Horoscope  
Astrologia
Spotkania
Program astrologiczny Urania
Biuletyn astrologiczny
Postacie polskiej astrologii
Symbole astrologiczne
Horoskop
   Horoskop tygodniowy
   Horoskop 2013
   Nowe horoskopy
   Zegar
   Tranzyty
Sownik
System domw
Galeria Szem'a
Katalog stron
Bibliografia
Astrologia > Horoskop > Tranzyty > 2002


Tranzyty planet w 2002 roku


01.01.2002 g.06:53: Słońce opozycja Jowisz
02.01.2002 g.16:17: Wenus kwinkunks Saturn
03.01.2002 g.01:28: Ceres kwinkunks Jowisz
03.01.2002 g.13:21: Wenus opozycja Jowisz
03.01.2002 g.22:37: Merkury ingres Wodnik
09.01.2002 g.12:55: Merkury koniunkcja Neptun
09.01.2002 g.13:16: Słońce kwadratura Kora
10.01.2002 g.09:36: Merkury trygon Saturn
10.01.2002 g.11:55: Wenus kwadratura Kora
10.01.2002 g.21:19: Merkury kwinkunks Jowisz
14.01.2002 g.12:32: Słońce koniunkcja Wenus
18.01.2002 g.23:53: Mars ingres Baran
19.01.2002 g.04:42: Wenus ingres Wodnik
19.01.2002 g.09:14: Ceres sekstyl Pluton
19.01.2002 g.11:20: Wenus sekstyl Mars
20.01.2002 g.07:02: Słońce ingres Wodnik
20.01.2002 g.11:58: Jowisz kwinkunks Neptun
23.01.2002 g.09:18: Saturn trygon Neptun
23.01.2002 g.13:25: Słońce sekstyl Mars
25.01.2002 g.06:14: Wenus kwinkunks Jowisz
25.01.2002 g.15:57: Ceres sekstyl Kora
25.01.2002 g.17:17: Wenus trygon Saturn
25.01.2002 g.20:16: Wenus koniunkcja Neptun
26.01.2002 g.13:16: Merkury koniunkcja Wenus
27.01.2002 g.05:38: Merkury koniunkcja Neptun
27.01.2002 g.10:26: Merkury trygon Saturn
27.01.2002 g.13:16: Słońce kwinkunks Jowisz
27.01.2002 g.19:54: Słońce koniunkcja Merkury
28.01.2002 g.02:17: Merkury kwinkunks Jowisz
28.01.2002 g.07:12: Słońce trygon Saturn
28.01.2002 g.10:51: Merkury sekstyl Mars
28.01.2002 g.14:45: Słońce koniunkcja Neptun
28.01.2002 g.22:58: Mars kwadratura Jowisz
30.01.2002 g.03:34: Mars sekstyl Saturn
30.01.2002 g.17:59: Mars sekstyl Neptun

01.02.2002 g.17:54: Wenus sekstyl Pluton
03.02.2002 g.10:12: Wenus sekstyl Kora
04.02.2002 g.05:18: Merkury ingres Koziorożec
06.02.2002 g.03:44: Słońce sekstyl Pluton
07.02.2002 g.08:32: Wenus koniunkcja Ceres
07.02.2002 g.16:23: Wenus koniunkcja Uran
08.02.2002 g.03:44: Słońce sekstyl Kora
08.02.2002 g.12:33: Ceres koniunkcja Uran
11.02.2002 g.19:34: Mars trygon Pluton
12.02.2002 g.02:17: Wenus ingres Ryby
13.02.2002 g.18:06: Słońce koniunkcja Uran
13.02.2002 g.18:20: Merkury ingres Wodnik
14.02.2002 g.12:30: Mars koniunkcja Kora
16.02.2002 g.14:16: Słońce koniunkcja Ceres
16.02.2002 g.19:17: Wenus trygon Jowisz
18.02.2002 g.14:13: Wenus kwadratura Saturn
18.02.2002 g.21:13: Słońce ingres Ryby
21.02.2002 g.04:33: Merkury kwinkunks Jowisz
22.02.2002 g.11:26: Ceres ingres Ryby
23.02.2002 g.03:27: Mars sekstyl Uran
23.02.2002 g.14:51: Merkury trygon Saturn
24.02.2002 g.12:15: Słońce trygon Jowisz
24.02.2002 g.16:58: Merkury koniunkcja Neptun
26.02.2002 g.01:45: Wenus kwadratura Pluton
27.02.2002 g.04:53: Słońce kwadratura Saturn

01.03.2002 g.16:04: Mars ingres Byk
03.03.2002 g.06:40: Merkury sekstyl Pluton
04.03.2002 g.14:47: Merkury sekstyl Kora
08.03.2002 g.02:41: Wenus ingres Baran
08.03.2002 g.09:28: Słońce kwadratura Pluton
09.03.2002 g.02:08: Ceres trygon Jowisz
09.03.2002 g.10:51: Merkury koniunkcja Uran
09.03.2002 g.18:45: Mars sekstyl Jowisz
10.03.2002 g.13:56: Mars sekstyl Ceres
12.03.2002 g.00:33: Merkury ingres Ryby
12.03.2002 g.19:05: Wenus kwadratura Jowisz
15.03.2002 g.11:53: Wenus sekstyl Saturn
15.03.2002 g.20:13: Merkury trygon Jowisz
15.03.2002 g.23:23: Mars kwadratura Neptun
16.03.2002 g.05:26: Wenus sekstyl Neptun
17.03.2002 g.18:41: Merkury koniunkcja Ceres
17.03.2002 g.22:28: Merkury kwadratura Saturn
18.03.2002 g.13:23: Ceres kwadratura Saturn
20.03.2002 g.03:12: Merkury sekstyl Mars
20.03.2002 g.20:16: Słońce ingres Baran
22.03.2002 g.07:21: Wenus trygon Pluton
22.03.2002 g.20:10: Merkury kwadratura Pluton
23.03.2002 g.20:10: Wenus koniunkcja Kora
26.03.2002 g.18:49: Mars kwinkunks Pluton
27.03.2002 g.14:23: Słońce kwadratura Jowisz
29.03.2002 g.15:44: Merkury ingres Baran
30.03.2002 g.01:24: Wenus sekstyl Uran
31.03.2002 g.08:21: Słońce sekstyl Saturn
31.03.2002 g.11:18: Słońce sekstyl Neptun

01.04.2002 g.08:39: Wenus ingres Byk
02.04.2002 g.04:36: Saturn trygon Neptun
02.04.2002 g.10:18: Merkury kwadratura Jowisz
04.04.2002 g.02:44: Merkury sekstyl Neptun
04.04.2002 g.04:22: Merkury sekstyl Saturn
07.04.2002 g.10:54: Słońce koniunkcja Merkury
07.04.2002 g.12:59: Merkury trygon Pluton
07.04.2002 g.15:15: Słońce trygon Pluton
07.04.2002 g.15:38: Wenus sekstyl Jowisz
08.04.2002 g.13:57: Merkury koniunkcja Kora
09.04.2002 g.02:58: Ceres kwadratura Pluton
09.04.2002 g.20:14: Słońce koniunkcja Kora
10.04.2002 g.00:50: Wenus kwadratura Neptun
10.04.2002 g.11:03: Mars kwadratura Uran
12.04.2002 g.10:45: Merkury sekstyl Uran
13.04.2002 g.12:10: Merkury ingres Byk
13.04.2002 g.19:35: Mars ingres Bliźnięta
15.04.2002 g.13:21: Wenus kwinkunks Pluton
17.04.2002 g.21:11: Merkury sekstyl Jowisz
18.04.2002 g.07:14: Słońce sekstyl Uran
18.04.2002 g.09:27: Wenus sekstyl Ceres
18.04.2002 g.19:12: Merkury kwadratura Neptun
20.04.2002 g.08:20: Słońce ingres Byk
22.04.2002 g.05:56: Merkury kwinkunks Pluton
24.04.2002 g.08:31: Wenus kwadratura Uran
25.04.2002 g.19:56: Wenus ingres Bliźnięta
25.04.2002 g.22:16: Merkury sekstyl Ceres
29.04.2002 g.03:02: Merkury kwadratura Uran
29.04.2002 g.22:26: Mars trygon Neptun
30.04.2002 g.09:15: Merkury ingres Bliźnięta

01.05.2002 g.03:43: Jowisz kwinkunks Neptun
01.05.2002 g.14:10: Słońce kwadratura Neptun
01.05.2002 g.16:08: Słońce sekstyl Jowisz
04.05.2002 g.07:57: Mars koniunkcja Saturn
04.05.2002 g.20:28: Wenus trygon Neptun
07.05.2002 g.14:10: Wenus koniunkcja Saturn
07.05.2002 g.21:16: Słońce kwinkunks Pluton
09.05.2002 g.00:14: Mars opozycja Pluton
09.05.2002 g.20:16: Wenus opozycja Pluton
10.05.2002 g.21:55: Wenus koniunkcja Mars
12.05.2002 g.08:59: Wenus sekstyl Kora
13.05.2002 g.13:46: Mars sekstyl Kora
14.05.2002 g.15:14: Ceres ingres Baran
19.05.2002 g.14:26: Wenus trygon Uran
20.05.2002 g.00:25: Słońce kwadratura Uran
20.05.2002 g.15:27: Wenus ingres Rak
21.05.2002 g.07:29: Słońce ingres Bliźnięta
22.05.2002 g.20:03: Wenus kwadratura Ceres
24.05.2002 g.14:56: Słońce sekstyl Ceres
26.05.2002 g.04:44: Saturn opozycja Pluton
26.05.2002 g.18:30: Mars trygon Uran
27.05.2002 g.09:09: Słońce koniunkcja Merkury
28.05.2002 g.13:42: Mars ingres Rak
29.05.2002 g.11:12: Merkury sekstyl Ceres
29.05.2002 g.18:37: Wenus kwinkunks Neptun
31.05.2002 g.12:04: Jowisz kwinkunks Pluton

01.06.2002 g.15:37: Słońce trygon Neptun
03.06.2002 g.09:07: Wenus kwinkunks Pluton
04.06.2002 g.01:11: Wenus koniunkcja Jowisz
06.06.2002 g.15:47: Wenus kwadratura Kora
07.06.2002 g.06:44: Słońce opozycja Pluton
09.06.2002 g.12:20: Mars kwadratura Ceres
09.06.2002 g.13:23: Słońce koniunkcja Saturn
11.06.2002 g.11:27: Słońce sekstyl Kora
13.06.2002 g.21:29: Wenus kwinkunks Uran
13.06.2002 g.22:29: Mars kwinkunks Neptun
14.06.2002 g.22:16: Wenus ingres Lew
19.06.2002 g.02:33: Jowisz kwadratura Kora
20.06.2002 g.04:45: Ceres sekstyl Neptun
20.06.2002 g.07:08: Słońce trygon Uran
20.06.2002 g.10:52: Merkury sekstyl Wenus
21.06.2002 g.15:24: Słońce ingres Rak
21.06.2002 g.20:58: Mars kwinkunks Pluton
23.06.2002 g.23:20: Wenus opozycja Neptun
24.06.2002 g.05:40: Saturn sekstyl Kora
24.06.2002 g.13:59: Merkury trygon Neptun
25.06.2002 g.00:37: Wenus trygon Ceres
25.06.2002 g.19:13: Merkury sekstyl Ceres
28.06.2002 g.10:50: Wenus trygon Pluton
28.06.2002 g.17:38: Merkury opozycja Pluton
28.06.2002 g.18:58: Mars kwadratura Kora
30.06.2002 g.00:15: Merkury sekstyl Wenus

01.07.2002 g.21:53: Merkury sekstyl Kora
02.07.2002 g.12:09: Wenus trygon Kora
02.07.2002 g.12:20: Słońce kwinkunks Neptun
02.07.2002 g.13:34: Merkury koniunkcja Saturn
03.07.2002 g.12:13: Wenus sekstyl Saturn
03.07.2002 g.15:24: Mars koniunkcja Jowisz
06.07.2002 g.12:40: Słońce kwadratura Ceres
06.07.2002 g.15:42: Merkury trygon Uran
07.07.2002 g.12:35: Merkury ingres Rak
07.07.2002 g.21:34: Słońce kwinkunks Pluton
09.07.2002 g.11:37: Wenus opozycja Uran
10.07.2002 g.23:08: Wenus ingres Panna
11.07.2002 g.01:22: Mars kwinkunks Uran
12.07.2002 g.16:00: Merkury kwinkunks Neptun
13.07.2002 g.00:45: Słońce kwadratura Kora
13.07.2002 g.06:37: Ceres trygon Pluton
13.07.2002 g.17:23: Mars ingres Lew
15.07.2002 g.03:56: Merkury kwinkunks Pluton
15.07.2002 g.08:03: Merkury kwadratura Ceres
17.07.2002 g.12:47: Merkury kwadratura Kora
19.07.2002 g.20:26: Wenus kwinkunks Neptun
20.07.2002 g.03:18: Słońce koniunkcja Jowisz
20.07.2002 g.18:23: Merkury koniunkcja Jowisz
20.07.2002 g.23:33: Słońce kwinkunks Uran
21.07.2002 g.01:51: Merkury kwinkunks Uran
21.07.2002 g.03:47: Słońce koniunkcja Merkury
22.07.2002 g.00:41: Merkury ingres Lew
23.07.2002 g.02:14: Słońce ingres Lew
23.07.2002 g.09:18: Jowisz kwinkunks Uran
24.07.2002 g.14:41: Wenus kwadratura Pluton
25.07.2002 g.17:20: Merkury koniunkcja Mars
26.07.2002 g.09:46: Wenus kwinkunks Ceres
26.07.2002 g.17:39: Merkury opozycja Neptun
28.07.2002 g.20:31: Mars opozycja Neptun
29.07.2002 g.09:48: Wenus kwinkunks Kora
29.07.2002 g.10:12: Merkury trygon Pluton
30.07.2002 g.16:10: Merkury trygon Ceres

01.08.2002 g.04:13: Merkury trygon Kora
01.08.2002 g.19:20: Jowisz ingres Lew
02.08.2002 g.02:56: Słońce opozycja Neptun
02.08.2002 g.18:10: Wenus kwadratura Saturn
03.08.2002 g.18:10: Merkury sekstyl Saturn
05.08.2002 g.00:45: Wenus kwinkunks Uran
05.08.2002 g.00:59: Merkury opozycja Uran
06.08.2002 g.03:58: Mars trygon Pluton
06.08.2002 g.11:50: Merkury ingres Panna
07.08.2002 g.11:08: Wenus ingres Waga
07.08.2002 g.18:29: Słońce trygon Pluton
08.08.2002 g.23:40: Wenus sekstyl Jowisz
10.08.2002 g.23:14: Mars trygon Ceres
10.08.2002 g.23:36: Słońce trygon Ceres
11.08.2002 g.00:16: Słońce koniunkcja Mars
12.08.2002 g.02:10: Merkury kwinkunks Neptun
13.08.2002 g.08:07: Słońce trygon Kora
14.08.2002 g.12:09: Mars trygon Kora
15.08.2002 g.17:30: Merkury kwadratura Pluton
16.08.2002 g.11:00: Wenus trygon Neptun
17.08.2002 g.20:24: Merkury kwinkunks Ceres
19.08.2002 g.10:37: Merkury kwinkunks Kora
19.08.2002 g.22:34: Słońce sekstyl Saturn
20.08.2002 g.02:53: Słońce opozycja Uran
21.08.2002 g.09:18: Saturn trygon Uran
22.08.2002 g.06:34: Wenus sekstyl Pluton
23.08.2002 g.09:16: Słońce ingres Panna
24.08.2002 g.05:51: Merkury kwinkunks Uran
24.08.2002 g.11:28: Mars opozycja Uran
24.08.2002 g.12:57: Merkury kwadratura Saturn
25.08.2002 g.03:39: Mars sekstyl Saturn
25.08.2002 g.05:01: Wenus opozycja Ceres
26.08.2002 g.23:09: Merkury ingres Waga
27.08.2002 g.22:55: Wenus opozycja Kora
29.08.2002 g.16:37: Mars ingres Panna

01.09.2002 g.12:07: Słońce kwinkunks Neptun
02.09.2002 g.09:53: Merkury sekstyl Jowisz
03.09.2002 g.17:40: Wenus trygon Uran
04.09.2002 g.16:53: Merkury trygon Neptun
05.09.2002 g.16:25: Wenus trygon Saturn
07.09.2002 g.20:05: Słońce kwadratura Pluton
08.09.2002 g.05:04: Wenus ingres Skorpion
08.09.2002 g.23:01: Słońce kwinkunks Ceres
11.09.2002 g.14:05: Jowisz opozycja Neptun
12.09.2002 g.04:18: Mars kwinkunks Neptun
13.09.2002 g.04:07: Słońce kwinkunks Kora
15.09.2002 g.00:51: Ceres trygon Pluton
18.09.2002 g.22:13: Słońce kwinkunks Uran
19.09.2002 g.23:18: Wenus kwadratura Neptun
20.09.2002 g.14:06: Mars kwinkunks Ceres
21.09.2002 g.20:43: Merkury sekstyl Jowisz
21.09.2002 g.23:47: Słońce kwadratura Saturn
22.09.2002 g.10:11: Mars kwadratura Pluton
23.09.2002 g.06:55: Słońce ingres Waga
24.09.2002 g.05:45: Merkury trygon Neptun
24.09.2002 g.09:52: Wenus kwadratura Jowisz
27.09.2002 g.11:48: Wenus kwinkunks Ceres
27.09.2002 g.20:31: Słońce koniunkcja Merkury
29.09.2002 g.21:28: Ceres trygon Jowisz
30.09.2002 g.02:02: Mars kwinkunks Kora

01.10.2002 g.17:49: Słońce trygon Neptun
02.10.2002 g.11:25: Merkury ingres Panna
04.10.2002 g.01:08: Merkury kwadratura Saturn
04.10.2002 g.09:30: Słońce opozycja Ceres
06.10.2002 g.12:38: Słońce sekstyl Jowisz
08.10.2002 g.07:09: Mars kwinkunks Uran
08.10.2002 g.23:04: Słońce sekstyl Pluton
09.10.2002 g.20:27: Merkury kwadratura Saturn
11.10.2002 g.07:56: Merkury ingres Waga
13.10.2002 g.10:39: Słońce opozycja Kora
14.10.2002 g.08:56: Mars kwadratura Saturn
15.10.2002 g.19:37: Mars ingres Waga
16.10.2002 g.15:06: Ceres sekstyl Neptun
17.10.2002 g.18:34: Wenus kwadratura Jowisz
18.10.2002 g.07:03: Merkury opozycja Ceres
18.10.2002 g.12:45: Merkury trygon Neptun
18.10.2002 g.16:08: Słońce trygon Uran
22.10.2002 g.15:31: Słońce trygon Saturn
23.10.2002 g.04:20: Merkury sekstyl Jowisz
23.10.2002 g.10:49: Merkury sekstyl Pluton
23.10.2002 g.16:17: Słońce ingres Skorpion
25.10.2002 g.20:31: Merkury opozycja Kora
25.10.2002 g.21:08: Mars opozycja Ceres
28.10.2002 g.01:01: Jowisz trygon Pluton
28.10.2002 g.15:27: Mars trygon Neptun
28.10.2002 g.22:42: Merkury trygon Uran
29.10.2002 g.11:28: Słońce kwinkunks Ceres
30.10.2002 g.23:53: Wenus kwadratura Neptun
31.10.2002 g.05:27: Merkury trygon Saturn
31.10.2002 g.13:05: Słońce koniunkcja Wenus
31.10.2002 g.21:16: Słońce kwadratura Neptun
31.10.2002 g.23:42: Merkury ingres Skorpion

04.11.2002 g.00:40: Merkury kwinkunks Ceres
04.11.2002 g.08:42: Merkury koniunkcja Wenus
05.11.2002 g.16:17: Wenus kwinkunks Ceres
05.11.2002 g.23:37: Merkury kwadratura Neptun
09.11.2002 g.18:05: Słońce kwadratura Jowisz
10.11.2002 g.08:54: Mars sekstyl Pluton
11.11.2002 g.12:08: Merkury kwadratura Jowisz
11.11.2002 g.19:22: Mars sekstyl Jowisz
12.11.2002 g.04:12: Słońce kwinkunks Kora
12.11.2002 g.22:26: Merkury kwinkunks Kora
14.11.2002 g.05:39: Słońce koniunkcja Merkury
15.11.2002 g.07:50: Mars opozycja Kora
16.11.2002 g.08:02: Merkury kwadratura Uran
17.11.2002 g.13:33: Słońce kwadratura Uran
18.11.2002 g.03:36: Merkury kwinkunks Saturn
19.11.2002 g.12:29: Merkury ingres Strzelec
20.11.2002 g.06:21: Słońce kwinkunks Saturn
21.11.2002 g.22:55: Merkury trygon Ceres
22.11.2002 g.12:53: Słońce ingres Strzelec
23.11.2002 g.23:20: Mars trygon Uran
24.11.2002 g.23:37: Merkury sekstyl Neptun
26.11.2002 g.07:48: Słońce trygon Ceres
27.11.2002 g.07:33: Mars trygon Saturn
30.11.2002 g.11:51: Merkury koniunkcja Pluton

01.12.2002 g.02:37: Słońce sekstyl Neptun
01.12.2002 g.03:18: Merkury trygon Jowisz
01.12.2002 g.15:26: Mars ingres Skorpion
01.12.2002 g.23:52: Merkury trygon Kora
05.12.2002 g.20:08: Merkury sekstyl Uran
06.12.2002 g.14:35: Merkury opozycja Saturn
06.12.2002 g.15:19: Wenus kwinkunks Ceres
08.12.2002 g.14:57: Mars kwinkunks Ceres
08.12.2002 g.21:20: Merkury ingres Koziorożec
09.12.2002 g.17:56: Słońce koniunkcja Pluton
10.12.2002 g.08:15: Słońce trygon Jowisz
11.12.2002 g.15:06: Słońce trygon Kora
12.12.2002 g.01:45: Merkury kwadratura Ceres
14.12.2002 g.06:24: Merkury sekstyl Mars
14.12.2002 g.08:17: Wenus kwadratura Neptun
15.12.2002 g.08:09: Merkury sekstyl Wenus
15.12.2002 g.17:07: Mars kwadratura Neptun
16.12.2002 g.22:34: Saturn trygon Uran
17.12.2002 g.18:27: Słońce opozycja Saturn
17.12.2002 g.20:50: Słońce sekstyl Uran
18.12.2002 g.14:19: Jowisz trygon Pluton
20.12.2002 g.22:58: Merkury kwinkunks Jowisz
22.12.2002 g.02:14: Słońce ingres Koziorożec
22.12.2002 g.05:07: Merkury kwadratura Kora
25.12.2002 g.02:26: Wenus kwadratura Jowisz
27.12.2002 g.01:06: Merkury kwinkunks Saturn
27.12.2002 g.06:11: Wenus kwinkunks Kora
28.12.2002 g.08:21: Mars kwadratura Jowisz
29.12.2002 g.10:46: Słońce kwadratura Ceres
31.12.2002 g.14:49: Mars kwinkunks Kora

2001 2002 2003Pobierz wersję testową Uranii
Horoskop Zegar astrologiczny 
2024-07-17 g.18:56:31 
Europa/Warszawa

Polecane
Tranzyty codzienne
Zegar Astro

Tranzyty
Tranzyty codzienne
Tranzyty bieżący miesiac
Tranzyty następny miesiac
Tranzyty poprzedni miesiac

Tranzyty w styczniu 2024
Tranzyty w lutym 2024
Tranzyty w marcu 2024
Tranzyty w kwietniu 2024
Tranzyty w maju 2024
Tranzyty w czerwcu 2024
Tranzyty w lipcu 2024
Tranzyty w sierpniu 2024
Tranzyty we wrześniu 2024
Tranzyty w październiku 2024
Tranzyty w listopadzie 2024
Tranzyty w grudniu 2024

Aspektarium

Tranzyty planet:

dzisiaj (17.07.2024):
03:10: Księżyc trygon Neptun
03:24: Księżyc ingres Strzelec
05:19: Księżyc sekstyl Pluton
16:21: Słońce kwadratura Kora
17:07: Księżyc trygon Wenus

jutro (18.07.2024):
01:20: Księżyc opozycja Jowisz
14:49: Księżyc kwadratura Saturn
16:00: Słońce sekstyl Uran
22:23: Księżyc trygon Merkury