Horoscope  
Astrologia
Spotkania
Program astrologiczny Urania
Biuletyn astrologiczny
Postacie polskiej astrologii
Symbole astrologiczne
Horoskop
   Horoskop tygodniowy
   Horoskop 2013
   Nowe horoskopy
   Zegar
   Tranzyty
Sownik
System domw
Galeria Szem'a
Katalog stron
Bibliografia
Astrologia > Horoskop > Tranzyty > 1999


Tranzyty planet w 1999 roku


01.01.1999 g.13:50: Merkury kwadratura Jowisz
02.01.1999 g.03:43: Wenus kwadratura Saturn
02.01.1999 g.21:34: Ceres ingres Byk
04.01.1999 g.14:30: Wenus trygon Ceres
04.01.1999 g.17:25: Wenus ingres Wodnik
04.01.1999 g.22:25: Merkury trygon Saturn
05.01.1999 g.16:57: Wenus koniunkcja Neptun
06.01.1999 g.21:43: Merkury kwinkunks Ceres
07.01.1999 g.03:03: Merkury ingres Koziorożec
09.01.1999 g.03:18: Słońce kwadratura Kora
12.01.1999 g.02:51: Mars kwinkunks Jowisz
12.01.1999 g.07:13: Wenus sekstyl Pluton
14.01.1999 g.00:56: Wenus koniunkcja Uran
14.01.1999 g.20:15: Słońce sekstyl Jowisz
16.01.1999 g.05:11: Słońce kwadratura Mars
17.01.1999 g.17:18: Słońce kwadratura Saturn
19.01.1999 g.04:49: Merkury kwadratura Kora
19.01.1999 g.09:40: Wenus sekstyl Kora
19.01.1999 g.20:37: Mars opozycja Saturn
19.01.1999 g.22:55: Słońce trygon Ceres
20.01.1999 g.13:37: Słońce ingres Wodnik
22.01.1999 g.09:22: Słońce koniunkcja Neptun
23.01.1999 g.21:09: Merkury sekstyl Jowisz
24.01.1999 g.20:16: Merkury kwadratura Saturn
25.01.1999 g.13:57: Mars kwinkunks Ceres
26.01.1999 g.05:21: Merkury trygon Ceres
26.01.1999 g.09:43: Merkury kwadratura Mars
26.01.1999 g.10:31: Merkury ingres Wodnik
26.01.1999 g.12:59: Mars ingres Skorpion
26.01.1999 g.16:52: Wenus sekstyl Saturn
27.01.1999 g.16:27: Merkury koniunkcja Neptun
28.01.1999 g.13:40: Wenus kwadratura Ceres
28.01.1999 g.17:16: Wenus ingres Ryby
29.01.1999 g.18:03: Wenus trygon Mars
30.01.1999 g.09:17: Słońce sekstyl Pluton
30.01.1999 g.18:25: Ceres ingres Bliźnięta

01.02.1999 g.04:10: Mars kwadratura Neptun
01.02.1999 g.10:12: Merkury sekstyl Pluton
02.02.1999 g.02:58: Słońce koniunkcja Uran
03.02.1999 g.01:04: Merkury koniunkcja Uran
04.02.1999 g.06:19: Słońce koniunkcja Merkury
05.02.1999 g.20:33: Wenus kwadratura Pluton
06.02.1999 g.06:20: Merkury sekstyl Kora
07.02.1999 g.17:39: Słońce sekstyl Kora
11.02.1999 g.20:48: Merkury sekstyl Saturn
12.02.1999 g.16:27: Merkury ingres Ryby
13.02.1999 g.02:22: Jowisz ingres Baran
13.02.1999 g.16:33: Merkury kwadratura Ceres
16.02.1999 g.18:40: Merkury trygon Mars
18.02.1999 g.04:13: Słońce sekstyl Saturn
18.02.1999 g.08:00: Merkury kwadratura Pluton
19.02.1999 g.03:46: Słońce ingres Ryby
19.02.1999 g.09:29: Ceres trygon Neptun
21.02.1999 g.21:49: Wenus ingres Baran
22.02.1999 g.16:39: Słońce kwadratura Ceres
23.02.1999 g.20:47: Wenus koniunkcja Jowisz
24.02.1999 g.09:23: Wenus sekstyl Neptun
25.02.1999 g.06:13: Wenus sekstyl Ceres
27.02.1999 g.01:24: Jowisz sekstyl Neptun

01.03.1999 g.02:25: Saturn ingres Byk
01.03.1999 g.13:05: Słońce kwadratura Pluton
01.03.1999 g.15:49: Słońce trygon Mars
02.03.1999 g.09:59: Wenus trygon Pluton
02.03.1999 g.15:36: Wenus kwinkunks Mars
02.03.1999 g.23:50: Merkury ingres Baran
05.03.1999 g.18:03: Wenus sekstyl Uran
07.03.1999 g.11:46: Merkury sekstyl Neptun
09.03.1999 g.03:23: Wenus koniunkcja Kora
13.03.1999 g.00:30: Merkury sekstyl Neptun
18.03.1999 g.10:23: Merkury ingres Ryby
18.03.1999 g.10:59: Wenus ingres Byk
19.03.1999 g.20:13: Słońce koniunkcja Merkury
20.03.1999 g.03:04: Wenus koniunkcja Saturn
20.03.1999 g.23:00: Ceres opozycja Pluton
21.03.1999 g.02:45: Słońce ingres Baran
21.03.1999 g.14:15: Wenus kwadratura Neptun
25.03.1999 g.00:19: Słońce sekstyl Neptun
25.03.1999 g.12:04: Mars kwinkunks Ceres
27.03.1999 g.03:04: Wenus kwinkunks Pluton
28.03.1999 g.03:53: Wenus opozycja Mars
29.03.1999 g.16:00: Jowisz trygon Pluton
31.03.1999 g.14:12: Wenus kwadratura Uran
31.03.1999 g.15:59: Słońce trygon Pluton

01.04.1999 g.05:20: Mars kwinkunks Jowisz
01.04.1999 g.07:09: Słońce kwinkunks Mars
01.04.1999 g.08:10: Słońce koniunkcja Jowisz
05.04.1999 g.04:29: Merkury sekstyl Wenus
06.04.1999 g.02:11: Słońce sekstyl Ceres
06.04.1999 g.06:56: Słońce sekstyl Uran
06.04.1999 g.16:38: Ceres trygon Uran
06.04.1999 g.17:04: Saturn kwadratura Neptun
09.04.1999 g.09:32: Słońce koniunkcja Kora
12.04.1999 g.15:16: Wenus ingres Bliźnięta
15.04.1999 g.09:53: Ceres sekstyl Kora
16.04.1999 g.06:20: Wenus trygon Neptun
18.04.1999 g.00:08: Merkury ingres Baran
18.04.1999 g.04:39: Wenus kwinkunks Mars
20.04.1999 g.03:44: Mars opozycja Saturn
20.04.1999 g.14:45: Słońce ingres Byk
21.04.1999 g.07:06: Wenus opozycja Pluton
21.04.1999 g.19:51: Merkury sekstyl Neptun
22.04.1999 g.09:31: Merkury kwinkunks Mars
23.04.1999 g.18:55: Jowisz sekstyl Uran
24.04.1999 g.05:12: Mars kwadratura Neptun
24.04.1999 g.19:37: Słońce opozycja Mars
25.04.1999 g.01:17: Słońce kwadratura Neptun
26.04.1999 g.06:13: Merkury trygon Pluton
26.04.1999 g.20:55: Wenus trygon Uran
27.04.1999 g.13:03: Słońce koniunkcja Saturn
27.04.1999 g.14:18: Wenus sekstyl Jowisz
29.04.1999 g.05:22: Wenus sekstyl Kora
30.04.1999 g.18:58: Słońce kwinkunks Pluton
30.04.1999 g.20:07: Merkury sekstyl Uran

01.05.1999 g.23:59: Merkury koniunkcja Jowisz
02.05.1999 g.13:18: Merkury koniunkcja Kora
05.05.1999 g.21:46: Jowisz koniunkcja Kora
05.05.1999 g.23:32: Mars ingres Waga
06.05.1999 g.01:01: Wenus koniunkcja Ceres
07.05.1999 g.13:54: Merkury sekstyl Ceres
07.05.1999 g.19:24: Słońce kwadratura Uran
08.05.1999 g.02:53: Wenus trygon Mars
08.05.1999 g.11:50: Merkury opozycja Mars
08.05.1999 g.18:28: Wenus ingres Rak
08.05.1999 g.23:22: Merkury ingres Byk
09.05.1999 g.07:34: Merkury sekstyl Wenus
10.05.1999 g.04:45: Mars trygon Ceres
11.05.1999 g.09:07: Merkury kwadratura Neptun
12.05.1999 g.16:43: Wenus kwinkunks Neptun
13.05.1999 g.15:56: Ceres ingres Rak
13.05.1999 g.17:37: Merkury koniunkcja Saturn
14.05.1999 g.03:14: Merkury kwinkunks Pluton
17.05.1999 g.03:24: Wenus sekstyl Saturn
17.05.1999 g.09:12: Wenus kwinkunks Pluton
17.05.1999 g.17:55: Merkury kwadratura Uran
17.05.1999 g.22:05: Słońce kwinkunks Mars
18.05.1999 g.22:24: Saturn kwinkunks Pluton
21.05.1999 g.13:52: Słońce ingres Bliźnięta
21.05.1999 g.23:07: Merkury kwinkunks Mars
23.05.1999 g.23:21: Merkury ingres Bliźnięta
24.05.1999 g.02:46: Ceres kwinkunks Neptun
24.05.1999 g.03:51: Wenus kwinkunks Uran
25.05.1999 g.20:21: Słońce koniunkcja Merkury
25.05.1999 g.22:12: Merkury trygon Neptun
26.05.1999 g.00:33: Słońce trygon Neptun
26.05.1999 g.16:59: Wenus kwadratura Kora
28.05.1999 g.04:08: Merkury opozycja Pluton
30.05.1999 g.06:17: Mars opozycja Jowisz
31.05.1999 g.02:05: Słońce opozycja Pluton
31.05.1999 g.13:52: Wenus kwadratura Mars
31.05.1999 g.15:27: Merkury trygon Uran

01.06.1999 g.00:00: Wenus kwadratura Jowisz
01.06.1999 g.22:44: Merkury sekstyl Kora
04.06.1999 g.07:29: Merkury trygon Mars
04.06.1999 g.08:37: Ceres kwinkunks Pluton
04.06.1999 g.23:06: Merkury sekstyl Jowisz
05.06.1999 g.23:24: Wenus ingres Lew
07.06.1999 g.02:18: Merkury ingres Rak
07.06.1999 g.23:14: Słońce trygon Uran
09.06.1999 g.05:51: Merkury kwinkunks Neptun
10.06.1999 g.02:50: Wenus opozycja Neptun
11.06.1999 g.00:18: Słońce sekstyl Kora
11.06.1999 g.20:44: Merkury kwinkunks Pluton
12.06.1999 g.00:42: Ceres sekstyl Saturn
14.06.1999 g.00:47: Merkury sekstyl Saturn
14.06.1999 g.13:30: Merkury koniunkcja Ceres
15.06.1999 g.00:31: Wenus trygon Pluton
16.06.1999 g.12:58: Merkury kwinkunks Uran
17.06.1999 g.04:22: Słońce trygon Mars
18.06.1999 g.14:17: Merkury kwadratura Kora
19.06.1999 g.20:21: Wenus kwadratura Saturn
20.06.1999 g.12:29: Słońce sekstyl Jowisz
21.06.1999 g.14:00: Ceres kwinkunks Uran
21.06.1999 g.21:49: Słońce ingres Rak
23.06.1999 g.14:14: Wenus opozycja Uran
23.06.1999 g.22:51: Merkury kwadratura Mars
25.06.1999 g.20:22: Słońce kwinkunks Neptun
26.06.1999 g.10:21: Merkury kwadratura Jowisz
26.06.1999 g.17:39: Merkury ingres Lew
27.06.1999 g.13:49: Wenus trygon Kora
28.06.1999 g.11:28: Jowisz ingres Byk
29.06.1999 g.00:07: Ceres kwadratura Kora
30.06.1999 g.11:12: Merkury opozycja Neptun
30.06.1999 g.15:55: Słońce kwinkunks Pluton

05.07.1999 g.05:59: Mars ingres Skorpion
07.07.1999 g.07:27: Merkury trygon Pluton
07.07.1999 g.09:47: Słońce sekstyl Saturn
08.07.1999 g.15:16: Słońce kwinkunks Uran
10.07.1999 g.03:23: Mars opozycja Jowisz
12.07.1999 g.13:37: Słońce kwadratura Kora
12.07.1999 g.17:17: Wenus ingres Panna
14.07.1999 g.06:52: Mars kwadratura Neptun
18.07.1999 g.05:54: Saturn kwadratura Uran
18.07.1999 g.15:06: Wenus trygon Jowisz
19.07.1999 g.06:29: Merkury trygon Pluton
19.07.1999 g.16:25: Wenus kwinkunks Neptun
21.07.1999 g.17:51: Jowisz kwadratura Neptun
21.07.1999 g.22:07: Merkury kwadratura Mars
22.07.1999 g.07:39: Ceres ingres Lew
23.07.1999 g.08:44: Słońce ingres Lew
24.07.1999 g.06:45: Słońce koniunkcja Ceres
26.07.1999 g.06:43: Merkury kwadratura Jowisz
26.07.1999 g.11:32: Słońce opozycja Neptun
26.07.1999 g.17:47: Słońce koniunkcja Merkury
27.07.1999 g.02:49: Merkury opozycja Neptun
27.07.1999 g.04:06: Słońce kwadratura Jowisz
27.07.1999 g.19:53: Merkury koniunkcja Ceres
28.07.1999 g.20:06: Ceres opozycja Neptun
31.07.1999 g.05:19: Ceres kwadratura Jowisz
31.07.1999 g.13:29: Słońce trygon Pluton
31.07.1999 g.20:43: Merkury ingres Rak

05.08.1999 g.10:50: Wenus trygon Jowisz
07.08.1999 g.18:54: Mars kwadratura Uran
07.08.1999 g.20:37: Słońce opozycja Uran
07.08.1999 g.22:56: Słońce kwadratura Mars
08.08.1999 g.16:22: Ceres trygon Pluton
09.08.1999 g.22:51: Słońce kwadratura Saturn
10.08.1999 g.14:57: Wenus kwinkunks Neptun
11.08.1999 g.06:24: Merkury ingres Lew
11.08.1999 g.14:28: Mars opozycja Saturn
12.08.1999 g.21:12: Słońce trygon Kora
14.08.1999 g.13:20: Merkury opozycja Neptun
15.08.1999 g.16:11: Wenus ingres Lew
16.08.1999 g.12:21: Mars kwinkunks Kora
16.08.1999 g.20:07: Merkury kwadratura Jowisz
19.08.1999 g.01:59: Merkury trygon Pluton
20.08.1999 g.13:57: Słońce koniunkcja Wenus
23.08.1999 g.01:56: Ceres opozycja Uran
23.08.1999 g.06:22: Merkury opozycja Uran
23.08.1999 g.08:05: Merkury koniunkcja Ceres
23.08.1999 g.15:51: Słońce ingres Panna
24.08.1999 g.19:22: Wenus kwadratura Mars
24.08.1999 g.22:54: Merkury kwadratura Saturn
25.08.1999 g.22:32: Słońce kwinkunks Neptun
26.08.1999 g.06:38: Merkury trygon Kora
27.08.1999 g.22:42: Merkury koniunkcja Wenus
28.08.1999 g.19:24: Słońce trygon Jowisz
29.08.1999 g.17:06: Ceres kwadratura Saturn
30.08.1999 g.17:01: Merkury kwadratura Mars
31.08.1999 g.17:15: Merkury ingres Panna
31.08.1999 g.17:22: Słońce kwadratura Pluton

01.09.1999 g.18:20: Merkury kwinkunks Neptun
02.09.1999 g.21:29: Mars ingres Strzelec
03.09.1999 g.04:36: Merkury trygon Jowisz
03.09.1999 g.21:59: Ceres trygon Kora
04.09.1999 g.08:28: Wenus koniunkcja Ceres
04.09.1999 g.16:57: Merkury kwadratura Pluton
05.09.1999 g.03:47: Wenus trygon Kora
06.09.1999 g.00:30: Mars sekstyl Neptun
06.09.1999 g.19:50: Słońce kwinkunks Uran
07.09.1999 g.17:36: Merkury kwinkunks Uran
08.09.1999 g.16:57: Słońce koniunkcja Merkury
09.09.1999 g.12:50: Merkury trygon Saturn
10.09.1999 g.02:08: Mars kwinkunks Jowisz
10.09.1999 g.07:18: Słońce trygon Saturn
10.09.1999 g.19:03: Merkury kwinkunks Kora
12.09.1999 g.17:29: Słońce kwinkunks Kora
15.09.1999 g.06:21: Mars koniunkcja Pluton
16.09.1999 g.14:53: Merkury ingres Waga
16.09.1999 g.18:22: Wenus trygon Kora
17.09.1999 g.15:14: Merkury trygon Neptun
18.09.1999 g.21:51: Merkury kwinkunks Jowisz
21.09.1999 g.07:11: Merkury sekstyl Pluton
23.09.1999 g.04:30: Mars sekstyl Uran
23.09.1999 g.13:31: Słońce ingres Waga
24.09.1999 g.10:10: Merkury trygon Uran
25.09.1999 g.06:50: Słońce trygon Neptun
25.09.1999 g.08:17: Merkury sekstyl Mars
26.09.1999 g.11:48: Merkury kwinkunks Saturn
26.09.1999 g.21:29: Słońce kwinkunks Jowisz
27.09.1999 g.18:20: Ceres ingres Panna
27.09.1999 g.22:25: Mars kwinkunks Saturn
28.09.1999 g.05:37: Merkury opozycja Kora

01.10.1999 g.12:47: Ceres kwinkunks Neptun
01.10.1999 g.23:19: Mars trygon Kora
01.10.1999 g.23:40: Słońce sekstyl Pluton
03.10.1999 g.02:29: Merkury sekstyl Wenus
03.10.1999 g.15:04: Ceres trygon Jowisz
05.10.1999 g.07:12: Merkury ingres Skorpion
06.10.1999 g.09:38: Merkury kwadratura Neptun
06.10.1999 g.18:35: Słońce trygon Uran
06.10.1999 g.18:52: Merkury opozycja Jowisz
07.10.1999 g.18:50: Wenus ingres Panna
08.10.1999 g.12:14: Merkury sekstyl Ceres
09.10.1999 g.15:18: Słońce kwinkunks Saturn
09.10.1999 g.21:35: Wenus kwinkunks Neptun
10.10.1999 g.02:29: Wenus trygon Jowisz
11.10.1999 g.08:46: Jowisz kwadratura Neptun
13.10.1999 g.00:17: Słońce opozycja Kora
14.10.1999 g.13:29: Merkury kwadratura Uran
16.10.1999 g.10:58: Merkury opozycja Saturn
17.10.1999 g.03:35: Mars ingres Koziorożec
18.10.1999 g.02:56: Mars trygon Jowisz
18.10.1999 g.03:45: Ceres kwadratura Pluton
18.10.1999 g.11:22: Wenus kwadratura Pluton
18.10.1999 g.17:40: Wenus koniunkcja Ceres
19.10.1999 g.11:32: Merkury kwinkunks Kora
23.10.1999 g.01:26: Wenus kwinkunks Uran
23.10.1999 g.07:48: Jowisz ingres Baran
23.10.1999 g.21:03: Słońce opozycja Jowisz
23.10.1999 g.22:52: Słońce ingres Skorpion
25.10.1999 g.00:29: Wenus trygon Saturn
25.10.1999 g.14:00: Słońce kwadratura Neptun
28.10.1999 g.08:05: Ceres kwinkunks Uran
29.10.1999 g.10:18: Wenus kwinkunks Kora
29.10.1999 g.15:08: Merkury kwinkunks Jowisz
30.10.1999 g.22:08: Merkury ingres Strzelec
31.10.1999 g.13:34: Ceres trygon Saturn

04.11.1999 g.20:50: Merkury sekstyl Neptun
04.11.1999 g.22:54: Mars trygon Saturn
05.11.1999 g.06:58: Merkury sekstyl Neptun
05.11.1999 g.20:42: Słońce kwadratura Uran
06.11.1999 g.14:52: Słońce opozycja Saturn
07.11.1999 g.06:18: Wenus kwinkunks Jowisz
09.11.1999 g.03:18: Wenus ingres Waga
09.11.1999 g.10:30: Merkury sekstyl Wenus
09.11.1999 g.21:12: Merkury ingres Skorpion
10.11.1999 g.18:00: Mars trygon Ceres
10.11.1999 g.19:58: Wenus trygon Neptun
11.11.1999 g.06:38: Słońce sekstyl Ceres
11.11.1999 g.15:40: Mars kwadratura Kora
11.11.1999 g.18:02: Słońce kwinkunks Kora
12.11.1999 g.01:09: Słońce sekstyl Mars
12.11.1999 g.12:18: Ceres kwinkunks Kora
12.11.1999 g.14:49: Merkury kwinkunks Jowisz
14.11.1999 g.10:36: Saturn kwadratura Uran
15.11.1999 g.23:04: Słońce koniunkcja Merkury
16.11.1999 g.10:19: Merkury sekstyl Mars
17.11.1999 g.17:00: Merkury sekstyl Ceres
18.11.1999 g.04:00: Wenus sekstyl Pluton
19.11.1999 g.09:58: Merkury kwinkunks Kora
19.11.1999 g.11:34: Słońce kwinkunks Jowisz
20.11.1999 g.16:58: Wenus kwinkunks Saturn
21.11.1999 g.06:40: Wenus trygon Uran
21.11.1999 g.15:42: Mars kwadratura Jowisz
22.11.1999 g.19:24: Słońce ingres Strzelec
24.11.1999 g.20:32: Słońce sekstyl Neptun
26.11.1999 g.04:32: Wenus opozycja Kora
26.11.1999 g.07:56: Mars ingres Wodnik
29.11.1999 g.03:57: Mars koniunkcja Neptun

01.12.1999 g.10:45: Ceres kwinkunks Jowisz
01.12.1999 g.13:10: Merkury kwinkunks Kora
02.12.1999 g.04:30: Wenus opozycja Jowisz
03.12.1999 g.00:38: Słońce koniunkcja Pluton
04.12.1999 g.06:56: Słońce kwinkunks Saturn
05.12.1999 g.23:41: Wenus ingres Skorpion
06.12.1999 g.07:19: Słońce sekstyl Uran
07.12.1999 g.13:48: Merkury kwinkunks Jowisz
08.12.1999 g.01:10: Wenus kwadratura Neptun
09.12.1999 g.22:47: Merkury sekstyl Ceres
10.12.1999 g.03:32: Mars sekstyl Pluton
10.12.1999 g.22:23: Mars kwadratura Saturn
11.12.1999 g.03:09: Merkury ingres Strzelec
11.12.1999 g.05:03: Słońce trygon Kora
12.12.1999 g.23:08: Merkury sekstyl Neptun
14.12.1999 g.11:58: Mars koniunkcja Uran
15.12.1999 g.06:17: Ceres ingres Waga
15.12.1999 g.08:32: Wenus opozycja Saturn
17.12.1999 g.09:29: Saturn kwinkunks Pluton
17.12.1999 g.11:28: Słońce trygon Jowisz
18.12.1999 g.00:00: Wenus kwadratura Uran
18.12.1999 g.16:41: Merkury kwinkunks Saturn
18.12.1999 g.18:28: Merkury koniunkcja Pluton
20.12.1999 g.11:39: Mars sekstyl Kora
20.12.1999 g.23:52: Merkury sekstyl Uran
21.12.1999 g.18:21: Wenus kwinkunks Kora
22.12.1999 g.08:43: Słońce ingres Koziorożec
23.12.1999 g.21:14: Merkury trygon Kora
24.12.1999 g.03:06: Wenus kwadratura Mars
24.12.1999 g.23:21: Słońce kwadratura Ceres
26.12.1999 g.05:31: Ceres trygon Neptun
27.12.1999 g.03:57: Wenus kwinkunks Jowisz
27.12.1999 g.10:15: Merkury sekstyl Mars
28.12.1999 g.03:38: Merkury trygon Jowisz
28.12.1999 g.21:13: Mars sekstyl Jowisz
31.12.1999 g.05:53: Wenus ingres Strzelec
31.12.1999 g.07:48: Merkury ingres Koziorożec

1998 1999 2000Pobierz wersję testową Uranii
Horoskop Zegar astrologiczny 
2024-07-17 g.17:34:37 
Europa/Warszawa

Polecane
Tranzyty codzienne
Zegar Astro

Tranzyty
Tranzyty codzienne
Tranzyty bieżący miesiac
Tranzyty następny miesiac
Tranzyty poprzedni miesiac

Tranzyty w styczniu 2024
Tranzyty w lutym 2024
Tranzyty w marcu 2024
Tranzyty w kwietniu 2024
Tranzyty w maju 2024
Tranzyty w czerwcu 2024
Tranzyty w lipcu 2024
Tranzyty w sierpniu 2024
Tranzyty we wrześniu 2024
Tranzyty w październiku 2024
Tranzyty w listopadzie 2024
Tranzyty w grudniu 2024

Aspektarium

Tranzyty planet:

dzisiaj (17.07.2024):
03:10: Księżyc trygon Neptun
03:24: Księżyc ingres Strzelec
05:19: Księżyc sekstyl Pluton
16:21: Słońce kwadratura Kora
17:07: Księżyc trygon Wenus

jutro (18.07.2024):
01:20: Księżyc opozycja Jowisz
14:49: Księżyc kwadratura Saturn
16:00: Słońce sekstyl Uran
22:23: Księżyc trygon Merkury