Horoscope  
Astrologia
Spotkania
Program astrologiczny Urania
Biuletyn astrologiczny
Postacie polskiej astrologii
Symbole astrologiczne
Horoskop
   Horoskop tygodniowy
   Horoskop 2013
   Nowe horoskopy
   Zegar
   Tranzyty
Sownik
System domw
Galeria Szem'a
Katalog stron
Bibliografia
Astrologia > Horoskop > Tranzyty > 2008


Tranzyty planet w 2008 roku


02.01.2008 g.09:11: Merkury kwadratura Kora
02.01.2008 g.22:22: Mars opozycja Pluton
06.01.2008 g.13:18: Słońce sekstyl Uran
06.01.2008 g.14:38: Wenus kwadratura Saturn
06.01.2008 g.22:31: Merkury kwinkunks Mars
07.01.2008 g.06:27: Neptun sekstyl Kora
08.01.2008 g.00:56: Wenus kwinkunks Ceres
08.01.2008 g.05:45: Merkury ingres Wodnik
11.01.2008 g.08:47: Słońce kwadratura Kora
12.01.2008 g.18:22: Wenus kwadratura Uran
13.01.2008 g.06:17: Merkury kwinkunks Saturn
14.01.2008 g.22:46: Merkury kwadratura Ceres
16.01.2008 g.07:29: Słońce kwinkunks Mars
16.01.2008 g.14:18: Wenus trygon Kora
16.01.2008 g.20:35: Wenus sekstyl Neptun
20.01.2008 g.04:10: Wenus opozycja Mars
20.01.2008 g.17:43: Słońce ingres Wodnik
21.01.2008 g.10:14: Jowisz trygon Saturn
22.01.2008 g.12:55: Merkury sekstyl Kora
23.01.2008 g.02:15: Merkury koniunkcja Neptun
24.01.2008 g.07:58: Wenus koniunkcja Pluton
24.01.2008 g.09:05: Wenus ingres Koziorożec
26.01.2008 g.03:37: Pluton ingres Koziorożec
27.01.2008 g.20:20: Słońce kwinkunks Saturn
30.01.2008 g.03:18: Wenus trygon Saturn

01.02.2008 g.12:33: Wenus koniunkcja Jowisz
03.02.2008 g.01:55: Merkury koniunkcja Neptun
03.02.2008 g.03:43: Słońce kwadratura Ceres
04.02.2008 g.00:06: Merkury sekstyl Kora
04.02.2008 g.17:24: Wenus trygon Ceres
06.02.2008 g.19:18: Słońce koniunkcja Merkury
07.02.2008 g.03:22: Wenus sekstyl Uran
08.02.2008 g.20:38: Merkury kwadratura Ceres
09.02.2008 g.23:22: Słońce sekstyl Kora
10.02.2008 g.01:36: Wenus kwadratura Kora
11.02.2008 g.03:03: Słońce koniunkcja Neptun
13.02.2008 g.20:28: Wenus kwinkunks Mars
14.02.2008 g.17:38: Słońce trygon Mars
17.02.2008 g.17:22: Wenus ingres Wodnik
19.02.2008 g.07:49: Słońce ingres Ryby
19.02.2008 g.21:23: Ceres sekstyl Uran
19.02.2008 g.23:47: Słońce sekstyl Pluton
22.02.2008 g.01:23: Wenus kwinkunks Saturn
24.02.2008 g.10:47: Słońce opozycja Saturn
26.02.2008 g.18:51: Merkury koniunkcja Wenus

04.03.2008 g.11:01: Mars ingres Rak
05.03.2008 g.11:58: Wenus sekstyl Kora
06.03.2008 g.17:51: Wenus kwadratura Ceres
06.03.2008 g.20:03: Słońce sekstyl Jowisz
07.03.2008 g.01:02: Wenus koniunkcja Neptun
07.03.2008 g.10:11: Mars opozycja Pluton
07.03.2008 g.18:19: Merkury sekstyl Kora
08.03.2008 g.00:26: Ceres kwadratura Neptun
08.03.2008 g.21:18: Słońce koniunkcja Uran
09.03.2008 g.09:52: Merkury koniunkcja Neptun
09.03.2008 g.20:22: Merkury kwadratura Ceres
12.03.2008 g.23:51: Wenus ingres Ryby
13.03.2008 g.20:08: Wenus sekstyl Pluton
14.03.2008 g.22:23: Mars sekstyl Saturn
14.03.2008 g.23:45: Merkury ingres Ryby
15.03.2008 g.07:48: Słońce sekstyl Ceres
15.03.2008 g.18:10: Merkury sekstyl Pluton
15.03.2008 g.21:16: Wenus opozycja Saturn
16.03.2008 g.09:20: Wenus trygon Mars
17.03.2008 g.10:47: Merkury opozycja Saturn
18.03.2008 g.12:37: Merkury trygon Mars
20.03.2008 g.06:48: Słońce ingres Baran
21.03.2008 g.09:38: Słońce kwadratura Pluton
23.03.2008 g.09:01: Słońce kwinkunks Saturn
24.03.2008 g.14:28: Merkury koniunkcja Wenus
27.03.2008 g.19:56: Merkury sekstyl Jowisz
27.03.2008 g.21:07: Merkury koniunkcja Uran
28.03.2008 g.23:53: Wenus sekstyl Jowisz
28.03.2008 g.23:58: Wenus koniunkcja Uran
29.03.2008 g.01:16: Jowisz sekstyl Uran
29.03.2008 g.10:20: Ceres ingres Bliźnięta
30.03.2008 g.09:20: Słońce kwadratura Mars

01.04.2008 g.14:51: Ceres kwinkunks Pluton
02.04.2008 g.19:44: Merkury ingres Baran
03.04.2008 g.10:54: Merkury kwadratura Pluton
03.04.2008 g.22:02: Merkury sekstyl Ceres
04.04.2008 g.03:21: Merkury kwinkunks Saturn
04.04.2008 g.21:54: Ceres kwadratura Saturn
06.04.2008 g.07:35: Wenus ingres Baran
07.04.2008 g.05:48: Wenus kwadratura Pluton
08.04.2008 g.02:49: Wenus kwinkunks Saturn
09.04.2008 g.16:36: Wenus sekstyl Ceres
10.04.2008 g.16:10: Słońce kwadratura Jowisz
10.04.2008 g.16:44: Słońce koniunkcja Kora
10.04.2008 g.19:13: Merkury kwadratura Mars
10.04.2008 g.23:29: Jowisz kwadratura Kora
13.04.2008 g.09:30: Słońce sekstyl Neptun
13.04.2008 g.17:26: Merkury koniunkcja Kora
13.04.2008 g.19:48: Merkury kwadratura Jowisz
15.04.2008 g.00:09: Merkury sekstyl Neptun
16.04.2008 g.09:24: Słońce koniunkcja Merkury
17.04.2008 g.23:06: Merkury ingres Byk
18.04.2008 g.11:22: Merkury trygon Pluton
18.04.2008 g.20:10: Merkury trygon Saturn
19.04.2008 g.18:51: Słońce ingres Byk
20.04.2008 g.20:56: Słońce trygon Pluton
21.04.2008 g.15:04: Słońce trygon Saturn
22.04.2008 g.16:47: Mars trygon Uran
23.04.2008 g.02:33: Mars kwadratura Kora
23.04.2008 g.13:00: Wenus koniunkcja Kora
23.04.2008 g.20:07: Wenus kwadratura Mars
24.04.2008 g.03:35: Wenus kwadratura Jowisz
24.04.2008 g.15:23: Mars opozycja Jowisz
25.04.2008 g.18:33: Wenus sekstyl Neptun
28.04.2008 g.04:35: Merkury sekstyl Uran
28.04.2008 g.14:13: Mars kwinkunks Neptun
28.04.2008 g.15:40: Merkury trygon Jowisz
29.04.2008 g.15:10: Merkury kwadratura Neptun
30.04.2008 g.00:19: Merkury sekstyl Mars
30.04.2008 g.15:34: Wenus ingres Byk

01.05.2008 g.09:48: Wenus trygon Pluton
02.05.2008 g.00:20: Wenus trygon Saturn
02.05.2008 g.22:00: Merkury ingres Bliźnięta
03.05.2008 g.10:44: Merkury kwinkunks Pluton
03.05.2008 g.21:50: Merkury kwadratura Saturn
09.05.2008 g.22:19: Mars ingres Lew
11.05.2008 g.08:55: Mars kwinkunks Pluton
12.05.2008 g.06:32: Słońce sekstyl Uran
12.05.2008 g.19:29: Słońce trygon Jowisz
14.05.2008 g.17:50: Słońce kwadratura Neptun
18.05.2008 g.13:22: Wenus sekstyl Uran
18.05.2008 g.17:17: Wenus trygon Jowisz
20.05.2008 g.08:27: Wenus kwadratura Neptun
20.05.2008 g.18:00: Słońce ingres Bliźnięta
21.05.2008 g.08:21: Słońce kwinkunks Pluton
21.05.2008 g.20:04: Jowisz sekstyl Uran
22.05.2008 g.19:53: Ceres sekstyl Kora
22.05.2008 g.20:25: Słońce kwadratura Saturn
24.05.2008 g.00:52: Ceres kwinkunks Jowisz
24.05.2008 g.10:06: Ceres kwadratura Uran
25.05.2008 g.00:51: Wenus ingres Bliźnięta
25.05.2008 g.10:20: Wenus kwinkunks Pluton
26.05.2008 g.19:10: Wenus kwadratura Saturn
29.05.2008 g.06:36: Ceres trygon Neptun
31.05.2008 g.18:41: Jowisz kwadratura Kora

04.06.2008 g.10:34: Słońce sekstyl Mars
06.06.2008 g.10:15: Wenus sekstyl Mars
07.06.2008 g.17:26: Słońce koniunkcja Merkury
07.06.2008 g.23:03: Merkury koniunkcja Wenus
08.06.2008 g.20:28: Merkury sekstyl Mars
09.06.2008 g.06:18: Słońce koniunkcja Wenus
10.06.2008 g.22:46: Wenus kwinkunks Jowisz
11.06.2008 g.09:17: Słońce kwinkunks Jowisz
11.06.2008 g.16:16: Wenus sekstyl Kora
11.06.2008 g.17:56: Ceres ingres Rak
11.06.2008 g.21:23: Ceres opozycja Pluton
12.06.2008 g.08:55: Słońce sekstyl Kora
12.06.2008 g.09:38: Wenus kwadratura Uran
13.06.2008 g.07:24: Słońce kwadratura Uran
13.06.2008 g.16:53: Wenus trygon Neptun
14.06.2008 g.07:13: Pluton ingres Strzelec
14.06.2008 g.23:01: Słońce trygon Neptun
15.06.2008 g.08:06: Mars kwinkunks Jowisz
17.06.2008 g.16:20: Mars trygon Kora
18.06.2008 g.08:45: Wenus opozycja Pluton
18.06.2008 g.10:48: Wenus ingres Rak
19.06.2008 g.06:08: Mars kwinkunks Uran
20.06.2008 g.02:49: Ceres sekstyl Saturn
20.06.2008 g.21:42: Słońce opozycja Pluton
21.06.2008 g.01:59: Słońce ingres Rak
21.06.2008 g.11:14: Wenus sekstyl Saturn
21.06.2008 g.17:31: Mars opozycja Neptun
22.06.2008 g.01:40: Wenus koniunkcja Ceres
25.06.2008 g.07:00: Słońce sekstyl Saturn
28.06.2008 g.19:14: Słońce koniunkcja Ceres

01.07.2008 g.00:56: Mars trygon Pluton
01.07.2008 g.14:14: Merkury kwinkunks Jowisz
01.07.2008 g.18:21: Mars ingres Panna
03.07.2008 g.07:17: Wenus opozycja Jowisz
04.07.2008 g.19:36: Merkury sekstyl Kora
05.07.2008 g.13:07: Merkury kwadratura Uran
06.07.2008 g.04:11: Wenus kwadratura Kora
06.07.2008 g.12:46: Merkury trygon Neptun
06.07.2008 g.20:31: Wenus trygon Uran
07.07.2008 g.19:45: Wenus kwinkunks Neptun
09.07.2008 g.09:39: Słońce opozycja Jowisz
10.07.2008 g.11:50: Merkury opozycja Pluton
10.07.2008 g.20:11: Mars koniunkcja Saturn
10.07.2008 g.22:16: Merkury ingres Rak
12.07.2008 g.06:48: Wenus kwinkunks Pluton
12.07.2008 g.20:38: Wenus ingres Lew
13.07.2008 g.22:23: Słońce kwadratura Kora
14.07.2008 g.10:35: Merkury sekstyl Saturn
14.07.2008 g.17:03: Słońce trygon Uran
15.07.2008 g.20:49: Słońce kwinkunks Neptun
15.07.2008 g.23:11: Merkury sekstyl Mars
19.07.2008 g.04:25: Ceres opozycja Jowisz
19.07.2008 g.21:53: Merkury opozycja Jowisz
20.07.2008 g.04:06: Merkury koniunkcja Ceres
21.07.2008 g.13:47: Słońce kwinkunks Pluton
22.07.2008 g.12:54: Słońce ingres Lew
22.07.2008 g.16:13: Merkury kwadratura Kora
22.07.2008 g.23:10: Merkury trygon Uran
23.07.2008 g.11:22: Merkury kwinkunks Neptun
25.07.2008 g.10:39: Wenus kwinkunks Jowisz
26.07.2008 g.02:18: Merkury kwinkunks Pluton
26.07.2008 g.13:48: Merkury ingres Lew
27.07.2008 g.00:03: Mars trygon Jowisz
29.07.2008 g.22:04: Słońce koniunkcja Merkury
30.07.2008 g.13:51: Wenus trygon Kora
30.07.2008 g.22:22: Wenus kwinkunks Uran
31.07.2008 g.18:29: Wenus opozycja Neptun
31.07.2008 g.22:36: Ceres kwadratura Kora

01.08.2008 g.20:11: Ceres trygon Uran
02.08.2008 g.13:27: Merkury kwinkunks Jowisz
04.08.2008 g.02:58: Ceres kwinkunks Neptun
05.08.2008 g.06:53: Wenus trygon Pluton
06.08.2008 g.04:16: Merkury trygon Kora
06.08.2008 g.06:19: Wenus ingres Panna
06.08.2008 g.07:45: Merkury kwinkunks Uran
06.08.2008 g.08:56: Słońce kwinkunks Jowisz
06.08.2008 g.10:21: Mars kwinkunks Kora
06.08.2008 g.20:37: Mars opozycja Uran
06.08.2008 g.20:40: Merkury opozycja Neptun
08.08.2008 g.11:26: Mars kwinkunks Neptun
09.08.2008 g.20:17: Merkury trygon Pluton
10.08.2008 g.12:50: Merkury ingres Panna
13.08.2008 g.19:02: Wenus koniunkcja Saturn
14.08.2008 g.05:38: Słońce trygon Kora
14.08.2008 g.07:19: Słońce kwinkunks Uran
15.08.2008 g.09:42: Słońce opozycja Neptun
15.08.2008 g.21:59: Merkury koniunkcja Saturn
16.08.2008 g.19:14: Ceres kwinkunks Pluton
17.08.2008 g.02:15: Wenus trygon Jowisz
17.08.2008 g.08:15: Mars kwadratura Pluton
18.08.2008 g.03:22: Merkury trygon Jowisz
18.08.2008 g.12:21: Mars sekstyl Ceres
19.08.2008 g.12:03: Mars ingres Waga
19.08.2008 g.23:24: Ceres ingres Lew
21.08.2008 g.08:50: Słońce trygon Pluton
21.08.2008 g.17:44: Merkury koniunkcja Wenus
22.08.2008 g.20:02: Słońce ingres Panna
23.08.2008 g.08:13: Merkury opozycja Uran
23.08.2008 g.11:20: Merkury kwinkunks Kora
23.08.2008 g.17:48: Wenus opozycja Uran
23.08.2008 g.21:55: Wenus kwinkunks Kora
24.08.2008 g.02:10: Merkury kwinkunks Neptun
24.08.2008 g.15:58: Wenus kwinkunks Neptun
28.08.2008 g.03:37: Merkury kwadratura Pluton
29.08.2008 g.04:49: Merkury ingres Waga
29.08.2008 g.11:51: Wenus kwadratura Pluton
30.08.2008 g.16:41: Wenus ingres Waga

02.09.2008 g.13:46: Merkury sekstyl Ceres
04.09.2008 g.03:59: Słońce koniunkcja Saturn
04.09.2008 g.19:41: Słońce trygon Jowisz
05.09.2008 g.09:19: Wenus sekstyl Ceres
07.09.2008 g.23:05: Mars kwadratura Jowisz
08.09.2008 g.07:08: Merkury kwadratura Jowisz
08.09.2008 g.19:44: Merkury koniunkcja Mars
09.09.2008 g.01:17: Jowisz trygon Saturn
09.09.2008 g.22:12: Wenus kwadratura Jowisz
12.09.2008 g.04:05: Wenus koniunkcja Mars
13.09.2008 g.04:21: Słońce opozycja Uran
14.09.2008 g.01:16: Słońce kwinkunks Kora
14.09.2008 g.14:53: Słońce kwinkunks Neptun
15.09.2008 g.03:37: Merkury koniunkcja Wenus
16.09.2008 g.11:13: Wenus kwinkunks Uran
17.09.2008 g.05:54: Wenus opozycja Kora
17.09.2008 g.10:02: Merkury kwinkunks Uran
17.09.2008 g.15:58: Wenus trygon Neptun
19.09.2008 g.03:58: Merkury opozycja Kora
19.09.2008 g.05:08: Ceres kwinkunks Jowisz
19.09.2008 g.22:25: Mars kwinkunks Uran
20.09.2008 g.05:20: Merkury trygon Neptun
21.09.2008 g.05:45: Słońce kwadratura Pluton
21.09.2008 g.12:29: Mars opozycja Kora
22.09.2008 g.04:56: Mars trygon Neptun
22.09.2008 g.17:44: Słońce ingres Waga
23.09.2008 g.00:24: Wenus sekstyl Pluton
23.09.2008 g.12:50: Merkury koniunkcja Mars
24.09.2008 g.04:59: Wenus ingres Skorpion
28.09.2008 g.14:24: Merkury trygon Neptun
29.09.2008 g.08:06: Merkury opozycja Kora

01.10.2008 g.07:25: Merkury kwinkunks Uran
02.10.2008 g.06:01: Mars sekstyl Pluton
03.10.2008 g.02:10: Merkury sekstyl Ceres
04.10.2008 g.06:33: Mars ingres Skorpion
05.10.2008 g.10:22: Wenus sekstyl Jowisz
06.10.2008 g.18:52: Słońce kwadratura Jowisz
06.10.2008 g.19:11: Ceres kwinkunks Uran
06.10.2008 g.22:52: Słońce koniunkcja Merkury
07.10.2008 g.01:45: Merkury kwadratura Jowisz
07.10.2008 g.07:42: Wenus sekstyl Saturn
10.10.2008 g.07:47: Wenus trygon Uran
10.10.2008 g.16:41: Ceres trygon Kora
11.10.2008 g.13:14: Ceres opozycja Neptun
11.10.2008 g.15:45: Wenus kwinkunks Kora
11.10.2008 g.22:20: Wenus kwadratura Neptun
12.10.2008 g.02:37: Wenus kwadratura Ceres
12.10.2008 g.14:50: Słońce kwinkunks Uran
14.10.2008 g.07:18: Słońce opozycja Kora
14.10.2008 g.15:18: Słońce trygon Neptun
16.10.2008 g.14:23: Słońce sekstyl Ceres
18.10.2008 g.20:30: Wenus ingres Strzelec
22.10.2008 g.02:23: Słońce sekstyl Pluton
23.10.2008 g.03:08: Słońce ingres Skorpion
26.10.2008 g.13:14: Merkury kwadratura Jowisz
27.10.2008 g.21:29: Mars sekstyl Jowisz
28.10.2008 g.17:11: Merkury kwinkunks Uran
30.10.2008 g.01:00: Merkury opozycja Kora
30.10.2008 g.07:11: Merkury trygon Neptun
31.10.2008 g.04:51: Mars sekstyl Saturn
31.10.2008 g.21:32: Mars trygon Uran

01.11.2008 g.11:17: Ceres trygon Pluton
03.11.2008 g.09:41: Wenus kwadratura Saturn
03.11.2008 g.12:18: Wenus kwadratura Uran
03.11.2008 g.17:55: Mars kwinkunks Kora
03.11.2008 g.18:22: Ceres ingres Panna
04.11.2008 g.06:31: Merkury sekstyl Pluton
04.11.2008 g.08:44: Mars kwadratura Neptun
04.11.2008 g.14:35: Saturn opozycja Uran
04.11.2008 g.16:59: Merkury ingres Skorpion
04.11.2008 g.22:54: Merkury sekstyl Ceres
05.11.2008 g.04:58: Wenus trygon Kora
05.11.2008 g.13:56: Wenus sekstyl Neptun
10.11.2008 g.09:54: Słońce sekstyl Jowisz
10.11.2008 g.22:21: Słońce trygon Uran
11.11.2008 g.15:24: Słońce sekstyl Saturn
12.11.2008 g.06:54: Wenus koniunkcja Pluton
12.11.2008 g.16:24: Wenus ingres Koziorożec
13.11.2008 g.00:20: Słońce kwinkunks Kora
13.11.2008 g.06:40: Jowisz sekstyl Uran
13.11.2008 g.13:31: Słońce kwadratura Neptun
15.11.2008 g.22:22: Wenus trygon Ceres
16.11.2008 g.07:26: Merkury trygon Uran
16.11.2008 g.09:26: Mars ingres Strzelec
16.11.2008 g.16:59: Merkury sekstyl Jowisz
17.11.2008 g.01:27: Merkury sekstyl Saturn
17.11.2008 g.15:08: Merkury kwinkunks Kora
18.11.2008 g.00:30: Merkury kwadratura Neptun
21.11.2008 g.13:12: Jowisz trygon Saturn
21.11.2008 g.23:44: Słońce ingres Strzelec
23.11.2008 g.08:08: Merkury ingres Strzelec
24.11.2008 g.09:03: Jowisz kwadratura Kora
25.11.2008 g.15:43: Mars kwadratura Ceres
25.11.2008 g.17:51: Słońce koniunkcja Merkury
27.11.2008 g.02:02: Pluton ingres Koziorożec
27.11.2008 g.22:39: Merkury kwadratura Ceres
28.11.2008 g.10:20: Wenus sekstyl Uran
29.11.2008 g.04:39: Merkury koniunkcja Mars
29.11.2008 g.12:00: Saturn kwinkunks Kora
29.11.2008 g.13:43: Słońce kwadratura Ceres
30.11.2008 g.04:40: Wenus kwadratura Kora
30.11.2008 g.05:36: Wenus trygon Saturn

01.12.2008 g.09:44: Wenus koniunkcja Jowisz
05.12.2008 g.06:52: Merkury kwadratura Uran
05.12.2008 g.23:03: Słońce koniunkcja Mars
06.12.2008 g.13:49: Merkury trygon Kora
06.12.2008 g.20:13: Merkury kwadratura Saturn
07.12.2008 g.05:37: Merkury sekstyl Neptun
08.12.2008 g.00:36: Wenus ingres Wodnik
10.12.2008 g.13:03: Słońce kwadratura Uran
12.12.2008 g.07:50: Mars kwadratura Uran
12.12.2008 g.10:53: Słońce trygon Kora
12.12.2008 g.11:12: Merkury ingres Koziorożec
12.12.2008 g.19:42: Merkury koniunkcja Pluton
13.12.2008 g.03:19: Słońce kwadratura Saturn
13.12.2008 g.15:05: Słońce sekstyl Neptun
14.12.2008 g.21:54: Mars trygon Kora
15.12.2008 g.23:46: Mars kwadratura Saturn
16.12.2008 g.15:15: Mars sekstyl Neptun
18.12.2008 g.00:18: Wenus kwinkunks Ceres
20.12.2008 g.01:06: Merkury trygon Ceres
21.12.2008 g.13:03: Słońce ingres Koziorożec
22.12.2008 g.10:23: Słońce koniunkcja Pluton
24.12.2008 g.17:32: Merkury sekstyl Uran
25.12.2008 g.19:53: Merkury kwadratura Kora
26.12.2008 g.03:03: Wenus sekstyl Kora
26.12.2008 g.12:37: Merkury trygon Saturn
27.12.2008 g.01:31: Wenus kwinkunks Saturn
27.12.2008 g.08:30: Mars ingres Koziorożec
27.12.2008 g.13:28: Wenus koniunkcja Neptun
28.12.2008 g.21:01: Mars koniunkcja Pluton
31.12.2008 g.12:40: Merkury koniunkcja Jowisz

2007 2008 2009Pobierz wersję testową Uranii
Horoskop Zegar astrologiczny 
2024-07-17 g.18:22:34 
Europa/Warszawa

Polecane
Tranzyty codzienne
Zegar Astro

Tranzyty
Tranzyty codzienne
Tranzyty bieżący miesiac
Tranzyty następny miesiac
Tranzyty poprzedni miesiac

Tranzyty w styczniu 2024
Tranzyty w lutym 2024
Tranzyty w marcu 2024
Tranzyty w kwietniu 2024
Tranzyty w maju 2024
Tranzyty w czerwcu 2024
Tranzyty w lipcu 2024
Tranzyty w sierpniu 2024
Tranzyty we wrześniu 2024
Tranzyty w październiku 2024
Tranzyty w listopadzie 2024
Tranzyty w grudniu 2024

Aspektarium

Tranzyty planet:

dzisiaj (17.07.2024):
03:10: Księżyc trygon Neptun
03:24: Księżyc ingres Strzelec
05:19: Księżyc sekstyl Pluton
16:21: Słońce kwadratura Kora
17:07: Księżyc trygon Wenus

jutro (18.07.2024):
01:20: Księżyc opozycja Jowisz
14:49: Księżyc kwadratura Saturn
16:00: Słońce sekstyl Uran
22:23: Księżyc trygon Merkury