Horoscope  
Astrologia
Spotkania
Program astrologiczny Urania
Biuletyn astrologiczny
Postacie polskiej astrologii
Symbole astrologiczne
Horoskop
   Horoskop tygodniowy
   Horoskop 2013
   Nowe horoskopy
   Zegar
   Tranzyty
Sownik
System domw
Galeria Szem'a
Katalog stron
Bibliografia
Astrologia > Horoskop > Tranzyty > 1967


Tranzyty planet w 1967 roku


01.01.1967 g.01:51: Merkury ingres Koziorożec
01.01.1967 g.17:15: Wenus sekstyl Neptun
01.01.1967 g.20:00: Słońce kwadratura Kora
02.01.1967 g.03:18: Wenus sekstyl Saturn
02.01.1967 g.05:30: Merkury kwinkunks Jowisz
02.01.1967 g.09:51: Wenus trygon Uran
04.01.1967 g.11:51: Wenus kwinkunks Ceres
06.01.1967 g.20:35: Wenus ingres Wodnik
06.01.1967 g.23:52: Saturn opozycja Uran
07.01.1967 g.17:45: Wenus opozycja Jowisz
07.01.1967 g.21:45: Merkury kwadratura Kora
08.01.1967 g.13:39: Słońce kwadratura Mars
11.01.1967 g.12:30: Słońce trygon Pluton
13.01.1967 g.12:10: Merkury kwadratura Mars
14.01.1967 g.00:41: Merkury trygon Pluton
14.01.1967 g.18:55: Słońce sekstyl Neptun
15.01.1967 g.02:02: Ceres kwadratura Saturn
15.01.1967 g.04:57: Słońce trygon Uran
15.01.1967 g.09:28: Wenus sekstyl Kora
15.01.1967 g.18:43: Słońce kwinkunks Ceres
15.01.1967 g.23:02: Słońce sekstyl Saturn
16.01.1967 g.02:15: Merkury sekstyl Neptun
16.01.1967 g.04:49: Jowisz ingres Rak
16.01.1967 g.07:47: Merkury trygon Uran
16.01.1967 g.14:37: Merkury kwinkunks Ceres
16.01.1967 g.20:14: Merkury sekstyl Saturn
18.01.1967 g.03:10: Słońce koniunkcja Merkury
19.01.1967 g.11:46: Merkury opozycja Jowisz
19.01.1967 g.18:05: Merkury ingres Wodnik
20.01.1967 g.06:17: Słońce opozycja Jowisz
20.01.1967 g.09:03: Ceres kwadratura Uran
20.01.1967 g.19:07: Słońce ingres Wodnik
21.01.1967 g.21:38: Ceres kwinkunks Neptun
23.01.1967 g.03:27: Wenus kwinkunks Pluton
23.01.1967 g.20:41: Mars trygon Ceres
25.01.1967 g.17:09: Wenus trygon Ceres
25.01.1967 g.23:52: Uran sekstyl Neptun
26.01.1967 g.01:05: Merkury sekstyl Kora
26.01.1967 g.02:26: Wenus kwinkunks Uran
26.01.1967 g.02:31: Wenus kwadratura Neptun
26.01.1967 g.16:43: Wenus trygon Mars
29.01.1967 g.10:02: Wenus kwinkunks Jowisz
30.01.1967 g.19:53: Wenus ingres Ryby
31.01.1967 g.09:36: Słońce sekstyl Kora
31.01.1967 g.10:40: Mars kwinkunks Saturn
31.01.1967 g.11:32: Merkury kwinkunks Pluton

02.02.1967 g.02:22: Merkury trygon Ceres
02.02.1967 g.13:18: Merkury kwinkunks Uran
02.02.1967 g.17:35: Merkury kwadratura Neptun
03.02.1967 g.19:06: Mars kwadratura Jowisz
04.02.1967 g.14:13: Merkury kwinkunks Jowisz
04.02.1967 g.19:59: Merkury trygon Mars
06.02.1967 g.01:37: Merkury ingres Ryby
07.02.1967 g.01:41: Jowisz trygon Saturn
09.02.1967 g.13:32: Słońce kwinkunks Pluton
12.02.1967 g.11:52: Słońce trygon Ceres
12.02.1967 g.13:19: Mars ingres Skorpion
13.02.1967 g.00:20: Słońce kwinkunks Uran
13.02.1967 g.18:20: Słońce kwadratura Neptun
15.02.1967 g.15:23: Słońce kwinkunks Jowisz
15.02.1967 g.20:07: Wenus opozycja Pluton
18.02.1967 g.14:24: Wenus kwadratura Ceres
18.02.1967 g.14:30: Wenus opozycja Uran
18.02.1967 g.15:32: Ceres kwadratura Uran
19.02.1967 g.09:23: Słońce ingres Ryby
19.02.1967 g.09:45: Wenus trygon Neptun
20.02.1967 g.12:59: Wenus trygon Jowisz
21.02.1967 g.04:20: Słońce trygon Mars
23.02.1967 g.03:08: Wenus koniunkcja Saturn
23.02.1967 g.23:29: Wenus ingres Baran
26.02.1967 g.00:23: Wenus kwinkunks Mars
28.02.1967 g.09:20: Ceres kwinkunks Neptun

03.03.1967 g.22:31: Saturn ingres Baran
04.03.1967 g.08:35: Słońce koniunkcja Merkury
04.03.1967 g.22:42: Wenus koniunkcja Kora
10.03.1967 g.15:42: Słońce opozycja Pluton
11.03.1967 g.16:26: Wenus kwinkunks Pluton
13.03.1967 g.17:00: Słońce opozycja Uran
14.03.1967 g.04:27: Wenus kwinkunks Uran
15.03.1967 g.14:06: Słońce trygon Neptun
15.03.1967 g.17:42: Wenus kwinkunks Neptun
15.03.1967 g.19:20: Słońce trygon Jowisz
15.03.1967 g.21:58: Wenus kwadratura Jowisz
18.03.1967 g.12:03: Wenus sekstyl Ceres
19.03.1967 g.02:34: Słońce kwadratura Ceres
20.03.1967 g.10:55: Wenus ingres Byk
21.03.1967 g.08:36: Słońce ingres Baran
21.03.1967 g.12:28: Mars kwinkunks Saturn
22.03.1967 g.03:42: Wenus opozycja Mars
23.03.1967 g.05:49: Słońce kwinkunks Mars
23.03.1967 g.20:01: Słońce koniunkcja Saturn
27.03.1967 g.22:41: Merkury sekstyl Wenus
28.03.1967 g.04:08: Ceres ingres Rak
29.03.1967 g.17:48: Mars trygon Ceres
31.03.1967 g.07:09: Mars ingres Waga

01.04.1967 g.19:56: Słońce koniunkcja Kora
04.04.1967 g.22:49: Wenus trygon Pluton
06.04.1967 g.06:49: Merkury opozycja Pluton
07.04.1967 g.04:33: Wenus trygon Uran
08.04.1967 g.09:40: Merkury opozycja Uran
09.04.1967 g.04:17: Słońce kwinkunks Pluton
09.04.1967 g.07:00: Wenus opozycja Neptun
10.04.1967 g.06:39: Wenus sekstyl Jowisz
10.04.1967 g.07:34: Merkury trygon Neptun
11.04.1967 g.05:36: Merkury trygon Jowisz
11.04.1967 g.09:14: Wenus kwinkunks Mars
11.04.1967 g.19:52: Słońce kwinkunks Uran
11.04.1967 g.23:29: Merkury kwinkunks Mars
14.04.1967 g.05:06: Mars kwadratura Jowisz
14.04.1967 g.10:41: Słońce kwinkunks Neptun
14.04.1967 g.10:54: Wenus ingres Bliźnięta
14.04.1967 g.15:15: Ceres kwadratura Saturn
14.04.1967 g.15:37: Merkury ingres Baran
15.04.1967 g.09:36: Merkury sekstyl Wenus
15.04.1967 g.12:30: Słońce opozycja Mars
16.04.1967 g.04:15: Słońce kwadratura Jowisz
18.04.1967 g.06:53: Merkury koniunkcja Saturn
18.04.1967 g.21:15: Merkury kwadratura Ceres
19.04.1967 g.06:47: Wenus sekstyl Saturn
20.04.1967 g.19:55: Słońce ingres Byk
21.04.1967 g.22:51: Merkury koniunkcja Kora
24.04.1967 g.07:45: Wenus sekstyl Kora
25.04.1967 g.18:58: Merkury kwinkunks Pluton
27.04.1967 g.00:59: Merkury opozycja Mars
27.04.1967 g.03:20: Merkury kwinkunks Uran
28.04.1967 g.14:17: Merkury kwinkunks Neptun
29.04.1967 g.23:56: Wenus kwadratura Pluton
30.04.1967 g.09:20: Merkury kwadratura Jowisz
30.04.1967 g.21:40: Wenus trygon Mars

02.05.1967 g.00:26: Merkury ingres Byk
02.05.1967 g.01:40: Wenus kwadratura Uran
02.05.1967 g.09:18: Słońce sekstyl Ceres
03.05.1967 g.15:22: Ceres kwadratura Kora
04.05.1967 g.09:23: Wenus kwinkunks Neptun
08.05.1967 g.11:06: Słońce kwinkunks Mars
08.05.1967 g.14:20: Merkury sekstyl Ceres
09.05.1967 g.10:37: Słońce trygon Pluton
10.05.1967 g.02:21: Merkury kwinkunks Mars
10.05.1967 g.07:04: Wenus ingres Rak
10.05.1967 g.16:52: Merkury trygon Pluton
11.05.1967 g.17:24: Słońce koniunkcja Merkury
11.05.1967 g.18:45: Merkury trygon Uran
11.05.1967 g.20:24: Słońce trygon Uran
12.05.1967 g.23:38: Merkury opozycja Neptun
14.05.1967 g.12:34: Słońce opozycja Neptun
14.05.1967 g.18:14: Mars kwadratura Ceres
15.05.1967 g.15:19: Merkury sekstyl Jowisz
16.05.1967 g.04:26: Merkury ingres Bliźnięta
18.05.1967 g.03:52: Wenus kwadratura Saturn
20.05.1967 g.03:45: Ceres sekstyl Pluton
20.05.1967 g.10:48: Merkury sekstyl Saturn
20.05.1967 g.20:57: Wenus kwadratura Kora
21.05.1967 g.11:48: Słońce sekstyl Jowisz
21.05.1967 g.19:17: Słońce ingres Bliźnięta
21.05.1967 g.19:32: Merkury sekstyl Kora
23.05.1967 g.09:20: Jowisz ingres Lew
23.05.1967 g.09:43: Merkury trygon Mars
23.05.1967 g.18:08: Wenus kwadratura Mars
24.05.1967 g.22:03: Merkury kwadratura Pluton
25.05.1967 g.21:27: Ceres sekstyl Uran
26.05.1967 g.03:29: Merkury kwadratura Uran
26.05.1967 g.10:50: Wenus sekstyl Pluton
27.05.1967 g.10:32: Merkury kwinkunks Neptun
28.05.1967 g.13:53: Wenus sekstyl Uran
30.05.1967 g.04:58: Wenus koniunkcja Ceres
30.05.1967 g.16:43: Wenus trygon Neptun
31.05.1967 g.10:39: Ceres trygon Neptun
31.05.1967 g.19:01: Merkury ingres Rak

01.06.1967 g.08:26: Słońce sekstyl Saturn
03.06.1967 g.06:15: Słońce sekstyl Kora
06.06.1967 g.17:47: Wenus ingres Lew
07.06.1967 g.08:14: Słońce trygon Mars
08.06.1967 g.11:19: Merkury kwadratura Saturn
09.06.1967 g.13:52: Słońce kwadratura Pluton
09.06.1967 g.14:29: Merkury kwadratura Kora
09.06.1967 g.14:55: Wenus koniunkcja Jowisz
12.06.1967 g.01:14: Słońce kwadratura Uran
13.06.1967 g.23:27: Słońce kwinkunks Neptun
15.06.1967 g.01:59: Merkury kwadratura Mars
16.06.1967 g.01:06: Merkury sekstyl Pluton
17.06.1967 g.22:02: Wenus trygon Saturn
18.06.1967 g.05:41: Ceres ingres Lew
18.06.1967 g.15:48: Wenus trygon Kora
20.06.1967 g.01:34: Merkury sekstyl Uran
22.06.1967 g.03:22: Słońce ingres Rak
25.06.1967 g.15:48: Merkury trygon Neptun
27.06.1967 g.11:28: Merkury trygon Neptun
28.06.1967 g.07:57: Wenus sekstyl Mars
29.06.1967 g.06:01: Wenus kwadratura Neptun
29.06.1967 g.16:53: Merkury kwadratura Mars

02.07.1967 g.00:55: Merkury sekstyl Uran
03.07.1967 g.12:37: Saturn koniunkcja Kora
04.07.1967 g.19:03: Słońce kwadratura Kora
04.07.1967 g.20:11: Słońce kwadratura Saturn
06.07.1967 g.17:58: Merkury sekstyl Pluton
08.07.1967 g.01:32: Ceres koniunkcja Jowisz
08.07.1967 g.23:11: Wenus ingres Panna
09.07.1967 g.13:02: Słońce koniunkcja Merkury
11.07.1967 g.11:22: Słońce sekstyl Pluton
14.07.1967 g.09:04: Słońce sekstyl Uran
14.07.1967 g.21:04: Słońce trygon Neptun
15.07.1967 g.18:03: Ceres trygon Kora
16.07.1967 g.11:59: Ceres trygon Saturn
18.07.1967 g.14:23: Merkury kwadratura Saturn
19.07.1967 g.23:56: Mars ingres Skorpion
22.07.1967 g.14:43: Merkury kwadratura Saturn
23.07.1967 g.14:15: Słońce ingres Lew
23.07.1967 g.22:36: Jowisz trygon Kora
24.07.1967 g.01:23: Uran sekstyl Neptun
25.07.1967 g.20:15: Jowisz trygon Saturn
27.07.1967 g.10:03: Słońce kwadratura Mars
29.07.1967 g.09:28: Wenus kwinkunks Kora
30.07.1967 g.14:55: Wenus kwinkunks Saturn

01.08.1967 g.08:11: Merkury sekstyl Pluton
03.08.1967 g.11:22: Merkury trygon Neptun
03.08.1967 g.21:14: Merkury sekstyl Uran
05.08.1967 g.03:31: Słońce trygon Kora
05.08.1967 g.12:19: Słońce trygon Saturn
05.08.1967 g.20:06: Ceres kwadratura Neptun
08.08.1967 g.19:48: Słońce koniunkcja Jowisz
08.08.1967 g.23:09: Merkury ingres Lew
11.08.1967 g.19:00: Mars kwinkunks Kora
12.08.1967 g.04:19: Mars kwinkunks Saturn
14.08.1967 g.03:12: Wenus sekstyl Mars
15.08.1967 g.04:03: Słońce kwadratura Neptun
15.08.1967 g.07:52: Merkury trygon Kora
15.08.1967 g.09:32: Merkury trygon Saturn
16.08.1967 g.18:48: Merkury kwadratura Mars
18.08.1967 g.03:05: Merkury koniunkcja Jowisz
18.08.1967 g.13:41: Wenus kwinkunks Saturn
18.08.1967 g.16:11: Wenus kwinkunks Kora
19.08.1967 g.17:49: Saturn koniunkcja Kora
20.08.1967 g.03:29: Merkury kwadratura Neptun
23.08.1967 g.04:11: Mars kwadratura Jowisz
23.08.1967 g.13:09: Słońce koniunkcja Ceres
23.08.1967 g.21:12: Słońce ingres Panna
24.08.1967 g.06:04: Ceres ingres Panna
24.08.1967 g.07:17: Merkury ingres Panna
24.08.1967 g.07:38: Merkury koniunkcja Ceres
24.08.1967 g.16:51: Słońce koniunkcja Merkury
24.08.1967 g.21:40: Mars sekstyl Pluton
27.08.1967 g.22:27: Merkury koniunkcja Wenus
28.08.1967 g.04:12: Mars koniunkcja Neptun
29.08.1967 g.22:40: Słońce koniunkcja Wenus
30.08.1967 g.05:04: Merkury kwinkunks Saturn
30.08.1967 g.10:37: Merkury kwinkunks Kora
31.08.1967 g.06:46: Mars sekstyl Uran

01.09.1967 g.23:06: Wenus koniunkcja Ceres
03.09.1967 g.23:14: Merkury koniunkcja Pluton
04.09.1967 g.08:50: Słońce kwinkunks Saturn
04.09.1967 g.23:25: Merkury sekstyl Neptun
05.09.1967 g.01:53: Słońce kwinkunks Kora
06.09.1967 g.05:37: Merkury koniunkcja Uran
07.09.1967 g.04:32: Jowisz kwadratura Neptun
09.09.1967 g.12:08: Merkury sekstyl Mars
09.09.1967 g.12:57: Wenus ingres Lew
09.09.1967 g.17:53: Merkury ingres Waga
09.09.1967 g.21:22: Wenus kwadratura Mars
10.09.1967 g.02:44: Mars ingres Strzelec
13.09.1967 g.23:41: Słońce koniunkcja Pluton
15.09.1967 g.15:41: Słońce sekstyl Neptun
15.09.1967 g.18:44: Ceres kwinkunks Saturn
16.09.1967 g.04:20: Merkury opozycja Saturn
17.09.1967 g.01:53: Merkury opozycja Kora
18.09.1967 g.11:25: Słońce koniunkcja Uran
18.09.1967 g.16:43: Ceres kwinkunks Kora
23.09.1967 g.18:38: Słońce ingres Waga
24.09.1967 g.12:58: Mars trygon Saturn
27.09.1967 g.00:11: Merkury sekstyl Jowisz
27.09.1967 g.07:20: Mars trygon Kora
29.09.1967 g.10:55: Merkury sekstyl Wenus
30.09.1967 g.02:45: Merkury ingres Skorpion

01.10.1967 g.19:07: Wenus ingres Panna
02.10.1967 g.23:02: Słońce opozycja Saturn
05.10.1967 g.11:22: Słońce opozycja Kora
07.10.1967 g.12:09: Merkury kwinkunks Saturn
10.10.1967 g.02:19: Ceres koniunkcja Pluton
10.10.1967 g.07:28: Merkury kwinkunks Kora
11.10.1967 g.06:47: Mars kwadratura Pluton
13.10.1967 g.02:45: Mars kwadratura Ceres
13.10.1967 g.08:31: Ceres sekstyl Neptun
15.10.1967 g.20:24: Wenus kwinkunks Saturn
18.10.1967 g.13:33: Mars kwadratura Uran
19.10.1967 g.11:51: Jowisz ingres Panna
20.10.1967 g.06:06: Wenus kwinkunks Kora
22.10.1967 g.11:15: Ceres koniunkcja Uran
23.10.1967 g.03:14: Mars ingres Koziorożec
24.10.1967 g.03:42: Mars trygon Jowisz
24.10.1967 g.03:43: Słońce ingres Skorpion
25.10.1967 g.01:05: Słońce sekstyl Jowisz
25.10.1967 g.18:29: Merkury sekstyl Wenus
27.10.1967 g.00:39: Słońce sekstyl Mars
29.10.1967 g.13:22: Ceres ingres Waga
30.10.1967 g.13:21: Merkury kwinkunks Kora
31.10.1967 g.03:04: Słońce kwinkunks Saturn

01.11.1967 g.10:37: Mars kwadratura Saturn
01.11.1967 g.14:02: Wenus koniunkcja Pluton
01.11.1967 g.16:27: Słońce koniunkcja Merkury
02.11.1967 g.09:40: Merkury sekstyl Mars
03.11.1967 g.01:09: Merkury kwinkunks Saturn
03.11.1967 g.03:55: Wenus sekstyl Neptun
04.11.1967 g.08:40: Słońce kwinkunks Kora
07.11.1967 g.01:17: Merkury sekstyl Jowisz
07.11.1967 g.04:22: Mars kwadratura Kora
07.11.1967 g.10:48: Wenus koniunkcja Uran
09.11.1967 g.17:32: Wenus ingres Waga
13.11.1967 g.03:24: Ceres opozycja Saturn
15.11.1967 g.12:26: Słońce sekstyl Pluton
15.11.1967 g.17:12: Wenus opozycja Saturn
16.11.1967 g.01:19: Merkury sekstyl Jowisz
17.11.1967 g.04:19: Słońce koniunkcja Neptun
17.11.1967 g.14:10: Wenus koniunkcja Ceres
18.11.1967 g.10:34: Merkury kwinkunks Saturn
20.11.1967 g.08:43: Wenus opozycja Kora
21.11.1967 g.09:26: Słońce sekstyl Uran
22.11.1967 g.04:07: Mars trygon Pluton
22.11.1967 g.15:24: Merkury kwinkunks Kora
23.11.1967 g.01:04: Słońce ingres Strzelec
24.11.1967 g.13:06: Mars sekstyl Neptun
24.11.1967 g.17:08: Ceres opozycja Kora
27.11.1967 g.21:01: Słońce kwadratura Jowisz
28.11.1967 g.17:29: Słońce trygon Saturn
30.11.1967 g.02:53: Mars trygon Uran
30.11.1967 g.19:00: Merkury sekstyl Pluton

01.12.1967 g.21:11: Mars ingres Wodnik
02.12.1967 g.02:11: Merkury koniunkcja Neptun
03.12.1967 g.21:30: Słońce trygon Kora
04.12.1967 g.19:35: Merkury sekstyl Uran
05.12.1967 g.14:41: Merkury ingres Strzelec
07.12.1967 g.09:47: Wenus ingres Skorpion
09.12.1967 g.01:31: Mars kwinkunks Jowisz
09.12.1967 g.04:24: Mars sekstyl Saturn
09.12.1967 g.05:26: Merkury kwadratura Jowisz
09.12.1967 g.06:46: Merkury trygon Saturn
09.12.1967 g.09:09: Merkury sekstyl Mars
09.12.1967 g.18:17: Słońce sekstyl Ceres
11.12.1967 g.13:46: Jowisz kwinkunks Saturn
12.12.1967 g.07:54: Wenus kwinkunks Saturn
12.12.1967 g.08:22: Wenus sekstyl Jowisz
12.12.1967 g.17:07: Merkury trygon Kora
15.12.1967 g.13:10: Słońce kwadratura Pluton
16.12.1967 g.00:11: Mars sekstyl Kora
16.12.1967 g.21:09: Wenus kwinkunks Kora
18.12.1967 g.14:57: Wenus kwadratura Mars
18.12.1967 g.16:17: Merkury sekstyl Ceres
20.12.1967 g.08:29: Merkury kwadratura Pluton
21.12.1967 g.17:46: Słońce kwadratura Uran
22.12.1967 g.14:16: Słońce ingres Koziorożec
23.12.1967 g.23:13: Jowisz kwinkunks Saturn
24.12.1967 g.08:48: Merkury kwadratura Uran
24.12.1967 g.21:33: Merkury ingres Koziorożec
26.12.1967 g.23:58: Wenus sekstyl Pluton
28.12.1967 g.06:33: Słońce trygon Jowisz
28.12.1967 g.10:57: Słońce kwadratura Saturn
28.12.1967 g.12:53: Merkury trygon Jowisz
28.12.1967 g.15:53: Merkury kwadratura Saturn
29.12.1967 g.00:18: Słońce koniunkcja Merkury
29.12.1967 g.06:22: Wenus koniunkcja Neptun
31.12.1967 g.07:04: Mars kwinkunks Pluton
31.12.1967 g.17:50: Merkury kwadratura Kora

1966 1967 1968Pobierz wersję testową Uranii
Horoskop Zegar astrologiczny 
2024-07-18 g.12:11:53 
Europa/Warszawa

Polecane
Tranzyty codzienne
Zegar Astro

Tranzyty
Tranzyty codzienne
Tranzyty bieżący miesiac
Tranzyty następny miesiac
Tranzyty poprzedni miesiac

Tranzyty w styczniu 2024
Tranzyty w lutym 2024
Tranzyty w marcu 2024
Tranzyty w kwietniu 2024
Tranzyty w maju 2024
Tranzyty w czerwcu 2024
Tranzyty w lipcu 2024
Tranzyty w sierpniu 2024
Tranzyty we wrześniu 2024
Tranzyty w październiku 2024
Tranzyty w listopadzie 2024
Tranzyty w grudniu 2024

Aspektarium

Tranzyty planet:

dzisiaj (18.07.2024):
01:20: Księżyc opozycja Jowisz
14:49: Księżyc kwadratura Saturn
16:00: Słońce sekstyl Uran
22:23: Księżyc trygon Merkury

jutro (19.07.2024):
02:13: Księżyc trygon Kora
09:58: Księżyc kwadratura Neptun
10:13: Księżyc ingres Koziorożec