Horoscope  
Astrologia
Spotkania
Program astrologiczny Urania
Biuletyn astrologiczny
Postacie polskiej astrologii
Symbole astrologiczne
Horoskop
   Horoskop tygodniowy
   Horoskop 2013
   Nowe horoskopy
   Zegar
   Tranzyty
Sownik
System domw
Galeria Szem'a
Katalog stron
Bibliografia
Astrologia > Horoskop > Tranzyty > 2000


Tranzyty planet w 2000 roku


01.01.2000 g.13:37: Słońce trygon Saturn
02.01.2000 g.22:15: Wenus sekstyl Neptun
03.01.2000 g.10:42: Merkury kwadratura Ceres
04.01.2000 g.04:00: Mars ingres Ryby
04.01.2000 g.10:25: Wenus sekstyl Ceres
06.01.2000 g.21:42: Merkury trygon Saturn
08.01.2000 g.17:50: Wenus kwinkunks Saturn
09.01.2000 g.14:30: Słońce kwadratura Kora
09.01.2000 g.22:15: Wenus koniunkcja Pluton
12.01.2000 g.01:28: Merkury kwadratura Kora
12.01.2000 g.15:26: Mars kwinkunks Ceres
12.01.2000 g.22:32: Wenus sekstyl Uran
15.01.2000 g.13:14: Wenus trygon Kora
16.01.2000 g.02:18: Słońce koniunkcja Merkury
16.01.2000 g.17:25: Merkury kwadratura Jowisz
17.01.2000 g.03:50: Słońce kwadratura Jowisz
17.01.2000 g.11:28: Mars sekstyl Saturn
18.01.2000 g.23:19: Merkury ingres Wodnik
19.01.2000 g.17:07: Mars kwadratura Pluton
20.01.2000 g.19:23: Słońce ingres Wodnik
21.01.2000 g.07:04: Merkury koniunkcja Neptun
22.01.2000 g.05:57: Wenus trygon Jowisz
23.01.2000 g.15:54: Merkury trygon Ceres
24.01.2000 g.19:08: Słońce koniunkcja Neptun
24.01.2000 g.20:52: Wenus ingres Koziorożec
25.01.2000 g.02:18: Merkury kwadratura Saturn
26.01.2000 g.02:56: Merkury sekstyl Pluton
28.01.2000 g.10:54: Merkury koniunkcja Uran
29.01.2000 g.00:59: Słońce trygon Ceres
29.01.2000 g.19:15: Merkury sekstyl Kora
31.01.2000 g.06:15: Słońce kwadratura Saturn
31.01.2000 g.18:55: Wenus kwadratura Ceres

02.02.2000 g.00:01: Słońce sekstyl Pluton
02.02.2000 g.14:06: Wenus trygon Saturn
04.02.2000 g.10:31: Merkury sekstyl Jowisz
05.02.2000 g.09:08: Merkury ingres Ryby
06.02.2000 g.08:14: Słońce koniunkcja Uran
08.02.2000 g.04:53: Słońce sekstyl Kora
09.02.2000 g.01:35: Wenus kwadratura Kora
10.02.2000 g.18:58: Merkury kwinkunks Ceres
12.02.2000 g.02:04: Mars ingres Baran
12.02.2000 g.19:27: Merkury sekstyl Saturn
14.02.2000 g.00:24: Merkury kwadratura Pluton
14.02.2000 g.22:39: Jowisz ingres Byk
18.02.2000 g.05:43: Wenus ingres Wodnik
18.02.2000 g.15:06: Mars sekstyl Neptun
18.02.2000 g.18:04: Wenus kwadratura Jowisz
19.02.2000 g.09:33: Słońce ingres Ryby
20.02.2000 g.06:57: Słońce sekstyl Jowisz
22.02.2000 g.02:51: Mars opozycja Ceres
22.02.2000 g.09:05: Wenus koniunkcja Neptun
24.02.2000 g.04:55: Wenus trygon Ceres
26.02.2000 g.09:52: Słońce kwinkunks Ceres
28.02.2000 g.00:29: Wenus sekstyl Mars
28.02.2000 g.03:56: Wenus kwadratura Saturn
28.02.2000 g.15:06: Wenus sekstyl Pluton
29.02.2000 g.00:36: Mars trygon Pluton
29.02.2000 g.05:06: Merkury kwadratura Pluton
29.02.2000 g.16:05: Merkury sekstyl Saturn

01.03.2000 g.16:10: Słońce koniunkcja Merkury
02.03.2000 g.21:18: Słońce sekstyl Saturn
03.03.2000 g.04:26: Słońce kwadratura Pluton
04.03.2000 g.01:39: Wenus koniunkcja Uran
04.03.2000 g.12:33: Wenus sekstyl Kora
06.03.2000 g.08:46: Ceres trygon Neptun
06.03.2000 g.13:14: Saturn kwinkunks Pluton
07.03.2000 g.14:05: Mars sekstyl Uran
08.03.2000 g.03:11: Mars koniunkcja Kora
08.03.2000 g.05:08: Merkury kwinkunks Ceres
09.03.2000 g.12:05: Merkury sekstyl Jowisz
10.03.2000 g.21:26: Ceres kwinkunks Jowisz
13.03.2000 g.12:36: Wenus ingres Ryby
15.03.2000 g.19:22: Merkury koniunkcja Wenus
16.03.2000 g.07:15: Wenus kwinkunks Ceres
16.03.2000 g.18:13: Jowisz kwadratura Neptun
17.03.2000 g.10:23: Uran sekstyl Kora
17.03.2000 g.14:33: Merkury kwinkunks Ceres
18.03.2000 g.13:20: Wenus sekstyl Jowisz
20.03.2000 g.08:35: Słońce ingres Baran
22.03.2000 g.09:46: Słońce opozycja Ceres
23.03.2000 g.02:25: Mars ingres Byk
23.03.2000 g.22:53: Wenus kwadratura Pluton
25.03.2000 g.01:04: Mars kwinkunks Ceres
25.03.2000 g.11:31: Wenus sekstyl Saturn
25.03.2000 g.17:33: Merkury sekstyl Jowisz
26.03.2000 g.12:37: Słońce sekstyl Neptun
31.03.2000 g.00:26: Merkury kwadratura Pluton
31.03.2000 g.10:27: Ceres ingres Panna
31.03.2000 g.14:10: Mars kwadratura Neptun

02.04.2000 g.08:19: Słońce trygon Pluton
02.04.2000 g.12:19: Merkury sekstyl Saturn
05.04.2000 g.22:14: Wenus opozycja Ceres
06.04.2000 g.08:40: Mars koniunkcja Jowisz
06.04.2000 g.20:37: Wenus ingres Baran
08.04.2000 g.21:01: Słońce koniunkcja Kora
09.04.2000 g.14:54: Mars kwinkunks Pluton
09.04.2000 g.15:09: Słońce sekstyl Uran
11.04.2000 g.14:42: Merkury opozycja Ceres
12.04.2000 g.00:44: Wenus sekstyl Neptun
13.04.2000 g.02:17: Merkury ingres Baran
15.04.2000 g.22:27: Mars koniunkcja Saturn
16.04.2000 g.02:47: Jowisz kwinkunks Pluton
16.04.2000 g.18:20: Słońce kwinkunks Ceres
17.04.2000 g.02:09: Wenus trygon Pluton
17.04.2000 g.04:55: Merkury sekstyl Neptun
19.04.2000 g.20:39: Słońce ingres Byk
20.04.2000 g.04:59: Mars kwadratura Uran
20.04.2000 g.20:21: Merkury trygon Pluton
22.04.2000 g.14:07: Wenus koniunkcja Kora
23.04.2000 g.09:53: Wenus sekstyl Uran
24.04.2000 g.16:56: Merkury koniunkcja Kora
25.04.2000 g.06:29: Merkury sekstyl Uran
26.04.2000 g.13:34: Słońce kwadratura Neptun
27.04.2000 g.18:43: Wenus kwinkunks Ceres
27.04.2000 g.21:33: Mars trygon Ceres
28.04.2000 g.02:00: Merkury kwinkunks Ceres
28.04.2000 g.15:26: Merkury koniunkcja Wenus
30.04.2000 g.05:53: Merkury ingres Byk

01.05.2000 g.04:48: Wenus ingres Byk
02.05.2000 g.12:21: Słońce kwinkunks Pluton
03.05.2000 g.11:30: Merkury kwadratura Neptun
03.05.2000 g.21:18: Mars ingres Bliźnięta
06.05.2000 g.04:12: Merkury kwinkunks Pluton
06.05.2000 g.12:56: Wenus kwadratura Neptun
08.05.2000 g.06:08: Słońce koniunkcja Jowisz
08.05.2000 g.20:52: Merkury koniunkcja Jowisz
09.05.2000 g.05:49: Słońce koniunkcja Merkury
09.05.2000 g.22:11: Merkury koniunkcja Saturn
10.05.2000 g.02:46: Merkury kwadratura Uran
10.05.2000 g.21:44: Słońce koniunkcja Saturn
11.05.2000 g.01:02: Wenus kwinkunks Pluton
11.05.2000 g.05:15: Słońce kwadratura Uran
12.05.2000 g.07:13: Merkury trygon Ceres
13.05.2000 g.06:53: Mars trygon Neptun
13.05.2000 g.10:33: Saturn kwadratura Uran
14.05.2000 g.09:10: Merkury ingres Bliźnięta
16.05.2000 g.07:35: Słońce trygon Ceres
17.05.2000 g.11:09: Merkury trygon Neptun
17.05.2000 g.12:30: Wenus koniunkcja Jowisz
18.05.2000 g.02:38: Wenus kwadratura Uran
18.05.2000 g.14:55: Wenus koniunkcja Saturn
19.05.2000 g.14:25: Merkury koniunkcja Mars
20.05.2000 g.01:41: Merkury opozycja Pluton
20.05.2000 g.15:15: Jowisz kwadratura Uran
20.05.2000 g.19:49: Słońce ingres Bliźnięta
20.05.2000 g.22:26: Mars opozycja Pluton
22.05.2000 g.10:24: Wenus trygon Ceres
24.05.2000 g.03:30: Merkury sekstyl Kora
24.05.2000 g.18:22: Merkury trygon Uran
25.05.2000 g.14:15: Wenus ingres Bliźnięta
27.05.2000 g.13:37: Słońce trygon Neptun
28.05.2000 g.05:14: Merkury kwadratura Ceres
28.05.2000 g.18:03: Jowisz koniunkcja Saturn
30.05.2000 g.06:27: Merkury ingres Rak
30.05.2000 g.20:03: Wenus trygon Neptun

01.06.2000 g.11:16: Mars sekstyl Kora
01.06.2000 g.20:18: Słońce opozycja Pluton
02.06.2000 g.23:34: Mars trygon Uran
03.06.2000 g.18:58: Merkury kwinkunks Neptun
03.06.2000 g.22:31: Wenus opozycja Pluton
08.06.2000 g.00:23: Merkury kwinkunks Pluton
10.06.2000 g.12:00: Słońce sekstyl Kora
10.06.2000 g.17:28: Wenus sekstyl Kora
11.06.2000 g.10:11: Słońce trygon Uran
11.06.2000 g.10:42: Wenus trygon Uran
11.06.2000 g.12:30: Słońce koniunkcja Wenus
15.06.2000 g.18:40: Ceres ingres Waga
16.06.2000 g.14:29: Mars ingres Rak
17.06.2000 g.00:11: Mars kwadratura Ceres
19.06.2000 g.00:14: Wenus ingres Rak
19.06.2000 g.17:44: Wenus kwadratura Ceres
21.06.2000 g.03:47: Słońce ingres Rak
21.06.2000 g.21:27: Wenus koniunkcja Mars
21.06.2000 g.23:54: Merkury kwadratura Kora
22.06.2000 g.21:22: Słońce kwadratura Ceres
23.06.2000 g.22:11: Wenus kwinkunks Neptun
24.06.2000 g.18:49: Merkury kwadratura Kora
25.06.2000 g.13:55: Mars kwinkunks Neptun
27.06.2000 g.09:47: Słońce kwinkunks Neptun
27.06.2000 g.20:28: Wenus kwinkunks Pluton
30.06.2000 g.09:34: Jowisz ingres Bliźnięta

01.07.2000 g.17:49: Słońce koniunkcja Mars
02.07.2000 g.10:31: Słońce kwinkunks Pluton
02.07.2000 g.17:37: Mars kwinkunks Pluton
02.07.2000 g.19:39: Merkury koniunkcja Wenus
05.07.2000 g.05:18: Wenus kwadratura Kora
05.07.2000 g.10:25: Wenus kwinkunks Uran
06.07.2000 g.13:34: Słońce koniunkcja Merkury
07.07.2000 g.16:08: Merkury koniunkcja Mars
07.07.2000 g.20:00: Ceres trygon Neptun
11.07.2000 g.13:08: Wenus sekstyl Saturn
12.07.2000 g.01:22: Słońce kwadratura Kora
12.07.2000 g.02:31: Słońce kwinkunks Uran
13.07.2000 g.10:02: Wenus ingres Lew
13.07.2000 g.11:02: Uran sekstyl Kora
15.07.2000 g.22:32: Wenus sekstyl Jowisz
16.07.2000 g.03:47: Merkury kwinkunks Pluton
16.07.2000 g.12:29: Mars kwinkunks Uran
16.07.2000 g.16:18: Mars kwadratura Kora
17.07.2000 g.20:29: Wenus opozycja Neptun
18.07.2000 g.17:18: Merkury kwinkunks Pluton
21.07.2000 g.02:37: Słońce sekstyl Saturn
21.07.2000 g.13:31: Wenus sekstyl Ceres
21.07.2000 g.20:50: Wenus trygon Pluton
22.07.2000 g.14:42: Słońce ingres Lew
22.07.2000 g.15:50: Ceres sekstyl Pluton
27.07.2000 g.13:21: Jowisz trygon Neptun
28.07.2000 g.00:48: Słońce opozycja Neptun
28.07.2000 g.03:40: Słońce sekstyl Jowisz
29.07.2000 g.03:59: Wenus opozycja Uran
29.07.2000 g.14:47: Wenus trygon Kora
31.07.2000 g.03:21: Mars sekstyl Saturn
31.07.2000 g.09:11: Merkury kwinkunks Uran
31.07.2000 g.20:53: Merkury kwadratura Kora

01.08.2000 g.03:20: Mars ingres Lew
02.08.2000 g.07:54: Słońce trygon Pluton
06.08.2000 g.15:24: Wenus kwadratura Saturn
06.08.2000 g.19:32: Wenus ingres Panna
07.08.2000 g.05:19: Merkury sekstyl Saturn
07.08.2000 g.07:42: Merkury ingres Lew
08.08.2000 g.16:03: Mars opozycja Neptun
08.08.2000 g.16:07: Słońce sekstyl Ceres
09.08.2000 g.22:33: Merkury opozycja Neptun
10.08.2000 g.04:26: Saturn ingres Bliźnięta
10.08.2000 g.14:36: Merkury koniunkcja Mars
10.08.2000 g.17:27: Wenus kwinkunks Neptun
11.08.2000 g.07:19: Słońce opozycja Uran
11.08.2000 g.07:43: Merkury sekstyl Jowisz
12.08.2000 g.08:55: Słońce trygon Kora
12.08.2000 g.16:14: Merkury trygon Pluton
13.08.2000 g.02:50: Wenus kwadratura Jowisz
13.08.2000 g.03:50: Mars sekstyl Jowisz
15.08.2000 g.01:56: Wenus kwadratura Pluton
15.08.2000 g.02:16: Ceres trygon Uran
16.08.2000 g.20:42: Merkury opozycja Uran
16.08.2000 g.21:36: Mars trygon Pluton
17.08.2000 g.07:20: Merkury sekstyl Ceres
17.08.2000 g.11:06: Merkury trygon Kora
18.08.2000 g.03:18: Ceres opozycja Kora
21.08.2000 g.19:27: Wenus kwinkunks Uran
22.08.2000 g.03:05: Słońce koniunkcja Merkury
22.08.2000 g.12:10: Merkury ingres Panna
22.08.2000 g.19:22: Merkury kwadratura Saturn
22.08.2000 g.21:48: Słońce ingres Panna
22.08.2000 g.22:28: Wenus kwinkunks Kora
23.08.2000 g.13:15: Słońce kwadratura Saturn
24.08.2000 g.18:45: Merkury kwinkunks Neptun
27.08.2000 g.09:31: Merkury kwadratura Jowisz
27.08.2000 g.11:13: Słońce kwinkunks Neptun
27.08.2000 g.18:23: Merkury kwadratura Pluton
29.08.2000 g.09:21: Mars opozycja Uran
31.08.2000 g.05:35: Wenus ingres Waga
31.08.2000 g.22:06: Mars trygon Kora
31.08.2000 g.22:20: Wenus trygon Saturn

01.09.2000 g.01:24: Merkury kwinkunks Uran
02.09.2000 g.00:20: Merkury kwinkunks Kora
02.09.2000 g.06:46: Słońce kwadratura Jowisz
02.09.2000 g.11:02: Słońce kwadratura Pluton
03.09.2000 g.16:35: Wenus trygon Neptun
04.09.2000 g.13:13: Jowisz opozycja Pluton
08.09.2000 g.00:22: Merkury ingres Waga
08.09.2000 g.14:05: Wenus sekstyl Pluton
08.09.2000 g.14:27: Merkury trygon Saturn
08.09.2000 g.19:28: Wenus trygon Jowisz
10.09.2000 g.05:19: Słońce kwinkunks Uran
10.09.2000 g.13:08: Merkury trygon Neptun
12.09.2000 g.05:09: Słońce kwinkunks Kora
12.09.2000 g.22:37: Ceres ingres Skorpion
14.09.2000 g.12:18: Merkury sekstyl Pluton
14.09.2000 g.13:52: Wenus trygon Uran
14.09.2000 g.21:03: Merkury trygon Jowisz
15.09.2000 g.07:53: Ceres kwinkunks Saturn
16.09.2000 g.05:52: Wenus opozycja Kora
17.09.2000 g.02:19: Mars ingres Panna
18.09.2000 g.14:18: Mars kwadratura Saturn
19.09.2000 g.07:38: Merkury trygon Uran
20.09.2000 g.19:37: Merkury opozycja Kora
22.09.2000 g.12:59: Ceres kwadratura Neptun
22.09.2000 g.19:27: Słońce ingres Waga
23.09.2000 g.07:48: Mars kwinkunks Neptun
23.09.2000 g.16:43: Słońce trygon Saturn
24.09.2000 g.17:25: Wenus ingres Skorpion
24.09.2000 g.21:06: Mars sekstyl Ceres
25.09.2000 g.09:44: Wenus kwinkunks Saturn
26.09.2000 g.18:39: Słońce trygon Neptun
27.09.2000 g.21:34: Wenus kwadratura Neptun
28.09.2000 g.15:27: Merkury ingres Skorpion
29.09.2000 g.05:39: Merkury kwinkunks Saturn
30.09.2000 g.17:46: Wenus koniunkcja Ceres

01.10.2000 g.20:26: Merkury kwadratura Neptun
02.10.2000 g.19:50: Wenus sekstyl Mars
03.10.2000 g.16:13: Słońce sekstyl Pluton
03.10.2000 g.21:37: Wenus kwinkunks Jowisz
04.10.2000 g.01:57: Mars kwadratura Pluton
04.10.2000 g.05:07: Słońce trygon Jowisz
04.10.2000 g.21:27: Mars kwadratura Jowisz
08.10.2000 g.08:30: Merkury koniunkcja Ceres
08.10.2000 g.16:19: Wenus kwadratura Uran
08.10.2000 g.23:23: Merkury kwinkunks Jowisz
09.10.2000 g.14:04: Ceres kwinkunks Jowisz
10.10.2000 g.02:28: Słońce trygon Uran
10.10.2000 g.14:54: Wenus kwinkunks Kora
12.10.2000 g.11:52: Słońce opozycja Kora
13.10.2000 g.10:03: Jowisz opozycja Pluton
14.10.2000 g.03:20: Mars kwinkunks Uran
16.10.2000 g.02:44: Saturn ingres Byk
17.10.2000 g.22:15: Mars kwinkunks Kora
19.10.2000 g.04:46: Wenus opozycja Saturn
19.10.2000 g.08:18: Wenus ingres Strzelec
20.10.2000 g.07:22: Merkury koniunkcja Ceres
22.10.2000 g.11:31: Wenus sekstyl Neptun
22.10.2000 g.19:05: Słońce kwinkunks Saturn
23.10.2000 g.04:47: Słońce ingres Skorpion
23.10.2000 g.07:29: Ceres kwadratura Uran
27.10.2000 g.00:53: Słońce kwadratura Neptun
27.10.2000 g.13:17: Wenus opozycja Jowisz
27.10.2000 g.19:53: Merkury kwinkunks Jowisz
28.10.2000 g.17:22: Ceres kwinkunks Kora
28.10.2000 g.17:33: Wenus koniunkcja Pluton
30.10.2000 g.03:08: Słońce koniunkcja Merkury

01.11.2000 g.15:10: Słońce kwinkunks Jowisz
01.11.2000 g.15:29: Merkury kwadratura Neptun
02.11.2000 g.06:25: Wenus sekstyl Uran
02.11.2000 g.06:41: Mars trygon Saturn
04.11.2000 g.02:56: Wenus trygon Kora
04.11.2000 g.03:00: Mars ingres Waga
07.11.2000 g.08:27: Merkury ingres Waga
08.11.2000 g.22:42: Merkury ingres Skorpion
09.11.2000 g.02:57: Słońce kwadratura Uran
10.11.2000 g.14:13: Mars trygon Neptun
11.11.2000 g.05:31: Słońce kwinkunks Kora
11.11.2000 g.14:00: Wenus kwinkunks Saturn
13.11.2000 g.03:14: Wenus ingres Koziorożec
15.11.2000 g.08:57: Merkury kwadratura Neptun
16.11.2000 g.15:37: Mars trygon Jowisz
17.11.2000 g.09:46: Ceres opozycja Saturn
18.11.2000 g.09:13: Merkury kwinkunks Jowisz
19.11.2000 g.06:32: Wenus kwinkunks Jowisz
19.11.2000 g.13:41: Słońce opozycja Saturn
21.11.2000 g.11:10: Słońce koniunkcja Ceres
22.11.2000 g.01:19: Słońce ingres Strzelec
22.11.2000 g.14:43: Wenus kwadratura Mars
22.11.2000 g.20:36: Ceres ingres Strzelec
24.11.2000 g.06:05: Mars sekstyl Pluton
25.11.2000 g.12:02: Merkury kwadratura Uran
26.11.2000 g.06:38: Słońce sekstyl Neptun
26.11.2000 g.15:31: Merkury kwinkunks Kora
28.11.2000 g.03:12: Słońce opozycja Jowisz
29.11.2000 g.00:35: Wenus kwadratura Kora

01.12.2000 g.15:06: Merkury opozycja Saturn
02.12.2000 g.17:17: Mars trygon Uran
03.12.2000 g.06:25: Ceres sekstyl Neptun
03.12.2000 g.21:25: Merkury ingres Strzelec
04.12.2000 g.15:04: Słońce koniunkcja Pluton
05.12.2000 g.01:59: Ceres opozycja Jowisz
05.12.2000 g.02:41: Mars opozycja Kora
05.12.2000 g.04:54: Wenus trygon Saturn
06.12.2000 g.19:48: Merkury sekstyl Neptun
07.12.2000 g.02:09: Merkury opozycja Jowisz
08.12.2000 g.01:57: Merkury koniunkcja Ceres
08.12.2000 g.09:48: Wenus ingres Wodnik
09.12.2000 g.12:20: Słońce sekstyl Uran
09.12.2000 g.15:15: Jowisz trygon Neptun
10.12.2000 g.16:29: Słońce trygon Kora
12.12.2000 g.02:15: Wenus trygon Jowisz
12.12.2000 g.07:12: Merkury koniunkcja Pluton
12.12.2000 g.10:24: Wenus koniunkcja Neptun
15.12.2000 g.10:24: Merkury sekstyl Uran
16.12.2000 g.00:53: Mars kwinkunks Saturn
16.12.2000 g.00:58: Merkury trygon Kora
17.12.2000 g.02:17: Słońce kwinkunks Saturn
17.12.2000 g.08:37: Wenus sekstyl Ceres
18.12.2000 g.18:08: Słońce sekstyl Mars
19.12.2000 g.22:08: Wenus sekstyl Pluton
20.12.2000 g.02:14: Merkury kwinkunks Saturn
21.12.2000 g.14:37: Słońce ingres Koziorożec
22.12.2000 g.19:31: Merkury sekstyl Mars
23.12.2000 g.03:02: Merkury ingres Koziorożec
23.12.2000 g.15:37: Mars ingres Skorpion
24.12.2000 g.06:51: Wenus koniunkcja Uran
24.12.2000 g.10:30: Słońce kwinkunks Jowisz
24.12.2000 g.18:31: Wenus sekstyl Kora
24.12.2000 g.20:42: Ceres koniunkcja Pluton
24.12.2000 g.21:57: Merkury kwinkunks Jowisz
25.12.2000 g.20:23: Słońce koniunkcja Merkury
27.12.2000 g.23:00: Mars kwinkunks Jowisz
29.12.2000 g.23:34: Wenus kwadratura Saturn

1999 2000 2001Pobierz wersję testową Uranii
Horoskop Zegar astrologiczny 
2024-07-18 g.14:03:58 
Europa/Warszawa

Polecane
Tranzyty codzienne
Zegar Astro

Tranzyty
Tranzyty codzienne
Tranzyty bieżący miesiac
Tranzyty następny miesiac
Tranzyty poprzedni miesiac

Tranzyty w styczniu 2024
Tranzyty w lutym 2024
Tranzyty w marcu 2024
Tranzyty w kwietniu 2024
Tranzyty w maju 2024
Tranzyty w czerwcu 2024
Tranzyty w lipcu 2024
Tranzyty w sierpniu 2024
Tranzyty we wrześniu 2024
Tranzyty w październiku 2024
Tranzyty w listopadzie 2024
Tranzyty w grudniu 2024

Aspektarium

Tranzyty planet:

dzisiaj (18.07.2024):
01:20: Księżyc opozycja Jowisz
14:49: Księżyc kwadratura Saturn
16:00: Słońce sekstyl Uran
22:23: Księżyc trygon Merkury

jutro (19.07.2024):
02:13: Księżyc trygon Kora
09:58: Księżyc kwadratura Neptun
10:13: Księżyc ingres Koziorożec