Horoscope  
Astrologia
Spotkania
Program astrologiczny Urania
Biuletyn astrologiczny
Postacie polskiej astrologii
Symbole astrologiczne
Horoskop
   Horoskop tygodniowy
   Horoskop 2013
   Nowe horoskopy
   Zegar
   Tranzyty
Sownik
System domw
Galeria Szem'a
Katalog stron
Bibliografia
Astrologia > Horoskop > Tranzyty > 2011


Tranzyty planet w 2011 roku


03.01.2011 g.15:41: Ceres ingres Wodnik
04.01.2011 g.02:00: Merkury trygon Kora
04.01.2011 g.09:27: Wenus kwadratura Neptun
04.01.2011 g.13:53: Jowisz koniunkcja Uran
04.01.2011 g.14:33: Wenus trygon Uran
04.01.2011 g.14:39: Wenus trygon Jowisz
04.01.2011 g.15:09: Mars kwadratura Kora
07.01.2011 g.13:30: Wenus ingres Strzelec
07.01.2011 g.15:00: Słońce kwadratura Saturn
09.01.2011 g.23:59: Wenus sekstyl Ceres
10.01.2011 g.21:03: Merkury sekstyl Neptun
11.01.2011 g.01:12: Merkury kwadratura Uran
11.01.2011 g.18:47: Słońce kwadratura Kora
11.01.2011 g.21:36: Merkury kwadratura Jowisz
12.01.2011 g.11:29: Mars sekstyl Uran
13.01.2011 g.12:24: Merkury ingres Koziorożec
14.01.2011 g.01:34: Mars sekstyl Jowisz
15.01.2011 g.23:41: Mars ingres Wodnik
17.01.2011 g.22:55: Słońce sekstyl Uran
18.01.2011 g.06:50: Merkury koniunkcja Pluton
19.01.2011 g.23:38: Słońce sekstyl Jowisz
20.01.2011 g.11:18: Słońce ingres Wodnik
22.01.2011 g.18:11: Jowisz ingres Baran
23.01.2011 g.20:18: Wenus sekstyl Saturn
26.01.2011 g.10:57: Merkury kwadratura Saturn
27.01.2011 g.10:29: Wenus trygon Kora
28.01.2011 g.09:30: Mars koniunkcja Ceres
29.01.2011 g.03:57: Merkury kwadratura Kora
31.01.2011 g.02:07: Słońce koniunkcja Ceres

02.02.2011 g.08:34: Wenus sekstyl Neptun
02.02.2011 g.13:47: Wenus kwadratura Uran
02.02.2011 g.17:15: Merkury sekstyl Uran
03.02.2011 g.23:18: Merkury ingres Wodnik
04.02.2011 g.06:58: Wenus ingres Koziorożec
04.02.2011 g.17:40: Słońce koniunkcja Mars
05.02.2011 g.16:29: Merkury sekstyl Jowisz
06.02.2011 g.07:40: Słońce trygon Saturn
06.02.2011 g.18:15: Mars trygon Saturn
06.02.2011 g.20:39: Wenus kwadratura Jowisz
10.02.2011 g.02:51: Wenus koniunkcja Pluton
10.02.2011 g.09:30: Słońce sekstyl Kora
12.02.2011 g.00:24: Mars sekstyl Kora
14.02.2011 g.01:05: Merkury koniunkcja Ceres
14.02.2011 g.09:48: Merkury trygon Saturn
15.02.2011 g.12:16: Ceres trygon Saturn
16.02.2011 g.23:24: Merkury sekstyl Kora
17.02.2011 g.10:55: Słońce koniunkcja Neptun
18.02.2011 g.20:21: Wenus kwadratura Saturn
19.02.2011 g.01:25: Słońce ingres Ryby
20.02.2011 g.23:43: Merkury koniunkcja Mars
21.02.2011 g.02:06: Merkury koniunkcja Neptun
21.02.2011 g.05:17: Mars koniunkcja Neptun
21.02.2011 g.21:53: Merkury ingres Ryby
22.02.2011 g.18:41: Wenus kwadratura Kora
23.02.2011 g.02:05: Mars ingres Ryby
25.02.2011 g.09:47: Słońce koniunkcja Merkury
25.02.2011 g.18:06: Merkury sekstyl Pluton
25.02.2011 g.21:40: Jowisz kwadratura Pluton
26.02.2011 g.01:17: Słońce sekstyl Pluton
27.02.2011 g.01:06: Ceres sekstyl Kora

01.03.2011 g.15:49: Wenus sekstyl Uran
02.03.2011 g.03:38: Wenus ingres Wodnik
02.03.2011 g.14:02: Merkury kwinkunks Saturn
04.03.2011 g.03:52: Mars sekstyl Pluton
06.03.2011 g.21:26: Słońce kwinkunks Saturn
09.03.2011 g.17:05: Merkury koniunkcja Uran
09.03.2011 g.18:47: Merkury ingres Baran
10.03.2011 g.13:25: Wenus sekstyl Jowisz
12.03.2011 g.01:49: Uran ingres Baran
13.03.2011 g.18:31: Merkury kwadratura Pluton
14.03.2011 g.14:53: Mars kwinkunks Saturn
15.03.2011 g.02:34: Wenus trygon Saturn
16.03.2011 g.02:26: Merkury koniunkcja Jowisz
18.03.2011 g.14:54: Merkury opozycja Saturn
20.03.2011 g.06:51: Wenus sekstyl Kora
20.03.2011 g.10:38: Ceres koniunkcja Neptun
21.03.2011 g.00:20: Słońce ingres Baran
21.03.2011 g.13:24: Słońce koniunkcja Uran
21.03.2011 g.17:39: Ceres ingres Ryby
24.03.2011 g.06:42: Merkury koniunkcja Kora
27.03.2011 g.03:39: Wenus koniunkcja Neptun
27.03.2011 g.08:52: Wenus ingres Ryby
28.03.2011 g.14:12: Słońce kwadratura Pluton
28.03.2011 g.23:54: Jowisz opozycja Saturn
29.03.2011 g.20:17: Wenus koniunkcja Ceres

02.04.2011 g.06:51: Mars ingres Baran
02.04.2011 g.14:30: Wenus sekstyl Pluton
03.04.2011 g.22:51: Mars koniunkcja Uran
04.04.2011 g.01:56: Słońce opozycja Saturn
04.04.2011 g.15:50: Neptun ingres Ryby
06.04.2011 g.16:40: Słońce koniunkcja Jowisz
06.04.2011 g.23:09: Merkury koniunkcja Kora
07.04.2011 g.16:08: Wenus kwinkunks Saturn
09.04.2011 g.21:36: Słońce koniunkcja Merkury
11.04.2011 g.12:28: Ceres sekstyl Pluton
11.04.2011 g.22:40: Mars kwadratura Pluton
12.04.2011 g.03:16: Słońce koniunkcja Kora
12.04.2011 g.05:59: Merkury koniunkcja Jowisz
18.04.2011 g.18:02: Mars opozycja Saturn
19.04.2011 g.16:58: Merkury koniunkcja Mars
20.04.2011 g.12:17: Słońce ingres Byk
20.04.2011 g.22:42: Słońce sekstyl Neptun
21.04.2011 g.06:06: Wenus ingres Baran
23.04.2011 g.04:28: Wenus koniunkcja Uran
25.04.2011 g.13:09: Ceres kwinkunks Saturn
27.04.2011 g.09:21: Wenus kwadratura Pluton
28.04.2011 g.02:59: Słońce trygon Pluton
29.04.2011 g.18:54: Jowisz koniunkcja Kora
30.04.2011 g.19:46: Mars koniunkcja Kora

01.05.2011 g.02:14: Wenus opozycja Saturn
01.05.2011 g.06:25: Mars koniunkcja Jowisz
02.05.2011 g.15:33: Słońce kwinkunks Saturn
06.05.2011 g.20:28: Słońce sekstyl Ceres
09.05.2011 g.10:56: Merkury koniunkcja Kora
09.05.2011 g.11:49: Wenus koniunkcja Kora
09.05.2011 g.17:44: Merkury koniunkcja Wenus
11.05.2011 g.09:03: Mars ingres Byk
11.05.2011 g.16:42: Wenus koniunkcja Jowisz
11.05.2011 g.21:56: Merkury koniunkcja Jowisz
12.05.2011 g.10:27: Mars sekstyl Neptun
16.05.2011 g.00:12: Wenus ingres Byk
16.05.2011 g.01:18: Merkury ingres Byk
16.05.2011 g.11:24: Merkury koniunkcja Wenus
16.05.2011 g.16:16: Merkury sekstyl Neptun
16.05.2011 g.16:51: Wenus sekstyl Neptun
20.05.2011 g.20:22: Mars trygon Pluton
20.05.2011 g.23:54: Merkury trygon Pluton
21.05.2011 g.03:19: Merkury koniunkcja Mars
21.05.2011 g.11:21: Słońce ingres Bliźnięta
21.05.2011 g.20:03: Wenus trygon Pluton
22.05.2011 g.09:31: Słońce kwadratura Neptun
23.05.2011 g.08:30: Merkury kwinkunks Saturn
23.05.2011 g.10:25: Wenus koniunkcja Mars
24.05.2011 g.20:46: Wenus kwinkunks Saturn
25.05.2011 g.08:46: Słońce sekstyl Uran
25.05.2011 g.17:48: Mars kwinkunks Saturn
28.05.2011 g.16:38: Słońce kwinkunks Pluton
30.05.2011 g.00:39: Merkury sekstyl Ceres

01.06.2011 g.11:15: Słońce trygon Saturn
02.06.2011 g.22:02: Merkury ingres Bliźnięta
03.06.2011 g.09:05: Merkury kwadratura Neptun
04.06.2011 g.14:37: Wenus sekstyl Ceres
04.06.2011 g.15:56: Jowisz ingres Byk
04.06.2011 g.21:57: Merkury sekstyl Uran
06.06.2011 g.04:43: Merkury kwinkunks Pluton
07.06.2011 g.22:40: Merkury trygon Saturn
09.06.2011 g.04:39: Jowisz sekstyl Neptun
09.06.2011 g.16:23: Wenus ingres Bliźnięta
10.06.2011 g.10:23: Wenus kwadratura Neptun
13.06.2011 g.01:44: Słońce koniunkcja Merkury
13.06.2011 g.04:35: Wenus sekstyl Uran
13.06.2011 g.09:32: Merkury sekstyl Kora
13.06.2011 g.19:45: Słońce sekstyl Kora
15.06.2011 g.01:10: Wenus kwinkunks Pluton
15.06.2011 g.02:30: Merkury kwadratura Ceres
16.06.2011 g.01:58: Mars sekstyl Ceres
16.06.2011 g.21:08: Merkury ingres Rak
17.06.2011 g.06:51: Merkury trygon Neptun
18.06.2011 g.02:35: Merkury sekstyl Jowisz
18.06.2011 g.06:30: Wenus trygon Saturn
18.06.2011 g.10:15: Słońce kwadratura Ceres
18.06.2011 g.22:11: Merkury kwadratura Uran
19.06.2011 g.21:18: Merkury opozycja Pluton
21.06.2011 g.04:49: Mars ingres Bliźnięta
21.06.2011 g.19:16: Słońce ingres Rak
21.06.2011 g.20:42: Merkury kwadratura Saturn
22.06.2011 g.08:44: Mars kwadratura Neptun
22.06.2011 g.16:06: Słońce trygon Neptun
26.06.2011 g.01:54: Słońce sekstyl Jowisz
26.06.2011 g.12:13: Słońce kwadratura Uran
27.06.2011 g.12:26: Mars sekstyl Uran
28.06.2011 g.00:28: Merkury kwadratura Kora
28.06.2011 g.02:09: Wenus sekstyl Kora
28.06.2011 g.07:19: Słońce opozycja Pluton
29.06.2011 g.20:46: Mars kwinkunks Pluton

01.07.2011 g.16:23: Merkury trygon Ceres
02.07.2011 g.07:37: Merkury ingres Lew
02.07.2011 g.17:43: Merkury kwinkunks Neptun
03.07.2011 g.02:16: Słońce kwadratura Saturn
03.07.2011 g.14:02: Wenus kwadratura Ceres
04.07.2011 g.06:16: Wenus ingres Rak
04.07.2011 g.19:26: Wenus trygon Neptun
05.07.2011 g.02:47: Merkury trygon Uran
05.07.2011 g.20:08: Merkury kwadratura Jowisz
06.07.2011 g.01:07: Merkury kwinkunks Pluton
06.07.2011 g.14:15: Mars trygon Saturn
07.07.2011 g.16:06: Jowisz trygon Pluton
07.07.2011 g.23:43: Wenus kwadratura Uran
09.07.2011 g.02:30: Wenus opozycja Pluton
09.07.2011 g.08:05: Wenus sekstyl Jowisz
09.07.2011 g.10:18: Merkury sekstyl Saturn
11.07.2011 g.11:50: Ceres ingres Baran
12.07.2011 g.05:28: Merkury sekstyl Mars
13.07.2011 g.09:35: Wenus kwadratura Saturn
15.07.2011 g.09:15: Słońce kwadratura Kora
18.07.2011 g.18:53: Merkury trygon Kora
22.07.2011 g.14:28: Wenus kwadratura Kora
23.07.2011 g.06:11: Słońce ingres Lew
23.07.2011 g.08:54: Mars sekstyl Kora
23.07.2011 g.13:54: Słońce kwinkunks Neptun
23.07.2011 g.22:12: Słońce trygon Ceres
27.07.2011 g.21:43: Słońce trygon Uran
28.07.2011 g.16:58: Wenus ingres Lew
28.07.2011 g.19:58: Merkury ingres Panna
28.07.2011 g.20:33: Wenus kwinkunks Neptun
28.07.2011 g.23:29: Słońce kwinkunks Pluton
29.07.2011 g.05:28: Wenus trygon Ceres
29.07.2011 g.06:00: Merkury opozycja Neptun
30.07.2011 g.12:02: Merkury kwinkunks Ceres

01.08.2011 g.06:08: Wenus trygon Uran
01.08.2011 g.16:41: Słońce kwadratura Jowisz
02.08.2011 g.01:49: Wenus kwinkunks Pluton
03.08.2011 g.11:21: Mars ingres Rak
03.08.2011 g.12:53: Mars trygon Neptun
04.08.2011 g.03:21: Mars kwadratura Ceres
05.08.2011 g.01:19: Merkury sekstyl Mars
05.08.2011 g.04:53: Neptun ingres Wodnik
05.08.2011 g.06:34: Wenus kwadratura Jowisz
05.08.2011 g.12:47: Słońce sekstyl Saturn
08.08.2011 g.00:30: Merkury kwinkunks Ceres
08.08.2011 g.04:18: Wenus sekstyl Saturn
08.08.2011 g.11:46: Merkury ingres Lew
08.08.2011 g.16:27: Merkury opozycja Neptun
09.08.2011 g.18:33: Mars kwadratura Uran
10.08.2011 g.12:49: Ceres ingres Ryby
11.08.2011 g.07:14: Mars opozycja Pluton
15.08.2011 g.16:25: Słońce trygon Kora
15.08.2011 g.21:15: Wenus trygon Kora
16.08.2011 g.14:07: Słońce koniunkcja Wenus
17.08.2011 g.01:20: Merkury koniunkcja Wenus
17.08.2011 g.03:03: Słońce koniunkcja Merkury
18.08.2011 g.18:49: Mars sekstyl Jowisz
18.08.2011 g.20:17: Merkury trygon Kora
21.08.2011 g.00:07: Wenus kwinkunks Ceres
21.08.2011 g.15:39: Wenus opozycja Neptun
22.08.2011 g.00:10: Wenus ingres Panna
22.08.2011 g.02:21: Słońce kwinkunks Ceres
23.08.2011 g.01:25: Słońce opozycja Neptun
23.08.2011 g.13:20: Słońce ingres Panna
25.08.2011 g.01:21: Wenus kwinkunks Uran
25.08.2011 g.12:46: Mars kwadratura Saturn
26.08.2011 g.01:12: Wenus trygon Pluton
27.08.2011 g.09:24: Słońce kwinkunks Uran
28.08.2011 g.17:12: Słońce trygon Pluton
30.08.2011 g.08:46: Wenus trygon Jowisz

03.09.2011 g.05:59: Słońce trygon Jowisz
03.09.2011 g.08:22: Merkury trygon Kora
06.09.2011 g.08:52: Merkury kwinkunks Ceres
06.09.2011 g.17:57: Mars kwadratura Kora
08.09.2011 g.17:25: Merkury opozycja Neptun
08.09.2011 g.23:20: Wenus kwinkunks Kora
09.09.2011 g.07:58: Merkury ingres Panna
10.09.2011 g.18:24: Mars trygon Ceres
10.09.2011 g.23:27: Wenus opozycja Ceres
11.09.2011 g.06:21: Wenus sekstyl Mars
11.09.2011 g.07:01: Merkury kwinkunks Uran
12.09.2011 g.07:27: Merkury trygon Pluton
14.09.2011 g.08:00: Wenus kwinkunks Neptun
15.09.2011 g.03:43: Merkury trygon Jowisz
15.09.2011 g.04:39: Wenus ingres Waga
15.09.2011 g.11:51: Słońce kwinkunks Kora
16.09.2011 g.18:37: Słońce opozycja Ceres
17.09.2011 g.07:13: Mars kwinkunks Neptun
17.09.2011 g.13:05: Wenus opozycja Uran
19.09.2011 g.03:07: Wenus kwadratura Pluton
19.09.2011 g.03:50: Mars ingres Lew
21.09.2011 g.17:29: Merkury kwinkunks Kora
21.09.2011 g.19:44: Merkury opozycja Ceres
22.09.2011 g.04:16: Słońce kwinkunks Neptun
22.09.2011 g.19:22: Wenus kwinkunks Jowisz
23.09.2011 g.11:04: Słońce ingres Waga
23.09.2011 g.13:23: Mars trygon Uran
25.09.2011 g.05:47: Merkury kwinkunks Neptun
25.09.2011 g.23:08: Merkury ingres Waga
26.09.2011 g.02:14: Słońce opozycja Uran
27.09.2011 g.06:20: Mars kwinkunks Pluton
27.09.2011 g.08:29: Merkury opozycja Uran
28.09.2011 g.11:36: Słońce kwadratura Pluton
28.09.2011 g.16:26: Merkury kwadratura Pluton
28.09.2011 g.22:15: Słońce koniunkcja Merkury
29.09.2011 g.09:27: Merkury sekstyl Mars
30.09.2011 g.01:47: Wenus koniunkcja Saturn
30.09.2011 g.08:43: Słońce sekstyl Mars
30.09.2011 g.20:16: Merkury kwinkunks Jowisz

01.10.2011 g.12:22: Wenus kwinkunks Ceres
02.10.2011 g.05:57: Słońce kwinkunks Jowisz
02.10.2011 g.22:36: Wenus opozycja Kora
03.10.2011 g.07:20: Mars kwadratura Jowisz
06.10.2011 g.17:29: Ceres kwinkunks Saturn
06.10.2011 g.22:57: Merkury kwinkunks Ceres
07.10.2011 g.00:01: Merkury koniunkcja Saturn
08.10.2011 g.01:27: Wenus trygon Neptun
08.10.2011 g.14:33: Merkury opozycja Kora
09.10.2011 g.07:49: Wenus ingres Skorpion
10.10.2011 g.22:15: Wenus kwinkunks Uran
12.10.2011 g.03:55: Słońce kwinkunks Ceres
12.10.2011 g.12:10: Merkury trygon Neptun
13.10.2011 g.09:42: Wenus sekstyl Pluton
13.10.2011 g.12:51: Merkury ingres Skorpion
13.10.2011 g.23:12: Słońce koniunkcja Saturn
14.10.2011 g.16:50: Merkury kwinkunks Uran
15.10.2011 g.01:53: Wenus opozycja Jowisz
15.10.2011 g.17:38: Słońce opozycja Kora
16.10.2011 g.18:57: Merkury sekstyl Pluton
17.10.2011 g.20:55: Merkury opozycja Jowisz
18.10.2011 g.21:11: Mars kwinkunks Ceres
22.10.2011 g.01:57: Słońce trygon Neptun
23.10.2011 g.01:11: Wenus trygon Ceres
23.10.2011 g.20:30: Słońce ingres Skorpion
24.10.2011 g.14:09: Merkury trygon Ceres
25.10.2011 g.07:58: Słońce kwinkunks Uran
26.10.2011 g.11:37: Mars sekstyl Saturn
26.10.2011 g.16:48: Mars trygon Kora
26.10.2011 g.21:02: Wenus kwinkunks Kora
27.10.2011 g.00:23: Wenus kwadratura Mars
27.10.2011 g.09:42: Saturn opozycja Kora
27.10.2011 g.22:37: Merkury kwinkunks Kora
28.10.2011 g.17:07: Merkury kwadratura Mars
28.10.2011 g.18:29: Jowisz trygon Pluton
29.10.2011 g.03:41: Słońce opozycja Jowisz
29.10.2011 g.05:10: Słońce sekstyl Pluton
31.10.2011 g.22:19: Wenus kwadratura Neptun

01.11.2011 g.09:37: Merkury kwadratura Neptun
02.11.2011 g.09:51: Wenus ingres Strzelec
02.11.2011 g.17:54: Merkury ingres Strzelec
03.11.2011 g.08:54: Wenus trygon Uran
03.11.2011 g.14:57: Merkury trygon Uran
05.11.2011 g.19:51: Wenus kwinkunks Jowisz
05.11.2011 g.22:12: Merkury kwinkunks Jowisz
07.11.2011 g.13:33: Mars opozycja Neptun
09.11.2011 g.05:39: Słońce trygon Ceres
11.11.2011 g.05:15: Mars ingres Panna
13.11.2011 g.02:40: Mars kwinkunks Uran
14.11.2011 g.10:26: Słońce kwinkunks Kora
15.11.2011 g.19:48: Wenus kwadratura Ceres
16.11.2011 g.23:07: Mars trygon Jowisz
17.11.2011 g.03:15: Merkury kwadratura Ceres
19.11.2011 g.19:17: Wenus trygon Kora
20.11.2011 g.21:42: Słońce kwadratura Neptun
22.11.2011 g.09:18: Wenus sekstyl Saturn
22.11.2011 g.17:07: Słońce ingres Strzelec
23.11.2011 g.11:13: Słońce trygon Uran
23.11.2011 g.15:06: Mars trygon Pluton
24.11.2011 g.16:42: Słońce kwinkunks Jowisz
25.11.2011 g.02:51: Wenus sekstyl Neptun
26.11.2011 g.13:36: Wenus ingres Koziorożec
27.11.2011 g.03:27: Wenus kwadratura Uran
27.11.2011 g.22:23: Wenus trygon Jowisz
29.11.2011 g.08:35: Merkury kwadratura Ceres

01.12.2011 g.14:50: Wenus koniunkcja Pluton
02.12.2011 g.14:07: Słońce kwadratura Mars
04.12.2011 g.09:52: Słońce koniunkcja Merkury
05.12.2011 g.00:18: Merkury kwadratura Mars
05.12.2011 g.16:06: Wenus trygon Mars
12.12.2011 g.12:31: Słońce kwadratura Ceres
12.12.2011 g.19:46: Wenus sekstyl Ceres
13.12.2011 g.20:51: Słońce trygon Kora
13.12.2011 g.21:13: Wenus kwadratura Kora
18.12.2011 g.15:18: Wenus kwadratura Saturn
19.12.2011 g.17:24: Słońce sekstyl Saturn
20.12.2011 g.19:26: Wenus ingres Wodnik
20.12.2011 g.21:46: Słońce sekstyl Neptun
21.12.2011 g.03:19: Wenus kwadratura Jowisz
21.12.2011 g.08:56: Wenus sekstyl Uran
22.12.2011 g.06:30: Słońce ingres Koziorożec
22.12.2011 g.15:32: Słońce trygon Jowisz
22.12.2011 g.23:13: Słońce kwadratura Uran
29.12.2011 g.08:42: Słońce koniunkcja Pluton

2010 2011 2012Pobierz wersję testową Uranii
Horoskop Zegar astrologiczny 
2024-07-18 g.14:17:33 
Europa/Warszawa

Polecane
Tranzyty codzienne
Zegar Astro

Tranzyty
Tranzyty codzienne
Tranzyty bieżący miesiac
Tranzyty następny miesiac
Tranzyty poprzedni miesiac

Tranzyty w styczniu 2024
Tranzyty w lutym 2024
Tranzyty w marcu 2024
Tranzyty w kwietniu 2024
Tranzyty w maju 2024
Tranzyty w czerwcu 2024
Tranzyty w lipcu 2024
Tranzyty w sierpniu 2024
Tranzyty we wrześniu 2024
Tranzyty w październiku 2024
Tranzyty w listopadzie 2024
Tranzyty w grudniu 2024

Aspektarium

Tranzyty planet:

dzisiaj (18.07.2024):
01:20: Księżyc opozycja Jowisz
14:49: Księżyc kwadratura Saturn
16:00: Słońce sekstyl Uran
22:23: Księżyc trygon Merkury

jutro (19.07.2024):
02:13: Księżyc trygon Kora
09:58: Księżyc kwadratura Neptun
10:13: Księżyc ingres Koziorożec