz
03.01.1908 g.16:37: Ceres sekstyl Jowisz
04.01.1908 g.15:00: Słońce koniunkcja Uran
05.01.1908 g.06:46: Słońce opozycja Neptun
05.01.1908 g.18:24: Wenus opozycja Jowisz
06.01.1908 g.11:47: Wenus trygon Ceres
07.01.1908 g.05:40: Wenus kwinkunks Neptun
07.01.1908 g.11:11: Merkury kwinkunks Jowisz
08.01.1908 g.10:08: Merkury kwadratura Ceres
08.01.1908 g.11:28: Merkury koniunkcja Uran
08.01.1908 g.16:36: Merkury opozycja Neptun
08.01.1908 g.22:26: Ceres kwadratura Uran
10.01.1908 g.03:54: Ceres kwadratura Neptun
11.01.1908 g.06:03: Mars ingres Baran
12.01.1908 g.11:07: Uran opozycja Neptun
14.01.1908 g.11:04: Słońce sekstyl Saturn
14.01.1908 g.11:54: Merkury sekstyl Saturn
14.01.1908 g.13:08: Słońce koniunkcja Merkury
14.01.1908 g.17:48: Merkury kwinkunks Pluton
14.01.1908 g.20:39: Słońce kwinkunks Pluton
15.01.1908 g.03:50: Wenus trygon Pluton
15.01.1908 g.08:52: Merkury sekstyl Kora
15.01.1908 g.21:18: Słońce sekstyl Kora
18.01.1908 g.13:59: Saturn kwadratura Pluton
18.01.1908 g.18:45: Merkury ingres Wodnik
20.01.1908 g.15:13: Wenus ingres Ryby
21.01.1908 g.11:52: Słońce ingres Wodnik
24.01.1908 g.00:48: Merkury sekstyl Mars
24.01.1908 g.06:10: Merkury opozycja Jowisz
24.01.1908 g.12:46: Mars trygon Jowisz
26.01.1908 g.07:13: Merkury kwinkunks Neptun
27.01.1908 g.20:33: Wenus kwinkunks Jowisz
28.01.1908 g.08:28: Merkury trygon Ceres
29.01.1908 g.12:43: Mars kwadratura Neptun
29.01.1908 g.22:56: Słońce opozycja Jowisz
31.01.1908 g.01:00: Wenus trygon Neptun
31.01.1908 g.18:33: Mars kwadratura Uran
31.01.1908 g.18:38: Saturn koniunkcja Kora

01.02.1908 g.02:19: Merkury trygon Pluton
01.02.1908 g.09:10: Wenus sekstyl Uran
03.02.1908 g.00:09: Słońce kwinkunks Neptun
03.02.1908 g.13:43: Wenus kwinkunks Ceres
04.02.1908 g.18:43: Mars opozycja Ceres
05.02.1908 g.05:47: Merkury ingres Ryby
07.02.1908 g.14:16: Słońce trygon Ceres
08.02.1908 g.08:04: Wenus kwadratura Pluton
09.02.1908 g.15:47: Wenus koniunkcja Kora
09.02.1908 g.22:26: Merkury kwinkunks Jowisz
10.02.1908 g.10:01: Wenus koniunkcja Saturn
12.02.1908 g.22:04: Mars sekstyl Pluton
13.02.1908 g.00:43: Słońce trygon Pluton
13.02.1908 g.06:39: Słońce sekstyl Mars
14.02.1908 g.04:18: Wenus ingres Baran
14.02.1908 g.12:49: Merkury trygon Neptun
19.02.1908 g.04:29: Wenus trygon Jowisz
20.02.1908 g.02:18: Słońce ingres Ryby
23.02.1908 g.04:49: Mars ingres Byk
24.02.1908 g.09:48: Wenus kwadratura Neptun
25.02.1908 g.10:14: Słońce kwinkunks Jowisz
26.02.1908 g.02:42: Merkury trygon Neptun
27.02.1908 g.06:25: Wenus kwadratura Uran
28.02.1908 g.06:55: Wenus opozycja Ceres
29.02.1908 g.05:55: Słońce koniunkcja Merkury

01.03.1908 g.07:24: Mars kwadratura Jowisz
03.03.1908 g.03:46: Merkury sekstyl Mars
03.03.1908 g.05:20: Słońce trygon Neptun
04.03.1908 g.05:34: Wenus sekstyl Pluton
04.03.1908 g.19:19: Merkury kwinkunks Jowisz
06.03.1908 g.14:44: Ceres kwadratura Uran
07.03.1908 g.00:03: Słońce kwinkunks Ceres
07.03.1908 g.01:49: Słońce sekstyl Uran
10.03.1908 g.09:30: Wenus ingres Byk
11.03.1908 g.03:54: Merkury sekstyl Wenus
11.03.1908 g.19:36: Mars sekstyl Neptun
13.03.1908 g.19:26: Słońce kwadratura Pluton
13.03.1908 g.20:16: Wenus kwadratura Jowisz
15.03.1908 g.09:20: Mars kwinkunks Ceres
16.03.1908 g.00:05: Słońce koniunkcja Kora
18.03.1908 g.02:46: Mars trygon Uran
19.03.1908 g.15:46: Saturn ingres Baran
20.03.1908 g.20:41: Wenus sekstyl Neptun
21.03.1908 g.01:51: Słońce ingres Baran
21.03.1908 g.06:44: Słońce koniunkcja Saturn
21.03.1908 g.18:04: Merkury kwinkunks Jowisz
21.03.1908 g.21:01: Wenus kwinkunks Ceres
24.03.1908 g.17:27: Słońce trygon Jowisz
24.03.1908 g.20:02: Wenus trygon Uran
27.03.1908 g.02:05: Ceres kwadratura Neptun
30.03.1908 g.03:42: Merkury kwinkunks Ceres
30.03.1908 g.18:53: Merkury trygon Neptun
31.03.1908 g.00:39: Mars sekstyl Kora

01.04.1908 g.02:51: Słońce opozycja Ceres
01.04.1908 g.12:38: Wenus sekstyl Kora
02.04.1908 g.07:26: Słońce kwadratura Neptun
03.04.1908 g.16:03: Merkury sekstyl Uran
03.04.1908 g.20:26: Wenus koniunkcja Mars
05.04.1908 g.22:20: Wenus ingres Bliźnięta
07.04.1908 g.02:28: Słońce kwadratura Uran
07.04.1908 g.05:30: Mars ingres Bliźnięta
08.04.1908 g.03:47: Wenus sekstyl Saturn
08.04.1908 g.06:12: Merkury kwadratura Pluton
09.04.1908 g.08:54: Wenus sekstyl Jowisz
09.04.1908 g.20:58: Merkury koniunkcja Kora
11.04.1908 g.09:59: Mars sekstyl Saturn
12.04.1908 g.23:21: Mars sekstyl Jowisz
13.04.1908 g.00:11: Merkury ingres Baran
13.04.1908 g.10:03: Słońce sekstyl Pluton
13.04.1908 g.13:33: Wenus trygon Ceres
15.04.1908 g.01:29: Merkury koniunkcja Saturn
15.04.1908 g.12:12: Merkury trygon Jowisz
17.04.1908 g.03:03: Merkury sekstyl Mars
17.04.1908 g.13:58: Merkury opozycja Ceres
18.04.1908 g.02:46: Mars trygon Ceres
20.04.1908 g.10:47: Merkury kwadratura Neptun
20.04.1908 g.13:35: Słońce ingres Byk
22.04.1908 g.01:25: Wenus kwinkunks Uran
23.04.1908 g.00:44: Merkury kwadratura Uran
24.04.1908 g.04:17: Merkury sekstyl Wenus
25.04.1908 g.06:19: Słońce kwadratura Jowisz
26.04.1908 g.09:33: Merkury sekstyl Pluton
26.04.1908 g.14:11: Słońce kwinkunks Ceres
28.04.1908 g.12:25: Wenus koniunkcja Pluton
29.04.1908 g.20:23: Merkury ingres Byk
30.04.1908 g.13:35: Jowisz trygon Saturn
30.04.1908 g.21:41: Wenus kwadratura Kora

02.05.1908 g.01:02: Ceres opozycja Saturn
02.05.1908 g.03:58: Ceres sekstyl Jowisz
02.05.1908 g.08:47: Merkury kwinkunks Ceres
02.05.1908 g.09:16: Merkury kwadratura Jowisz
02.05.1908 g.14:03: Mars kwinkunks Uran
03.05.1908 g.10:49: Słońce sekstyl Neptun
05.05.1908 g.19:08: Wenus ingres Rak
05.05.1908 g.21:14: Merkury sekstyl Neptun
07.05.1908 g.19:40: Słońce koniunkcja Merkury
07.05.1908 g.20:05: Merkury trygon Uran
07.05.1908 g.20:37: Słońce trygon Uran
10.05.1908 g.23:13: Wenus kwadratura Ceres
11.05.1908 g.21:21: Merkury sekstyl Kora
12.05.1908 g.08:28: Jowisz trygon Saturn
12.05.1908 g.17:20: Mars koniunkcja Pluton
13.05.1908 g.05:48: Wenus kwadratura Saturn
13.05.1908 g.22:15: Merkury ingres Bliźnięta
15.05.1908 g.23:15: Mars kwadratura Kora
15.05.1908 g.23:17: Merkury trygon Ceres
17.05.1908 g.00:49: Słońce sekstyl Kora
17.05.1908 g.03:10: Merkury sekstyl Saturn
17.05.1908 g.04:44: Merkury sekstyl Jowisz
21.05.1908 g.13:22: Słońce ingres Bliźnięta
22.05.1908 g.03:12: Merkury kwinkunks Uran
22.05.1908 g.05:17: Wenus koniunkcja Neptun
22.05.1908 g.15:38: Mars ingres Rak
26.05.1908 g.06:17: Słońce trygon Ceres
26.05.1908 g.06:35: Merkury koniunkcja Pluton
27.05.1908 g.10:38: Merkury kwadratura Kora
27.05.1908 g.17:23: Wenus opozycja Uran
29.05.1908 g.17:35: Słońce sekstyl Saturn
29.05.1908 g.23:21: Mars kwadratura Ceres
30.05.1908 g.05:57: Merkury ingres Rak
30.05.1908 g.17:08: Słońce sekstyl Jowisz

03.06.1908 g.00:27: Merkury kwadratura Ceres
04.06.1908 g.10:29: Mars kwadratura Saturn
05.06.1908 g.19:25: Merkury kwadratura Saturn
07.06.1908 g.07:30: Słońce kwinkunks Uran
07.06.1908 g.19:10: Merkury koniunkcja Mars
11.06.1908 g.11:04: Merkury koniunkcja Neptun
12.06.1908 g.19:29: Mars koniunkcja Neptun
14.06.1908 g.19:30: Merkury opozycja Uran
15.06.1908 g.22:07: Słońce koniunkcja Pluton
16.06.1908 g.00:18: Mars opozycja Uran
17.06.1908 g.11:35: Słońce kwadratura Kora
18.06.1908 g.05:12: Merkury koniunkcja Mars
21.06.1908 g.21:43: Słońce ingres Rak
23.06.1908 g.05:37: Wenus koniunkcja Mars
30.06.1908 g.08:27: Merkury opozycja Uran
30.06.1908 g.10:07: Ceres opozycja Saturn

01.07.1908 g.14:45: Mars trygon Kora
01.07.1908 g.19:33: Merkury koniunkcja Neptun
02.07.1908 g.05:07: Słońce kwadratura Saturn
02.07.1908 g.17:05: Słońce kwadratura Ceres
03.07.1908 g.21:36: Wenus opozycja Uran
04.07.1908 g.12:05: Jowisz kwinkunks Uran
04.07.1908 g.19:36: Wenus koniunkcja Neptun
04.07.1908 g.23:25: Słońce koniunkcja Merkury
06.07.1908 g.04:54: Słońce koniunkcja Wenus
06.07.1908 g.20:26: Merkury kwadratura Ceres
07.07.1908 g.04:55: Słońce koniunkcja Neptun
07.07.1908 g.13:15: Słońce opozycja Uran
08.07.1908 g.05:18: Mars ingres Lew
09.07.1908 g.00:26: Wenus kwadratura Ceres
09.07.1908 g.05:24: Merkury kwadratura Saturn
11.07.1908 g.15:37: Uran opozycja Neptun
12.07.1908 g.01:50: Wenus kwadratura Saturn
15.07.1908 g.19:33: Merkury koniunkcja Wenus
18.07.1908 g.09:59: Ceres kwadratura Uran
18.07.1908 g.20:53: Słońce trygon Kora
20.07.1908 g.10:38: Ceres kwadratura Neptun
22.07.1908 g.15:37: Merkury kwadratura Saturn
23.07.1908 g.08:38: Słońce ingres Lew
24.07.1908 g.04:29: Mars trygon Saturn
27.07.1908 g.08:48: Merkury opozycja Uran
28.07.1908 g.11:25: Merkury koniunkcja Neptun
30.07.1908 g.05:53: Mars kwinkunks Uran
30.07.1908 g.19:06: Merkury kwadratura Ceres

02.08.1908 g.21:26: Słońce trygon Saturn
04.08.1908 g.13:40: Merkury trygon Kora
06.08.1908 g.18:14: Słońce kwinkunks Uran
07.08.1908 g.01:10: Merkury ingres Lew
12.08.1908 g.02:53: Merkury trygon Saturn
12.08.1908 g.17:27: Mars sekstyl Ceres
13.08.1908 g.00:23: Wenus kwadratura Saturn
13.08.1908 g.23:06: Merkury kwinkunks Uran
14.08.1908 g.05:49: Pluton kwadratura Kora
14.08.1908 g.11:04: Mars koniunkcja Jowisz
17.08.1908 g.05:58: Mars kwinkunks Kora
17.08.1908 g.08:44: Mars sekstyl Pluton
17.08.1908 g.20:10: Słońce sekstyl Ceres
17.08.1908 g.21:30: Słońce koniunkcja Jowisz
18.08.1908 g.03:22: Ceres sekstyl Jowisz
18.08.1908 g.22:35: Słońce kwinkunks Kora
19.08.1908 g.01:24: Słońce sekstyl Pluton
19.08.1908 g.05:46: Wenus opozycja Uran
19.08.1908 g.12:24: Merkury koniunkcja Jowisz
19.08.1908 g.15:11: Merkury sekstyl Ceres
19.08.1908 g.20:05: Merkury kwinkunks Kora
19.08.1908 g.21:41: Merkury sekstyl Pluton
20.08.1908 g.16:18: Słońce koniunkcja Merkury
20.08.1908 g.17:51: Ceres kwinkunks Kora
21.08.1908 g.01:38: Merkury koniunkcja Mars
21.08.1908 g.04:23: Ceres trygon Pluton
22.08.1908 g.02:54: Merkury ingres Panna
22.08.1908 g.06:47: Słońce koniunkcja Mars
22.08.1908 g.08:14: Jowisz kwinkunks Kora
23.08.1908 g.06:16: Jowisz sekstyl Pluton
23.08.1908 g.08:34: Wenus koniunkcja Neptun
23.08.1908 g.15:21: Słońce ingres Panna
24.08.1908 g.08:08: Mars ingres Panna
26.08.1908 g.21:26: Merkury kwinkunks Saturn
29.08.1908 g.01:34: Merkury trygon Uran
30.08.1908 g.20:34: Merkury sekstyl Neptun

01.09.1908 g.18:21: Słońce kwinkunks Saturn
02.09.1908 g.00:47: Ceres ingres Skorpion
03.09.1908 g.18:03: Wenus trygon Kora
04.09.1908 g.23:19: Merkury opozycja Kora
05.09.1908 g.06:08: Merkury kwadratura Pluton
06.09.1908 g.02:59: Słońce trygon Uran
06.09.1908 g.08:34: Merkury sekstyl Wenus
06.09.1908 g.16:37: Mars kwinkunks Saturn
07.09.1908 g.19:38: Merkury ingres Waga
08.09.1908 g.23:55: Wenus ingres Lew
09.09.1908 g.20:11: Słońce sekstyl Neptun
12.09.1908 g.11:25: Jowisz ingres Panna
12.09.1908 g.22:18: Merkury opozycja Saturn
13.09.1908 g.16:44: Mars trygon Uran
13.09.1908 g.19:24: Wenus kwadratura Ceres
16.09.1908 g.04:22: Merkury kwadratura Uran
17.09.1908 g.02:55: Wenus trygon Saturn
18.09.1908 g.13:01: Słońce opozycja Kora
18.09.1908 g.20:46: Merkury kwadratura Neptun
19.09.1908 g.06:20: Słońce kwadratura Pluton
19.09.1908 g.18:37: Mars sekstyl Neptun
21.09.1908 g.05:01: Ceres kwinkunks Saturn
22.09.1908 g.06:30: Wenus kwinkunks Uran
23.09.1908 g.12:22: Słońce ingres Waga
24.09.1908 g.21:56: Merkury kwinkunks Kora
25.09.1908 g.12:36: Merkury trygon Pluton
28.09.1908 g.21:00: Merkury ingres Skorpion
30.09.1908 g.09:03: Słońce opozycja Saturn

02.10.1908 g.11:23: Mars opozycja Kora
02.10.1908 g.11:28: Merkury sekstyl Jowisz
03.10.1908 g.16:42: Wenus kwinkunks Kora
03.10.1908 g.19:44: Mars kwadratura Pluton
04.10.1908 g.12:07: Wenus sekstyl Pluton
04.10.1908 g.16:36: Merkury kwinkunks Saturn
04.10.1908 g.23:13: Ceres sekstyl Uran
06.10.1908 g.18:07: Słońce kwadratura Uran
08.10.1908 g.07:37: Wenus ingres Panna
10.10.1908 g.07:28: Mars ingres Waga
10.10.1908 g.20:58: Słońce kwadratura Neptun
11.10.1908 g.15:12: Jowisz kwinkunks Saturn
13.10.1908 g.11:21: Wenus kwinkunks Saturn
13.10.1908 g.23:40: Wenus koniunkcja Jowisz
14.10.1908 g.02:11: Merkury sekstyl Uran
14.10.1908 g.23:12: Ceres trygon Neptun
18.10.1908 g.15:06: Mars opozycja Saturn
18.10.1908 g.15:38: Słońce kwinkunks Kora
19.10.1908 g.14:32: Słońce trygon Pluton
19.10.1908 g.18:50: Merkury sekstyl Uran
20.10.1908 g.00:53: Merkury sekstyl Wenus
20.10.1908 g.03:02: Wenus trygon Uran
23.10.1908 g.11:44: Wenus sekstyl Neptun
23.10.1908 g.21:00: Słońce ingres Skorpion
25.10.1908 g.21:48: Merkury sekstyl Jowisz
28.10.1908 g.06:04: Wenus sekstyl Ceres
28.10.1908 g.13:34: Słońce kwinkunks Saturn
28.10.1908 g.17:44: Słońce koniunkcja Merkury
28.10.1908 g.21:22: Merkury kwinkunks Saturn
30.10.1908 g.00:25: Wenus opozycja Kora
30.10.1908 g.19:41: Wenus kwadratura Pluton
31.10.1908 g.08:41: Mars kwadratura Uran

02.11.1908 g.00:08: Merkury ingres Waga
02.11.1908 g.02:34: Ceres trygon Kora
02.11.1908 g.11:57: Słońce sekstyl Jowisz
03.11.1908 g.12:53: Wenus ingres Waga
04.11.1908 g.06:32: Ceres kwinkunks Pluton
05.11.1908 g.17:41: Mars kwadratura Neptun
06.11.1908 g.15:37: Słońce sekstyl Uran
07.11.1908 g.01:04: Wenus opozycja Saturn
09.11.1908 g.20:39: Słońce trygon Neptun
11.11.1908 g.19:16: Merkury ingres Skorpion
14.11.1908 g.18:59: Ceres ingres Strzelec
15.11.1908 g.09:33: Wenus kwadratura Uran
15.11.1908 g.15:05: Merkury kwinkunks Saturn
17.11.1908 g.07:37: Mars kwinkunks Kora
17.11.1908 g.08:51: Słońce trygon Kora
17.11.1908 g.16:55: Wenus kwadratura Neptun
18.11.1908 g.03:57: Słońce kwinkunks Pluton
18.11.1908 g.13:00: Mars trygon Pluton
22.11.1908 g.01:21: Merkury sekstyl Jowisz
22.11.1908 g.17:58: Słońce ingres Strzelec
23.11.1908 g.04:46: Ceres trygon Saturn
23.11.1908 g.14:29: Merkury sekstyl Uran
24.11.1908 g.00:17: Wenus kwinkunks Kora
24.11.1908 g.14:36: Wenus trygon Pluton
25.11.1908 g.03:34: Merkury trygon Neptun
25.11.1908 g.15:41: Mars ingres Skorpion
26.11.1908 g.04:21: Słońce trygon Saturn
28.11.1908 g.09:50: Słońce koniunkcja Ceres
28.11.1908 g.12:07: Wenus ingres Skorpion
30.11.1908 g.05:53: Merkury trygon Kora
30.11.1908 g.15:48: Merkury kwinkunks Pluton
30.11.1908 g.20:39: Mars kwinkunks Saturn

01.12.1908 g.06:55: Wenus kwinkunks Saturn
01.12.1908 g.18:56: Wenus koniunkcja Mars
03.12.1908 g.19:17: Merkury ingres Strzelec
05.12.1908 g.23:30: Merkury trygon Saturn
06.12.1908 g.03:25: Słońce kwadratura Jowisz
09.12.1908 g.00:12: Słońce kwinkunks Neptun
09.12.1908 g.19:07: Wenus sekstyl Jowisz
10.12.1908 g.20:21: Merkury koniunkcja Ceres
11.12.1908 g.01:21: Wenus sekstyl Uran
11.12.1908 g.21:31: Wenus trygon Neptun
12.12.1908 g.19:42: Merkury kwadratura Jowisz
14.12.1908 g.07:42: Merkury kwinkunks Neptun
16.12.1908 g.21:15: Słońce kwadratura Kora
17.12.1908 g.05:03: Słońce opozycja Pluton
17.12.1908 g.09:02: Mars sekstyl Jowisz
18.12.1908 g.10:41: Wenus trygon Kora
18.12.1908 g.16:31: Wenus kwinkunks Pluton
18.12.1908 g.22:36: Ceres kwadratura Jowisz
19.12.1908 g.12:20: Merkury kwadratura Kora
19.12.1908 g.16:36: Merkury opozycja Pluton
19.12.1908 g.20:36: Mars sekstyl Uran
20.12.1908 g.08:27: Mars trygon Neptun
22.12.1908 g.06:57: Słońce ingres Koziorożec
22.12.1908 g.21:25: Wenus ingres Strzelec
22.12.1908 g.23:55: Merkury ingres Koziorożec
23.12.1908 g.08:17: Ceres kwinkunks Neptun
23.12.1908 g.20:47: Uran opozycja Neptun
24.12.1908 g.06:17: Słońce koniunkcja Merkury
25.12.1908 g.07:21: Merkury kwadratura Saturn
25.12.1908 g.20:56: Wenus trygon Saturn
25.12.1908 g.21:57: Słońce kwadratura Saturn

1907 1908 1909



Pobierz wersję testową Uranii
Horoskop Zegar astrologiczny 
2024-07-17 g.17:41:34 
Europa/Warszawa

Polecane
Tranzyty codzienne
Zegar Astro

Tranzyty
Tranzyty codzienne
Tranzyty bieżący miesiac
Tranzyty następny miesiac
Tranzyty poprzedni miesiac

Tranzyty w styczniu 2024
Tranzyty w lutym 2024
Tranzyty w marcu 2024
Tranzyty w kwietniu 2024
Tranzyty w maju 2024
Tranzyty w czerwcu 2024
Tranzyty w lipcu 2024
Tranzyty w sierpniu 2024
Tranzyty we wrześniu 2024
Tranzyty w październiku 2024
Tranzyty w listopadzie 2024
Tranzyty w grudniu 2024

Aspektarium

Tranzyty planet:

dzisiaj (17.07.2024):
03:10: Księżyc trygon Neptun
03:24: Księżyc ingres Strzelec
05:19: Księżyc sekstyl Pluton
16:21: Słońce kwadratura Kora
17:07: Księżyc trygon Wenus

jutro (18.07.2024):
01:20: Księżyc opozycja Jowisz
14:49: Księżyc kwadratura Saturn
16:00: Słońce sekstyl Uran
22:23: Księżyc trygon Merkury